«Математика» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар Ұзақ мерзімді жоспарДата07.01.2022
өлшемі83.6 Kb.
#19618


«Математика» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Ұзақ мерзімді жоспар

6-сынып


Аптасына 5 сағат. Оқу жылында 170 сағатжылтоқ

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспар

бөлімінің мазмұны

Оқу мақсаттары

Бөлім сағат саны

Сағат саны

Мерзімі

Үйге тапсырма

Ескерту

1

1

1-тоқсан (40сағ)

2

2

5-сыныптағы математика курсын қайталау

4

1

3.09.183

3

1

4.09.184

4

1

5.09.185

5

1

6.09.186

6

6.1А Қатынастар және пропорциялар

(17 сағ)


Екі санның қатынасы. Екі санның пайыздық қатынасы

6.1.1.1екі санның қатынасы нені көрсететінін түсіну;

6.1.2.1сандардың қатынасы ұғымын меңгеру;

6.1.2.2 берілген қатынасқа кері қатынасты табу;

6.5.2.1екі санның қатынасын оқу және жазу;2

1

7.09.187

7

1

10.09.188

8

Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті

6.1.2.3пропорция анықтамасын білу;

6.1.2.4пропорцияларды ажырату және құрастыру;

6.1.2.5пропорцияның негізгі қасиетін білу және қолдану;

6.5.2.2пропорцияны оқу және жазу;3

1

11.09.189

9

1

12.09.1810

10

1

13.09.1811

11


Тура пропорционалдық тәуелділік. Кері пропорционалдық тәуелділік

6.1.1.2қандай шамалар тура пропорционалды болатынын түсіну және оларға мысалдар келтіру, есептер шығару;

6.1.1.3қандай шамалар кері пропорционалды болатынын түсіну және оларға мысалдар келтіру,есептер шығару;

6.5.1.1шамалары тура және кері пропорционалдықпен байланысты есептерді ажырату және шығару;


3


1

14.09.18

1

17.09.1812

12

1

18.09.1813

13

Мәтінді есептерді пропорцияның көмегімен шығару

6.5.1.2пайызға берілген есептерді пропорция арқылы шешу;

6.1.2.6шамаларды берілген қатынаста бөлу;

6.1.2.7шамаларды берілген сандарға кері болатын пропорционал бөліктерге бөлу;


4

1

19.09.1814

14

1

20.09.1815

15

1

21.09.18


16

16

1

24.09.1817

17

Масштаб

6.1.1.5масштаб ұғымын меңгеру;

6.5.1.3картамен, сызбамен, жоспармен жұмыс барысында масштабты қолдану;2

1

25.09.18


18

18

1

26.09.1819

19

Шеңбердің ұзындығы. Дөңгелектің ауданы. Шар. Сфера

Жиынтық бағалау

6.3.3.2шеңбер ұзындығының оның диаметріне қатынасы тұрақты сан екенін білу;

6.3.3.3шеңбер ұзындығының формуласын білу және қолдану;

6.3.3.4дөңгелек ауданының формуласын білу және қолдану;

6.3.1.7шар мен сфера туралы түсінігінің болуы;3

1

27.09.1820

20

1

28.10.1821

21

1

1.10.1822

22

6.1В Рационал сандар және оларға амалдар қолдану

( 18 сағ)


Оң сандар. Теріс сандар. Координаталық түзу. Қарама-қарсы сандар

6.1.1.4координаталық түзудің анықтамасын білу және координаталық түзуді салу;

6.1.1.7қарама-қарсы сандар ұғымын меңгеру, оларды координаталық түзуде белгілеу;2

1

2.10.1823

23

1

3.10.18
24

24

Бүтін сандар. Рационалсандар

6.1.1.6бүтін сан ұғымын меңгеру;

6.5.2.3шамаларды сипаттау үшін бүтін сандарды қолдану;

6.1.1.8рационал сан ұғымын меңгеру;

6.1.2.9координаталық түзуде рационал сандарды кескіндеу;

6.1.2.11рационал сандардың ішкі жиындарын Эйлер-Венн дөңгелектері арқылы кескіндеу;


2

1


4.10.1825

25

1

5.10.1826

26

Санның модулі

6.1.1.9санның модулі анықтамасын білу және оның мәнін табу;

6.2.1.11 өрнегінің геометриялық мағынасын түсіну;

6.3.3.1координаталық түзуде нүктелердің арақашықтығын табу;


3

1

8.10.1827

27

1

9.10.1828

28

1

10.10.1829

29

Рационал сандарды салыстыру

6.1.2.8

бүтін сандарды салыстыру;

6.1.2.12

рационал сандарды салыстыру;3

1

11.10.1830

30

1

12.10.1831

31

1

15.10.1832

32

Рационал сандарды координаталық түзудің көмегімен қосу

6.1.2.10

бүтін сандарды координаталық түзу көмегімен қосу және азайтуды орындау;2

1

16.10.1833

33

1

17.10.1834

34

Теріс рационал сандарды қосу. Таңбалары әртүрлі рационал сандарды қосу.

6.1.2.13таңбалары бірдей, таңбалары әртүрлі рационал сандарды қосуды орындау;

3


1

18.10.1835

35

1

19.10.1836

36

1

22.10.1837

37

Рационал сандарды азайту. Координаталық түзуде нүктелердің арақашықтығы.

Жиынтық бағалау

6.1.2.14

рационал сандарды азайтуды орындау;3

1

23.10.1838

38

1

24.10.1839

39

1

25.10.1840

40

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау

1

1

26.10.18

2-тоқсан (40сағ)

41

1

6.2А Рационал сандарға амалдар қолдану

(21 сағ)


Рационал сандарды көбейту

6.1.2.15Рационалсандарды көбейтуді орындау;

3

1

5.11.1842

2

1

6.11.1843

3

1

7.11.1844

4

Рационал сандарды қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері

6.1.2.17

рационал сандарды қосу мен көбейтудің қасиеттерін қолдану;3

1

8.11.1845

5

1

9.11.1846

6

1

12.11.1847

7

Рационал сандарды бөлу

6.1.2.16

рационал сандарды бөлуді орындау;41

13.11.1848

8

1

14.11.1849

9

1

15.11.1850

10

1

16.11.1851

11

Рационал санды шексіз периодты ондық бөлшек түрінде беру. Шексіз периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру.

6.1.2.18шектеулі ондық бөлшектер түрінде жазуға болатын жай бөлшектерді танып білу;

6.1.2.19рационал санды шектеусіз периодты ондық бөлшек түрінде көрсету;

6.1.2.20шектеусіз периодты ондық бөлшектің периодын табу;

6.1.2.21шектеусіз периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру;31

19.11.1852

12

1

20.11.1853

13

1

21.11.1854

14

Рационал сандарға арифметикалық амалдар қолдану

6.1.2.22рационал сандармен арифметикалық амалдарды орындау

4

1

22.11.1855

15

1

23.11.1856

16

1

26.11.1857

17

1

27.11.1858

18

Мәтінді есептерді шығару

Жиынтық бағалау

6.5.1.4

рационал сандарды қолданып мәтінді есептерді шығару;4

1

28.11.1859

19

1

29.11.1860

20

1

30.11.1861

21

1

3.12.1862

22

6.2В Алгебрлық өрнектер

(18 сағ)


Айнымалы. Айнымалысы бар өрнек

6.2.1.1алгебралық өрнек ұғымын меңгеру;

6.2.1.2айнымалылардың берілген рационал мәндері үшін алгебралық өрнектердің мәндерін есептеу;

6.2.1.3алгебралық өрнектегі айнымалының мүмкін мәндерін табу;

6.2.1.4айнымалылардың қандай мәндерінде алгебралық өрнектің практикалық есептер мәнмәтінінде мағынасы бар болатынын түсіну;2

1

4.12.1863

23

1

5.12.1864

24

Жақшаларды ашу. Коэффициент. Ұқсас қосылғыштар. Ұқсас қосылғыштарды біріктіру

6.2.1.5жақшаны ашу ережелерін білу;

6.2.1.6коэффициент, ұқсас мүшелер ұғымдарының анықтамаларын білу;

6.2.1.7алгебралық өрнектерде ұқсас мүшелерді біріктіруді орындау;


4

1

6.12.1865

25

1

7.12.1866

26

1

10.12.1867

27

1

11.12.1868

28

Өрнектерді тепе-тең түрлендіру. Тепе-теңдік

6.2.1.8

тепе-теңдік және тепе-тең түрлендіру анықтамаларын білу;3

1

12.12.1869

29

1

13.12.1870

30

1

14.12.1871

31

Алгебралық өрнектерді түрлендіру

6.2.1.9

алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіруді орындау;4

1

18.12.1872

32

1

18.12.1873

33

1

19.12.1874

34

1

20.12.1875

35

Мәтінді есептерді шығару

Жиынтық бағалау

6.5.2.4мәтінді есептер шығаруда айнымалысы бар өрнектер мен формулалар құрастыру;

6.2.1.10


теңдіктерден бір айнымалыны екінші айнымалы арқылы өрнектеу;

51

21.12.1876

36

1

24.12.1877

37

1

25.12.1878

38

1

26.12.1879

39

1

27.12.1880

40

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау

1

1

28.12.18

3-тоқсан (50 сағ)

81

1

6.3А Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу (15 сағ)

Санды теңдіктер және олардың қасиеттері

6.2.2.1тура санды теңдіктердің қасиеттерін білу және қолдану;

2

1

10.01.1982

2

1

11.01.1983

3

Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Мәндес теңдеулер. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу

6.2.2.2бір айнымалысы бар сызықтық теңдеудің, мәндес теңдеулердің анықтамаларын білу;

6.2.2.3бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу;5

1

14.01.1984

4

1

15.01.1985

5

1

16.01.1986

6

1

17.01.1987

7

1

18.01.1988

8

Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу

6.2.2.4

түріндегі теңдеулерді шешу, мұндағы a және b – рационал сандар;

3

1

21.01.1989

9

1

22.01.1990

10

1

23.01.1991

11

Теңдеулер көмегімен мәтінді есептерді шығару

Жиынтық бағалау

6.5.1.6

мәтінді есептерді сызықтық теңдеулерді құру арқылы шығару;5

1

24.01.1992

12

1

25.01.1993

13

1

28.01.1994

14

1

29.01.1995

15

1

30.01.1996

16

6.3В Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер

(18 сағ)


Санды теңсіздіктер және олардың қасиеттері

6.2.2.5тура санды теңсіздіктердің қасиеттерін білу және қолдану;

6.2.2.6теңсіздіктерді қосу, азайту, көбейту және бөлуді түсіну және қолдану;2

1

31.01.1997

17

1

1.02.1998

18

Сан аралықтар. Сан аралықтардың бірігуі мен қиылысуы

6.2.2.7сан аралықтарын жазу үшін белгілеулерді пайдалану;

6.2.2.8сан аралықтарды кескіндеу;

6.2.2.9сан аралықтардың бірігуін және қиылысуын табу;


2

1

4.02.1999

19

1

5.02.19100

20

Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу

6.2.2.10 түріндегі сызықтық теңсіздіктерді шешу;

6.2.2.11алгебралық түрлендірулердің көмегімен теңсіздіктерді , түріндегі теңсіздіктерге келтіру;

6.2.2.12теңсіздіктердің шешімдерін координаталық түзуде кескіндеу;

6.2.2.13теңсіздіктердің шешімдерін сан аралығы арқылы және берілген сан аралығын теңсіздік түрінде жазу;5

1

6.02.19101

21

1

7.02.19102

22

1

8.02.19103

23

1

11.02.19104

24

1

12.02.19105

25

Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу

6.2.2.14

бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу;5

1

13.02.19106

26

1

14.02.19107

27

1

15.02.19108

28

1

18.02.19109

29

1

19.02.19110

30

Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу

Жиынтық бағалау

6.2.2.15

теңсіздіктер түрінде берілген нүктелер жиынын координаталық түзуде кескіндеу;

4

1

20.02.19111

31

1

21.02.19112

32

1

22.02.19113

33

1

25.02.19114

34

6.3С Координаталық жазықтық (11 сағ)Перпендикуляр түзулер және кесінділер. Параллель түзулер және кесінділер

6.3.2.1параллель, қиылысатын, перпендикуляр түзулердің анықтамаларын білу;

6.3.2.2параллель, перпендикуляр түзулер мен

кесінділерді ажырату;


3

1

26.02.19115

35

1


27.02.19
116

36

1

28.02.19117

37

Координаталық жазықтық. Тікбұрышты координаталар жүйесі

6.3.1.1координаталық жазықтық ұғымын меңгеру;

6.3.1.2тік бұрышты координаталар жүйесін салу;

6.3.1.3 реттелген сандар жұбы тікбұрышты координаталар жүйесінде нүктені беретінін және әрбір нүктеге нүктенің координаталары деп аталатын бір ғана реттелген сандар жұбының сәйкес болатынын түсіну;

6.3.1.4координаталар жүйесінде нүктені оның координаталары бойынша салу және координаталық жазықтықта берілген нүктенің координаталарын табу;

6.3.2.3кесінділердің, сәулелер немесе түзулердің бір-бірімен, координаталық осьтермен қиылысу нүктелерінің координаталарын графиктік тәсілмен табу;


4

1

1.03.19118

38

1


4.03.19119

39

1

5.03.19120

40

1

6.03.19121

41

Центрлік симметрия. Осьтік симметрия

6.3.1.5осьтік және центрлік симметрия ұғымдарын меңгеру;

6.3.1.6осьтік немесе центрлік симметриясы болатын фигуралар туралы түсінігі болуы; симметриялық және центрлік-симметриялы фигураларды ажырату;

6.3.2.5тік бұрышты координаталар жүйесінде координаталар басы және координаталық осьтерге қатысты симметриялы нүктелер мен фигураларды салу;


4

1

7.03.19122

42

1

7.03.19123

43

1

11.03.19124

44

1

12.03.19125

45

6.3D Кеңістіктегі фигуралар (5 сағ)

Фигуралардың кеңістікте орналасуы. Кеңістік фигураларын кескіндеу, «көрінбейтін» сызықтар. Вектор ұғымы

6.3.2.4кескіні бойынша фигураны

ажырату, жазық және кеңістік фигураларын кескіндеу;

6.3.4.1 вектор анықтамасын білу және оны кескіндеу;


5

1

13.03.19126

46

1

14.03.19127

47

1

15.03.19128

48

1

18.03.19129

49

1

19.03.19130

50

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау

1

1

20.03.19

4-тоқсан (40 сағ)

131

1

6.4А Статистика. Комбинаторика (6 сағ)

Статистикалық деректер және олардың сипаттамалары: арифметикалық орта, мода, медиана, құлаш

6.4.3.1бірнеше сандардың арифметикалық ортасы, санды деректердің құлашы, медианасы, модасының анықтамаларын білу;

6.4.3.2статистикалық санды сипаттамаларды есептеу;3

1

3.04.19132

2

1

4.04.19133

3

1

5.04.19134

4

Қозғалыстың орташа жылдамдығын табуға есептер шығару. Іріктеу тәсілі арқылы комбинаторикалық есептер шығару.

6.5.1.5

қозғалыстың орташа жылдамдығын табуға есептер шығару;

6.4.2.1

іріктеу тәсілмен комбинаторикалық есептерді шығару;3

1

8.04.19135

5

1

9.04.19136

6

1

10.04.19137

7

6.4В Шамалар арасындағы тәуелділіктер (10 сағ)


Шамалар арасындағы тәуелділіктерді берілу тәсілдері: аналитикалық (формула арқылы), кестелік, графиктік тәсіл

6.5.2.5шамалар арасындағы тәуелділікке есептер шығару;

6.5.2.6шамалар арасындағы тәуелділіктер-дің берілу тәсілдерін білу;

6.5.2.7сипаттамасы бойынша тәуелділіктің формуласын жазу;

6.5.2.8формуламен немесе графикпен берілген тәуелділіктердің кестесін құру;

6.5.2.9формуламен және кестемен берілген тәуелділіктердің графиктерін салу;


5

1

11.04.19138

8

1

12.04.19139

9

1

15.04.19140

10

1

16.04.19141

11

1

17.04.19142

12

Нақты процестердің графиктерін қолданып шамалар арасындағы тәуелділіктерді зерттеу

6.5.2.10

шынайы процестердің графиктерін қолданып, шамалар арасындағы тәуелділіктерді табу және зерттеу;2

1

18.04.19143

13

1

19.04.19144

14

Тура пропорционалдық және оның графигі

6.1.2.23тура пропорционал тәуелділіктерді танып білу және мысалдар келтіру;

6.2.1.12тура пропорционалдықтың формуласын білу және графигін салу;

6.5.2.11тура пропорционал шамалардың арасындағы шынайы тәуелділік-тердің графиктеріне талдау беру;

6.5.2.12сипаттамасы бойынша тура пропорционалдықтың формуласын жазу;

6.5.2.13тура пропорционалдықтың графигін салу;


3


1

22.04.19145

15

1

23.04.19146

16

1

24.04.19147

17

6.4С Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер және олардың жүйелері (21 сағ)Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу

6.2.2.16екі айнымалысы бар теңдеудің анықтамасын және қасиеттерін білу;

1

1

25.04.19148

18

Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелері

6.2.2.17екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі туралы түсінігінің болуы;

6.2.2.18екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімі реттелген сандар жұбы болатынын түсіну;2

1

26.04.19149

19

1

29.04.19150

20

Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен және алмастыру тәсілімен шешу

6.2.2.19

теңдеулер жүйелерін алмастыру тәсілі және қосу тәсілі арқылы шешу;12


1

30.04.19151

21

1

2.05.19152

22

1

2.05.19153

23

1

3.05.19154

24

1

3.05.19155

25

1

6.05.19156

26

1

8.05.19157

27

1

8.05.19158

28

1

10.05.19159

29

1

10.05.19160

30

1

13.05.19161

31

1

14.05.19162

32

Мәтінді есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелері арқылы шығару

6.2.1.13сандармен байланысты есептер шығаруда жазуларын қолдану;

6.5.1.7


мәтінді есептерді сызықтық теңдеулер жүйелерін құру арқылы шешу;

61

15.05.19163

33

1

15.05.19164

34

1

16.05.19165

35

1

17.05.19166

36

1

20.05.19167

37

1

21.05.19168

38

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау

1

1

22.05.19169

39

5-6 сыныптардағы математика курсын қайталау ( 2 сағ)

2

1

23.05.19170

40

1

24.05.19Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет