Ұлттық баяндамажүктеу 7.71 Mb.
Pdf просмотр
бет18/18
Дата18.03.2017
өлшемі7.71 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

152 
Осылайша,  білім  беру  салаларын  дамыту  жолдарын  болжау
 
арқылы
 
табысты  іске  асырылып  жатқан  іс
-
шараларды  есепке  ала  отырып
,  2012 
жылдан 
бастап  Қазақстан 
 
білім  беру  көрсеткіштері  бойынша  нысаналы  индикаторларға 
жетудің даму қарқынын дәлелдеді,  Қазақстан  2015 жылы 
 
беделді Біріккен Ұлттар 
Ұйымы Бағдарламасы
 
рейтингісінде адами даму деңгейі өте жоғары
 
мемлекеттер 
қатарынан көрінді.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
 
153 
ГЛОССАРИЙ
 
 
Білім беру ұйымдарын аттестаттау 
 
білім беру ұйымдары көрсететін білім беру 
қызметтерінің  жалпыға  міндетті  стандарт  талаптарына  сәйкестігін  бақылау 
мақсатымен жүргізілетін рәсім. 
 
 
Педагог қызметкерлерді аттестаттау
 

 
педагог қызметкердің біліктілік деңгейінің 
біліктілік талаптарына сәйкестігін айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім.
  
 
Бакалавриат
 
—  жоғары  білім

бакалавр    академиялық  дәрежесін  иемденген 
бакалавр дипломымен немесе бакалавр  біліктілікгімен дәлелденеді.
  
Жалпы  ішкі  өнім  (ЖІӨ)  
 
экономикалық  жүйенің
 
барлық  өндірушілері,  оның 
ішінде,  көтерме  және бөлшек  сауда,
 
көлік,  өнімдерге  салынған барлық  салықтан, 
өнім құнына кірмеген барлық субсидияларды қоспағанда, өнімнің бағасынан бөлек
  
құн

 
Дүниежүзілік  банк 

халықаралық  қаржы  ұйымы,  ұйымның 
 
мақсаты  дамушы 
елдерге қаржы
 
және техникалық көмек 
 
көрсету

 
Жоғары  білім  беру  (ЖББ)  
 
мамандарды  жоғары  білім  беру  бағдарламасымен 
дайындайтын білім беру деңгейі.
 
 
Жоғары  оқу  орны  (ЖОО)
 

 
жоғары  және  жоғары  білімнен  кейінгі  кәсіптік  білім 
беру  бағдарламаларын  жүзеге  асыратын,  ғылыми  зерттеулер  жүргізетін  жоғары 
кәсіптік оқу орны  (институт, академия, университет).
 
 
Гимназия 
 
білім алушылардың бейімділігі мен қабілетіне сәйкес бастауыш, негізгі 
орта және жалпы орта білім берудің гуманитралық бейіндері бойынша жалпы білім 
беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын оқу орны. 
 
 
Білім  беру  ұйымдарын  мемлекеттік  аттестаттау    
 
білім  беру  ұйымдары 
көрсететін  білім  беру  қызметтерінің  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  стандарт 
талаптарына сәйкестігін бақылау мақсатымен жүргізілетін рәсім. 
 
 

ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
154 
Мемлекеттік  білім  беру  тапсырысы 
  - 
мемлекеттік  бюджет  есебінен 
қаржыландырылатын  мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  білім  беру,  экономика  мен 
өндірістің  сұраныстарын  білікті  жұмыс  күшімен  және  қоғамның  интеллектуалды 
әлеуетімен  қамтамасыз  ету  үшін  білікті  қызметкерлер  мен  мамандар  даярлау, 
біліктіліктерін  арттыру  және  қайта  даярлау,  сондай
-
ақ  білім  беру  жүйесін  оқу
-
әдістемелік жағынан қамтамасыз ету бойынша қызметтер көлемі
.   
 
Ересектердің  сауаттылығы  –
 
15  және  одан  да  жоғары  жастағы  сауатты  халық 
үлесін көрсетеді.
 
 
Философия  докторы  (РһD),  бейіні  бойынша  доктор
 

 
тиісті  мамандықтар 
бойынша докторантураның кәсіптік білім беретін оқу бағдарламаларын меңгерген 
және диссертация қорғаған адамдарға берілетін ғылыми дәреже

 
Білім беру
 

 
білім алу қажеттерін жан
-
жақты қанағаттандыру мақсатында жүзеге 
асырылатын тәрбиелеу мен оқыту процесі . 
 
 
Мектепке  дейінгі  ұйымдар
 

 
мектеп  жасына  жетпеген, 1  жастан  6  жасқа  дейінгі 
балаларды оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге асыратын білім беру ұйымдары. 
 
 
Ұлттық  бірыңғай  тестілеу  (ҰБТ)  
 
орта  білімнен  кейінгі  немесе  жоғары  білім 
беретін  білім  беру  ұйымдарына  түсу  емтихандарымен  біріктірілетін,  жалпы  орта 
білім 
беру 
ұйымдарында 
білім 
алушыларды 
қорытынды 
аттестаттау 
нысандарының бірі. 
 
 
Инклюзивтік  білім  беру
 

 
оқытудың  тиісті  білім  беретін  оқу  бағдарламаларына 
білім  алушылардың  өзге  де  санаттарымен  тең  қолжетімділікті,  арнайы 
жағдайларды  қамтамасыз  ету  арқылы  дамытуға  түзету
-
педагогикалық  және 
әлеуметтік  қолдауды  көздейтін,  даму  мүмкіндігі  шектеулі  адамдарды  бірлесіп 
оқыту және тәрбиелеу.
 
 
Шетелдік студенттер –
 
Қазақстан Республикасының оқу орындарында білім алып 
жатқан шетелдік студенттер
.  
 

ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
 
155 
Legatum 
Институтының индексінің гүлденуі
 
(The Legatum Prosperity Index) 

 
бүкіл  әлемнің  жетістіктерін,  елдің  өркендеуін  өлшейтін
   
Legatum  Institute  атты 
британдық орталығының аралас көрсеткіші.
 
 
Біліктілікті арттыру институты
 - 
білім беру ұйымы, үздіксіз оқу жүйесінде кәсіби 
біліктілікті 
арттыру 
және 
кадрларды 
қайта 
даярлауға, 
инновациялық   
қозғалыстардың  қолдауын  жүзеге  асыру,  әдістемелік    жұмыстың  тиімділігін
 
қамтамасыз етеді. 
 
Интеграцияланған  білім  беретін  оқу  бағдарламалары
  -
білім  беретін  оқу 
бағдарламаларының  тиісті  мазмұнды  аспектілерін  біріктіру  негізінде  әзірленген 
білім беретін оқу бағдарламалары.
 
 
Білім  алушыларды  қорытынды  аттестаттау  
 
тиісті  білім  беру  деңгейінің 
мемлекеттік  жалпыға  міндетті  стандартында  көзделген  оқу  пәндерінің  көлемін 
олардың меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім. 
 
 
Ғылым  кандидаты,  ғылым  докторы 

ғылыми  дәреже,  ізденушіге  диссертация 
қорғау негізінде берілетін ғылыми дәреже

Біліктілік
 

 
түлектің  кәсіптік  қызметті  орындауға  немесе  білімін  жалғастыруға 
мүмкіндік  беретін  кәсіптік  дайындық  деңгейі  мен
 
білім  алуы  жөніндегі  құжатта 
көрінетін түрі 
 
Колледж
 

 
жалпы  білім  берудің  оқу  бағдарламалары  мен  жалпы  орта  білім 
беретін  техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білім  берудің  кәсіптік  оқу 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымы

 
Қабылдау контингенті 
 
оқу орнына қабылданған үміткерлердің саны мен жалпы 
сипаттамасы

 
Бітіру контингенті
 

 
оқу орнын бітірушілердің саны мен жалпы сипаттамасы.
 
Білім алушылар контингенті  –
 
оқу орнында білім алып жатқандардың саны мен 
жалпы сипаттамасы

  

ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
156 
Магистранттарды  қабылдау  контингенті  –
 
оқу  орнына  қабылданған 
магистранттардың саны мен жалпы
 
сипаттамасы
.  
 
Бәсекеге қабілеттілік 
 
бәсекелестікті ұстап тұра алу, бәсекелестікке қарсы тұра 
алу қабілеттілігі.
 
 
Бітіру  коэффициенті  
 
бітірушілер  санының  оқу  орнындағы  білім  алушылардың 
жалпы санына арақатынасы
. 
Білім  берумен  қамту  коэффициенті  
 
жас  ерекшеліктері  ескерілмеген,  белгілі 
бір  білім  беру  деңгейінің  типтік  жас  тобындағы  халық  санынан  пайыздық 
қатынастағы, белгілі бір білім беру деңгейіндегі білім алушылар саны.
 
Жалпыға  ортақ  бастауыш  білім  берумен  қамту  коэффициенті  –
 
бастауыш 
және орта білім берумен қамтылған мектеп жасындағы балалар үлесі. 
 
Кредиттік  оқыту  технологиясы
  - 
білім  алушының  және  оқытушының  оқу 
жұмысының көлемін өлшеудің сәйкестендірілген бірлігі ретінде кредитті пайдалана 
отырып,  білім  алушылардың  пәндерді  оқып  зерделеу  дәйектілігін  таңдауы  және 
дербес жоспарлауы негізіндегі оқыту
 
Лицей
 

 
негізгі  орта  білім  беру  мен
 
жалпы  орта  білім  берудің  жаратылыстану
-
ғылыми,  физика
-
математикалық  бейіндері  бойынша  жалпы  білім  беретін  оқу 
бағдарламаларын  білім  алушылардың  бейімділігі  мен  қабілетіне  сәйкес  іске 
асыратын оқу орны. 
 
 
Магистр –
 
жоғары білімнен кейінгі білім берудің тиісті бағдарламаларын меңгерген 
тұлғаларға берілетін академиялық дәреже. 
 
 
Магистратура
 

 
тиісті  мамандығы  бойынша  «магистр»  академиялық  дәрежесі 
беріле отырып, ғылыми және педагог кадрлар даярлауға бағытталған, жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік
 
білім беретін оқу бағдарламасы.
 
 
Шағын жинақты  мектеп  
 
білім алушылар контингенті шағын, сынып
-
жинақтары 
біріктірілген  және  оқу  сабақтарын  ұйымдастырудың  өзіндік  нысаны  бар  жалпы 
білім беретін мектеп
.  

ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
 
157 
Айлық  есептік  көрсеткіш
 
(АЕК)  
 
бұл  Қазақстанда  зейнетақы,  жәрдемақы  және 
басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеуде, сонымен қатар айыппқұл шараларына, 
салық және басқа төлемдерде қолданылатын көрсеткіш. 
 
 
Модульдік оқыту
 

 
нақты кәсіби құзыреттіліктердің құрылымдық компоненттеріне 
бағытталған аяқталған блоктардан тұратын оқыту жүйесі.
 
 
Ұлттық  білім  беру  сапасын  бағалау  жүйесі  –
 
білім  беру  сапасын  мемлекеттік 
жалпыға  міндетті  білім  беру  стандарттарына  тұлғаның,  қоғамның,  және 
мемлекеттің 
сұраныстарына 
сәйкестендіріп 
бекітудің 
институционалдық 
құрылымы, үрдіс және үлгілер жиынтығы.
 
 
Білім  беру  туралы  құжаттарды  нострификациялау
  - 
басқа  мемлекеттерде, 
халықаралық немесе шетелдік оқу орындарында (олардың филиалдарында) білім 
алған  адамдарға  берілген  құжаттардың  баламалылығын  айқындау  мақсатында 
жүргізілетін рәсім.
 
 
Білім беру гранты
 

 
кәсіптік білім алуға төлеу үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен  белгіленген  шарттармен  білім  алушыға  берілетін  ақшаның 
нысаналы құны;
 
 
Білім беру мониторингі –
 
білім беру үрдістерін
  
жүзеге асырудың жай
-
күйін және 
нәтижелері  мен  шарттары  өзгеруінің  серпінін,  білім  алушылар  контингентін,  білім 
беру ұйымдары желісін жүйелі түрде байқау, талдау, бағалау және болжау.
 
 
Жалпы білім беретін мектеп 
 
бастауыш, негізгі орта және жалпы білім берудің 
оқу  бағдарламаларын,  сондай
-
ақ  білім  алушылар  мен  тәрбиеленушілердің    білім 
алуының оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын оқу орны.
 
 
Тірек  мектеп  (ресурс  орталығы)
  - 
шағын  жинақталған  мектеп  оқушыларының 
сапалы  білім  алуына  қолжетімділігін  қамтамасыз  ету  мақсатында  қысқа  мерзімді 
сессиялық сабақтарды және аралық әрі қорытынды аттестаттауды өткізу үшін таяу 
маңдағы  шағын  жинақталған  мектептердің  білім  беру  ресурстары
 
шоғырланатын 
жалпы орта білім беру ұйымы
.  
 
 

ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
158 
 
Кәсіптік дайындық деңгейін
 
бағалау
 -  
Білім беретін ұйымдар
 
түлектерінің нақты 
таңдаған мамандықтары бойынша кәсіптік біліктілік 
 
дайындығын бағалау

 
Педагог  кадрлар  –
 
білім  алушының  оқуы  мен  тәрбиесін  тікелей  қамтамасыз 
ететін, оқу орнына қабылданған қызметкерлер
.   
 
Жоғары  білімнен  кейінгі  білім  беру  (ЖБКББ)  
 
жоғары  білікті  педагог  және 
ғылыми
-
педагог  кадрларды  даярлау  мақсатында  берілетін  үздіксіз  білім  беру 
жүйесінің ең жоғары сатысы (магистратура, аспирантура, докторантура).
 
 
Мектепалды  даярлық    
 
мектепке  дейінгі  білім  беру  ұйымдарының  мектепалды 
топтарында  немесе  жалпы  білім  беретін  оқу  орындарының  мектепалды 
топтарында  жүзеге  асырылатын,  мектеп  бағдарламасын  меңгеруге  бағытталған, 
            
5 (6) жастағы балаларды міндетті және тегін дайындау үлгісі.  
 
 
 
Өмір  сүру  ұзақтығы    –
 
жас
 
нәрестенің  өмір  сүрген  кезеңінен  өлім  деңгейіне  
               
дейінгі, ол туған кезде орын алған деңгейіне сәйкес келетін өмір сүретін жыл саны

Кәсіптер  мен  мамандықтардың  тізбесі 
  - 
оқытудың  неғұрлым  жалпы 
өлшемдерін:  кәсіби  біліктілік  деңгейін,  базалық  біліміне  байланысты  оқыту 
мерзімдерін анықтайтын кәсіптер мен мамандықтардың жүйеленген тізілімі

 
Бейінді  оқыту  бағдарламасы
   

 
бейіндік
 
пән  бойынша  білім  беру  мазмұнын 
айқындайтын және белгілі бір пәнді тереңдетіп оқытуды қарастыратын құжат. 
 
 
Бейінді  пән 
 

 
жалпы  орта  білім  берудің  жоғары  сатыларында  тереңдетіп 
оқытылатын оқу пәні. 
 
 
Рейтинг  –
 
қандай
 
да 
 
болса
 
берілген
 
мөлшерлеменің
 
субъективтік
 
бағалау 
тәсілі
.  
Типтік  жас  –
 
оқуға  түскен  және 
 
оқыған  жастан  шығатын,  белгілі  бір  білім  беру 
деңгейіне сәйкес халық тобының жас ерекшелігі. 
 
 
Оқу жоспары 
 
білім берудің тиісті деңгейіндегі оқу пәндерінің тізбесі мен көлемін, 
оларды зерделеу
 
тәртібі мен бақылау нысандарын қадағалайтын құжат.
 
 

ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
 
159 
Оқу  бағдарламасы  
 
әрбір  пәннің  мазмұны  мен  білім  көлемін,  іскерлігі  мен  
құзыретін, меңгеруін
 
көрсететін бағдарлама.
  
 
Оқыту  нысаны
 

 
оқыту  мен  тәрбиелеуді  ұйымдастыру.  Күндізгі  (күндізгі  және 
кешкі)  және  сырттай  (сырттай  және  экстернат)  оқыту  нысандары  арқылы  жүзеге 
асырылады. 
 
 
E-learning (
ағылшын тілінен қысқ
Electronic Learning

 
электрондық оқу
 
 жүйесі

электрондық  оқыту,  қашықтықтан
 
оқыту,  компьютер  қолдану  арқылы  оқыту

виртуальдық
 
оқыту

ақпараттық, электрондық
 
технология  көмегімен  оқыту  сияқты 
терминдерге синоним.
 
 
PISA  (Programme  for  International  Student  Assessment) 

  15-
16  жастағы 
оқушылардың  математикалық  және  оқу  сауаттылықтарын  бағалауға  бағытталған 
халықаралық зерттеу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
160 
БИБЛИОГРАФИЯ
 
 
Жалпыхалықтық мәні бар құжаттар
 
 
1. 
Қазақстан Республикасының
 
Президенті Н.Назарбаевтің Қазақстан халқына 
Жолдауы  «Жаңа  онжылдық  –
 
жаңа  экономикалық  Өрлеу  –
 
Қазақстанның 
жаңа мүмкіндіктері». Астана, қаңтар, 2010.
 
2. 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтің Қазақстан халқына 
Жолдауы «Болашақтың іргетасын бірге қалаймыз!». Астана, қаңтар, 2011.
 
3. 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтің Қазақстан халқына 
Жолдауы  «Әлеуметтік
-
экономикалық  жаңғырту  –
 
Қазақстан  дамуының 
басты бағыты», Астана, қаңтар
, 2012. 
4. 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтің Қазақстан халқына 
Жолдауы «Қазақстан
 -
2050» СТРАТЕГИЯСЫ, Астана, желтоқсан, 2012.
 
 
Қазақстан Республикасының заңдары
 
 
5. 
Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы»  Заңы  (2011.24.10  берілген 
өзгерістер мен толықтыруларымен).
 
6. 
Қазақстан 
Республикасының 
«Лицензиялау 
туралы» 
Заңы 
                    
(2012.01.12 берілген өзгерістер мен толықтыруларымен).
 
7. 
Қазақстан  Республикасының  «Мүмкіндігі  шектеулі  балаларға  әлеуметтік 
медико
-
педагогикалық қолдау
 
туралы» Заңы
, 2002. 
8. 
Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңы
, 18 
ақпан 
2011. 
9.  
Қазақстан  Республикасының  «Әкімшілік  құқық  бұзушылықтар
   
туралы» 
Заңы, 27 қараша 2000 №107
-II . 
 
Мемлекеттік бағдарламалар
 
10. 
Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  дамытудың  2011
-
2020  жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы.
 
11. 
Қазақстан 
Республикасының 
үдемелі 
индустриялық
-
инновациялық 
дамуының 2010
-
2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
. 
12. 
Қазақстан 
Республикасында 
тілдерді 
дамыту 
мен 
қолданудың 
                       
2011 - 2020 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.
 
 
 

ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
 
161 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулылары
 
13. 
Оқушылардың 
функционалдық 
сауаттылығын 
дамыту 
жөніндегі 
                           
2012 

  2016 
жылдарға  арналған  ұлттық  іс
-
қимыл  жоспарын  бекіту  туралы 
Қазақстан 
Республикасы 
Үкіметінің 
2012 
жылғы 
25 
маусымдағы
                          
№ 832 қаулысы

14. 
Қазақстан  Республикасының  денсаулық  сақтау  саласын  дамытудың 
                     
2011  - 
2015  жылдарға  арналған  "Салауатты  Қазақстан"  мемлекеттік 
бағдарламасын  іске  асыру  жөніндегі  іс
-
шаралар  жоспарын  бекіту  туралы
 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 29 қаңтардағы № 41 Қаулысы
.  
15. 
«Қазақстан 
Республикасы 
Білім 
және 
ғылым 
министрлігінің 
                                   
2011 

 
2015  жылдарға  арналған  стратегиялық  жоспарын  бекіту  туралы» 
Қазақстан 
Республикасы 
Үкіметінің 
2011 
жылғы 
19 
ақпандағы 
                                   
№ 160 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
 
16. 
Бiлiм беру мониторингін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 
 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 27 сәуірдегі № 536 Қаулысы

17. 
Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  дамытудың  2011  –
  2020 
жылдарға 
арналған 
мемлекеттік 
бағдарламасын 
іске 
асыру 
жөніндегі 
                                    
2011  - 
2015  жылдарға  арналған  іс
-
шаралар  жоспарын  (І  кезең)  бекіту  туралы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 130 Қаулысы
.  
18. 
Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  «ҚР  Үкіметі  жанынан  техникалық  және 
кәсіптік білім беруді дамыту мен мамандар даярлау жөнінде Ұлттық кеңес құру 
туралы» 2009 жылғы 11 тамыздағы №1211 Қаулысы.
 
19. 
«Білім  беру  ұйымдарының  білім  алушылары  мен  тәрбиеленушілерін 
оқулықтармен  қамтамасыз  ету  ережесін  бекіту  туралы»  Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы  19 ақпандағы №173 қаулысы

20. 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік қызмет 
көрсету  стандарттарын  бекіту  және  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің                      
2007 жылғы 30 маусымдағы№ 561 қаулысына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 26 ақпандағы № 140 Қаулысы
.  
21. 
Ғылыми  және  (немесе)  ғылыми
-
техникалық  қызмет  субъектілерін  аккредиттеу 
қағидасын  бекіту  туралы  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  2011  жылғы              
             
8 маусымдағы № 645 Қаулысы

22. 
Қазақсан  Республикасы  Үкіметінің  «Білім  беру  ұйымдарын  мемлекеттік 
аттесттау  және  аккредиттеу  ережелерін  бекіту    туралы»  2007  жыл 
                           
24 желтоқсандағы  №1270 қаулысы .
 

ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
162 
23. 
«Қазақстан  Республикасы  экономикасының  бәсекеге  қабілеттілігі  мен 
экспорттық 
мүмкіндіктерін 
сапалы 
жаңа 
деңгейге 
жеткізудің 
                                   
2008-
2015 
жылдарға 
арналған 
тұжырымдамасы 
туралы» 
Қазақсан 
Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы
 
28 желтоқсандағы №1332 қаулысы
. 
24. 2010-
2014 жылдар аралығындағы мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу мен 
оқытудағы  «Балапан»  бағдарламасын  іске  асыру  туралы  Қазақстан 
Республикасы үкіметінің 2010жылы 28 мамыр №488  Қаулысы

 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрықтары
 
1. 
«Техникалық 
және 
кәсіптік 
білім 
берудің
 
типтік 
оқу 
бағдарламаларын,мемлекеттік  жалпыға  міндетті  стандарттарды  бекіту 
туралы»
 
ҚР
 
БҒМ
 
2007 жылғы
 
29 қарашадағы № 587
  
бұйрығы.
 
2. 
«Техникалық  және  кәсіптік  білім  берудің 
 
кәсіптік  оқу  бағдарламаларын  іске 
асыратын  білім  беру  ұйымдарына  оқуға  қабылдаудың  үлгі  ережесін  бекіту 
туралы» ҚР
 
БҒМ
 
2007 жылғы 29 қарашадағы
 
№ 587 бұйрығына толықтырулар 
енгізу туралы ҚР
 
БҒМ
 2010 
жылғы    28 қыркүйектегі № 466 бұйрығы.
 
3. 
«Мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқыту»
 
Қазақстан  Республикасы  білім  берудің 
мемлекеттік  жалпыға  міндетті  стандарттарын  бекіту  туралы»  Қазақстан 
Республикасының  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандартын  іске 
асыру мақсатында ҚР
 
БҒМ
 
2008 жылғы 28 қарашадағы № 628 бұйрығы.
 
4. 
«Бастауыш,  жалпы  негізгі,
 
жалпы  орта  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 
міндетті білім беру стандартын
 
бекіту туралы»
 
ҚР
 
БҒМ
 
2010 жылғы 9 шілдедегі
  
№ 367 бұйрығы.
 
 
Баяндамалар мен есептер
 
1. 
«Жыл  сайынғы  жаһандық  бәсекеге  қабілеттік  туралы  Есеп» 

ДЭФ,
                           
2010-
2011 жж.
 

 
501 б. 
 
2.  «Жыл  сайынғы  жаһандық  бәсекеге  қабілеттік  туралы  Есеп» 

ДЭФ
                          
2011-
2012 жж.
 

 
527 б.
 
3.  «Жыл  сайынғы  жаһандық  бәсекеге  қабілеттік  туралы  Есеп» 

ДЭФ,                   
2012-
2013жж. –
 
527 б.
 
4.   
«Адам дамуы туралы» БҰҰ
-
ның баяндамасы
,   2013 

 
201 б

5.   
«Жастар  мен  дағдылар:  білім  жұмыс  істеу  керек»
 
БАБ  мониторингі  бойынша 
жасалған бүкіләлемдік баяндама.2012
-
465 б.
 

ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
 
163 
6.  
Н.Ә. Назарбаев «Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам –
 
әлеуметтікжаңғырту» –
 
Астана, 2012.
 
7.   
Б.Т.Жұмағұлов «Арман
 
өң болып көрінеді ». –
 
Астана, 2012.
 
8.   
Б.Т.Жұмағұлов «Өркендеген Қазақстан 

Н.Ә. Назарбаевтың  жаһандық 
стратегиясының жеңісі». –
 
Астана, 2012.
 
9.   
«Қазақстанның жалпы білім беретін мектептерінің
 5 
және 9 сынып 
оқушыларының оқу жетістіктерін сырттай бағалау» 
 
мониторингтік зерттеу 
нәтижелері  ҰБСБО: Астана, 2012.
 
10.  
«Қазақстанның жалпы білім беретін мектептердің 9
-
шы сынып оқушыларының 
оқу жетістіктерін сырттай бағалау» 
 
мониторингтік зерттеу нәтижелері  ҰБСБО:
 
Астана, 2013.
 
 
Статистикалық жинақтар
 
1. 
Демографиялық  жылнама.  Қазақстан.  Статистикалық  жинақ    /А.Смаиловтың 
редакциялығымен/–
 
Астана, 2012.
 
2.  2012-
2013    жылғы  мектепке  дейінгі  және  орта  білім  беру  жүйесінің  негізгі 
көрсеткіштері –
 
Астана ,2012,
 
3. 
2011 жылғы орта білім беру жүйесінің негізгі көрсеткіштері  –
 
Астана, ҚР БҒМ, 
Мектепке дейінгі және орта білім департаменті, 2011.
 

 
319 б.
 
4.  2012 
жылғы
 
ТжКБ
-
ның
 
негізгі  көрсеткіштері  және
  2011 
жылғы
   
ТжКБ
-
ның
 
дамуына Талдамалық шолу
 
. Астана 2012 –
 
59 б.
 
5. 
Республикадағы
 
 
білім  беру  жүйесінің  статистикасы.
 
Ұлттық
 
жинақ. 

Астана: 
ҰБСБО, 2013.
- 193 
б. 
 
 
Әдебиеттер
 
6. 
Ұлттық Бірыңғай Тестілеу нәтижелерін талдау (ҰБТ
-
2013) Талдамалық жинақ. 

Астана: ҰБСБО, 2013.
 
7.  9-
шы  сынып  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  сырттай  бағалау
 
нәтижелерін 
талдау
 
(ОЖСБ
-
2013) Талдамалық жинақ. 

Астана: ҰБСБО, 2013.
 
8. 
Кешендік  Тестілеу  нәтижелерін  бағалау  (2013  год):
 
Талдамалық  жинақ. 

Астана: ҰБСБО, 2012

9. 
Қазақстан  Республикасындағы  жоғары  білім  беретін  ұйымдардың    оқу 
жетістіктерін сырттай бағалау 
 
нәтижелерін талдау 
(
ОЖСБ
-2013): 
Талдамалық 
жинақ. 

Астана: ҰБСБО, 2012

 
 

ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
164 
Интернет беттері
 
10.  IMD 
Халықаралық менеджментті дамыту институтының сайты 
www.imd.org 
11.   
Legatum Институтының
 
сайты 
 www.prosperity.com 
12.   QS 
Халықаралық университеттер рейтингісінің сайт
 

ҰЛТТЫҚ  БАЯНДАМА
 
 
 
165 
 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет