Математикадан ұлттық бірыңғай тест сұрақтарыбет6/10
Дата07.01.2022
өлшемі3.03 Mb.
#20579
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
12-нұсқа


1. Егер станок бағасының %-і 240 теңге құрайтын болса, станок бағасын анықтаңыз:

A) 40000 теңге.

B) 400000 теңге.

C) 4000 теңге.

D) 14400 теңге.

E) 144000 теңге.2. Теңдеуді шешіңіз: 2t8 + 8t = 0

A) -; .

B) -; 0.

C) 0.


D) 0; .

E) -; 0.

3. 135 м-лік сым екі бөлікке бөлінді. Бұл сымның бір бөлігі екіншісінен 2 есе ұзын. Осы бөліктердің ұзындығын табыңыз:

A) 54 м, 81 м.

B) 100 м, 35 м.

C) 45 м, 90 м.

D) 37,75 м, 10,25 м.

E) 67 м, 68 м.


4. Теңсіздіктің дұрыс аралық-шешімін анықтаңыз: 3х - 2  11

A)


B)


C)


D)


E)
5. Өрнекті ықшамдаңыз: .

A) 4n.


B) 1,2n.

C) .

D) .

E) n.

6. Жұп функцияны анықтаңыз:

A) у = 2 - |х| + х3.

B) у = 2 - |х| + х.

C) у = 2 - |х| + х2.

D) у = 2 - |х| + х5.

E) у = 2 - |х| + х7.


7. Параллелограммның екі қабырғасы 3:4 қатынасындай. Периметрі

2,8 м-ге тең. Параллелограммның қабырғаларын табыңыз:

A) 0,7 м, 0,6 м.

B) 1,2 м , 0,2 м.

C) 0,6 м, 0,8 м.

D) 1,1 м, 0,3 м.E) 1,2 м, 0,7 м.

8. Диагоналы 3см-ге тең, квадраттың ауданын табыңыз:

A) 8


B) 9

C) 6


D) 7

E) 10


9. y - 2x + 5 = 0 түзуіне параллель және A(3; -1) нүктесі арқылы өтетін түзудің теңдеуін табыңыз:

A) y = 2x - 7.

B) y = 2x + 7.

C) y = -2x -7.D) y = + 7.

E) y = x - 7.


10. Өрнектің мәнін табыңыз: 0,33++(0,5)+(1) 6.

A) 14,7.


B) 11,2.

C) 48.

D) 14.

E) 36.

11. Жаңа үйдің ішкі сылақ жұмыстарын 15 жұмысшы 24 күнде бітіреді. Осы жұмысты 18 жұмысшы неше күнде орындар еді?

A) 16.


B) 22.

C) 18.


D) 20.

E) 24.


12. Теңдеуді шешіңіз:

A)

B)

C) -

D)

E) -
13. Теңдеуді шешіңіз: cos2(-x)-cos2(+x)= .

A) +2n, n  z.B) (-1)n+, n  z.

C) (-1)n+n, n  z.

D) +n, n  z.

E) (-1)n+n, n  z.

14. Өрнекті ықшамдаңыз: 3a - (a - 1) + (2a - 5).

A) 4a - 4.

B) 4a - 6.

C) 5a - 4.D) -6.

E) 6.


15. Өрнекті ықшамдаңыз:

A) 2m2 + 5n2.

B) 5mn.

C) 10mn.


D) 2m2 - 5n2.

E) 25m2n2.


16. Функцияның анықталу облысын табыңыз:

A) (1; +).

B) (-; -5).

C) (-; 1).

D) (-5; 1).

E) (-5; ).17. Туындыны табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

18. Ордината осін (0; 6) нүктесінде қию үшін y= x + функциясының графигіне жанаманы қандай нүктеде жүргізу керек?

A) (0; 1).

B) (1; 4).

C) (-1; 4).

D) (0; 4).

E) (-4; 1).


19. АВС үшбұрышының қабырғалары 13 см, 14 см, 15 см-ге тең. О - медианаларының қиылысу нүктесі. АОВ үшбұрышының ауданын табыңыз:

A) 14 см2

B) 7 см2

C) 42 см2

D) 28 см2

E) 84 см220. қосындысын табыңыз:

A) 1830.


B) 1860,5.

C) 1799,5.

D) 1770.

E) 1769.21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (0;0)


B) (0;3)

C) (3;-3)

D) (3;0)

E) (-3;3)


22. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (-1; -2).

B) (2; 1).

C) (1; 0).

D) (3; 2).

E) (4; 3).23. а параметрінің қандай мәнінде қисығы абсцисс осімен жанасады

A)

B)

C)

D)

E)

24. f(x)=cos функциясы үшін алғашқы функциясының жалпы түрін табыңыз:

A)

B)

C)

D) -

E) -
25. Конустың көлемі V-ға тең. Конусќа іштей сызылған үшбұрышты дұрыс пирамиданың көлемін табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)13-нұсқа


1. Есептеңіз: (2 - 1) : 4.

A) .

B) 1.

C) 4.

D) .

E) .

2. Үш бала орманда 200 саңырауқұлақ тауып алды. Сабыр барлық саңырауқұлақтардың 40%-ін, Марат Сабырдың тапқанының 25%-ін, ал Тимур қалғанын тауып алды. Тимурдың тауып алған саңырауқұлақтар санын табыңыз:

A) 100.


B) 120.

C) 42.


D) 70.

E) 130.


3. Теңдеуді шешіңіз:

A) 5.


B) 6.

C) 2.


D) 3.

E) 4.

4. Теңдеуді шешіңіз: 1 + log35 = 2log32 - log3(x - 1)

A) 1.

B) 1.

C) 1.

D) 1.

E) 1.

5. Өрнекті ықшамдаңыз: (х + у)(х2 - ху + у2) - (х - у)(х2 + ху + у2)

A) у2.

B) 2у2.

C) 4у3.

D) 3у2.

E) 2у3.6. Өрнекті ықшамдаңыз: (xy)3×(-3x4y2).

A) -3x7y5.B) 3x7y5.

C) x5y6.

D) x7y5.

E) 3xy5.


7. Есептеңіз: arctg.

A) 30.


B) 135.

C) 45.


D) 109.

E) 60.


8. Тең бүйірлі үшбұрышта табанына жүргізілген биіктік пен және бүйір ќабырға арасындағы бұрыш , табанындағы бұрышынан 36º-ќа кем. бұрышын табыңыз:

A) 55º.


B) 53º.

C) 27º.


D) 51º.

E) 52º.


9. Параллелограммның доғал бұрышы 130. Сүйір бұрыштың төбесіндегі сыртқы бұрышты табыңыз:

A) 230.


B) 50.

C) 60.


D) 180.

E) 130.

10. Теңдеуді шешіңіз: 7 - (3,1 - 0,1y) = 3 - 0,2y.

A) y = 3.

B) y = -0,3.

C) y = -3.

D) y = 0,3.

E) y = 1.11. Теңдеуді шешіңіз: 2cos = 0

A)  + 2k, kZ.

B)  + 8k, kZ.

C)  + 2k, kZ.

D)  + k, kZ.

E)  + 2k, kZ.

12. Теңдеудің түбірлерінің квадраттарының қосындысын табыңыз:

(100x)lgx = x3.

A) 110.

B) 101.


C) 1,1.

D) 10,1.


E) 11,1.
13. Бір жұмысшы өзінің нормасын 6 сағатта, екіншісі 5 сағатта, үшіншісі 4 сағатта орындайды. Олар белгілі бір уақыт бірге істеп 750 деталь дайындады. Әрқайсысы қанша деталь әзірледі?

A) 190, 210, 180.

B) 250, 260, 270.

C) 210, 230, 240.

D) 200, 250, 300 .

E) 265, 266, 272.14. Есептеңіз:

.

A) .

B) 1 .


C) -1.

D) .

E) 3.


15. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (2;0)


B) (-1;1)

C) (-1;0)

D) (1;1), (log23; log32)

E) (-1:-1)


16. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: .

A) (1; 2).

B) (2; 3).

C) (-2; 5).

D) (-2; 1).

E) (4; 3).17. y= x2-2x функциясының графигіне жүргізілген жанаманың қандай нүктесінде Ох осіне параллель болады?

A) (1;1)


B) (2;-2)

C) (1;-1)

D) (-1;1)

E) (-2;2)18. Қабырғалары 13 см, 14 см және 15 см болатын үшбұрыштың ауданын табыңыз:

A) 84 см2.

B) 36 см2.

C) 72 см2.

D) 42 см2.

E) 56 см2.


19. Егер A(2; -5; 8), B(10; 3; 4), D(3; -5; 6) нүктелері ABCD параллелограмының төбелері болса, онда AC диагоналының ұзындығын табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

20. Теңсіздікті шешіңіз: (x - 2) >1

A) (2; 3) È (4; +¥).

B) (-2; 4).

C) (-2; 3) È (4; +¥).

D) (2; 3).

E) (4; +¥).21. a1 = 10, d = 4, n = 11 болатын арифметикалық прогрессияның соңғы мүшесін есептеңіз.

A) 43.


B) 104.

C) 50.


D) 47.

E) 40.

22. Туындыны табыңыз: f(x) = ln

A)

B)

C) -

D)

E)23. а-ның қандай мәнінде y=2 ex + ax -3 функциясының кризистік нүктелері болмайтындығын табыңдар.

A) (-)

B) (-1;+)

C) [0;+)

D) (0;+)

E) (-;0]

24. -ның қандай мәнінде мына сызықтармен шектелген фигураның ауданы 4-ке тең: y=2x+2, y=0, x=.

A) 3


B) 1

C) 2


D) 5

E) 0

25. Пирамиданың табанында катеттері 6 мен 8 болып келетін тік бұрышты үшбұрыш жатады. Пирамиданың табанындағы барлық екі жақты бұрыштар 60-қа тең. Пирамиданың биіктігін табыңыз. = 1,7 деп алыңыз.

A) 3,5.


B) 3,3.

C) 3,2.


D) 3,6.

E) 3,4.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет