Калық зерттеу әдістемесі оқу қҧралы АҚтау 2010 ЖPdf көрінісі
бет29/83
Дата27.04.2022
өлшемі1.02 Mb.
#32560
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   83
Дипломдық  жұмыс  жоғары  оқу  орнын  бітірушінің  кәсіби-
педагогикалық 
дайындығының, 
ғылыми-теориялық, 
практикалық 
білімдерінің,  кеңейтілген      біліктіліктері  мен  дағдыларының    негізінде 
жасалады. 
       Студенттің 
дипломдық 
жҧмысы 
 
толық 
ӛз 
бетінше 
орындалатындықтан,    курстық  жҧмыстан  ерекшеленеді.  Дипломдық 
жҧмыс орындалған курстық жҧмыстың жалғасы болуы тиіс. 
     
Дипломдық  жҧмыс  орындалғаннан  кейін  студентте    оқу  пәндерінің 
логикалық  байланысы,  сонымен  қатар  педагогикалық  және  ӛндірістік 
практикалардың ӛзара байланысы жӛнінде ҧғым қалыптасады. 
    
Дипломдық  жҧмыс  мазмҧны    кафедраның  бекіткен  тақырыптары 
бағдарында және  кафедраның арнайы пәндер сипатында жасалады. Оның 
дәйектілігі  қазіргі  қоғамның  жоғары  оқу  орындарына  қойылатын 
талаптарынан, мақсаты мен міндеттерінен туындауы тиіс.  
 
Жоғары  оқу  орындарында  оқу  және  ғылыми-зерттеу  жҧмыстары 
мәселесі  бойынша  талдау  жасай  отырып,  мынадай  ерекшеліктерді 
анықтадық: 
- студенттің теориялық білім деңгейін арттырады; 
-  теориялық білімін  практикада қолдану дағдыларын бекітеді;  
- студенттің ӛз бетінше зерттеу біліктерін қалыптастырады;  
- оқу-зерттеу жҧмыстарын жҥргізе білу дағдысының қалыптасуына әсер 


48
 
 
етеді;  
- зерттеу нәтижелерін объективті бағалауға тәрбиелейді;  
- озат тәжірибелерді жинақтауға ҥйретеді; 
-  талдай білуге және  кҥтпеген жағдайларда  жол таба білуге ҥйретеді; 
-  мамандығына, пәнге, ғылыми  ізденуге қызығушылығын оятады; 
-  студенттің жеке «ішкі» қабілетін ашады; сӛйлеу мәдениетін дамытады.                        
Студенттің  пәнде  оқылатын  материалдарды  меңгеруге  арналған 
арнайы  тапсырмаларды  орындауын,  сонымен  қатар  рефераттар  жазуды 
студенттердің  ғылыми-зерттеу  жҧмысына  жатқызуға  болады.  Сабақтан 
тыс оқу залдарында, компьютерлік кластарда, ҥйде орындайтын танымдық 
тапсырмаларды  орындау  барысында  оқулықтар  мен  оқу  қҧралдарын, 
лекция  конспектілерін,  сонымен  қатар  ғылыми  монографияларды  және 
мерзімдік  басылым    материалдарын  пайдаланса,  онда  ол  дербес  таңдау 
жасағаны. Мҥндай студенттер ізденімпаздығымен   ерекшеленіп, ғылыми-
зерттеу      жҧмысына  бейімділік      танытады.  Ал  егер  ол  танымдық  іс-
әрекетті  нҧсқау  және  оның  дҧрыстығын  бақылайтын  ережелер  арқылы 
жҥзеге  асыратын  болса,  онда  оны  дербестік  емес,  оның  белсенділігі 
ретінде қарастыруға болады.  
Демек,  студенттердің  ғылыми-зерттеу  жҧмыстарын  тек  оқу-
танымдық  әрекет  қана  емес,  болашақ  мамандарды  даярлаудың  қажетті 
шарттарының бірі деп тҥсінуге болады. 
  


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   83
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет