Лущик Ю. М., Пікулицька Л. В. Сумський національний аграрний університетжүктеу 96.95 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.03.2017
өлшемі96.95 Kb.

Лущик Ю.М., Пікулицька Л.В. 

Сумський національний аграрний університет 

Презентація та семантизація як основні  стадії  

роботи над лексичними одиницями на початковому етапі 

вивчення російської мови як іноземної. 

Лексика  в  системі  мовних  засобів  є  найважливішим  компонентом 

мовленнєвої  діяльності:  аудіювання  і  говоріння,  читання  та  письма.  Це 

визначає  її  важливе  місце  на  кожному  занятті  вивчення  іноземної  мови,  і 

формування  лексичних  навичок  постійно  перебуває  в  полі  зору  викладача 

російської мови як іноземної. Викладач має розуміти, чому обираються саме 

ці лексичні одиниці. На початковому етапі лексика подається у взаємозв’язку 

із фонетикою, граматикою та розмовними темами. При роботі над лексикою 

традиційно виділяють такі основні етапи:  

-  Ознайомлення  студентів  з  новими  лексичними  одиницями  – 

презентація та семантизація лексичних одиниць; 

-  Етап  автоматизації  дій  студентів  з  новими  лексичними  одиницями, 

де розрізняють:  

а)  автоматизацію  на  рівні  словоформи,  вільного  словосполучення  та 

фрази/речення,  

б)  автоматизацію  на  понадфразовому  рівні  –  діалогічної  або 

монологічної єдності.  

Далі  здійснюється  удосконалення  дій  студентів  з  лексичними 

одиницями  і  як  результат  –  ситуативне  вживання  засвоєних  лексичних 

одиниць  при  висловлюванні  своїх  думок  в  усній  формі  (говоріння)  та 

письмовій  формі  (письмово),  а  також  контекстне  розуміння  лексичних 

одиниць  при  читанні  та  аудіюванні.  Тут  ми  маємо  справу  з  мовленнєвими 

вміннями, які ґрунтуються на навичках, у тому числі й на лексичних, іншими 

словами, лексичні навички мають функціонувати в мовленнєвих уміннях. 

Етап  презентації  відіграє  важливу  роль  у  навчанні  лексики.  Від 

ефективності  та  цілеспрямованості  данного  етапу  залежить  вся  наступна робота  над  лексикою.  Завдання  викладача  –  вибрати  найбільш  ефективний 

спосіб  презентації  у  відповідності  зі  ступенем  навчання,  рівнем  знань 

студентів,  якісною  характеристикою  слова  і  його  приналежністю  до 

активного і пасивного мінімуму. 

Робота  над  словом  має  комплексний  характер.  У  студентів  повинен 

скластись  звуковий  образ  слова,  для  цього  воно  має  бути  вимовлене 

викладачем.  Також  повинен  скластись  і  графічний  образ  слова,  для  цього 

студенти мають побачити слово і записати його. Викладач повинен розкрити 

значення  слова  одним  із  засобів  семантизації,  а  також  віднести  до  певної 

частини мови.  Під час представлення (презентації) слова необхідно звернути 

увагу  на  особливості  вимови,  написання  тощо.  Слово  необхідне  як 

функціональна  одиниця.  Воно  має  бути  зрозумілим  у  тексті  й  активно 

використовуватись студентами. Для того, щоб показати, як слово вживається 

в  мові,  необхідно  його  включити  в  контекст.  Кількість  різних  контекстів 

(тобто  різних  вживань)  залежить  від  рівня  групи,  індивідуальних 

особливостей. 

Презентація – окремий (початковий) етап, що включає ознайомлення і 

первинне  закріплення  нової  лексичної  одиниці,  який  передує  активному 

тренуванню  мовного  матеріалу.  Ознайомлення  включає  в  себе  роботу  над 

формою,  значенням  і  вживанням  слова.  Необхідною  умовою  цього  етапу  є 

створення  чітких  звуко-моторних,  артикуляційних  образів.  Первинне 

закріплення  складає  невід'ємну  частину  системи  вправ,  призначених  для 

розвитку  вмінь  і  навичок  використання  лексики  в  різних  видах  мовленнєвої 

діяльності. Існує наступна схема презентації лексики:  

1. Робота на слуховій основі: 

первинне звукове представлення слова;  відтворення слова; 

вторинне представлення слова і його семантизація; контроль розуміння; 

вторинне відтворення слова; вживання слова в контексті (мікроситуаціі).  

2. Робота на графічній основі: 

запис слова  вправи з читання 

вправи з письма Семантизація розглядається як процес розкриття значення іншомовних 

слів  й  їхнє  запам'ятовування.  Семантизація,  як  уже  говорилося  вище,  може 

бути  частиною  презентації.  Існує  два  основних  види  семантизації  – 

безперекладні  (неперекладні)  і  перекладні  способи  семантизації  –  кожен  з 

яких  має  свої  особливості,  переваги й недоліки.  На початковому  етапі,  коли 

тільки  починається  нагромадження  активного  словника  й  студенти-іноземці 

ще  недостатньо  володіють  читанням,  вимовою,  графікою  російської  мови, 

ознайомлення  зі  словами  в  процесі  бесіди  й  слухання  зв'язної  мови  дається 

важко;  слова  можливо  повідомляти  лише  в  окремих  фразах,  і  тільки  після 

їхнього  відпрацьовування  як  лексичних  одиниць,  які  наповнюють  моделі, 

стає можливим використати їх у зв'язній мові, у читанні текстів. 

За  законами  пам'яті  людині  властиво  забувати  приблизно  50% 

отриманої  інформації  після  її  першого  пред'явлення,  а  в  цілому  забування 

сильніше  в  перші  дні  після  повідомлення  нового,  потім  крива  забування 

падає.  З огляду  на  ці дані психології,  викладач повинен побудувати  перший 

етап  роботи  (презентацію  та  семантизацію)  над  новим  словом  так,  щоб 

використати  по  можливості  більшу  кількість  вправ  у  момент  першого 

пред'явлення  лексичного  матеріалу,  щоб  забезпечити  максимальну  кількість 

повторень  нового  слова,  можливість  багаторазового  прослуховування  й 

відтворення  його  студентами  в  мові.  Такий  підхід  вимагає  від  викладача 

граничної 

уваги 


до 

вибору 


вправ, 

призначених 

для 

первинного відпрацьовування  лексики,  і  організації  роботи  з  нею.  Тому  ознайомлення 

учнів  з  новими  словами  (презентація  й  семантизація)  і  їхнє  первинне 

закріплення є дуже напруженою роботою. 


Коректно  проведений  етап  презентації  та  семантизації  лексики 

збільшує  ефективність  навчання,  допомагає  студентові  засвоювати  мову 

більш  осмислено  й  з  більшим  інтересом,  мобілізує  психічну  активність, 

викликає інтерес до занять іноземною мовою, розширює обсяг засвоюваного 

матеріалу.  

 

 Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Грам м атические форм ы вы раж ения ком паративны Х отнош ений в научно-популярной лингвистической литературе
123456789 -> Презентация по немецкому языку по теме «Степени сравнения прилагательных и наречий в немецком языке»
123456789 -> Согласование сказуемого с подлежащим в английском языке
123456789 -> Н. А. Сивакова грамматика русского языка: имя существительное и имя прилагательное
123456789 -> Е. Л. Дубовик сложное предложение в синтаксическом строе турецкого языка
123456789 -> Навчальний посібник з граматики англійської мови для студентів та


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет