Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігінжүктеу 9.72 Mb.
Pdf просмотр
бет3/18
Дата22.12.2016
өлшемі9.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

12 
 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
№3 (59) 2015 
лап қойған алғашқы топ ішінде өзі де болды және 
көшелердегі  жекпе-жекте  он  шақты немістің  көзін 
жойды.  Бұл  1944  жылдың  9-шы  мамырындағы 
оқиға болатын. 
Сәл  кейін  полк  командирі,  Кеңестер Одағының 
Батыры  подполковник  Рогаль  Құсметовтың 
кеудесіне  3-ші  дәрежелі  «Даңқ»  орденін  өз 
қолымен  қадады.  Мүмкін,  бұл  кездейсоқ  жағдай 
шығар,  бірақ  не  дегенмен,  «Даңқ»  орденінің 
алғашқысына,  майдан  дәмін  екі  жыл  татқанда  қол 
жеткізген  болса,  қалған  екеуін  бір-ақ  жылдың 
ішінде иеленді. Бұған  «Отан соғысы» мен «Қызыл 
Жұлдыз» ордендерін қосып қояйық. 
Даңқты  жерлесімізді  «Даңқ»  орденінің  1-ші 
дәрежесімен  марапаттау  жайлы  КСРО  Жоғары 
Кеңесі Президиумының Жарлығы наурыздың 24-де 
жарияланған-ды.  Батырдың  жасы  22-ге  келген  кез 
еді  бұл.  Ал,  жазмыш  сұрапыл  соғыстан  аман 
қайтқан оған небәрі 25 жас өмір берген екен. 
1945  жылы  Әбітай  Құсметов  туған  жеріне 
жеңіспен оралды. Ол колхоз шаруашылығын  қал-
пына  келтіру  жөнінде,  өкімет  пен  партияның  алға 
қойған  міндеттерін  іске  асыру  жолында  жан-тәні-
мен, яғни шын батылдық ерлікпен жұмыс атқарды. 
Бірақ  та  мейірімсіз  ажал  оны  біздің  арамыздан 
жастай  ол  дүниеге  біржола  алып  кетті.  Батырдың 
өзі  өлгенімен,  өмір  жолында  қалтырған  ерлігі, 
оның  жарқын  бейнесі  біздің  жүрегімізде  мәңгі 
сақталады. 
Соғыстан  оралмаған  жерлестерге  ескерткіш 
Көктеректе  де  орнатылған.  Бітімі  әлдеқайда  қара-
пайым  болғанымен  «Сауыр  бейітіндегіге»  ұқсас-
тығы  бар.  Бірақ  ең  бастысы  бұл  емес,  мынада: 
Донбастағы  осы  жерді  азат  етуде  жан  қиғандар 
аруағын,  олардың  ішінде    Әбітай  рухында,  тек 
шартты  түрде  зерделеп  тұрса,  Көктеректегінің 
аумағында  Әбітайдың  сүйегі  жатыр.  Демек, 
боздағымыздың шынайы зираты осында. 
Әбітай сүйегін әкелген қаралы шеру. 
Әбітай Құсметовтың сүйегін қайта қою, ауыл 
ортасындағы  ескерткіш  маңына  жерлеу  жергі-
лікті  селолық  Совет  пен  мектеп  бастамасын  
аудандық  атқару  комитеті,  партия,  комсомол, 
аудандық  комиссариат  қолдады.  Қайта  жерлеу  
7  мамыр  1985  жылы  салтанатты  түрде  өтті. 
Туыстары,  әйелі,  қарулас  достары,  таныстары 
түгел шақырылды.  
9  мамар  1945  жыл  –  бұл  адамзат  тарихында 
мәңгілік  есте  қалатын  күн.  Жеңіс  күні!  Биыл  Ұлы 
Жеңіске  70  жыл.  Бұл  күнді  соғыстың  алғы  шеп-
терінде  қайсарлықпен  шайқас  жүргізіп,  ерліктің 
сан  үлгісін  көрсеткен  ардагерлер  тойлайды.  Бұл 
мейрамды  өздерінің  тылдағы  қажырлы  еңбегімен 
жеңісті шыңдаған, күні-түні мал бағып, тынымсыз 
жұмыс  істеген  жұмысшылар,  ауыл  адамдары 
тойлайды.  Бұл  мейрамды  біздер,  жас  ұрпақтар  да 
тойлаймыз.  Уақыт  жылжыған  сайын  ержүрек 
аталарымыздың  кешегі  қан  майданда  біздің  жар-
қын  болашақ  пен  бейбіт  өміріміз  үшін  жасаған 
ерлік  істерін  ғибрат  тұтып  және  олардың  өмір 
жолын  үлгі  өнеге  етеміз.  Жыл  сайын  осы  Ұлы 
Жеңіс  күні  ескерткіш  басында  майданнан  орал-
маған боздақтарды 1 минут үнсіздікпен еске алып, 
оларға тағзым етеміз. 
«Күркіреп күндей өтті ғой соғыс» десек те, отты 
күндер  елесі  біздің  жадымызда.  Майданда,  тылда 
ерлік  көрсеткен  ардагерлеріміз  де  азайып  келеді. 
Ұлы  Отан  соғысындағы  Жеңіс  –  халқымыздың 
ерлігі  мен  даңқы.  Қазіргі  жас  буын  өкілдері 
біздерге  бейбіт  өмір,  жарқын  болашақ  сыйлаған 
майдан  арқалаған  аталарымызға  мәңгі  қарыздар 
екенімізді ұмытпайық! 

Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
13 
Педагогический  
ВЕСТНИК 
Педагогический 
ВЕСТНИК 
№3 (59) 2015 
О 
бщественность  внимательно 
следит за преобразованиями в области 
образования  и  возлагает  на  них  боль-
шие  надежды.  В  то  же  время  не  все 
реформы  образования  приносят 
ожидаемые  результаты,  и  это  пока-
зывает  опыт  стран  мира.  Реформы 
часто  остаются  на  бумагах  и  не 
приносят  плоды  или  исчезают  вовсе, 
оставляя  смутные  воспоминания  и 
названия.  Таким образом, мы должны 
поднимать  такие  вопросы  как:  Какие 
реформы  в  области  образования  в 
Кыргызстане  были  успешны  и  что 
осталось  от  них  в  системе?  Какие 
реформы  провалились  и  почему? 
Какие  факторы  влияют  на 
успешность реформ и наоборот? Эти 
вопросы требуют тщательного анализа 
и  трезвой  оценки,  ибо  государство 
теряет огромные финансы из-за плохо 
продуманных,  поверхностных  усилий 
на преобразования. 
Для  того,  чтобы  ответить  на  эти 
вопросы,  в  этой  статье  постараемся 
проанализировать  исследования  и 
литературу  опыта  других  стран.  В 
этой  статье  будут  использованы  идеи 
известных ученых в области образова-
тельных  реформ,  таких  как  Майкл 
Фуллан,  Мэтью  Майлз  и  Энди  Хар-
гривз.  В  частности  будут  представ-
лены 10 факторов, которые влияют на 
успешность реформ: 
1) Неправильные  чертежи  или 
карты реформ 
Карты необходимы для того, чтобы 
дойти  до  места  направления.  Если 
карта  составлена  неправильно,  соот-
ветственно будет крайне сложно най-
ти  место  и  направления.  Аналогично 
в  образовании,  мы  должны  четко 
знать  куда  двигаемся.  Реформа 
должна  иметь  четкую  карту,  которая  
 
поможет  достичь  нужных  результа-
тов. Все люди, вовлеченные в образо-
вание  (учителя,  родители,  руководи-
тели  образовательных  учреждений, 
ученые  и  эксперты)  имеют  свои  соб-
ственные  карты  или  видения  реформ 
образования.  Необходимо  действо-
вать  сообща,  чтоб  создать  единый 
план,  который  ясен  всем.  Неясные 
планы  ведут  к  неясным  дорогам.  На 
английском  языке  есть  такая  фраза 
«People fail to plan, but they do not plan 
to  fail»,  что  в  переводе  означает: 
“Люди  не  планируют  свой  провал,  а 
наоборот  проваливаются  в  планах”. 
Таким  образом,  отлично  состав-
ленный  план  является  половиной 
успеха. 
2) Символы выше содержания? 
Реформы  проводятся  чтобы  было 
улучшение,  но  к  сожалению,  иногда 
реформы не фокусируются на улучше-
ние  школ,  например,  а  на  личные 
корыстные  интересы  и  желания  неко-
торых  людей.  Например,  это  часто 
можно  встретить  в  проектах  между-
народных  доноров.  Правда,  работа  с 
донорами  приносит  дополнительные 
средства  и  ресурсы  извне.  Но  они 
часто используются не по назначению. 
Мероприятия  проводятся  поверхност-
но  для  отчитывания.  В  таких  случаях 
упор  делается  не  на  суть  реформы,  а 
на  поверхностные  символы.  Но  к 
сожалению,  когда  содержание  и  суть 
реформ  не рассматриваются  серьезно, 
символы  реформы  исчезают  вскоре 
после завершения реформ. 
3)  Поспешные  и  поверхностные 
реформы 
Такие реформы  часто  проводились 
у  нас.  Для  решения  кризисных  си-
туаций  проводятся  такие  поспешные 
реформы. Эти поверхностные и непро-
Дуйшон ШАМАТОВ, 
доктор философии (PhD), 
Ассоциированный 
профессор Высшей 
школы образования 
Назарбаев Университета, 
Кыргызстан  
Реформы  в  образовании: 
поиск  факторов,  приносящих  успех 

14 
 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
№3 (59) 2015 
думанные  реформы  порой  усложняют  ситуацию. 
Одной  из  причин  таких  реформ  являются  поли-
тики,  которым  нужны  скоротечные  результаты, 
они требуют, чтобы реформы проводились быстро 
и   чтобы результат  был  незамедлителен.  С  другой 
стороны  многие  международные  образовательные 
проекты  тоже  виноваты  в  этом.  Главная  их 
проблема  –  быстротечность.  Как  правило,  между-
народные  проекты  приходят  на  определенный 
срок,  4-5  лет,  и  работают  над  определенными 
компонентами  образования.  и  в  течение  4-5  лет 
должны  отработать  деньги,  выделенные  на  них. 
Многие  из  этих проектов громко  заявляют  о себе, 
когда  они  работают,  но  бесследно  исчезают  как 
только  их  срок  работы  заканчивается.  О  никакой 
устойчивости  реформ  не  может  быть  и  речи. 
«Проекты  приходят  и  уходят.  А  проблемы 
остаются». У людей, вовлеченных в такие проекты, 
к  сожалению,  появляется  сильное  чувство  зави-
симости от внешних проектов, и они с нетерпением 
будут ожидать следующий проект. 
4) Реформа как мода 
Еще  одна  проблема  многих  реформ  –  это 
восприятие его людьми как мода. Школы и другие 
образовательные учреждения всегда находятся под 
давлением  в  отношении  улучшений  и  преоб-
разований.  Ведь  реформы  или  инновации  могут 
принести  большие  финансовые  и  прочие 
дивиденды. Поэтому мысли о достижении быстрых 
результатов  заманивают  людей  (они  хотят  идти  в 
ногу со временем или под диктовку моды), в таких 
случаях  реформа  воспринимается  как  мода. 
Опасность  “реформы  как  мода”  в  том,  что  люди 
полностью  не  воспринимают  и  не  осознают  суть 
реформы и проводят их без глубокого анализа. Но 
мы хорошо знаем,  что мода постоянно меняется и 
за  последние  20  лет  мы  наблюдали  большое 
количество реформ, и про некоторые из них многие 
уже  давно  не  помнят.  Реформа,  связанная  с 
повышением  квалификации  учителей  под 
названием  “Ваучерская  система”,  является  одним 
из них. 
5) Непонимание сути сопротивления 
Реформа  –  нелегкая  вещь,  потому  что  она 
требует  от  людей  нового  мышления,  новых  пове-
дений, ценностей и новых действий. К сожалению, 
очень часто, если реформа не продвигается в таком 
темпе,  как  мы  хотим,  мы  сразу  же  начинаем 
обвинять  других  в  консерватизме.  Если  другие  не 
работают  так,  как  мы  хотим,  то  сразу  же  мы 
ссылаемся  на  их  сопротивление,  но  это  непра-
вильно,  и  это  может  быть  связано  с  отсутствием 
наших  стараний,  направленных  на  понимание 
полной  сути  проблем,  избегания  проблем. 
Реформы  требуют,  чтобы  люди  начали  думать 
иначе  и  у  них  нарушается  ощущение  баланса  и 
комфорта.  В  таких  случаях  надо  тесно  работать  с 
ними и терпеливо их поддерживать. 
С  другой  стороны,  причина  проблем  может 
быть еще  связана  с  неясностью  целей  реформ или 
отсутствием  ресурсов  на  продвижение  их  или 
отсутствием  необходимого  человеческого 
потенциала  для  проведения  реформ.  А  также 
многие  реформы  очень  плохо  продуманы, 
соответственно,  наиболее  естественной  реакцией 
будет сопротивление. В таких случаях надо самим 
думать о том, как исправить реформу, а не людей. 
Значит  непонимание  корней  сопротивления  не 
приведет к успехам реформ. 
6) Островки успеха 
Иногда  можно  наблюдать  маленький  успех  в 
определенной  школе  или  в  регионе.  Этот  успех 
может  быть  связан  с  учителями-новаторами, 
трудолюбивыми  администраторами  школ  или 
прогрессивными  родителями.  Но  нет  гарантии  на 
долгосрочность  этого  успеха.  Потому  что  успех 
определенных людей в маленьких островках может 
исчезнуть, если, например, учителя уйдут из школ 
и.т.д.  Островки  успеха  нуждаются  в  поддержке  и 
нужно  широко  распространять  их  инициативы, 
чтоб другие тоже освоили успех, как свой, и чтобы 
островок  успеха  стал  системным.  То  есть,  чтобы 
была институционализация. 
7) Тернистые дороги реформ 
Реформы  никогда  не  бывают  легкими.  Если 
реформаторы думают и ведут себя как будто знают 
все, а остальные ничего не знают, потому что они в 
темноте, то они глубоко ошибаются, так как они не 
дают  возможности  другим  на  полное  понимание 
реформ. Они всегда должны помнить то, сколько у 
них  самих  ушло  времени  и  стараний  на 
концептуализации  реформ.    Люди  только  тогда 
воспринимают  реформу,  когда  глубоко  ее 
понимают и пропускают через себя, могут усвоить 
ее  и  сделать  ее  своей.  Значит,  дорога  реформ 
никогда  не  бывает  прямой,  а  наоборот  бывает 
тернистой и  извилистой.  Поэтому,  следует  пройти 
каждую ее часть добросовестно, «не урезая путь». 
8) Проблемы – наши друзья 
Эта фраза  может  казаться абсурдной  первично. 
«Как  это  так?  Проблемы  же  наши  недруги  и  с 
ними надо бороться – как они могут быть нашими 
друзьями?» – могут спросить многие. Но проблемы 
естественны  и  всегда  обладают  качествами, 

Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
15 
Педагогический  
ВЕСТНИК 
Педагогический 
ВЕСТНИК 
№3 (59) 2015 
которые нам  могут  помочь.  Для решения  проблем 
надо  глубоко  понимать  их  суть  и  поэтому  надо 
относиться  к  проблемам  как  к  закономерным 
явлениям.  Они  могут  стать  большим  рычагом  для 
развития.  Проблемы  помогут  в  более  глубоком 
понимании  и  достижении  успеха,  поэтому  вместо 
того,  чтоб  избегать  проблем,  нужно  работать  с 
ними. 
9)  Не  одинаковомыслящие  приведут  к 
успехам 
Мы часто  выбираем  и  тесно работаем  только  с 
теми,  кто  является  нашими  единомышленниками. 
Потому  что  нам  удобно,  так  как  никто  никому  не 
мешает.  Мы  изначально  избегаем  тех,  кто  думает 
иначе. Это хорошо до поры и времени и рано или 
поздно  нам  придется  пожинать  «плоды»  своих 
выборочных  действий.  Если  мы  избегаем 
«неудобных» и инакомыслящих, это не приведет к 
долгосрочному  успеху.  Новаторы-единомыш-
ленники  редко  достигают  ощутимых  результатов. 
Очень  многие  “реформаторы”  просто  делают 
имитацию  вовлечения  необходимых  людей 
(например  учителей-практиков)  в  реформу, 
касающуюся  их  деятельности,  и  продвигают 
“своих”.    Это  подтвердил  Эльмор  (1995)  в  своих 
исследованиях. Маленькие  группы  самоизбранных 
единомышленников  редко  могут  повлиять  на 
большую  массу.  Работая  выборочно,  они  создают 
барьер  между  собой  и  другими  (с  теми,  кто  не 
входит  в  их  группу),  этот  разрыв  увеличится  со 
временем.  Поэтому,  с самого  начала  реформаторы 
должны  работать  со  всеми,  не  разделяя  людей  на 
«своих» и «чужих». Надо встречаться, обсуждать и 
находить  точки  соприкосновения,  вместо  того 
чтобы  избегать  конфликтов.  Избегание  “неудоб-
ных”  и  отложение  на  потом  может  принести 
некоторый  успех  в  начале,  но  в  далнейшем  такой 
подход обречен на провал. 
10) Изменения должны быть системными 
Многие  реформы,  к  сожалению,  бывают 
фрагментарными  –  не  связанными  друг  с  другом. 
Они  существуют  в  виде  отдельных  «проектов».  К 
сожалению,  такие  проекты  приходят  и  уходят, 
мало оставляя за собой,  в последующие годы. А у 
общестенности создаются недоверие и неприязнь к 
таким  реформам.  Таким  образом,  надо  добиваться 
того,  чтобы  в  системе  остались  идеи  реформ,  и 
чтоб они действовали во благо всем. Системность и 
устойчивость  реформ  должны  всегда  быть  их 
приоритетными требованиями. 
Итак, надо учитывать вышеуказанные факторы, 
которые  влияют  на  успешность  реформ  и  надо 
добиваться того, чтобы реформы приносили пользу 
всем, а не исчезали сами по себе. 
Литература: 
1. Fullan, M. & Miles, M. (1992). Getting reforms right: What works and what doesn’t. In Phi Delta Kappan, 
Vol. 73, No.10. June 1992. pp. 744-752 
2. Fullan, M. J. (2001). New meaning of educational change. New York: Teachers College Press. 
3.  Fullan,  M.,  &  Hargreaves,  A.  (1991).  What's  Worth Fighting For?  Working  Together for Your  School. 
Toronto: Ontario Public School Teachers' Federation. 
4. Development. London: Routledge.  Pp.127-138. 
5. Hargreaves, A. (1995). Changing teachers, changing times: Teachers’ work and culture in the postmodern. 
London: Cassell. 

16 
 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
№3 (59) 2015 
Н 
а сегодняшний день в школах 
Казахстана  нет  учителей,  подготов-
ленных  к  работе  в  должности  «кура-
тор». Должность «Куратор» есть толь-
ко в АОО «Назарбаев Интеллектуаль-
ные школы». 
Наша  школа-лицей  №44  имени 
Оралхана  Бокея  является  опорной 
школой  и  входит  в  число  35  школ 
Казахстана,  транслирующих  опыт 
НИШ.  Нам  был  интересен  опыт 
Назарбаев  Интеллектуальных  школ  в 
создании  системы  воспитательной  ра-
боты.  Приехав  с  Великобритании  по 
программе  стажировки  руководящего 
состава, 35 базовых организаций сред-
него  образования  Республики  Казах-
стан,  добились того,  чтобы нам выде-
лили  5  штатных  единиц  кураторов. 
Перед  нами  стал  вопрос  «кто  будет 
работать  куратором»?  Мы  решили 
провести  конкурсный  отбор  и  начали 
прием  резюме.  Конкурс  проходил  в 
два этапа: 
1. Собеседование; 
2.  Составление  и  защита  сценария 
воспитательных  мероприятий  на 
определенную тему. 
Предпочтение  отдавали  педагогам, 
для  которых  любовь  к  детям  было 
главным. Таким образом, у нас в шко-
ле  появились  кураторы.  Работа  кура-
тора  отличается  от  работы  классного 
руководителя  общеобразо-вательной 
школы  тем,  что  куратор  не  является 
учителем  -  предметником,  не  прово-
дит уроки и может целиком посвятить 
себя  воспитательной  работе  с  учени-
ками и родителями. 
Первым  делом  были  разработаны 
функциональные  обязанности  курато-
ры,  где  за  основу  были  взяты  «Поло-
жение  о  работе  кураторов  НИШ»  го-
рода Усть-Каменогорска. [2, с. 1-4]. 
 
В  пункте  №5  расписали  права  и 
обязанности куратора.  
Куратор имеет: 
-  право  на  помощь  в  работе  со 
стороны  врача,  психолога,  библиоте-
каря  (в  изучении,  консультировании 
куратора  по  проблемам  его  работы,  в 
проведении  отдельных  акций  и 
мероприятий); 
- право на помощь со стороны учи-
телей  (информирование  об  учебной 
деятельности  лицеистов,  совместный 
анализ  их  учебных  трудностей, 
помощь в проведении воспитательных 
дел и мероприятий); 
-  право  на  помощь  со  стороны 
администрации  (со  стороны  замести-
теля  директора  по  воспитательной 
работе, методическая и организацион-
ная  помощь;  со  стороны  заместителя 
директора по опытно-эксперименталь-
ной  работе,  организация  научного 
консультирования); 
-  право  на  помощь  родителей 
лицеистов в работе; 
-  право  присутствовать  в  своем 
классе на уроках. 
Создали  в  школе  разновозрастное 
ученическое  сообщество  «Байтерек», 
где  за  основу  был  взят  опыт  работы 
АОО  НИШ,  одной  из  организа-
ционных форм воспитательной работы 
которого  является  сообщество 
«Шаңырак».  Почему  мы  назвали  свое 
сообщество  «Байтерек»?  По  преда-
ниям  казахского  народа,  на  берегу 
Мировой  реки  растет  Древо  Жизни, 
которое  называется  «Байтерек»,  кор-
нями  удерживающее  землю,  подпи-
рающее  короной  небо.  Корни  этого 
дерева,  соответственно,  находятся  в 
подземном  мире,  само  дерево,  его 
ствол  –  земном,  а  корона  –  в 
небесном". 
Н. Садыкова, 
заместитель директора, 
Школа-лицей №44  
имени Оралхана Бокея, 
г. Усть-Каменогорск  
Роль куратора 
в организации воспитательной работы в школе 

Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
17 
Педагогический  
ВЕСТНИК 
Педагогический 
ВЕСТНИК 
№3 (59) 2015 
Структура Байтереков 
В школе создали 3 байтерека, состоящих из уча-
щихся  5,  8  классов.  Каждый  байтерек  имеет  свое 
название,  герб  и  девиз,  такие  как:  «Тұлпар», 
«Самрұқ»,  «Қырандар».  Каждый  байтерек  объеди-
няет 2 разновозрастных класса. Вся воспитательная 
работа выполняется под руководством кураторов и 
завуча по трансляции опыта работы НИШ. В одном 
байтереке функционируют 5 групп по 10 человек, в 
каждом  из  которых  5  учеников  с  8  класса,  5  с 
младшего  класса.  Общее  руководство  осуще-
ствляет  куратор.  Куратор  –  это  педагог,  основная 
деятельность  которого  направлена  на  помощь 
школьникам в их личностном развитии,  координа-
цию образовательного процесса в классе. 
Перед куратором стоит широкий круг задач: 
-  изучение  личности  обучающегося,  его  склон-
ностей,  интересов  с  целью  оказания  помощи  в 
саморазвитии и самоопределении; 
-  оказание  помощи  школьнику  в  укреплении 
физического и психического здоровья; 
-  создание  гуманистической  атмосферы  в 
классном  коллективе  как  условия  нравственного 
развития школьников; 
-  оказание  помощи  в  личностном  развитии 
школьников; 
-  оказание  помощи  в  интеллектуальном  разви-
тии  (развитие  познавательных  интересов,  интел-
лектуальных  склонностей,  творческих  способ-
ностей); 
-  обеспечение  соблюдения  прав  и  свобод  обу-
чающихся,  охраны  их  жизни,  здоровья  и  без-
опасности в период образовательного процесса. 
За  каждым  куратором  закрепляются  по  два 
тренера,  которые  в  течение  года  помогают  и 
обучают  их  воспитательной  работе,  оформлению 
документации. Организация деятельности тренеров 
в  профессиональном  становлении  молодого 
педагога: 
-  изучение  передового  опыта  по  созданию 
модели  тренерского  сопровождения  профессио-
нального становления молодых педагогов; 
-  изучение  передового  опыта  по  разработке 
индивидуальных  образовательных  программ, 
индивидуальных образовательных маршрутов; 
-  создание  модели  тренерского  сопровождения 
профессионального  становления  молодых  педаго-
гов;  
- нормативно-правовой базы. 
Для  проведения  кураторского  часа  по  школе 
отводится единый день: 4 неделя каждого месяца – 
пятница.  Кураторы  во  всех  байтереках  проводят 
нулевым  уроком  кураторский  час.  Для  анализа 
своей  ежедневной  педагогической  работы  кура-
торы  школы  ведут  рефлективный  дневник.  В  нем 
они  подвергают  анализу,  критическому  осмысле-
нию всего того, что произошло за неделю. Понятие 
«рефлексивный  практик»  берет  свое  начало  в 
работах  философа,  психолога  и  реформатора  в 
сфере  образования  Джона  Дьюи,  а  также  –  в 
работах  философа,  индустриального  и  технологи-
ческого  исследователя  Дональда  Шона.  Книга 
Дьюи «Как мы думаем» (1910) оказала уникальное 
влияние  на  образование,  определяя  рефлексивную 
мысль  с  точки  зрения  интеллектуализации  про-
блем,  подлежащих  решению:  формулировка  идеи 
или  гипотезы,  инициирование  и  осуществление 
анализа  и  исследования  практических  ситуаций; 
апробация гипотезы на практике. [2, с. 192] 
Рефлективный  дневник  является  помощником 
куратора,  развивает  их,  заставляет  задуматься  и 
искать  ответы.  Приведем  выдержки  из  рефлек-
сивного дневника кураторов. «Раньше я не задумы-
валась,  как  строить  отношения  с  учениками,  мне 
казалось  это  очень  просто.  Приду,  поговорю  с 
ними,  и  они  меня  полюбят.  Но  на  практике 
оказалось все по - другому. Я начала понимать, что 
отношения  с  детьми  надо  строить  на  доверитель-
ном  взаимоотношении,  каждый  ребенок  требует  к 
себе особого внимания». 
Для  становления  кураторов  как  молодых  педа-
гогов в школе проводятся: 
- консультации; 
- учебные занятия куратора; 
- мастер-классы куратора; 
- собеседования; 
-  посещение  кураторских  часов  в  НИШ, 
встречи;  
- мастер – классы с тренерами НЦПК «Орлеу»; 
- изучение теоретического материала. 
Для  оценки  эффективности  работы  кураторов  
проводятся: 
-  открытые  воспитательные  часы    молодого 
педагога; 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет