КӘсіптік стандарт кәсіптік қызметтің саласы: Дәрігерлік практика кәсіптік қызметтің кіші саласы: «Невропатология


Ф 16  Неврология саласындағы ауру  диагностикасын қою  Ф 17жүктеу 0.84 Mb.
Pdf просмотр
бет2/10
Дата24.03.2017
өлшемі0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ф 16 
Неврология саласындағы ауру  диагностикасын қою 
Ф 17 
Неврология саласындағы ауруларды  емдеу 
Ф 18 
Неврология саласындағы аурулардың  жүруі  мен олардың қабынуының 
алдын алуды болжау 

Ф 19 
Неврология саласындағы ауруларды  оңалту 
Ф 20 
Неврология саласындағы ауруларды  төмендетуге  бағытталған алдын алу 
шараларын ұйымдастыру 
Ф 21 
Денсаулық сақтау  бөлімдері  қызметінің  тиімділігін  талдаумен 
медициналық қызмет көлемі  мен сапасына сыртқы және ішкі  сараптама 
жүргізу 
Ф 22 
«Невропатология (ересектер,  балалар)»  мамандығы бойынша   
медициналық  көмек  сапасын  қамтамасыз  ету  сұрақтары  бойынша 
денсаулық  сақтау  ұйымдары  персоналын  оқыту  және  әдістемелік  көмек 
ұйымдастыру 
Ф 23 
Жүйке жүйесінің  патология жағдайын және ауруының диагностикасын 
қою мен емдеу алгоритмдерін  әзірлеу. 
 
3.3.1  Ординатор-дәрігердің (салалық маманның), «Невропатология (ересектер, 
балалар)» мамандығы бойынша сарапшы-дәрігердің  қызметтік картасы 
 
№ 
Міндеттер  
Ф1 
Азаматтар  құқын, құқықтық және регламенттейтін құжаттар 
нормаларын  сақтау 
З 1.1 
ҚР Денсаулық сақтау  саласында заңнамасының сақталуы 
З 1.2 
Жеке тұлғалар (пациенттер) туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз 
ету 
З 1.3 
Денсаулық сақтау  саласында пациенттер құқықтарын  сақтау 
З 1.4 
Азаматтардың медициналық көмектен  бас тарту құқықтарын  қамтамасыз ету 
З 1.5 
Тиісті  жағдайда азаматтардың келісімінсіз  медициналық көмек көрсету 
З 1.6 
Дәрігерлік  құпияны сақтау 
З 1.7 
Денсаулық сақтау  ұйымдарына қойылатын санитарлы-эпидемиологиялық 
талаптар нормаларын сақтау 
З 1.8 
Қоғамдық денсаулықты сақтауды  жүзеге  асыру нормаларын сақтау 
З 1.9 
ҚР еңбек заңнамасы нормаларын сақтау 
З 1.10 
ҚР медицина және фармацевтика  жұмыскерлерінің  ар-намыс кодексін  сақтау 
Ф2 
Этика, деонтология және субординация қағидаларын  сақтау 
З 2.1 
Ішкі  тәртіп мәдениетінің  қағидаттарын сақтау 
З 2.2 
Сыртқы тәртіп мәдениетінің  қағидаларын сақтау 
З 2.3 
Медициналық этика және деонтология қағидаттарын сақтау 
З 2.4 
Субординацияны сақтау 
З 2.5 
Денсаулық сақтау  ұйымының абыройын сақтауды қамтамасыз  ету 
Ф3 
Санитариялық-гигиеналық  режимнің нормаларын  сақтауды 
қамтамасыз ету 
З 3.1 
Қорғаныс киімін  пайдалану қағидаларын сақтау   
З 3.2 
Қолды тазалау:  әлеуметтік  деңгей 
З 3.3 
Қолды тазалау:  гигиеналық деңгей  
З 3.4 
Қолды тазалау:  хирургиялық  деңгей 
З 3.5 
Жұмыста санитарлы-гигиеналық норманы сақтау 
Ф4 
Денсаулық сақтау ұйымдарында еңбек қауіпсіздігі  нормаларын 
қамтамасыз ету 
З 4.1 
Денсаулыққа  қауіпті  болуы мүмкін  жабдықтармен және заттармен жұмыс 
істеу  кезінде  қауіпсіздік  нормаларын сақтау 
З 4.2 
Өртке қарсы қауіпсіздік  нормаларын сақтау 
Ф5 
Өзінің  қызметін ұйымдастыру, өзін-өзі  бақылау және үздіксіз жетілдіру 

З 5.1 
Қызметті жоспарлау 
З 5.2.  
Кәсіптік  қызмет процессінде жеке әлеуетін  арттыру 
З 5.3 
Жұмысты жүзеге асыру кезінде  стандарттарды, нұсқауларды, алгоритмдерді 
және хаттамаларды сақтау 
З 5.4 
Жұмыс нәтижесін талдау 
З 5.5 
Қызмет нәтижесін жетілдіретін  іс-шараларды  әзірлеу 
З 5.6 
Бағыныстағы медициналық персоналдың жұмысын ұйымдастыруға қатысу 
З 5.7 
Медициналық қызмет нәтижесінің  басты көрсеткіштеріне  мониторинг 
жүргізу 
З 5.8  
Практикаға  жаңа әдістерді  енгізу 
Ф6 
Алғашқы  медициналық көмек  көрсетуді  талап ететін шұғыл жағдайларды 
анықтау  
З 6.1 
Зардап шегушінің  есін  білуін  анықтау  
З 6.2 
Өмір және клиникалық өлім белгілерін  анықтау 
З 6.3 
Зардап шегушіні  шола тексеріп  қарау 
З 6.4 
Зардап шегушіні  толық тексеріп  қарау 
З 6.5 
Шұғыл көмекті  талап ететін  синдром / ауруды  анықтау 
Ф7 
Шұғыл жағдайлар кезінде алғашқы  медициналық көмек көрсету  
З 7.1 
Төтенше  жағдайлар кезінде  алғашқы  медициналық көмек  көрсетуге  арналған 
қауіпсіз  шарттарды қамтамасыз  ету 
З 7.2 
Пациентті жедел жеткізу  немесе біліктендірілген  медициналық көмекті 
ургентті  жағдай бейініне  сәйкес қамтамасыз ету  үшін  мамандарды шақыру 
З 7.3 
Тыныс алу жолдарын қалпына келтіру  мен өтуін  ұстау бойынша шаралар 
З 7.4 
Жүрек-өкпе жан сақтауын жүргізу  бойынша шаралар 
З 7.5 
Сыртқы қан ағуды  уақытша  тоқтату  бойынша шаралар 
З 7.6 
Дененің әртүрлі  жерлеріндегі  жарақат  кезінде  таңу салу, соның ішінде  көкірек 
қуысы жарақаттанған кезде  бітеу  (герметикалы) 
З 7.7 
Шашырату  жүргізу 
З 7.8 
Қауіпті  химиялық заттардың зардап шегушіге  әсерін тоқтату  бойынша 
шаралар 
З 7.9 
Күю және үсу  кезінде  алғашқы  көмек көрсету  шаралары 
З 7.10 
Зардап шегушіні  дененің оңтайлы жағдайына келтіру 
З 7.11 
Зардап шегушінің  жағдайын бақылау  (ес, тыныс алу, қан айналу) және 
психологиялық қолдау  көрсету 
Ф8 
Пациенттер мен әріптестерге тәлімгерлік және консультативтік-
ақпараттық көмек  
З 8.1 
Пациенттерге кеңес беру 
З 8.2 
Пациентті немесе оның заңды өкілін  алдын алу, зерттеп қарау,  емдеу әдістері 
мен тәсілдерін  таңдау мүмкіндігі  туралы ақпараттандыру 
З 8.3 
Ауруға  анықталған немесе күдікті  жұқпалы ауру  туралы хабарлау 
З 8.4 
Медициналық көмек  көрсетудің  барлық кезеңдерінде  сабақтастықты сақтау 
З 8.5 
Қажетті мамандарды тартумен консилиумдарды инициализациялау 
З 8.6 
Бөлім  әлеуетін  арттыруға  қатысу 
З 8.7 
Кәсіптік  баспасөз және электронды басылымдарға мақала жариялау 
Ф9 
Медициналық қызмет көрсету процесін құжаттамалық қамтамасыз ету 
(соның ішінде  электронды) 
З 9.1 
Медициналық құжаттаманың стандартты нысандарын жүргізу 
З 9.2 
Электрондық медициналық құжаттаманы жүргізу 
Ф10 
Әдістемелік және зерттеушілік медициналық қызмет 
З 10.1 
Пациенттерге арналған мектептердің  жұмысын ұйымдастыру 
З 10.2 
Кәсіптік  тренингтерді, мастер-кластарды өткізуге  қатысу 

З 10.3 
Қолданбалы медициналық зерттеуге  қатысу 
Ф11 
Шұғыл жағдайлар кезінде алғашқы  медициналық көмек көрсету 
З 11.1 
Кардиологиядағы шұғыл жағдайлар кезінде  алғашқы  дәрігерлік  көмек 
көрсету 
З 11.2 
Тыныс алу жүйесі аурулары  кезінде  шұғыл жағдайларда білікті  медициналық 
көмек  көрсету  Тыныс алу жүйесі аурулары  кезіндегі  шұғыл жағдайлар кезінде 
алғашқы  дәрігерлік  көмек  көрсету 
З 11.3 
Есеңгіреу  кезіндегі  шұғыл  жағдайлар кезінде  алғашқы  дәрігерлік  көмек 
көрсету 
З 11.4 
Жұқпалы аурулар  кезіндегі  шұғыл  жағдайлар кезінде  алғашқы  дәрігерлік 
көмек  көрсету 
З 11.5 
АИТВ  жұқтырған пациенттерге шұғыл жағдайлар кезінде  алғашқы  дәрігерлік 
көмек  көрсету 
З 11.6 
Бүйрек аурулары  кезіндегі  шұғыл  жағдайлар кезінде  алғашқы  дәрігерлік 
көмек  көрсету 
З 11.7 
Неврологиялық жағдайдағы шұғыл  жағдайлар кезінде  алғашқы  дәрігерлік 
көмек  көрсету 
З 11.8 
Психиатриядағы шұғыл  жағдайлар кезінде  алғашқы  дәрігерлік  көмек  көрсету 
З 11.9 
Эндокринологиядағы шұғыл  жағдайлар кезінде  алғашқы  дәрігерлік  көмек 
көрсету 
З 11.10 
Гастроэнтерологиядағы шұғыл  жағдайлар кезінде  алғашқы  дәрігерлік  көмек 
көрсету   
З 11.11 
Гематологиядағы  шұғыл жағдайлар кезінде  алғашқы  дәрігерлік  көмек көрсету 
З 11.12 
Ревматологиядағы шұғыл  жағдайлар кезінде  алғашқы  дәрігерлік  көмек 
көрсету   
З 11.13 
Дерматологиядағы шұғыл  жағдайлар кезінде  алғашқы  дәрігерлік  көмек 
көрсету   
З 11.14 
Уланудағы  шұғыл жағдайлар кезінде  алғашқы  дәрігерлік  көмек көрсету 
З 11.15 
Қоршаған орта факторының әсеріндегі  шұғыл  жағдайлар кезінде  алғашқы 
дәрігерлік  көмек көрсету 
«Невропатология  (ересектер,  балалар)»  мамандығы  бойынша  мамандандырлыған 
медициналық көмек көрсету 
Ф12 
Неврологиялық патологиялы пациентке алғашқы қарауды жүргізу 
З 12.1 
Пациент туралы жалпы мәлімет  алу 
З 12.2 
Пациент шағымын  талдап тексеру 
З 12.3 
Ауру  анамнезі туралы мәлімет  жинау 
З 12.4 
Өмір анамнезі туралы мәлімет  жинау 
З 12.5 
Аурудың  жалпы жағдайын бағалау 
З 12.6 
Пациентті объективті  (физикалық)  зерттеу 
З 12.7 
Алдын ала дифференциалды  диагностика жүргізу 
З 12.8 
Алдын ала диагноз тұжырымы, одан әрі диагностика шаралары мен емдеу 
тактикасының жоспары 
Ф13 
Неврологиялық патологиялы пациентке диагноз қою  
З 13.1 
Дифференциалды диагноз жүргізу 
З 13.2 
Патологиялық  процесс сатысын анықтау 
З 13.3 
Зақымдалған жүйе немесе органның функционалды  жетімсіздігін  бағалау 
З 13.4 
Қабынуларды анықтау 
З 13.5 
Жалғаспалы патологиялық процесстерді анықтау 
Ф14 
Неврологиялық патологиялы пациентті динамикалық қадағалау 
З 14.1 
Патологиялық  процесс белсенділігінің  динамикасын бағалау 
З 14.2 
Жүргізілген  емдеу-диагностика  әсерлерінің  тиімділігін  бағалау 

Ф15 
«Невропатология (ересектер,  балалар)» мамандығы бойынша  
медициналық сараптама жүргізу  
З 15.1 
Уақытша  еңбекке  жарамсыздық сараптамасын жүргізу 
З 15.2 
Медицина-әлеуметтік  сараптамалық комиссияға қатысу 
З 15.3 
Әскери-дәрігерлік  сараптама жүргізу 
Ф16 
Неврология саласындағы ауру диагностикасын қою  
З 16.1 
Жүйке жүйесінің  зақымданған пациентті зерттеп қарау  жоспарын құру 
З 16.2 
Жүйке жүйесінің  зақымданған пациенттің ЭхоЭГ, ЭЭГ, ЭНМГ, ВП, УЗДГ, 
МРТ, КТ, ЭКГ, ЭхоКГ деректерін  талдау 
З 16.3 
Жүйке жүйесінің  зақымданған пациентінің ЛП жүзеге асыру және ликворды 
зерттеу  нәтижелерін талдау 
З 16.4 
Зертханалық-диагностикалық  зерттеу нәтижелерін талдау  
З 16.5 
Жүйке жүйесі зақымданған пациентке кеңес және анағұрлым жоғары 
біліктіліктегі  дәрігерлермен  және басқа мамандармен консолиум жүргізу 
қажеттілігін  анықтау 
З 16.6 
Кеңес берушілер  қорытындыларын салыстыру 
З 16.7 
Жүйке жүйесі зақымдалған  пациентке клиникалық диагноз қою 
З 16.8 
Жүйке жүйесі зақымдалған  пациентке диагностикалық процедуралар мен 
шараларды  уақытылы жүргізуді  жүзеге асыру немесе қамтамасыз ету 
З 16.9 
Диагностикалық шаралар жүргізу  кезінде  жүйке жүйесі зақымдалған  пациент 
үшін  қатерді  бағалау 
З 16.10 
Қажеттілігіне  қарай зерттеп қарау  жоспарына түзету  енгізумен  жүйке жүйесі 
зақымдалған  пациентті динамикалық қарауды  жүргізу 
Ф17 
Неврология саласындағы ауруларды емдеу  
З 17.1 
Жүйке жүйесі зақымдалған  пациентті емдеудің  оңтайлы әдістері  мен 
тәсілдерін  таңдау 
З 17.2 
Организмге химия-биологиялық әсер етуге негізделген  емдеуді  тағайындау 
З 17.3 
Организмге физикалық  әсер етуге  негізделген  емдеуді  тағайындау 
З 17.4 
Инвазивті емес емдеу-сауықтыру  манипуляцияларын жүргізу 
З 17.5 
Инвазивті емдеу-сауықтыру  манипуляцияларын жүргізу   
З 17.6 
Патологиялық  процестің белсенділік  динамикасын және жүргізілген  емдеу-
диагностика әсерінің  тиімділігін  бағалау 
З 17.7. 
Шұғыл неврологиялық жағдайлар кезінде  – комада мамандандырылған 
медициналық көмек  көрсету 
З 17.8 
Шұғыл неврологиялық жағдайлар кезінде  – бас миының ісігінде 
мамандандырылған медициналық көмек  көрсету 
З 17.9 
Шұғыл неврологиялық жағдайлар кезінде  – полинейропатияда 
мамандандырылған медициналық көмек  көрсету 
З 17.10. 
Шұғыл неврологиялық жағдайлар кезінде  – делириозды синдромда 
мамандандырылған медициналық көмек  көрсету   
З 17.11 
Шұғыл неврологиялық жағдайлар кезінде  – дірілдеген  жағдайда 
мамандандырылған медициналық көмек  көрсету 
З 17.12. 
Шұғыл неврологиялық жағдайлар кезінде  – мигренді жағдайда 
мамандандырылған медициналық көмек  көрсету 
З 17.13. 
Шұғыл неврологиялық жағдайлар кезінде  – эпилептикалық жағдайда 
мамандандырылған медициналық көмек  көрсету 
З 17.14. 
Шұғыл неврологиялық жағдайлар кезінде  – мидағы қан айналымы қатты 
бұзылғанда мамандандырылған медициналық көмек  көрсету   
З 17.15. 
Шұғыл неврологиялық жағдайлар кезінде  – жүйке жүйесінің  жұқпалы 
ауруларында  мамандандырылған медициналық көмек  көрсету 
З 17.16. 
Шұғыл неврологиялық жағдайлар кезінде  – жүйке жүйесінің  паразитті 

ауруларында  мамандандырылған медициналық көмек  көрсету 
З 17.17. 
Шұғыл неврологиялық жағдайлар кезінде  – бас сүйек-миының жарақатында 
мамандандырылған медициналық көмек  көрсету 
З 17.18. 
Шұғыл неврологиялық жағдайлар кезінде  – омыртқа бағанасы мен жұлын 
зақымдалғанда  мамандандырылған медициналық көмек  көрсету 
З 17.19. 
Шұғыл неврологиялық жағдайлар кезінде  – орталық жүйке жүйесінің  (ОНЖ) 
ісігінде  мамандандырылған медициналық көмек  көрсету 
З 17.20. 
Шұғыл неврологиялық жағдайлар кезінде  – нейроинтоксикацияда 
мамандандырылған медициналық көмек  көрсету 
З 17.21 
Шұғыл неврологиялық жағдайлар кезінде  – Гийена – Барре синдромында 
мамандандырылған медициналық көмек  көрсету 
З 17.22. 
Бас миы мен жұлын тамырлары ауруларында  мамандандырылған 
медициналық көмек  көрсету 
З 17.23 
Миастеникалық тоқырауда  мамандандырылған медициналық көмек көрсету 
З 17.24 
Жүйке жүйесінің  ісінген  ауруларында  мамандандырылған медициналық 
көмек  көрсету 
З 17.25 
Жүйке жүйесінің  демиелинизирлейтін ауруларында  мамандандырылған 
медициналық көмек  көрсету 
З 17.26 
Жүйке жүйесінің  периферикалық ауруларында  мамандандырылған 
медициналық көмек  көрсету 
З 17.27 
Вегетативтік  жүйке жүйесінің  ауруларында  мамандандырылған медициналық 
көмек  көрсету 
З 17.28 
Жүйке жүйесінің  дегенеративті ауруларында  мамандандырылған 
медициналық көмек  көрсету 
З 17.29 
Жүйке жүйесі зақымдалған  пациентті немесе оның өкілін  ауруды  емдеу 
әдістері  мен тәсілдерін  таңдау, олардың қауіпсіздік  деңгейі  туралы, сондай-ақ 
пайдаланылатын медициналық тағайындаудағы құралдар мен өнімдер 
мүмкіндігі  туралы ақпараттандыру 
З 17.30 
Қажеттілігіне  қарай емдеу  жоспарын түзетумен жүйке жүйесі  зақымдалған 
пациентті динамикалық тексеріп  қарауды жүргізу 
Ф18 
Неврология саласындағы аурулардың  жүруі мен олардың қабынуының 
алдын алуды болжау 
З 18.1 
Қайталанулардың туындауын болжау мен қатер деңгейін анықтау 
З 18.2 
Қайтадан туындаған қабынуларды анықтау 
З 18.3 
Көңіл-күйдің  төмендеуінің  болжамды жағдайлары кезінде  аурудың әрекеті 
бойынша нұсқаулық   
Ф19 
Неврология саласындағы ауруларды оңалту 
З 19.1 
Мультидисциплинарлы нейрореабилитициялы бригада қызметін 
ұйымдастыру мен үйлестіру 
З 19.2 
Пациентке жүйке жүйесінің  зақымдалуы  мен оның салдарына оңалту 
диагнозын қою 
З 19.3 
Пациенттің жүйке жүйесінің  зақымдалуы  мен оның салдарына оңалту 
потенциалын бағалау 
З 19.4 
Жүйке жүйесі зақымдалған  және оның салдары бар пациентке оңалту 
шараларының жоспарын құру
 
З 19.5 
Клиника-неврологиялық және диагностикалық шкаланы тексеруді 
пайдаланумен жүйке жүйесі  зақымдалған және оның салдары бар пациентке 
оңалту шараларының тиімділігін  бағалау  мен мониторингі 
З 19.6 
Жүйке жүйесі зақымдалған  және оның салдары бар пациентке оңалту 
шаралары бойынша жақын қоршаған  ортасының нұсқама 
З 19.7 
Жүйке жүйесі зақымдалған  және оның салдары бар пациентке емдеу 

денешынықтырулары  бойынша жақын қоршаған  ортасының нұсқама 
З 19.8 
Жүйке жүйесі зақымдалған  және оның салдары бар пациентті оңалтуда еңбек 
терапиясы 
Ф20 
Неврология саласындағы ауруларды төмендетуге бағытталған алдын 
алу шараларын  ұйымдастыру  
З 20.1 
Пациенттер, тұрғындар арасында ауруды  төмендетуге бағытталған 
санитарлық-оқытушылық  қызметті  вербальды, бейне және баспасөз 
құралдарын пайдаланумен жүргізу 
З 20.2 
Жүйке жүйесі зақымдалған  пациенттерді сауықтыру  бойынша нұсқама 
Сонымен қатар «Невропатология (ересектер, балалар)» саласындағы дәрігер 
сарапшылар  үшін 
Ф21 
Денсаулық сақтау бөлімдері қызметінің тиімділігін  талдаумен 
медициналық қызмет көлемі мен сапасына сыртқы және ішкі  сараптама 
жүргізу 
З 21.1 
Медициналық ұйым қызметінің  денсаулық  сақтау  саласында белгіленген 
стандарттарға сәйкестігіне  талдау 
З 21.2 
Тұрғындарға  көрсетілетін  медициналық қызмет  көлемінің  денсаулық сақтау 
стандарттарына сәйкес орындалуын бақылау 
З 21.3 
Медициналық қызмет нәтижелерінің  түйінді  нәтижелерінің  мониторингін 
жүргізу 
З 21.4 
Денсаулық сақтау  субъектісінің  есепке алу және есеп беру құжаттамасына 
талдау 
З 21.5 
«Невропатология (ересектер,  балалар)»  мамандығы бойынша клиникалық 
аудит жүргізу 
З 21.6 
Медициналық қызмет сапасы саласында туындаған мәселелер утралы 
басшылықты  ақпараттандыру және қатер факторын анықтау   
З 21.7 
Медициналық қызметтің  көлемі  мен сапасына сыртқы сараптама жүргізу 
З 21.8 
Ішкі  істер  органдары, прокуратура,  сот, сондай-ақ мемлекеттік  органдар 
қызметкерлеріне   медициналық көмек  көрсету  сапасы және «Невропатология 
(ересектер,  балалар)» мамандығы бойыншамедициналық құжаттама  жүргізу 
сұрақтарында консультативтік  көмек  ұсыну 
З 21.9 
Медициналық қызмет көрсету  сапасы сұрақтары бойынша медициналық-
әлеуметтік  сараптамалық комиссиялармен өзара байланыс. 
З 21.10 
Медициналық қызмет ұсынуды регламенттейтін құжаттарды әзірлеу 
З 21.11 
Медициналық көмек  сапасын қамтамасыз  ету сұрақтары бойынша 
ұйымдастыру потенциалын арттыру 
З 21.12 
Тұрғындарға  қызмет көрсетуде  инновациялық технологияны енгізу. 
Ф22 
«Невропатология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша  
медициналық көмек сапасын қамтамасыз ету сұрақтары  бойынша 
денсаулық сақтау ұйымдары персоналын оқыту және әдістемелік көмек 
ұйымдастыру 
З 22.1 
Денсаулық сақтау  ұйымдары қызметкерлері  пікірін  зерделеу және ұйымда 
пациент қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету мен сапасын жақсарту  бойынша 
шаралары туралы персоналды ақпараттандыру 
З 22.2 
Невропатология (ересектер,  балалар)»  мамандығы бойынша   
медициналық қызмет сапасы саласында медициналық перосоналды оқыту 
Ф23 
Жүйке жүйесінің патология жағдайын және ауруының диагностикасын 
қою мен емдеу алгоритмдерін әзірлеу 
З 23.1 
Жүйке жүйесінің  патология жағдайын және ауруының диагностикасы мен 
емдеу (клиникалық  хаттамалар)  алгоритмдерін әзірлеу  және қолданыстағы 
сәйкестерін  талдау 

З 23.2 
Невропатология (ересектер,  балалар)»  мамандығы бойынша   
медициналық көмек  ұсынуды регламенттейтін  құжаттарды әзірлеу 
 
3.3.3.  СБШ  7  деңгейінде  Ординатор-дәрігердің  (салалық  маманның)  және 
Невропатология  (ересектер,  балалар)»  мамандығы  бойынша  сарапшы-дәрігердің 
құзыретіне қойылатын талаптар  
 
 
Міндетт
ер  
№  
Жеке және кәсіптік 
құзырет 
Шеберлік  және 
дағдылар 
Білім  
1. Азаматтардың құқықтарын, құқықтық норма және регламенттеуші құжаттарды 
сақтау 
1.1. ҚР денсаулық сақтау  саласындағы заңнаманы сақтау 
1.1. 
ҚР денсаулық сақтау 
саласындағы 
заңнамасы 
шеңберінде  өзінің 
қызметін  жүзеге 
асыру қабілеттілігі.   
Дербестігі:  ҚР 
денсаулық  сақтау 
саласындағы заңнама 
негіздерін  сапалы 
сақталуын жүйелі 
бақылау. 
Жауапкершілігі:  ҚР 
денсаулық  сақтау 
саласындағы заңнама 
актілерін  қолдану 
сапасына. 
Күрделілігі:  міндеттің 
нақты 
регламенттелуін  және 
саланың нормативтік-
құқықтық 
құжаттамасын 
жетілдіруді   ескере 
отырып, жоғары 
Негізгі  функцияларды 
орындау практикасында 
қажетті  нормативтік 
құқықтық  құжаттарды 
іздеу.  ҚР денсаулық 
сақтау  саласындағы 
заңнамасының НҚА 
дұрыс түсіндіру. 
Қызметті ҚР денсаулық 
сақтау  саласындағы 
заңнаманы 
регламенттейтін 
нормативтік - құқықтық 
актілерге  сәйкес жүзеге 
асыру. ҚР денсаулық 
сақтау  саласындағы 
заңнаманың 
нормативтік-құқықтық 
актілеріне  сәйкес 
қызметті  жүзеге асыру 
процессінде шешім 
қабылдауды  негіздеу. 
ҚР Конституциясы.  
«Халық  денсаулығы және 
денсаулық  сақтау  жүйесі 
туралы»  ҚР кодексі. 
«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы»  ҚР 
заңы. 
«Қазақстан 
Республикасындағы тілдер 
туралы»  ҚР заңы. 
Денсаулық сақтау 
саласындағы НҚА. 
Уақытша  еңбекке 
жарамсыздық 
сараптамасының және 
медициналық-әлеуметтік 
сараптаманың негіздері. 
Бейін бойынша 
қызметтерді 
ұйымдастырудың жалпы 
мәселелері.  Еңбекті  қорғау 
қағидалары және 
нормалары. 
1.2. Жеке тұлғалар туралы (пациенттер) ақпараттық құпиялылығын қамтамасыз  ету 
1.2. 
Құзыретіне дәрігерлік 
құпияны сақтау 
кірмейтін 
тұлғалардың 
пациенттер туралы 
құпия ақпаратқа 
қолжетімділігін 
шектеу  қабілеттілігі. 
Дербестігі:  жүйелі 
бақыланатын 
пациенттер туралы 
құпия ақпаратқа 
Пациенттер 
туралы  құпия ақпаратты 
алу, 
өңдеу 
және 
қолжетімділікті 
пайдалану 
процесстерінің 
мақсаттарын 
шектеу. 
Электрондық 
ақпараттық  ресурстарды 
қалыптастыру 
үшін 
денсаулық 
жағдайы 
туралы 
мәліметтерді 
ҚР Конституциясы.  
«Халық  денсаулығы және 
денсаулық  сақтау  жүйесі 
туралы»  ҚР кодексі. 
«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы»  ҚР 
заңы. 
Медициналық 
құжаттаманың ақпараттық 
қауіпсіздігі  қағидалары. 
Электрондық базаның  
ақпараттық қауіпсіздігін 

қолжетімділікті 
сапалы шектеу. 
Жауапкершілігі: 
пациенттер туралы 
құпия ақпаратқа 
қолжетімділікті 
шектеудің  сапасы 
үшін. 
Күрделілігі: 
пациенттер туралы 
құпия ақпаратқа, 
саланың құжаттарына 
қолжетімділікті 
шектеудің  қазіргі 
заманғы жүйелерін 
ескере отырып, 
жоғары  
ұсынуға  жеке  тұлғаның 
(пациенттің) 
келісімін 
алу.  Пациенттер  туралы 
құпия 
ақпаратты 
жариялаудан 
қорғау 
бойынша 
шаралар 
қабылдау. 
Мүліктің 
және 
(немесе) 
моральдық  зиян  келтіру, 
ұйымның 
басқа 
қызметкерлері 
ҚР 
заңнамасында  кепілдік 
берілген  құқықтары  мен 
еркіндіктерін 
шектеу 
мақсатында 
жеке 
тұлғалар 
(пациент) 
туралы 
дербес 
медициналық 
деректерді 
қамтитын 
электрондық 
ақпараттық  ресурстарды 
пайдалануға  тиым  салу 
және толық шектеу 
қамтамасыз  ету 
қағидалары. 
 
1.3. Пациенттердің денсаулық сақтау  саласындағы құқықтарын сақтау 
1.3. 
Пациенттердің 
денсаулық  сақтау 
саласындағы 
құқықтарын  сақтау   
шеңберінде  өзінің 
қызметін  жүзеге 
асыру қабілеттілігі. 
Дербестігі:  жүйелі 
бақыланатын 
пациенттердің 
денсаулық  сақтау 
саласындағы 
құқықтарын  сақтау   
шеңберінде  қызметті 
сапасы жүзеге 
асырғаны үшін. 
Жауапкершілігі: 
пациенттердің 
денсаулық  сақтау 
саласындағы 
құқықтарын  сақтау   
шеңберінде  қызметті 
сапалы жүзеге 
асырғаны үшін. 
Күрделілігі: 
пациенттердің 
денсаулық  сақтау 
саласындағы 
Азаматтардың 
құқықтарын: 
1)  диагностика,  емдеу 
және  күтіп  процессінде 
лайықты 
қарым-
қатынас,  өзінің  мәдени 
және 
жеке 
құндылықтарына 
құрметпен қарау; 
2)  қандай  да  бір  кемсіту 
факторларының  әсерісіз 
медициналық 
критерийлердің 
негізінде  айқындалатын 
кезекте 
медициналық 
көмек  алу; 
3) 
дәрігерді 
немесе 
медициналық  ұйымды 
таңдау, ауыстыру; 
4)  отбасы, туыстар және 
достары,  сондай-ақ  діни 
бірлестіктердің 
қызметшілері 
тарапынан қолдау; 
5) 
қиналғанын 
медициналық 
технологиялардың 
қолданыстағы 
деңгейі 
ҚР Конституциясы.  
«Халық  денсаулығы және 
денсаулық  сақтау  жүйесі 
туралы»  ҚР кодексі. 
«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы»  ҚР 
заңы; 
Денсаулық сақтау 
саласындағы НҚА. 
Уақытша  еңбекке 
жарамсыздық 
сараптамасының және 
медициналық-әлеуметтік 
сараптаманың негіздері. 
Бейін бойынша 
қызметтерді 
ұйымдастырудың жалпы 
мәселелері.  Азаматтық 
кодекс 

құқықтарын  сақтау   
шеңберінде  қызметті 
жүзеге асыру кезінде 
құқықтық  заңнаманы 
дамытуға  және 
үздіксіз  жетілдіруге 
қол жеткізуді  ескере 
отырып, жоғары  
мүмкіндік 
беретін 
шамада  жеңілдеу; 
6) 
өзінің 
денсаулығының 
жағдайы 
және 
консилиум 
өткізу 
туралы  тәуелсіз  ойды 
алу; 
7)  ҚР  заңнамаларында 
көзделген 
өзге 
де 
құқықтар 
қамтамасыз 
ету 
1.4. Азаматтардың медициналық көмектен  бас тарту құқығын қамтамасыз  ету 
1.4. 
Азаматтардың 
медициналық 
көмектен бас тарту 
құқығын қамтамасыз 
ету қабілеттілігі. 
Дербестігі:  жүйелі 
бақыланатын 
азаматтардың 
медициналық 
көмектен бас тарту 
құқығын қамтамасыз 
ету. 
Жауапкершілігі: 
Азаматтардың 
медициналық 
көмектен бас тарту 
құқығын қамтамасыз 
етуді  сапалы жүзеге 
асырғаны үшін. 
Күрделілігі:  аталған 
процедураның 
салдарын ескере 
отырып, жоғары 
Пациенттерге 
және 
олардың 
заңды 
өкілдеріне  медициналық 
көмектен 
бас 
тарту 
салдары 
туралы 
түсіндіру. 
Медициналық 
құжаттамада 
медициналық  көмектен 
бас  тартуды    рәсімдеу. 
Кәмелет 
жасына 
толмаған 
немесе 
қабілетсіз 
адамның 
заңды 
өкілдері 
көрсетілген  адамдардың 
өмірін 
сақтау 
үшін 
қажетті 
медициналық 
көмектен  бас  тартқан 
кезде  қамқорлық  және 
қорғаныш  органдарына 
жүгіну 
 
ҚР Конституциясы.  
«Халық  денсаулығы және 
денсаулық  сақтау  жүйесі 
туралы»  ҚР кодексі. 
«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы»  ҚР 
заңы; 
Денсаулық сақтау 
саласындағы НҚА. 
Уақытша  еңбекке 
жарамсыздық 
сараптамасының және 
медициналық-әлеуметтік 
сараптаманың негіздері. 
Бейін бойынша 
қызметтерді 
ұйымдастырудың жалпы 
мәселелері.  Азаматтық 
кодекс 
 
1.5. Тиісті  жағдайда азаматтың келісімінсіз  медициналық көмек  көрсету 
1.5. 
Тиісті  жағдайда 
азаматтың 
келісімінсіз 
медициналық көмек 
көрсету  қабілеттілігі. 
Дербестігі:  жүйелі 
бақыланатын тиісті 
жағдайда азаматтың 
келісімінсіз 
медициналық көмек 
көрсету. 
Жауапкершілігі: 
тиісті  жағдайда 
азаматтың 
келісімінсіз 
Тиісті  жағдайда және 
олардың келісімінсіз 
медициналық көмек 
көрсетуге  жататын 
тұлғаларды анықтау. 
Кәмелет жасына 
толмағандар және 
сотпен әрекетсіз  болып 
танылған азаматтарға 
қатысты олардың заңды 
өкілдерінен 
медициналық көмек 
көрсетуге  келісім  алу. 
Азаматтардың 
келісімінсіз 
ҚР Конституциясы.  
«Халық  денсаулығы және 
денсаулық  сақтау  жүйесі 
туралы»  ҚР кодексі. 
«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы»  ҚР 
заңы; 
Денсаулық сақтау 
саласындағы НҚА. 
Уақытша  еңбекке 
жарамсыздық 
сараптамасының және 
медициналық-әлеуметтік 
сараптаманың негіздері. 
Бейін бойынша 

медициналық көмек 
көрсету  сапасы үшін. 
Күрделілігі: 
қабылданған шешім 
үшін  жауапкершілікті 
ескере отырып, 
жоғары 
консилиумда 
медициналық 
көмек 
көрсету  туралы  шешім 
қабылдау. 
Консилиум 
жасау 
мүмкіндігі 
болмағанда 
азаматтардың 
келісімінсіз 
медициналық 
көмек 
көрсету  туралы  шешімді 
өздігінен 
қабылдау, 
кейіннен  медициналық 
ұйымдардың лауазымды 
тұлғаларын  және  заңды 
өкілдерді  хабардар  ету. 
Азаматтардың 
келісімінсіз 
медициналық 
көмек 
көрсетуді 
тоқтатуға 
негіздемені  анықтау.  
 
қызметтерді 
ұйымдастырудың жалпы 
мәселелері.  Азаматтық 
кодекс 
 
1.6. Дәрігерлік  құпияны сақтау 
1.6. 
Дәрігерлік  құпияны 
сақтау  қабілеттілігі. 
Дербестігі:  жүйелі 
бақыланатын 
дәрігерлік  құпияны 
сақтау. 
Жауапкершілігі: 
дәрігерлік  құпияны 
сақтау  сапасы үшін. 
Күрделілігі: 
дәрігерлік  құпияны 
сақтау 
жауапкершілігін 
ескере отырып, 
жоғары 
Дәрігерлік  құпия  болып 
табылатын 
ақпаратты 
анықтау. 
Дәрігерлік 
құпия болып табылатын 
мәліметтердің 
жарияланбауын 
қамтамасыз 
ету. 
Пациенттен  және  оның 
заңды 
өкілдерінен 
дәрігерлік  құпия  болып 
табылатын  мәліметтерді 
басқа 
жеке 
және 
(немесе) 
заңды 
тұлғаларға 
оқыту 
процесінде  және  басқа 
да  мақсаттарда  аталған 
мәліметтерді  пайдалану, 
ғылыми 
зерттеулер 
жүргізу 
үшін 
беруге 
келісімін 
алу. 
Азаматтың немесе оның 
заңды 
өкілінің 
келісімінсіз 
дәрігерлік 
құпияны 
қамтитын 
мәліметтерді 
берге 
рұқсат 
ететін 
жағдайларды  анықтау. 
Азаматтың немесе оның 
заңды 
өкілінің 
электрондық  дерекқорға 
ҚР Конституциясы.  
«Халық  денсаулығы және 
денсаулық  сақтау  жүйесі 
туралы»  ҚР кодексі. 
«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы»  ҚР 
заңы; 
Денсаулық сақтау 
саласындағы НҚА. 
Уақытша  еңбекке 
жарамсыздық 
сараптамасының және 
медициналық-әлеуметтік 
сараптаманың негіздері. 
Бейін бойынша 
қызметтерді 
ұйымдастырудың жалпы 
мәселелері.  Азаматтық 
кодекс 
 

жекеленген  сипаттағы 
ақпаратты 
енгізуге 
келісімін  ресімдеу. 
1.7.Денсаулық сақтау  ұйымдарына қойылатын санитариялық - эпидемиологиялық 
талаптардың нормаларын сақтау 
1.7. 
Денсаулық сақтау 
ұйымдарына 
қойылатын 
санитариялық - 
эпидемиологиялық 
талаптардың 
нормаларын сақтау 
қабілеттілігі. 
Дербестігі:  жүйелі 
бақыланатын 
денсаулық  сақтау 
ұйымдарына 
қойылатын 
санитариялық - 
эпидемиологиялық 
талаптардың 
нормаларын сақтау. 
Жауапкершілігі: 
денсаулық  сақтау 
ұйымдарына 
қойылатын 
санитариялық - 
эпидемиологиялық 
талаптардың 
нормаларын сақтау 
сапасы үшін. 
Күрделілігі: 
Денсаулық сақтау 
ұйымдарына 
қойылатын 
санитариялық - 
эпидемиологиялық 
талаптардың 
нормаларын сақтау 
жауапкершілігін 
ескере отырып, 
жоғары 
 Арнайы, 
емдеу-
профилактикалық, 
балалар,  ем  дәм  және 
қоғамдық 
тамақтану 
ұйымдарына қойылатын 
санитарлық-
эпидемиологиялық 
талаптарды 
сақтау. 
Биологиялық 
және 
химиялық 
заттармен, 
улармен,  биологиялық 
және 
микробиологиялық 
организмдер 
және 
оларды 
уыттарымен 
жұмыс 
істеу 
шарттарына  қойылатын 
санитарлық-
эпидемиологиялық 
талаптарды 
сақтау. 
Гигиеналық  тәрбиелеуге 
және  халықты  оқытуға 
қойылатын  санитарлық-
эпидемиологиялық 
талаптарды 
сақтау. 
Радиациялық, 
химиялық, 
микробиологиялық, 
токсикологиялық, 
паразитологиялық 
қауіпсіздікті 
қамтамасыз 
етуге 
қойылатын  санитарлық-
эпидемиологиялық 
талаптарды 
сақтау. 
Медициналық 
мақсаттағы 
бұйымдарды  стерильдеу 
және  дезинфекциялауға 
қойылатын  санитарлық-
эпидемиологиялық 
талаптарды 
сақтау. 
Санитарлық 

эпидемияға 
қарсы 
(профилактикалық) 
іс-
шараларды 
ұйымдастыруға 
және 
ҚР Конституциясы.  
«Халық  денсаулығы және 
денсаулық  сақтау  жүйесі 
туралы»  ҚР кодексі. 
«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы»  ҚР 
заңы; 
Денсаулық сақтау 
саласындағы НҚА. 
Уақытша  еңбекке 
жарамсыздық 
сараптамасының және 
медициналық-әлеуметтік 
сараптаманың негіздері. 
Бейін бойынша 
қызметтерді 
ұйымдастырудың жалпы 
мәселелері.  Азаматтық 
кодекс 
 
 

өткізуге 
қойылатын 
санитарлық-
эпидемиологиялық 
талаптарды сақтау. 
1.8.Қоғамдық денсаулық  сақтауды  қорғауды  жүзеге асыру нормаларын сақтау 
1.8. 
Қоғамдық денсаулық 
сақтауды  қорғауды 
жүзеге асыру 
нормаларын сақтау 
қабілеттілігі. 
Дербестігі:  жүйелі 
бақыланатын 
қоғамдық  денсаулық 
сақтауды  қорғауды 
жүзеге асыру 
нормаларын сақтау. 
Жауапкершілігі: 
қоғамдық  денсаулық 
сақтауды  қорғауды 
жүзеге асыру 
нормаларын сақтау 
сапасы үшін. 
Күрделілігі: 
Қоғамдық денсаулық 
сақтауды  қорғауды 
жүзеге асыру 
нормаларын сақтау 
жауапкершілігін 
ескере отырып, 
жоғары 
Ауруларды 
профлактикалаудың 
мақсаттары 
мен 
түрлерін анықтау. 
Қоғамның 
салауатты 
өмір 
салтын 
қалыптастыруын 
қамтамасыз  ету. 
Профилактикалық 
медициналық  тексеріп  - 
қараулардың  өткізілуін 
қамтамасыз  ету.  
Профилактикалық 
екпелерді 
өткізуді 
қамтамасыз  ету. 
Жұқпалы  емес,  оның 
ішінде 
кәсіби 
және 
жарақаттарды 
профилактикалауды 
қамтамасыз  ету. 
Психобелсенді  заттарға 
тәуелділікті 
профилактикалауды 
қамтамасыз  ету. 
Темекі 
шегуді 
және 
алкоголизмді 
профилактикалау  және 
шектеуді 
қамтамасыз 
ету.  Темір  және  иод 
тапшылығы 
жағдайларын 
профлактикалауды 
қамтамасыз  ету. 
ҚР Конституциясы.  
«Халық  денсаулығы және 
денсаулық  сақтау  жүйесі 
туралы»  ҚР кодексі. 
«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы»  ҚР 
заңы; 
Денсаулық сақтау 
саласындағы НҚА. 
Уақытша  еңбекке 
жарамсыздық 
сараптамасының және 
медициналық-әлеуметтік 
сараптаманың негіздері. 
Бейін бойынша 
қызметтерді 
ұйымдастырудың жалпы 
мәселелері.  Азаматтық 
кодекс 
 
1.9.ҚР еңбек заңнамасының нормаларын сақтау 
1.9. 
ҚР еңбек 
заңнамасының 
нормаларын сақтау 
қабілеттілігі. 
Дербестігі:  жүйелі 
бақыланатын ҚР 
еңбек заңнамасының 
нормаларын сақтау. 
Жауапкершілігі:  ҚР 
еңбек заңнамасының 
нормаларын сақтау 
сапасы үшін. 
Күрделілігі:  ҚР еңбек 
Медицина және 
фармацевтика 
қызметкерлерінің 
құқықтары  мен 
міндеттерін  сақтау. 
Денсаулық сақтау 
ұйымдарындағы 
қызметкерлерге 
қатысты еңбек 
нормаларын сақтау.   
Лауазымдық 
нұсқаулықты  сақтау   
ҚР Конституциясы.  
«Халық  денсаулығы және 
денсаулық  сақтау  жүйесі 
туралы»  ҚР кодексі. 
«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы»  ҚР 
заңы; 
Денсаулық сақтау 
саласындағы НҚА. 
Уақытша  еңбекке 
жарамсыздық 
сараптамасының және 
медициналық-әлеуметтік 

заңнамасының 
нормаларын сақтау 
жауапкершілігін 
ескере отырып, 
жоғары 
сараптаманың негіздері. 
Бейін бойынша 
қызметтерді 
ұйымдастырудың жалпы 
мәселелері.  ҚР Еңбек 
кодексі 
1.10.
 
ҚР Медицина және фармацевтика  қызметкерлерінің  ар-намыс кодексін  сақтау 
1.10. 
ҚР Медицина және 
фармацевтика 
қызметкерлерінің  ар-
намыс кодексін 
сақтау  қабілеттілігі. 
Дербестігі:  жүйелі 
бақыланатын ҚР 
Медицина және 
фармацевтика 
қызметкерлерінің  ар-
намыс кодексін 
сақтау. 
Жауапкершілігі:  ҚР 
Медицина және 
фармацевтика 
қызметкерлерінің  ар-
намыс кодексін 
сақтау  сапасы үшін. 
Күрделілігі:  ҚР 
Медицина және 
фармацевтика 
қызметкерлерінің  ар-
намыс кодексін 
сақтау 
жауапкершілігін 
ескере отырып, 
жоғары  
ҚР медицина және 
фармацевтика 
қызметкерлерінің  ар-
намыс кодексін  сақтау 
(бұдан әрі  – ар-намыс 
кодексі).  Медицина 
және фармацевтика 
қызметкерлерінің 
азаматтар және жалпы 
қоғам  алдындағы 
өздерінің  қызметі  үшін 
моральдік 
жауапкершілігін 
қамтамасыз  етуі 
 
 
ҚР Конституциясы.  
«Халық  денсаулығы және 
денсаулық  сақтау  жүйесі 
туралы»  ҚР кодексі. 
«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы»  ҚР 
заңы; 
Денсаулық сақтау 
саласындағы НҚА. 
Уақытша  еңбекке 
жарамсыздық 
сараптамасының және 
медициналық-әлеуметтік 
сараптаманың негіздері. 
Бейін бойынша 
қызметтерді 
ұйымдастырудың жалпы 
мәселелері.  ҚР Еңбек 
кодексі 
 
Каталог: uploads -> content -> files
files -> Индекс Басылым аты, редакция телефоны Жылына шығатын саны Жа- зылу мерзімі Жазылу бағасы Алматы Регион
files -> Newsletter ақпараттық парақша информационный листок
files -> Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің
files -> «бекітілді» «30» 09. 2009 жылдың
files -> БАҒдарламасы I. «Жас отан» ТӘуелсіз ұрпақ #zhastar  біз кімбіз
files -> Қазақстан республикасының басылымдары
files -> Қазақстан Республикасы, «Қазпочта» АҚ, Астана қ., Əуезов к., 13. Jsc
files -> Проект «Флот қозғалысын басқару»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет