Үлгі Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде біліктілік арттыру курстары білім беру бағдарламалары бойынша тест тапсырмалары Бастауыш сыныпжүктеу 202.72 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.12.2016
өлшемі202.72 Kb.

   Үлгі 

Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде біліктілік арттыру курстары білім 

беру бағдарламалары бойынша тест тапсырмалары 

Бастауыш сынып  

Оқыту орталығы 

ҚР облысы  

Қала 


Аудан 

орталығы 

Аудитория 

ТАƏ 


ЖСН 

Емтихан өткізу уақыты: 55 минут 

Жауаптарды сұрақ кітапшасынан жауап парағына көшіру үшін қосымша 15 минут беріледі Т

ЫҢДАУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАМА

 

1. Бақылаушы рұқсат бергеннен кейін сұрақ кітапшаларын ашыңыз.

2. Сұрақ кітапшасында берілген 25 тест тапсырмасының барлығын орындаңыз.

3. Тек қара сиялы қаламды пайдаланыңыз (гельді емес).

4. Жауаптарды  алдымен  сұрақ  кітапшасына  белгілеп,  содан  кейін  жауап

парағына көшіріңіз. 

5. Сізге  берілген  жауап  парағындағы  дұрыс  толтыру  үлгісіне  сəйкес

жауаптарды белгілеңіз. 

6. Тест  аяқталғаннан  кейін  жауап  парақтары  мен  сұрақ  кітапшасын

бақылаушыға өткізіңіз. Т

ЫҢДАУШЫҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ

 

Тест тапсырмаларында мүмкін болған төрт нұсқаның ішінде бір дұрыс жауапболады. Əрбір дұрыс орындалған тест тапсырмасы 1 балмен бағаланады.  

Сіз жинай алатын максимум балл – 25 балл.

 

 

 «Бастауыш сынып» бағдарламасы бойынша тест тапсырмалары 

 

1. 

Адамның  психологиялық  ресурстарын  жұмылдыра  отырып,  күрделі 

міндеттерді шеше білу қабілеті 

 

A) 

жинақылық 

B)

 

құзырет C)

 

табандылық D)

 

ұтқырлық  

 

  

2.

 Оқушылардың  бойында  жаңартылған  бастауыш  сынып  бағдарламалары 

аясында қалыптастырылатын дағдылардың бірі 

 

A)

 адами құндылықтарды сақтау  

B)

 бірлескен зерттеу жүргізу 

C)

 достық сыйластықта болу 

D)

 үлкендерді құрметтей алу 

 

  

 

3. 

Білім  беру  бағдарламасының  іс  жүзінде  орындалуына  қатысы  бар  барлық 

компоненттердің бірлесіп əрекет етіп, бір-бірін толықтырып, нығайтуы  

 

A) 

«байланыстылық» 

B)

 

 «кешенділік» C)

 

«ұтымдылық» D)

 

«үйлесімділік»  

 

  

4.

 Оқушылардың  алдыңғы  білімдерімен  ұштастыра  отырып,  жаңа  білім  алуы 

туралы тұжырымдамаға негізделетін оқыту тəсілдері 

 

A)

 бағдарлы 

B)

  дəстүрлі  

C)

  модульдік  

D)

 сындарлы   

 

 5.

 Топтағы бірлескен жұмыс негізделетін қағидат (Нарди) 

 

A) 

əріптес үні 

B)

 

бөлінген таным C)

 

ортақ мүдде D)

 

өзара келісім  

 

  

 

6. 

Жекелеген  оқушының  дербес  қабілеттеріне  сəйкес  нұсқауларды, 

тапсырмаларды, материалдарды, əдістерді іріктеу үдерісі 

 

A) 

оқытуды бағалау 

B)

 

оқытуды бақылау C)

 

оқытуды саралау D)

 

оқытуды талдау   

 

  

 

7. 

Топтық  жұмыс,  ойын  «баламалары»  жəне  пəн  бойынша  тақырыптық 

ойындар арқылы жүргізілетін оқу 

 

A) 

бағдарлы 

B)

 

белсенді  C)

 

реттеуші D)

 

жағдаяттық  

 

  

 

8. 

Уəжді өсіретін факторды атаңыз 

 

A)

 əр оқушыға жеке қолдау көрсетуі 

B)

 негізінен мұғалімнің өзі сөйлеуі 

C)

 оқушылардың мұғалімнен көмек күтуі 

D)

 оқушылардың қабілеттерін ескермеуі 

 

 9.

 Оқушылардың  оқуға  қызығушылықпен  қатысып,  үдеріске  белсенді 

атсалысу арқылы табысқа жетуі  

 

A)

 өзіндік мақсат 

B)

 өзіндік ынта 

C)

 сыртқы уəж 

D)

 ішкі уəж 

 

  

 

 10.

 

Бастауыш  сыныптарда  шынайы  өмірдің  белгілі  бір  аспектілерін  модельдеу үшін ұсынылатын мүмкіндік   

 

A) 

диалог 


B)

 

монолог C)

 

ойын D)

 

сынақ  

 

  

 

11. 

Белгілі  бір  оқу  кезеңін  аяқтаған  оқушының  үлгерімі  туралы  ақпарат  алу 

мақсатында бағалау  

 

A) 

жиынтық 


B)

 

тəуелсіз C)

 

қалыптастырушы  D)

 

өзін-өзі  

 

  

 

12. 

Оқу үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік беретін бағалау түрі 

 

A)

 жиынтық 

B)

 жылдық 

C)

 қалыптастырушы  

D)

 тоқсандық 

 

 13.


 

Мұғалімнің күнделікті жеке сабағының жоспары 

 

A)

 қысқа мерзімді 

B)

 орта мерзімді  

C)

 күнтізбелік  

D)

 ұзақ мерзімді  

 

  

 

 14.

 

Тақырып немесе мəнмəтін арқылы байланыстырылған тізбектелген сабақтар топтамасының жоспары 

 

A) 

күнтізбелік 

B)

 

қысқа мерзімді C)

 

орта мерзімді  D)

 

ұзақ мерзімді   

 

  

 

15. 

Мұғалімнің сабақты жоспарлауының бірінші қадамы   

 

A)

 берілетін тапсырмаларды таңдау 

B)

 оқу нəтижелерін белгілеу 

C)

 сабақ мақсатын анықтау  

D)

 сабақтың оқу стилін анықтау 

 

  

 

 16.

 

Аудиомəтінді қолдану арқылы жетілдіруге болатын қарым-қатынас дағдысы  

A)

 айтылым 

B)

 жазылым 

C)

 оқылым 

D)

 тыңдалым 

 

 17.


 

Елестету,  салыстыру,  түсіндіру  жəне  дəйек  келтіру,  мақұлдау  кезеңдерін 

қамтитын тəсіл 

 

A) 

бақылау 


B)

 

дəлелдеу C)

 

модельдеу D)

 

саралау  

 

  

18.


 

Бастауыш сыныптағы оқылымның мақсаты (Муни, 1995) 

 

A)

 мəтін мағынасын түсіну 

B)

 оқу жылдамдығын белгілеу 

C)

 көру дағдысын жетілдіру 

D)

 сезімталдық қабілетін дамыту 

 

  

 

19. 

Дəлелдеу,  пікірталас  пен  келіссөз  барысында  білім  қалыптасады  деп 

қарастыратын көзқарас 

 

A) 

диалогтік 

B)

 

монологтік C)

 

субъективтік D)

 

тұлғалық  

 

  

20.


 

Ақпаратты  талдап,  талқылауда  жəне  өз  нəтижелерімен  таныстырарда  

бірлескен тұлғааралық өзара əрекеттесуді өрбітуге көмектесетін педагогикалық 

құрал 


 

A)

 диалогтік оқу 

B)

 өзара оқыту 

C)

 проблеманы шешу 

D)

 ұжымдық дəлелдеу 

 

 21.


 

Оқушылар өз жұмыстарында мұғалім ұсынған белгілі құрылымды 

пайдаланатын  зерттеуге негізделген оқыту мен оқу тəсілі  

 

A) 

мұғалімдер жүргізетін іс-əрекеттегі зерттеу 

B)

 

мұғалімнің жетекшілігімен жүретін зерттеу C)

 

оқушылар өздері жүргізетін  ашық зерттеу D)

 

оқушылардың сыныпта оқу тиімділігін  зерттеу  

 

  

 

22. 

Берілген тақырып бойынша болжам жасауды, үлгілерді зерттеуді қамтитын 

дағды (Поля)     

 

A) 

ақпарат ұсыну  

B)

 

байланыс орнату     C)

 

проблеманы шешу      D)

 

реттілігін білу     

 

  

 

23. 

Оқушылардың зерттеу сұрағын жəне оған жауап беру тəсілін өздері 

таңдауын көздейтін оқыту мен оқуға арналған əдістің бірі 

 

A) 

ашық зерттеу 

B)

 

қолданбалы зерттеу C)

 

құрылымдалған зерттеу D)

 

іргелі зерттеу  

 

  

 

24. 

Оқушылар  идеяларды түсіндіру, талқылау, өз ойларын қайта қарау арқылы 

пікірталасқа араласа отырып, белсенді рөл атқаратын оқу (Goos) 

 

A) 

бақылауға негізделген 

B)

 

жазуға негізделген C)

 

жаттауға негізделген D)

 

зерттеуге негізделген   

 


25.


 

 Əлеуметтік  ықпалдастырылған  зерттеу  моделі  бойынша  «Тақырып 

қандай?» - сұрағы қарастырылатын кезең 

 

A) 

алға ілгерілеу 

B)

 

байланыс орнату C)

 

ретке келтіру D)

 

шара қабылдау 

Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет