Казахский язык обученияжүктеу 0.66 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата24.03.2017
өлшемі0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

  

 

Перечень  учебников и учебно-методических комплексов, разрешенных к 

использованию  в организациях образования 

 

Казахский язык обучения 

№ 

Басылымның атауы 

Автор(лар) 

Шыққан 

жылы 

Баспа  

3-сынып  

1.

  

Қазақ тілі.  

Оқулық 

1,2 бҿлім  Ж.Балтабаева 

М.Солтангазина  

Ф.Лекерова  

2014


 

Алматыкітап 

2.

 

 Қазақ тілі.  

Ҽдістемелік құрал. 

 

Ж. Балтабаева, М. Солтангазина, 

Ф.Лекерова  

2014 

Алматыкітап 3.

 

 Қазақ тілі.  

№1, №2 жұмыс дҽптері 

М. Солтангазина, 

Ф.Лекерова  

2014

 

Алматыкітап 

4.

  

Қазақ тілі. 

Дидактикалық 

материалдар 

Ж.Балтабаева  

 

  

2014


 

Алматыкітап

 

5.

  

Қазақ тілі. 

 Қызықты грамматика. 

Жұмыс дҽптері 

З.Муфтибекова  

2014


 

Алматыкітап 

6.

 

 Қазақ тілі. 

Диктантар мен 

мазмұндамалар жинағы 

М. Солтанғазина, 

Ф. Лекерова 

2014 


 

Алматыкітап

 

7.

  

Қазақ тілі. 

Дидактикалық ойындар 

мен тапсырмалар 

Н.Тойбазарова, 

С. Ұлжабаева 

 

2014 


Алматыкітап 

8.

  

Қазақ тiлi. 

 Оқулық 

Г.Уайсова,  

Ҽ.Жұмабаева 

2014 


 

Атамұра  

9.

 

 Қазақ тілі. 

 Оқыту ҽдістемесі 

Ҽ. Жұмабаева,  

Г.Уайсова 

2014 

 

Атамұра 10.

 

 Ҽдебиеттік оқу. Оқулық. 

1,2 бҿлім  

Б.Тұрғынбаева, 

З.Муфтибекова  

2014

 

Алматыкітап 

11.


 

 

Ҽдебиеттік оқу. Ҽдістемелік құрал 

Б.Тұрғынбаева, 

З..Муфтибекова,      

К. Алтаева 

2014

 

Алматыкітап 

 

  

 

 Приложение 1 

к приказу Министра образования и науки 

Республики Казахстан  

от «     » ___________ 2014 года  №  

 

Приложение 9 к приказу и.о. Министра образования и науки 

Республики Казахстан 

от «27» сентября 2013 года № 400 


 

  

 

12. 

 

Ҽдебиеттік оқу. №1,2 жұмыс дҽптері   

З.Муфтибекова 

2014 

 

Алматыкітап 

13.


 

 

Ҽдебиеттік оқу. Хрестоматия 

З.Муфтибекова  

 

2014


 

Алматыкітап

 

14.


 

 

Ҽдебиеттік оқу. Шығарма жҽне 

мазмұндама жазып       

үйренеміз.  

Жұмыс дҽптері 

З.Муфтибекова  

 

  

2014


 

Алматыкітап 

15.

 

 Ҽдебиеттік оқу.  

Оқулық.   

Т.Ҽбдікҽрім, 

С.Рахметова,  

Б.Қабатай 

2014 


 

Атамұра 


16.

 

 Ҽдебиеттік оқу. 

Оқыту ҽдістемесі 

Т.Ҽбдікҽрім 

 

2014  

Атамұра 


17.

 

 Ҽдебиеттік оқу.  

Хрестоматия.   

Т. Ҽбдікҽрім, 

Б. Қабатай 

2014 

 

Атамұра 18.

 

 Русский язык.  

Учебник 


Бадамбаева Г., 

Тюлебаева М. 

2014 

Атамұра


 

19.


 

 

Русский язык.  Методическое 

руководство 

Бадамбаева Г.  

Тюлебаева М. 

2014 

Атамұра


 

20.


 

 

Русский язык. Дидактический 

материал  

Бадамбаева Г., 

Тюлебаева М. 

2014 

Атамұра


 

21.


 

 

Русский язык.  Внеклассное чтение 

Бадамбаева Г., 

Тюлебаева М. 

2014 


Атамұра

 

22. 

 

Русский язык.  Учебник 

Исмагулова Б., 

Саметова Ф. 

2014


 

Алматыкітап 

23.

 

 Русский язык. 

Методическое  пособие

Исмагулова Б.,  

Саметова Ф. 

2014

 

Алматыкітап 

24.


 

 

Русский язык.  Рабочая тетрадь 

№ 1, №2 


Саметова Ф. 

 

 2014

 

Алматыкітап 

25.


 

 

Русский язык. Хрестоматия 

Исмагулова Б., 

Саметова Ф. 

2014


 

Алматыкітап

 

26.


 

 

Математика.  Оқулық. 

1,2 бҿлім  

Ҽ.Ақпаева,  

Л.Лебедева  

2014

 

Алматыкітап 27.

 

 Математика. 

Ҽдістемелік құрал 

Ҽ.Ақпаева, 

Л.Лебедева 

2014 

Алматыкітап 28.

 

 Математика.  

Есептер мен жаттығулар 

Ҽ.Ақпаева , 

Л.Лебедева 

2014 

Алматыкітап  

 

  

жинағы 


 

29.


 

 

Математика.  Бақылау жҽне ҿздік 

жұмыстарға арналған 

дҽптер 1,2 нұсқа 

Ҽ.Ақпаева, 

Л.Лебедева  

 

 2014 

Алматыкітап

 

30.


 

 

Математика. Демонстрациялық 

материалдар 

электрондық нұсқа  

Ҽ.Ақпаева,  

Л.Лебедева, 

Ф.Лекерова  

2014

 

Алматыкітап 

31.


 

 

Қызықты математика. Жұмыс дҽптері 

Ҽ.Ақпаева,  

Л.Лебедева 

2014 


Алматыкітап

 

32. 

 

Математика. Оқулық 

Т.Оспанов,  

Ш.Құрманалина, 

Ж.Қайыңбаев, 

Б.Қосанов,           

Қ.Ерешева, 

М.Маркина 

2014 


 

Атамұра  

33.

 

 Математика.  

Оқыту ҽдістемесі 

Т.Оспанов,  

М.Маркина, 

И.Свидченко, 

Ж.Астамбаева, 

Г.Керемкұлова  

2014 


 

Атамұра 


34.

 

 Математика. 

Дидактикалық 

материалдар 

Т.Оспанов,  

А.Козленко  

2014 


 

Атамұра 


35.

 

 Математика.  

Кҿрнекі кестелер 

Т.Оспанов,  

К.Баелова, 

Е.Засоба, 

Ж.Астамбаева 

2014 

 

Атамұра 36.

 

 Математика.  

Бақылау жұмыстарына 

арналған дҽптер 

Т.Оспанов,  

М.Маркина, 

Е.Засоба, 

К.Баелова 

2014 


 

Атамұра 


37.

 

 Математика. 

 Оқулық 

Т.Кучер, 

Ҽ.Акрамова, 

Г.Кукарина,  

А.Ҽділбекова 

2014 

 

Атамұра 38.

 

 Математика.  

Оқыту ҽдістемесі 

Г.Кукарина,  

Т.Кучер, 

А.Акрамова 

2014 


 

Атамұра 


39.

 

 Дүниетану. 

Оқулық 


 

К.Аймағамбетова,  

Н.Ким,  

Г.Мырзақанова  

2014 

Алматыкітап 

 

  

40.


 

 

Дүниетану.  Ҽдістемелік құрал  

 

Н.Ким, Г.Мырзақанова, 

Т.Напалкова 

2014 

Алматыкітап 

41.


 

 

Дүниетану.  Жұмыс дҽптері 

 

Н.Ким, Г.Мырзақанова, 

Т.Напалкова 

2014 

Алматыкітап 

42.


 

 

Дүниетану. Демонстрациялық 

материалдар 

(электрондық нұсқа) 

Н.Ким, 


Г.Мырзақанова, 

Т.Напалкова 

 

2014 


Алматыкітап 

43.


 

 

Дүниетану.  Оқулық 

К.Жүнісқызы,  

Ҽ.Бірмағамбетов, 

Н.Жапанбаева 

2014 

 

Атамұра 44.

 

 Дүниетану. Оқыту 

ҽдістемесі 

К.Жүнісқызы 

2014 


 

Атамұра 


45.

 

 Дүниетану.  

Айналадағы  дүниені 

бақылау күнделігі 

М.Маркина,  

Е.Жукова  

2014 


 

Атамұра 


46.

 

 Ҿзін-ҿзі тану.  

Оқулық   

А. Сейтақов,  

Р. Ізғұттынова,                 

Ұ. Ҽбдіғапбарова, 

Ж.Қажығалиева, 

Ж.Ҽкімбаева  

2014 


 

Бҿбек


 

47.


 

 

Ҿзін-ҿзі тану. Ҽдістемелік құрал  

А.Сейтақов,  

Р. Ізғұттынова,                

Ж.Қажығалиева, 

Ұ.Ҽбдіғапбарова,             

Г.Ҽріпова, 

Л.Сатымбаева,       

Н.Мырқасымова,  

Қ.Жұманова, 

Г. Мешітбаева 

2014 

 

Бҿбек 

48.


 

 

Ҿзін-ҿзі тану.  Оқушы дҽптері 

 

А.Сейтақов,  Р.Ізғұттынова,  

Ж.Қажығалиева,         

Ұ.Ҽбдіғапбарова,           

Г.Ҽріпова, 

Л.Сҽтімбаева  

2014 


 

Бҿбек 


49.

 

 Музыка. 

Оқулық.  

 

А.Рахметова,  А. Маханиязова, 

Г.Досмағамбетова  

2014 

Алматыкітап 50.

 

 Музыка. 

Ҽдістемелік құрал  

А.Рахметова,  

А. Маханиязова, 

Г.Досмағамбетова 

2014 


Алматыкітап 

 

  

51.


 

 

Музыка. Оқулық 

А. Райымбергенов, 

С. Райымбергенова, 

Ұ. Байбосынова 

2014 

 

Атамұра 52.

 

 Музыка.  

Оқыту  ҽдістемесі 

А. Райымбергенов, 

С. Райымбергенова, 

Ұ. Байбосынова 

2014 


 

Атамұра 


53.

 

 Музыка.  

Фонохрестоматия  

 

А. Райымбергенов, С. Райымбергенова, 

Ұ. Байбосынова 

2014 

 

Атамұра 54.

 

 Бейнелеу ҿнері.  

Оқулық  


 

 

К.Жеделов, С.Шапкина ,  

Н.Королькова  

 

2014 


Алматыкітап

 

55. 

 

Бейнелеу ҿнері. Ҽдістемелік құрал  

К.Жеделов, 

С. Шапкина,  

Н. Королькова 

2014 

Алматыкітап 

56.


 

 

Бейнелеу ҿнері. № 1, № 2 жұмыс 

дҽптері. 

С. Шапкина,  

Н. Королькова 

2014 

Алматыкітап 

57.


 

 

Бейнелеу ҿнерi.  Оқулық 

Н.Раупова,  

Ҽ.Тҿлебиев  

2014 


 

Атамұра


 

58.


 

 

Бейнелеу ҿнерi.  Оқыту ҽдістемесі 

Н.Раупова,  

Ҽ.Тҿлебиев 

2014 


 

Атамұра


 

59.


 

 

Бейнелеу ҿнерi  № 1,2 жұмыс дҽптері 

Н.Раупова, 

Ҽ. Тҿлебиев 

2014 


 

Атамұра


 

60.


 

 

Еңбекке баулу.  Оқулық 

Т.Оралбекова,    

Г. Мұратқызы 

2014 


 

Атамұра


 

61.


 

 

Еңбекке баулу.  Оқыту ҽдістемесі 

Т.Оралбекова  

2014 

 

Атамұра 

62.


 

 

Еңбекке баулу.  Оқулық 

 

 С.Жолдасбекова, 

Б.Калназаров,  

Н.Рахметова,  

Д.Мадиева  

2014 

Алматыкітап 

63.


 

 

Енбекке баулу.  Ҽдістемелік құрал 

 

 С.Жолдасбекова, 

Б.Калназаров,  

Н.Рахметова,  

Д.Мадиева 

2014 

Алматыкітап 

64.


 

 

Дене шынықтыру. Ҽдістемелік құрал 

Б.Бұхарбаев, 

Ж.Займолдина, 

Б.Ораз, 


О.Ұлқабай  

2014 


Алматыкітап 

Русский язык обучения 

3 класс  

65.


 

 Русский язык.  

Никитина С.,  

2014 


Атамұра

 


 

  

Учебник 


 

Якунина Л., 

Кульгильдинова  Г. 

66.


 

 Русский язык. 

Методическое 

руководство 

Никитина С.,  

Якунина Л. 

2014

 

Атамұра 

67.


 

 Русский язык. 

Рабочая тетрадь № 1,2 

Никитина С.,  

Якунина Л. 

2014


 

Атамұра


 

68.


 

 Занимательная 

грамматика 

Кульгильдинова Т., 

Шалданова Л. 

2014


 

Атамұра


 

69.


 

 Русский язык в схемах и 

таблицах 

Никитина С.,  

Якунина Л. 

2014


 

Атамұра


 

70.


 

 Русский язык. 

Дидактический 

материал 

Никитина С.,  

Якунина Л., 

Кульгильдинова  Г. 

2014


 

Атамұра


 

71.


 

 Русский язык.  

Учебник 

1,2 часть 

Павленко В.,  

Клыпа Г. 

2014 

Алматыкітап 72.

 

 Русский язык. Методическое пособие 

Павленко В.,  

Клыпа Г. 

2014 


Алматыкітап 

73.


 

 Русский язык. 

Занимательная 

грамматика 

Павленко В.,  

Клыпа Г. 

2014 

Алматыкітап 74.

 

 Русский язык.  Рабочая тетрадь для 

самостоятельных и 

контрольных работ   

№1, 2 


Павленко В., 

Клыпа Г. 

 

 

 2014 

Алматыкітап

 

75.


 

 Русский язык.  

Тетрадь для словарной 

работы. 


Павленко В., 

Клыпа Г.  

2014 

Алматыкітап 

76.


 

 Русский язык. 

Тетрадь для творческих 

работ. 


Павленко В., 

Клыпа Г. 

2014 

Алматыкітап 

77.


 

 Литературное 

чтениеУчебник 

1,2 часть  

Жаданова К.,  

Бражникова Е. 

2014 

Алматыкітап 78.

 

 Литературное чтение.  Методическое пособие 

Жаданова К.,  

Бражникова Е. 

2014 


Алматыкітап 

79.


 

 Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. 

Жаданова К.,  

Бражникова Е. 

2014 


Алматыкітап 

80.


 

 Литературное чтение. 

Книга для чтения. 

Жаданова К.,  

Бражникова Е. 

2014 


Алматыкітап 

81.


 

 Литературное чтение.  

Учебник 

Павленко В.,  

Баянбаева Ж. 

2014


 

Атамұра 


 

  

82.


 

 Литературное  чтение. 

Методическое 

руководство 

Павленко В. 

2014


 

Атамұра


 

83.


 

 Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь 

Павленко В.,  

 

2014


 

Атамұра


 

84.


 

 Литературное чтение. 

Хрестоматия 

Павленко В., 

Баянбаева Ж. 

2014


 

Атамұра


 

85.


 

 Қазақ тiлi.  

Оқулық 

А.Қайырбекова  

2014

 

Атамұра 

86.


 

 Қазақ тілі.  

Оқыту ҽдістемесі  

А.Қайырбекова 

 

2014


 

Атамұра


 

87.


 

 Қазақ тілі.  

Жұмыс дҽптері№1,2 

А.Қайырбекова 

 

2014


 

Атамұра


 

88.


 

 Қазақ тiлi.  

Оқулық 

Г.Досмамбетова  

2014

 

Атамұра 89.

 

 Қазақ тілі.  Оқыту ҽдістемесі 

Г.Досмамбетова 

 

2014


 

Атамұра


 

90.


 

 Қазақ тілі.  

Жұмыс дҽптері 

Г.Досмамбетова 

 

2014


 

Атамұра


 

91.


 

 СД диск. Оқулықтың 

тыңдалым материалдары  

Г.Досмамбетова 

 

2014


 

Атамұра


 

92.


 

 СД диск. Оқыту 

ҽдістемесінің 

интерактивті 

материалдары  

Г.Досмамбетова 

 

2014


 

Атамұра


 

93.


 

 Қазақ тілі. 

 Кҿрнекілік  

материалдар 

Г.Досмамбетова 

 

2014 

Атамұра 


94.

 

 Қазақ тілі. Оқулық. СД 

 

А. Хазимова, Б.Салыхова, 

М.Бейсебекова  

2014 

Алматыкітап 

95.


 

 Қазақ тілі.  

Ҽдістемелік құрал 

А. Хазимова,    

Б. Салыхова,                 

М. Бейсебекова 

2014

 

Алматыкітап 

96.


 

 Қазақ тілі.  

Жұмыс дҽптері 

№1,2,3 


А. Хазимова, 

Б.Салыхова, 

М.Бейсебекова  

2014


 

Алматыкітап

 

97.


 

 Қазақ тілі. 

Демонстрациялық  

материалдар 

(электрондық нұсқа) 

А. Хазимова, 

Б.Салыхова, 

М.Бейсебекова  

2014

 

Алматыкітап 

98.


 

 Математика. 

Учебник 

Оспанов Т., 

Курманалина Ш., 

Кайынбаев Ж., 

2014

 

Атамұра 

 

  

Косанов Б., 

Ерешева К.,  

Маркина М. 

99.

 

 Математика.  Методическое 

руководство 

Оспанов Т.,  

Маркина М., 

Керемкулова Г., 

Свидченко И.,  

Астамбаева Ж. 

2014


 

Атамұра


 

100.


 

 Математика. 

Дидактический 

материал 

Оспанов Т.,  

Козленко А. 

2014

 

Атамұра 

101.


 

 Математика. 

Демонстрационные 

таблицы 


Оспанов Т.,  

Маркина М., 

Засоба Е.,  

Баелова К., 

Астамбаева Ж. 

2014


 

Атамұра


 

102.


 

 Математика.  

Тетрадь для  

контрольных работ 

Оспанов Т.,  

Маркина М., 

 Засоба Е.,  

Баелова К. 

2014

 

Атамұра 

103.


 

 Математика.  

Учебник.  

1,2 часть  

Акпаева А.,  

Лебедева Л. 

2014 

Алматыкітап 

104.


 

 Математика.  

Методическое пособие 

+СД 


Акпаева А.,  

Лебедева Л. 

 

2014 


Алматыкітап 

105.


 

 Занимательная 

математика. 

Рабочая тетрадь 

Акпаева А.,  

Лебедева Л. 

2014 

Алматыкітап 106.

 

 Математика. Тетрадь  для 

контрольных и 

самостоятельных работ 

I, II вариант 

Акпаева А.,                   

Лебедева Л. 

2014

 

Алматыкітап 

107.


 

 Математика. 

Демонстрационный 

материал (электронный 

вариант) 

Акпаева А.,  

Лебедева Л.,  

Лекерова Ф. 

2014 

Алматыкітап 

108.


 

 Сборник задач и 

упражнений по 

математике 

Акпаева А.,  

Лебедева Л. 

2014 

Алматыкітап 

109.


 

 Математика.  

Учебник  

Кучер Т.,  

Акрамова А., 

 Кукарина Г. 

2014

 

Атамұра 

 

  

110.


 

 Математика.  

Методическое 

руководство 

Кукарина Г., 

 Кучер Т.,                  

Акрамова А. 

2014


 

Атамұра


 

111.


 

 Познание мира. 

Учебник.  

Аймагамбетова К.,  

Ким Н., 

Мырзаканова Г., 

Напалкова Т. 

2014 


Алматыкітап

 

112. 

 Познание мира. 

Методическое пособие 

 

Ким Н.,  Мырзаканова Г., 

Напалкова Т. 

2014 

Алматыкітап 

113.


 

 Познание мира.  

Рабочая тетрадь 

Ким Н.,  

Мырзаканова Г., 

Напалкова Т. 

 2014 

Алматыкітап 

114.


 

 Познание мира. 

Демонстрационный 

материал 

(электронный вариант) 

Ким Н,  


Напалкова Т. 

 

2014 Алматыкітап

 

115. 

 Познание мира.  

Учебник  

Жунусова К.,  

Бирмагамбетов А., 

Жапанбаева Н. 

2014

 

Атамұра 

116.


 

 Познание мира. 

Методическое 

руководство 

 Ледовских Е. 

2014


 

Атамұра


 

117.


 

 Познание мира. 

 Дневник наблюдений 

Маркина М.,  

Жукова Е. 

2014


 

Атамұра


 

118.


 

 Самопознание.  

Учебник 

Калачева И.,  

Кудышева Б., 

Керимбаева С. 

2014

 

Бҿбек 119.

 

 Самопознание. Методическое пособие  

Калачева И.,  

Кудышева Б., 

Керимбаева С. 

2014

 

Бҿбек 120.

 

 Самопознание. Тетрадь ученика 

Калачева И., 

Лосева Е. 

2014


 

Бҿбек 


121.

 

 Музыка.  Учебник 
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет