Кодекстің бүкіл мәтіні бойынша: «салық органына», «салық органдарына»жүктеу 0.97 Mb.
Pdf просмотр
бет3/38
Дата06.03.2017
өлшемі0.97 Mb.
түріКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

7-тарау. ӘКIМШIЛIК ЖАЗА ҚОЛДАНУ
      55-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жаза қолданудың
               жалпы қағидалары
      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн әкімшілік жаза осы әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн осы 
бөлiмнiң 
 бабында көзделген шекте осы Кодекстiң ережелерiне дәл сәйкестiкте 
Ерекше бөлiгiнiң
қолданылады.
      2. Әкiмшiлiк жаза әдiл, құқық бұзушылықтың сипатына, оның жасалу мән-жайларына, құқық 
бұзушының жеке басына сай келетiн болуға тиiс.
      3. Жеке тұлғаға әкiмшiлiк жаза қолдану кезінде жасалған әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың 
сипаты, кiнәлiнiң жеке басы, оның iшiнде оның құқық бұзушылық жасағанға дейiнгi және одан 
кейiнгi мiнез-құлқы, мүлiктiк жағдайы, жауаптылықты жеңiлдететiн және ауырлататын 
мән-жайлар ескерiледi.
      4. Заңды тұлғаға әкiмшiлiк жаза қолдану кезінде әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың сипаты, 
мүлiктiк жағдайы, жауаптылықты жеңiлдететiн және ауырлататын мән-жайлар ескерiледi.
      5. Әкiмшiлiк жаза қолдану адамды, орындамағаны үшiн көрсетілген жаза қолданылған 
мiндеттердi орындаудан, жол берiлген бұзушылықтарды жоюдан және залалды өтеуден босатпайды.
      6. Бiр әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн бiр негiзгi не негiзгi және қосымша әкiмшiлiк 
жазалар қолданылуы мүмкiн.
      56-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты
               жеңiлдететiн мән-жайлар
      1. Мыналар:
      1) кiнәлi адамның өкiнуi;
      2) әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған тұлғаның құқық бұзушылықтың зиянды салдарын 
болғызбауы, залалды өз еркiмен өтеуi немесе келтiрiлген зиянды жоюы;
      3) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты қатты жан толқынысының әсерiмен не жеке басының немесе 
отбасының ауыр мән-жайлары салдарынан жасау;
      4) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты кәмелетке толмаған адамның жасауы;
      5) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты жүктi әйелдiң немесе он төрт жасқа дейiнгi баласы бар 
әйелдiң жасауы;
      6) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты күшпен немесе психикалық мәжбүрлеу нәтижесiнде жасау;
      7) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты қажеттi қорғаныстың заңдылық шарттарын бұзу, құқыққа қарсы
қолсұғушылық жасаған адамды ұстап алу, бұйрықты немесе өкiмдi орындау кезiнде жасау;
      8) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты алғаш рет абайсызда жасау әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн 
жауаптылықты жеңiлдететiн мән-жайлар деп танылады.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарайтын сот (судья), орган (лауазымды адам) осы
баптың бiрiншi бөлiгiнде көрсетілмеген мән-жайларды да жеңiлдететiн мән-жайлар деп тануы мүмкiн
.
      57-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты
               ауырлататын мән-жайлар
      Мыналар:
      1) прокурордың заңды түсiндiргенiне және (немесе) осыған уәкiлеттi тұлғалардың оны 
тоқтату талабына қарамастан құқыққа қарсы 
мiнез-құлықты жалғастыру;
      2) бұрын бiртектi әкiмшiлiк құқық бұзушылығы үшiн әкiмшiлiк жазаға тартылған, ол бойынша 

осы Кодекстiң 
 көзделген мерзiмi өтпеген адамның оны бiр жыл iшiнде қайталап жасауы;
61-бабында
      3) кәмелетке толмаған адамды әкiмшiлiк құқық бұзушылыққа тарту;
      4) кiнәлi адамға психикасының ауыр түрде бұзылуынан зардап шегетіні көрінеу белгілі 
адамдарды не әкiмшiлiк жауаптылық туындайтын жасқа толмаған адамдарды әкiмшiлiк құқық бұзушылық
жасауға тарту;
      5) ұлттық, нәсiлдiк және дiни өшпенділік немесе араздық уәжі бойынша, басқа адамдардың 
заңды әрекеттерi үшiн кек алу, сондай-ақ басқа құқық бұзушылықты жасыру немесе оны жасауды 
жеңiлдету мақсатында әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауы;
      6) адамға немесе оның жақындарына қатысты осы адамның өзiнiң қызметтiк, кәсiптiк немесе 
қоғамдық борышын орындауына байланысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауы;
      7) кiнәлi адамға жүктiлік жағдайда екені көрінеу белгілі әйелге қатысты, сондай-ақ жас 
балаға, басқа да қорғансыз немесе дәрменсiз адамға не кiнәлi тұлғаға тәуелдi адамға қатысты 
әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау;
      8) адамдар тобының әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауы;
      9) дүлей зілзала жағдайларында немесе басқа да төтенше жағдайлар кезiнде әкiмшiлiк құқық 
бұзушылық жасау;
      10) алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйде әкiмшiлiк құқық бұзушылық 
жасау әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар деп танылады. 
Әкiмшiлiк жаза қолданатын сот (судья), орган (лауазымды адам) әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың 
сипатына қарай осы мән-жайды ауырлататын мән-жай деп танымауы мүмкiн.
      58-бап. Бiрнеше әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған кезде
               әкiмшiлiк жазалар қолдану
      1. Бiр адам екi немесе одан да көп әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған кезде әрбiр құқық 
бұзушылық үшiн жеке-жеке әкiмшiлiк жаза қолданылады.
      2. Егер адам бірнеше әкімшілік құқық бұзушылықтар жасап, оларды сол бiр судья, орган (
лауазымды адам) қараса, онда бұл адамға сол бiр түрдегi жазалар қолданылған жағдайда, жазаның 
түпкiлiктi мөлшерiн жазаның осы түрi үшiн осы Кодексте белгiленген, үш еселенген ең жоғары 
шектен асыруға болмайды, ал әкiмшiлiк қамаққа алу үшін осы Кодекстiң 
 бірінші 
50-бабының
бөлігінде белгіленген мерзімнен асыруға болмайды.
      3. Егер әкімшілік айыппұлдар 
 
 белгіленген, орындалмаған немесе 
заңнамалық актілерде
тиісінше орындалмаған салық міндеттемесі сомасының пайызымен көрсетілген жағдайда, бұлар бірнеше
әкімшілік құқық бұзушылық жасалғаны үшін салынған кезде айыппұл әрбір құқық бұзушылық үшін жеке
өндіріп алынады.
      
Ескерту. 58-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.12.2014 
№ 272-V
 Заңымен (01.01.2015 бастап 
қолданысқа енгізіледі).
      59-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан келтiрiлген зиянды
               өтеу
      1. Судья мүлiктiк зиян келтiрілген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарай келiп
әкiмшiлiк жаза қолдану туралы мәселенi шешкен кезде, егер мұндай зиянның мөлшерi туралы дау 
болмаса, оны бiр мезгiлде өндiрiп алады.
      Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан келтiрiлген мүлiктiк зиянның мөлшерi туралы даулар азаматтық
сот iсiн жүргiзу тәртiбiмен қаралады.
      2. Өзге де уәкiлеттi органдар (лауазымды адамдар) қарайтын әкiмшiлiк құқық бұзушылық 
туралы iстер бойынша мүлiктiк зиянды өтеу, кiнәлi тұлға оны өз еркiмен өтеуден бас тартқан 
жағдайда, азаматтық сот iсiн жүргiзу тәртiбiмен жүргiзiледi.

      3. Iскерлiк беделдi қорғау немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан келтiрiлген моральдық 
зиянды өтеу туралы талаптар Қазақстан Республикасының 
 көзделген негiздер 
Азаматтық кодексiнде
бойынша азаматтық сот iсiн жүргiзу тәртiбiмен қаралады.
      60-бап. Әкiмшiлiк жаза мерзiмдерiн есептеу
      Әкімшілік қамаққа алу мерзімі тәуліктермен, ал жеке немесе заңды тұлғаға берiлген арнайы 
құқықтан айыру, сондай-ақ рұқсаттан айыру не оның қолданылуын тоқтата тұру мерзiмi жылдармен, 
айлармен немесе күнтiзбелiк күндермен есептеледi.
      61-бап. Тұлға әкiмшiлiк жазаға тартылды деп есептелетiн
               мерзiм
      Әкiмшiлiк құқық бұзушылығы үшiн әкiмшiлiк жаза қолданылған тұлға әкiмшiлiк жаза қолдану 
туралы қаулыны орындау аяқталған күннен бастап бiр жыл ішінде осы жазаға тартылды деп 
есептеледi.
8-тарау. ӘКIМШIЛIК ЖАУАПТЫЛЫҚТАН ЖӘНЕ ӘКIМШIЛIК ЖАЗАДАН БОСАТУ
      62-бап. Ескіру мерзiмінiң өтуiне байланысты әкiмшiлiк
               жауаптылықтан босату
      1. Осы Кодексте көзделген жағдайлардан басқа, тұлға – әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған 
күннен бастап екi ай өткеннен кейiн, ал қоршаған ортаны қорғау саласында әкiмшiлiк құқық 
бұзушылық жасағаны үшiн, сондай-ақ Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы 
заңнамасын бұзғаны үшін оны жасаған күннен бастап бiр жыл өткеннен кейiн әкiмшiлiк жауаптылыққа
тартылуға жатпайды.
      2. Жеке тұлға 
 сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық, сондай-ақ 

әкiмшiлiк
салық салу
бәсекелестікті қорғау саласында, 
 саласында, Қазақстан Республикасының 
 
кеден ісі
зейнетақымен
қамсыздандыру туралы, 
 әлеуметтiк сақтандыру туралы, 
 үнемдеу және энергия 
мiндеттi
энергия
тиiмдiлiгiн арттыру туралы, 
 құпиялар туралы,  
 монополиялар және реттелетін 
мемлекеттік
табиғи
нарықтар туралы заңнамасы саласында құқық бұзушылық жасағаны үшiн оны жасаған күннен бастап бiр
жыл өткеннен кейiн әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуға жатпайды, ал заңды тұлға (оның iшiнде дара 
кәсiпкер) әкiмшiлiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
 үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру туралы заңнамасы саласында құқық бұзушылық 
энергия
жасағаны үшiн оны жасаған күннен бастап үш жыл өткеннен кейiн, ал 
 салу, бәсекелестікті 
салық
қорғау саласында, 
 ісі саласында, Қазақстан Республикасының 
 қамсыздандыру 
кеден
зейнетақымен
туралы, 
 әлеуметтiк сақтандыру туралы, 
 монополиялар және реттелетін нарықтар 
мiндеттi
табиғи
туралы заңнамасы саласында құқық бұзушылық жасағаны үшiн оны жасаған күннен бастап бес жыл 
өткеннен кейiн әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуға жатпайды.
      3. Созылып кеткен әкiмшiлiк құқық бұзушылық кезiнде, сондай-ақ 
 
бюджеттiк қатынастар
саласында қоғамның және мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiне қол сұғылатын әкiмшiлiк құқық
бұзушылық жасаған кезде тұлға әкiмшiлiк құқық бұзушылық анықталған күннен бастап екi ай 
өткеннен кейін әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуға жатпайды.
      Қаржы саласында әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған кезде тұлға әкiмшiлiк құқық бұзушылық 
жасалған күннен бастап бес жылдан кешiктiрiлмей әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуға жатады, бiрақ 
әкiмшiлiк құқық бұзушылық анықталған күннен бастап екi ай өткеннен кейін әкiмшiлiк жауаптылыққа
тартылмайды.
      4. Осы баптың бiрiншi және үшiншi бөлiктерiнiң ережелерi әкiмшiлiк құқық бұзушылық 
қылмыстық құқық бұзушылықтың жасалуына ықпал еткен және бұл туралы қылмыстық iстi 

тергеп-тексеру немесе сот қарауы барысында белгілі болған жағдайларға қолданылмайды. Сот 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексiнiң 
 бiрiншi бөлiгiнде 
405-бабының
көзделген тәртiппен мұндай құқық бұзушылыққа кiнәлi тұлғаға, егер әкiмшiлiк құқық бұзушылық 
жасалған кезден бастап бiр жылдан аспайтын уақыт өткен болса, әкiмшiлiк жаза қолдануға құқылы.
      5. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн әкiмшiлiк жаза қолдану мерзiмiнiң өтуі сараптама 
тағайындалған, сондай-ақ iстi сот инстанцияларына немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы 
iстердi қарауға уәкiлеттiк берілген мемлекеттiк органның лауазымды адамына жiберген кезден 
бастап тоқтатыла тұрады.
      Бұл мерзiмдердi есептеу сараптама қорытындыларын алған кезден қайтадан басталады.
      6. Құқық бұзушының әрекеттерiнде әкiмшiлiк құқық бұзушылық белгiлерi болған кезде 
қылмыстық iс тоқтатылған жағдайда, тұлға оны тоқтату туралы шешiм келіп түскен күннен бастап үш
айдан кешiктiрiлмей әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуы мүмкiн.
      7. Егер осы баптың бiрiншi және үшiншi бөлiктерiнде көрсетілген мерзiмдер өткенге дейiн 
тұлға жаңа әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаса, әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жаза қолдану 
мерзiмiнiң өтуiне үзiлiс жасалады. Мұндай жағдайларда мерзiмдi есептеу жаңа әкiмшiлiк құқық 
бұзушылық анықталған кезден басталады.
      8. Судьяның немесе уәкiлеттi органның әкiмшiлiк iс жүргiзудi тоқтату туралы қаулысы осы 
баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген мерзiмге қарамастан, ол заңды күшiне енген күннен бастап бiр
жыл iшiнде прокурордың наразылығы бойынша қайта қаралуы мүмкiн.
      Ескертпе. Осы бөлiмнiң 
 бабында көзделген белгiлi бiр іс-әрекеттiң 
Ерекше бөлiгiнiң
бiрыңғай құрамының үздiксiз жүзеге асырылуымен сипатталатын және оны анықтаған кезде 
аяқталмаған құқық бұзушылық созылып кеткен құқық бұзушылық деп танылады.
      
Ескерту. 62-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.12.2015 
№ 432-V
  (алғашқы ресми жарияланған 
 
 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 29.10.2015
№ 376-V
(
 
 
 
01.01.2016 бастап
қолданысқа
енгізіледі) Заңдарымен.
      63-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтан және әкiмшiлiк жазадан
              рақымшылық жасау актiсi негiзiнде босату
      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адам әкiмшiлiк жауаптылықтан немесе қолданылған 
әкiмшiлiк жазадан рақымшылық жасау актiсi негiзiнде, егер көрсетілген акт әкiмшiлiк жаза 
қолдануды жоятын болса, босатылуы мүмкiн.
      2. Рақымшылық жасау туралы актiнi Қазақстан Республикасының Парламентi жекелей 
анықталмаған адамдар тобына қатысты шығарады.
      64-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтан тараптардың татуласуына
               байланысты босату
      1. Осы Кодекстiң 

 (бірінші бөлігінде), 
 (екінші бөлігінде)-
73
79
146
185
186
220
229
баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер жәбiрленушiнiң арызы бойынша ғана 
қозғалады және ол әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған тұлғамен татуласқаннан кейiн тоқтатылуға 
жатады.
      2. Татуласу жәбiрленушi мен әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған тұлға қол қойған жазбаша 
келiсiм негiзiнде жүзеге асырылады.
9-тарау. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ӘКIМШIЛIК ЖАУАПТЫЛЫҒЫ
      65-бап. Кәмелетке толмағандардың әкiмшiлiк жауаптылығы

      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған кезде он алты жасқа толған, бiрақ он сегiзге 
толмаған адамдар осы тараудың күшi қолданылатын кәмелетке толмағандар деп танылады.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған кәмелетке толмаған адамға тәрбиелiк ықпал етудiң 
шаралары қолданыла отырып, әкiмшiлiк жаза қолданылуы мүмкiн.
      66-бап. Кәмелетке толмағандарға әкiмшiлiк жазалар
               қолданудың ерекшелiктерi
      1. Кәмелетке толмаған адамға салынатын әкiмшiлiк айыппұлдың мөлшерiн осы бөлімнің Ерекше 
 бабында көзделген айыппұл мөлшерiне қарамастан, он айлық есептiк көрсеткiштен асыруға
бөлiгiнiң
болмайды.
      Кәмелетке толмаған адамның айыппұл төлеуге жеткiлiктi мүлкi болмаған жағдайда, айыппұл 
ата-анасына немесе оларды алмастыратын адамдарға салынады.
      2. Арнайы құқықтан айыру кәмелетке толмағандарға бiр жылдан аспайтын мерзiмге қолданылуы 
мүмкiн.
      3. Әкiмшiлiк жазалардың басқа да түрлерi (әкімшілік қамаққа алуды қоспағанда), сондай-ақ 
осы Кодекстiң 
 және 
 көрсетілген әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шаралары кәмелетке
41
52-баптарында
толмағандарға жалпы негiздерде қолданылады.
      67-бап. Кәмелетке толмаған адамға әкiмшiлiк жаза қолдану
      1. Осы Кодекстiң 
 және 
 көзделген мән-жайлардан басқа кезде, кәмелетке 
56
57-баптарында
толмаған адамға әкiмшiлiк жаза қолдану кезінде оның өмiр сүру және тәрбиелену жағдайлары, 
психикалық даму деңгейi, жеке басының өзге де ерекшелiктерi, сондай-ақ оған жасы үлкен 
адамдардың әсер етуi ескерiледi.
      2. Кәмелетке толмаған жас басқа да жеңiлдететiн және ауырлататын мән-жайлар жиынтығында 
жеңiлдететiн мән-жай ретiнде ескерiледi.
      68-бап. Кәмелетке толмағандарды әкiмшiлiк жауаптылықтан
               және әкiмшiлiк жазадан босату
      Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты алғаш рет жасаған кәмелетке толмаған адамды сот, әкiмшiлiк 
құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттiк берілген орган (лауазымды адам) оған 
заңнамада көзделген тәрбиелiк ықпал ету шараларын қолдана отырып, әкiмшiлiк жауаптылықтан 
немесе тағайындалған әкiмшiлiк жазаны орындаудан босатуы мүмкiн.
      69-бап. Тәрбиелiк ықпал ету шаралары
      1. Кәмелетке толмаған адамға мынадай тәрбиелiк ықпал ету шаралары тағайындалуы мүмкiн:
      1) заңды түсiндiру;
      2) ата-анасының немесе оларды алмастыратын адамдардың не мамандандырылған мемлекеттiк 
органның қадағалауына беру;
      3) келтiрiлген зиянның есесін толтыру мiндетiн жүктеу;
      4) кәмелетке толмаған адамдарды бос уақытын шектеу және мiнез-құлқына ерекше талаптар 
белгiлеу.
      2. Кәмелетке толмаған адамға бiр мезгiлде бiрнеше тәрбиелiк ықпал ету шаралары 
тағайындалуы мүмкiн.
      3. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң 4) тармақшасында көзделген тәрбиелiк ықпал ету шараларын 

қолдану мерзiмi үш айға дейiнгi ұзақтыққа белгiленедi.
      4. Кәмелетке толмаған адам осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң 4) тармақшасында көзделген 
тәрбиелiк ықпал ету шараларын үнемі орындамаған жағдайда, мамандандырылған мемлекеттiк орган, 
егер осы Кодекстiң 
 бірінші бөлігінде белгiленген ескіру мерзiмі өтпеген болса, бұл 
890-бабының
шараның күшiн жою және кәмелетке толмаған адамды әкiмшiлiк жауаптылыққа тарту мәселесiн шешу 
үшiн материалдарды сотқа ұсынады.
      70-бап. Тәрбиелiк ықпал ету шараларының мазмұны
      1. Заңды түсiндiру кәмелетке толмаған адамға оның іс-әрекетiмен келтiрiлген зиянды және 
осы Кодексте көзделген құқық бұзушылықтарды қайталап жасаудың заңдық салдарын түсiндiруден 
тұрады.
      2. Қадағалауға беру ата-анаға немесе оларды алмастыратын адамдарға не мамандандырылған 
мемлекеттiк органға кәмелетке толмаған адамға тәрбиелiк ықпал ету және оның мінез-құлқына 
бақылау жасау жөнiндегi мiндеттердi жүктеуден тұрады.
      3. Келтiрiлген зиянның есесін толтыру мiндетi кәмелетке толмаған адамның мүлiктiк жағдайы
және оның тиiстi еңбек дағдыларының болуы ескерiле отырып жүктеледi.
      4. Кәмелетке толмаған адамның бос уақытын шектеу және мінез-құлқына ерекше талаптар 
белгiлеу белгiлi бiр орындарға баруға, бос уақытты өткiзудiң белгiлi бiр нысандарын, оның 
iшiнде көлiк құралын басқарумен байланысты нысандарды пайдалануға, тәулiктiң белгiлi бiр 
уақытынан кейiн үйден тыс жерде болуын шектеу, соттың не әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
істерді қарауға уәкілетті органның (лауазымды адам) рұқсатынсыз басқа жерлерге шығуға тыйым 
салуды көздеуi мүмкiн. Кәмелетке толмаған адамға қатысты құқық бұзушының мінез-құлқына осы 
Кодекстiң 
 көзделген ерекше талаптар белгiленуi, сондай-ақ оқуды аяқтау не кәмелетке 
54-бабында
толмағандардың құқықтарын қорғау жөнiндегi комиссияның көмегiмен жұмысқа орналасу талабы 
қойылуы мүмкiн.
      71-бап. Ескіру мерзімдері
      Осы Кодекстiң 
 көзделген ескіру мерзiмдері кәмелетке толмағандарды әкiмшiлiк 
62-бабында
жауаптылықтан немесе әкiмшiлiк жазаны орындаудан босату кезiнде жартысына қысқартылады.
      72-бап. Кәмелетке толмаған адам әкiмшiлiк жазаға тартылды
               деп есептелетiн мерзiм
      Әкiмшiлiк құқық бұзушылығы үшiн әкiмшiлiк жаза қолданылған кәмелетке толмаған адам 
әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындау аяқталған күннен бастап алты ай iшiнде осы жазаға
тартылды деп есептеледi.
ЕРЕКШЕ БӨЛIК
10-тарау. ЖЕКЕ БАСТЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫНА ҚОЛ СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚТАР
      73-бап. Отбасы-тұрмыстық қатынастар аясындағы құқыққа
               қарсы әрекеттер

      1. Құқық бұзушымен отбасы-тұрмыстық қатынастардағы адамдарға сыйламаушылық көрсетiлiп, 
былапыт сөйлеу, қорлап тиiсу, кемсiту, үй тұрмысындағы заттарды бүлдiру және олардың тыныштығын
бұзатын, жеке тұрғын үйде, пәтерде немесе өзге де тұрғынжайда жасалған басқа да әрекеттер, егер
бұл әрекеттерде қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгiлерi болмаса, –
      ескерту жасауға не үш тәулiкке дейiнгi мерзiмге әкiмшiлiк қамаққа алуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл 
iшiнде қайталап жасалған әрекеттер –
      он тәулiкке дейiнгі мерзiмге әкiмшiлiк қамаққа алуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген, осы Кодекстiң  
 екінші бөлiгiне 
50-бабының
сәйкес әкiмшiлiк қамаққа алу қолданылмайтын адамдар жасаған әрекеттер –
      бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескертпе. Осы Кодекстің мақсаты үшін отбасы-тұрмыстық қатынастар деп ерлi-зайыптылар, 
бұрынғы ерлi-зайыптылар, бiрге тұратын немесе бiрге тұрған адамдар, жақын туыстар, ортақ баласы
(балалары) бар адамдар арасындағы қатынастар түсiнiледi.
      74-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға
               кедергi келтiру
      1. Лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасының азаматтығын адамның алуына кедергi 
келтiретiн заңсыз әрекеттері (әрекетсіздігі) –
      отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл 
ішінде қайталап жасалған әрекет –
      алпыс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      75-бап. Қазақстан Республикасының тiл туралы заңнамасын
               бұзғаны үшiн жауаптылық
      1. Лауазымды адамның тiл бiлмеуін уәж етіп жеке және заңды тұлғалардың құжаттарын, 
өтініштерін қабылдаудан бас тартуы, сондай-ақ оларды мәнi бойынша қарамауы –
      жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бір жыл 
ішінде қайталап жасалған әрекеттер –
      қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Деректемелер мен көрнекi ақпаратты орналастыру жөнiндегi талаптарды бұзу –
      ескерту жасауға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшінші бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бір жыл 
ішінде қайталап жасалған әрекет –
      лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға 
– он, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне елу айлық 
есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Жеке тұлғалардың тiл таңдау құқықтарын шектеу, тiлдік белгілері бойынша кемсiту –
      лауазымды адамдарға жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Осы баптың бесiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бір жыл 
ішінде қайталап жасалған әрекеттер –
      қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      76-бап. Еркiн жүрiп-тұру және тұрғылықты жер таңдау
               құқығын шектеу

      1. Жеке тұлғалардың еркiн жүрiп-тұру және тұрғылықты жер таңдау (Қазақстан 
Республикасының Үкiметi шек қоюы мүмкiн шекаралық аймақтарды, Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштерiнiң, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарының арсеналдары,
базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған аймақтарды және Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштерiнiң, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарының арсеналдары,
базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған аудандарды және жекелеген жерлердi қоспағанда) 
құқығын шектейтiн лауазымды адамдардың әрекетi (әрекетсiздiгi), егер бұл әрекетте (
әрекетсіздікте) қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілері болмаса, –
      отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл 
ішінде қайталап жасалған әрекет (әрекетсіздік) –
      алпыс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      77-бап. Қоғамдық бiрлестiктердiң, қайырымдылық ұйымдарының
               заңды қызметiне кедергi келтіру
      Ескерту. 77-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 16.11.2015 
 Заңымен (алғашқы 
№ 403-V
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      
, сондай-ақ қайырымдылық ұйымдарының заңды қызметiне лауазымды 
Қоғамдық бiрлестiктердiң
адамның қызмет бабын пайдалана отырып кедергi келтіруі, сол сияқты осы бiрлестiктердiң заңды 
қызметiне лауазымды адам өзiнiң қызмет бабын пайдалана отырып жасаған, олардың құқықтары мен 
заңды мүдделерiн бұзуға әкеп соққан араласу –
      екi жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      
Ескерту. 77-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 16.11.2015 
№ 403-V
 Заңымен (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      78-бап. Жеке тұлғаға ақпарат беруден бас тарту
      1. Белгiленген тәртiппен жиналған, жеке тұлғаның құқықтары мен бостандықтарын тiкелей 
қозғайтын құжаттарды, материалдарды беруден құқыққа сыйымсыз бас тарту не жеке тұлғаға толық 
емес немесе көрiнеу жалған ақпарат беру –
      лауазымды адамдарға отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Лауазымды адамның осы баптың бірінші бөлігінде көзделген іс-әрекеттерді жасауы, егер 
бұл іс-әрекеттер жеке тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне зиян келтірсе, –
      бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      
Ескерту. 78-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 16.11.2015 
№ 404-V
 Заңымен (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      79-бап. Қазақстан Республикасының дербес деректер және
               оларды қорғау туралы заңнамасын бұзу
      1. 
 заңсыз жинау және (немесе) өңдеу –
Дербес деректердi
      әкiмшiлiк құқық бұзушылық заттары және (немесе) құралы тәркiлене отырып немесе онсыз
жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе 
коммерциялық емес ұйымдарға – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк 
субъектiлерiне бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Егер осы әрекеттер заңда белгіленген қылмыстық жауаптылыққа әкеп соқпаса, меншiк иесi,
оператор немесе үшiншi тұлға өз қызмет бабын пайдалана отырып жасаған дәл сол іс-әрекеттер –

      әкiмшiлiк құқық бұзушылық заттары және (немесе) құралы тәркiлене отырып немесе онсыз, 
жеке тұлғаларға – елу, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе 
коммерциялық емес ұйымдарға – жетпіс бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бір жүз, iрi 
кәсiпкерлiк субъектiлерiне екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп 
соғады.
      3. Меншiк иесiнiң, оператордың немесе үшiншi тұлғаның дербес деректердi қорғау жөнiндегi 
шараларды сақтамауы –
      жеке тұлғаларға – бір жүз, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе 
коммерциялық емес ұйымдарға – бір жүз елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – екі жүз, iрi 
кәсiпкерлiк субъектiлерiне үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады
.      
      4. Егер осы іс-әрекеттер заңда белгіленген қылмыстық жауаптылыққа әкеп соқпаса, осы 
баптың үшінші бөлігінде көзделген, дербес деректерді жоғалтуға, заңсыз жинауға және (немесе) 
өңдеуге әкеп соққан іс-әрекет –
      жеке тұлғаларға – екі жүз, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектілеріне немесе 
коммерциялық емес ұйымдарға – бес жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жеті жүз, iрi 
кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп 
соғады.
      
 
 
 
Ескерту. 79-бап өзгеріс енгізілді - ҚР 24.11.2015
№ 419-V
Заңымен (01.01.2016 бастап
 
қолданысқа
енгізіледі).
      80-бап. Медициналық көмек көрсету тәртiбiн, стандарттарын
               сақтамау және оны сапасыз көрсету
      1. Медицина қызметкерiнiң медициналық көмек көрсету тәртiбiн, 
 сақтамауы, 
стандарттарын
кәсiптiк мiндеттерiне ұқыпсыз қарауы немесе адал қарамауы салдарынан оларды орындамауы немесе 
тиiсiнше орындамауы, егер бұл денсаулыққа зиян келтiруге әкеп соқпаса, –
      жеке тұлғаларға, лауазымды адамдарға – он, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне және 
комерциялық емес ұйымдарға – жиырма бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, iрi 
кәсiпкерлiк субъектiлерiне қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл 
iшiнде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      жеке тұлғаларға, лауазымды адамдарға – жиырма, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне және 
комерциялық емес ұйымдарға – елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – алпыс, iрi кәсiпкерлiк 
субъектiлерiне сексен айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Медицина қызметкерiнiң медициналық көмек көрсету тәртiбiн, стандарттарын сақтамау, 
кәсiптiк мiндеттерiне ұқыпсыз қарауы немесе адал қарамауы салдарынан оларды орындамауы немесе 
тиiсiнше орындамауы, егер бұл денсаулыққа жеңіл зиян келтiруге әкеп соқса, –
      жеке тұлғаларға, лауазымды адамдарға – қырық, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне және 
комерциялық емес ұйымдарға – елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жетпіс бес, iрi кәсiпкерлiк
субъектiлерiне бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшіншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл 
iшiнде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      лицензиядан және (немесе) маман сертификатынан айыра отырып не онсыз, жеке тұлғаларға, 
лауазымды адамдарға – сексен, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне және комерциялық емес ұйымдарға 
– бір жүз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бір жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі 
жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      81-бап. Медицина қызметкерiнiң еңбекке уақытша
               жарамсыздық туралы парақты немесе анықтаманы беру
               қағидаларын бұзуы

      1. Медицина қызметкерiнiң еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақты немесе анықтаманы 
беру қағидаларын бұзуы –
      жеке тұлғаларға – бес, лауазымды адамдарға он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл 
салуға әкеп соғады.
      2. Әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған дәл сол іс-әрекет

      маман сертификатынан айыра отырып не онсыз, жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға 
жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      82-бап. Медицина қызметкерiнiң Қазақстан Республикасының
               заңнамасында белгіленген, дәрiлiк заттарды өткiзу
               қағидаларын және рецептер жазып беру жөніндегі
               талаптарды бұзуы
      1. Медицина қызметкерiнiң Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген, дәрiлiк 
заттарды өткiзу 
 және рецептер жазып беру жөніндегі талаптарды бұзуы –
қағидаларын
      жеке тұлғаларға – бес, лауазымды адамдарға он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл 
салуға әкеп соғады.
      2. Әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған дәл сол 
іс-әрекеттер –
      жеке тұлғаларға – маман сертификатынан айыра отырып не онсыз, он айлық есептiк көрсеткiш 
мөлшерiнде, лауазымды адамдарға жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп 
соғады.
      82-1-бап. Қазақстан Республикасының ең төмен әлеуметтік


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет