Математикадан ұлттық бірыңғай тест сұрақтарыбет2/10
Дата07.01.2022
өлшемі3.03 Mb.
#20579
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
4-нұсқа


1. Екі санның қосындысы 120, біреуінің 40 %-і екіншісінің 60 %-не тең. Осы сандарды табыңыз.

A) 79 және 48.

B) 73 және 45.

C) 75 және 46.

D) 72 және 48.

E) 80 және 71.2. Теңдеуді шешіңіз: 5cos(5x - ) = 2.

A) arcsіn() + + k, k  Z.

B) arccos() + + k, k  Z.

C) arccos() + + k, k  Z.

D) (-1)karccos() + k, k  Z.

E) + + k, k  Z.

3. Өрнекті ықшамдаңыз:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
4. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: .

A) [-3; 5).

B) (-3; 5].

C) [-3; 5].

D) (3; 5).

E) (-¥; -3).5. Функцияның анықталу облысын табыңыз: у = -х + .

A) х  (-; -2).

B) х  (2; ).

C) х  0.

D) х  -2.

E) х  2.6. С бұрышы тік болатын тік бұрышты ABC үшбұрышының AC катеті 2-ге тең, В төбесінен жүргізілген медиана BD=2. Үшбұрыштың гипотенузасын табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)
7. АВСD квадратының қабырғасы 4см. СD қабырғасынан Е нүктесі алынған. ЕА=5 см. СЕ-ні табыңдар.

A) 9см


B) 1см

C) 2см


D) 0,5см

E) 4см


8. Тік төртбұрыштың ауданы 250 см2-ге тең, ал бір қабырғасы екіншісінен 2,5 есе үлкен болса, қабырғаларын табыңдар.

A) 20см; 40см.

B) 10 см; 25 см.

C) 16см; 32см.

D) 5см; 10см.

E) 15см; 30см.9. және векторларының арасындағы бұрыштың косинусын табыңдар, егер {1;2;1} және {2;-1;0}

A)

B)

C)

D)

E)
10. Есептеңіз:

A) -0,3.


B) 0,1.

C) -0,4.


D) -09.

E) 0,2.


11. Теңдеуді шешіңіз: 12x + () = 13x.

A) -1.


B) 2.

C) 0.


D) Жауабы жоқ.

E) -2.


12. Екі қапта 140 кг ұн бар. Егер бірінші қаптан 12,5 % ұнды екіншісіне ауыстырып салса, онда екі қаптағы ұн бірдей болады. Әр қапта қанша кг ұн бар?

A) 80 кг; 60 кг.

B) 95 кг; 90 кг.

C) 75 кг; 85 кг.

D) 85 кг; 55 кг.

E) 60 кг; 80 кг.


13. Теңсіздікті шешіңіз: 7x2 - 4x + 1 > 0.

A) (; +).

B) (; ).

C) (-; -).

D) (-; -)

E) (-; +).14.Өрнекті ықшамдаңыз:

sіn( - )  sіn( + ) - cos( + )  cos( - ).

A) cos2.

B) 0.

C) sіn2.D) -1.

E) 1.


15. Егер а7 = 21; а9 = 29 болса, онда арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесін және айырмасын табыңыз.

A) а1 = 3; d = 4.

B) а1 = 13; d = 2.

C) а1 = 5; d = 3.

D) а1 = 4; d = 3.

E) а1 = -3; d = 4.


16. Көбейткіштерге жіктеңіз: 4a2+b-2a-b2.

A) (2a - b)(2a + b).B) (2a + b)(2a - b - 1).

C) .

D) (2a - b)(2a + b - 1).E) .

17. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (7,5; 6).

B) (3; -3).

C) (-3; 3).

D) (3; 4).

E) (4; 3).18. Функцияның туындысын табыңыз:

A) 7(1+ln7)B)

C) 7

D)

E)
19. Функцияның туындысын табыңыз:

A)

B)

C) 1


D)

E)

20. Үш учаскенің ауданы 60га. Бірінші учаскенің ауданы барлығының ауданының 25%-не тең. Екінші және үшінші учаскелердің аудандарының қатынастары 4:5-ке қатынасындай. Учаскелердің әрқайсысының ауданын табыңыз.

A) 10 га; 30 га; 20 га.

B) 16 гa; 20 га; 24 га.

C) 14 га; 18 га; 28 га.

D) 12 га; 16 га; 32 га.

E) 15 га; 20 га; 25 га.21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .

A) (2; 1), (-1; -2).

B) (2; -1), (-1; 1).

C) (-2; 1), (-1; 2).

D) (-1; 3), (1; -1).

E) (-1; 2), (2; -1).


22. Теңдеулер жүйесі болса, неге тең болады?

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

23. а-ның қандай мәндерінде y=3lnx+ax-2 функциясының кризистік нүктелері болмайтынын табыңыз.

A) (-∞; 0]

B) [0; +∞)

C) (0; +∞)D) 0

E) (-∞; 0)24. y= 2,5+2x-0,5x2, х=-1 сызықтармен және берілген параболаға абсциссасы х=3 нүктесінде жүргізілген жанамамен шектелген фигураның ауданын табыңыз:

A)

B) 10

C) 11

D) 1

E) 9
25. Табанының қабырғасы 9 см және биіктігі 10 см болатын үшбұрышты дұрыс пирамидаға сырттай шар сызылған. Шардың радиусын табыңыз.

A) 7,25 см.

B) 6,4 см.

C) 6,35 см.

D) 5,6 см.

E) 6 см.

5-нұсқа


1. Кітаптың бағасы 22%-ке арзандаған соң 156 теңге болды. Кітаптың алғашқы бағасы қанша?

A) 178.


B) 150.

C) 200.


D) 300.

E) 195.


2. Теңдеуді шешіңіз: .

A) 13.


B) 6.

C) 3.


D) Жауабы жоқ.

E) 17.


3. Өрнекті ықшамдаңыз: (+)(-).

A) 5(+ ).

B) a+2.


C) a - 2.

D) a/(a - 2).E) - .
4. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

A) [0; 3).

B) (0; 3].

C) [-3; 3].

D) (0; 3).

E) (-3; 3).5. Функцияның мәндерінің облысын табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

6. Тең бүйірлі үшбұрыштың периметрі 7,5 м, ал бүйір қабырғасы 2 м. Табанының ұзындығын табыңыз.

A) 2,5 м.

B) 4 м.

C) 4,5 м.

D) 3,5 м.

E) 3 м.


7. Тік төртбұрыш диагональдарының қиылысу нүктесі кіші қабырғасынан үлкен қабырғаға қарағанда 4 см алысырақ.

Оның периметрі 56 см.Тік төртбұрыштың қабырғаларын табыңыз:

A) 13см;26см.

B) 15см;30см.

C) 12 см;20см

D) 10см;18см.

E) 5см;9см.


8. ABCD параллелограмның BD диагоналі AD табанына перпендикуляр. B бұрышы 1350, параллелограмның ауданы 49см2 . Параллелограмның AD қабырғасын табыңыз:

A) 15см


B) 6,5см

C) 5см


D) 7см

E) 10,5 см9. және коллинеар векторлар. Осы векторлардың белгісіз координаталары p және q- дің сан мәндерін табыңдар, егер {0,5; p; 7} {q;-0,15; 3,5}

A) p=-6; q=3,5

B) p=-6,4; q=1,5

C) p=1,5; q=-6,2

D) p=-0,4; q=0,26

E) p=-0,3; q=0,25


10. Амалдарды орындаңыз:

A) 21,1.


B) 2,11.

C) 0,11.


D) 2.

E) 211.


11. Теңдеуді шешіңіз: log3tgx =

A) x = + k, k  Z.

B) x = – + k, k  Z.

C) x = + 3k, k  Z.

D) x = – + k, k  Z.

E) x = + k, k  Z.

12. Трактор бригадасы егістік жерді жоспар бойынша 14 күнде жыртып болуы керек еді. Бригада күн сайын жоспардағыдан 5 га артық жыртқандықтан, жер жыртуды 2 күн бұрын аяқтады. Егістік жердің ауданын табыңыз.

A) 400 га.

B) 450 га.

C) 350 га.

D) 420 га.

E) 320 га.


13. Теңсіздікті шешіңіз: lgx > lg8 +1.

A)

B)

C)

D)

E)

14. Ықшамдаңыз: (1 + tg2( - ))  cos2.

A) tg.


B) tg2.

C) ctg2.

D) ctg.

E) .15. 1-ден 135-ке дейінгі (135-ті санағанда) барлық тақ сандардың қосындысын табыңыз.

A) 4556.


B) 4554.

C) 4624.


D) 4623.

E) 4692.


16. Көбейткіштерге жіктеңіз: 12a2b2 - 6abc + 3ac2 - 6a2bc - c + 2ab.

A) (2a - bc)(6a2b + 1).

B) (ac - b)(6ab - 3ac - 1).

C) (2ab + c)(6ab - 3ac + 1).

D) (2ab - c)(6ab - 3ac + 1).

E) (ab - c)(12ac - 1).17. Теңдеуді шешіңіз: = 27.

A) 10.


B) 11.

C) 6.


D) 9.

E) -6.


18. f(x) = tgx функциясының туындысын табыңыз.

A) .

B) .

C) sіn2 x.

D) .

E) .
19. y=x2+3x-1 функциясының графигіне жүргізілген жанаманың қандай нүктесінде абсцисса осімен 1350-қа тең бұрыш құрайды?

A) (2;-2)

B) (-2;-3)

C) (-2;3)

D) (2;-3)

E) (2;3)20. x-ті табыңыз: .

A) 38,8.


B) -38,8.

C) -5.


D) 5.

E) 15.


21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (5;5),(-5;-5)

B) (5;5),(-5;-5),(-5;5),(5;-5)

C) (5;5)


D) (0;0)

E) шешімі жоқ


22. Теңдеулер жүйесі болса, ху неге тең?

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

23. Абсциссасы х = 0 нүктесінде f(x) = 5x3 + 9x - 27 функциясының графигіне жанама жүргізілген. Жанама мен Ох осінің қиылысу нүктесінің абсциссасын табыңыз.

A) 1


B) -2

C) 2


D) 4

E) 3


24. Есептеңіз:

A) -1


B) 1

C) 3


D) 2

E) -2


25. Кубтың көлемі 16 см3 тең. Кубтың жағына сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз.

A) см.

B) 2см.

C) 3 см.


D) 2 см.

E) см.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет