Лексика. Антонимжүктеу 211.4 Kb.
Pdf просмотр
Дата02.01.2017
өлшемі211.4 Kb.

Лексика

. Антоним 

 

1.Қарамен жазылған сөздер- мағынасына қарай қандай сөздер? Үлкен

 бастар, Кіші қостар. 

А)Омоним   в)Синоним   с)Антоним   д)Көп мағыналы    е)Ауыспалы мағыналы 

2. «Қыздың жиған жүгіндей» тұрақты сөз тіркесінің антонимі. 

А)əдемі      в)көркем      с)ретсіз     д)көрікті       е)əсем  

3.Антоним сөздерді тап. 

А)Үбірлі –шүбірлі    в)Тұнық-лай    с)Ұялу-имену    д)Асты-жаны    е)Үлкендік-

ағалық     

4.Антоним сөздерді тап. 

А)Үрпию-ербию    в)Жанды-жақты   с)Шайтан-пері   д)Тұнжырау-жадырау 

Е)Шабу-ору 

5. Антоним сөздерді тап 

А)Сөндіру-өшіру    в)Алапай-талапай   с)Жоғары-жанында    д)Алыста-шалғайда    

е)Ақ жүрек-арам 

6.Антонимдік жұпты көрсет. 

А

)Күнгей-көлеңке    в)Ұшан-теңіз    с)Тіршілік-жан бағу    д)Əбден шаршау  

е)Талантты-дарынды   

7. Антоним сөздерді тап 

А)Үздік-создық    в)Ұялщақ-ұяң    с)Ызақор-шақар   д)Үстем-басым   е)Жөндеу-бұзу

 

8. Антоним сөздерді тап 

А)Арымай-ашымай    в)Атамекен-жат жұрт    с)Сусындау-шөлі қану    д)Таңдау-

талғау    е)Алқа-салқа 

9.Антонимдік жұп қайсысы? 

А)Бажа-абысын    в)Аралас-құралас    с)Сəлем-сауқат   д)Құмырсқа бел-жіңішке 

бел     е)Араны ашылды-тəбеті тартпады 

10. Антоним сөздерді тап 

А)Үгіттеу-уағыздау      в)Жеңіл-желпі    с)Жайпақ-шұңғыл    д)Үйлі-жайлы   

е)Тілектес-тілеулес 

11. Антонимдік жұпты көрсет 

А)Қынай бел-сұлу     в)Ұзын құлақ-өсек   с)Теріс-оң   д)Ашығу-тоңу   е)Ашулы-

ашқарақ 

12. Антоним сөздерді көрсет 

А)тыным, тыныштық таппаған    в)Адамның басы көрікті бас     с)Жақсылық пен 

жамандық

 болды егіз      д)Бұраң бел, алма мойын    е)Ара гүлге қонды 

13.Антоним дегеніміз не? 

А)Тұлғасы, дыбысталуы бір, бірақ мағынасы бір-бірінен алшақ 

В)Бір-біріне мағынасы қарамақарсы айтылатын сөздер 

С)Тұлғасы əр түрлі,мағыналары бір-біріне жақын сөздер 

Д)Сөзге грамматикалық мағына үстейтін,сөзбен сөзді байланыстыратын 

Е)Бастауыш пен баяндауыштың байланысы 

14.Антонимдік жұпты көрсет. а)бақыру-бажылдау    в)шалғай-жырақ    с)ауырлау-жеңілдеу   д)батыл-өткір 

е)бар-аз 

15.Антонимдес сөз тіркесін тап. 

а)Тоғайлы жер,егінді алқап   в)жуан таяқ, жіңішке таяқ  с)жұмыр ағаш, 

майысқақ ағаш  д)туған өлке, таулы жер   е)тебеген ат, сүзеген сиыр 

16.Мақалдардан антонимдік қолданыстағы сөзді тап. 

а)Жігіттің екі сөйлегені өлгені   в)Ер қаруы-бес қару   с)Нар тəуекел-ер ісі  

д)Жауды басындырма, жақынды ашындырма    е)Жақсыдан- шарапат, жаманнан

 кесатап 

17.Антоним сөздерді тап а

) тұнық-лай в)ұялу-имену  с)үбірлі-шүбірлі   д)үлкендік-ағалық  е)асты-жаны     

18. Антонимдік жұпты көрсет. а

)Сулы-құрғақ    в)Талапты-өжет  с)қысқа-кішкене   д)сулы-сусыз   е)Биік-заңғар 

19.Антоним сөзі бар мақал-мəтелді тап. а

)Ақылың аз,ашуың көп болса-қор боласың.   в)Татулық-табылмас бақыт  

с)Адал достық алтыннан да қымбат  д)тіл тас жарады, тас жармаса, бас жарады     

е)Ашуың келсе, қолың тарт 

Омоним

 

1.Омоним бола алмайтын сөзді тап. 

А)енші    В)кітап    с)көсе      д)жай      е)жарық 

2.Омонимді тап. 

А)Қара тер боп сабылдың, аялған жоқ малың да.    В)Ауытқа өзеннен су келді 

С)Бұл жұмыс көпшілікке аян болды.     Д)Алатаудың аясындағы балапанды 

аяп

, ұясына апарып қойды.    Е)Ауылдағы өсек-аяң құлақты сарсытты.   

3.Омоним дегеніміз не? 

А)Тұлғасы əр түрлі, мағыналары бір-біріне жақын сөздер 

В

)Тұлғасы, дыбысталуы бір, бірақ мағынасы бір-бірінен алшақ. 

С)Сөзге грамматикалық мағына үстейтін,сөз бен сөзді байланыстыратын. 

Д)Бір-біріне қарама –қарсы мағынада айтылатынсөздер 

Е)Баяндауыш пен бастауыштың байланысы 

4.Омоним сөздерді тап. 

А)Ел үмітін ер ақтар     в)Алма, өзіңе керегі жоқ затты алма     с)Баусыз оймақ 

қолда тұрмас    д)!Қарақұс-жыртқыш құс     е)Көңілі бұлақтай таза. 

5. Омоним бола алмайтын сөзді тап. 

А)шап      в)үгіт         с)сөк          д)сақал         е)хор  

6. Омоним бола алмайтын сөзді тап 

А)өзек                в)от         с)рахат           д)қазы           е)орыс  

7.Омоним сөздер қатысқан сөйлемді тап. 

а)Көңілі бұлақтай таза    в)Сулы жер-нулы жер   с)Көк алманы алма    д)Қарақұс-

жыртқыш құс 

8.Омонимді тап. 

а)Жерің шалғай, сөзің жалған болар ма?    в)Ауыл отырған жайдан асықпай жайланып

 аттанды.   с)Жиегі жайдақ айдын көл.   д)Бар ғалам бір жақ, өзі бір 

жақ.       е)Жайлауға ел қонды. 

9. Омоним сөздерді көрсет. 


а)Арман суға сүңгіді.Арман суда жүзді      в)Жазда жидек піседі.Жаздық көйлек 

жеңіл      с)Бүгін жақсы түс көрдім.Ақ түсті көйлек əдемі   д)Аттар жайылып 

жүр. Бəйге аттары мəреден келді.    е)Жаны ашымағанның басы ауырмайды. 

10.Асты сызылған сөздер қатарын анықта. 

Жоғалса да атың, 

Жоғалмасын атың а

)Омоним     в)Синоним     с)ауыспалы мағына    д)антоним   е)көп мағыналы 

11.Омонимді табыңыз. 

а)Мектепте асхана бар.Қалам сөмкенің ішінде.   в)Аттар жайылып жүр.Бəйге 

аттары көрінді.   с)Бала түс көрді.Малшы аттан түсті.   д)Жазда жеміс 

піседі.Жаздық киім алды.    е)Қайық суда жүзеді.Асқар егін суарды. 

 

Синоним 

1.Синоним сөздерді көрсет. 

а)Жақсы, тəуір, жақын       в)Жалғасу, ұштасу, келісу    с)Екпін,еңбек,табыс 

д)Дидар, келбет,билік     е)Лақап, қауесет,сыбыс 

2.Синоним сөздерді көрсет. 

а)Қыс, жаз, ескі      в)Жаз,түс, алма      с)Кір,көр, қор     д)Қою,айна,көрме   е

)Аспан, əуе,көк   

3. Синоним сөздерді тап. 

а)Оқушы, ұстаз     в)Бірлік, аласапыран    с)Бұйымтай, қолқа    д) Дəрігер, 

мұғалім      е)Бірден, бірталай 

4.Синонимдік қатарды көрсет. 

а)Сұлу,керек,ақ     в)Ер, шырайлы, тез     с)Шыдам,сабыр,төзім    д)Бақ,айла, жер        

е)Көрік,сөз, əдемі 

5.Синоним сөздердің тізбегін көрсет. 

а)Жұлдыз, планета  в)Аспан, жер   с)Адам, кісі  д)Жуан, жуықта е)Құн, табыс  

6.Синоним емес сөздерді көрсет. 

а)Əсерлі,тартымды    в)Əрең, зорға     с)Əдемілеу,сəндеу     д)Бағлан,бағдар   

е)Бағу, жаю 

7. Синонимдік қатарды көрсет. 

а)Бүгін, биыл   в)Ер, жуас   с)Тақ,танау,күн   д)Анық, айқын   е)Жаз, тер, қаз 

8. Синонимдік қатарды көрсет. 

а)Қанды ауыз, ашушаң    в)Арып-талып, ашығып   с)Ат төбеліндей,азын-аулақ    

д)Тұңғыш, орташа     е)Көкпар тарту, атқа шабу  

9.Синоним емес сөздерді көрсет. 

а)Ақтау, майлау, əктеу     в)Арай, шапақ    с)Аласа,тапал,қысқа   д)Асқабақ, 

асқазан

       е)Атқыш, мерген 

10.Синонимдік қатары бар топты көрсет. 

а)Дөкей, мықты, осал         в)Епті, икемді, орашолақ            с)Ескі, көне, жаңа              

д

) Əдемі,сұлу, көркем     е)Əзілкеш, қуақы, тұйық 

11.Синонимдік қатарды көрсет. 

а)Жазды, бақты, келді    в)Тегіс, құйыс, кебенек   с)Жолықты, ұшырасты, 

кездесті

     д) Ауылдас, мұңдас, қазық    е)Сызық, жазық, балтыр 

12.Синоним сөздердің тізбегін көрсет. 


а)ағаш, бұтақ, жапырақ    в)Ауыр, аусыл, адуын    с)Тас, тау,шың    д)Қайратты, 

қажырлы

,қуатты      е)Еңбек, абырой  

13. Синонимдік қатарды көрсет. 

а)Хабар, хабарла   в)Жалаң аяқ, жалаң қабат  с)Аузын буған өгіздей, айқайлау   

д)Ыбырт жабылды, көз байланды, кеш түсті е)Үй жабдығы, киіз үй 

14. Синонимдік қатарды көрсет. 

а)Бел бала, сқар бел    в)Сабыр,шыдам, төзім, тағат    с)Ат салысты, аты шулы      

д)Ерлік, ынжық, батыл    е)Сынақ, сынаушы 

15. Синонимдік қатарды көрсет 

а)Тəн, жан, озат    в)Ерлік, батырлық, пəс    с)Шыдам, төзім, тағат    д)Оқы, таны, 

жалпақ       е) Ерен, жабайы, жомарт 

16.Синоним сөздердің тізбегін тап. 

а

)Болашақ, келешек  в)Көтерем,семіз с)Ел,жер д)Хабар,ұсыныс е)Үй, жиһаз 

17."Ауру" сөзінің синонимдік қатарын көрсет а

)Науқас, кесел       в)Ауқат, алғып       с)Арман,үміт         д)Сау, мықты 

е)Абайлау, абыржу  Морфология

. Сын есім. 

 

1. Күрделі сын есімнің жасалу жолын көрсетіңіз. а)Зат есімдер қосарланып келген жағдайда; в)Шырай арқылы түрлене алмайтын 

сын есімнен; с)Бір сөздің қайталануы не қосарлануы; д)Күрделі сан есімдерден; 

е)Септік қосымшаларынан; 

2. Сын есім сөйлемнің қандай мүшесі екенін анықтаңыз. а)Анықтауыш; в)Пысықтауыш; с)Баяндауыш; д)Бастауыш; е)Толықтауыш; 

3. Дара сын есімді көрсетіңіз. а)Қонымды; в)Қып-қызыл; с)Аппақ; д)Көкпеңбек; е)Өткір көзді; 

4. Қатыстық сын есімді көрсетіңіз. а)Көк; в)Сабырлы; с)Ешкім; д)Нашар; е)Биік; 

5. Төменгі үй. Сын есім түрін белгілеңіз. а)Негізгі; в)Қатыстық; с)Күрделі; д)Салыстырмалы; е)Сапалық; 

6. Сын есімдерді көрсетіңіз. а)Сырбаз, өнерлі, үп-үлкен, талапты; в)Елең-алаң, үстірт; с)Ақ боз ат, ақсақал 

кісі, д)Жол-жөнекей, ертелі-кеш; е)Сырт-сырт, шыр-шыр; 

7. Заттанған сын есім – сөйлемнің қандай мүшесі, белгілеңіз. Ақылды орнымен сөйлер де, жауабын күтер. 

а)Баяндауыш; в)Пысықтауыш; с)Анықтауыш; д)Толықтауыш; е)Бастауыш;  

8. Сын есімнің күшейтпелі шырай түрін көрсетіңіз. а)Сап-сары; в)Кішкене; с)Сарыақ; д)Бозғылт; е)Күзгі; 

9. Сапалық сын есімді көрсетіңіз. а)Шоқпардай; в)Еріншек; с)Əдемі; д)Ақылды; е)Алпамсадай; 

10. Салыстырмалы шырайды табыңыз. а)Қуаңдау, көкшіл; в)Ұзынды-қысқалы, балалы-шағалы; с)Орасан зор, тым əлсіз; 

д)Өте ауыр, ең тамаша; е)Биік үй, ауыр жүк;  

11. Күрделі сын есімді көрсетіңіз. а)Түнгі ауа; в)Қызыл алма; с)Сары ала көйлек; д)Шырайлы сұлу; е)Тəтті қант; 

12. Сын есім – қандай сөйлем мүшесі, белгілеңіз. 

Əдемі, қысықтау көздері өзіне жарасып-ақ тұр. 

а) Пысықтауыш; в)Баяндауыш; с)Толықтауыш; д)Бастауыш; е)Анықтауыш; 

13. «Шілтім, ғыл» - сын есімнің қай шырайының қосымшасы? а)Жай шырай; в)Шырай; с)Салыстырмалы шырай; д)Асырмалы шырай; 

е)Күшейтпелі шырай; 

14. Күрделі сөзді табыңыз. а)Отыз бестерге жуық; в)Ертеңгі ас; с)Ит арқасы қиянда; д)Тізесін бүкті; 

е)Қос қазақ; 

15. Сын есімнің асырмалы шырай түрін көрсетіңіз. а)Аса үлкен; в)Көгірек; с)Əп-əдемі; д)Көкшілтім; е)Қалалық; 

16. Септеулі сын есімді көрсетіңіз. а)Сүйікті апасы келді; в)Екі-екіден отырыңдар; с)мейірімсіздердің жолын кесу 

керек; д)Орындық ретімен қойылды; е)Орталыққа бармын; 

17. Қатыстық сын есімнен болып тұрған анықтауышты табыңыз. а)Бөлмеге жас əйел кірді; в)Басы күндегідей ыстық емес,қоңыр салқын; с)Қара 

торы келіншек екен; д)Ала шапанды,сəлделі бір жат адамды көрдің бе? е)Ақ 

қардың үстінде шанамен екі адам келе жатты; 

18. «Өте»сөзінің сын есіммен тіркесіп келуінен болатын шырай түрін атаңыз. а)Шырай; в)Жай; с)Асырмалы; д)Күшейтпелі; е)Салыстырмалы; 

19. Шығыс септігіндегі заттанған сын есім – сөйлемнің қандай мүшесі. Сөз – халықтың қымбаттан қымбат кені. 

а)Толықтауыш; в)Баяндауыш; с)Бастауыш; д)Пысықтауыш; е)Анықтауыш; 

20. Сын есімнен болып тұрған толықтауышты табыңыз. 

 а)Сізге телеграмма бар; в)Бейсен Жомартпен қайтты; с)Білгенге жол бос; д)Үш    

жұрттың тілін білген – өзгеден үш есе биік тұрады; е)ескіге жаңа өлшеуіш; 

21. Күрделі сөзді табыңыз. а)Техникамен жабтықтау; в) Балалармен əңгімелесу; с) Қою қара сақалды; д)Ақ 

алмас; е)Азуы алты қарыс; 

22. Сын есім- сөйлемнің қандай мүшесі екнін анықтаныз. Оның айтқанының бəрі орыңды. 

а)пысықтауыш; в)баяндауыш; с)бастауыш; д)анықтауыш; е)толықтауыш; 

23Дара сын есімді көрсетіңіз. а)Үлкенді-кішілі,ақтылы-қаралы; в)Ақ көйлек,қара қалпақ; с)Қара бурыл,ұзын 

сақалды; д)Көк көйлек,ұзын бойлы; е)Ақ шабдар,қара ала; 

24. Зат есімнен сын есім жасап тұрған жұрнақты табыныз. а)Қорқақ; в)Үстеме;с)Болғандықтан; д)Өлкелік; е)Əдеп; 

25. Сын есімнен жасалған күрделі сөзді табыңыз. а)Кең маңдайлы; в)Жасыл шөп; с)Үйге келу; д)Қатты күлу; е)Көк байрақ; 

   


Зат

 есім 

1.

 Пысықтауыш қызметіндегі зат есімді табыңыз. 

А) Төрт бөлмелі ағаштан салған үй. 

В) Сарыарқаның бейнесі өзгерді. 

С) Даусынан сыр алғызды.            D) Əсет далада ойнап жүр.  

Е) Қара көк қамыстар мұнартады. 

2.

 

«Гүріл» деген туынды зат есім қай сөз табынан жасалғанын анықтаңыз: А)Одағайдан 

В) Шылаудан 

С) Еліктеу сөзден 

D) Етістен 

Е) Үстеуден. 

3.

 Анықтауыш қызметіндегі зат есімді табыңыз. 

А) Ақ басты Алатаудың Жамбылымын. 

В) Ойлаған мақсатына жетті. 

С) Ендігі кезек сендердікі. 

D) Астанаға көшіп келген. 

Е) Əркімге сыр айту қателік. 

4.

 

Біріккен зат есімді табыңыз. А) Ата 

В) Белбеу 

С) Ешкім 

D) Бала –шаға 

Е) Сары май 

5.

 Зат есім жұрнақтарының бөліну түрлерін көрсетіңіз. 

А) 1 


В) 2 

С) 4 


D) 3 

Е) 5 


6.

 

Еліктеуіштен жасалған зат есімді табыңыз. А) Қызыл 

В) Таныл 

С) Айыл 

D) Ырыл 


Е) Жазыл 

7.

 Туынды зат есімді көрсетіңіз. 

А) Созба  

В) Кетті 

С) Күшейтпелі 

D) Табиғи 

Е) Жеңілдік 

8.

 

Негізгі зат есімді анықтаңыз. А) Білім 

В) Жақсылық 

С) Бұрғы 

D) Қойшы 

Е) Адам 

9.

 Етістіктен жасалған туынды зат есімді табыңыз. 

А) Боран 

В) Сана 


С) Қызметкер 

D) Кітап 

Е) Белдік 

10.


 

Күрделі зат есімді көрсетіңіз. 

А) Шаруашылық 

В) Ертеңгі  

С) Қызыл ала 

D) Қасым Аманжолов 

Е) Егемен 

11.


 

Мына жалқы есімді қай қатарға жатады. 

«Құлагер» 

А) Проза аты 

В) Роман 

С)Повесть 

D) Əңгіме 

Е) Поэма аты 

12.

 

Заттық ұғымның атауы болатын сөзді табыңыз. А) Сегіз 

В) Бауырсақ 

С) Күшті  

D) Қызғылт 

Е) Кел 

13.


 

Түрленбейтін сөзді табыңыз. 

А) Есімше 

В) Етістік 

С) Белгісіздік есімдік 

D) Одағай 

Е) Үстеу 

14.


 

Бас əріппен жазылатын сөзді анықтаңыз. 

А) Тарбағатай 

В) Су 


С) Мекеме 

D)Мемлекет 

Е)Жер 

15.


 

ҚазМҰУ – сөзін жатқызуға болатын қатарды көрсетіңіз. 

А) Дара сөз 

В) Туынды сөз 

С) Дерексіз сөз 

D) Күрделі сөз 

Е) Жалпы сөз 

16.


 

Жалқы есімді табыңыз. 

А) Мемлекет 

В) Үкілі Ыбырай С) Орталық басылым 

D) Педагогикалық  университет 

Е) Ауыл мектебі 

17.


 

Заттың жалпы атауын беретін жалпы сөзді атаңыз. 

А) Бала  

В) Жетісу 

С) Ақсүйек  

D) Қасым 

Е) Қаратау 

18.


 

Күрделі сөзді көрсетіңіз. 

А) Балалар бақшасы 

В) Ертеңгілік 

С) Адамға 

D) Болашақ 

Е) Азамат 

19.


 

Бас əріппен жазылатын сөзді анықтаңыз. 

А) Таразы 

В) Тараз 

С) Шілде 

D) Ақпан 

Е) Көлік 

20.


 

Көмекші есімді тіркесті табыңыз. 

А) Ауылдың маңы, өзеннің қасы. 

В) Торғайдың жұмыртқасы, тауықтың балапаны. 

С)Салт атты, қарлы борасын. 

D) Назымның əжесі, Талғаттың досы. 

Е) Болаттың жағасы, гүлдің жапырағы. 

21.


 

Емле бойынша дұрыс жазылған күрделі жалқы есімді  көрсетіңіз. 

А) «балдырған » журналы 

В) Балдырған журналы 

С) Менің атым Қожа хикаяты 

D) «абай жолы» романы 

Е) «Абай жолы»  романы 

22.


 

Көмекші есімді ажыратыңыз. 

А) Ауыл 

В) Тау 


С) Өзен 

D) Кітап 

Е) Маңы 

23.


 

Ағаш, қала, институт сөздері жататын қатарды көрсетіңіз. 

А) Дерексіз 

В) Күрделі 

С) Туынды 

D) Жалпы есім 

Е) Жалқы 


24.

 

Көмекші есімді табыңыз. А) Ала жаздай 

В) Бейбіт өмір 

С) Сексен бес 

D) Қала арасы 

Е) Бақытты балалық 

25.


 

Зат есімнің жалпы есім түрін табыңыз. 

А) Ердің сыншысы – елі 

В) Қазақстан Республикасы 

С) Тарбағатай өңірі 

D) Ертіс маңы 

Е) Нұра өзені 

26.


 

Деректі зат есімнің анықтамасын белгілеңіз. 

А) Бір тектес заттардың ортақ атауы. 

В) Кісі аттарына байланысты атаулар. 

С) Көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын заттар. 

D) Құбылыстың атын білдіретін сөз 

Е) Оймен танылатын сөздің атауы 

27.


 

Морфологияға тəн атауды атаңыз. 

А) Термин 

В) Жалпы есім 

С) Сатылы бағыңқы 

D) Екпін 

Е) Синоним 

28.


 

Зат есімнен зат есім тудырушы жұрнағы бар сөзді көрсетіңіз. 

А) Қырғыш 

В) Мінбе 

С) Қойшы 

D) Сызық 

Е) Күйзеліс 

29.


 

Бірыңғай көмекші есімді қатарды анықтаңыз. 

А) Тұсы, тарағы 

В) Төбесі , бұрғы 

С) Маңы, жеңіл 

D) Жаны, арасы 

Е) Ортасы, жүрісі 

30.


 

Жалпы есімді табыңыз 

А) Майра 

В) Көл 


С) Құлагер 

D) Қарағанды 

Е) Алматы 

 

Етістік 

 

1. Етістіктің нақ осы шақ түрін көрсетіңіз. 

а)Білмек болды; в)Келіп еді; с)Айтқан болатын; д)Оқып отыр; е)Ойнап кетер; 

2. Күрделі етістікті сөйлемді көрсетіңіз. а)Байқаусызда сүрініп кетті; в)Пойыз уақытында келді; с)Келетін күні-ертең; 

д)Сара қуанды; е)Жиырма-тақ сан; 

3. Етістіктен етістік тудырып тұрған жұрнақты табыңыз. а)Бұрғы; в)Тарсыл; с)Ойпат; д)Құйыл; е)Баспасөз; 

4. Бұйрық райлы етістікті табыңыз. а)Келсе игі еді; в)Келіңдер, келсін; с)Барсам, болса; д)Келермін, бара жатырмын; 

е)Алса екен, естігей еді; 

5. Етістіктің ауыспалы келер шақ жасап тұрған түрін табыңыз. а)Билер; в)Билеген; с)Билейтін; д)Билемек; е)Билейді; 

6. Болымды етістікті табыңыз. а)Көрмейді; в)Келген жоқ; с)Келмес, д)Бермес; е)Оқыды; 

7. Түбір етістікті табыңыз. а)Барғыз; в)Жи; с)Сөйлет; д)Айтыстыр; е)Келтір. 

8. Тұйық етістіктің сөйлемдегі қызметін белгілеңіз. Жақсының қасиеті - жарастыру, 

Жаманның қасиеті -т аластыру. 

а)Толықтауыш; в)Бастауыш; с)Анықтауыш; д)Баяндауыш; е)Пысықтауыш; 

9. Болымсыз етістік жұрнағы бар тұйық етістікті көрсетіңіз. а)Бармау; в)Баққызу; с)Келу; д)Жүргізу; е)Терісу; 

10. Жедел өткен шақ етістікті табыңыз. а)Көрді; в)Көр; с)Көреді; д)Көргіш; е)Көрмек; 

11. Есімшенің септелген түрін көрсетіңіз. а)Береке, немере; в)Күліп, барғансың; с)Сонау, аналардың; д)Оқуға, сенімен; 

е)Береріме; 

12. Тұйық етістік жұрнағын көрсетіңіз. а)-еу; в)-ау; с)-і; д)-ы; е)-у; 

13. Дара етістікті сөйлемді көрсетіңіз. а)Ертегі тыңдағанды жақсы көремін; в)Ол жығылып қалды; с)Марат күліп 

жіберді; д)Еңбек етсең, есейерсің; е)Табиғат - біздің досымыз; 

14. Етістіктің болжамды келер шақ түрін табыңыз. а)Қарамақпын, в)Қарағансың; с)Қарармын; д)Қарама; е)Қарадым; 

15. Етістіктің сұрағын табыңыз. а)Не істейді?; в)Қанша? Қайда?; с)Неге? Кім?; д)Кім? Не?; е)Қандай? Не?; 

16. Есімше тұлғасындағы сөзбен тіркескен етістікті табыңыз. а)Кең жайлау; в)Айтқаны келер; с)Атты адам; д)Мөлдір өзен; е)Алтын сағат; 

17. Етістік райларының қанша түрі барын табыңыз. а)6; в)4; с)3; д)5; е)2; 

18. Өздік етісті табыңыз. а)Жудырды; в)Жудыртты; с)Жуыңды;  д)Жуғызды; е)Жуылды; 

19. Ырықсыз етісті табыңыз. а)Танысты; в)Жуылды; с)Орынды; д)Жəбірледі; е)Айтқыз; 

20. –ды, -ді, -ты, -ті – етістіктің қай шағының жұрнағы?  

а)Көмекші етістік; в)Ауыспалы шақ; с)Осы шақ; д)Өткен шақ; е)Келер шақ; 

21. Күрделі етістікті табыңыз. а)Көбірек алды; в)Келе жатыр; с)Біршама бар; д)Жүр; е)Əзер берді; 

22. II жақ көпше түрінде тұрған етістік. а)Жатырмын; в)Жатырсыз; с)Жатырсыңдар; д)Жатырсың; е)Жатырмыз; 

23. Есімшелі сөзді көрсетіңіз. а)Барар, қайтқан; в)Жазғалы, оқыпты; с)Төрттен бір; д)Айта бер; е)Таны, есті; 

24. Есімше тұлғасында тұрған сөзді табыңыз. а)Қарады; в)Қарайып; с)Қарапты; д)Қарайтын; е)Қарағалы; 

25. Көсемшені көрсетіңіз. а)Есқали; в)Жазалы; с)Сатқалы; д)Қалы көп қыз; е)Айтқали;    

 

 Үстеу

 

 

1.

 Мақсат үстеуді табыңыз. 

А) Қасақана 

В) бекерге 

С) Əрең 


D) Сонда 

Е) Қыстыгүні 

2.

 

Бағыңқысы үстеуден болған тіркес түрін белгілеңіз. Биыл

 Абайдың жасы он үшке толған еді. 

А) Меңгеру 

В) Жанасу 

С) Қабысу 

D) Қиысу 

Е) Матасу 

3.

 

Мақсат үстеулі сөз тіркесін табыңыз. А) Ертең барады. 

В) Əдейілеп келеді. 

С) Босқа əуре болма. 

D) Төмен түсті. 

Е) Бірден сөйледі. 

4.

 Мезгіл үстеумен тіркескен есім сөз,  табыңыз. 

А) Жаңа киім 

В) Қыруар адам 

С) Лезде тапты 

D) Үйге кетті 

Е) Ежелден таныс. 

5.

 

Мекен үстеуді табыңыз. А) былиыр 

В) жедел 

С) Сонша 

D) Жоғары Е) Ертең 

6.

 Күшейткіш үстеуді табыңыз. 

А) Əдейілеп 

В) Тез 

С) Өте 


D) Ілгері 

Е)Күні-түні 

7.

 

Мақсат үстеуді табыңыз. А) Былтыр 

В) Алда 


С) Бірталай 

D) Шапшаң 

Е) Қасақана 

8.

 Мақсат үстеулі тіркесті көрсетіңіз. 

А) Тез қимылдады. 

В) Əрқашан бірігеміз. 

С) Зорға қозғалады. 

D)  Үдей соқты. 

Е) Қасақана тиісті. 

9.

 

Үстеудің қызметі. Өле – өлгенше  сеніміңнен шығарамын-ау! 

А) Бастауыш 

В) Баяндауыш 

С) Толықтауыш 

D)  Пысықтауыш 

Е) Анықтауыш  

10.

 

Мына сөздердің ішінен үстеуді табыңыз. А) Бүгін, төмен, бекерге 

В) Отыр, жүр, жатыр,тұр. 

С) Əсем, көрікті, ажарлы 

D) Бару, келу, көру 

Е) Алыс-жақын,ащы-тұщы. 

11.


 

Негізгі үстеуді табыңыз. 

А) Жылдам 

В) Күні бүгін 

С) Жоғары –төмен 

D) Жаздыгүні 

Е) Балаша 

12.


 

Күрделі үстеуді табыңыз. 

А) Төмен 

В) Бұрын 

С) Тез 

D) Жорта Е) Ендігəрі 

13.


 

Қазақ тілінде үстеулер мағынасына қарай нешеге бөлінетінін белгілеңіз. А) 6 

В) 3 


С) 1 

D) 7 


Е)9 

14.


 

Күшейткіш үстеумен тіркесіп тұрған сөзді көрсетіңіз. 

А) Арбаңдаған қимыл 

В) Сонша көп 

С) Тіпті ұзақ  

D) Жаңа келді. 

Е) Осыншама кісі 

15.


 

Мөлшер үстеулі тіркесті көрсетіңіз. 

А) Амалсыздан  көндім 

В) Соншалық үлкен 

С) Бандылар қасқырша кезіп, елдің үрейін алды. 

D) Əңгіме əбден қызық болды. 

Е) Құс жоғары ұшты. 

16.


 

Негізгі үстеуді табыңыз. 

               а)күні бүгін 

               в)жылдам 

               с)балаша 

               д)жоғары-төмен 

               е)жаздыгүні 

17.


 

Мақсат үстеуі қандай сұраққа жауап береді, табыңыз. 

               а)қанша?қаншама? 

               в)қашан?неше? 

               с)кімше?қалайша? 

               д)қалай?қайтіп? 

 

               е)қалай?не мақсатпен? 18.

 

Үстеу-қай сөйлем мүшесі, белгілеңіз.                      Қайтатын күнім-ертең. 

               а)бастауыш 

               в)толықтауыш 

               с)баяндауыш 

               д)анықтауыш 

               е)пысықтауыш 

19.

 

Үстеуден жасалып тұрған туынды үстеуді табыңыз.                а)бармайынша, келмейінше 

               в)қазақша, орысша 

               с)жөнімен, ретімен 

               д)кешкісін, ертеңгісін 

               е)ілгері 

20.


 

Мөлшер үстеуін табыңыз: 

               а)ауызба-ауыз 

               в)жылдам                с)анағұрлым 

               д)қыстыгүні 

               е)өте 

21.


 

Үстеудің қандай сөйлем мүшесі екенін белгілеңіз. 

                        Ол биыл елуге толды. 

               а)анықтауыш 

               в)баяндауыш 

               с)пысықтауыш 

               д)бастауыш 

               е)толықтауыш 

22.

 

Мөлшер үстеуін табыңыз.                а)емін-еркін, өйтіп-бүйтіп 

               в)алды-артында 

               с)тіпті,өңкей 

               д)лажсыздан, өзінше 

               е)соншалық, онша 

23.


 

Көп нүктенің орнына үстеу сөзді қойыңыз. 

                       Нағашым... əдеттегісінен кешігіп келді. 

               а)ақырын 

               в)сырта 

               с)лезде 

               д)ертең 

               е)бүгін 

24.

 

Күшейткіш үстеудің сұрағын табыңыз.               а)қалай? 

              в)қаншалап?қаншалық? 

              с)не себепті?неге? 

              д)қайда?қайдан? 

              е)не мақсатпен? 

25.


 

Мөлшер үстеуін табыңыз. 

               а)төмен, жоғары 

               в)тым, аса 

               с)əбден, керемет 

               д)кенеттен, шапшаң 

               е)мұншама, бірен-саран 

26.


 

Сөздердің бірігуінен жасалған күрделі үстеуді табыңыз. 

               а)тым 

               в)əдейі 

               с)əрі 

               д)жаздыгүні 

               е)онша 

27.


 

Үстеу түрі белгілеңіз. 

                        Жорта, қасақана. 

               а)мекен 

               в)мөлшер 


               с)мезгіл 

               д)қимыл 

               е)мақсат 

28.


 

Мезгіл үстеуді табыңыз. 

а)емін-еркін 

               в)əдейілеп 

               с)бекерге 

               д)жоғары 

               е)күні-түні 

29.


 

Үстеудің қандай сөйлем мүшесі екенін белгілеңіз. 

                          Еріншектің ертеңі таусылмас. 

               а)толықтауыш 

               в)бастауыш 

               с)пысықтауыш 

               д)анықтауыш 

               е)баяндауыш 

30.

 

Сын-бейне үстеулі тіркесті табыңыз.                а)жолшыбай кездесті 

               в)əрқашан біргеміз 

               с)елжіреді 

               д)анағұрлым көп 

            е)əрең қозғалады 

 

Сан есім 

 

1.

 Жетіге дейін саналатын сан есім түрін табыңыз. 

      а)реттік 

               в)есептік 

               с)жинақтық 

               д)болжалдық 

               е)топтау 

2.

 

Сан есімнің емле ережесіне сай жазылғанын көрсетіңіз.                а)екіеу 

               в)алтыау 

               с)жетіеу 

               д)алтау 

               е)ХХІ-ғасыр 

3.

 «Сыңар» сөзінің қай санмен синонимдес екенін көрсетіңіз. 

               а)1 

               в)10 

               с)2 

               д)7 

               е)3 

4.

 

Сөйлемдегі сан есімнің мағыналық түрін ажыратыңыз:                              Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, 

                             Төртеу түгел болса, төбедегі келеді. 

               а)есептік 

               в)жинақтық 

               с)топтау 

               д)болжалдық 

               е)реттік 

5.

 

Жинақтық сан есімге тəн жұрнақты табыңыз. а)-дай,-дей,-тай,-тей. 

в)-ыншы,-інші. 

с)-лық,-лік,-дық,-дік. 

д)-тан,-тен,-дан,-ден 

е)-ау,-еу. 

6.

 Реттік сан есімді көрсетіңіз. 

              а)жүз елу 

              в)он бірінші 

              с)екеу 

             д)бестен үш 

             е)елуден 

7.

 

Топтау сан есімін көрсетіңіз.              а)жиырма бестен 

             в)жетінші 

             с)алпыс бес 

             д)үшеу 

             е)жеті-сегіз 

8.

 «Алтау»деген сан есімдегі түсіп қалған дыбысты көрсетіңіз. 

             а)и 

             в)о 

             с)ы 

             д)і 

             е)а 

9.

 

Сан есімнің сөйлемдегі қызметін белгілеңіз.                Жиынға алпысқа тарта адам жиналды. 

                а)бастауыш 

                в)анықтауыш 

                с)баяндауыш 

                д)толықтауыш 

                е)пысықтауыш 

10.

 

Сан есімнің сөйлемдегі қызметін анықтаңыз.                      Алтау ала болса, ауыздағы кетеді. 

               а)баяндауыш 

               в)бастауыш 

               с)толықтауыш 

               д)анықтауыш 

               е)пысықтауыш 

11.

 

Дара сан есімді көрсетіңіз.                а)отызқырық 

               в)ақ, тарғыл 

               с)жетпіс, екі 

               д)үштен бір 

               е)он сегіз 

12.


 

Сан есімді табыңыз. 

               а)қызыл, ащы, жалпақ 

               в)бес, оннан бір, жетеу 

               с)бала, кітап, гүл 

               д)жоғары, төмен, тым 

               е)шіркін, пəлі, ойбай 

13.


 

Сан есімнің сөйлемдегі қызметін анықтаңыз.                          Отызыңда орда бұзбасаң, 

                    Қырқыңда қыр аспассың.(мақал) 

                а)баяндауыш 

                в)бастауыш 

                с)толықтауыш 

                д)анықтауыш 

                е)пысықтауыш 

14.

 

Сан есімнің сөйлемдегі қызметін анықтаңыз:                         Ағайын-алтау, ана-біреу. 

                а)баяндауыш 

                в)анықтауыш 

                с)бастауыш 

                д)пысықтауыш 

                е)толықтауыш 

15.

 

Сан есім түрін белгілеңіз.                    60-70-тей адам жиналды. 

               а)реттік 

 

 в)болжалдық                с)есептік 

               д)топтау 

               е)жинақтық 

 

16. 

Сан есімнің сөйлемдегі қызметін анықтаңыз.                       Санды нөлге бөлуге болмайды. 

               а)бастауыш 

               в)толықтауыш 

               с)пысықтауыш 

               д)баяндауыш 

               е)анықтауыш 

17.

 

Күрделі сан есімдер қалай жазылуын белгілеңіз.                а)біріккен түрінде 

               в)бірге 

               с)бөлек 

               д)үтір арқылы                е)қысқарған түрінде 

18.


 

Сан есімге керекті тыныс белгісін анықтаңыз. 

                Қапты 2 ден көтеріңдер. 

               а)дефис 

               в)қос нүкте 

               с)сызықша 

               д)нүкте 

               е)үтір 

19.

 

Оң оқыса да, теріс оқыса да бірдей айтылатын сан есімнің мағыналық түрін көрсетіңіз. 

                  Қырық-беске бөлінеді. 

               а)жинақтық 

               в)реттік 

               с)топтау 

               д)болжалдық 

               е)есептік 

20.

 

Топтау сан есімді табыңыз.                а)жүз мыңға таяу 

               в)ондаған 

               с)бес-алтыларда 

               д)отыз-қырықтан 

               е)он жетіде 

21.


 

Сан есімнің сөйлемдегі қызметін анықтаңыз. 

                     Содан бері тура жүз жыл өтіпті. 

               а)пысықтауыш 

               в)анықтауыш 

               с)толықтауыш 

               д)баяндауыш 

               е)бастауыш 

22.

 

Сан есімнің мағынасына қарай бөліну санын көрсетіңіз.                а)4 

               в)6 

               с)7 

               д)8 

               е)5 

23.


 

Жинақтық сан есімді көрсетіңіз. 

               а)бəрі біркелкі 

               в)бес-бестен 

               с)оқып отыр, жеп жатыр 

               д)алтау, біреу 

               е)отыз екі, жүздеген 

24.


 

Сан есімнің сөйлемдегі қызметін анықтаңыз.                      ХІІІ ғасырдың басында Шыңғысхан əскері Қазақстан мен Орта 

азияға жорыққа                шықты. 

               а)толықтауыш                в)баяндауыш 

               с)анықтауыш 

               д)бастауыш 

               е)пысықтауыш 

25.

 

Сан есімді сөз тіркесін табыңыз. а)керектігін ескертті 

               в)қадала қарады 

               с)ұйқысыз өткізді 

               д)мылтық ату-өнер 

               е)бір-екі рет ескертті 

26.


 

Есептік сан есімді көрсетіңіз. 

               а)тоқсан 

               в)оннан бір 

               с)жүздеген 

               д)төртеу 

               е)төртінші 

27.


 

Сөздердің тіркесуі арқылы жасалатын сан есім түрін көрсетіңіз. 

а)негізгі 

в)сапалық 

               с)күрделі 

               д)туынды 

               е)дара 

28.


 

Жалғаулы сан есімнің сөйлемдегі қызметін анықтаңыз. 

                      Ол-жалғыз, біз-екеуміз. 

               а)анықтауыш 

               в)толықтауыш 

               с)бастауыш 

               д)пысықтауыш 

               е)баяндауыш 

29.

 

Есептік сан есімді көрсетіңіз.                а)елулерде 

               в)оныншы 

               с)бес-алты 

               д)жиырма бес 

               е)жиырма шақты 

30.


 

Күрделі сөзді табыңыз. 

               а)отыз бестерге жуық 

               в)ертеңгі ас 

               с)ит арқасы қиянда 

               д)тізесін бүкті 

               е)қос қазақ 

 

  

Есімдік

 

 

1. Жалпылау есімдігін көрсетіңіз. а)Күллі, барша; в)Шөре-шөре, кіш-кіш; с)Ата-ана; д)Ақылды, мейірлі; е)Ата, 

мына; 

2. Жіктеу есімдігін табыңыз. а)Мен, сен; в)Бəрі, түгел; с)Сол, анау; д)Біреу, кейбіреу; е)Бұл, сол; 

3. Берілген есімдіктердің қайсысы зат есім орнына жүреді, дұрысын белгілеңіз. а)Қайда; в)Əлдекім; с)Əр уақытта; д)Ешқашан; е)Мына; 

4. Сілтеу есімдігін табыңыз.  а)Түнде,кеште; в)Жүз, оқу; с)Бұл, сонау; д)Егер, бірге, уақыт; е)Бір, алтау; 

5 . Атау тұлғалы сілтеу есімдігін табыңыз. а)Соңында; в)Сонда; с)Сонымен; д)Сонысын; е)Соныңыз; 

6. Өздік есімдікті тіркесті табыңыз. а)Бірер елік; в)Өз баласы; с)Жүз шамалы; д)Қос қыран; е)Көркем дүние; 

7. Емле бойынша дұрыс жазылған есімдікті табыңыз. а)Қайбір; в)Бірнеше; с)Əзілқой; д)Əр кім; е)Əлде кім; 

8. «Ешқандай, ешқайдан» есімдіктерінің тірін анықтаңыз. а)Болымсыздық есімдігі; в)Болымсыз етістік; с)Үстеуші есім; д)Өздік есімдігі; 

е)Белгісіздік есімдігі; 

9. Тəуелденіп келген сұрау есімдігін көрсетіңіз. а)Алма, нарық; в)Кімім? Кіміңіз?; с)Кейбір, біреу; д)Ешкім, əлдеқашан; е)Ғой, 

бірақ; 

10. Емле бойынша дұрыс жазылған есімдікті табыңыз. а)Əлдеқайда; в)Əлде не; с)Еш теме; д)Кімдекім; е)Еріншек; 

11. Белгісіздік есімдікті тіркесті көрсетіңіз. а)Бірнеше жауынгер; в)Жүздеген сиыр; с)Жиналмалы отырғыш; д)Көтеріңкі 

көңіл; е)Он шақты түлкі; 

12. Септелу кезінде түбірі өзгеріске ұшыраған есімдік? а)Əлдеқалай; в)Оған; с)Əлдекім; д)Кейбіреу; е)Қайсыбір; 

13. Жіктеу есімдігінің жекеше түрін тап.  а)Əркім; в)Өзім; с)Ешкім; д)Сеңдер; е)Сен; 

14. Болымсыздық есімдігінен болған тіркесті табыңыз. а)Ешқайда бармау; в)Əлдеқашан келу; с)Далаға шықпау; д)Үйге келу; 

е)Мұражайға бару; 

15. Септелу кезінде түбірі өзгеріске ұшырап тұрған есімдікті табыңыз. а)Саған; в)Кімім; с)Əлдекім; д)Менің; е)Ешқандай; 

16. Екі түбірден бірігіп жасалатын есімдіктің түрін тап. а)Белгісіздік; в)Жалпылау; с)Жіктеу; д)Сілтеу; е)Сұрау; 

17. Өздік есімдігі бар тіркесті табыңыз: а)Өз елім; в)Менің елім; с)Ел мен жер; д)Ел іші; е)Бұл ел; 

18. Көмектес септікте тұрған өздік есімдігін табыңыз: а)Өзгеде; в)Өздеріңізді; с)Өзіммен; д)Өзіміздің; е)Өзінен; 

19. Өздік есімдіктің соңғы қосымшасын табыңыз. Өзіңнен алған кітапты қайтармақпын. 

а)Септік; в)Түбір күйінде; с)Тəуелдік; д)Көптік; е)Жіктік; 

20. Күрделі есімдікті табыңыз. 

а)Əлпештеу; в)Əрлі-берлі; С)Осында; д)Барлығымыз; е)Əлдеқалай; 

21. Сілтеу есімдігін көрсетіңіз. 

а)Кейбіреу; в)Санау; с)Сонау; д)Үшеу; е)Еш нəрсе;  

22. Болымсыздық есімдігін тап? а)Əлдеқайда; в)Отыздарда; с)Ешқайсысы; д)Əсемпаз; е)Жайраңда; 

23. Жіктеу есімдігі қатысқан сөз тіркесін табыңыз. а)Мені кітабым; в)Бірнеше кітап; с)Қалың кітап; д)ағамның кітабы; е)Бес 

кітап; 

24. Қопарыла септелген есімдікті көрсетіңіз. а)Кімім; в)Ешқандай; с)Əлдекім; д)Менің; е) Саған; 

25. Шығыс септігінде тұрған сілтеу есімдігін табыңыз. а)Бұлар; в)Жалпы; с)Бұан; д)Бауыр; е)Айнала; 

Одағай

 

 

1.

 Көңіл-күй одағайын табыңыз: 

а) Сөйтіп 

в) Моһ-моһ 

с) Айт 


d) Алақай  

е) Арман 

2.

 

Сөйлем мүшесі бола алмайтын сөзді көрсетіңіз. а) Қарш-қарш 

в) Сарт-сұрт 

с) Астана 

d) Əттеген-ай 

е) Селтең-селтең 

3.

 Əр  түрлі мағынаға ие бола алатын одағайды табыңыз. 

а) тəйт 


в) пыр-пыр 

с) əттеген-ай 

d) бəрекелді 

е) алақай 

4.

 

"Ауқау-ауқау" - лап шақыратын одағай қай қатарға тəн, табыңыз. а) Сиыр 

в) Қой 


с) Түйе 

d) Жылқы 

е)Ешкі 

5.

 Көңіл-күй одағайын табыңыз. 

а) Əрине 

в) деп 

с) маңы 


d) қап 

е) пырс 


6.

 

Одағайға байланысты тыныс белгісінің тиістісін көрсетіңіз. Қап мынаның баласы қатырды-ау! 

а) нүктелі үтір 

в) үтір 

с) дефис 

d) сызықша 

е) нүкте 

7.

 

Көңіл-күй одағайы бар сөйлемді табыңыз. а) Жауыннан бұрын кетіп қалмаған екенбіз. 

в) Келгенің қандай жақсы болды! 

с) Кел, балалар, оқылық. 

d) Пай-пай! Күннің жаууы-ай! 

е) Балам, қайда зытып барасың? 

8.

 Одағайдың тыныс белгісін көрсетіңіз. 

Татулық деген қандай жақсы шіркін. 

а) Көп нүкте . 

в) Дефис. 

c) Нүкте. 

d) Үтір. 

e) Сызықша. 

       9.    Одағай қызметіндегі «ой» сөзін табыңыз. 

а) Мына жердің мұзын ой. 

в) Танымайтын елдің ой –шұңқыры көп болады. 

с) Ой түбінде жатқан сөз, шер толқытса шығады. 

d) Ой, құлап кете жаздадым ғой! 

e) Оның ойында ештеме жоқ. 

     10.    Тұлғасына қарай одағай түрін анықтаңыз. 

Қап ,бəлем. 

а) Туынды түбір. 

.в) Біріккен сөз. 

с) Негізгі түбір. 

d) Қос сөз. 

е) Тіркесті сөз.  

      11.   Одағай құрамындағы шылауды табыңыз. 

а)Ойпырмай. 

в)Ай- ай- ай ! 

с)Ай қабақты жігіт. 

d)Қарағым- ай. 

e)Ай- күніне толып туылды. 

      12.   Одағайдың қай түрі, белгілеңіз. 

Тəйт, екінші мынандай мінез көрсетпе. 

а)Тыйым салу. 

в)Бұйыру. 

с)Шақыру. 

d)Қапалану. 


e)Ренжу. 

      13.   Одағай мағынасына қарай нешеге бөлінетінін табыңыз. 

а)Төртке. 

в)Үшке. 


с)Екіге. 

d) Бөлінбейді. 

e) Беске. 

      14.   Одағайға байланысты тыныс белгісінің лайықтысын көрсетіңіз. Уа пəлі нағыз əнші мұнан шықты міне! 

а)Нүкте. 

в)Дефис. 

с)Көп нүкте. 

d) Үтір. 

e) Сызықша. 

      15.   Одағай сөзді табыңыз. 

а)Жарайды, тазалығыңа сеңдім. 

в)Ахмет, Ержанды шақыршы. 

с)Шөге ғой, түйем, шөк- шөк. 

d)Күлкінің иесі ақ сары қыз екен. 

e)Мен саған мұны ақыл ретінде айтамын. 

      16.   Одағайдың түрін анықтаңыз. 

...Ұя бұзбас момыным 

Шопан ата түлігі 

Қошақаным, қайдасың? 

Пұшайт, пұшайт! 

а)Шақыру. 

в)Қапа болу. 

с)Қуану. 

d) жекіру. 

e) Ризашылық. 

      17.   Одағайды табыңыз. 

а)Жаттан жақын, қастан дос тауып келемін. 

в)Беу- беу, туған жер, неткен келісті ең! 

с)Менің жаным алма ағаштай гүлдеді.                                                                                                                            

d) Əке, мына кітапты оқыңызшы. 

e)Сіздің пікіріңізше, ауылмен байланыс күшеймек пе ? 

      18.   «Ау» сөзінің одағай мəнінде тұрғанын табыңыз. 

а)Ау, сендерге не болған? 

в)Жел батысқа ауды. 

с)Балықшылар ау тоқыды. 

d)Осы əкелгенің жарайды- ау. 

e)Балықты аумен ұстайды. 

      19.   Одағайдың түрін белгілеңіз. 

...Жаһанда жүрсем серігім, 

Қамбар ата өсірген 


Құла атым менің, қайдасың? 

Құрау- құрау! 

а)Өкіну. 

в)Тыйым салу. 

с)Шаттану. 

d)Шақыру. 

e)Жекіру. 

20.  Одағай қатысқан сөйлемді көрсетіңіз. 

       а) Содан бері ол біздің үйге кірген жоқ. 

       в) Балам, арыңды жасыңнан сақта. 

       с) «Ойбай- ай, тағы да біліп қойып масқара болмайық»,- деп Айзада 

тартыншақтай берді. 

d) Үш қостың бар адамы бүгін мынау арқардың өзі келіп өлгенін соншалық 

жақсы ырым көрісті. 

е) Қымыз ішіп болған соң, үй ішінде Абай екінші бір сөзін бастады. 

        21. Одағай қандай сөздер қатарына жатады? 

              а) оқшау сөз 

в) еліктеу сөз 

с) шылау сөз 

d) мағыналы сөз 

е) омоним сөз 

        22.  Түрленбейтін сөзді табыңыз. 

а) Есімше. 

в)   Етістік. 

с)  Белгісіздік есімдік. 

d)  Одағай. 

е)  Үстеу. 

23.  Əр  түрлі мағынаға ие бола алатын одағайды табыңыз. 

 

а) Пай- пай  

в) Алақай 

 с) Пəлі, ау 

 d) Пах- пах 

                е) Қап, тəйт 

        24.  Одағайды табыңыз. 

  а) Өзімдікі болса игі еді. 

  в) Охо, өлкемдегі өмір қандай! 

  с) Балам, Ойымды таба алдың. 

  d) Мынау не деп тұр? 

  е) Қой деймін, балам. 

         25. Одағайдың тұлғалық түрін көрсетіңіз. 

  Əттеген- ай. 

 а) Қысқарған сөз. 

 в) Шылаулы сөз. 

 с) Дара сөз. 

 d) Қос сөз. 


 е) Түбір сөз. 

 

Шылау 

 

1.

 Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз. 

а) Білім іздеген өсер. 

в) Шалдың мазасын алдық білем. 

с) Құрғақ қасық ауыз жыртады. 

d) Шіркін, не керек, естімеді. 

е)Телі мен тентек қайда да бар болатын. 

   2.          Демеулік шылауды көрсетіңіз. 

а) -ақ, -мыс, -ау 

в) -ай, өйткені 

с) ғана ,алайда. 

d) туралы, жəне 

е) -ма,-ме,дейін 

  3.           Шылау арқылы байланысты көрсетіңіз. 

а) Қызметке тұру. 

в) Оқиғаны зерттеу. 

с) Тойдың соңы. 

d) Күміс білезік. 

е) Көрген сайын сұрайды. 

 4.           Септеулік шылаулар қатарын табыңыз. 

а) жəне, əрі 

в)  –ақ, -ай 

с) кейін, соң 

d) ма , ме 

е) я, яки, кейде 

 5.            Септеулік шылау арқылы байланысқан сөздерді анықтаңыз: 

а) Кешке таман жетті. 

в) Арқанмен түсті. 

с) Итті қуды. 

d) Жылтыраған сəуле. 

е) Алтын тіс. 

 6.             Шылау сөздер қатарын табыңыз: 

а) Аса, өте, тым 

в)Арқылы, дейін, туралы, ғана 

с) Ақ, көк, тəуір, кең 

d) Мен, бəрі, күллі, кім 

е) Күн, мекткп, аула ,ауа 

 7,           «Ша», «ше» шылауларының дұрыс жазылу нормасын табыңыз. 

а) Ша, ше бөлек болады 

в) Алдындағы сөзден соң дефис қойылады 

с) Алдындағы сөзден соң үтір қойылады 

d) Ша, ше, -шы, -ші болады 


е)Алдындағы сөзбан бірге жазылады 

 8.            Шылау сөздер қатарын табыңыз: 

а) Жел, тасқын 

в)Ору, кесу 

с) Егер де, бен 

d) Қызыл, сары 

е) Бес, жеті 

 9.            Септеулік шылау арқылы байланысқан сөздерді көрсетіңіз. 

а) Табиғаттану сабағы. 

в) Қараңғы түн. 

с) Бұл- Назым. 

d) Допты алды. 

е) Болмаған соң жетті. 

10.         Əлде сор, əлде бағы əуреледі. 

                Шылау мағынасын ажыратыңыз. 

а) Қарсылықты 

в)Шартты 

с) Ыңғайластық 

d)  Талғаулық 

е) Кезектес 

 11.          Қарсылықт мəнді жалғаулық шылауларды көрсетіңіз. 

а)  немесе, əлде 

в) Əрі, жəне 

с) Сондықтан, өйткені 

d) Да,де, та, те 

е) Алайда, дегенмен 

 12.          Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз. 

а) Аузыңды ашып есіне(ме) 

в) Осы арадан ұзап кет(пе) 

с) Қатарыңнан қал(ма) 

d)Жақанды көрдің(бе) 

е) Тісіңді шақылат(па) 

   13.          Шылау сөздер қатарын табыңыз. 

а)Быт-шыт, жарқ- жұрқ, жалт. 

в) Оқы, күл, ойна, жүр. 

с) Алайда, егер, сайын, арқылы. 

d) Екі, он, үш, бес. 

е) Жақсы, кең, биік, төмен. 

 14.        Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз. 

а) Сабақ басталады(ма). 

в)  Көкті жұла(ма). 

с) Үй айналып жүгір(ме). 

d)  Қолыңды аузыңа сал(ма). 

е) Нанды шаш(па). 

  15.         Сұраулық демеуліктер қатарын табыңыз. 


а) –ау, -еу, -міс, екеш 

в) –ақ, əсіресе, да (де, та, те) 

с) ғана, тек 

d) ма (ме, ба, бе, па, пе), ше 

е) түгіл, тұрсын, тұрмақ 

  16.         Дефиспен жазылатын шылаулар тобын көрсетіңіз. 

а) ғана, сайын, тəрізді 

в) жəне, мен, бен, пен 

с)не, немесе, я 

d) Да, де, та, те 

е) ау, ак, мыс, міс, ды, ді 

 17.          Жалғаулық шылаулар қатарын көрсетіңіз. 

а) Қой, -ды. 

в) Бірақ, дегенмен. 

с) Ғана, -мыс. 

d) –Мыс, -міс. 

е) Ма, ме. 

 18.          Демеулік шылауды табыңыз. 

а) Арқылы. 

в) Шейін. 

с) Үшін. 

d) Сайын. 

е) Ғана. 

 19.         Сөздердің септеулік шылау арқылы байланысын табыңыз. 

а) Əлжуаз бала. 

в) Əуел бастан. 

с) Отырған сияқты едім. 

d) Айлакер түлкі. 

е) Əшкере ету 

20.        Одағай құрамындағы шылауды табыңыз. 

                 а)Ойпырмай. 

                 в) Ай- ай- ай! 

                 с) Ай қабақты жігіт. 

                 d)Қарағым- ай. 

                 e)Ай- күніне толып туылды. 

21.           Шылау сөздер қатарын табыңыз: 

       а) Дүрс, зырқ 

       в) Бар, күл 

       с) Өзен, тау 

                   d) Тəрізді, дейін 

                   е) Үш, жеті 

22.            «Демеулік» , «септеулік», «жалғаулық» деген сөздер неге тəн, дұрысын 

белгілеңіз. 

                    а) Есімдер. 

                    в) Шылау. 


                    с) Зат есім.                                                                                                                                          

                    d) Есімше. 

                    е) Оқшау сөздер 

23.              Атау септіктегі сөздермен тіркесетін септеулік шылауды анықтаңыз. 

                    а) Дейін, шейін 

                    в) – ақ, -ай, - ау, - мыс, - міс 

                    с)   Қатар ,бірге                                                                                                                 

                    d) Кейін, соң 

                    е) Арқылы, жайында 

24.            Шылауды табыңыз. 

                    а) Үміт өрге тартады, үмітсіздік көрге тартады. 

                    в) Басты мəселе - оқу үлгерімі. 

                    с)  Үш- ақ нəрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы 

жүрек.                                                                                                                                                                                                                                                                          

                    d) Сөз –өмірдің үлкен қаруы. 

                    е) Ой жетпейтін жер болмайды. 

25.              Одағайдың тұлғалық түрін көрсетіңіз. 

                      Əттеген- ай. 

                      а) Қысқарған сөз. 

                      в) Шылаулы сөз. 

                      с) Дара сөз. 

                      d) Қос сөз.                       е) Түбір сөз. 

 

Каталог: dist zaoch -> 2kurs -> 2KTA-1kz -> Kazak tili
Kazak tili -> 1. 1 тақырып Тіл дыбыстарының жасалуы Қазақ тіліне тəн дауысты дыбыстар жүйесі
Kazak tili -> 1-бақылау тапсырмалары 1 нұсқа
2KTA-1kz -> Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі Көпсалалы
2KTA-1kz -> Қазақ тілін оқыту əдістері
2KTA-1kz -> Лекция№2 Өмір жəне оның МƏні өмірдің
2KTA-1kz -> Сабақты жəне салт етістік Етістіктің райлары, шақтары Есімше Көсемше Үстеу Одағай Көмекші есімдер
2KTA-1kz -> 9-ДƏріс тақырыбы : Əдебиеттің тектері мен түрлері Жоспар
2KTA-1kz -> Қаратаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Алматы, 1987
2KTA-1kz -> 1-тақырып. 60 жылдардағы қазақ романы. Жоспары : 1
2KTA-1kz -> Семинар тапсырмалары А. Тоқмағанбетов өмірі, шығармашылығы Жаттауға «Түрксиб түйіскенде»


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет