КӘсіптік стандарт кәсіптік қызметтің саласы: Дәрігерлік практика кәсіптік қызметтің кіші саласы: «Невропатология


Неврология саласындағы аурулардың  жүруі мен олардың қабынуының алдынжүктеу 0.84 Mb.
Pdf просмотр
бет8/10
Дата24.03.2017
өлшемі0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
18. Неврология саласындағы аурулардың  жүруі мен олардың қабынуының алдын 
алуды болжау. 

18.1. Қайталанулардың туындауын болжау мен қатер деңгейін анықтау. 
18.1. 
Қабынулардың 
туындауын болжау 
мен қатер деңгейін 
анықтау қабілеті. 
Дербестігі: 
қабынулардың 
туындауын болжау 
мен қатер деңгейін 
анықтауды жүйелі 
бақыланатын жүзеге 
асыру. 
Жауапкершілігі: 
қабынулардың 
туындауын болжау 
мен қатер деңгейін 
анықтауға 
Күрделілігі:  жоғары 
Себебі  қабынулардың 
туындауын болжау 
мен қатер деңгейін 
анықтау пациенттің 
қауіпсіздігі  мен 
саулығын анықтайды. 
 
Жүйке жүйесі 
зақымданған пациентті 
емдеу процесінде 
қабынулардың 
туындауының алдын 
алу үшін  тексеріп  қарау 
және емдеу жоспарын 
дұрыс анықтау. 
Жүйке жүйесі 
зақымданған пациентті 
емдеу процесінде 
туындауы мүмкін 
қабынулардың туындау 
мүмкіндігі 
факторларын 
уақытылы анықтау. 
Невропатология 
(ересектер,  балалар) 
саласында  
емдеу-диагностикалық 
әсер етуде 
патологиялық процесс 
дәрежесінің  көрінуіне 
салыстыру жүргізу. 
Нормативтік-құқықтық 
актілер,  әдістемелік 
ұсынымдар мен 
әдістемелік 
нұсқаулықтар, 
клиникалық хаттамалар 
стандарттары 
(клиникалық нұсқаулар). 
Невропатология 
(ересектер,  балалар) 
саласында органдар мен 
жүйелер ауруларының 
этиологиясы, патогенезі, 
клиникалық 
симптоматикасының 
патологиялық поцесстері 
мен аурудың жүру 
заңдылығы. 
Невропатология 
(ересектер,  балалар) 
саласында қабынулардың 
туындауын болжау. 
 
18.2. Қайтадан туындаған қабынуларды анықтау. 
18.2. 
Жүйке жүйесі 
зақымдалған 
пациентте қайтадан 
туындаған 
қабынуларды анықтау 
қабілеті. 
Дербестігі: 
Жүйке жүйесі 
зақымдалған 
пациентте қайтадан 
туындаған 
қабынуларды 
анықтауды жүйелі 
бақыланатын жүзеге 
асыру. 
Жауапкершілігі: 
қайтадан туындаған 
қабынуларды 
анықтауға 
Күрделілігі:  жоғары 
себебі  қайтадан 
туындаған 
қабынуларды анықтау 
пациенттің 
қауіпсіздігі  мен 
саулығын анықтайды. 
Жүйке жүйесі 
зақымдалған  пациенттің 
негізгі  сырқатының 
қабынуын уақытылы 
анықтауға  мүмкіндік 
беретін емдеу-
диагностикалық 
шараларының 
тиімділігін  дұрыс 
бағалау.   
 
Нормативтік-құқықтық 
актілер,  әдістемелік 
ұсынымдар мен 
әдістемелік 
нұсқаулықтар, 
клиникалық хаттамалар 
стандарттары 
(клиникалық нұсқаулар). 
Невропатология 
(ересектер,  балалар) 
саласында органдар 
аурулары  мен жүйелердің 
этиологиясы, патогенезі, 
клиникалық 
симптоматикасы. 
Невропатология 
(ересектер,  балалар) 
саласында болуы мүмкін 
қабынулар. 
 

18.3. Көңіл-күйдің  төмендеуінің  болжамды жағдайлары кезінде  аурудың әрекеті 
бойынша нұсқаулық. 
18.3. 
Көңіл-күйдің 
төмендеуінің 
болжамды 
жағдайлары кезінде 
аурудың  әрекеті 
бойынша нұсқаулық 
жүргізу  қабілеті. 
Дербестігі: 
Көңіл-күйдің 
төмендеуінің 
болжамды 
жағдайлары кезінде 
аурудың  әрекеті 
бойынша 
нұсқаулықты  жүйелі 
бақыланатын жүзеге 
асыру. 
Жауапкершілігі:   
көңіл-күйдің 
төмендеуінің 
болжамды 
жағдайлары кезінде 
аурудың  әрекеті 
бойынша 
нұсқаулықты  жүргізу 
Күрделілігі:  орташа 
Жүйке жүйесі 
зақымданған пациенттің  
көңіл-күйінің 
төмендеуінің  мүмкін 
жағдайларын уақытылы 
болжауға  мүмкіндік 
беретін емдеу-
диагностикалық 
шараларының 
тиімділігін  дұрыс 
бағалау.   
Пациентті 
денсаулықтың 
төмендеуі  мүмкін 
жағдайлар туралы 
ақпараттандыру. 
Невропатология 
(ересектер,  балалар) 
саласында пациент 
көңіл-күйінің 
төмендеуінің  мүмкін 
жағдайлары кезінде 
пациентпен қарым 
қатынас жасау 
дағдылары. 
Нормативтік-құқықтық 
актілер,  әдістемелік 
ұсынымдар мен 
әдістемелік 
нұсқаулықтар, 
клиникалық хаттамалар 
стандарттары 
(клиникалық нұсқаулар). 
Невр жүйесі  зақымдалған 
пациенттің көңіл-күйінің 
нашарлау  жағдайы 
аласында қабынулардың 
туындауын болжау. 
 
19. «Невропатология (ересектер, балалар)» кіші  саласындағы ауруларды оңалту. 
19.1. Мультидисциплинарлы нейрореабилитициялы бригада қызметін  ұйымдастыру мен 
үйлестіру. 
19.1. 
Басты координатор 
ретінде 
мультидисциплинарлы 
нейрореабилитициялы 
команданы 
ұйымдастыру қабілеті.   
Дербестігі: 
медициналық, 
әлеуметтік, 
психологиялық 
оңалтудың жеке 
бағдарламаларын 
жүзеге асыру мен 
көлемін  анықтау  
Жүйке жүйесі 
зақымданған 
пациентті оңалтуды 
бақылау,  қадағалау 
Жауапкершілігі: 
Оған лауазымдық 
нұсқаулықпен 
Жүйке жүйесі 
зақымданған пациентті  
оңалтуда 
мультидисциплинарлы 
бригада мүшелерінің 
жұмысын үйлестіру. 
Медициналық, 
әлеуметтік, 
психологиялық оңалту 
жеке бағдарламаларын 
жүзеге асыру мен 
көлемін  анықтау. 
Жүйке жүйесі 
зақымданған пациентке  
жүргізілген  оңалту 
әсерлерінің  тиімділік 
критерийлері. 
(MMSE, Bartel,  Rankin, 
NIHSS шкалалары,   
бас миы мен аяқ-қол 
тамырларын дупплексті 
Нормативтік-құқықтық 
актілер,  әдістемелік 
ұсынымдар мен 
әдістемелік 
нұсқаулықтар, 
клиникалық хаттамалар 
стандарттары 
(клиникалық нұсқаулар). 
Организмде 
патологиялық 
процесстердің туындау 
себептері,  олардың даму 
механизмдері.   
Жедел неврологиялық 
жағдайлар кезінде  білікті 
медициналық көмек 
көрсету  әдістемесі.   
Жүйке аурулары 
клиникасында физикалық 
факторларды, 
кинезотерапияны, 

көзделіп,  жүктелген 
лауазымдық 
міндеттерді  уақытылы 
және толық орындау. 
Бағыныштыларының 
өз міндеттерін 
орындауын 
қадағалауды 
қамтамасыз  ету.  
Күрделілігі:  жоғары. 
зерттеу,  бас миы немесе 
жұлын, омыртқаның КТ 
және МРТ, МР- бас миы 
немесе жұлын 
ангиографиясы, 
мамандар кеңесі). 
массажды, 
дефектологияны, 
логопедия мен 
психологияны 
пайдаланумен 
фармакотерапия,  терапия 
негіздері. 
 
19.2. Пациентке жүйке жүйесінің  зақымдалуы  мен оның салдарына оңалту диагнозын 
қою. 
19.2. 
Пациентке жүйке 
жүйесінің 
зақымдалуы  мен оның 
салдарына оңалту 
диагнозын қою 
қабілеті. 
Дербестігі:   
Пациентке жүйке 
жүйесінің 
зақымдалуы  мен оның 
салдарына оңалту 
диагнозын қою. 
Жауапкершілігі: 
Пациентке жүйке 
жүйесінің 
зақымдалуы  мен оның 
салдарына оңалту 
диагнозын қою 
Күрделілігі:  жоғары 
Неврологиялық 
аурулар,  тапшылығы 
белгілерін  жалпы және 
ерекше  белгілерін 
анықтау. 
Пациент жағдайының 
ауырлығын бағалау. 
Пациентті қарап тексеру 
нәтижелерін талдау 
(ангиорежимде КТ, 
МРТ, КТ және МРТ, 
мойын мен бас миының 
негізі  тамырларын 
ультрадыбыстық 
дуплексті  сканерлеу, 
транскраниалды 
магнитті стимуляция 
(ТМС), бас миының 
шақыртылған  әлеуеті 
(ШӘ) (когнитивті, 
көзбен көру,  есту, 
соматосенсорлы); ЭЭГ, 
электронейромиография 
(ЭНМГ), жоғары 
психикалық функциялар 
мен эмоционалды-жеке 
сфераның бұзылу 
синдромын анықтау 
(функционалдық 
тесттер мен шкалаларды 
пайдаланумен 
нейропсихологиялық 
тексеріп  қарау).   
Топикалық, клиникалық 
және оңалту 
диагноздарын қою. 
Емдеу  процесінде, ауру 
барысында, мүмкін 
қабынуларды болжау 
және олардың алдын 
Нормативтік-құқықтық 
актілер,  әдістемелік 
ұсынымдар мен 
әдістемелік 
нұсқаулықтар, 
клиникалық хаттамалар 
стандарттары 
(клиникалық нұсқаулар). 
Орталық, перифериялық 
және вегетативті жүйке 
жүйесінің  анатомиясы, 
эмбриологиясы мен  
топографиялық 
анатомиясы. 
Организмде 
патологиялық 
процесстердің туындау 
себептері,  олардың даму 
механизмдері. 
Жедел неврологиялық 
жағдайлар кезінде  білікті 
медициналық көмек 
көрсету  әдістемесі.   
Жүйке аурулары 
клиникасында 
фармакотерапия 
негіздері.  Неврологиялық 
пациентке оңалту 
әсерлерін жүргізу 
тиімділігінің  критерийі. 

алуды жүзеге асырудың 
клиникалық өзгеріс 
динамикасын 
объективті  бағалау.   
19.3. Пациенттің жүйке жүйесінің  зақымдалуы  мен оның салдарына оңалту 
потенциалын бағалау. 
19.3. 
Пациенттің жүйке 
жүйесінің 
зақымдалуы  мен оның 
салдарына оңалту 
потенциалын анықтау 
қабілеті. 
Дербестігі: 
жүйке жүйесі 
зақымдалған 
пациенттің оңалту 
потенциалын 
анықтау. 
Жауапкершілігі:   
жүйке жүйесінің 
зақымдалған 
пациенттің оңалту 
потенциалын анықтау 
Күрделілігі:  жоғары 
Неврологиялық 
аурулардың, 
тапшылықтың жалпы 
және ерекше  белгілерін 
анықтау 
Пациент жағдайының 
ауырлығын бағалау.   
Пациентті тексеріп 
қарау  нәтижелерінің 
талдауы. 
Топикалық, клиникалық 
және оңалту 
диагноздарын қою. 
Жүйке жүйесі 
зақымдалған  пациенттің 
оңалту потенциалын 
объективті  бағалау. 
 
Нормативтік-құқықтық 
актілер,  әдістемелік 
ұсынымдар мен 
әдістемелік 
нұсқаулықтар, 
клиникалық хаттамалар 
стандарттары 
(клиникалық нұсқаулар). 
Организмде 
патологиялық 
процесстердің туындау 
себептері,  олардың даму 
механизмдері. 
Неврологиялық 
пациентке оңалту 
әсерлерін жүргізу 
тиімділігінің  критерийі. 
19.4. Жүйке жүйесі зақымдалған  және оның салдары бар пациентке оңалту 
шараларының жоспарын құру. 
19.4. 
Жүйке жүйесі 
зақымдалған 
пациентке анықталған 
оңалту потенциалы 
кезінде  оңалту 
шараларының 
жоспарын құру 
қабілеті. 
Дербестігі  Жүйке 
жүйесі зақымдалған 
пациентке анықталған 
оңалту потенциалы 
кезінде  оңалту 
шараларының жеке 
жоспарын құру. 
Жауапкершілігі: 
Жүйке жүйесі 
зақымдалған 
пациентке анықталған 
оңалту потенциалы 
кезінде  оңалту 
шараларының жеке 
жоспарын құруға. 
Күрделілігі:  жоғары 
 
Пациентті оның ауруы, 
миы мен психикасының 
қызмет ету 
ерекшеліктері;  мақсатт 
анықтау, оңалту 
шараларына қатысты 
пациент пен оның 
отбасының тілегі  мен 
күтулері  туралы 
ақпараттандыру 
Анық белгіленген  және 
оңалту шараларын 
аралық және соңғы 
бағалаумен  жүзеге 
асыру мақсатының, 
міндетінің  жолдары мен 
мерзімінің   
оңалту бланкісінде 
тіркелген  нақты оңалту 
бағдарламаларын 
жоспарлау 
Кинезотерапияны, 
емдеу гимнастикасын, 
арнайы корригирлейтін 
қалыппен емдеу,  әр 
түрлі массаждармен 
Нормативтік-құқықтық 
актілер,  әдістемелік 
ұсынымдар мен 
әдістемелік 
нұсқаулықтар, 
клиникалық хаттамалар 
стандарттары 
(клиникалық нұсқаулар). 
Орталық, перифериялық 
және вегетативті жүйке 
жүйесінің  анатомиясы, 
эмбриологиясы мен  
топографиялық 
анатомиясы. 
Организмде 
патологиялық 
процесстердің туындау 
себептері,  олардың даму 
механизмдері. 
Жедел неврологиялық 
жағдайлар кезінде  білікті 
медициналық көмек 
көрсету  әдістемесі.   
Нерв аурулары 
клиникасында 
фармакотерапия 

емдеуді, 
роботтандырылған 
механотерапияны, 
әртүрлі  бағыттағы 
тренажерлерді, 
оңалтудың кешенді 
бағдарламларын,  
 «ЭРИГО» және 
«ЛОКОМАТ» 
роботтандырылған 
жүйені,  
вестибулярлы 
бұзылулардың 
BrainPortBalanceDevice   
(BPBD)  оңалту 
аппаратын 
пайдаланумен 
психотерапевтпен, 
нейропсихологпен, 
логопедпен сабақтарды 
пайдалану. 
негіздері. 
Неврологиялық 
пациентке оңалту 
әсерлерін жүргізу 
тиімділігінің  критерийі. 
 
19.5. Клиника-неврологиялық және диагностикалық шкаланы тексеруді  пайдаланумен 
жүйке жүйесі зақымдалған және оның салдары бар пациентке оңалту  шараларының 
тиімділігін  бағалау  мен мониторингі. 
19.5. 
Жүйке жүйесі 
зақымдалған 
пациентке анықталған 
оңалту шаралары 
кезінде  оңалту 
шараларының 
тиімділігін  бағалау 
мен мониторингі 
қабілеті. 
Дербестігі:  жүйке 
жүйесі зақымдалған 
пациентке анықталған 
оңалту шаралары 
кезінде  оңалту 
шараларының 
тиімділігін  бағалау 
мен мониторингі. 
Жауапкершілігі:   
жүйке жүйесі 
зақымдалған 
пациентке анықталған 
оңалту шаралары 
кезінде  оңалту 
шараларының 
тиімділігін  дұрыс 
бағалау  мен 
мониторингіне. 
Күрделілігі:  жоғары 
Жүйке жүйесі 
зақымданған пациентке  
жүргізілген  оңалту 
әсерлерінің  тиімділігін 
бағалау  мен 
мониторингі. 
 (MMSE, Bartel,  Rankin, 
NIHSS шкалалары,   
бас миы мен аяқ-қол 
тамырларын дупплексті 
зерттеу,  бас миы немесе 
жұлын, омыртқаның КТ 
және МРТ, МР- бас миы 
немесе жұлын 
ангиографиясы, 
мамандар кеңесі). 
 
Нормативтік-құқықтық 
актілер,  әдістемелік 
ұсынымдар мен 
әдістемелік 
нұсқаулықтар, 
клиникалық хаттамалар 
стандарттары 
(клиникалық нұсқаулар). 
Организмде 
патологиялық 
процесстердің туындау 
себептері,  олардың даму 
механизмдері. 
Неврологиялық 
пациентке оңалту 
әсерлерін жүргізу 
тиімділігінін  критерийі. 

19.6. Жүйке жүйесі зақымдалған  және оның салдары бар пациентке оңалту шаралары 
бойынша жақын қоршаған  ортасының нұсқауы. 
19.6. 
Неврологиялық  
науқастың жақын 
қоршаған  ортасы үшін 
оңалту шаралары 
бойынша нұсқаулық 
жүргізуге  қабілет. 
Дербестігі:   
Неврологиялық  
науқастың жақын 
қоршаған  ортасы үшін 
оңалту шаралары 
бойынша 
нұсқаулықты  жүйелі 
бақылауды  жүзеге 
асыру. 
Жауапкершілігі: 
Неврологиялық  
науқастың жақын 
қоршаған  ортасы үшін 
оңалту шаралары 
бойынша нұсқаулық 
жүргізуге. 
Күрделілігі:  орташа. 
Неврологиялық  
науқастың жақын 
қоршаған  ортасын 
оңалту шаралары 
туралы ақпараттандыру. 
Неврологиялық  
науқастың жақын 
қоршаған  ортасын 
оңалту шараларын 
жүргізу  дағдыларына 
келтіру. 
Неврологиялық  
науқастың жақын 
қоршаған  ортасын 
клиникалық жағдай 
және пациентті оңалту 
шаралары туралы 
ақпараттандыру үшін 
коммуникативті 
дағдылар. 
Нормативтік-құқықтық 
актілер,  әдістемелік 
ұсынымдар мен 
әдістемелік 
нұсқаулықтар, 
клиникалық хаттамалар 
стандарттары 
(клиникалық нұсқаулар). 
Невропатология 
(ересектер,  балалар) 
саласында оңалту 
шараларының 
белгіленген  түрлерін 
пайдалану кезінде 
аурулар  синдромы мен 
негізгі  клиникалық 
симптомдар. 
Невропатология 
(ересектер,  балалар) 
саласында пациенттерді 
оңалту әдістері. 
19.7. Жүйке жүйесі зақымдалған  және оның салдары бар пациентке емдеу  дене 
шынықтырулары  бойынша жақын қоршаған  ортасының нұсқаулығы. 
19.7. 
Неврологиялық  
сырқатқа  және жақын 
қоршаған  ортасына 
емдеу дене 
шынықтырулары 
бойынша нұсқаулық 
жүргізуге  қабілет. 
Дербестігі:   
Неврологиялық  
сырқатқа  және жақын 
қоршаған  ортасына 
емдеу дене 
шынықтырулары 
бойынша 
нұсқаулықты  жүйелі 
бақылауды  жүзеге 
асыру. 
Жауапкершілігі:   
Неврологиялық  
сырқатқа  және жақын 
қоршаған  ортасына 
емдеу дене 
шынықтырулары 
бойынша нұсқаулық 
жүргізуге 
Емдеу  дене 
шынықтыруын 
тағайындау, 
құралдарды, нысан мен 
дене шынықтыру 
жүктемесін  таңдау, 
Үлкендермен және 
балалармен дене 
шынықтыру  бойынша 
сабақтар ұйымдастыру 
мен жүргізу. 
Неврологиялық 
сырқатпен емдеу дене 
шынықтыруы  бойынша 
әдістемелер  мен 
кешендер  әзірлеу. 
Неврологиялық 
сырқаттың жақын 
қоршаған  ортасын 
емдеу дене шынықтыру 
жүргізу  әдістеріне 
оқыту. 
Нормативтік-құқықтық 
актілер,  әдістемелік 
ұсынымдар мен 
әдістемелік 
нұсқаулықтар, 
клиникалық хаттамалар 
стандарттары 
(клиникалық нұсқаулар). 
Емдік  дене шынықтыру 
сабақтарын жүргізу 
әдістемесі. 
Денеге түсетін  ауырлық 
мөлшерлемесі, 
құралдары мен нысаны.  
Емдік  дене шынықтыру 
бойынша қауіпсіздік 
талаптары.  

Күрделілігі:  орташа. 
19.8. Жүйке жүйесі зақымдалған  және оның салдары бар пациентті оңалтуда еңбек 
терапиясы. 
19.8. 
Жүйке жүйесі 
зақымдалған 
пациентке оңалту 
шараларын жүргізу 
кезінде  еңбек 
операцияларын жеке 
таңдау қабілеті. 
Дербестігі: 
Еңбек терапиясының 
жеке 
бағдарламаларын 
жүзеге асыру мен 
көлемін  анықтау. 
Пациенттің еңбек 
терапиясын бақылау, 
қадағалау. 
Күрделілігі:  орташа. 
Науқастың  жалпы 
функционалдық 
жағдайын, бұрынғы 
мамандығын, сондай ақ 
сырқаттың осы не басқа 
жұмыс процесін 
меңгеруге 
қызығушылығы  мен 
қабілетін  есепке алумен, 
бар ақаудың  сипатын 
бағалау  негізінде  емдік 
еңбек операцияларын 
жеке таңдау. 
Емдеу  дене 
шынықтыруларын, 
кәсіби  қозғалыстардың 
әр түріне еліктейтін 
аппарат-тренажерларды 
пайдалану. 
Еңбек терапиясы 
сабақтары 
динамикасында 
физиологиялық 
көрсеткіштерді  тіркеу 
(пульс, қан қысымы).  
Еңбек терапиясы 
процесінде науқастың 
мінез  құлқын, жұмысқа 
қызығушылығын, 
белсенділігін, 
шаршауын,  жұмыс 
операцияларын орындау 
кезінде  қозғалыс 
ауытқушылығы  бар 
сырқаттардың 
зақымдалған  аяқ қолын 
әрекетке  қосу  дәрежесін 
және жұмыс қарқыны 
мен оны орындау 
дәлдігін   
 (психофизиологиялық 
әдістерді  пайдалану,  
бұлшық  ет жұмысын, 
бұлшық  ет қозғалысы 
қарқынын  
статистикалық күшті 
тіркеу  әдістерін, 
бұлшық  ет тонусын: 
эргография, 
Нормативтік-құқықтық 
актілер,  әдістемелік 
ұсынымдар мен 
әдістемелік 
нұсқаулықтар, 
клиникалық хаттамалар 
стандарттары 
(клиникалық нұсқаулар). 
Орталық, перифериялық 
және вегетативті жүйке 
жүйесінің  анатомиясы, 
эмбриологиясы мен 
топографиялық 
анатомиясы.  
Организмде 
патологиялық 
процесстердің туындау 
себептері,  олардың даму 
механизмдері. 
Невр жүйесі  зақымданған 
пациентке жүргізілген 
оңалту әсерлері. 

тонусометрия, 
миотонография, 
электромиография  , 
психологиялық әдісті 
қадағалау).   
20. Невропатология (ересектер, балалар) кіші  саласындағы ауруларды төмендетуге 
бағытталған алдын алу шараларын  ұйымдастыру  
20.1. Пациенттер, тұрғындар арасында ауруды  төмендетуге бағытталған санитарлық-
оқытушылық  қызметті  вербальды, бейне және баспасөз құралдарын пайдаланумен 
жүргізу. 
20.1. 
Пациенттер, 
тұрғындар арасында 
ауруды  төмендетуге 
бағытталған 
санитарлық-
оқытушылық 
қызметті  жүргізу 
қабілеті. 
Дербестігі: 
Пациенттер, 
тұрғындар арасында 
ауруды  төмендетуге 
бағытталған 
санитарлық-
оқытушылық 
қызметті  жүйелі 
бақылауды  жүзеге 
асыру. 
Жауапкершілігі: 
Пациенттер, 
тұрғындар арасында 
ауруды  төмендетуге 
бағытталған 
санитарлық-
оқытушылық 
қызметке. 
Күрделілігі:  орташа 
Пациенттер мен 
тұрғындар арасында 
ауруды  санитарлық-
оқытушылық  қызметті 
вербальды, бейне және 
баспасөз құралдарын 
пайдаланумен жүргізу. 
Коммуникативті 
дағдылар. 
Нормативтік-құқықтық 
актілер,  әдістемелік 
ұсынымдар мен 
әдістемелік 
нұсқаулықтар, 
клиникалық хаттамалар 
стандарттары 
(клиникалық нұсқаулар). 
Невропатология 
(ересектер,  балалар) 
саласында этиология, 
патогенез, клиникалық 
симптоматика, озық 
әдістер  мен диагностика 
тәсілдері,  сондай-ақ 
аурулар  мен 
жағдайлардың алдын алу 
 
20.2. Жүйке жүйесі зақымдалған  пациенттерді сауықтыру  бойынша нұсқаулық. 
20.2. 
Неврологиялық 
науқасты одан әрі 
болашақ  үшін 
сауықтыру  тактикасы 
бойынша нұсқаулық 
жүргізуге  қабілет. 
Дербестігі: 
Неврологиялық 
науқасты одан әрі 
болашақ  үшін 
сауықтыру  тактикасы 
бойынша 
нұсқаулықты  жүйелі 
бақылауды  жүзеге 
Неврологиялық 
науқасты одан әрі 
болашақ  үшін  сауықтыру 
тактикасы бойынша 
ақпараттандыру 
Неврологиялық науқасқа 
одан әрі амбулаториялық 
алдын алу немесе 
стационарлық шаралар 
жүргізу  тактикасы 
бойынша ұсынымдар 
ұсыну. 
Емдеу  аяқталған  соң 
неврологиялық сырқатқа 
Невропатология 
(ересектер,  балалар) 
саласында пациентің 
одан әрі жағдайын 
болжау оңалту әдістері. 
Неврологиялық науқасқа 
жүргізілген  емдеуден 
кейін одан әрі 
болашақта  сауығу 
әдістемесі.  Салауатты 
өмір  салты принципі. 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет