МеМлекеттік басҚаРу жӘнe МeМлeкeттік ҚызМeт халықаралық ғылыми-сараптама журналы халықаралық тoқсан сайын шығатын журналжүктеу 2.7 Mb.
Pdf просмотр
бет34/35
Дата15.03.2017
өлшемі2.7 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

акадеМия чествует ЮбиляРов

СУЛТАН САРТАЕВИЧ САРТАЕВÌÅÌËÅÊÅÒÒІÊ

ãîñóäàðñòâåííîå

óïðàâëåíèå è

ãîñóäàðñòâåííàÿ

ñëóæáà

186


187

автоРлаР туРалы МӘліМеттеР 

Рогов  и.  и.,    профессор,  заң  ғылымдарының  докторы,  Қазақстан  Республикасы 

Конституциялық Кеңесінің төрағасыкусдавлетов  с.,    Қазақстан  Республикасы  Президенті  Әкімшілігінің  мемлекеттік-құқық 

бөлімі меңгерушісінің орынбасары балиева  з.  я.,  Қазақстан  Республикасы  Парламенті  Мәжілісінің  депутаты,  Қазақстан 

Республикасы Парламенті Мәжілісінің Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік жөніндегі 

комитеттің мүшесі 

бейбітов  М.  с.,  заң  ғылымдарының  докторы,  профессор,  Қазақстан  Республикасы 

Президентінің  жанындағы  Мемлекеттік  басқару  академиясы  Сот  төрелігі  институтының 

директоры, Жоғарғы Сот Кеңесі жанындағы Біліктілік комиссиясының мүшесі.

ходжаева н. а.,  Сот төрелігі институтының Азаматтық құқық және процесс кафедрасының 

жетекші ғылыми қызметкері.сүлейменова у. а., Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының судьясы, заң ғылымдарының 

кандидаты, доцентМолдабаев  с.  с.,  заң  ғылымдарының  докторы,  Қазақстан  Республикасы  Президентінің 

жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы Сот төрелігі институтының профессоры скаков  а.  б.,  заң  ғылымдарының  докторы,  Қазақстан  Республикасы  Президентінің 

жанындағы  Мемлекеттік  басқару  академиясы  Сот  төрелігі  институтының  қылмыстық  құқық 

және процесс кафедрасының профессоры 

жетпісбаева  б.  а.,  филология  ғылымдарының  докторы,  Қазақстан  Республикасы 

Президентінің  жанындағы  Мемлекеттік  басқару  академиясы  Сот  төрелігі  институтының 

қылмыстық құқық және процесс кафедрасының профессоры 

тайторина  б.  а.,  заң  ғылымдарының  докторы,  Абай  атындағы  Қазақ  Ұлттық  педагогика 

университеті PhD магистратура және докторантура институты юриспруденция және экономика 

кафедрасының профессоры 

нарбинова М. М., заң ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы Президентінің 

жанындағы  Мемлекеттік  басқару  академиясы  Сот  төрелігі  институтының  азаматтық  құқық 

және процесс кафедрасының доценті 

Шаяхметова а. ғ., Астана қ. ауданаралық экономикалық сотының бас маманы 

Мұхаметқалиев  н.  ж.,  заң  ғылымдарының  кандидаты,  Қазақстан  Республикасы 

Президентінің  жанындағы  Мемлекеттік  басқару  академиясы  Сот  төрелігі  институтының 

Қылмыстық құқық және процесс кафедрасының доценті.

Мусин  к.  к.,  заң  ғылымдарының  кандидаты,  Қазақстан  Республикасы  Президентінің 

жанындағы  Мемлекеттік  басқару  академиясының  Сот  төрелігі  институты  азаматтық  құқық 

және процесс кафедрасының доцентінің міндетін атқарушы

бейбітов М. М.,  Астана қаласының судьясы

Раимбаев  с.,  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  жанындағы  Мемлекеттік  басқару 

академиясы  Сот  төрелігі  институтының  «Азаматтық  құқық  және  процесс»  кафедрасы 

профессорының міндетін атқарушы 

Қосанов  ж.  х.,  заң  ғылымдарының  докторы,  Қазақстан  Республикасы  Президентінің 

жанындағы  Мемлекеттік  басқару  академиясы  Сот  төрелігі  институтының  «Азаматтық  құқық 

және процесс» кафедрасы профессоры 

жетпісбаев б. а., заң ғылымдарының докторы, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің профессоры

нұрмағамбетов а. М.,  заң ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасының еңбек 

сіңірген қызметкеріжанұзақова л. т.,  заң ғылымдарының докторы, профессор, «Тұран» университеті жүйелік 

зерттеулердің қазақстандық қоғамы Институты директорының орынбасарыбайсалова г. т., заң ғылымдарының кандидаты, Д. А. Қонаев атындағы конститу ционал-

дық және халықаралық құқық кафедрасының доцентіШакишев  к.  д.,  заң  ғылымдарының  кандидаты,  доцент,  Қазақстан  Республикасы 

Президентінің  жанындағы  Мемлекеттік  басқару  академиясы  Сот  төрелігі  институтының 

азаматтық құқық және процесс кафедрасының меңгерушісі 

Қаржаубаев с. с., заң ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы Президентінің 

жанындағы  Мемлекеттік  басқару  академиясы  Сот  төрелігі  институты  директорының 

орынбасары 

Мәлікова  а.  Ш.,  заң  ғылымдарының  кандидаты,  доцент,  Қазақстан  Республикасы 

Президентінің  жанындағы  Мемлекеттік  басқару  академиясының  Сот  төрелігі  институтының 

қылмыстық құқық және процесс кафедрасының меңгерушісі 

Мұрат л., Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының прокуроры 

лебедев в., Ресей Федерациясы Жоғарғы Сотының төрағасы, заң ғылымдарының докторы, 

профессорурал  сами  сезай,  Түрік  Республикасы  Жоғарғы  Сотының  судьясы,  Түркия  Сот  төрелігі 

академиясының профессоры ханс йохим Шрамм, Берлин қаласының судьясы (Германия)

томас  херрманн,  Қырғызстанда  «Орталық  Азия  елдерінде  құқықтық  мемлекеттілікке 

көмектесу» GIZ жобасының жетекшісі диордиева о. н., Ресей Сот төрелігі институты сот және құқық қорғау қызметін ұйымдастыру 

кафедрасының доценті, отставкадағы судья пронякин а. д., Ресей Сот төрелігі институты сот және құқық қорғау қызметін ұйымдастыру 

кафедрасының профессоры, отставкадағы судья, заң ғылымдарының кандидаты, РФ еңбегі 

сіңген заңгері

лужина  а.  н.,  заң  ғылымдарының  кандидаты,  Ресей  Сот  төрелігі  институты  азаматтық 

құқық кафедрасының доцентічудык-белоусова  н.  и.,  заң  ғылымдарының  кандидаты,  доцент,  Хмельницкий  басқару 

және  құқық  университетінің  еңбек,  жер  және  шаруашылық  құқығы  кафедрасының  доценті 

(Украина, Хмельницкий)

гариевская М. б., Украина құқықтық ғылымдар Ұлттық академиясының Жеке меншік құқық 

және кәсіпкерлік ғылыми-зерттеу институтының кіші ғылыми қызметкері (Киев, Украина)Мошняга  в.,  саясат  ғылымдарының  докторы,  профессор,  Молдавия  мемлекеттік 

университетінің  саясаттану  кафедрасының  меңгерушісі,  Молдова  Республикасының  білім 

және ғылымға еңбегі сіңген қайраткері, Молдова Республикасы, Кишинев 

турко т., саясат ғылымдарының докторы, Молдавия мемлекеттік университетінің саясаттану 

кафедрасының доценті, Молдова Республикасы, Кишинев jolanta  urbanovič,  Mykolas  Romeris  University  Politics  and  Management  Faculty  Public 

Administration Department Andrius  stasiukynas,  Doctor  of  Social  Sciences, Associate  Professor  at  the  Department  of 

Public Administration, Faculty of Politics and Management, Mykolas Romeris University. абенова  а.  ч.,  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  жанындағы  Мемлекеттік  басқару 

академиясы Сот төрелігі институтының 2 курс магистранты Шарапатов а. а., Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару 

академиясы Сот төрелігі институтының 2 курс магистранты автоРлаР туРалы МӘліМеттеР

сведения об автоРах

informAtion on the Authors

автоРлаР туРалы МӘліМеттеР

сведения об автоРах

informAtion on the Authors

ÌÅÌËÅÊÅÒÒІÊ

ãîñóäàðñòâåííîå

óïðàâëåíèå è

ãîñóäàðñòâåííàÿ

ñëóæáà

188


189

сведения об автоРах

Рогов  и.  и.,  председатель  Конституционного  Совета  Республики  Казахстан,  профессор, 

доктор юридических науккусдавлетов  с.,  заместитель  заведующего  государственно-правового  отдела 

Администрации Президента Республики Казахстан балиева  з.  я.,  депутат  Мажилиса  Парламента  РК,  Член  Комитета  по  международным 

делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстанбейбитов М. с., директор Института правосудия Академии государственного управления 

при  Президенте  Республики  Казахстан,  член  Квалификационной  комиссии  при  Высшем 

судебном совете доктор юридических наук, профессор

ходжаева  н.  а.,  ведущий  научный  сотрудник  кафедры  гражданского  права  и  процесса 

Института правосудиясулейменова у. а., судья Верховного суда Республики Казахстан, кандидат юридических 

наук, доцентМолдабаев с. с., профессор Института правосудия Академии государственного управления 

при Президенте Республики Казахстан, доктор юридических наукскаков  а.  б.,  профессор  кафедры  уголовного  права  и  процесса  Института  правосудия 

Академии  государственного  управления  при  Президенте  Республики  Казахстан,  доктор 

юридических наук, профессор

тайторина б. а., профессор кафедры юриспруденции и экономики Института магистратуры 

и  докторантуры  PhD  Казахский  Национальный  педагогический  университет  имени  Абая, 

доктор юридических наук,

жетписбаева  б.  а.,  профессор  кафедры  уголовного  права  и  процесса  Института 

правосудия Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, 

доктор филологических наук

нарбинова М. М., доцент кафедры гражданского права и процесса Института правосудия 

Академии  государственного  управления  при  Президенте  Республики  Казахстан,  кандидат 

юридических наук

Шаяхметова а. г., главный специалист межрайонного экономического суда г. Астаны

Мухаметкалиев н. ж., доцент кафедры уголовного права и процесса Института правосудия 

Академии  государственного  управления  при  Президенте  Республики  Казахстан,  канд. 

юридических наук 

Мусин к. к., и. о. доцента кафедры гражданского права и процесса Института правосудия, 

канд. юридических наукбейбитов М. М., судья г. Астаны

Раимбаев  с.,  и.  о.  профессора  кафедры  гражданского  права  и  процесса  Института 

правосудия Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан косанов ж. х., профессор кафедры гражданского права и процесса Института правосудия 

Академии  государственного  управления  при  Президенте  Республики  Казахстан,  доктор 

юридических наук

жетписбаев б. а., профессор КазНУ имени аль-Фараби, доктор юридических наук

нурмагамбетов а. М., заслуженный деятель Республики Казахстан, доктор юридических 

наук


жанузакова  л.  т.,  заместитель  директора  Института  системных  исследований 

казахстанского общества университета «Туран» доктор юридических наук, профессор,байсалова г. т., доцент кафедры конституционного и международного права университета 

имени Д. А. Кунаева, кандидат юридических наукШакишев  к.  д.,  заведующий  кафедрой  гражданского  права  и  процесса  Академии 

государственного управления при Президенте Республики Казахстан, кандидат юридических 

наук, доцент 

каржаубаев с. с., заместитель директора Института правосудия Академии государствен-

ного управления при Президенте Республики Казахстан, кандидат юридических наукМаликова а. Ш., заведующая кафедрой уголовного права и процесса Института правосудия 

Академии  государственного  управления  при  Президенте  Республики  Казахстан,  кандидат 

юридических наук, доцент

Мұрат л., прокурор Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

лебедев в., Председатель Верховного Суда Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор (Россия)урал  сами  сезай,  судья  Верховного  Суда  Турецкой  Республики,  профессор  Академии 

правосудия (Турция)ханс йохим Шрамм, судья г. Берлин (Германия)

томас херрманн, руководитель проекта GIZ «Содействие правовой государственности в 

странах Центральной Азии» в Кыргызстане (Германия)диордиева  о.  н.,  доцент  кафедры  организации  судебной  и  правоохранительной 

деятельности Российской Академии правосудия, судья в отставке (Россия)пронякин  а.  д.,  профессор  кафедры  организации  судебной  и  правоохранительной 

деятельности  Российской  Академии  правосудия,  судья  в  отставке,  кандидат  юридических 

наук, доцент, заслуженный юрист РФ (Россия)

лужина  а.  н.,  доцент  кафедры  гражданского  права  Российской  Академии  правосудия, 

кандидат юридических наук (Россия)чудык-белоусова н. и., доцент кафедры трудового, земельного и хозяйственного права 

Хмельницкого университета управления и права, кандидат юридических наук, доцент (Украина)гариевская  М.  б.,  младший  научный  сотрудник  научно-исследовательского  института 

частного  права  и  предпринимательства  Национальной  академии  правовых  наук  Украины 

(Украина)

Мошняга  в.,  заведующий  кафедрой  «Политология»  Молдавского  государственного 

университета,  Республика  Молдова,  Кишинев,  заслуженный  деятель  образования  и  науки, 

доктор политических наук, профессор (Молдова)

турко  т.,  доцент  кафедры  «Политология»  Молдавского  государственного  университета, 

доктор политических наук (Молдова) jolanta  urbanovič,  Университет  Mykolas  Romeris,  Факультет  политики  и  менеджмента, 

Департамент государственного управления.Andrius stasiukynas, доктор социальных наук, ассоциированный профессор социальных 

наук,  ассоциированный  профессор  Департамента  государственного  управления,  Факультет 

политики и менеджмента, Университет Mykolas Romeris.

абенова а. ч., магистрант 2-го курса Института правосудия Академии Государственного 

Управления при Президенте Республики КазахстанШарапатов а. а., магистрант 2-го курса Института правосудия Академии государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан автоРлаР туРалы МӘліМеттеР

сведения об автоРах

informAtion on the Authors

автоРлаР туРалы МӘліМеттеР

сведения об автоРах

informAtion on the Authors

ÌÅÌËÅÊÅÒÒІÊ

ãîñóäàðñòâåííîå

óïðàâëåíèå è

ãîñóäàðñòâåííàÿ

ñëóæáà

190


191

informAtion About Authors

rogov i. i. , professor, PhD in Law, Сhairman of the Constitutional Council of the Republic of 

KazakhstanKusdavletov s., Deputy Head of the State and Legal Department, Administration of the President 

of the Republic of Kazakhstanbaliyeva  z.  y.,  Deputy  of  Mazhilis  of  the  Parliament  of  RK,  Member  of  the  Committee  on 

international affairs, defense and safety of Mazhilis of Parliament of the Republic of Kazakhstanbeybitov m. s., PhD of  Law, Professor, Director of the Institute of Justice of the Academy of Public 

Administration  under  the  President  of  the  Republic  of  Kazakhstan,  Member  of  the  Qualifications 

Commission under the Supreme Judicial Council

hodzhayeva n. A. Leading Research Associate in Department of Civil law and process of the 

Institute of Justice suleymenova u. A. Judge of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan, Candidate of  

Law, Associate professormoldabaev s. s., doctor of juridical sciences, Professor of the Institute of Justice of the Academy 

of public administration under the President of the Republic of Kazakhstanskakov  а.  b.,  doctor  of  legal  sciences,  the  professor  of  «Criminal  law  and  process»  chair, 

Institute of Justice of the Academy of public administration under the President of the Republic of 

Kazakhstan

zhetpisbaeva в. A., doctor of philology, professor of chair «Criminal law and process» Institute 

of Justice of the Academy of public administration under the President of the Republic of Kazakhstan taytorina A., doctor of law, professor of chair “Law and Economy» of Institute magistracy and 

PhD doctoral studies of Abay Kazakh National Pedagogical University narbinova m. m., candidate of law, associate professor of chair «Civil law and process» Institute 

of Justice of the Academy of public administration under the President of the Republic of Kazakhstanshayakhmetova A. G., the chief specialist of the specialized interdistrict economic court in Astana

mukhametkaliyev n. zh., Candidate in Law, Associate professor of the Department of criminal 

law and process of the Justice Institute of the Academy of Public Administration under the President 

of the Republic of Kazakhstan 

musin K. K. , candidate of the jurisprudence, acting the associate professor of chair «Civil law 

and process» of Institute Justicbeybitov m. m., judge, Astana

raimbaev s., Acting Professor of Chair of “Civil law and process» of the Institute of Justice of the 

Academy of public administration under the President of the Republic of KazakhstanKosanov zh. h., doctor of legal sciences, Professor of Chair of “Civil law and process» of the 

Institute of Justice of the Academy of public administration under the President of the Republic of 

Kazakhstan

zhetpisbayev b. A., doctor of law, professor of Al-Farabi Kazakh National University

nurmagambetov A. m., doctor of law, honored worker of the Republic of Kazakhstan

zhanuzakova l. t., doctor of law, professor, deputy director of Institute of system researches of 

the Kazakhstan society of Turan universitybaisalova G.t., PhD, Associate Professor of Constitutional and international law, D.A. Kunayev 

Universityshakishev K. d., candidate of law, assistant professor, the head of the department «Civil law and 

process» of the Academy of public administration under the President of the Republic of Kazakhstan Karzhaubaev s. s., candidate of law, deputy director of the institute of Justice of the Academy of 

public administration under the President of the Republic of Kazakhstan,malikova а. sh., candidate of law, assistant professor, head of «Criminal law and process» chair, 

Institute of Justice of the Academy of public administration under the President of the Republic of 

Kazakhstan

murat l., Prosecutor General Prosecutor’s Office of the Republic of Kazakhstan

lebedev а. , Chairman of the Supreme Court of the Russian Federation, doctor of jurisprudence, 

professorural sami sezai, judge of the Supreme Court of the Republic of Turkey, professor of the Justice 

Academy of Turkeyhans yokhim shramm, judge in Berlin (Germany)

thomas  herman,  advisor  of  GIZ  project  «Promotion  of  legal  statehood  in  Central  Asia»  in 

Kyrgyzstan diordieva o. n., the associate professor of the department «Organization of judicial and law 

enforcement officials «of Russian Academy of Justice, the judge in resignation (Russia)Pronyakin а. d., the professor of the faculty of «Organization of judicial and law enforcement 

officials» of the Russian Academy of Justice, retired judge, candidate of jurisprudence, associate 

professor, honoured lawyer of Russia (Russia)

luzhina n., candidate of law, associate professor of the faculty of «Civil law» of the Russian 

Academy of Justice (Russia)chudyk-belousova n. i., candidate of law, Associate professor of the labor, land and economic 

law of Khmelnytsky University of Management and Law (Ukraine)Gariyevskaya m. b., junior research associate of Research Institute of private law and business 

of the National Academy of legal sciences of Ukraine (Ukraine)moshnyaga V., doctor of political sciences, professor, head of the department of “Political science» 

of the Moldova State University, Republic of Moldova, Chisinau, honoured worker of science and 

education (Moldova)

turco  t.,  doctor  of  political  sciences,  associate  professor  of  chair  “Political  science”,  of  the 

Moldova State University, (Moldova)jolanta  urbanovič  Mykolas  Romeris  University  Politics  and  Management  Faculty  Public 

Administration Department (Lithuania)Andrius  stasiukynas,  Doctor  of  Social  Sciences, Associate  Professor  at  the  Department  of 

Public Administration, Faculty of Politics and Management, Mykolas Romeris University (Lithuania).Abenova A., 2-year MA student of the Institute of Justice of Academy of Public Administration 

under the President of the Republic of Kazakhstansharapatov A. A., 2-year MA student of the Institute of Justice of Academy of Public administration 

under the President of the Republic of KazakhstanавтоРлаР туРалы МӘліМеттеР

сведения об автоРах

informAtion on the Authors

автоРлаР туРалы МӘліМеттеР

сведения об автоРах

informAtion on the Authors

ÌÅÌËÅÊÅÒÒІÊ

ãîñóäàðñòâåííîå

óïðàâëåíèå è

ãîñóäàðñòâåííàÿ

ñëóæáà

192


193

МаҚала автоРлаРына ұсыныМдаР

РекоМендации автоРаМ статей

recommendAtions to the Authors of Articles

МаҚала автоРлаРына ұсыныМдаР

РекоМендации автоРаМ статей

recommendAtions to the Authors of Articles

МаҚала автоРлаРына ұсыныМдаР

Журнал  редакциясы  мемлекеттік  басқару  мен  мемлекеттік  қызметтің  өзекті  мәселелерін 

көрсететін  мақалаларды  және  басқа  басылымдарда  жарияланбаған  бірегей  туындыларды 

жариялау үшін қабылдайды. 

Тақырып 5–7 сөзден аспауы тиіс.

ӘОЖ көрсеткіші мақала тақырыбының төменгі сол жағына орналасады.

Автордың аты-жөні мақала тақырыбының алдына, қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінде 

жазылуы тиіс.

Мақалаға қоса берілуі тиіс: 1) ішкі пікір, 2) сыртқы пікір, 3) кафедра немесе әдістемелік кеңес 

отырысының басуға берілген пікірі бар хаттамасынан үзінді.

Мақала мына өлшемдер бойынша қанағаттандыруы тиіс: 

 - жұмыстың өзектілігі мен журналдың ғылыми басым бағыттарына сәйкестігі (мақалада 

аталған идеялардың, әдістердің, технологиялардың маңыздылығы, қолданылуы);

 - ғылыми  жаңалығы  (идеяның  бірегейлігі,  зерттеудің  алдына  қойылған  міндеттердің 

шешілуі);

 - құрылымдылығы (логикалығы, жүйелігі, баяндаудың байланыстылығы);

 - зерттеудің  негізгі  нәтижелерінің  мәні  мен  адекваттылығы  (нәтижелерді  баяндау, 

теориялық және практикалық маңыздылығы, қорытынды, ғылыми-практикалық мәні);

 - қолжазбаның  әдеби  деңгейі  (коммуникативтік  құндылығы,  ғылыми  стилге,  тілдік  және 

стилистикалық нормаларға сәйкестігі);

 - безендіру сапасы (редакция талаптарына сәйкестігі, терминологиялық лексиканың, тірек 

сөздердің қолданылуы).

Көлемі 8 беттен немесе 16000–17000 белгі (бос орын мен сілтемелерімен бірге) аспайтын 

мақала  мәтіні  қазақ,  орыс  немесе  ағылшын  тілдерінде  қағаз  жеткізушісінде  автордың 

қолы  қойылған  және  ғылыми  жетекші  немесе  ғылыми  кеңесшінің,  не  ұйым  басшысының 

бұрыштамасымен, және электронды нұсқада (дискетте: мәтін Wоrd 2003–2007 форматында, 

кестелер мен диаграммалар Ехсеl 2003–2007 форматында) төмендегі параметрлерді сақтай 

отырып, екі данада ұсынылады:

 - Arial қарпімен, негізгі мәтіннің қаріп өлшемі – 11 пт, суреттер мен диаграммалар – 11 пт, 

жоларалық – бір интервал;

 - сол жағы – 2 см, оң жағы – 2 см, жоғарғы жиегі – 3,5 см;

 - мәтін парақтың тек бір жағында ғана басылады, беттері жүйелі түрде нөмірленеді;

 - кестелік  сілтемелер  кестенің  астында  орналасады,  сілтемелер  (жұлдызшалар)  тиісті 

беттің соңында қойылады;

 - әдебиетке  сілтемелер  автор  сілтеме  жасайтын  дереккөздің  библиографиялық  тізімі 

және беті немесе нормативтік актінің баптары көрсетіле отырып, мақала мәтіні бойына 

тік жақшада көрсетіледі [1, 15 б.];

 - әдебиет  тізімі  мақала  бетінің  жалпы  санына  кіреді  және  дереккөздердің  (10-нан 

аспайтын) ескертілуіне қарай мәтіннің соңында мына тәртіпте ресімделеді: автор (аты-

жөні),  жұмыстың  (мақаланың)  атауы,  дерекнама  атауы  (жинақ,  журнал  және  т.  б.), 

басылым орны (қала және баспа), айы немесе нөмірі (журнал, газет), басылым жылы 

және бет нөмірі, 7.1:2006 МЖБК сәйкес, сонымен қатар ағылшын тілінде аудармасымен 

(Сілтемелер);

 - бірінші бетте автор (авторлар) туралы мәлімет көрсетіледі (қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде): аты-жөні, лауазымы, жұмыс орны (ведомстваны көрсетумен, ұйымның толық 

аударылған,  ресми  қабылданған  атауы),  ұйымның  заңды  толық  мекен-жайы,  ғылыми 

дәрежесі мен атағы; авторлардың электрондық жәшігі;

 - мақала қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жазылған (50–70 сөз) қысқа аңдатпамен 

(2–4 қысқа сөйлемдермен) және маңызды сөздермен жалғасады;

 - егер мақала авторлармен бірлесе отырып дайындалған болса, жариялау үшін барлық 

авторлардың жазбаша келісімі (қолдары) қажет.

Мақаланың  мазмұнына  авторлар  жауап  береді.  Журнал  редакциясының  мақаланы 

жариялауға немесе кейінге қалдыруға, стилистикалық түзетулер мен қажетті қысқартуларды 

енгізуге құқығы бар.

Жоғарыда  аталған  ұсынымдар  бойынша  ресімделген  мақалаларға  Академияның  тиісті 

бейіндегі мамандары пікір жазады, одан кейін жариялау мүмкіндігі туралы алдын ала шешім 

қабылданады. Талаптарды бұза отырып, ресімделген мақалалар жариялануға қабылданбайды.

Жазылу индексі «Қазпошта» АҚ каталогы бойынша»: 74207.

Журналдың бір нөмірінің бағасы – 4495 теңге. 

Журналға бір жылға жазылу бағасы – 17980 теңге.Мекенжайы:  010000,  Астана  қ.,  Абай  даңғылы,  33.  Қазақстан  республикасы 

Президентінің  жанындағы  Мемлекеттік  басқару  академиясының  редакция-баспа 

қызметі

Тел.: 75-32-79, 75-32-36, тел. / факс: 75-31-94, е-mail: journal@apa. кz

Каталог: images
images -> Сайын Мұратбеков Жусан иісі
images -> Оқырман конференциясы : Сайын Мұратбеков «Жусанның иісі», «Басында Үшқараның»
images -> Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7005 НҮСҚА
images -> С. Бегалин «Бала Шоқан» “Толағай”
images -> Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының
images -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
images -> Краткое содержание проекта Екі елдің данышпан ақындары Абай және Пушкин өмірі мен шығармашылығы қазіргі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет