Коммерциялық емес акционерлік қОҒамыжүктеу 0.76 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата09.03.2017
өлшемі0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 

«АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

АЭРОҒАРЫШТЫҚ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

ФАКУЛЬТЕТІ 

АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР КАФЕДРАСЫ 

 

 

                                                                                       «БЕКІТЕМІН» 

 

                                                                                     ААТФ ДЕКАНЫ 

 

                                                                                 ______________С.С.Табултаев 

   

             «____»__________   2016 ж. 

 

 

 

 

2016 ОҚУ ЖЫЛЫНДА ТҮСКЕНДЕРГЕ АРНАЛҒАН 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 

 

Мамандығы 5В070300 

«АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ 2016 ж.  

5В070300-АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР 

(таңдау бойынша) 

№ 

п/п 


Цикл 

Пәннің 


сандық 

коды 


Пәннің атауы 

Семест


р 

Кредит 


саны 

1 курс 

НП 1107 

Экологиялық  тұрақтылық  пен 

тіршілік қауіпсіздігі 1107 

Экологиялық 

және 

технологиялық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету НП 1212 

Физиканың арнайы бөлімдері 1212 Геометриялық  және  талшықты 

оптика негіздері НП 1221 

Инженерлік  және  компьютерлік 

графика 1221 

Компьютерлік сызу негіздері  

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ОРНЫҚТЫЛЫҚ 

ЖӘНЕ 

ӨМІР 

ТІРШІЛІГІНІҢ 

ҚАУІПСІЗДІГІ  

Кейінгі деректемелері:  Еңбекті қорғау. 

Оқытудың  мақсаты:    Адамның  тіршілік  жағдайының  антропогендік  және  табиғи 

тегін келеңсіз әсерлерден қорғау және  техносфераға жайлы қол жеткізу.  Пәннің  қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдері):  Өміршең  ұрпақтың  өзінің 

қажеттілігін  қамтамасыз  ететін  жағдайларды  жасауға,  яғни  болашақ  ұрпақтың 

өміріне  қатер  төндіретін  өздерінің  қажеттіліктерін  қанағаттандыруға  қоршаған 

ортаны  қолдау  мүмкіндігі.  Төтенше  жағдайларда  қорғау  кәсіпорындарда  еңбекті 

қорғау, қауіпсіздік, өмірді ұйымдастыру мәселелері.  

Оқытудың  нәтижелері:  Қазіргі  және  болашақ  ұрпақтың  Конституциялық 

экологиялық  мүдделерінің  экологиялық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  және  қорғау. 

Халықаралық  нормаларды  және  тұрақты  даму  қағидаларын  ескере  отырып 

экологиялық саясатты және экологиялық стратегияны әзірлеу.  Білуі  керек:    еңбекті  қорғау  шарттарын  жақсарту,  төтенше  жағдайлар,  жұмыс 

берушілердің  және  экономика  нысандарындағы  өмір  тіршілік  қауіпсіздігін  басқару 

кәсіпорындарындағы  мамандардың  сауатты  іс-әрекеттері  нәтижесінде  өндірістің 

қызметкерлерін төтенше жағдайлардан қорғау.  Істей алуы керек: кез келген қызметте және өндірісте болатын потенциалдық қауіп 

туралы  түсініктің  болуын  қалыптастыру,  оларды  жою  құралдары  мен  әдістерін, 

сонымен қатар  тәуекелге баруды төмендету жолдарын білу.    

Дағдылары: техникалық жүйелердің бас тарту себептерін анықтау және қауіпсіздік 


себептерін талдау.  Құзыреттер: кәсіпорындар мен еңбекті қорғау ұйымдарында төтенше жағдайларда 

өмірқауіпсіздігі сұрақтарын сауатты шешуді үйрену. Кафедра: Қоршаған орта және еңбек қорғау. 

 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОГЕНДІ ҚАУІПСІЗДІК  

Кейінгі деректемелері:  Қауіпсіздік және еңбекті қорғау. 

Оқытудың  мақсаты:  Техникалық  жүйелердің  жұмыс  істеуін,  сондай-ақ 

экологиялық  және  техногенді  көздерінің  табиғи  процестері  мен  құбылыстарының 

ерекшеліктерін зерделеу. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдері):    Қауіпсіздіктің  негізгі  ұғымдары.  

Классификация, 

қауіпсіздіктің 

негізгі 


критериилері, 

основные 

критерии 

безопасности,  ұлттық  қауіпсіздіктің  экология  саласындағы  қаупі.    Төтенше 

жағдайлардың  деңгейі  мен  белгілері  (ТЖ).  ТЖ  классификациясы  мен  кодталуы. 

Техникалық  жүйелердің  сенімділік  теориясы.  Техникалық  жүйелердің  бас  тарту 

түрлері  мен  олардың  себептері.  Техникалық  жүйелердің  бас  тарту  себептері  мен 

қауіпті  талдау  әдістері.  Жер  сілкіну.  Сел,  олардың  классификациясы.  Су  тасқыны        

ТЖ әскери сипаттағы классификациясы.  

Оқытудың  нәтижелері:  Талдау  көрсеткендей,  біздің  тұрақты  даму  жолындағы 

қозғалысымыз  экологиялық  қауіпсіздік  пен  техногенді  қамтамасыз  ету  сапасын 

көтереді.   

Білуі керек:  Техникалық жүйелермен жұмыс істеуде қызметкерлердің қателіктері;    

әскери  сипаттағы,  әлеуметтік-саяси,  табиғи  және  техногенді  төтенше  жағдайларды 

классификациялау. 

Істей  алуы  керек:  Классификаторға  сәйкес  төтенше  жағдайлардың  кодталуы  

шифрын шешу.   Дағдылары: Техникалық жүйелердің бас тарту себептерін анықтау және қауіпсіздік 

себептерін талдау.  Құзыреттер: Техникалық жүйелердің бас тарту себептері мен түрлерін білу.  

Кафедра: Қоршаған орта және еңбек қорғау. 

 

ФИЗИКАНЫҢ АРНАЙЫ БӨЛІМДЕРІ 

Кейінгі деректемелер: Электр тізбектерінің теориясы (Сұлбатехника). 

Оқытудың  мақсаты:  Студенттерді  электрмагниттік  өріс,  электрмагниттік 

толқындар  мен  тербелістер,  олардың  болашақта  кәсіптік  іс-әрекеттеріндегі  нақты 

есептерді  шешуге  көмектесетін  физикалық  құбылыстарды  ғылыми  -  тәжірибелік 

зерттеудегі әдістерді меңгеріп, қолдана білуін қамтамасыз ету. Пәннің  қысқаша  сипаттамасы:  Вакумдағы  және  заттағы  электрмагниттік  өріс, 

электростатисканың  негізгі    сипаттамалары    мен  теоремалары.  Магниттік  өріс. 

Магниттік    күштер.  Электрлік  және  магниттік  өрістеріндегі  электрлік  зарядтың  

қозғалысы. Оқыту нәтижелері: 

Білуі  керек:  Негізгі  физикалық  теориялары  мен  принциптерін,  зерттеудің 

физикалық әдістерін, негізгі заңдары мен оларды пайдалану аймақтарын білуі керек. Істей  алуы  керек:  Нақты  физикалық  есептер  мен  жағдайларды  шешуге  арналған 

теориялық білімдерді пайдалана алуы керек. Дағдылары: 

-

 классикалық және заманауи физиканың физикалық және әлемдік көзқарас 

интерпретациясымен танысу; 

-

 

техникалық ұсыныстарды жаңа өз ойымен қайта қалыптастыра білуҚұзыреттер: Ғылыми ойлау мен ғылым туралы жалпы ұсынысты білу. 

Кафедра: Физика.  

 

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ  ЖӘНЕ ТАЛШЫҚТЫ  ОПТИКА  НЕГІЗДЕРІ 

Кейінгі деректемелер: Электр тізбектерінің теориясы, Сұлбатехника. 

Оқытудың  мақсаты:  бұрын  алынған    білімдерді    оптика  облысында  заманауи 

көзқарастардың  негізінде    жалпы  жүйелік  мәліметтермен  толықтыру  керек, 

электромагниттік    өрісті  геометриялықпен,  параметрлермен  бірге    оптикалық  

жүйелердің  ішкі    және  сыртқы  параметрлері  мен  олармен  түзілген  бейнелер 

сапасымен  арасындағы  байланысты    түсінуге,оптикалық  жүйенің    шығыс 

сипаттамаларының конструктивті параметрлерінің әсерін үйрену. Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Жарықтың  толқынды  қасиеттері    және  геометриялық  

оптика.  Жарық  таралуының  математикалық    теориясы.  Ньютонның  корпускуляры 

теориясының  негізгі ережелері. 

Оқыту нәтижелері:  

Білуі керек:  

-

 жарық өрістері мен  толқындарының сипатталу принциптерін,оларды сипаттау 

тәсілдері мен сипаттамаларын; 

-

 

геометриялық  

оптиканың 

 

негізгі 


түсініктері 

мен  


заңдылықтарын,геометриялық оптиканың  пайдалану аймағын

Істей алуы керек:  

-

 әртүрлі  жағдайда  жарықтың    түсуіне  қарай  өрістер  арасындағы    энергияны  

есептеу формулаларын пайдаланылуын; 

-

 

заттың  орналасуын,бейнелеуін  және  өлшемін  есептеуге  арналған  нақты сәуленің  оптикадағы негізгі қатынасын белгіленуін; 

-

 жүйенің параксиальді сипаттамаларын анықтауды жүргізілуін. 

Дағдылары: 

-

 қарапайым оптикалық тәжірибелер жүргізуге; 

-

 есептің қойылымындағы энергетикалық шарттарға талдау жүргізуге; 

-

 нәтижелері бойынша оптикалық жүйенің сапасын бағалауға. 

Құзыреттер: ғылым және ғылыми ойлауда негізгі түсініктер болу. 

Кафедра: Физика.  

 

ИНЖЕНЕРЛІК ЖӘНЕ  КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКА 

Кейінгі деректемелер: Интернет технологиялары, Компьютерлік модельдеу. Оқытудың  мақсаты:  жалпы  студенттердің  пәндерді  оқып  үйренуге,  техникалық 

пен  мамандырылған  білуге,  сонымен  қатар  келешектегі  кәсіптік  және  басқару 

жұмысында керек болатын білімдер, икемдер мен дағдыларды алуы. 

Пәннің  қысқаша  сипаттамасы:  Сызбаларды  тұрғызу  теориясы.  Сызбаларды 

тұрғызу  кезінде  пайдаланылатын  стандарттар.  Сызбаларды  тұрғызу  практикасы. 

AutoCAD әмбебап графикалық жүйеде  жұмыс істеу негіздері. 

Оқыту нәтижелері: 

Білуі  керек:  КҚБЖ  стандарттарының  сызбаларға  және  схемаларға  қойылатын 

негізгі талаптарын. Істей алуы керек:  

-

 Негізгі және жинақталған бірліктер сызбасы бойынша бейнелерді орындауды;  

-

 AutoCAD жүйесінде  сызбалар мен  сұлбаларды орындауды; 

-

 сызбаларды  оқуды  үйрену,яғни  кескіндеріне  қарап,қарапайым  бөлшектердің 

геометриялық формасын  анықтауды және дененің өзіне немесе құрастыру сызбаға 

қарап дененің кескіндерін орындауды. 

Дағдылары: 

-

 нүктелердің,түзулердің,жазықтардың  және  кейбір    сызықтар  мен  беттердің   

түрлерінің кескіндерін тұрғызу теориялық негіздерімен; 

-

 

AutoCAD жүйесінің  компьютерлік  графика негіздерімен-

 

өз  мамандығында  кеңінен      тараған      бөлшектер  қосылыстарының  кескіндерімен; 

-

 әр  түрлі  заттардың    түрлеріне    жасалған    конструкторлық  құжаттардың 

құрамымен. Құзыреттер:  өнімдерінің  түрлерін  әзірлеуде  электрондық  жобалау  құжаттамасын 

пайдалану. Кафедрасы: Инженерлік графика  және  қолданбалы механика. 

 

КОМПЬЮТЕРЛІК СЫЗУ НЕГІЗДЕРІ  

Кейінгі деректемелер: Интернет  технологиялары, Компьютерлік модельдеу. 

Оқытудың  мақсаты:  студенттердің  жалпы  техникалық  пен  мамандырылған 

пәндерді оқып білуге, сонымен қатар келешектегі кәсіптік және басқару жұмысында 

керек болатын білімдер, икемдер мен дағдаларды алуы. 

Пәннің  қысқаша  сипаттамасы:  Ортогональді  жобалау  әдістері.  Сызбаларды 

тұрғызу  кезінде  пайдаланылатын  стандарттар.  AutoCAD  әмбебап  графикалық 

жүйеде екі  өлшемді сызбалар мен  сұлбаларды үш өлшемді модельдеуді орындау.  

Оқыту нәтижелері: 

Білуі  керек:  КҚБЖ-ның  сәйкес  сызбалары  және  схемаларына  қойылатын  негізгі  

талаптарын орындауға.  Істей алуы керек:  

-

 басты және қосымша бірліктер сызбасы бойынша бейнелерді орындауды;  

-

 AutoCAD программасында сызбалар мен сұлбаларды сызуды; 

 

-

 схемаларды  кескіндеріне  қарап    қарапайым    бөлшектердің  геометриялық 

формасын  дененің    өзіне  немесе  құрастыру    сызбаға      қарап,  дененің    кескіндерін  

орындауды. 

Дағдылары: 

-

 сызбаларды оқуды үйрену, яғни кескіндеріне қарап  қарапайым  бөлшектердің 

геометриялық  формасын  анықтауды    және    дененің    өзіне  немесе    құрастыру  

сызбаға қарап кескіндерін  орындауға; 

-

 AutoCAD программасында сызбалар мен сұлбаларды сызуға

-

 әр  мамандықтың  өзіне  тиесілі  кеңінен  тараған    бөлшектер  қосылыстарының 

кескіндемелеуге. Құзыреттер:  өнімдерінің  түрлерін  әзірлеуде  электрондық  жобалау  құжаттамасын 

пайдалану. Кафедрасы: Инженерлік графика  және  қолданбалы механика. 

 
 

ҚАЗІРГІ  КЕЗЕҢДЕГІ  ҚОҒАМДАҒЫ  ӘЛЕУМЕТТІК  ИНСТИТУТТАР: 

САЯСАТ, ҚҰҚЫҚ, ДІН 

Қайта деректемелер: Заманауи Қазақстан тарихы. 

Кейінгі  деректемелері:    Теориялық  экономика  және  экономикалық  тәжірибе, 

(Әлеуметтік-экономикалық дамудың қазақстандық үлгісі). 

 

№ п/п 


Цикл  Пәннің 

сандық 


коды 

Пәннің атауы 

Семестр  Кредит 

саны 


2 курс 

НП 2106 

Қоғамның  саяси-құқықтық  және  

әлеуметтік-рухани и негізі 2106 

Қазіргі 


кезеңдегі 

қоғамдағы 

әлеуметтік  институттар:  саясат, 

құқық, дін НП 2209 

Теориялық 

экономика 

және 


экономикалық тәжірибе

 2209 


Әлеуметтік-экономикалық 

дамудың қазақстандық үлгісі

 

НП 

2211 


Дискретті математика 2211 

Дискретті  жүйелердің  үлгілері 

және әдістері НП  

2213 


Электр тізбектерінің теориясы 2213 

Тізбектер теориясының негіздері НП 2214 

Электронды 

аспаптар 

және 


схемотехника 2214 

Схемотехника НП 2215 

Операциялық жүйелер 2215 LINUX операциялық жүйесі КП 

2305 


Бағдарламалау технологиясы 2305 

Бағдарламалаудың 

инструменталды құралдары БД 

2218 


Метрология,  стандарттау  және 

өлшеу 


2218 Стандарттау 

және 


өлшеу, 

LabVIEW кешені БД 2219 

Скрипт-тілдер

 

2219 

Web – бағдарламалау

 10 БД 

2222 


3D MAX – та модельдеу 2222 

Macromedia Flash MX және Action 

Script-та бағдарламалау 

Оқытудың  мақсаты:  Демократиялық  мәдениетті  қалыптастыру,      сондай-ақ,   

студенттердің  бойында  қазіргі  кезеңдегі  қоғамдағы  әлеуметтік  институттар  туралы 

ғылыми  білімді  қалыптастырып,  белгілі  бір  қоғамдық    құбылыстар  мен  

жағдайларды  бағалауда  ғылыми  тәсілдерді  қолдануды    үйрету,  өздерінің  кәсіби 

мәселелерінің шығармашылық шешімдеріне қажетті білім қорымен қаруландыру. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдері):    Әлеуметтік  институттарды 

қалыптастыру;  әлеуметтік  институттардың  белгілері,  элементтері  және  типтері;  

әлеуметтік  институттардың  мақсаты,  фукциялары  мен  дисфункциялары;  саяси 

институттар;  құқық  әлеуметтік  институт  ретінде;  дін  әлеуметтік  институт  ретінде; 

қазіргі  кезеңдегі  әлеуметтік  институттар;    қазіргі  кезеңдегі  қазақстандық  қоғамның 

әлеуметтік-саяси дамуы мен жаңаруы.   Оқытудың нәтижелері: 

Білуі  керек:    Әлеуметтік  институттардың  қалыптасуы  мен  даму  заңдылықтары; 

әлеуметтік  институттардың  негізгі  функциялары  мен  дисфункциялары;    қазіргі 

кезеңдегі қазақстандық қоғамдағы әлеуметтік институттардың ролі.         

Істей  алуы  керек:  Өзбетінше  дербес  талдау  жасау,сыни  ойлау,қоғам  өміріндегі 

құбылыстар  мен    жағдайларды  танып  біліп  бағалауда  жеке  өзіндік  көзқарасын 

қалыптастыру. 

Дағдылары: Әр түрлі дереккөздерін салыстыра отырып, мағлұматтардың дәлелдігін 

анықтап, қазіргі кезеңдегі қоғамның  жағдайы мен даму   тенденцияларын  бағалау 

және  талдау. 

Құзыреттер:  Қауіпсіздік  жағдайында  қоғамның  қажеттіліктерін,  рухани 

қажеттіліктерін, қоршаған ортаны танудағы қажеттіліктерін білу.    Кафедра: Әлеуметтік пәндер. 

 

ҚОҒАМНЫҢ  САЯСИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ  ЖӘНЕ    ӘЛЕУМЕТТІК-РУХАНИ  И 

НЕГІЗІ 

Қайта деректемелер: Заманауи Қазақстан тарихы. 

Кейінгі  деректемелері:  Теориялық  экономика  және  экономикалық  тәжірибе, 

(Әлеуметтік-экономикалық дамудың қазақстандық үлгісі). Оқытудың  мақсаты:  студенттерге  қоғамның  дамуы  мен  саяси-құқықтық,  саяси-

рухани  қалыптасу  негіздері  туралы  білім  жүйелері  болуын  қалыптастыру.  Саяси-

құқықты  ойлауды  дамыту  этаптары;  қоғамның  әлеуметтік-рухани  негіздерін; 

қоғамның  және  жеке  қызығушылықтардың  саяси  қатынасы;  Қазақстандағы 

азаматтық қоғамның қалыптасу жағдайлары.  

Оқытудың нәтижелері:  

Білуі керек:  Даму заңдылықтарын, саяси-құқықтық, әлеуметтік-адамгершілік және 

қазіргі заманғы қоғам туралы түсініктің болуын,  әртүрлі ғылыми көзқарастар, өзекті 

мәселелерді, адам мен қоғамның ерекшеліктері мен олардың шешімдерін. 

Істей алуы керек: Саясат туралы білімді, құқықты, қоғамдағы діннің рөлін, өзінің 

азаматтық  позициясын  ұстануды,  қоғам  алдында  саяси  жауапкершілігін  атқаруды 

жүйелеу.  
Дағдылары:  Қазіргі  қоғамның  негіздерін  талдау  және  бағалау,  коммуникациялар, 

осы  білімдердің  көмегімен  жаңасын  алудағы  білімі  мен,  шеберлігі,  оның  ішінде 

ерекшеленетін саласындағы қатынастарды реттеуді бағлау және талдау.   

Құзыреттер: демократиялық заңнаманы қатаң сақтау. 

Кафедра: Әлеуметтік пәндер. 

 

ТЕОРИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ  

Қайта деректемелері: Қоғамның саяси-құқықтық және әлеуметтік-рухани негіздері, 

(Қазіргі кезеңдегі қоғамдағы әлеуметтік институттар: саясат, құқық, дін). Кейінгі деректемелері:  Экономика және менеджмент, (Экономика және кәсіпкерлік 

қызмет). Оқытудың  мақсаты:  қоғамның  экономикалық  даму  заңдылықтары  туралы  білім 

жүйесін қалыптастыру және оның тиімді жұмыс жасау мәселелері. Пәннің  қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдері):    шаруашылық  жүйе  теориясы; 

нарықтық  жүйе  және  оның  жұмыс  жасау  механизмдері;  фирмалар  теориясы  және 

кәсіпкерлік;  экономикалық  өсу  және  нарықтық  экономиканың    тұрақсыздығы; 

заманауи нарықтық экономикадағы мемлекеттің экономикалық саясаты. Оқытудың нәтижелері: 

Білуі  керек:    экономикалық  процестердің  даму  заңдылықтарын;  экономикалық 

көзқарастардың  негізгі  концепцияларын;  нарық  механизмдерінің  жұмыс  жасау 

принциптерін; мемлекеттің экономикаға ықпалы мен реттеуін. 

Істей алуы керек:    

-  экономикалық  құбылыстар  мен  процестердің  көрінісі  сипаты  мен  нысандары 

туралы білімді жүйелендіру; 

- практикада экономикалық құбылыстар мен заңдарды ғылыми білімді әдістерін 

қолдану. 

Дағдылары:  ұлттық  және  әлемдік  экономиканың  әлеуметтік-экономикалық  даму 

тенденцияларына  және  ахуалды  бағалау  мен  сараптамаларға;  экономикалық 

білімдерді практикалық мәселелерді шешу барысында пайдалануға. 

Құзыреттер: оны жүзеге асыруға бағытталған шараларды жоспарлауға және жүзеге 

асыруға  ұйымдардың  адам  ресурстарын  басқару  стратегияларын  әзірлеуге  қатысу 

мүмкіндігі. 

Кафедра: Әлеуметтік пәндер. 

 

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҮЛГІСІ 

Қайта  деректемелер:  Қазіргі  кезеңдегі  қоғамдағы  әлеуметтік  институттар:  саясат, 

құқық, дін,  (Қоғамның саяси-құқықтық және әлеуметтік- рухани негіздері). Кейінгі  деректемелері:    Экономика  және  кәсіпкерлік  қызмет,  Экономика  және 

менеджмент  Оқытудың  мақсаты:  Қазақстан  Республикасы  өзіндік  даму  ерекшеліктері  мен 

тенденциялары бар ұлттық экономикалық жүйе ретінде тұтас елестетіп қарастыруды 

қалыптастыру. 


10 
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет