Мемлекет жəне құқық теориясы құқық салаларының жəне заң ғылымдарыныңжүктеу 1.59 Mb.
Pdf просмотр
бет21/21
Дата22.12.2016
өлшемі1.59 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

 
Que:Терімшіліктен өндіруші шаруашылыққа көшу: 
Ans: неолиттік революция 
Ans: капитализм 
Ans: əскери диктатура 
Ans: феодализм 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Марксистік теория бойынша мемлекеттің пайда болуы: 
Ans: жеке меншік пен таптардың шығуынан 
Ans: географиялық ортаның ерекшелігіне байланысты 
Ans: рудың тайпаға, тайпаның одаққа бірігуінен 
Ans: билеуші мен халықтың өзара келісімі арқылы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Унитарлы мемлекеттер: 
Ans: Италия, Польша, Финляндия 
Ans: Индия, Мексика, Канада 
Ans: АҚШ, Нигерия, Австрия 
Ans: Германия, Бразилия 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Субьектілеріне байланысты құқықтық сананың түрлері: 
Ans: жеке, ұжымдық, топтық, халықтық 
Ans: құқықтық идеология, психология 
Ans: қарапайым, кғсіби, теориялық 
Ans: аутентикалық, легальды 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Саяси жүйенің институционалдық элементтері 
Ans: мемлекеттік органдары, ғскер, саяси партиялар 
Ans: өкіметке ақпарат беру каналдары 
Ans: бұқаралық ақпарат құралдары 
Ans: конституция, саяси нормалар 
Corr:1 
Pnt:1 
 

 
Que: Құқықты заң нормаларының жүйесі деп санау: 
Ans: нормативтік көзқарас 
Ans: социологилық көзқарас 
Ans: тарихи материалистік диалектика  
Ans: философиялық көзқарас 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Жаза белгілеу, жауапкершілікке тарту арқылы жүзеге асыратын құқықтың қызметі: 
Ans: қорғаушылық 
Ans: экономикалық  
Ans: реттеушілік  
Ans: саяси 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Аумақтық қызмет аясына байланысты мемлекеттік органдардың түрлері: 
Ans: федеральдік, республикалық, жергілікті 
Ans: жай, күрделі 
Ans: жалпы құзыретті, арнаулы құзіретті 
Ans: дара басшылықты, алқалы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Билікті əртүрлі əлеуметтік топтардың, партиялардың мүддесін білдіретін депутаттар 
арқылы жүзеге асыру: 
Ans: монархия 
Ans: төте демократия  
Ans: авторитаризм 
Ans: өкілді демократия  
Corr:4 
Pnt:1 
 
Que: Облыстың экономикалық, əлеуметтік дамыту бағдарламаларын əзірлейтін орган: 
Ans: облыстық маслихаттар 
Ans: облыстық прокуратуралар 
Ans: облыстық əкімшіліктер  
Ans: облыстық сот 
Corr:3 
Pnt:1 
 
 
Que: Демократиялық жолмен қабылданған заңдар үстемдік ететін мемлекеттік құрылыс: 
Ans: теократиялық мемлекет 
Ans: тотаритарлық 
Ans: құқықтық мемлекет  
Ans: зайырлы мемлекет  
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que: Өркениеттік көзқарас бойынша мемлекеттің түрлері  
Ans: ежелгі шығыс, грек, рим, ортағасырлық 

 
Ans: құлиеленушілік  
Ans: фоедалдық, буржуазиялық  
Ans: социалистік, өтпелі 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Демократия сөзі қандай мағына береді: 
Ans: халық билігі 
Ans: діни мемлекет 
Ans: сайлау  
Ans: үстем тап 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Заң ғылымының жалпы теориялық саласы: 
Ans: мемлекет жəне құқық теориясы 
Ans: конституциялық құқық 
Ans: əкімшілік құқық  
Ans: қылмыстық құқық  
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Техникалық қолданбалы заң ғылымдары: 
Ans: криминалистика, сот статистикасы 
Ans: экологиялық, кеден құқығы 
Ans: Халықаралық құқық 
Ans: құқық қорғау органдары 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекеттік-құқықтық заңдылықтар: 
Ans: жауаптардың барлығы 
Ans: мемлекет пен құқықтың пайда болуы 
Ans: құқық формаларының дамуы 
Ans: мемлекет функцияларын  жүзеге асыру 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекеттің басқару формасы: 
Ans: монархия, республика 
Ans: демократия, антидемократия 
Ans: унитарлы, федерация 
Ans: жауаптардың барлығы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Теологиялық теорияның өкілдері: 
Ans: Августин, Ф.Аквинский 
Ans: Соловьев, Чичерин 
Ans: Гумплович, Дюринг 
Ans: жауаптардың барлығы 
Corr:1 

 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекет жəне құқық теориясының негізгі ұғымдары: 
Ans: жауаптардың барлығы 
Ans: құқық нормасы, қайнар көздері 
Ans: құқықтың актілері, құқықтық қатынастар 
Ans:құқық бұзушылық, жауаптылық 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Күрделі мемлекеттің-құқықтық құбылысты бөлікке бөліп қарастыру: 
Ans: анализ 
Ans: синтез 
Ans: индукция 
Ans: дедукция 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Гуманитарлық ғылымдар: 
 
Ans: химия, биология 
Ans: механика, физика 
Ans: тарих, экономика  
Ans: жауаптардың барлығы 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que: Əрі діни, əрі адамгершілік, дəстүр ережесі: 
Ans: мононорма 
Ans: құқық 
Ans: конституция 
Ans: əдеп-ғұрып 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекет функциясын жүзеге асыру əдістері: 
Ans: жауаптардың барлығы 
Ans: сендіру 
Ans: ұсыну, ынталандыру 
Ans: мəжбүрлеу 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Үкіметті кім құратындығына, кімге есеп беретіндігіне байланысты республикалардың 
түрлері: 
Ans: Президенттік, Парламенттік, аралас 
Ans: біртұтас, федеративті, конфедерация 
Ans: демократиялық, авторитарлы 
Ans: деспорттық, фашистік 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекеттердің бір мақсатқа жету үшін құрылған уақытша одағы: 

 
Ans: конфедерация 
Ans: федерация 
Ans: монархия 
Ans: автономия 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекеттің белгілері: 
Ans: жауаптардың барлығы 
Ans: жария билік, егемендік 
Ans: халық территориясы  
Ans: құқық жғне салық жүйесі 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Биліктің бөліну принципіне байланысты мемлекет функцияларының түрлері: 
Ans: заң шығару, атқару, сот 
Ans: тұрақты, уақытша  
Ans: негізгі, қосалқы 
Ans: сыртқы, ішкі 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Юриспруденция сөзі латынша қандай мағынаны білдіреді 
Ans: Құқық қолдану  
Ans: Заң жүйесі 
Ans: Құқық шығармашылық 
Ans: Сот ісін жүргізу 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Капиталистік, монопалистік, индустриалды, постиндустриалды кезеңдерде өткен 
мемлекет типі 
Ans: Буржуазиялық 
Ans: Феодалдық 
Ans:Құлиеленушілік  
Ans: Социалистік 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Тарихи - құқытық ғылымдарға қайсысы жатады:  
Ans: Рим құқығы, шетелдер мемлекеті мен құқығының тарихы 
Ans: Конституциялық, азаматтық құқық. 
Ans: Еңбек жəне жер құқығы 
Ans: Криминология, сот медицинасы. 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Техникалық - қолданбалы заң ғылымдарына қайсысы жатпайды. 
Ans: аграрлық құқық  
Ans: криминалистика 
Ans: сот статистикасы 
 

 
Ans: сот медицинасы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекеттің пайда болуы - жер бедеріне, климатттық жағдайларына байланысты деген 
теория: 
Ans: географиялық 
Ans: психологиялық  
Ans: патриархалдық  
Ans: органикалық 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мына сөздің авторы кім: «Мемлекет - еркін индивидттердің жариялық билігін құқықтық 
ұйымдастыру» 
Ans: Н. Иманқұл 
Ans:Макиавелли 
Ans: Иммануил Кант 
Ans: В.И. Ленин 
Ans: Гуго Гроций 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мына сөздің авторы кім: «Халық болған соң, халықтың мекен қылып, жайлап жүретін 
жері, суы болады. Жері суы бар болса, өзінің билігі, өз тізгіні өзінде болған, əмір иелері 
өзінде болған халық, сол мемлекет болып табылады» 
Ans: Р. Мəрсеков 
Ans: Иммануил Кант 
Ans: Н. Иманқұл 
Ans: В.И. Ленин 
Ans: И.В. Сталин 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Бұл теория бойынша мемлекеттің пайда болуы адамдардың алғашқы қауымдық 
құрылыс кезінен қалыптасқан эндогамия орнына экзогамиялық табудың енуі қоғамда 
мемлекеттің нышандарын қалыптастырды. 
Ans: Нəсілдік теория 
Ans: Дифузиялық теория 
Ans: Инцесттік теория   
Ans: Ирригациялық теория 
Ans: Марксистік теория 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que:Бұл тұжырымдама бойынша мемлекеттің пайда болуы үлкен өзендердің суларын 
пайдаланудан жəне оны игеруден туындайды. 
Ans: Нəсілдік теория 
Ans: Дифузиялық теория 
Ans: Ирригациялық теория  
Ans: Марксистік теория 
Ans: Инцесттік теория 

 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que: Бұл теорияның концепцуальдық мазмұны бойынша күшті мемлекет құру тек жоғарғы 
нəсілдерге ғана тғн қасиет. 
Ans: Нəсілдік теория 
Ans: Дифузиялық теория 
Ans: Ирригациялық теория 
Ans: Марксистік теория 
Ans: Инцесттік теория 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Инцесттік теорияның өкілі: 
Ans: К. Леви-Стросс 
Ans: Гребнер 
Ans: Наполеон 
Ans: К. Виттфогель 
Ans: Р. Вормс 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Органикалық теорияның өкілі: 
Ans: Гребнер 
Ans: Наполеон 
Ans: К. Виттфогель 
Ans: Р. Вормс  
Ans: К. Леви-Стросс 
Corr:4 
Pnt:1 
 
Que:Нəсілдік теорияның өкілі: 
Ans: Р. Вормс 
Ans: Шыңғыс хан  
Ans: Гребнер 
Ans: К. Леви-Стросс 
Ans: К. Виттфогель 
Corr:2 
Pnt:1 
 
Que:Дифузиялық теорияның өкілі: 
Ans: К. Виттфогель 
Ans: К. Леви-Стросс 
Ans: Гребнер  
Ans: Наполеон 
Ans: Р. Вормс 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que:Ирригациялық теорияның өкілі: 
Ans: Наполеон 
Ans: Гребнер 

 
Ans: К. Виттфогель  
Ans: Р. Вормс 
Ans: К. Леви-Стросс 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекеттерді күш қолдану арқылы біріктіретін мемлекеттік құрылым нысаны: 
Ans: Конфедерация 
Ans: Империя  
Ans: Біртұтас мемлекет 
Ans: Федерация 
Ans: Достық 
Corr:2 
Pnt:1 
 
Que:Құқықтық мінез-құлық қандай мақсатқа сəйкес келеді? 
Ans: Құқыққа қарсы 
Ans: Жағымды  
Ans: Жағымсыз 
Ans: Кінəлі 
Ans: Қауіпті 
Corr:2 
Pnt:1 
 
Que:Тұтастай қоғамның ресми өкілі: 
Ans: Қоғамдық бірлестік 
Ans: Қоғамдағы биліктің кез келген институт 
Ans: Мемлекет  
Ans: Саяси партия 
Ans: Дін  
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que:Қазақстан Республикасында сот төрелігін жүзеге асырады: 
Ans: Маслихат 
Ans: Қазақстан Республикасының Президенті 
Ans: Жергілікті əкімшіліктер 
Ans: Тек қана сот  
Ans: Халық 
Corr:4 
Pnt:1 
 
Que: Республикалық құрылысқа жатпайтын елді көрсетіңіз:  
Ans: Испания 
Ans:Германия 
Ans:Франция 
Ans:Италия 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Унитарлы мемлекетті көрсетіңіз: 
Ans:Польша 

 
Ans: Мексика 
Ans:Ресей 
Ans:Германия 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Күштеу, зорлық-зомбалық жолымен бекітілетін жеке басқаруға негізделген билік: 
Ans:Тирандық 
Ans:Деспоттық 
Ans:Тоталитарлық 
Ans:Авторитарлық 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Биліктің қоғам өмірінің барлық саласын жан-жақты, тұтастай бақылауға алуы: 
Ans:Тоталитаризм 
Ans: Демократизм 
Ans:Либерализм 
Ans:Коммунизм 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Тоталитаризмнің шектен шыққан қатал формасы: 
Ans:Фашистік режим 
Ans:Деспоттық режим  
Ans: Авторитарлық режим 
Ans: Тирандық режим 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Саяси, идеологиялық плюрализм ұғымы немен байланысты:  
Ans:Ой еркіндігі, көп партиялы жүйе 
Ans:Бір идеология, бір партиялы жүйе 
Ans:Сайлау, үгіт-насихат жүргізу 
Ans:Басқару, мемлекет саясаты. 
Corr:1 
Pnt:1 
 
 
Que:Қандас туыстардың арасындағы некеге тыйым салу ережесі 
Ans:Инцест 
Ans: əлеуметтік норма 
Ans:  Монорнома 
Ans:  Жауаптардың барлығы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Рулық қауымның ерекшелігі 
Ans:Қандас туыстыққа негізделу, ортақ меншік 
Ans:Жеке меншік, таптардың шығуы 
Ans:Жазылған заңдарының болуы 
Ans:Биліктің бөлінуі. 

 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекеттің қалыптасуының экономикалық алғышарттарын көрсетіңіз: 
Ans:Айырбас қатынастары, жеке меншіктің пайда болуы 
Ans:Қандас туыстық қауымнан территориялық қауымға айналу, қоғамдық тəртіп сақтау 
Ans:Басқыншылық, қорғаншылық соғыстар  
Ans:Жауаптардың барлығы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекеттің қалыптасуының саяси себептерін көрсетіңіз: 
Ans:Соғыстар, əскерді, басқару аппаратың қамтамасыз ету 
Ans:Еңбек бөліңісі, еңбек құралдырының жетілуі 
Ans:Өндірістің артуы, айырбас қатынастары 
Ans:Жеке меншік пен таптардың пайда болуы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: «Мемлекет - құқықтан жоғары жəне онымен байланысты емес» деген мағынадағы 
мемлекет пен құқықтың қатынасының үлгісі  
Ans:Тоталитарлық 
Ans: Либералдық 
Ans:Прагматикалық  
Ans:Жауаптардың барлы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекет пен құқықтың арақатынасының прагматикалық үлгісінің мəні: 
Ans:Мемлекет - құқықты жасайды, бірақ онымен байланысты емес 
Ans: Құқық - мемлекеттен жоғары 
Ans:Мемлекет - құқықтан жоғары жəне онымен байланыты емес 
Ans:Мемлекет пен құқық бір-бірінсіз өмір сүре алмайды 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекет пен құқықтың арақатынасының либералдық үлгісінің мəні 
Ans:Құқық - мемлекеттен жоғары 
Ans:Мемлекет - құқықтан жоғары 
Ans:Мемлекет құқыққа байланысты емес 
Ans:Құқық - шексіз берілген бостандық 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Тойнбидің көзқарасы бойынша, өркениет - ......: 
Ans:Қоғамның тұйықталған, локальды жағдайы 
Ans:Тарихи - экономикалық формация 
Ans: Қоғамның əлеуметтік жіктелісі 
Ans:Мемлекеттің эконномикалық даму деңгейі 
Corr:1 
Pnt:1 
 

 
Que:Өркениеттік көзқарас бойынша мемлекет типтері: 
Ans:Шығыстық, батыстық 
Ans:Құлиеленушілік 
Ans:Феодалдық 
Ans:Буржуазилиялық, социалистік 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекет функциялары деген не
Ans:Мемлекет қызметінің негізгі бағыттары 
Ans: Мемлекеттің басқару нысандары 
Ans:Мемлекеттің басқару əдіс, тəсілдері 
Ans:Мемлекет аппараты, механизмі 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: «Конфедерация» сөзі латынша қандай мағынаны білдіреді: 
Ans:Қауымдастық 
Ans:Біртұтас 
Ans:Экономикалық одақ 
Ans:Бағынышты, отар  
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Антидемократиялық режимнің белгісін көрсетіңіз  
Ans:Діни сенім бостандығының болмауы , ұлттық теңсіздік  
Ans:Биліктің бөлінуі, саяси плюразим 
Ans:Жеке  тұлғаның еркін дамуы  
Ans:Жауаптардың барлығы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Органикалық теорияның өкілі - Спенсердің ойынша... 
Ans:Мемлекет - тірі ағза тəрізді 
Ans:Мемлекет - рухани идея 
Ans:Мемлекет - адам, қоғам дамуының нəтижесі 
Ans:Мемлекет - əлеуметтік қатынастардың ұйытқысы   
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Монархтың қолындағы билік өкілеттілігінің көлеміне қарай монархия қалай бөлінеді: 
Ans:Абсолюттік (шексіз); шектеулі 
Ans:Конституциялық, дуалистік  
Ans:Президенттік, парламенттік 
Ans:Теократиялық, зайырлы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Қай монархия түрінде монарх  ұлт символы ретінде ғана роль атқарады:  
Ans:Конституциялық  
Ans: Дуалистік  
Ans:Абсолюттік  

 
Ans: Жауаптардың барлығы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекеттер территориялық құрылымы жағынан қалай бөлінеді 
Ans:Жай, күрделі 
Ans:Монархия, республика  
Ans:Демократиялық, антидемократиялық  
Ans:Роман - герман, англосаксондық 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Адамгершілік прицинтиптерімен санаспайтын күшті мемлекеттік билікті жақтаған 
ойшыл: 
Ans:Н. Макиавили 
Ans:И. Кант 
Ans:Т. Гобс 
Ans: Дж. Локк 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: «Мемлекеттік саясат - адамның табиғи құқықтарын қорғау бойынша маманданған 
қызмет» деп қараған ойшылдар: 
Ans:Спиноза, Т.Гобс, Ж.Ж. Руссо 
Ans:Дюринг, Каутский, Н.Макиавилли 
Ans:Аристотель, Фильмер 
Ans: Августин, Ф. Аквинский 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекет механизмі ұғымына не кіреді 
Ans:Мемлекеттік билік , аппарат 
Ans:Мемлекеттік жəне жеке кəсіпорын  
Ans:Партия, қоғамдық қозғалыстар 
Ans:Қоғамдық, діни бірлестіктер 
Corr:1 
Pnt:1 
 
 
Que:Əлеуметтік норма дегеніміз - ... 
Ans:Қоғамдық қатынастарды, адамдар мінезін реттейтін ережелер 
Ans:Арнаулы мемлекеттін органымен қабылданған ережелер 
Ans:Ауызша таралатын, жазылмаған ережелер 
Ans:Техника, өндіріс саласында қолданылатын ережелер  
Corr:1 
Pnt:1 
 
 
Que:Атадан- бабаға ауызша берілген əдетке айналған ережелер 
Ans: Əдет - ғұрып нормалары  
Ans: Құқық нормасы  
Ans:Ұжымдық нормалар 

 
Ans:Техникалық нормалар 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Құқықтық сана құрылымы жағынан қандай элементтерден тұрады: 
Ans:Құқықтық идеология, құқықтық психология 
Ans:Саяси қызмет, саяси мəдениет  
Ans: Құқықтық тəртіп, құқықты жүзеге асыру 
Ans:Жауаптардың барлығы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Құқықтық қызметпен арнайы айналысатын адамдардың құқықтық санасы қалай 
аталады: 
Ans:Кəсіби құқықтық сана 
Ans:Қарапайым құқықтық сана 
Ans: Теориялық құқықтық сана 
Ans:Ұжымдық құққытық сана 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:  Адамдарың заңдарға, басқа да құқықтық құбылыстарға деген құқықтық сезім, көзқарас, 
бағаларының жүйесі 
Ans:Құқықтық сана 
Ans:Құқықтық мəдениет  
Ans: Қоғамдық сана 
Ans:Идеоллогия 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Жасы, ұлты, əлеуметтік, мүліктік, т.б. жағадайына байланысты қалыптасатын құқықтық 
сана: 
Ans:Топтық  
Ans: Жеке 
Ans: Ұжымық 
Ans: Халықтық 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Құқық саласындағы құндылықтарды қамтитын, зандылық, құқықтық тəжіриебенің 
деңгейін анықтайтың қоғамдық мəдениеттің түрі: 
Ans:Құқықтық мəдениет  
Ans: Рухани мəдениет  
Ans:Материалдық медениет  
Ans:Саяси мəдениет   
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Адамдардың күнделікті өмірдегі құқықтарын пайдалануы, міндеттерін орындалуына 
байланысты қалыптасқан құқықтық мəдениет 
Ans:Қарапайым 
Ans: Кəсіби 

 
Ans: Арнаулы 
Ans:Теориялық - ғылыми 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Құқықтық ақпарат беріп, халықтың мүдделерін ояту арқылы оларды белсенділікке 
итермелейтін құқықтық мəдениеттің қызметі 
Ans: Құқықтық əлеуметтендіру 
Ans: Танымдық - дамытушылық 
Ans: Құқықтық - реттеушілік 
Ans: Коммуникативтік 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Билік дегеніміз.... 
Ans: Адамдарды басқару қабілеті, құқығы  
Ans: Қызмет көрсету, орындау қабілеті 
Ans: Кез келгеннің қолынан келетін жұмыс 
Ans: Құдаймен берілген ерекше күш 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Жария билікті жүргізетін, азаматтардың мемлекеттегі байланысын  ұйымдастыратын 
əлеуметтік - саяси институттар мен құндылықтар жиынтығы - бұл: 
Ans: Саяси жүйе 
Ans: Құқықтық жүйе 
Ans:Қоғамдық жүйе 
Ans:Салық жүйесі 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Саяси жүйенің институционалдық элементтеріне не кіреді 
Ans:Мемлекеттік органдар, саяси ұйымдар  
Ans:БАҚ, тексеру, тергеу комиссиялары 
Ans:Нормалар, прициптер 
Ans:Конституция, үкімет қаулылары 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Саяси жүйенің нормативтік - реттегіш элементтеріне не кіреді 
Ans:Саяси нормалар, принциптер 
Ans:БАҚ, тексеру, тергеу комиссиялары 
Ans:Мемлекеттік органдар, полиция 
Ans:Саяси партиялар, қозғалыстар 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:  Қоғамда мемлекет билігіне қатысы жоқ, бірақ тəртіп ережесі ретінде халықтың сана-
сезіммінде қалыптасқан құқықтық қайнар көзі: 
Ans: Құқықтық дəстүр 
Ans: Нормативтік акт 
Ans: Сот прецеденті 

 
Ans:Келісім - шарт 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Соттың нақты бір іс бойынша шығарылған шешімін  ұқсас істерге қолдану 
Ans: Сот прецеденті 
Ans: Нормативтік дəстүр 
Ans: Ғылыми - құқықтық доктрина 
Ans: Құқықтық дəстүр 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекеттің құзыретті органдарымен қабылданған жалпыға міндетті нормалары бар 
ресми құжат: 
Ans: Нормативтік-құқықтық акт 
Ans: Құқықтық дəстүр 
Ans:Сот үлгісі, тəжірбиесі 
Ans:Келісім - шарттар 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Заңдық күшіне байланысты нормативтік актілер қалай бөлінеді: 
Ans:  Заңдар, заңға сəйкес нормативтік актілер 
Ans:  Конституциялық ағымлдағы 
Ans:Жай жарлықтар, заң күші бар жарлықтар 
Ans: Үкімет қаулылары, Президент жарлықтары 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Конституциялық заңдарға қайсысы жатады 
Ans: "Сайлау туралы" 
Ans: Президенттің жарлықтары 
Ans:Конституциялық кеңестің нормативтік қаулылары 
Ans:Министрліктердің ережелері 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекет шекарасының құрлығы, ашық теңіздегі əуе кеңістігіндегі кемелерде 
қолданылуын білдіретін ұғым: 
Ans: Нормативтік актінің кеңістікте қолданылуы  
Ans:Нормативтік актінің уақыт шеңберінде қолданылуы 
Ans: Актінің тұлғалар шеңберінде қолданылуы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Экстерриториялық ұғымы нені білдіреді  
Ans: Құқықтық актілер қызметінің мемлекет шекарасынан тыс қолданылатындығын  
Ans: Құқықтық акт тек өз мемлекеті ішінде қолданылатындығын  
Ans: Құқықтық акт тек ел азаматтарына қатысты қолданылатындығын  
Ans: Құқықтық актінің дипломатиялық өкідерге қолданылмайтындығын 
Corr:1 
Pnt:1 

 
 
Que:  Құқық номаларының өзара байланысы, бірлігі арқылы көрініс табатын құқықтың ішкі 
құрылымы 
Ans: Құқық жүйесі  
Ans: Құқықтық қатынастар  
Ans:Құқықтық жүзеге асыру  
Ans: Құқықтық шығармашылық  
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мазмұны жағынан біріккен нормлардың тобы қалай аталады 
Ans: Құқық институттары  
Ans: Құқықтағы олқылықтар  
Ans:Құқық аналогиясы 
Ans: Құқық функциясы  
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Жеке адамның мүддесін көздейтін, оған ерік беретін құқық  
Ans: Жеке құқық  
Ans:Жария құқық 
Ans: Обьективтік құқық 
Ans: Қылмыстық құқық 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Аталғандардың қайсысы жария құқыққа жатады 
Ans:Əкімшілік  
Ans: Неке отбасы 
Ans:Азаматтық 
Ans:Еңбек 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекетпен белгіленген, қоғамық қатынастарды реттейтін, жалпыға міндетті 
ержелердің жүйесі: 
Ans:Құқық 
Ans: Мораль 
Ans: Əдет-ғұрып  
Ans:Дін  
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:  Құқықтың формальды айқындылығы белгісін не жатады: 
Ans: Мағынасы анық, қысқа, əрі нұсқа болуы 
Ans: Əділдік, бостандық идеяларын білдіруі 
Ans:Жазылған нормалардан тұруы 
Ans: Қоғамның өзгеруіне байланысты өзгеріс отыруы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Құқықтанудың негізін қалайтын ғылымды атаңыз? 

 
Ans: Мемлекет пен құқық теориясы 
Ans: Еңбек құқығы 
Ans: Əкімшілік құқық 
Ans: Криминалистика 
Ans:Қылмыстық құқық 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Шарттық теория бойынша мемлекеттің қалыптасуы: 
Ans: Қоғамдық келісім нəтижесі 
Ans:Құдайдың еркі 
Ans: Мемлекет адамның пайда болуымен байланысты 
Ans: Бір таптың екінші тапты басып алуы 
Ans: Еңбек бөлінісінің нəтижесі 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Осы заманғы мемлекеттердің құқық қорғаушылық қызметтері неде? 
Ans: Мемлекет - қоғамдағы құқық бұзушылықпен күреседі жəне азаматтардың құқықтарын 
қорғайды 
Ans: Мемлекет - меншіктің барлық түрлерін дамытады 
Ans: Мемлекет - елдің шекарасын қорғайды, тысқары жат жерлерде елдің ресми өкілі болады 
Ans: Мемлекет - елдің экономикалық саясатын анықтайды 
Ans:Мемлекет - тұрмысы төмендерге, мүгедектерге, зейнеткерлерге, студенттерге жəне тағы 
басқаларға қамқорлық көрсетеді 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекет аумағында басқа мемлекеттік құрылымдар жоқ, аумақ əкімшілік-аумақтық 
бірліктерге бөлінген мемлекеттік құрылым қалай аталады? 
Ans: Унитарлы 
Ans: Империя 
Ans:Конфедерация 
Ans:Колония 
Ans: Федерация 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекеттің функциясын қалай түсінесіз? 
Ans: Мемлекеттің қызметінің негізгі бағыттары 
Ans: Ел қорғанысы 
Ans:Мемлекеттің жоғары органдарының қызметі 
Ans: Мемлекеттің міндеті 
Ans: Құқықтық тəртіпті күшейту 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Басқаруы бойынша алқалы мемлекеттік орган: 
Ans: Парламент 
Ans:Президент 
Ans: Əкім 
Ans: Бас Прокурор 

 
Ans:Министрлік 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Қазақстан Республикасының Конституциясына сəйкес мемлекеттік билік органдары: 
Ans: Бөлінген, бір-бірінен тəуелсіз 
Ans: Бір-бірімен келіспеушілікте болады 
Ans:Үкіметтің қолына шоғырланған 
Ans: Парламент пен Үкімет арасында бөлінген 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Қандай əлеуметтік нормалар мемлекеттік мəжбүрлеудің мүмкіндігіне тəн: 
Ans: Құқық нормаларына 
Ans: Əдет-ғұрыпқа 
Ans:Діни нормаларға 
Ans: Əдетке 
Ans:Моральдық нормалар 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Құқықтың еріктілік сипаты нені білдіреді? 
Ans:Құқық - адамдардың ерік-ықтиярын білдіреді. Халықтың ойын, ерік-ықтиярын мемлекет 
органдары тиісті нормативтік актілер қабылдау арқылы құқықты жүзеге асырады. 
Ans: Құқық - мемлекеттің күшіне сүйенеді. Егер мемлекет құқықтық нормалардың жүзеге 
асырылуын, дұрыс қолданылуын қамтамасыз етпесе, олар тек қағаз жүзінде ғана қалған 
болар еді. 
Ans: Құқық - мемлекет ресми түрде таныған, оның бүкіл аумағында əрекет күші бар заң 
нормаларының жүйесі. 
Ans: Құқық - ереже нормалар. Бұл нормалар өзгермелі болады. 
Ans: Құқық - қоғамдық қатынастарды реттейді. Тұлғалардың мінез-құлқының үлгісі болады. 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мына нормативтік құқықтық актілердің қайсысының күші жоғары? 
Ans: Конституция 
Ans:Үкіметтің қаулысы 
Ans:Президент жарлығы 
Ans: Жоғарғы Сот пленумының қаулысы 
Ans: Конституциялық заң 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Құқық бұзылу нəтижесінде туындайтын жағымсыз салдар құқықтық норманың қандай 
элементіне тəн? 
Ans: Санкция 
Ans: Диспозиция-санкция 
Ans:Гипотеза 
Ans:Диспозиция 
Ans:Гипотеза-диспозиция 
Corr:1 
Pnt:1 

 
 
Que:Нормативтік құқықтық актілердің түсініктілігі мен тиімділігін арттыру мақсатында 
жетілдіру, хаттау мен жүйелендірудің ережелері, əдістері мен тəсілдерінің жиынтығы: 
Ans: Заңдық техника 
Ans: Теория 
Ans:Құқықты жүйелендіру 
Ans:Типология 
Ans:Заңды жинақтау 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Тұлғаның құқықтық мəдениет элементінің құрылысы: 
Ans:Психологиялық, идеологиялық, мінез-құлықтық 
Ans: Заңдылық, физикалық 
Ans:Мінез-құлықтық, құқықтық 
Ans:Идеологиялық, заңдылық, мамандылық 
Ans:Саналық міндеттілік, мəдениеттілік 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекет тарапынан жаза қолдану əсерінен қорқып жасалынған құқықтық əрекет: 
Ans:Маргиналды 
Ans: Əлеуметтік-белсенді 
Ans: Конформистік 
Ans: Əрекет немесе əрекетсіздік түрде көрініс тапқан 
Ans: Құқық нормаларын шартты түрде қадағалау 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекеттік бюджеттің құрылуы мен атқару тəртібін көздейтін мемлекеттік қаржының 
жиналуымен байланысты қатынастарды реттейтін құқық саласы: 
Ans:  Қаржы құқығы 
Ans:  Жанұя құқығы 
Ans: Азаматтық құқық 
Ans:  Əкімшілік құқық 
Ans:  Жер құқығы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Құқықты жүзеге асырудың нысандары: 
Ans:  Орындау, сақтау, қолдану, пайдалану 
Ans:  Сақтау, бұзбау, орындау, талқылау 
Ans:  Қолдану, сақтау, талқылау, қадағалау 
Ans:  Шығару, сақтау, қолдану, пайдалану 
Ans:  Орындау, сақтау, қадағалау 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Субъектілері бойынша талқылаудың сұрыпталуы: 
Ans:  Ресми - аутентикалық, легалды, өкілді нормативті, казуалды, ресми емес - 
доктриналды, кəсіби, кəдімгі 
Ans:  Аутентикалық - өкілді, нормативті, доктриналды - кəсіби, кəдімгі 

 
Ans:  Ресми - логикалы, аутентикалық, легалды ресми емес, ғылыми, кəдімгі 
Ans: Дəлме-дəл, аутентикалық, нормативті, казуалды - кəсіби, тарихи 
Ans:  Мемлекеттік - аутентикалық, логикалық, легалды, мемлекеттік емес - доктриналды, 
кəсіби 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Əлеуметтік маңыздылығы дəрежесіне қарай құқыққа сай мінез-құлық: 
Ans:  Қажетті, қалаулы, рұқсат етілген 
Ans: Қалаулы, рұқсат етілген 
Ans:  Конформистік, маргиналды 
Ans:  Əлеуметтік белсенді, конформистік 
Ans:  Қажетті, əдетті 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекеттің жоғарғы билік органдарының құрылысы, құрылу тəртібі жəне құзыретінің 
бөлінісі қандай ұғыммен байланысты болады? 
Ans:  Басқару нысаны 
Ans:  Саяси жүйе 
Ans:  Мемлекеттік құрылым нысаны 
Ans:  Мемлекеттік саяси режим 
Ans:  Құқық қабілеттілік 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Құқықтық тəртіп ұғымы: 
Ans: Субъектілердің құқықтық əрекеті 
Ans: Адамдардың əрекеттеріне белгілі бір талап 
Ans:  Қоғамның адамдар əрекеттеріне талаптары 
Ans:  Қоғамдық қатынастардың тəртібі 
Ans:  Əлеуметтік байланыстардың реттеушілік жағдайы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Адам жəне азаматтың құқықтарының қандай топтары бар? 
Ans:  Саяси, жеке, əлеуметтік 
Ans:  Конституциялық, азаматтық, əкімшілік 
Ans:  Ресми, ресми емес 
Ans:  Мəдени, кепілденген, ақпараттық 
Ans:  Танылған, бекітілген 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Құқықтық жүйелерді түрлерге жіктеудің басты айырымдылық белгілері қандай болады? 
Ans:  Құқықтың қайнар көздері 
Ans:  Мемлекеттегі саяси құқықтық режимнің түрі 
Ans:  Қоғамдық құқықтық сана 
Ans:  Заң шығарушының шешімі, қарауы 
Ans:  Мемлекеттік органдардың нақты іс-əрекеттері 
Corr:1 
Pnt:1 

 
 
Que:Құқық жүйесінің құқықтық салаларға бөліну негіздері: 
Ans:  Құқықтық реттеудің пəні, əдістері 
Ans:  Заңнама саласын қалыптастыруға ықпал ететін негізгі ойлар 
Ans:  Заңды жауапкершілік сипаты 
Ans:  Сот тəжірибесі 
Ans:  Қоғамдық қатынастарға ықпал етудің əдістері 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Төменде көрсетілген заңды ұғымдардың қайсысы мемлекеттің экономикалық 
функциясына кіреді? 
Ans:  Шетелдерден инвестиция тарту, кəсіпкерлікке жағдай жасау 
Ans:  Құқықтық тəртіпті қорғау 
Ans:  Тұрмыс деңгейі төмен отбасыларға көмек көрсету, зейнетақымен қамсыздандыру 
Ans:  Мəдинетті, білімді, медицинаны дамыту 
Ans:  Ұлттық бірлікті қамтамасыз ету 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекеттік биліктің заңдылығы түсіндіріледі: 
Ans:  Конституцияда көрсетілген процедуралар мен халықтың еркіне сəйкес 
ұйымдастырылған биліктің заңдылығы 
Ans:  Билік органдарының арнайы құрылымдық ұйымдары 
Ans:  Барлық мемлекеттік органдардың құрылым ұйымы 
Ans:  Мемлекеттің əлеуметтік мақсаттарына биліктің сəйкес келуі 
Ans:  Биліктің құзырылық органы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мүліктік қатынастарды реттейтін құқық саласын көрсетіңіз: 
Ans:  Азаматтық құқық 
Ans:  Əкімшілік құқық 
Ans: Конституциялық құқық 
Ans:  Қылмыстық құқық 
Ans:  Еңбек құқығы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Италиядағы басқару нысаны: 
Ans:  Парламенттік республика 
Ans:  Дуалистік монархия 
Ans:  Президенттік республика 
Ans: Абсолюттік монархия 
Ans: Парламенттік монархия 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекеттік органдар əрекетінің аумақтық сипатына байланысты бола алады: 
Ans:  Федералды 
Ans:  Құқық жасаушы 
Ans:  Өкілді 

 
Ans:  Алқалы 
Ans: Жалпы құзыретті 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Құқықтың негізгі қағидалары: 
Ans: Демократизим, əділдік, бостандық, теңдік 
Ans:  Моральдық міндеттеме 
Ans:  Анархизм, цинизм 
Ans:  Əлеуметтік əділетсіздік 
Ans:  Құқықтың міндеттерден басымдылығы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:ҚР-да құқықтың қайнар көздерінің қайсысы негізгі болып табылады? 
Ans:  Нормативтік-құқықтық акт 
Ans:  Нормативтік шарт 
Ans:  Сот үлгісі (прецедент) 
Ans:  Мононорма 
Ans:  Құқықтық əдет-ғұрып 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Белгілі бір категориядағы адамдар мен ұйымдардың құқықтық жағдайын анықтайтын 
құқықтары, бостандықтары мен міндеттердің жиынтығы қалай аталады? 
Ans:  Құқықтық мəртебе 
Ans:  Құзырет 
Ans:  Құқықтық сана 
Ans:  Заңды факт 
Ans:  Құқықтық қатынас 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Қоғамдағы адамдардың жүзеге асырылып жүрген заңдарға, оларды қолдануға, қалаулы 
құқыққа жəне басқа да құқықтық құбылыстарға құқық сезімдерінің көзқарастарының, 
пікірлерінің, бағаларының жүйесі қалай аталады? 
Ans:  Құқықтық сана 
Ans:  Құқықтық қатынас 
Ans:  Заңдылық 
Ans:  Құқық шығармашылық 
Ans:  Құқықтық тəртіп 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Сот немесе басқа да құзырлы органның нақты іс бойынша құқық нормасы мағынасын 
түсіндіру туралы жасаған жəне оның өзі заңды түрде қарыстырылғанда ғана міндетті 
болатын ресми түсіндірудегі мəлімдемесі қалай аталады? 
Ans:  Казуалды 
Ans:  Легалды (заңды) 
Ans:  Нормативтік 
Ans:  Ғылыми 
Ans:  Кəсіби 

 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Құқық нормасында тұлғаларға əрекет етудің қандай тəсілдері қолданылады? 
Ans:  Тыйымдар, міндеттеулер, құқық өкілеттіктер 
Ans:  Декларациялар, үндеулер, ұрандар 
Ans:  Өнегелік ғибраттар 
Ans:  Саяси ұрандар мен бағдарламалар 
Ans:  Өнеге арқылы ықпал жасау 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Басқару нысаны көрсетеді: 
Ans:  Жоғарғы мемлекеттік органдар қалай құрылады жəне оның құрылымы қандай 
Ans:  Жоғарғы жəне басқа да мемлекеттік органдар арасында өзара қарым-қатынас қалай 
құрылатындығын 
Ans:  Жоғарғы мемлекеттік билік пен елдің халық арасында өзара байланыстың 
құрылатындығын 
Ans:  Жоғарғы жəне жергілікті мемлекеттік органдар арасында өзара қарым-қатынас қалай 
құрылатындығын 
Ans: Мемлекеттің жоғарғы орагандарының қызметі қаншалықты азаматтың құқықтары мен 
бостандықтарын қамтамасыз ететіндігін 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Құқықтық сана субъектілері бойынша қандай түрлерге бөлінеді? 
Ans:  Жеке, топтық, қоғамдық 
Ans:  Қоғамдық жəне жеке 
Ans:  Қарапайым, ғылыми, ресми 
Ans:  Ғылыми, кəсіптік, қарапайым 
Ans: Жеке жəне көпшілік 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Адам жəне азаматтың құқықтарының қандай топтары бар? 
Ans:  Саяси, жеке, əлеуметтік 
Ans:  Ресми, ресми емес 
Ans: Мəдени, кепілденген, ақпараттық 
Ans:  Конституциялық, азаматтық, əкімшілік 
Ans:  Танылған, бекітілген 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Заңды фактілердің түрлері: 
Ans:  Əрекет, оқиға 
Ans: Əрекет, əрекетсіздік 
Ans: Құқықтық мінез-құлық, құқықтық емес мінез-құлық 
Ans: Актілер, əрекеттер 
Ans: Оқиға, құқықтық мінез-құлық 
Corr:1 
Pnt:1 
 

 
Que:Мемлекеттік органдардың құрылу тəртібінің, олардың өзара жəне тұрғылықты халықпен 
əрекеттесуінің, халықтың басқаруға араласу дəрежесінің, жоғары мемлекеттік биліктің 
ұйымдастырылу əдісі: 
Ans: Мемлекет нысаны 
Ans: Мемлекеттік аппарат 
Ans: Басқару нысаны 
Ans: Мемлекеттік режим 
Ans: Əкімшілік-аумақтық ұйымдастырылу нысаны 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: «Мемлекеттің өз органдары арқылы құқық нормаларын болмыстағы нақты жағдайларға 
байланысты жүзеге асыруының нысандары» деген анықтамаға төмендегі ұғымдардың 
қайсысы сəйкес келеді? 
Ans: Құқық қолдану 
Ans: Құқық шығармашылық ісі 
Ans: Құқықтық мəдениет 
Ans: Құқықтық сана 
Ans: Құқық бұзушылық 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекет басшысы өз орнын мұра ретінде кабылдаған жəне оның билігі басқа бір 
биліктің, ұйым немесе сайлаушылардың туындысы емес басқару нысаны:  
Ans: монархия 
Ans: аристократия 
Ans: демократия 
Ans: тирания 
Ans: республика 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекеттік аппарат қызметінің заңдарды уақытылы жəне бұлжытпай орыңдалуын 
қамтамасыз ететін қағидасын қалай атайды?  
Ans: заңдылық қағидасы 
Ans: гуманизм қағидасы  
Ans: жариялылық қағидасы 
Ans: адамның қуқықтарын сактау жəне қорғау қағидасы  
Ans: унитаризм қағидасы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:"Рим қуқығының рецепциясы" деген үғым нені білдіреді: 
Ans: Рим кұқығының ережелерін алу жəне жаңа өмір жағдайларына машықтау 
Ans: Рим кұқығына мəңгілік құқык деген көзқараспен карау 
Ans: Рим құқығының нұсқамалары 
Ans: Рим қайнар көздерінің кайнар көздері  
Ans: Юстиниан кодификацияларының новеллалары 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Құкық теориясьнда «құқықтык жүйе» ұғымы нені білдіреді? 

 
Ans: қоғамдық қатынастарды құкықтық реттеуді қамтамасыз ететін барлық құқықтық 
құралдар мен институттардың жиынтығы 
Ans: құқықтық реттеудің механизмі 
Ans: заң жүйесі болып табылады  
Ans: сот жүйесі 
Ans: жеке тұлғаның нормативтік-құқықтың жағдайы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Заң шығару бастамашылық күқығы дегеніміз 
Ans:  Заң жобасын парламент қарауына ұсыну кұқығы  
Ans:  Заңдарды түсіндіру құқығы  
Ans:  Заңдар қабылдау құқығы 
Ans:  Заңдарды жариялау құқығы  
Ans:  Заңдарды талқылау құқығы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Кəсіби кұқықтық сана дегеніміз... 
Ans: кəсіпқой заңгерлердің араларында қалыптасқан тусініктер, ұғымдар, идеялар мен сенім-
нанымдар 
Ans:  құқық принципі 
Ans: заңды жүріс-тұрысты жəне заңға теріс жүріс-турысты білдіретін мақсаттар 
Ans: құқықты жүйелі түрде теориялық жағынан меңгергендікгі білдіретін жөніндегі идеялар, 
негізгі ой-пікірлер мен көзқарастар  
Ans: адамдардың кұқық туралы көпшілік түсінігі 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Əрекет кабілеттілігінің түсінігі 
Ans: адамның өз əрекеті мен міндеттеріне саналы түрде қатынасы; 
Ans: тұлғада кұқык пен міндеттердің пайда болуы 
Ans: мемлекеттік органдардың əр түрлі əрекет жасау кабілетілігі.  
Ans: белгілі бір əрекет ережесін таңдау тəсілі жəне өз əрекетінің зардаптарының алдын ала 
білу мүмкіндігі 
Ans:  құқық субьектісінің мемлекетпен танылған құқыкка жəне міндеттерге ие болу 
кабілеттігі 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Арнайы заң кұралдарының адам жүріс-тұрысына жəне қоғамдык қатынастарды 
прогрессивті дамып, тəртіпке келтіруге бағытталған құқық  нормаларының əрекеті  
Ans: Құқықтық реттеу 
Ans: Мемлекеттік күштеу  
Ans: Шартты міндет  
Ans: Əлеуметтік реттеу  
Ans: Заңды жауапкершілік  
Corr:1 
Pnt:1 
 
 
Que:Қандай коғамдык өмірде əкімшілік теріс қылык орындалады: 

 
Ans: мемлекеттік басқарумен қатысты байланыс 
Ans: мүлік пен мұрагерлікпен байланыстар 
Ans: заң жұмыскелерімен байланысты 
Ans: əскери қызметкермен катысты байланыс 
Ans: еңбек қызмет 
Corr:1 
Pnt:1 
 
 
Que:Қоғамның қалыпты өмірлік іс-əрекетін қамтамасыз ететін кажетті тəртіп 
Ans: Қоғамдық тəртіп  
Ans:  Мемлекеттік аппарат  
Ans: əлеуметтік билік 
Ans: Саяси институттар  
Ans: Əскери күш 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Қазақстанда мемлекеттік билік билікті бөлу принципі негізінде мынандай 
тармактарға бөлінеді:  
Ans: Заң шығарушы, атқарушы жəне сот билігі. 
Ans: Жоғарғы жəне жергілікті органдарға.  
Ans: Тұракты жəне уақытша органдарға 
Ans: Федералды органдарға жəне федерация субъектілерщің  органдарына  
Ans: Алқалық жəне жеке дара. 
Corr:1 
Pnt:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мемлекет жəне құқық теориясы 
  пəні бойынша 
оқу сабақтарын бағдарламалық жəне мультимедиалық сүйемелдеу 
 
 
Оқу сабақтарында электронды тасымалдаушы (дискет) түрінде келесі бағдарламалық 
жəне мультимедиалық жабдықтар қолданылады. 
 
1.
 
«Мемлекет жəне құқық теориясы» электронды оқу құралы. 
2.
 
№1 аралық бақылау бойынша тест тапсырмалары. 
3.
 
№2 аралық бақылау бойынша тест тапсырмалары.  
4.
 
Қорытынды емтихан  бойынша тест тапсырмалары.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каталог: dist zaoch -> 2kurs
2kurs -> 1. 1 тақырып Тіл дыбыстарының жасалуы Қазақ тіліне тəн дауысты дыбыстар жүйесі
2kurs -> Қазақстан тарихы пəні бойынша тақырыптар тізімі
2kurs -> Лексика. Антоним
2kurs -> 1-бақылау тапсырмалары 1 нұсқа
2kurs -> №13 дәріс Тақырып: Құқықтың түсінігі және мәні
2kurs -> Адамның психикалық іс-əрекеті
2kurs -> Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі Көпсалалы
2kurs -> Қазақ тілін оқыту əдістері
2kurs -> Рефераттар мен баяндама тақырыптары
2kurs -> Контрольная работа по дисциплине «Профессиональный английский язык» для студентов второго курса всех специальностей


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет