Калық зерттеу әдістемесі оқу қҧралы АҚтау 2010 ЖPdf көрінісі
бет6/83
Дата27.04.2022
өлшемі1.02 Mb.
#32560
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
1  деңгей  -  философиялық  әдіснаманың  жоғарғы  деңгейінің  мазмҧны  -
танымдықтың  жалпы  принциптері  мен  ғылымның  жалпылама  сипаты 
қҧрылысын  қҧрайды.  Философиялық  білімнің  бҥкіл  жҥйесі  әдіснамалық 
қызмет атқарады. 
2  деңгей  -  жалпы  ғылымдық  әдіснама.  Бҧл  барлық  немесе  жеткілікті 
тҥрдегі  ғылым  пәндерінің  жиынтығына  әсер  ететін  мазмҧнды  жалпы 
ғылымдық  концепциялар деңгейі. 
3  деңгей  -  нақты  ғылыми  әдіснама,  яғни  белгілі  бір  арнайы  ғылым  
саласында  қолданылатын  әдістердің,  зерттеулер  мен  рәсімдердің 
(процедуралар)  принциптерінің  жиынтығы.  Арнайы  ғылым  әдіснаманың 
қҧрамына  осы  саладағы  ғылымдық  танымға  арналған  ерекше 
мәселелермен  қатар,  жҥйелік  тәсілдемелер  немесе  педагогикалық 
зеттеулерді  ҥлгілеу(қалыптау)  мәселелері  сияқты  ӛте  «жоғарғы» 
әдіснамалық деңгейдегі сҧрақтар кіреді. 
Алайда, жоғары деңгейлерден әдіснамалық қҧралдарды жҧмылдыру 
механикалық  сипатта  болмауы  керек:  нақты  нәтиже  беру  ҥшін  бҧл 
қҧралдардың тиісті пайымдау (интерпретация) мен әзірлеме алуы сӛзсіз. 
4 деңгей - әдіснаманың зерттеу әдісі мен техникасы қҧрайды, яғни, 
біртҧтас  және  нақты  эмпирикалық  дерек  пен  оның  алғашқы  ӛңдеуін 
қамтамасыз  ететін  реттемелер  жиынтығы,  сонан  соң  бҧл  деректің  ортақ 
білім  қорына  (пассив)  енуіне  болады.  Бҧл  деңгейде  біз  ӛзінің  ғылыми  іс 
әрекетін    регламенттейтін  (реттейтін)  қызметіне  тән  нақты  айқындалған 
нормативті сипаты бар айқын әдіснамалық білімді кӛре аламыз. 


11
 
 
Әдіснаманың барлық деңгейлері ӛзара анықталған бағыныштылығы 
бар  кҥрделі  жҥйені  қҧрайды.  Бҧл  жағдайда  философиялық  деңгей  кез-
келген әдіснамалық білімнің мазмҧнды негізі ретінде кӛрінеді. 
Әдіснаманың  жалпы  ғылыми  деңгейіне  жалпы  ғылыми  мәселелер, 
сондай-ақ  зерттеулерге,  тіпті  олардың    мәселе ретінде кӛтерілуіне  ықпал 
ететін  тҥсініктер  мен  санаттар,  олардың  ғылым  тілінде  барабар 
тҧжырымдалуы жатады. 
Әдіснаманың  жалпы  ғылыми  деңгейінің  қҧрылымы  тӛмендегідей  берілуі 
мҥмкін: 
1)жалпы ғылыми мәселелер; 
2)жалпы ғылыми тҥсініктер мен санаттар; 
3) жалпы ғылыми әдістер. 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет