Үлгі қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігібет3/3
Дата06.01.2022
өлшемі48.63 Kb.
#15625
1   2   3
Курс

Семестр

Дәріс

Практика/

семинар

Зертханалық


ОСӨЖ


СӨЖ


Бақылау формасысағат саны

сағат саны

сағат саны

сағат саны

сағат саны

қорытынды бақылау формалары - тест, жазбаша және т.б.


3. МОДУЛЬ БОЙЫНША ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырыптар атауы

Сағат саны

Аптаға сәйкес орындалу мерзімі

I

1-модуль (модуль атауы)

Дәріс1.1……………………………………..
мысалы, 1-ші апта

1.2.…………………………………….Практикалық (семинар) сабақтар1.1.…………………………………….1.2.…………………………………….Зертханалық сабақтар1.1…………………………………….1.2…………………………………….1 модуль бойынша барлығы1 модуль бойынша бақылау түрі
БАРЛЫҒЫ
ЕСКЕРТУ! Апта мерзімдері акдемиялық күнтізбе негізінде құрылған сабақ кестесіне сәйкес анықталады.
4. ПӘНДІ ОҚЫТУ МАҚСАТЫ:

( пәннің мақсаты нақты, түсінікті және 1 сөйлеммен құрылуы тиіс)


5. ПӘН БОЙЫНША ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕР:

(құзіреттіліктер әріптік рет (А,В,С,D, F) бойынша пәннің мақсаты мен мазмұнына сәйкес нақты, түсінікті, жинақы болуы керек)


6. ПӘНДІ ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

(бакалавриат деңгейі бойынша)
Блум таксоно-миясы деңгейлері

Білу және түсіну

Қолдану

Талдау

Синтез

Бағалау

Оқыту нәтижелері (ОН)

(МББ-ғы пәнге сәйкес ОН көрсетілуі керек)

нақты қандай іс-әрекетті көрсетуі керек, мысалы терминдерді, негізгі фактілер және т.б білуі және түсінуі

нақты практикалық жағдайлар мен жағдаяттарда оқыған материалды қолдана білуі

оқу материалдар- ының құрамдас бөліктерін жіктей білуі

элементтерді қосу, жаңаша құрастыру- эссе, аналитикалық баяндамалар,мәнжазбалар жазу, жоспар құру

курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау бағалай білуі


ЕСКЕРТУ!

 • Блум таксомониясы деңгейлері білім алушының әр пән бойынша нақты іс-әрекеттерін сипаттауы керек;

 • деңгейлер сипаттамасында пәннің мазмұнын ашатын ұғымдар қатысуы тиіс;

 • кестеде деңгейлер сипаттамасы мысал ретінде ұсынылды.7.ПӘНДІ ӨТКІЗУ ФОРМАТЫ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР:

Оқу сабақтарында (дәріс, семинар, зертханалық сабақтар) қолданылатын әдіс-тәсілдер (мысалы интерактивті дискуссия, тренинг, ақпараттық-білім беру ресурстары және т.б.) және оқу процесін ұйымдастыру мен сүйемелдеудің ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялары немесе бағдарламалық қамтамасыз етуге арналған техникалық талаптар көрсетілуі тиіс, мысалы виртуалды зертханалар, ZOOM, YouTube және т.б. ).


8. ОСӨЖ, СӨЖ кестесі:ОСӨЖ / СӨЖ тапсырмасы

Тапсырма түрі

Тапсырманың берілу және орындалу мерзімі (апта күні мен уақыты)

Берілген мерзімі

Қабылдау мерзімі
ЕСКЕРТУ! ОСӨЖ сабақ кестесінен тыс бекітілген арнайы кестеге сәйкес, СӨЖ тапсырмаларын орындау пән оқытушысының жеке кестесіне сәйкес анықталады.
9. КУРСТЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

9.1 Дәрістер

Тақырыбы:

Сағат саны:

Тақырыптың негізгі сұрақтары/ жоспары:

Дәріс тезисі*

Бекіту сұрақтары**

Әдебиет:

* дәріс тезисінде пән мазмұнын толық ашатын мәселелер 100-200 сөйлем көлемінде жинақталады. Тақырыпқа сәйкес қосымша кестелер, формула т.б. материалдар енгізуге болады.

** бекіту сұрақтары әр дәріс бойынша көрсетіледі және блиц-сауал түрінде 3-5 сұрақты қамтиды.Ескерту! Курс бойынша жоспарланған барлық дәрістер 9.1. пунктте жинақталады.
9.2. Семинар/ практикалық сабақтар

Тақырыбы:

Сағат саны:

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

Әдістемелік нұсқау (семинар/ практикалық сабақтың тақырыбы бойынша студенттің практикалық қызметінде нақты білім, дағдылар мен құзіреттіліктерді жүзеге асыру шарттары көрсетіледі).

Әдебиет:

Ескерту! Курс бойынша жоспарланған барлық семинар / практикалық сабақтар 9.2. пунктте жинақталады.
9.3 Зертханалық сабақтар

Тақырыбы:

Сағат саны:

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

Әдістемелік нұсқау ертханалық жұмыстарды өткізу әдістемесі мен өткізу тәртібі көрсетіледі)

Әдебиет:

Ескерту! Курс бойынша жоспарланған барлық зертханалық сабақтар 9.3. пунктте жинақталады.
9.4 Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысы (ОСӨЖ)

Тапсырма.

Әдістемелік нұсқау.

Әдебиет:

Ескерту! Курс бойынша жоспарланған барлық ОСӨЖ 9.4. пунктте жинақталады.
9.5 Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ)

Тапсырма.

Әдістемелік нұсқау.

Әдебиет:

Ескерту! Курс бойынша жоспарланған барлық СӨЖ 9.5. пунктте жинақ

10. МЕЖЕЛІК ЖӘНЕ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ МЕН СҰРАҚТАРЫ
11. КУРС БОЙЫНША ДЕРЕКТЕР МЕН РЕСУРСТАР

Негізгі әдебиеттер/ материалдар

1.

2.Қосымша әдебиеттер/ материалдар

1.

2.Электронды ресурстар:

............Ескерту! Пән бойынша электронды ресурстар атауы нақты көрсетілуі тиіс және оларға сілтемелер көрсетіледі.
12. БАҒАЛАУ

Студенттердің оқу жетістіктері 100 балдық (%) шкала бойынша бағаланады


Ағымдық бақылау түрлері

Балл саны- 80 (15 апта)

Ескерту

1

Дәріс сабақтары бойынша

0-15 балл

(15 апта - max.15 балл)

1 балл – 1 апта үшін

online  режимі

оffline режимі

Оnline  режимдегі дәрістер сабақ кестесіне және Силабустағы тақырыптық жоспарға сай өткізіледі, сәйкесінше бағаланады;

оffline режимде білім алушылардың оқу жетістіктері «Univer» порталына (мүмкіндік шектеулі болған жағдайда электронды пошта қолданылады) жіберілген дәріс сабақтары бойынша орындаған тапсырмалары арқылы бағаланады

Бейнедәріске қатысуы

0-6

-

Бейнедәрістегі белсенділігі (сұрақ, блиц-сауалдар, пікірталас)

0-9

-

YouTube каналында жазылған бейнедәрістер негізінде жазбаша дәріс конспектісін құруы және «Univer» платформасына жүктеуі

-

0-6

Дәріс сұрақтары бойынша жазба жұмыстарын (тест тапсырмалары, эссе, сөздік, глоссарий, кесте және т.б.) орындауы

-

0-9

2

Практикалық /семинар/, зертханалық сабақтар бойынша

0-30 балл

(15 апта - max.30 балл)

2 балл – 1 апта үшін

Тапсырмалар

пән ерекшелігіне байланысты Силлабуста көрсетілген тақырыптарды қамтиды және сабақтар online режимінде сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледіСабақ кестесіне сәйкес бейнесабақтарға қатысуы

0-9


Практикалық /семинар/, зертханалық сабақтар тапсырмаларын орындауы және белсенді қатысуы

0-21


3


Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің өзбетіндік жұмыстары (ОСӨЖ)

0-15 балл

(15 апта - max.15 балл)

1 балл - 1 апта үшін

ОСӨЖ тапсырмаларын кестеге сай орындауы және «Univer» платформасы жүктеуі

0-5Сабақ кестесі бойынша оқытушымен байланыста орындалады, кері байланыс «Univer» платформасы арқылы жүзеге асырылады (мүмкіндік шектеулі болған жағдайда электронды пошта қолданылады)

ОСӨЖ тапсырмаларын қорғау және таныстыру/ презентация жүктеу

0-104

Студенттердің өзбетіндік жұмыстары (СӨЖ)

0-20 балл

(15 апта - max.20 балл)

1,33 балл - 1 апта үшін
СӨЖ тапсырмаларын кестеге сай орындауы және «Univer» платформасы жүктеуі

0-10

Студенттердің өзбетіндік жұмыстары бойынша тапсырмаларды тексеру, кері байланыс «Univer» платформасы (мүмкіндік шектеулі болған жағдайда электронды пошта қолданылады) арқылы жүзеге асырылады

Өз бетінше шығармашылықпен жұмыс жасау қабілеті (конспект жазу, әдебиет тізімін жасақтау, жоспары, логикалық ойлары, дәлелдері, қорытындысы және т.б.)

0-10

5

Межелік бақылау

20

8 –ші апта

6

Аралық бақылау (емтихан)

100

Емтихан кестесіне сәйкес


Ескерту! Студенттердің оқу жетістіктерін ағымдық бақылау университеттің «Univer» платформасында сабақ кестесіне сәйкес тұрақты жүзеге асырылады.
13. КУРС САЯСАТЫ

Курс саясаты әкімшілік талаптар мен академиялық адалдық принциптерінен тұрады. • әкімшілік талаптар:

 • пән бойынша білімді толық көлемде игеру;

 • ББ бойынша құзыреттіліктерді меңгеру;

 • оқытушыларға, қызметкерлерге және білім алушыларға құрметпен және сыпайылықпен қарау;

 • силлабуста көрсетілген тапсырмаларды «өзбетінше» өзгертпеу және көрсетілген талаптарды сақтау;

 • сабақ кестесіне сәйкес онлайн және оффлайн режимдерінде оқытуға қатысу;

 • пән бойынша контент түрлерін тиімді қолдану, мысалы тақырыптар бойынша жазылған бейнедәрістерді YouTube каналынан тұрақты тыңдау, тапсырмалар, блиц-сауалдар және т.б.;

 • пәнді өткізу үшін қажетті ақпараттық (техникалық) құралдармен жұмыс жасау дағдысын меңгеру және техникалық талаптарды сақтау;

 • СӨЖ тапсырмаларын оқытушының жеке кестесінде көрсетілген мерзімде орындау және пән оқытушысымен кері байланыста болу;

 • бақылау тапсырмаларын (межелік, аралық бақылау) бекітілген мерзімде орындау ( дәлелді себептерден басқа жағдайда);

 • университет, кафедра мүлкіне жауапкершілікпен қарау;

 • университеттің ішкі тәртіп ережелерін сақтау;

 • кафедра, факультет, университет жұмыстарына белсенді қатысу.Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің

«Академиялық адалдық Кодексінен»

КӨШІРМЕ

 • сапалы білім алу;

 • онлайн режиміндегі сабаққа тұрақты қатысу және электрондық платформаларды («ZOOM» «MOODLE» және т.б.) бекітілген кестеге сәйкес қолдану;

 • оқытушының силлабуста көрсетілген талаптарын орындау;

 • тапсырманың барлық түрлерін (ОСӨЖ, диплом жобасы және т.б.) өз бетінше орындау және көрсетілген мерзімде оқытушыға ұсыну;

 • ағымдық, аралық, қорытынды бақылау тапсырмаларын орындау кезінде шпаргалка, ұялы телефондарды қолданбау;

 • оқу, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау кезінде автордың атын көрсетіп түрлі деректерді пайдалану, пайдаланылған деректер тізімін жұмыс соңында көрсету;

 • ақпаратты шынайы және сенімді көздерден алу;

 • өзінің орындаған жұмысын басқа білім алушыға ұсынбау;

 • жеке, туыстық және қызметтік қарым-қатынастарды пайдалану арқылы оқытушыға және әкімшілікке пара ұсынбау.


ЕСКЕРТУ! Курс саясаты университет үшін ортақ.

1 Қосымша

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шәкіле және ECTS (иситиэс) аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі

Әріптік жүйе бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

Балдар (%-тік құрамы)

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

FX

0,5

25-49

Қанағаттанарлықсыз

F

0

0-24


Тексерілді:

Кітапхана директоры _______________________ Л.У. Мазылбекова


Тексерілді:

Оқу -әдістемелік жұмыстар

және қашықтықтан білім беру

орталығының әдіскері _________________________Қ.О.Сүлейменова


«___» ___________ 2020 ж.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет