Мазмұнын жаңарту мәселелері Республикалық on-line конференцияның материалдарыжүктеу 2.23 Mb.
Pdf просмотр
бет23/23
Дата18.01.2017
өлшемі2.23 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1.  1  ақпан  2010  жылғы  ҚР  Президентінің  922-Жарлығы  "  Қазақстан 
Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы». 
2.  Грачева  В.Г.  Развитие  высшего  педагогического  образования  в  Западной 
Европе на современном этапе. Дисс. к.п.н., 13.00.01. – 2007. – 186б.  
3. Сабирова Д.Р. Пробный год работы в школе / Д.Р. Сабирова // М.:Высшее 
образование в России. – 2007. - № 9. - С. 138-141. (0,6 п.л.).  
4. Сабирова  Д.Р. Управление  качеством  подготовки  и  переподготовки 
педагогических  кадров  в  Великобритании  /  Д.Р. Сабирова  //  Вестник 
Университета РАО. – 2007. - № 4. – С. 38-41. (0,5 п.л.)  
5. Система образования Финляндии - dic.edu.ru/information/national_sys.;  
6.  Рубцов  В.,  Марголис  А.  Модернизация  педагогического  образования  в 
США//ug.ru/archive/37116 копия – либо // УГ Москва», №40, 5 қазан 2010 жыл. 
7. 
Жампеисова К.К.,  Хан Н.Н.,  Колумбаева Ш.Ж.,  Жексенбаева У.Б. 
Педагогическое  обеспечение  государственно-общественного  управления 
образованием// Педагогика и психология– 2011ж. – № 2(7).-.15-20б.  
8. 
Жампеисова К.К.,  Хан Н.Н.,  Колумбаева Ш.Ж.,  Жексенбаева У.Б. 
Технологический  и  организационно-управленческий  аспекты  государственно-
общественного  управления  образованием  как  целостного  педагогического 
процесса// Педагогика и психология– 2011. – № 2 (7). - 20 – 25б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

209 
 
Мазмұны / Содержание 
Әбдірахманова С. З

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын білім мазмұнын 
жаңарту жағдайында жүзеге асыру үшін «lesson study 

мұғалімнің кәсіби 
білімін жетілдірудегі тиімді тәсілдердің бірі»
....................................................... 
Әлімбекова Ажар Бостанқызы. Мәңгілік Ел идеясы 

ұлттың ұлы мұраты
.. 
Арзиева А.
 
Т. орта білім беру мазмұнын жаңарту
 
жағдайында мұғалімдердің 
кәсіби
 
құзыреттілігін қалыптастыру мәселелері
............................................... 
Абжалелова А. А., Ахметова А. Т. Инновациялық мәдениетті мұғалім 

мектептегі білім беру мазмұнын жаңартудағы басты тұлға
............................ 
Аділғазықызы Ж

Алаш және алашорда тарихнамасы
...................................... 
Алпар Ұ. Д

«Мәңгілік
 
Ел» идеясы аясында қазақстандық патриотизмді 
қалыптастырудың жолдары
................................................................................... 
Ауелгазина Т.К.
 
«Мәңгілік Ел» идеясының тарихи негізі
 ................................... 
Аязбекова Г.М. Қазақ отбасындағы мәдени құндылықтар
................................ 
Байкенова С.Ж. «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын жүзеге асыруда ақын
-
жыраулардың тәлім
-
тәрбиелік ілімдерін оқыту мәселелері
.............................. 
Байтлеуов Г. Е. Ұлттық спорт ойындары арқылы, оқушылардың ой
-
өрісін 
дамыту
...................................................................................................................... 
Бектурова Ж.Б. Коммуникативная компетенция в интерлингвокультурном 
аспекте……………………………………………………………………………………...
 
Бейскалиева Г. С.
 
Балабақшадағы ата
-
аналармен қарым
-
қатынастағы 
қайшылықтарды болдырмау жолдары
................................................................... 
Дүйсебаева М. Ж., Қасымова Г. А. Әлкей Марғұлан еңбектеріндегі 
этнопедагогикалық зерттеулер
........................................................................... 
Елеусизов Е. И., Кожабекова
 
Ж. Б. Мәңгілік Ел: отансүйгіштік пен 
ұрпақтар сабақтастығы
......................................................................................... 
Ергешбаева Ш. Н.
 
«Мәңгілік Ел» идеясы 

жас ұрпақтың басты құндылығы
.. 
Жазильбекова Р. О.
 
«Современные теоретико
-
методологические подходы 
к актуальным проблемам отечественной истории в условиях 
модернизации системы среднего образования»……………………………………
 
Жарылкапова
 
А.
 
Ш
. 
«Мәңгілік
 
Ел»
 
ұлттық
 
идеясын
 
жүзеге
 
асыруда
 
ұлттық
 
психологияның
 
маңызы
............................................................................. 
Жуматова М. С

Пути реализации национальной
 
идеи «Мәңгілік Ел» в 
школах………………………………………………………………………………………
 
Жусупова Г. С.
 
«Мәңгілік Ел» идеясы аясындағы білім беру мазмұнын 
жаңарту жағдайында тілдік пәндерді оқытудың маңыздылығы
......................... 
Иманқұлова Ш. С. Ойын арқылы балалардың танымдық тілдік қабілетін 
дамыту
...................................................................................................................... 
Исабекова А.Т., Жакишева А.Т. Білім берудегі инновациялық технологиялар
 
-
білім сапасын арттырудың негізі
.......................................................................... 
Искалиева Б. К.
 
Байланыстырып сөйлей білуге дағдыландыру түрлерімен 
әдістері.....................................................................................................................

Құлахметова Р. М.
 
Тәрбие беру арқылы қарым
-
қатынас мәдениетін 
қалыптастыру……………………………………………………………………………
 
Каусова Н. К

Новые подходы в преподавании и обучении на уроках русского 
языка и литературы…………………………………………………………………….
 
Какенова А. Т. Мәңгілік Ел –
 
ел мұраты...............................................................
 
Какенова Э. Т. «Мәңгілік Ел» идеясы 

жаңа дәуірдің кемел келбеті
................. 
Калыбекова  Э.  С.  ХХ
 
ғасырдың  20
-
30  жылдарындағы  этникалық  шекара 
мәселесі
..................................................................................................................... 
Карпиков М. К.
 
Вооруженные силы Казахстана –
 
надежный оплот 
государства………………………………………………………………………………........
 
 
 


 

 
12 
16 
 
21 
25 
28 
 
32 
 
37 
 
39 
 
43 
 
46 
 
48 
51 
 
 
54 
 
58 
 
61 
 
63 
 
67 
 
70 
 
74 
 
77 
 
81 
84 
86 
 
90 
 
95 

210 
 
Касенова Г. С. Национальные
 
блюда республики Казахстан…………………....
 
Кемелбаев Н. Ы. Мектепте ұлттық мәдениетті қалыптастыру
 
арқылы 
«Мәңгілік Ел» патриотын тәрбиелеу
................................................................... 
Кенжебекова Ж. А., Утеназарав А. Бастауыш сыныптарда дене 
шынықтыру сабағын өткізу ерекшеліктері
.......................................................... 
Карина Н. А. Астана тарихын оқытып
-
үйрену арқылы «Мәңгілік Ел» 
идеясын жүзеге асыру.......................................................................
....................... 
Кобдикова А. К. «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы негізінде жаңартылған 
бағдарлама аясында білімді ұрпақты тәрбиелеу –
 
ел ертеңі
............................ 
Кожашева А.
 
Национальная идея «Мәңгілік Ел» 

основа национального 
воспитания
................................................................................................................ 
Кувондикова Г. К.
 
Ұлттық
 
идеясы
 
негізінде
 
білім
 
беру
 
мазмұнын
 
жаңарту
.. 
Кулжабаева Ж. С. Мәңгілік Ел
-
идеясы
................................................................... 
Мадетхан С. «Мәңгілік ел» идеясы жас ұрпақтың басты құндылығы
............... 
Матекова  Б.  Т.
 
Мәңгілік  Ел  мұратын  қоғамдық
-
гуманитарлық  пәндерде 
тарих тағылымымен сабақтастыра оқыту
........................................................ 
Матенова  Ж.  Г.  Мәлік  Ғабдуллиннің  өмірі  мен  шығармашылық  қызметі 
өскелең ұрпаққа өнеге
.............................................................................................. 
Махан Б
. 
Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізінді гуманитарлық білім беру 
мазмұнын жаңарту мәселелері. «Үштұғырлы тіл» бағдарламасын жүзеге 
асырудың тиімді жолдары
....................................................................................... 
Медеубаева Ш. Т.
 
Көптілділік қажет заманда қазақ тілін оқытудың әдіс
-
тәсілдері.
................................................................................................................... 
Мырзашева Н. С

Мәңгілік Ел 

мәңгілік мұрат
.................................................... 
Нагидулина А. Х., Еркінова А. Б.
 
«Баланың жеке гигиенасы»
.......................... 
Нурмагамбетова Ж. С.
 
Развитие профессиональной компетентности 
учителя в рамках обновления содержания образования…………………………
 
Нағыметова Г. Ә
 
«Білім ал, көңіліне түйіп ал»
................................................... 
Өтен Г. Ж.
 
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы –
 
жасампазеліміздің жарқын 
болашағы
................................................................................................................... 
Оразалина А. Б.
 
Ұлттық тәрбие –
 
ұлт болашағы
............................................. 
Орнекешова А. И.
 
Реализация идеи «Мәңгілік Ел» как
 
основы воспитания 
полиэтнической культуры
...................................................................................... 
Пигалева Н. В

Мәңгілік Ел
 

 
символ единства и патриотизма……………….
 
Сағынтаев Қ. С.
 
«Ел мұраты
-
ел бақыты, гүлденген тәуелсіз Қазақстан!»
.. 
Сакипова Л. А.
 
Внедрение идеи "Мәңгілік Ел» в уроки русского языка и 
литературы……………………………………………………………………………….
 
Сапарова К. Н.
 
Национальная идея как фактор консолидации 
казахстанского общества……………………………………………………………...
 
Сейсенбаева К. Н., Ағыбаева С. А

Мектептегі білім мазмұнын жаңартуда 
ата
-
ана қоғамдастығының маңызы
....................................................................... 
Тогузбаева Г. Ж.
 
«Әже рольі»
................................................................................. 
Удуримова Ш.С.
 
Полиязычное образование: преимущества и недостатки.

Хусаинова Д.К

ИКТ –
 
важное средство для повышения качества 
образования………………………………………………………………………………...
 
Хусаинова М.Г.
 
Использование технологии модульного
 
обучения на уроках 
русского языка и литературы…………………………………………………………
 
Шахатова Р. О.«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын жүзеге асырушы басты 
тұлға –
 
мұғалім……………………………………………………………………………
 
 
98 
 
102 
 
104 
 
108 
 
113 
 
116 
119 
125 
128 
 
130 
 
134 
 
 
137 
 
141 
145 
149 
 
156 
160 
 
162 
166 
 
170 
174 
178 
 
181 
 
183 
 
187 
189 
192 
 
197 
 
201 
 
205 
 
 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет