Компоненті болып табылады. Бұл сөйлеу әрекеттері: тыңдалым мен айтылым, оқылым мен жазылымның бастапқы және қажетті құраушы материалы боладыжүктеу 1.29 Mb.
Pdf просмотр
бет7/11
Дата07.04.2017
өлшемі1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ОТВЕчАТь
ANSWER
брать или давать 
на прокат 
давать /брать в аренду
подарить
принять
взять взаймы
нанять
снабжать
прокатқа алу/беру
жалға алу/беру
сыйлау
қабылдап алу
қарызға алу
жалдау
қамтамасыз ету
to take or give on hive
to hire/rent
to present
to accept
to borrow
to hire/rent
to supply (with)
АЛУ/БЕРУ
БРАТь/ДАВАТь
TAKING/GIVING
пригласить
приветствовать
поздравить
встретить
познакомиться
ждать
принимать гостей
простить
прощаться
тепло встречать
проводить домой
выразить благодарность
быть знакомым
мешать
шақыру
сәлемдесу
құттықтау
қарсы алу
танысу
күту
қонақтарды қабылдау
кешіру
қоштасу
жылы қарсы алу
үйге шығарып салу
алғыс білдіру
таныс болу
кедергі келтіру, мазалау
to invite
to greet  
to congratulate
to meet
to get acquaintance
to wait for
to to have guests
to excuse/pardon
to say good bye to
to give smb. a warm/
cordial/hearty welcome
to see smb. home/
see smb. off
to express one’s gratitude
to be familiar to smb.
to prevent
ВИЗИТ ЖӘНЕ ЭТИКЕТ 
ЕТіСТіКТЕРі
ГЛАГОЛЫ ВИЗИТА 
И ЭТИКЕТА
VISIT AND ETIqUETTE 
VERBS

88
следователь
обидеть
воровать
беспокоить
лгать
подать в суд
заключить в тюрьму
мешать, препятствовать
причинить  ущерб
клеветать
наказать
судить
признать виновным
вынести приговор
оправдать
тергеуші
ренжіту
ұрлау
мазалау
алдау
сотқа беру
түрмеге отырғызу
кедергі келтіру
зиян келтіру
жала жабу
жазалау
соттау
кінәлі деп тану
үкім шығару
ақтау
investigater
to offend
to steal
to worry
to lie to smb/tell smb. lies
to take the matter to court
to put into prison
to prevent
to cause/do damage (to), 
damage
to slander
to penalize, punish
to try
to find smb. guilty
to pass sentence (on)
to acquit/discharge
ЭТИКЕТТі БҰЗУ 
НАРУШЕНИЕ ЭТИКЕТА
BREACh OF ThE 
ETIqUETTE
нападать
завоевать
оккупировать
вооружиться
обезоружить
вести войну
быть в состоянии войны
подчинить
подчиниться
защищаться
защитить
бороться
сражаться
спасти
освободить
сопротивляться
изгнать
шабуылдау
жаулап алу
оккупациялау
қарулану
қарусыздандыру  
соғыс жүргізу
соғыс жағдайында болу
бағындыру
бағыну
қорғану 
қорғау
күресу
шайқасу
құтқару
босату
қарсыласу
қуу
to attack
to conquer
to occupy
to arm/provide oneself 
(with)
to disarm
to wage war (on, against), 
fight a war (against)
to be at war (with)
to conquer
to resign oneself
defend/protect
to defend/protect
to fight (with/against), 
struggle (with/against)
to fight (with)
to save/ rescue
to free/ liberate
to resist, oppose
to banish from smb’s own 
country
КҮРЕС МӘНДі 
ЕТіСТіКТЕР
ГЛАГОЛЫ БОРьБЫ
STRUGGLE VERBS

89
победить
проиграть
отступить
преодолеть
терпеть поражение
сдаться
быть окруженным
захватить
быть военнопленным
жеңу
жеңілу
шегіну
асып түсу
жеңіліске шыдау
берілу
қоршауда қалу
басып алу
әскери тұтқын болу
to win
to lose
to cede
to overcome
to suffer/sustain a defeat
to yield to
to be surrounded/encircled/
rounded up
to seize, capture
to be prisoner of war
КҮРЕС НӘТИЖЕСі
РЕЗУЛьТАТ БОРьБЫ
RESULT OF ThE 
STRUGGLE
стрелять
ранить
убить
целиться
взрыв
обстрелять
бомбить
попасть
промахнуться
направить
ату
жаралау
өлтіру
дәлдеу
жарылыс
атқылау
бомбалау
дәл түсу
мүлт кету
бағыттау
to shoot
to wound
to kill/ murder
to aim/level a gun 
(pistol) (at)
explosion
to fire (at/upon), centre fire 
(on)
to bomb
to hit, struck
to miss
to aim/level at
СОҒЫСТАҒЫ 
ОПЕРАЦИяЛАР
ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
WAR ACTIONS
выступить с речью, 
говорить тост
желать
сөз сөйлеу
тілеу
to drink (to), propose 
a toast (to)
to wish
ҚҰТТЫҚТАУ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
CONGRATULATION
принимать
пить
повышение температуры  
лежать
глотать
рецепт
болит (горло, зуб, живот, 
голова)
простудиться
вызвать (врача)
лечить (кого?)
выздороветь
қабылдау 
ішу
қызуы көтерілу
жату
жұту
рецепт
ауырады (тамақ, тіс, іш, бас)
суық тию
шақыру (дәрігерді)
емдеу (кімді?)
сауығу
to take  one's medicine
to take medicine
rise in temperature
to be ill in bed
to swallow
prescription
have a sore throat/ 
headache/ toothache/
stomachache
to catch cold
to call a doctor
to cure/heal up
to cure completely
ДЕНСАУЛЫҚ
ЗДОРОВьЕ
hEALTh

90
сломать (ногу)
делать укол
выписать лекарства
перевязать
капать
сделать снимок
вылечиться, выздоравливать
выписаться
ставить диагноз
ухаживать, следить за собой
получить травму 
(травмироваться)
навестить кого-то
чувствовать себя плохо
сындыру (аяғын сындырып 
алу)
ине салу
дәрілер жазып беру
байлау, таңу
тамызу
(құрылғыға, рентгенге, ...) 
түсіру
жазылу, емделу, сауығу
ауруханадан шығу
aуруын анықтау, диагноз қою
күту, өзін-өзі күту
жарақаттану
көңілін сұрау, бару
өзін нашар сезіну
to break smb’s leg
to give smb. an injection
to prescribe a medicine
to bandage
to drop
to take radiograph x-ray
to recover
to dislocate
to diagnose
to take good care of oneself
to traumatize, injure
to come to see
to feel bad
взять (купить, брать) билет
сесть
ждать
успеть
опоздать
доехать
лететь
приземлиться  
уставать
потерять
путешествовать (куда?)
идти пешком
пойти (куда?)
плыть (куда?)
лететь (куда?)
сесть – сесть на что?
путешествовать куда? –
пойти (куда?)
плыть (куда?)
выйти (куда?)
прийти/приехать (куда?)
уйти/уехать (куда?)
плыть (куда?)
посмотреть (что?)
осмотреть (что?)
сделать (пересадку)
приехать откуда?
билет алу
отыру
күту
үлгеру
кешігу
жету
ұшу
жерге қону
шаршау
жоғалту
сапар шегу (қайда?)
жаяу жүру
бару (қайда?)
жүзу (қайда?)
ұшу (қайда?)
отыру – неге отыру?
сапар шегу – қайда 
сапар шегу?
бару (қайда?)
жүзу (қайда?)
шығу (қайда?)
келу (қайда келу?)
кету (қайда кету?)
қайда жүзу, қайда малту?
нені көру?
нені қарау?
ауысып отыру
қайдан (келу?)
to buy ticket
to get on a train/take a plane/
catch a bus
to wait for
to catch the train
to miss  a train
to reach   
to fly
toto land
to be tired
to lose  
to travel (where?)
to walk
to go (where?) 
to float (where?)
to go/travel by plane (where?)
to get on (what?)/take (what?)
to travel (where?)
to go (where?)
to float (where?)
to travel (where?)
to arrive/come (where?)
to leave (where?)
to swim (where?)
to watch (what?)
to look (round)(what?)
to transfer/change
to arrive (where)?
САяХАТ
ПУТЕШЕСТВИЕ
TRAVELLING

91
идти (поезд идет) куда?
прийти (поезд пришел) куда?
войти – войти куда?
выйти – выйти куда?
уйти – уйти куда?
летать (куда?)
прилететь куда?
улететь – улететь куда?  
плыть куда?
уйти/уехать куда?
переехать
доехать
проехать что?
отойти (поезд отходит) от чего?
подойти – подошел к чему?
жүру (қайда?)
келу – (пойыз келді) қайда?
кіру – қайда кіру?
шығу – қайда шығу?
кету – қайда кету?
қайда ұшу?
ұшып келу – қайда?
ұшып кету – қайда ұшып кету?
қайда жүзу?
кету – қайда кету?
көшу, көшіп келу
жету
өтіп кету – неден өтіп кету?
шегіну – пойыз шегінді неден?
жету – неге жетті?
train to (where)?
train arrives/pulls in (where)?
to enter (where)?
to exist (where)?
to leave (where)?
to travel by plane/fly in/on a 
plane (where)?
to arrive (by air)(where)?
to fly (away) (where)?
to float (where)?
to where to leave (for)
to depart  from to?
to move to
to drive up to
to pass by (what)?
to leave/pull out/depart?
to come in, pull in (where)?
подметать
складывать, убирать
мыть
вытирать
пылесосить
вытряхивать
вынести
благоустроить
шлифовать
сыпыру
жинау (жүк)
жуу (қол)
сүрту (шаң)
шаң сорғызу
қағу
шығару
абаттандыру    
ажарлау
to sweep
to tidy up
to clean the appartment
to dust
to vaccum
to shake out
to carry out
to face-lift
to grinding
Үй
ДОМ
hOME
искать
добраться
идти
подняться
спуститься
спрятать
найти
повернуться
іздеу
жету
жүру
шығу, көтерілу
түсу
тығу
табу
бұрылу
to look for
to reach
to go
to rise
to go/come down
to hide
to find
to turn
КЕңіСТіК
ПРОСТРАНСТВО
SPACES
открыть
закрыть
сохранить
искать
найти
копировать
вставить
ашу
жабу
сақтау
іздеу
табу
көшіру
қою
to open
to lose/cover
to save
to look/retrieve /search/seek
to find
to copy
to insert
КОМПьюТЕР
КОМПьюТЕР
COMPUTER

92
отправить
проверить
печатать
удалить
разделить  
переименовать
преобразовать
заменить  
выделить
потерять
жіберу
тексеру
басып шығару
жою
бөлу
қайта ат қою
айналдыру
алмастыру
қарайту
жоғалту
to send
to check  
to print
to delete
to devide  
to rename
to transform
to substitute
to extract
to lose
стирать
положить
сушить
намылить  
добавить порошок
отжать
кір жуу
салу
кептіру
сабындау
ұнтақ салу
сығу
to wash
to put into
to air/dry the linen
to soap/lather
to add powder
to compress
КіР ЖУУ
СТИРКА
WAShING/ 
LAUNDERING
открыть
подписка/подписаться
брать, взять
сдать
заказать
списать
сделать копию
ашу
жазылу
алу
өткізу
тапсырыс беру
көшіру
көшірмесін жасау
to open
join a library/ subscribe to a 
library
to take (a book) 
from the library
to return (a book) 
to the library
to charge/check a book 
(out of a library)
to copy out
to copy
КіТАПХАНА
БИБЛИОТЕКА
LIBRARy
разрезать
резать
положить
добавить (соль, ...)
закрыть
взять, брать
открыть
чистить
готовить
перемешать
кипятить
заварить (чай)
коптить
турау
кесу
салу
қосу (тұз, ...)
жабу
алу
ашу
аршу, тазалау
әзірлеу
араластыру
қайнату
демдеу
сүрлеу
to dice/carve
to cut
to put into/on
to add (salt,…)
to close
to take
to open
to peel/schale/shell
to cook
to stir/mix
to boil
to infuse/ seal
to smoke
ТАМАҚ ДАйЫНДАУ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИщИ
COOKING

93
солить
тұздау
to salt 
пить
есть
делить
попробовать
ішу
жеу
бөлу
ауыз тию, дәм тату, жеп көру
to drink
to eat
to divide
to taste
ТАМАҚ
ЕДА
FOOD
косить
сеять
поливать
убирать
грузить
доставить
обеспечить
шабу
егу
суғару
жинау
салу
жеткізу
қамтамасыз ету
to mow
to sow
to pour
to harvest
to load
to deliver
to provide/supply (with)
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
СЕЛьСКОЕ ХОЗяйСТВО
AGRICULTURE
мерить
шить
резать
укоротить
вышивать
сшивать
өлшеу
тігіс тігу
кесу
қысқарту
өрнектеу
қиюластыру
to try on 
to sew
to scissor/ snip/shear
to shorten
to embroider 
to sew
ТіГіН
ШИТьЕ
SEWING
клеить
делать
ремонтировать
вылить
наливать
забивать молотком
выравнить
колоть
желімдеу
жасау
жөндеу
төгу
құю 
балғамен ұру
тегістеу 
шаншу
to glue
to make/do
to repair
to empty/pour out
to pour out
to hummer
to make even
to string, thread
ЖӨНДЕУ
чИНИТь/
РЕМОНТИРОВАТь
REPAIR
повесить
ставить
продвигать
переставить
подложить
выравнить
вынести
затты ілу
затты қою
жылжыту
қайта орналастыру
астына салу
тегістеу
шығару
to hung up
to put down
to move, push on/forward/
further
to shift/transposition
to lay/put (under)
to smooth out/down
to carry out/ take away
ОРНАЛАСТЫРУ
РАЗМЕщАТь
PLACE

94
продать
дать
алу
привести, принести
купить
поднять сумку
торговаться
уступить
вернуть
проиграть 
сату
беру
брать
әкелу
сатып алу
сөмкені көтеру
саудаласу
түсіру
қайтару
ұтылу
to sell
to give
to take
to bring
to buy
to lift
to bargain /huggle (with)
to let
to repay/payback
to lose
САУДА
ТОРГОВЛя
TRADE
бегать
плавать
прыгать
играть
показать
бороться
боксировать
кидать
тянуть
доехать, дойти
победить
тренироваться
заниматься
потеть
набрать балл
кружиться
добраться, выйти
поднять
тренировать
подтягиваться
проиграть
жүгіру
жүзу
секіру
ойнау
көрсету
күресу
бокстасу
лақтыру
тарту
жету
жеңу, ұту
шынығу, жаттығу
айналысу
терлеу
ұпай жинау
айналу
шығу
көтеру
жаттықтыру
тартылу
жеңілу
to run
to swim
to jump
to play
to show
to wrestle
to box
to throw
to pull/draw
to reach/arrive
to gain/win
to train
to do, be bisy with
to sweat, perspire
to score
to whirl, spin, go round  
to get to, reach
to raise/lift
to train
to pull oneself up
to loose
СПОРТПЕН АйНАЛЫСУ
ЗАНИМАТьСя СПОРТОМ
GOING IN FOR SPORTS
спросить, просить
писать
дать, предоставить
взять, брать
указать
отправить
добавить
подписать
собрать
приготовить, готовить
дополнить
сұрау
жазу
беру
алу
көрсету
жіберу
қосу
қол қою
жинау
дайындап қою, дайындау
толықтыру
to ask
to write
to give
to take
to show
to send
to add
to sign
to gather
to prepare
to add to
ҚҰЖАТ
ДОКУМЕНТ
DOCUMENT

95
заполнить
предложить
подшить
исправить
оформить
зарегистрировать
толтыру
ұсыну
тігу
түзеу
ресімдеу
тіркеу
to fill in
to offer
to string
to correct
to draw
to register oneself
считать
всретиться
голосовать
положить
считать
агитировать
победить
баллотироваться
зарегистрироваться
собрать голос
проиграть
санау
кездесу
дауыс беру
салу
санау
үгіттеу
жеңу, ұту
дауысқа түсу
тіркелу
дауыс жинау
жеңілу, ұтылу
to count
to meet
to vote for
to drop into
to count
to canvas for smb
to win
to be candidate (for),
run (for)
to register oneself
to collect/ poll votes
to lose
САйЛАУ
ВЫБОРЫ
ELECTIONS
приготовить
порезать, отрезать, 
резать, пилить
сломать
завязать
строить
построить
делать кладку
штукатурить
постелить
забить
повесить
сделать
приготовить
просверлить
клеить
стеклить
выравнить
установить
закрепить 
поднять
дайындау
кесу
сындыру
байлау
салу
тұрғызу
қалау
сылау
төсеу
қағу
ілу
жасау
дайындау
тесу
жапсыру
әйнектеу
тегістеу
орнату, салу
бекіту
көтеру
to qualify
to cut /file
to break
to bind
to build / construct
to upbuild
to lay
to parget/plaster, 
render, stucco
to lay
to clog
to hung, suspend
to do
to qualify
to loop
to glue/paste
to pane
to align/range/ put in line
to place/install
to fasten
to raise
ҚҰРЫЛЫС
СТРОИТЕЛьСТВО
BUILDING/ 
CONSTRUCTION

96
допрасить
ответить
задать вопрос
искать
рассказать
допрос
наказать
судить
рассмотреть
требовать
принимать меры к розыску 
чего-н
расспрашивать, наводить 
справки
признать
доказать
сұрау, тергеу
жауап беру
сұрақ қою
іздеу
айтып беру
жауап алу
жазалау
соттау
қарастыру
талап ету
іздестіру
сұрастыру
мойындау
дәлелдеу
to interrogate, examine, 
question
to account, return, reply
to question
to keep after (the criminal)
to tell
interrogation/examination/ 
questioning
to penalize/punish
to try
to engage, mortgage
to charge, call  
to retrieval
to inquire about/make 
inquires
to adjudge
to prove, establish, show
ҚЫЛМЫС
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
CRIME
делить, разделить
развестись
крошить
давить, раздавить
растворить
разрушить
отделиться
делить
разлучиться
различать
измельчить
впитывать
киснуть
бөлу
ажырасу
үгіту
езу
ерту
қирату
бөліну
бөлшектеу
ажырау
ажырату
майдалау
сіңдіру
іру
to divide into
to divorce
to pulverize
to crush
to dissolve
to destroy
to divide (into)
to divide
to separate, get detached
to separate
to crash, pulverize
to absorb
to turn sour
БӨЛШЕКТЕУ
ДЕЛЕНИЕ
DIVISION
выбрать – выбрать что?
менять – поменять что?
мерить – померить что?
купить – купить что?
надеть – надеть что?
шить – сшить что?
дарить – подарить что?
выбрать – выбрать что?
одевать – одеть кого?  
таңдау – нені таңдау?
ауыстыру – нені ауыстыру?
өлшеу – нені өлшеу?
сатып алу – нені сатып алу?
кию – нені кию?
тігу – нені тігу?
сыйлау – нені сыйлау?
таңдау – нені таңдау?
 киіндіру – кімді киіндіру?
to choose (what)?
to change (what)?
to try on (what)?
to buy (what)?
to wear (what)?
to sew(what)?
to present (what)?
to choose (what)?
to dress (who)?
КИіМ
ОДЕЖДА
CLOThES

97
записать – записать что?
запомнить–запомнить что?
знать что?
исправить – исправить что?
проверять – проверить что?
начинать – начать (ант.) 
что?
продолжить–продолжить 
что?
закончить – окончить что?
сравнивать – сравнить что? 
с чем?
конспектировать что?
обсуждать – обсудить что? 
с кем?
жазып алу – нені жазу?
еске сақтау–нені еске сақтау?
нені білу?
түзеу – нені түзеу?
тексеру – нені тексеру?
бастау – нені бастау?
жалғастыру – нені 
жалғастыру?
аяқтау – нені аяқтау?
салыстыру – салыстыру нені
немен?
конспектілеу – нені 
конспектілеу?
талқылау – нені талқылау? 
кіммен?
to write down (what)?
to remember (what)?
to know (what)?
to correct(what)?
to check (what)?
to begin (what)?
to continue (what)?
to finish (what)?
to compare (what) with 
(what)?
to take notice (what)?
to discuss (what) with 
(whom)?
БіРЕУГЕ НЕМЕСЕ БіР 
НӘРСЕГЕ
БАҒЫТТАЛҒАН іС-ӘРЕКЕТ
ДЕйСТВИя, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА КОГО-
ЛИБО, НА чТО-ЛИБО
АCTION, DIRECTED 
ON SOMEONE, ON 
SOMEThING
давать – дать оценку чему?
любить кого? что?
симпотизировать – 
понравиться кому?
уважать кого?
ругать кого? что?
иметь значение
соглашаться – 
согласиться с кем?
критиковать кого? что?
хвалить – похвалить кого?
играть в роли кого?
беру – баға беру, неге?
жақсы көру (кімді, нені?)
ұнату – кімге ұнау?
сыйлау – кімді сыйлау?
ұрысу – кімге ұрсу? неге?
маңызы бар, маңызы болу
келісу – кіммен келісу?
сынау – кімді? нені?
мақтау – кімді мақтау?
кімнің ролінде ойнау
to еvaluate (what)?
to love smb.
to liked 
to respect smb.
to scould at/abuse (whom)?
to be of importance
to agree with (whom)?
to criticize (whom? What?)
to Give the compliment for 
(whom?)
to play the role of (whom?)
БіР НӘРСЕНің, БіРЕУДің 
БАҒАСЫ, МАңЫЗДЫЛЫҒЫ
ЦЕНА, ЗНАчИМОСТь 
чЕГО-ЛИБО, КОГО-ЛИБО
ThE PRICE, ThE 
IMPORTANCE 
SOMEThING, SOMEONE
выражать – выразить (точку 
зрения, мнение, оценку)
оценивать – оценить что?Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет