Мемлекет жəне құқық теориясы құқық салаларының жəне заң ғылымдарыныңжүктеу 1.59 Mb.
Pdf просмотр
бет17/21
Дата22.12.2016
өлшемі1.59 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

 
Курстық жұмыстардың тақырыптары: 
1.
 
Мемлекет жəне құқық теориясы ғылымының пəні 
2.
 
Мемлекет пен құықты танудағы əдістеменің маңызы 
3.
 
Қоғамдық ғылымдар жүйесінде мемлекет жəне құқық теориясының орны 
4.
 
Алғашқы қауымдық құрылыс жəне рулық қоғам 
5.
 
Қоғамдық билік жəне рулық құрылыс кезіндегі əлеуметтік нормалар 
6.
 
Алғашқы қауымдық құрылыстың ыдырауы жəне мемлекеттің пайда болуы 
7.
 
Мемлекеттің пайда болуы туралы теологиялық көзқарас 
8.
 
Мемлекеттің пайда болуы туралы шарттық көзқарас 
9.
 
Мемлекеттің қалыптасуы туралы органикалық көзқарас 
10.
 
Мемлекеттің қалыптасуы туралы патриархалдық көзқарас 
11.
 
Күштеу теориясы 
12.
 
Мемлекеттің пайда болуы туралы ирригациялық көзқарас 
13.
 
Мемлекеттің пайда болуы туралы таптық көзқарас 
14.
 
Мемлекеттің қалыптасуы туралы психологиялық көзқарас 
15.
 
Табиғи құқық теориясы 
16.
 
Құқықтың тарихи мектебі 
17.
 
Құқықтың пайда болуы туралы таптық теория 
18.
 
Құқықтық мемлекет жəне оның Қазақстан Республикасынды қалыптасу тəжірибесі 
19.
 
Мемлекет жəне азаматтық қоғам 
20.
 
Мемлекеттіњ қалыптасу жолдары мен нысандары 

 
21.
 
Құқықтың пайда болуы пайда болуы 
22.
 
Мемлекеттің мəні. Мемлекеттің əлеуметтік маңызы 
23.
 
Мемлекет типі: əр түрлі көзқарастар 
24.
 
Құқықтың мəні жəне оның əлеуметтік маңызы 
25.
 
Мемлекет түсінігі жəне оның белгілері 
26.
 
Мемлекет функциясы жəне оның даму эволюциясы 
27.
 
Мемлекет функциясын жіктеу əдістері 
28.
 
Мемлекет функциясын іске асыру əдістері мен нысандары 
29.
 
Билік мемлекеттің элементі ретінде 
30.
 
 Мемлекет нысаны: тарихи тəжірибе жəне қазіргі проблемалар 
31.
 
 Мемлекет пен құқықтың ара қатынасы 
32.
 
 Мемлекеттің мəні жөнінде қазіргі заманғы көзқарастар 
33.
 
 Мемлекеттегі билік бөлінісі: теория, тəжірибе жəне перспективалар 
34.
 
 Саяси режим 
35.
 
Қоғамның саяси жүйесі жəне оның құрылымы 
36.
 
Саяси режимнің түрлері 
37.
 
Мемлекет жəне қоғамдық бірлестіктер. Саяси партия қоғамның саяси жүйесінің элементі 
ретінде 
38.
 
Қоғамның саяси жүйесінде мемлекеттің орны мен рөлі 
39.
 
 Мемлекет механізмі 
40.
 
Мемлекеттік органдардың түсінігі жəне оның түрлері 
41.
 
Мемлекет басшысы 
42.
 
Мемлекеттік биліктің атқарушы органдары 
43.
 
Қазіргі заманғы мемлекеттегі заң шығарушы органдар 
44.
 
Құқық қорғау органдары 
45.
 
Құқық түсінігі мен қағидалары 
46.
 
Құқық функциясы: ұғымы, түрлері 
47.
 
Қазіргі қоғамдағы құқықтық қатынастар 
48.
 
Құқықтың қайнар көздері 
49.
 
Құқық нормасы əлеуметтік нормалар жүйесінде 
50.
 
Құқықтық сана жəне қоғамдық қатынастың дамуындағы оның рөлі 
51.
 
Формациялық жəне өркениеттік көзқарас бойынша құқық типтері 
52.
 
Континентальдық құқықтық семья 
53.
 
Англосаксондық құқықтық семья 
54.
 
Мұсылмандық құқықтық семья 
55.
 
Құқық жүйесі мен заңнама жүйесі 
56.
 
Құқықтағы коллизия 
57.
 
Норматитік-құқықтық актілерді жүйелеу 
58.
 
Құқық нормаларын жүзеге асыру ұғымы жəне оның негізгі нысандары 
59.
 
Құқық қолдану 
60.
 
Құқық нормасы: құрылысы жəне мемлекеттік актілерде баяндалу тəсілдері 
61.
 
Құқық нормасының классификациясы 
62.
 
Құқықтағы кемшілік. Құқық жəне заң ұқсастықтарын қолдану 
63.
 
Құқыққа түсінік беру жəне олардың түрлері 
64.
 
Құқық шығармашылық түсінігі мен қағидалары 
65.
 
Құқық шығармашылық процессінің негізгі сатылары 
66.
 
Құқықтық реттеу механизмі 
67.
 
Құқықбұзушылық: түсінігі. түрлері 
68.
 
Зањдылық жəне құқықтық тəртіп 
69.
 
Құқықтық сана  
70.
 
Құқықтық мəдениет 
71.
 
Құқықтық сананың деформацияға ұшырауы 

 
72.
 
Адам құқығы мен бостандықтары. Заңды міндеттер 
73.
 
Тұлғаның құықтық мəртебесі: ұғымы, қағидалары, түрлері 
74.
 
Заңды жауапкершілік: түсінігі, белгілері 
75.
 
Заңды жауапкершіліктің мақсаттары мен қағидалары 
76.
 
Заңды фактілер: ұғымы жəне классификациясы 
77.
 
Мемлекеттің құрылыс нысаны 
 
„Мемлекет  жəне  құқық  теориясы”  пəні  бойынша  курстық  жұмысты  орындауға 
байланысты əдістемелік нұсқау „Экономика жəне құқық” мамандығы бойынша деканатында 
(608 ауд.) 1 дана бар. 
 
 
 
КЕЛІСІЛДІ 
ƏК-ның Төрағасы 
 «___» ____________2012 ж. 
 
БЕКІТІЛДІ 
Мамандық деканы 
 ________э.ғ.к., доцент 
Мансурова М.А  
«___» _____________2012 ж. 
 
 
 
Мамандық деканаты _______Экономика жəне құқық__________ 
 
(деканаттың атауы) 
 
 
 
ОСӨЖ  САҒАТТАРДЫҢ ЖОСПАРЫ 
 
 
 
Пəн атауы      _ _
 
Мемлекет жəне құқық теориясы
_______
 
 
(_міндетті_) 
(таңдау бойынша, міндетті) 
 
Мамандық:_                  5В030100 Құқықтану_____________________ 
(шифр жəне атауы) 
 
Оқу түрі: ____________жалпы орта, орта кəсіби______              _______ 
(жалпы орта, орта кəсіби, жоғарғы кəсіби) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орал – 2012ж. 
 
 
 
 
 
 
Құрастырушы: оқытушы:  Құмарова Ұ.Қ.  
 
Кредиттер саны     4 
ОСӨЖ                     30    сағ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экономика жəне құқық  мамандығы  деканатының отырысында бекітілді,  
 
«___» ____________2012 ж., хаттама № ________  
 
Мамандық деканы                                                  э.ғ.к., доцент Мансурова М.А 
                                                      (қолы)     
 
 
 
_____                                         ____мамандығы деканатының əдістемелік комиссиясы ұсынған 
 
«___» ________________ 2012 ж.,  хаттама № ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
СӨЖ бойынша əдістемелік ұсыныстар 
 
СӨЖ  –  дидактикалық  тапсырмаларды  өз  бетімен  орындауға,  танымдық  қабілетті 
арттыруға жəне белгілі бір ғылым саласысына байланысты білімін толықтыруға негізделген 
оқу процесінің ерекше бір түрі. 
СӨЖ  шығармашылық  белсендікті,  логикалық  ойлауды  дамытуды  қамтамасыз  ететін 
практикалық тапсырмаларды жүзеге асырумен байланысты болып табылады. 
СӨЖ  оқытушының  қатысуымен  (ОЖСӨЖ)  аудиториядан  тыс  жəне  оқытушысыз 
аудиториядан тыс (СӨЖ) сабақтардан тұрады. 
СӨЖ  материалдарының  түрлері  кафедраның  профессор-оқытушылар  құрамымен 
жасалып, келесі құжаттарды қамтиды: 
 
пəннің оқытылу кезеңін түгел қамтитын сөж кестесі 
 
типтік  жəне  жұмыс  оқу  бағдарламарының  негізгі  бөлімдеріне  сай  келетін 
тапсырмалар жүйесі 
 
рефераттардың, баяндамалардың, шығармашылық жұмыстардың тақырыптары 
 
негізгі жəне қосымша əдебиеттердің тізімі 
 
кеңес түрлері 
 
бақылау түрлері 
 
бағалау  критериялары,  орындалатын  жұмыстың  көлемі  жəне  оны  тапсыру  уақыты 
т.б. 
СӨЖ 
ЖОО-ның 
нормативті 
құжаттарының 
негізінде 
(оқу 
бағдарламасы) 
ұйымдастырылады.    
СӨЖ-дің  ұйымдастырылуы  

 
библиографиялық мəліметтерді өңдеумен (картотеканы дайындау), 

 
жазбаша  жұмыстарды  дайындаумен  (реферат,  баяндама,  бақылау  тапсырмалары, 
аннотация), 

 
ғылыми 
жобаны 
өндеумен 
(семестрлік, 
курстық, 
дипломдық 
жұмыстар, 
проблемалық мақалалар), 

 
виртуальдық  жұмыстарды  іздестірумен  (интернет  жүйесі  жəне  локальды    желі 
арқылы), 

 
жеке аудированиямен (лингофон жүйесі жəне медиатека арқылы), 

 
электрондық курстың материалын меңгерумен (компьютерлік жүйе арқылы), 
лабораториялық тəжірибені енгізумен (спортық кешен арқылы) байланысты. 
 
ОСӨЖ тақырыптары, мақсаты дəріс, семинар тақырыптарына сəйкес келеді. 
1. Реферат, баяндама жұмыстарының тақырыптары: 
-
 
Іргелі заң ғылымы 
-
 
Салалық заң ғылымдары 
-
 
Қолданбалы заң ғылымдары 
-
 
Мемлекет жəне құқық теориясының функциялары 
Мемлекет жəне құқық теориясының пəні мен əдістемесін кесте түрінде көрсету. 
Əдебиет:  
Ибраева  А.С.,  Ибраев  Н.С.  Теория  государства  и  права:  Учеб.  Пособие.  –  Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 

 
 
2. Мемлекет пен құқықтың пайда болуы туралы теориялар 
Салыстырмалы кесте құрастыру: 
Мемлекеттің қалыптасу жолдары 
Мемлекеттің қалыптасу 
жолы 
Осы жолмен пайда болған 
мемлекет 
Негізгі себептері 
 
 
 
Кесте құрастыру: 
Мемлекеттің пайда болуы туралы теориялар 
Теория атауы 
Қалыптасу жəне 
даму кезеңі 
Өкілдері 
Негізгі 
қорытындысы 
 
 
 
 
  
Əдебиет:  
Ибраева  А.С.,  Ибраев  Н.С.  Теория  государства  и  права:  Учеб.  Пособие.  –  Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
2.
 
Мемлекеттің «мақсаты», «міндеті», «функциясы» ұғымдарының арақатынасын 
анықтау 
Реферат тақырыптары: 
-
 
Мемлекеттік биліктің біртұтастығы 
-    Биліктің бөліну қағидасы 
Əдебиет:  
Ибраева  А.С.,  Ибраев  Н.С.  Теория  государства  и  права:  Учеб.  Пособие.  –  Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
3.
 
Мемлекеттің негізгі белгілері (схема құрастыру)  
4.
 
Мемлекет функциясын жүзеге асыру нысандары (схема құрастыру) 
Əдебиет:  
Ибраева  А.С.,  Ибраев  Н.С.  Теория  государства  и  права:  Учеб.  Пособие.  –  Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
Басқару нысаны /салыстырмалы кесте/  
Монархияның түрлері /салыстырмалы кесте/ 
     Парламенттік жəне Президенттік республикалар /салыстырмалы кесте/ 
Əдебиет:  
Ибраева  А.С.,  Ибраев  Н.С.  Теория  государства  и  права:  Учеб.  Пособие.  –  Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 

 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
Реферат тақырыптары: 
5.
 
Мемлекет саяси жүйенің субъектісі ретінде 
6.
 
Саяси партия саяси жүйенің субъектісі ретінде 
7.
 
ҚР-дағы саяси партиялардың жалпы сипаттамасы 
Баяндама тақырыптары: 
8.
 
Зайырлы мемлекет 
9.
 
Теократиялық мемлекет 
Клерикалық мемлекет 
Əдебиет:  
Ибраева  А.С.,  Ибраев  Н.С.  Теория  государства  и  права:  Учеб.  Пособие.  –  Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
Азаматтық қоғам 
Əдебиет:  
Ибраева  А.С.,  Ибраев  Н.С.  Теория  государства  и  права:  Учеб.  Пособие.  –  Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
Мемлекеттің жалпы теориясы /сөзжұмбақ/ 
Əдебиет:  
Ибраева  А.С.,  Ибраев  Н.С.  Теория  государства  и  права:  Учеб.  Пособие.  –  Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
1.
 
Құқықтық мемлекет концепциясы – Т.Гоббс, Дж. Локк, Монтеське еңбектеріне талдау 
жасау 
2.
 
Құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара байланысы /талдау/ 
 
Əдебиет:  
Ибраева  А.С.,  Ибраев  Н.С.  Теория  государства  и  права:  Учеб.  Пособие.  –  Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
Азаматтық қоғамның негізгі идеяларын қалыптастырған ойшылдар жəне олардың еңбектері 
Əдебиет:  

 
Ибраева  А.С.,  Ибраев  Н.С.  Теория  государства  и  права:  Учеб.  Пособие.  –  Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
Кесте құру 
Құқық пен моральдың айрықша ерекшеліктері 
 
Қамтамасыз 
етілу əдістері 
Көріну 
нысаны 
Адамдарға 
əсер ету 
тəсілдері 
Бұзғаны үшін 
жауапкершілік 
тəртібі 
əрекет ету 
саласы 
Мораль 
 
 
 
 
 
Құқық 
 
 
 
 
 
 
Əдебиет:  
Ибраева  А.С.,  Ибраев  Н.С.  Теория  государства  и  права:  Учеб.  Пособие.  –  Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
Реферат тақырыптары: 
10.
 
Роман-германдық құқықтық жүйенің ерекшеліктері 
11.
 
Англо-саксондық құқықтық жүйенің ерекшеліктері  
12.
 
Мұсылмандық құқықтық жүйенің ерекшеліктері 
ҚР заңнамасына сəйкес НҚА сатысын құрастыру 
Əдебиет:  
Ибраева  А.С.,  Ибраев  Н.С.  Теория  государства  и  права:  Учеб.  Пособие.  –  Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
1.
 
НҚА əрекеттегі күші /кесте/ 
2. Роман-германдық жəне англо-саксондық құқықтық жүйелер /салыстырмалы талдау 
Əдебиет:  
Ибраева  А.С.,  Ибраев  Н.С.  Теория  государства  и  права:  Учеб.  Пособие.  –  Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
1.
 
Құық номасының түрлері /кесте/, мысалдар келтіру 
2.
 
Əр  түрлі  НҚА-дің  5-6  баптарын  талдай  отырып,  төмендегі  сұрақтарға  жауап  беріңіз 
(ҚР  Конституциясы,  «Неке  жəне  отбасы  туралы»  заң,  Еңбек  кодексі,  Азаматтық 
кодекс, Қылмыстық кодекс): 
13.
 
аталған нормалар құқықтық норманың қандай түріне жатады? 
14.
 
аталған нормалардың элементтерін атаңыз? 
3. ҚР-ның құқық жүйесі /кесте/ 

 
Əдебиет:  
Ибраева  А.С.,  Ибраев  Н.С.  Теория  государства  и  права:  Учеб.  Пособие.  –  Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
15.
 
ҚР-ның құқық салаларына қысқаша сипаттама 
16.
 
Құқық нормасының құрылымы /кесте/ 
Құқықтық реттеу əдістеріне байланысты құқық нормасының түрлері /кесте/, мысалдар 
келтіру 
Əдебиет:  
Ибраева  А.С.,  Ибраев  Н.С.  Теория  государства  и  права:  Учеб.  Пособие.  –  Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
Заңды факті түсінігі, түрлері /кесте/, мысалдар келтіру 
Əдебиет:  
Ибраева  А.С.,  Ибраев  Н.С.  Теория  государства  и  права:  Учеб.  Пособие.  –  Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
1.
 
Құқық шығармашылық қызметінің қағидалары /кесте/ 
2. Баяндама тақырыптары: 
17.
 
Инкорпорация 
18.
 
Кодификация 
-    Консолидация 
Əдебиет:  
Ибраева  А.С.,  Ибраев  Н.С.  Теория  государства  и  права:  Учеб.  Пособие.  –  Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
Ережеге  сəйке,  СӨЖ  аудиториядан  тыс  уақытта  оқытушының  жетекшілігімен 
(СӨОЖ) немесе  оқытушының жетекшілігінсіз орындалады. 
 Жұмасына  2  СӨОЖ  қарастырылған,  бұлардың  бəрі  ағымдағы  дəріс  тақырыптарына 
арналған.  СӨОЖ  кезінде  оқытушыға  студент  оқу  курсы  барысында  кездескен  сұрақтарға  
бойынша, не семинар сабақтарына дайындалуда жəне өзіндік жұмысты орындау барысында 
пайда  болған  қиын  сұрақтар  бойынша  жолығуларына  болады.  Кездескен  қиын  сұрақтар 
болмаса СӨОЖ үшін берілген кесені ағымдағы  дəріс тақырыптары бойынша ееп қабылдап 
тапсыру үшін пайдаланылады. 
Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ): курс бойынша 5 өзіндік жұмыс қарастырылған: 
3  жұмыс  бірінші  аралық  бақылауға  дейін  тапсырылуы  тиіс,  2  жұмыс  –    екінші  аралық 

 
бақылауға  дейін  тапсырылуы  тиіс.  Əрбір  сабаққа    (1  дəріс  жəне  1  семинар)  өзіндік  жұмыс 
қарастырылған (. «Сабақтың мазмұны жəне графигі» қар.), студент берілген 45 тапсырманың 
5  таңдап  орындайды.  Егер  өзіндік  жұмыстың    тек  аты  көрсетілсе  (баяндама,  кесте,  таблица 
жəне  т.б.),    онда  оны  орындау  нысанын  берілген  тақырып  бойынша  өзіне  ыңғайлы  етіп 
студент  өзі  анықтайды.    Барлық  өзіндік  жұмыстар  əртүлі  нысанда  орындалуы  тиіс,  студент 
тек  5  реферат,  5  баяндама,  5  кесте  таңдауына  болмайды,  ол  бір  реферат,    бір  баяндама,  бір 
таблица,  бір салыстырмалы талдау, сөздікпен бір жұмыс, бір кесте болуы тиіс. СӨЖ негізгі 
түрлері: 
қосымша сұрақтарды конспектілеу: 
Дəптерге орындалады; бұл материал СӨОЖ топқа айтылады; 
баяндама: 
А4 форматы беттерінде орындалады, көлемі  3-4 терілген бет (шрифт Times New Roman 12, 
интервал 1,5); қазіргі таңдағы кез келген құбылысты көрсететін фактіден тұруы тиіс: СӨОЖ 
топқа мəлімет жеткізілдеі; 
реферат: 
А4 форматы беттерінде орындалады, көлемі 8-10 терілген бет (шрифт Times New Roman 
12,  интервал  1,5);  міндетті  түрде  жоспары,  пайдаланған  əдебиеттер  тізімі,  негізгі 
мазмұны,  жұмысты  орындаушының  құбылысты  ашудағы  көзқарасы;  кез  келген 
құбылыстың  қазіргі  əрекетің  көрсететін    фактілер  болуы  тиіс.;  СӨОЖ  топқа  мəлімет 
жеткізілдеі; 
сөзжұмбақ: 
А4 форматы беттерінде орындалады, көлемі  25-30 терминдер;  
кесте: 
А4  форматы  беттерінде  орындалады,  А3  формат  беттеріне    орындалуы  мүмкін,  кестенің 
атауы  болуы  тиіс,  тек  терминдерден  болуы  тиіс  емес,  сонымен  бірге  олардың  мағынасы 
берілуі тиіс; 
- таблица: 
А4 форматы беттерінде орындалады, таблицаның атауы болуы тиіс; таблица салыстырмалы 
сипатта болуы мүмікн; 
эссе: 
А4  форматы  беттерінде  орындалады,  көлемі  1-2  терілген  бет  (шрифт  Times  New  Roman  12, 
интервал 1,5); 
сөздікпен жұмыс: 
Жұмыс  дəптерге орындалады; осы материал СӨОЖ-де  топтың  мəлімет жеткізілдеі; 
 
Каталог: dist zaoch -> 2kurs
2kurs -> 1. 1 тақырып Тіл дыбыстарының жасалуы Қазақ тіліне тəн дауысты дыбыстар жүйесі
2kurs -> Қазақстан тарихы пəні бойынша тақырыптар тізімі
2kurs -> Лексика. Антоним
2kurs -> 1-бақылау тапсырмалары 1 нұсқа
2kurs -> №13 дәріс Тақырып: Құқықтың түсінігі және мәні
2kurs -> Адамның психикалық іс-əрекеті
2kurs -> Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі Көпсалалы
2kurs -> Қазақ тілін оқыту əдістері
2kurs -> Рефераттар мен баяндама тақырыптары
2kurs -> Контрольная работа по дисциплине «Профессиональный английский язык» для студентов второго курса всех специальностей


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет