Мал шаруашылығЫ Өнімдерін өндіру және өҢдеужүктеу 0.72 Mb.
Pdf просмотр
бет2/7
Дата29.12.2016
өлшемі0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Студентке арналған пәннің оқыту бағдарламасы (Syllabus) 

«Зоология» пәні бойынша 

2014-2015 оқу жылына арналған 

1. Негізгі мәліметтер 

Факультет 

Технология және биоресурстар           

Мамандық 

(шифры, аты) 

5В0701100 – Биотехнология  

Курс, семестр 

1 курс, 2 семестр 

Пән статусы 

Элективтік 

Кредит саны 

Сабақ өтетін аудитория 

№ 10-шы оқу корпусы  (08, 09-ауд.) және №10 -оқу корпусы 

 (211-ауд.) 

Дәріскер 

Тасмағамбет А.Т., б.ғ.к., аға оқытушы. 

  №  10-шы  оқу  корпусы  ,  №  08б  бөлме,  Консультация:  дүйсенбі, 

сағат 11-00 

Тәжірибелік,  

семинарлық, 

лабораториялық 

сабақ беретін 

оқытушы/лар 

. Сғидолдина Ж.Е.  ассистент    а.ш.ғ. магистрі: 

Абай даңғылы 28, 10 ғимарат. 101а 2. Пререквизиттер және постреквизиттер 

Пререквизиттер: 

орта мектептегі зоология пәні бағдарламасы 

Постреквизиттер:  паразитология, мал анатомиясы, жануарлар физиологиясы. 3. Пәннің мақсаты мен міндеттері 

Мақсаты  –  жануарлардың  әртүрлілігі  мен  жүйелік  құрылымдарын,  құрылысын, 

биология-сы  мен  эволюциясын  зерттеу.  Оқу  барысында,  әсіресе,  шаруашылық  маңызы 

бар және адам тіршілігіне қажетті жануарларды зерттеп білуге баса назар аударылады.  

Міндеттері:  студенттер  жануарлардың  құрылысы  мен  биологиясын  оқып-үйренумен 

қатар,  олардың  жүйелік  құрылымдарын,  эволюциясын,  сондай-ақ  жануарлардың  басқа 

жәндіктермен трофикалық байланыстарын терең біліп шығулары керек. 

Пәнді  меңгергеннен кейін студент:  

Білуге  қажет:  жануарлардың  құрылысы  мен  олардың  биологиялық  ерекшеліктерін, 

құрылымы және эволюция сатылары туралы толықтай мәліметтерді Қабілетті  болу  керек:  жануарлардың  қайсы  таксономиялық  категорияның,  оның  ішінде 

қандай түрдің өкілі екендігін анықтауға Құзреттілігі: зоология ғылымының мәселері бойынша 

4. Студенттің жұмыс уақытының бөлінуі 

Барлығы 


(көлемі) 

Аудиториялық сабақтар 

Аудиториядан тыс 

жұмыстар 

Дәріс  

Лабораториялық  сабақ 

Тәжірибелік сабақ 

СОӨЖ 

СӨЖ 


2 кредит – 

90 сағат 

50 мин/ 

сабақ 


100 мин/ сабақ 

50 мин/ сабақ 

20 сағ. 

40 сағ. 


10 сабақ 

10 сабақ 

10 сабақ 

5. Пәннің мазмұны 

    Саркомастигофоралар  типі.  Споралылар  типі.  Ішек  қуыстылар  типі.  Жалпақ  құрттар 

типі. Жұмыр құрттар типі. Буылтық құрттар типі. Буынаяқтылар типі. Моллюскалар типі.    

   Хордалылар  типі.  Бассүйексіздер  тип  тармағы.  Личинка  хордалылар  тип  тармағы.  Бас 

сүйектілер тип тармағы. Дөңгелек ауыздылар класы. Шеміршекті балықтар класы. Сүйекті 

балықтар  класы.  Қосмекенділер  класы.  Бауырмен  жорғалаушылар  класы.  Құстар  класы. 

Сүтқоректілер класы. 


6. Курс саясаты  

Курсты  меңгеру  негізінен  студенттердің  өз  бетінше  дайындалу  қабілетіне  негізделген. 

Оқытушының  басшылығымен  өтетін  студенттердің  өзіндік  жұмыстарында  студенттер 

түсінбеген  сұрақтарын  сұрап,  оқытушыдан  жәрдем  алады,  жоспардағы  тақырыптар 

бойынша  пікірталастар  жүргізіледі.  Студенттер  оқу  жоспарымен  алдын  ала  танысып, 

әрбір  дәрістер  мен  сабақтарға  дайындалып  келулері  тиіс.  Тапсырмалар,  рефераттар, 

сөзжұмбақтар  т.б.  жоспарланған  жұмыстар  дер  мезгілінде  орындалуы  керек.  Мерзімінен 

кеш орындалған тапсырмалар  есепке  алынбайды. Кафедрада өтем  сабақтары (отработка) 

жоспарланбаған,  сондықтан  сабақты  жібермеген  жөн.  Аудиторияда  тәртіп  сақтау, 

халатпен, қалпақпен жүру студенттер міндеті. 7. Әдебиеттер (негізгі және қосымша) 

Негізгі: 

1. Түсіпова К.С. Омыртқасыздар зоологиясы. I-II том. 1999 ж. 

2. Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зоологиясы. 1-2 том. Алматы, 2004-2005 жж. 

3.  Наумов  С.П.  Омыртқалылар  зоологиясы.  Аударған  Ш.Ғ.Ибраев,  Т.Х.Күлтебаев.  Алматы, 

1970 ж. 


4. Махмұтов С.М. Зоология. І-ІІ бөлім. Алматы, 1994-1995 жж. 

 5. Кузнецов Б.А., Чернов А.В., Катонова Л.Н. Курс зоологии. М.,  Агропромиздат, 1989 г. 

Қосымша: 

1. Дәуітбаева   К.Ә.  Омыртқасыздар   зоологиясы.   1-1У  бөлім. Алматы, 1996-2000 жж. 

2. Догель В.А. Зоология бепозвоночных. Высшая школа. М., 1986 г. 

3. Наумов Н.П., Карташов Н.Н. Зоология позвоночных. Ч.1.2. М.,1979 г. 

4. Лукин Е.И. Зоология. М., Агропромиздат, 1989 г. 

8. Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсырудың графигі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Жұмыс түрлері 

Позициялар 

Балдар 


Позиция бойынша 

Бар-ы 


(балл) 

*Аудиториялық сабақтар бойынша барлығы, соның ішінде: 

100 

Дәріс 


Қатысуы  

 

100  

100 


Зертханалық сабақ 

Қатысуы  

Орындау сапасы  

100 


100 

Тәжірибелік сабақ  

Қатысуы  

Орындау сапасы  

100 

100 


Аралық  бақылау  

100 


(Формасы) 

Ауызша тапсыру 

(мерзімі және сұрақтың саны) 

7 және 15 аптасында 30 сұрақ 

 

100  


 

100 


*СӨЖ   

100 


СӨЖ 

түрлері 


СӨЖ (апта) 

Балдың бөлінуі 

Бар- 

лығы 


Тапсырманы 

беру 


Жұмысты 

қабылдау 

анатом. 

препарат 

Альбом 

 

 Реферат 

 

Реферат 2 апта 

 

8 апта 7 апта 

 

14 апта  

100 


   

  

 100 

 

Қорытынды бақылау 

Емтихан 

Мерзімі, формасы:  

 семестрдің соңында, 

ауызша тапсыру,  

 

Әр сұраққа:   100 

  

100 Барлығы 

 

100  

Студенттің әрбір пәннен алған қорытынды бағасы келесі формуламен анықталады: 

 

 

 Мұнда,  ҚБ – пәннің қорытынды бағасы; 

АБ1 және  АБ2 – 1 және 2 ағымдық бақылау; 

Е – емтихан бағасы (100 балдық шкаламен). 

Студенттің сынақ кітапшасына және транскриптісіне қорытынды баға әріптік және 

сандық баламамен қойылады 

 

Білім алушының білім жетістігін әріптік жүйемен бағалау  

Әріптік бағалау 

Сандық баламасы 

Пәнді меңгерудің 

пайыздық 

мөлшері% 

 

Дәстүрлі 

жүйедегі 

баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы  

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанар

лық 

С 

2,0 65-69 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 0-49 

қанағаттанар

лықсыз 

 

  

 

Бағдарлама жетекшісі,  б.ғ.к., аға оқытушы                        Тасмағамбет А.Т.,  

 

  

 

  

 

  

 

БЕКІТЕМІН                                                                                                                                                                                        «Физиология, морфология 

және биохимия» каф. меңгерушісі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

профессор_________  С.С.Алданазаров  

                                                                                 «27» тамыз 2014 ж. 

 

 

Сабақ пен жұмыстың түріне байланысты баллдың бөлінуі «Зоология» пәні бойынша 

«5В070100 – Биотехнология» 

мамандығы студенттеріне 

 

Курс - 1, семестр - 1, кредит саны - 2, барлық сағат – 90  

Дәріс - 10                                                                                                        СӨЖ барлығы – 60, 

Лабораториялық сабақ – 10 (х 2)                                                 соның ішінде: СОӨЖ ауд.- 10 

Тәжірибелік/семинарлық сабақ -10                                                                       

 

Емтихан – 1 семестр  

Рет. 


№ 

Студенттердің орындайтын жұмыстары мен 

 сабақтарының түрлері 

Баллмен бағалау 

Аудиториялық сабақтар, соның ішінде: дәріс, лабораториялық, тәжірибелік/семинар  

сабақтары 

100 Студенттің өзіндік жұмысы  (СӨЖ) 

100 


Шептік бақылау 

100 

 

100 Аралық аттестация 

(емтихан) 

100 


 

Барлығы 


100 

 

 

Дайындағандар: Тасмағамбет А.Т., б.ғ.к.,                    аға оқытушы 

                         Сағидолдина Ж.Е.  ассистент                  а.ш.ғ. магистрі 

 

  

 

 Кафедра отырысында талқыланған. Хаттама №___, «____»_______________2014 ж. 

 

  

 

                                                                                                                                                                               

«БЕКІТЕМІН»                                                                                                                                                                                      

«Физиология,морфология 

және биохимия» каф. меңгерушісі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

профессор_________  С.С.Алданазаров  

                                                                            «27» тамыз 2014 ж.  

 

2014-2015 оқу жылына                                                                                                                                                                    

«Зоология»  

пәнінің оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасы 

 

Мамандық-

тың 

қысқартыл-

ған коды 

Студент 


саны 

 

Оқулықтар мен 

 оқу құралдары 

 

Саны Практикумдар, дәріс конс-

пектілері, лабораториялық, 

тәжірибелік сабақтарды және 

СӨЖ-ын орындауға арналған 

әдістемелік нұсқаулар 

 

 Кол-во 

 

Семестр 

Кітап- 

хана- 


да 

Кафед- 


рада  

Кітап- 


хана- 

да 

Кафед- 

рада  


1 сем 

 

БТқ 
 

Түсіпова К.С. Омыртқасыздар зоологиясы. 

А; 1998; 1999, 1-2 том  

5 

Махмұтов С.М. және т.б. Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 

құралы. Алматы, 1992. 

40 


10 

 

 

 Махмутов С.М. Зоология. А; 1994; 1995,  

1-2 бөлім  

200 

Қайроллаев К.Қ. және т.б. Зоо-  логиядан  студенттердің  өзін-

дік  жұмыстарына  әдістемелік 

нұсқау. Алматы, 2006.  

 

10 


 

 

Махмутов С.М. Зоология. А; 2006  

100  

Қайроллаев К.Қ. 

Дәріс 


конспекті. 2010. 

   

Қайроллаев К.Қ., Несіпбаев Т.Н. Қазақстан 

құстары. Алматы, 2007 

100 
 

 

 

 

Бағдарлама жетекшісі,  б.ғ.к., аға оқытушы                        Тасмағамбет А.Т.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

«БЕКІТЕМІН»                                                                                                                                                                                      «Физиология,морфология 

және биохимия» каф. меңгерушісі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

профессор_________  С.С.Алданазаров  

                                                                            «27» тамыз 2014 ж.  

 

«5В1070100 – Биотехнология» мамандығы күндізгі оқу бөлімі 1-курс студенттеріне 

«Зоология» пәні бойынша аудиториялық сабақтарды өткізудің 

2014-2015 оқу жылына арналған 

 

КҮНТІЗБЕЛІК – ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ    

 

Аудиториялық сабақ, барлығы – 30 сағ. соның ішінде: дәріс - 10 сағ. 

лабораториялық - 10 сағ. 

тәжірибелік (семинарлық) - 10 сағ. 

 

Дәріс - 10 сағат  

Дәріс 


реті 

№ 

Дәрісте қаралатын тақырыптар және ондағы сұрақтар Сағат 

саны 


Қолданылатын көрнекі

иллюстрациялық және басқа 

материалдар 

Студенттердің тақырыпты 

қосымша өздігінен меңгеруіне 

қажетті әдебиет көздері 

1. Кіріспе. Зоология – жануарлар туралы көп салалы 

ғылым. Зоологияның медицинадағы, 

ветеринариядағы және мал шаруашылығындағы 

маңызы. 


Түрлі-түсті 

таблицалар, 

диапозитивтер,  д/п  «Протон 

500А» 

1. Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыз-дар зоологиясы. 1-2 бөлім, А, 

2004-05;  

2. Түсіпова К.С. Омыртқасыздар 

зоологиясы 1-2 бөлім, 1998-99;  

3. Махмұтов С.М. Зоология . А., 

2006;  


4. Наумов С.П. Омыртқалылар 

зоологиясы (ауд. Ш.Ғ.Ибраев, 

Т.Х.Күлтебаев). А., 1970 

2. Қарапайымдылар типі. Типтің классификациясы 

және қарапайымдылар құрылысының жалпы 

ерекшеліктері. 

Түрлі-түсті таблицалар, 

диапозитивтер,  д/п  «Протон 

500А» 

1. Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыз-дар зоологиясы. 1-2 бөлім, А, 

2004-05;  

2. Түсіпова К.С. Омыртқасыздар 

зоологиясы 1-2 бөлім, 1998-99;  

3. Махмұтов С.М. Зоология . А., 

2006;  


4. Наумов С.П. Омыртқалылар 

зоологиясы (ауд. Ш.Ғ.Ибраев, 

Т.Х.Күлтебаев). А., 1970 

3. 


Жалпақ құрттар типі. Сорғыш құрттар класы. Таспа 

құрттар класы.  

Бірінші қуысты немесе жұмыр құрттар типі. 

Түрлі-түсті таблицалар, 

диапозитивтер,  д/п  «Протон 

500А» 

1. Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыз-дар зоологиясы. 1-2 бөлім, А, 

2004-05;  

 2. Түсіпова К.С. 

Омыртқасыздар зоологиясы 1-2 

бөлім, 1998-99;   

3. Махмұтов С.М. Зоология . А., 

2006;  

4. Наумов С.П. Омыртқалылар зоологиясы (ауд. Ш.Ғ.Ибраев, 

Т.Х.Күлтебаев). А., 1970 

4. 

Буылтық құрттар типі. Жалпы сипаттама және кластарға бөлу. Негізгі кластарға сипаттама. 

Олардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы. 

Түрлі-түсті таблицалар, 

диапозитивтер,  д/п  «Протон 

500А» 

1. Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыз-дар зоологиясы. 1-2 бөлім, А, 

2004-05; 2. Түсіпова К.С. 

Омыртқасыздар зоологиясы 1-2 

бөлім, 1998-99; 3 Махмұтов 

С.М. Зоология . А., 2006;  4. 

Наумов С.П. Омырқалылар 

зоологиясы (ауд. Ш.Ғ.Ибраев, 

Т.Х.Күлтебаев). А., 1970  

5. 


Буын аяқтылар типіне жалпы сипаттама. 

Систематикасы. Олардың табиғаттағы және адам 

өміріндегі алатын орны. 

Түрлі-түсті таблицалар, 

диапозитивтер,  д/п  «Протон 

500А» 

1. Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыз-дар зоологиясы. 1-2 бөлім, А, 

2004-05;  

2. Түсіпова К.С. Омыртқасыздар 

зоологиясы 1-2 бөлім, 1998-99;  

3. Махмұтов С.М. Зоология . А., 

2006;  


4. Наумов С.П. Омыртқалылар 

зоологиясы (ауд. Ш.Ғ.Ибраев, 

Т.Х.Күлтебаев). А., 1970 

6. 


Хордалылар типі. Жалпы сипаттама. Типтің тип асты 

тармақтарға бөлінуі.  

Түрлі-түсті таблицалар, 

диапозитивтер,  д/п  «Протон 

500А» 

1. Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыз-дар зоологиясы. 1-2 бөлім, А, 

2004-05; 2. Түсіпова К.С. 

Омыртқасыздар зоологиясы 1-2 

бөлім, 1998-99; 3 Махмұтов 

С.М. Зоология . А., 2006;  4. 

Наумов С.П. Омырқалылар 

зоологиясы (ауд. Ш.Ғ.Ибраев, 

Т.Х.Күлтебаев). А., 1970 

7. 

Қос мекенділер класы. Амфибилердің тіршілік етуіне байланысты негізгі 

құрылыс ерекшеліктері. 

Түрлі-түсті таблицалар, 

диапозитивтер,  д/п  «Протон 

500А» 

1. Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыз-дар зоологиясы. 1-2 бөлім, А, 

2004-05; 2. Түсіпова К.С. 

Омыртқасыздар зоологиясы 1-2 

бөлім, 1998-99; 3 Махмұтов 

С.М. Зоология . А., 2006;  4. 

Наумов С.П. Омырқалылар 

зоологиясы (ауд. Ш.Ғ.Ибраев, 

Т.Х.Күлтебаев). А., 1970 

8. 

Бауырмен жорғалаушылар класы. Рептелилер класына сипаттама. 

Түрлі-түсті таблицалар, 

диапозитивтер,  д/п  «Протон 

500А» 

1. Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыз-дар зоологиясы. 1-2 бөлім, А, 

2004-05; 2. Түсіпова К.С. 

Омыртқасыздар зоологиясы 1-2 


бөлім, 1998-99; 3 Махмұтов 

С.М. Зоология . А., 2006;  4. 

Наумов С.П. Омырқалылар 

зоологиясы (ауд. Ш.Ғ.Ибраев, 

Т.Х.Күлтебаев). А., 1970 

 

9. Құстар класы. Ұшуына байланысты құстардың сыртқы 

және ішкі құрылыс ерекшеліктері. 

Түрлі-түсті таблицалар, 

диапозитивтер,  д/п  «Протон 

500А» 

1. Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыз-дар зоологиясы. 1-2 бөлім, А, 

2004-05; 2. Түсіпова К.С. 

Омыртқасыздар зоологиясы 1-2 

бөлім, 1998-99; 3 Махмұтов 

С.М. Зоология . А., 2006;  4. 

Наумов С.П. Омырқалылар 

зоологиясы (ауд. Ш.Ғ.Ибраев, 

Т.Х.Күлтебаев). А., 1970 

10. 

Сүт қоректілер класы. Олардың негізгі құрылыс ерекшеліктері және алуан түрлілігі. 

Түрлі-түсті таблицалар, 

диапозитивтер,  д/п  «Протон 

500А» 

1. Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыз-дар зоологиясы. 1-2 бөлім, А, 

2004-05; 2. Түсіпова К.С. 

Омыртқасыздар зоологиясы 1-2 

бөлім, 1998-99; 3 Махмұтов 

С.М. Зоология . А., 2006;  4. 

Наумов С.П. Омырқалылар 

зоологиясы (ауд. Ш.Ғ.Ибраев, 

Т.Х.Күлтебаев). А., 1970 

 

2. Лабораториялық сабақ – 20 сағат Лаб. 

сабақ 


№ 

Лабораториялық жұмыс тақырыптары 

Сағат 

саны 


Сабақта қолданылатын 

приборлар мен құрал- 

жабдықтар 

Жұмысты орындауда 

пайдаланылатын әдістемелік 

нұсқаулар 

1. Қарапайымдылар типі. Саркодалар класы. Амебаның 

құрылысы.  Талшықтылар  класы.  Жасыл  эвглена, 

трипаносома  және  вольвокстың  құрылысымен 

Микроскоптар, лупалар, схемалар, микропрепараттар, 

пинцеттер, плакаттар

Махмұтов С.М. және т.б. 

Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 


танысу. Паразит талшықтылар. 

стендтер. 

құралы. Алматы, 1992. 

2. 


Ішек  қуыстылар  типі.  Гидроидтықтар  класы. 

Гидраның  сыртқы  тұлғасы  мен  ішкі  құрылысын 

зерттеу.  

 Микроскоптар, лупалар, 

құрғақ және сулы макро- және 

микропрепараттар, плакаттар. 

Махмұтов С.М. және т.б. 

Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 

құралы. Алматы, 1992. 

3. 


Бірінші қуысты құрттар типі. Жұмыр құрттар класы. 

Аскариданың сыртқы және ішкі құрылысын зерттеу. 

Жұмыр құрттардың басқа өкілдерімен танысу. 

Құрғақ және сулы макро- және микропрепараттар, құрғақ 

және сулы макро- және 

микропрепараттар, плакаттар. 

Махмұтов С.М. және т.б. 

Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 

құралы. Алматы, 1992. 

4. 


Буынаяқтылар  типі.  Шаянтәрізділер  класы.  Өзен 

шаянының  сыртқы  және  ішкі  құрылысының 

ерекшеліктері. 

Құрғақ және сулы макропрепараттар 

өрмекшілер, плакаттар, 

стендтер. 

Махмұтов С.М. және т.б. 

Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 

құралы. Алматы, 1992. 

5. 


Буынаяқтылар 

типі. 


Насекомдар 

немесе 


бунақденелілер  класы.  Бал  арасының  сыртқы  және 

құрылысымен танысу. Негізгі отрядтары. Өкілдері. 

Құрғақ және сулы макропрепараттар, 

Моллюскалар. 

Махмұтов С.М. және т.б. 

Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 

құралы. Алматы, 1992. 

6. 

Хордалылар типі. Ланцетниктің құрылысын зерттеу. Құрғақ және сулы 

макропрепараттар, 

 плакаттар, стендтер. 

Махмұтов С.М. және т.б. 

Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 

құралы. Алматы, 1992. 

7. 

Хордалылар  типі.  Шеміршекті  балықтар  класы. Шеміршекті 

балықтар 

құрылысының 

негізгі 


ерекшеліктері. 

Құрғақ және сулы макропрепараттар, 

бекітілген  балықтар. 

Махмұтов С.М. және т.б. 

Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 

құралы. Алматы, 1992. 

8. 

Хордалылар типі. Ќосмекенділер класы. Көлбақаның сыртқы және ішкі құрылысын зерттеу.  

Бекітілген  бауырмен жорғалаушылар. 

Құрғақ және сулы 

макропрепараттар. 

Махмұтов С.М. және т.б. 

Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 

құралы. Алматы, 1992. 

9. 


Хордалылар  типі.  Құстар  класы.  Көк  көгершіннің 

сыртқы және ішкі құрылысын зерттеу. 

 Құрғақ және сулы макропрепараттар, 

сүтқоректілер, плакаттар, 

стендтер. 

Махмұтов С.М. және т.б. 

Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 

құралы. Алматы, 1992. 


10. 

Сүтқоректілердің негізгі отрядтары және олардың 

көбеюі. 

 Құс тұлыптары, плакаттар, 

стендтер. 

Махмұтов С.М. және т.б. 

Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 

құралы. Алматы, 1992. 

 

3. Тәжірибелік/семинарлық сабақ - 10 сағат Тәж./ 

семин. 


сабақ 

№ 

Тәжірибелік/семинарлық сабақ тақырыптары 

Сағат 


саны 

Сабақты өткізуде 

қолданылатын әдістер мен 

формалар  

Тақырыпқа байланысты 

әдебиеттер мен әдістемелік 

ұсыныстар 

1. 

Қарапайымдылар  типі.  Споралылар  класы.  Қоян 

кокцидиясының  даму  сатысы.  Инфузориялар  класы. 

Инфузориялар  –  жоғары  сатыдағы  қарапайымдылар. 

Олардың құрылыс ерекшеліктері.  

Презентация, сөз 

жарыс 


(дискуссия), 

пікір 


талас 

(диспут), 

дөңгелек 

үстел, 


дәстүрлі тәсіл және басқалар 

Махмұтов С.М. және т.б. 

Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 

құралы. Алматы, 1992. 

2. 


Жалпақ  құрттар  типі.  Сорғыштар  класы.  Бауыр 

сорғыштың,  ланцет  тәрізді  сорғыштың  ішкі  және 

сыртқы құрылысын зерттеу. Даму циклымен танысу. 

Таспа құрттар класы. Таспа құрттардың сыртқы және 

ішкі  құрылысымен  танысу.  Финналар.  Олардың 

түрлері. 

Презентация, сөз 

жарыс 


(дискуссия), 

пікір 


талас 

(диспут), 

дөңгелек 

үстел, 


дәстүрлі тәсіл және басқалар 

Махмұтов С.М. және т.б. 

Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 

құралы. Алматы, 1992. 

3. 


Жауын  құртының  сыртқы  және  ішкі  құрылысын 

зерттеу. Сүліктер және нереидалармен танысу.  

Презентация, сөз 

жарыс 


(дискуссия), 

пікір 


талас 

(диспут), 

дөңгелек 

үстел, 


дәстүрлі тәсіл және басқалар 

Махмұтов С.М. және т.б. 

Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 

құралы. Алматы, 1992. 

4. 


Буынаяқтылар типі. Өрмекшілер класы. Өрмекші мен 

кененің, 

құршаянның 

сыртқы 


және 

ішкі 


құрылыстарымен танысу.  

Презентация, сөз 

жарыс 


(дискуссия), 

пікір 


талас 

(диспут), 

дөңгелек 

үстел, 


дәстүрлі тәсіл және басқалар 

Махмұтов С.М. және т.б. 

Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 

құралы. Алматы, 1992. 

5. 


Моллюскалар  немесе  былқылдақ  денелілер  типі. 

Айқұлақтың және жүзім ұлуының сыртқы және ішкі 

құрылысын зерттеу. 

Презентация, сөз 

жарыс 


(дискуссия), 

пікір 


талас 

(диспут), 

дөңгелек 

үстел, 


дәстүрлі тәсіл және басқалар 

Махмұтов С.М. және т.б. 

Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 

құралы. Алматы, 1992. 


6. 

Хордалылар  типі.  Дөңгелек  ауыздылар  немесе 

жақсыздар  класы.  Өзен  миногасының  сыртқы  және 

ішкі құрылысын зерттеу. 

Презентация,  дискуссия,  пікір талас (диспут), дөңгелек үстел, 

дәстүрлі тәсіл және басқалар 

Махмұтов С.М. және т.б. Зоол-

огия пәнінен лаб., практ. сабақт. 

арн. метод. оқу құралы. А., 1992. 

7. 


Хордалылар  типі.  Сүйекті  балықтар  класы.  Өзен 

алабұғасының  сыртқы  және  ішкі  құрылысымен 

танысу. 

Презентация, сөз 

жарыс 


(дискуссия), 

пікір 


талас 

(диспут), 

дөңгелек 

үстел, 


дәстүрлі тәсіл және басқалар 

Махмұтов С.М. және т.б. 

Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 

құралы. Алматы, 1992. 

8. 


Бауырмен  жорғалаушылар  класы.  Агаманың  сыртқы 

және ішкі құрылысын зерттеу. 

Презентация, сөз 

жарыс 


(дискуссия), 

пікір 


талас 

(диспут), 

дөңгелек 

үстел, 


дәстүрлі тәсіл және басқалар 

Махмұтов С.М. және т.б. 

Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 

құралы. Алматы, 1992. 

9. 


Хордалылар 

типі. 


Сүтқоректілер 

класы. 


Үй 

қоянының  (ақ  егеуқұйрықтың,  теңіз  шошқасының) 

сыртқы және ішкі құрылысын зерттеу. 

Презентация, сөз 

жарыс 


(дискуссия), 

пікір 


талас 

(диспут), 

дөңгелек 

үстел, 


дәстүрлі тәсіл және басқалар 

Махмұтов С.М. және т.б. 

Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 

құралы. Алматы, 1992. 

10. 


Қазақстандағы омыртқалы жануарларды анықтау. 

Презентация, сөз 

жарыс 


(дискуссия), 

пікір 


талас 

(диспут), 

дөңгелек 

үстел, 


дәстүрлі тәсіл және басқалар 

Махмұтов С.М. және т.б. 

Зоология пәнінен лаб., практ. 

сабақт. арналған метод. оқу 

құралы. Алматы, 1992. 

 

  

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар «Зоология» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы негізінде құрастырылды. 

2014 жылғы_____________«___» күнгі кафедра отырысында қаралып бекітілді. Хаттама  №___ 

 

 Құрастырушылар: Тасмағамбет А.Т., б.ғ.к.,                аға оқытушы 

                         Сағидолдина Ж.Е.  ассистент                а.ш.ғ. магистрі: 

           

1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет