Кіріспе Тақырыптың өзектілігібет12/12
Дата21.02.2022
өлшемі473.5 Kb.
#26035
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Пайдаланылған әдебиеттер:


 1. Әуезов М. Әдебиет туралы.-Алматы:Санат, 1997.-304 б.

Мұқанов С. Айтыстар туралы. Кітапта: Айтыс. І том.-Алматы: Қазмемкөркемәдеббас,1964.-429 б.

 1. Қазақ халық поэзиясы. Жинақ. (Ә.Диваевқа арналған).-Алматы:Ғылым,1964.-415 б.

 2. Әуезов М. 20 томдық шығармалар жинағы. 16-том. Зерттеулер мен оқулықтар.-Алматы: Жазушы, 1985.-400 б.

 3. Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз әдебиеті. –Алматы: Ғылым,1958.- 239б.

 4. Жармұхамедұлы М. Айтыстың даму жолдары.-Алматы:Ғылым,1976.-168 б.

 5. Уахатов Б.Қазақтың халық өлеңдері.–Алматы:Ғылым,1979.-235 б.

 6. Тұрсынов Е. Қазақ ауыз әдебиетін жасаушылардың байырғы өкілдері.-Алматы: Ғылым,1976.-196 б.

 7. Қазақ халық әдебиеті. Айтыс. 1-кітап.- Алматы:Жазушы,1988.-288 б.

 8. Жармұхамедұлы М. Айтыс өлеңдерінің арғы тегі мен дамуы. –Алматы:Мұраттас, 2001.-293 б.

 9. Сейфуллин С. Қазақ әдебиеті.1-кітап.-Қызылорда:Қазақстан, 1932.-234 б.

 10. Ә.Диваевқа арналған “Тарту” жинағы. -Ташкент: Түрк. Респ. басп., 1924.- 215б.

 11. Мұқанов С. Айтыстар туралы. Кітапта: Айтыс. І том.-Алматы: Ќазмемкөркемәдеббас, 1964.-429 б.

 12. Уахатов Б. Қазақтың халық өлеңдері.–Алматы:Ғылым,1979.-235 б.

 13. Абылқасымов Б. Телқоңыр. –Алматы:Атамұра-Қазақстан, 1993.-174 б.

 14. Қазақтың халық творчествосы.-Алматы: Ғылым,1989.-416 б.

 15. Сейфуллин С. Қазақ әдебиеті.1-кітап.-Қызылорда:Қазақстан, 1932.-234 б.

 16. 11. Қазақ әдебиетінің тарихы.- Алматы:Ғылым,1984.-237 б.

 17. Абылқасымов Б. Бәдік жанрының кейбір ерекшеліктері туралы. //ҚРҒА Хабарлары. 1992.№6.

 18. Айтыс. 1-том.-Алматы: Қазмемкөркемәдеббас,1964.-429 б.

 19. Жармқхамедұлы М. Айтыстың даму жолдары.-Алматы:

Ғылым,1976.-168 б.

 1. Әуезов М. Әр жылдар ойлары.- Алматы:Ғылым,1959.-470 б.

 2. Сейдалин Г. и Жантурин С.А. Образцы киргизской поэзии, собранные

переводенные ими же.//Записки Оренбургского отделение РГО, вып.ІІІ,

Оренбург: 1875.-17-20 с. 1. Түркістан уалаяты газеті. 1878 жыл, №11-12. Алтынсарин И. Киа. Кітапта: Структурализм, “за” и “против”.-

Москва.1975.-253 б.

24. Қабдолов З. Сөз өнері.-Алматы:Мектеп,1982.-365 б.

25. Әуезов М. Абайдың өмірбаяны. Кітапта: Абай Құнанбайұлы. Толық

жинақ.-Алматы:Қазмемкөркемәдеббас,1940.-320 б.

26. Құдайбердиев Ш. Шығармалары.-Алматы:Жазушы, 1988.-660 б.

27. Сейфуллаұлы С. Батырлар жырының жинағы.

2-жинақ.- Алматы:Қазақстан, 1984.-423 б.

28. Батырлар жыры.-Алматы:Қазмемкөркемәдеббас,1959.-142 б.

29. Ќозы Көрпеш-Баян сұлу.-Алматы:Жазушы,1967.-142 б.

30.Рай Қ. Зерделі ойдың зергері.(Ә.Марғұлан туралы) //Жұлдыз. 1999,№7.

31. Төреқұлов Н. Қазақтың жүз шешені.-Алматы:Жазушы,1993.-250 б.

32. Қаратаев М. Шығармалары. 4-том.-Алматы:Жазушы,1968.-405 б.

33.Федр,Бабрий.Басниргизская хрестоматия.

34. Оренбург:Типография,1879. 111.

35. Радлов В.В. Ел қазынасы- ескі сөз. -Алматы: Ғылым,1994.-592 б. 1976.-196 б.

36. Рахымжанов Р. Айтыс. Кітапта:Қазақ фольклористикасы.-Алматы: Ғылым,1966.-232 б.

37. Дербісалин Ә. Өмір және поэзия. Кітапта:ХІХ ғасырдағы қазақ поэзиясы.- Алматы: Ғылым,1985.-319 б.

38. Сейдеханов К. Қаһарлы сөз қамал бұзады.-Алматы:Ғылым,1995.-272 б.

39. Қасқабасов С. Қазақтың халық прозасы.-Алматы:Жазушы,1982.-350 б

40. Абылқасымов Б. Телқоңыр.-Алматы:Атамұра-Қазақстан,1993.-174 б.

41. Байтұрсынұлы А.Шығармалары. –Алматы;Жазушы,1889.-320 б

42. Янушкевич А. Күнделіктер мен хаттар. –Алматы:Жалын,1979.-272 б.

43.Тодоров Ц. Поэтик

.-Москва,1962.-304 б.

44. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. Құраст. З.Ахметов, Т.Шаңбаев.-

Алматы: Ана тілі,1998.-334 б.

45. Дербісалиев Ә.Шыңырау бұлақтар.-Алматы:Жазушы,1982.-246 б.

46. Ысқақов Б. Жыраулық дәстүр. Кітапта: Қазақтың қазіргі халық

поэзиясы.-Алматы:Ғылым,1972.-313 б.

47. Ертедегі қазақ әдебиеті хрестоматиясы.-Алматы:Жазушы,1967.-207 б.

48.Қашқари М. Жаз бен қыстың айтысқаны.(Қазақша ауд.Оңғарсынова Ф.) Алматы: Жалын,1985.-39 б.

49. Уахатов Б.Қазақ халық өлеңдерінің типологиясы.–Алматы:

Ғылым,1978.- 235 б.

50. Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті.-Алматы: Ана тілі, 1992.-264 б.

51. .Йассауи. Даналық кітабы. Хикметтер.Ауд.Е.Дүйсенбай. -Алматы:

Санат,1998.-168 б.

52. Библейская энциклопедия.- Москва,1999 г.

53. Құран Маджид. -Нью Дели,1980 ж.

54. Джаћүд (еврей) Миф-аңыздарда кездесетін жағымсыз кейіпкер.

55. Бақырғани С. Бақырғани кітабы.-Қазан,1901.-51 б.

56. Ажал мен жанныњ айтысқаны. ҚРҒА ОҒКҚ. Ќ-304, 1-дєптер.

57. Көңіл мен дененің айтысы. ҚРҒА ОҒКҚ. Қ-700, 4-дєптер.

58. Көңіл мен тентек айтысы. ӘОИ қолжазба қоры. а.ә. Қ-2553 3-дәптер.

59. Айтыс.ІІ том. -Алматы:Қазкөркемәдеббас,1964.-661 б.

60. Жүсіпов Е. М.Жүсіповтің шабдар атпен айтысы. //Абай. 1999,№1.

61. Қазақ әдебиетінің тарихы. Ќазаќ халќыныњ ауыз әдебиеті. Совет дєуірі. І том, 2-кітап.-Алматы:ҚазССР ҒА басп.,1964.-694 б.

62. Айтыс. ІІІ том.-Алматы:Қазкөркемєдеббас,1964.-618 б.

63. Бердин Е. Шығармалары. -Семей, 2001.-153 б.

64. Дөнентаев С. Бозторғай. -Алматы:Мектеп,1989.-143 б.

65. Дулатов М. Шығармалары. -Алматы:Жазушы,1991.-380 б.

66. Құдайбердиев Ш. Шығармалары. -Алматы:Жазушы,1988.-559 б.

67. Молдағалиев Ж. Шығармалар жинағы. -Алматы:Жазушы,1979.-686 б.

68. Ебенәлы Ш. Сары май мен солдат айтысы. //Абай.1999,№1.

69. ҚРҒА ОҒКҚ . Қ-156, 5-дәптер

70.Қазақ халық поэзиясы. Жинақ. (Ә.Диваевқа арналған).-Алматы:Ғылым,1964.-415 б.

71. Қазақ фольклористикасының тарихы. –Алматы:Ғылым,1988.-432 б.

ҚРҒА ОҒКҚ. 286-папка. 4-дәптер.


 1. Сейфуллин С. Қазақтың әдебиет нұсқалары. 1-жинақ.-Алматы:Қазақстан, 1931.-152 б.

 2. Есенбике мен Жылқышының айтысы. (жин. С.Сейфуллин) //Жаңа мектеп. 1926, №4.

 3. Біржан мен Сараның айтысы. (жин. Б. Байтоғайұлы). //әйел теңдігі. 1928,№4.

 4. Айтыс. І том. -Алматы:Қазмемкөркемәдеббас,1947.-242 б.

 5. Айтыс. ІІІ томдық. –Алматы:Жазушы,1965;1966. –554;-620 б.

 6. Уалиханов Ш. Шығармалары.-Алматы:Ғылым,1983.-632.

 7. Байтұрсынов А. Ақ жол.-Алматы: Жалын,1991.-461 б.

 8. Әуезов М. Шығармалар.ХХ томдық. 16-том.-Алматы:Ғылым,1969.-213 б.

 9. Қазақ әдебиетінің тарихы. 1-том.-Алматы:ҚазССР ҒА басп.-1960.-737 б.

 10. Мүсірепов Ғ. Заман және әдебиет.-Алматы:Жазушы,1984.-236 б.

 11. Бердібаев Р. Кәусар бұлақ.-Алматы: Жазушы, 1989.-356 б.

 12. Дүйсенбаев М. және т.б. Қазақ халық ақындары творчествосының көркемдік сипаты.-Алматы:Ғылым,1982.-190 б.

 13. Ысмайлов Е. Әдебиет жайлы ойлар. –Алматы: Жазушы, 1968.

-320 б.

85. Жұмалиев Қ. Қазақ әдебиеті.-Алматы:Қазақстан, 1-бөлім. 1950.-228 б.

86. Тәжібаев Ә. Ардақты өнерді аялайық. Кітапта: Ақындар жыры.-Алматы: Жазушы,1963.-140 б.

87.Төреқұлов Н. Қазақ совет халық поэзиясының жанрлық ерекшеліктері.- Алматы:Ғылым,1979.-106 б.

88.Тұрсынов Е. Қазақ ауыз әдебиетін жасаушылардың байырғы өкілдері.- Алматы:Ғылым,16-18 беттер.

89. Айтыс. І том.- Алматы:)Қазмемкөркемәдеббас, 1964.-429 б.

90. Батыр-ақын Тоќа мен Досмағамбет аќыннын толғаулары. //Сарыарқа. 1996, №4.

91. Жүмалиев Қ. Қазақ әдебиеті.-Алматы: Рауан,1994.-190 б.

92. Досмұхамедұлы Х. Аламан.-Алматы: Ана тілі,1991.-284 б.

93. Марғұлан . Шоқан және Манас.-Алматы: Жазушы, 1974.-318 б.

94. Әуезов М. Шығармалар.20-томдық. 12-том.–Алматы: Жазушы,1969.-281

95. Бердібаев Р. Кәусар бұлақ.- Алматы:Жазушы, 1989.-356 б.

96. Қазақ халық әдебиеті. Айтыс. 2-кітап. –Алматы: Жазушы,1986.-352 б.

97. ҚРҒА ОҒКҚ. 258-папка. 3-дєптер.

98. Сүйінбай ақын.-Алматы:Қазкөркемәдеббас,1935.-44 кадр.

99. Садырбаев С. Зорларды сізбен торладым. //Қазақ әдебиеті. №35,

1-қыркүйек, 2000 ж.

100. Сүйінбай. Шығармалары. құраст. Садырбаев С., Естаев Е.-

Алматы:Жазушы,1990.-144.

101. Бердібаев Р. Сарқылмас қазына. –Алматы:Мектеп, 1983.-246 б.

102. Мұқанов С. Халық мұрасы. –Алматы:Қазақстан, 1974.-235 б.

103. Әуезов М.Шығармалар.12-томдық.2-том. Алматы:Жазушы,1969.-480 б.

104. Мұхамедханұлы Қ. Абайдың ақын шәкірттері. 3-кітап.-Алматы:РГЖИ “Дәуір”,1995.-320 б.

105. Ердембеков Б. әріп аќын. –Алматы:Ғылым, 2001.-184 б.

106. Құнанбайұлы А. Дүниеде, сірә, сендей маѓан жар жоқ. Алматы:

Жалын,1990.-128 б.

107. Қазақ халық әдебиеті.Айтыс. І том.Алматы:Жазушы,1986.-352 б.

108. Мұхамедханұлы Қ. Абайдың ақын шәкірттері.-Алматы: РГЖИ “Дәуір”, 1995.-320 б.

109. Еспенбетов А. Сұлтанмахмұт Торайғыров. -Алматы:Ғылым,1992.-200 б.

110. Қирабаев С. Әдебиетіміздің ақтаңдақ беттері.- Алматы:Білім,1995.-288 б.

111. Сейфуллин С. Шығармалары.- Алматы:Жазушы,1967.-310 б.

112. Мұқанов С. Шығармалары. 16 томдыќ. 12-том. –Алматы: Жазушы,

1977.-392 б.

113. Тәжібаев Ә . Шығармалары.-Алматы:Жазушы, 1978.-752 б.

114. Әбілев Д. Көп томдық шығармалар жинағы. 1-том. -Алматы:- Жазушы,1968. –345 б.

115. Аманжолов Қ. Өлеңдері. Поэмалары. Нұрлы дүние. -Алматы:

Жазушы,1991.-392 б.

116. Жанғалиев С. Алтын аймақ.- Алматы:Жазушы,1982.-70 б.

117. Жанғалиев Т. Шыңғыстау шыңдары. -Алматы:Жазушы,1992.-156 б.

118. Айтқазыұлы М. Айтыс. –Павлодар,1993.-21 б.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет