Методическое пособие. Астана: Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2014. 56 сжүктеу 2.39 Mb.
Pdf просмотр
бет5/9
Дата22.12.2016
өлшемі2.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

 

 

 

 

 

 

39 


 

Қорытынды  

 

Әлемнің дамыған 30 елінің қатарына кіру жөніндегі стратегиялық мақсатқа 

жетуге септігін тигізуге тиіс шаралардың бірі әрі бірегейі – елімізде жүргізіліп 

жатқан орта білім мазмұнын жаңарту саясаты. 

2011 жылы дербес ұйым болып құрылған Назарбаев Зияткерлік мектептері 

реформалау  тәжірибесіне  және  әлемнің  жетекші  сарапшы  институттарымен 

тікелей  әрі  ұдайы  әріптестікке  сүйеніп,  отандық  орта  білім  саласына  «өсу 

нүктесі»  қызметін  атқаруда.  Өз  құрамына  Зияткерлік  мектептері  желісін, 

педагогикалық  шеберлік,  өлшем  және  білім  беру  бағдарламалары  мен 

ресурстарына  маманданған  орталықтарды  ендіре  отырып,  ДББҰ  бірегей 

бағдарламалары  мен  тәжірибесі  арқылы  білім  беру  мазмұнын,  педагогикалық 

кадрлардың  біліктілігін  арттыру  және  қайта  даярлау  ісін,  білім  беру 

қызметтерінің сапасын бағалауды, білім мониторингісі мен менеджментін, т.т. 

заманауи көзқарас тұрғысынан қайта құруға көшбасшылық жасау үстінде.  

Зияткерлік  мектептер  тәжірибесін  Білім  және  ғылым  министрлігіне 

қарасты  ведомстволық  кәсіпорындар  көмегімен  жүйелі  бейімдеп  тарату  орта 

білім мазмұнын жаңарту саясатының іргетасын құрайды. 

Ы. Алтынсарин  атындағы  ҰБА  қызметкерлері  бейімдеуге  қатысқан 

жаңарған  оқу  бағдарламалары  мен  жоспарларын  апробациядан  2015 жылдан 

өткізіле  бастап,  республиканың  30  мектебін  қамтиды.  Министрлік  жоспарына 

сәйкес  ел  мектептері  жаңарған  мазмұнға  жаппай  2016  жылдан  бастап  өте 

бастайды.  Сол  жылы  бірінші  сыныпқа  барған  балалар  жаңарған  оқу 

бағдарламаларымен мектеп бітіргенге дейін оқиды. Бұл 12 жылдық орта білім 

моделі  бойынша  оқудың  алғашқы  жылы  болмақ.  Бұл  үрдіске  ілінбейтін 

оқушылар  жаңарған  білім  мазмұнымен  ішінара  танысуға  мүмкіндік  алады, 

себебі тілдік пәндер, «АКТ» пәні және жобалық іс-әрекет жаңа бағдарламалар 

негізінде жүргізіледі. 

Жаңарудың  басты  мақсаты  –  үйлесімді  дамыған,  ХХІ  ғасырда  сәтті  өмір 

сүру үшін қажетті дағдылары қалыптасқан азамат тұлғасы.  

 

Жаңа  бағдарламаладың  құрылымы  да,  формасы  да  қолданыстағы 11 

жылдық мектеп бағдарламаларынан едәуір ерекше. Мұндай өзгерістер білім 

центризмінен іс-әрекет құндылықтарына ауысу үшін қажет. 

Жаңару саясатының ойдағыдай жүзеге асуы білім берудің айналасындағы 

барлық  субъектілер,  әсіресе  мұғалімдер  қолға  алынған  шаралардың  маңызын 

жете түсінуіне байлаулы. Ықтимал қауіп-қатерлерді азайту үшін елімізде керек 

оқу-әдістемелік және материалдық-техникалық жағдай туғызылуда. Зияткерлік 

мектептер оқыту, сабақ және тәрбие беруде осы заманғы әдіс-тәсілдерді ендіріп 

бөлісуде,  ДББҰ  Педагогикалық  шеберлік  орталығының  бағдарламалары 

педагог кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау ісін қайта құруға 

себепші  болды,  мұғалім  кәсіпқойлығын  ұдайы  арттыру  мақсатында 

педагогтердің  желілік  қауымдастығы  құрылды,  жаңару  мәселелеріне  қажет 

ресурстық қолдаудың өзге мүмкіндіктері барынша көзделуде.  

 

 

40 


 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 

 

 

Нурланов Е.Б. Обновление учебных программ среднего образования как технологическая  основа  развития  функциональной  грамотности  школьников 

Республики Казахстан. http://www.group-global.org/ru/lecture/view/17252. 

2  Участие  главы  МОН  РК  в  III  Конференции  министров  образования 

стран-участниц 

Болонского 

процесса 

в 

Бухаресте. http://nkaoko.kz/news/latest_news/2474/.  

Бухарестское Коммюнике 

от 


апреля 


2012 

г. 


http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/2012/Kommjunike.pdf. 

Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың  Қазақстан халқына 

Жолдауы. 

2014 

жылғы 


17 

қаңтар. 


http://www.akorda.kz/kz/page/page_215751_kazakstan-respublikasynyn-prezidenti-

n-a-nazarbaevtyn-kazakstan-khalkyna-zholdauy-2014-zhylhy-17-kantar. 

Жоғары  қамқоршылық  кеңесінің  2013  жылғы  18  сәуірдегі  шешімімен мақұлданған «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының 

2020 жылға дейінгі даму стратегиясы. Астана, 2013. – 48 б. 

6 Мұғалімдерге. http://nis.edu.kz/kz/teachers/.  

«Назарбаев  Университеті»,  «Назарбаев  Зияткерлік  мектептері»  және «Назарбаев Қоры» мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 

19 қаңтардағы № 394-IV Заңы. http://adilet.zan.kz/ kaz/docs/Z1100000394. 

«Назарбаев  Зияткерлік  мектептері»  ДББҰ  мамандары  әзірлеген  ҚР Бастауыш  мектептің  жаңа  стандартын  талқылау  жұмысын  өткізуге  арналған 

31.05.2014 жылғы материал. 

9 Материалы по содержанию и структуре обновленных учебных программ 

и  планов  от  11.06.2014  г.,  подготовленные  сотрудниками  НАО  им. 

И. Алтынсарина (исполнители Сыздыкова Г.С., Нурланов Е.Б.). 

10 


Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 

курстарының бағдарламасы. Мұғалімге арналған нұсқаулық (қазақ, орыс және 

ағылшын  тілінде).  Үшінші  (негізгі)  деңгей.  Үшінші  басылым.  Астана: 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, 2013. – 306 б. 

11  Назарбаев  Зияткерлік  мектептердің  тәжірибесі  негізінде  орта  білім 

мазмұнын  жаңарту:  ағылшын  тілі  пәні  бойынша  аралық  есеп.  2014  жылғы 

21 

қаңтар. Орындаушы Нұрланов Е.Б. 12  «Назарбаев  Зияткерлік  мектептері»  дербес  білім  беру  ұйымының 

жылдық  есебі.  2012.  Астана:  «Назарбаев  Зияткерлік  мектептері»  ДББҰ,  2012.  – 

122 б. 

13 


«Шаңырақ» 

оқушылар 

қауымдастығы. 

http://nis.edu.kz/kz/ 

projects/shanyrak/.  

14 


Қанат  Мәметқазыұлы.  Зияткерлік  мектептердің  ел  болашағына  берері 

зор. 2011 жылғы 24 ақпан. http://www.inform.kz/rus/article/2355044.  

15 Талдықорған қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінде III Наурыз 

кездесулері ашылды! http://nis.edu.kz/kz/projects/nauryz/.  

41 

 


16 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ кызметкерлері «Кіріктірілген 

білім  беру  бағдарламасы:  Бастауыш  мектеп»  атты  23.05.2013 ж.  дайындаған 

материалдары. 

17 


Педагогикалық шеберлік орталығы. Центр педагогического мастерства. 

Center of Excellence (

жарнамалық-ақпараттық басылым). Астана, 2012. 

18 


Қазақстан  мұғалімдерінің  педагогикалық  шеберлік  деңгейін  көтеру. 

http://nis.edu.kz/kz/programs/broadcast-exper/teacher-profdev/.  

19  Базалық  мектептермен  жұмыс  туралы  мәлімет.  http://nis.edu.kz/kz 

/programs/broadcast-exper/bas-school/. 

20 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ тәжірибесін енгізу бойынша 

Республикалық семинар. http://www.nis.edu.kz/kz/news/?id=1803. 

21 

Қазақстан  Республикасы  Үкіметінде  Назарбаев  Зияткерлік  мектептері базасында (Center Of Excellence) Педагогикалық шеберлік орталықтары (бұдан 

әрі – ПШО)»), Ұлттық біліктілікті арттыру орталығы арқылы қазіргі уақыттағы 

біліктілікті арттыру жүйесін қайта құру мәселелерін талқылау бойынша отырыс 

болып 


өтті. 

24 


мамыр. 

Астана. 


http://old.edu.gov.kz/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2639&cHash=119af768b2d

21c44491be96d0bf69290.  

22 

«Назарбаев  Зияткерлік  мектептері»  дербес  білім  беру  ұйымының жылдық  есебі.  2011.  Астана:  «Назарбаев  Зияткерлік  мектептері»  ДББҰ,  2011.  – 

108 б. 


23 

Нұрланов Е.Б. Қазақстанның білім беру парадигмасын айшықтау керек. 

http://www.group-global.org/kz/lecture/view/13406. 

24 


Нұрланов  Е.Б.  Әлемдік  білім  беру  кеңістігінде  орныққан  қандай 

парадигмалар бар? http://www.group-global.org/kz/lecture/view/13416.  

25. 

Жаңаруға бастайтын курс. http://nao.kz/blogs/view/2/252?lang=kz.  26. 

Тезисы  и  материалы  к  выступлению  Вице-министра  образования  и 

науки Республики Казахстан Е.Н. Имангалиева в Мажилисе Парламента РК в 

апреле 2014 г.  

 

 

  

 

 

 

42 


 

Мазмұны  

 

Кіріспе …………………………………………………………………….......  3 

Орта білім сапасын арттырудың шетелдік озық тәжірибесін 

зерделеу және енгізу бойынша «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

ДББҰ қызметіне шолу жасау: теория және практика 

 1.1 Орта білім сапасын арттыру жөніндегі озық шетелдік тәжірибені 

зерделеу жөніндегі халықаралық ынтымақтастық……………………....  5

 

 

1.2 Назарбаев Зияткерлік мектептерінің білім беру үдерісіндегі инновациялар……………………………………………………………….  6

 

 1.3 Мұғалімдердің біліктілігін жаңарған орта білім мазмұнын жүзеге 

асыру үшін арттыру………………………………………………………..  18

 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ білім беру 

бағдарламаларын трансляциялау 

 

22  

2.1  Орта  білім  мазмұнын  «Назарбаев  Зияткерлік  мектептері»  ДББҰ 

тәжірибесі негізінде жаңарту…………………………..…………………  22

 

  2.2 Қазақстанның жалпы білім беретін мектептеріне Назарбаев 

Зияткерлік мектептерінің тәжірибесіне тарату жөнінде 

Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясымен 

ынтымақтастық………………………………………………………….....  30

 

 

2.3 Орта білім мазмұнын жаңарту бағыттары............................................  32 

 

2.4  «Назарбаев  Зияткерлік  мектептері»  ДББҰ  білім  беру бағдарламаларын тарату жөніндегі әдістемелік нұсқаулар 

36

 Қорытынды …………………………………………………………………...  40 

Қолданылған әдебиеттер тізімі ………………………………………...........  41  

 

 

 

  

 

43 


 

Введение  

 

Система  образования  Республики  Казахстан  с  момента  обретения 

независимости  прошла  определенный  путь  развития.  Благодаря  проведенным 

реформам  сформирована  национальная  образовательная  система,  которая  по 

наиболее  общим  признакам  гармонизирована  с  мировым  образовательным 

пространством.  Несмотря  на  очевидные  прогрессивные  изменения,  в  основе 

системы  образования  имеются  недостатки,  которые  на  сегодняшний  день 

препятствуют  преодолению  проблем  некачественной  учебной  литературы, 

неудовлетворительного  уровня  преподавания,  и  как  следствие,  недостаточной 

функциональной грамотности школьников [1]. 

Образовательной  системе  страны  необходима  дальнейшая  интеграция  в 

мировое  образовательное  пространство.  Для  реализации  данного  приоритета 

Казахстан присоединился к основным международным соглашениям в области 

высшего  образования,  в  том  числе  к  Лиссабонскому  «Соглашению  по 

Признанию  Квалификаций  Относительно  Высшего  образования»  (1997), 

Болонской  Декларации  (1999).  В  свою  очередь,  включение  Казахстана  в 

Болонский  процесс  (2007)  требовало  реформирования  системы  образования  в 

целом.  В  июле  2012  г.  на  III  Конференции  министров  образования  стран-

участниц  Болонского  процесса  Казахстан  присоединился  к  Бухарестскому 

Коммюнике  от  3  апреля  2012  г.,  и  взял  на  себя  обязательство  повысить 

квалификацию  выпускников  школ  до  4-го  уровня  Европейской  рамки 

квалификаций.  Согласно  Национальной  рамке  квалификации  РК  законченное 

казахстанское  среднее  образование  соответствует  3  уровню  квалификации. 

Таким  образом,  обязательным  условием  продолжения  реализации  Болонского 

процесса  и  успешности  Казахстана  на  международной  арене  является 

обновление содержания среднего образования [2, 3].

 

На  современном  этапе  в  мировой  образовательной  практике  новые ориентиры  совершенствования  качества  реализуются  через  модель 

образования,  ориентированного  на  результат.  Широкомасштабные  реформы 

образования  многих  стран  направлены  на  использование  инновационных 

подходов  к  созданию  указанной  модели  образования,  сохраняя  при  этом 

положительные  стороны  исторически  сложившихся  традиций.  В  настоящее 

время  происходит  замена  потребности  человека  в  образовании:  от  «человека 

знающего»  –  к  «человеку,  способному  творчески  мыслить,  действовать, 

саморазвиваться».  

Содержание  образования  является  ключевой  и  наиболее  постоянной 

величиной  по  сравнению  с  другими  компонентами  обучения  и  воспитания.  В 

этой  связи  его  обновление  порождает  новые  парадигмы  образования  и 

обусловливает  целый  комплекс  необходимых  изменений  педагогических 

условий.  Это  относится  и  к  научно-методическому  обеспечению,  и 

организационно-методическому  сопровождению  обновления  содержания 

образования. 

44 


 

Главной целью образовательных реформ в Казахстане является адаптация 

системы  образования  к  новой  социально-экономической  среде,  что  позволит 

ускорить вхождение республики в число 30-ти наиболее конкурентоспособных 

стран мира. 

Указанные приоритеты обусловили интенсивный процесс реформирования 

и  модернизации  отечественной  сферы  образования.  В  этих  преобразованиях 

важное  место  отводится  поручению  Главы  государства  о  трансляции  опыта 

Назарбаев Интеллектуальных школ, которые на протяжение ряда лет внедряли 

лучший международный опыт в сфере образовательных инноваций и накопили 

существенный потенциал [4].  

Целью данной методической разработки является: изучение и трансляция 

опыта 


работы 

АОО 


«Назарбаев 

интеллектуальные 

школы» 

в 

общеобразовательные школы Республики Казахстан». Задачи:  

1)  обзор  теоретического  и  практического  опыта,  накопленного 

АОО «Назарбаев интеллектуальные школы»;  

2) 


анализ  обновленного  содержания  образовательных  программ  АОО 

«Назарбаев  интеллектуальные  школы»,  подлежащего  трансляции  в 

общеобразовательные школы РК; 

3)  подготовка  методических  рекомендаций  по  обновлению  содержания 

среднего  образования  в  общеобразовательных  школах  РК  через  проводимую 

адаптацию  образовательных  программ  АОО  «Назарбаев  интеллектуальные 

школы». 

Ожидаемые результаты работы над пособием заключаются в следующем: 

– 

обзорные данные о теоретическом и практическом опыте, накопленном АОО «Назарбаев интеллектуальные школы»;  

– 

описание  концептуальных  направлений  опыта  АОО  «Назарбаев интеллектуальные  школы»,  подлежащих  трансляции  в  общеобразовательные 

школы РК; 

– 

разработка методических рекомендаций по трансляции образовательных программ АОО «Назарбаев интеллектуальные школы».  

 

  

 

  

 

  

 

45 


 Обзор  деятельности  АОО  «Назарбаев  интеллектуальные  школы»  по 

изучению  и  внедрению  передового  зарубежного  опыта  в  повышении 

качества среднего образования: теория и практика  

 

«…

К 2015 году должна полноценно функционировать 

Национальная инновационная система, а к 2020 году – она уже 

должна давать результаты в виде разработок, патентов и готовых 

технологий, внедряемых в стране. Особый приоритет в сфере 

образования будут иметь проекты, подобные создаваемым в 

Астане уникальным учебным заведениям – «Новый 

Международный Университет», «Специальный Фонд» и 

«Интеллектуальные школы», которые уже успешно работают. Я 

согласился, чтобы они носили мое имя. Надо сделать все, чтобы 

они стали флагманами отечественной системы образования, 

выступили главными площадками по разработке и апробации 

современных учебных программ с последующим внедрением их 

по всей республике».  

Из Послания Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана. 

Астана, 29 января 2010 года. 

 

1.1  Международное  сотрудничество  по  изучению  передового  зарубежного опыта в повышении качества среднего образования  

 

Тесное  международное  сотрудничество  по  вопросам  совершенствования среднего  образования,  начатое  еще  в  начале  2000-х  годов,  с  2010  г.  было 

направлено  на  получение  лучшего  международного  опыта  в  создании  сети 

Интеллектуальных школ с высокими показателями качества в преподавании и 

обучении, в разработке комплексной системы мониторинга и оценивания.  

Опыт показывает, что для достижения результатов работа по сотрудничеству 

с  зарубежными  партнерами  должна  вестись  на  конкурентной,  постоянной  и 

возмездной  (контрактной)  основе.  При  этом  международное  сотрудничество 

правильно рассматривать через призму не только привлечения лучших мировых 

практик и их интеграции с отечественным опытом, но и в качестве установления 

равного  партнерства  на  основе  взаимного  развития  и  взаимообогащения, 

учреждения и развития АОО в качестве отечественного полноправного «игрока» 

на международном образовательном пространстве [5, 39 с.].  

Деятельность Интеллектуальных школ реализуется в тесном партнерстве с 

признанными  зарубежными  организациями  –  провайдерами  образования.  В 

вопросах  определения  содержания  образования  АОО  сотрудничает  с 

Международным  Экзаменационным  Советом  Университета  Кембридж.  По 

вопросам разработки учебников, учебно-методических комплексов и обучения 

казахстанских  авторов,  редакторов,  дизайнеров,  иллюстраторов,  художников, 

переводчиков  и  медиа-исследователей  АОО  сотрудничает  с  Издательствами 

Кембриджского Университета и Университета Оксфорд.  

Разработка  программ  профессионального  развития  для  учителей, 

заместителей  директоров  и  директоров  школ,  организация  и  проведение 

46 

 


исследований  по  эффективности  внедрения  инноваций  осуществляется 

совместно с Факультетом Образования Кембриджского Университета [5, 38 с.]. 

В вопросах разработки тестов для психометрической оценки способностей 

учащихся  к  изучению  естественно-математических  наук  и  оценки  умений 

применения  полученных  знаний  при  конкурсном  отборе  в  Интеллектуальные 

школы,  организации  и  проведения  исследований  по  оценке  влияния 

способностей  учащихся  на  обучение  АОО  тесно  сотрудничает  с  Центром 

талантливой  молодежи  Университета  Джонса  Хопкинса  и  Институтом 

педагогических измерений CITO (Нидерланды). 

Профессиональное  развитие  сотрудников  АОО  также  осуществляется  в 

тесном  сотрудничестве  с  Кембриджским  Университетом,  Университетом 

Пенсильвании,  Университетом  Хельсинки,  Темасек  Политехник  (Temasek Polytechnic

, Сингапур), Институтом педагогических измерений CITO, Центром 

талантливой молодежи Университета Джонса Хопкинса и другими. 

Институт педагогических измерений CITO является основным партнером в 

разработке  системы  мониторинга  учебных  достижений  обучающихся  по 

учебным предметам. 

Элективные  курсы  и  обменные  программы  учащихся  реализуются  в 

сотрудничестве  с  такими  авторитетными  организациями,  как  Bell 

(Великобритания),  IH  (Ирландия),  CTY  (США),  СУНЦ  им.  Колмогорова 

(Россия),  Королевский  университет  (Великобритания),  Исторический  музей 

естественных наук (США) и др.  

Рекрутинг, т.е. поиск и подбор квалифицированных иностранных учителей 

и  сотрудников  на  платной  основе,  АОО  осуществляет  в  партнерстве  с 

Teachanywhere, Search Associates, TIC 

и International House [5; 6].   

1.2  Инновации  в  образовательном  процессе  АОО  «Назарбаев 

интеллектуальные школы»  

 

12  марта  2008  года  Президент  Н. Назарбаев  инициирует  уникальный проект по созданию сети Интеллектуальных школ во всех регионах Республики 

Казахстан  для  поиска  и  обучения  одаренных  детей,  способных  к  изучению 

дисциплин естественно-математического направления.

  

Интеллектуальные школы, по замыслу Президента, должны содействовать развитию интеллектуального потенциала нации. А выпускники школ призваны 

внести весомый вклад в повышение благосостояния и конкурентоспособности 

Казахстана.  Для  выполнения  задачи,  поставленной  Президентом, 

Интеллектуальные  школы  разрабатывают  инновационную  образовательную 

модель,  которая  интегрирует  лучший  казахстанский  и  международный  опыт. 

Именно  такой  подход  позволит  выпускникам  школ  успешно  поступить  и 

завершить  обучение  в  Назарбаев  Университете,  лучших  казахстанских  и 

престижных зарубежных вузах. Они будут востребованы на рынке труда, будут 

активно  сотрудничать  в  социально-экономической  и  политической  сферах, 

повсеместно  внедрять  инновации,  повышая  тем  самым  авторитет  и  деловую 

47 

 


репутацию Казахстана на международной арене [5, 3 с.].  

Итак, для внедрения современной формы управления в сфере образования, 

развития академической свободы и автономности, необходимой для реализации 

инновационных  образовательных  программ  и  научных  проектов  создается 

автономная  организация  образования  «Назарбаев  Интеллектуальные  школы». 

Деятельность  организации  регулируется  Законом  Республики  Казахстан  «О 

статусе  «Назарбаев  Университет»,  «Назарбаев  Интеллектуальные  школы»  и 

«Назарбаев Фонд» [5; 7].  

Органами  управления  автономной  организации  являются  Высший 

Попечительский  совет,  Попечительский  совет,  исполнительным  органом  – 

Правление.  Главными  задачами  АОО  являются  разработка  и  адаптация 

образовательных  программ,  на  основе  лучшего  международного  опыта  в 

области  среднего  образования,  которые  в  дальнейшем  будут  предложены  к 

трансляции  в  общеобразовательную  систему  Казахстана,  а  также  отбор  и 

работа  с  детьми,  способными  обучаться  по  дисциплинам  естественно-

математического  направления.  Основными  направлениями  деятельности 

являются:  

– 

организация  работ  по  проектированию,  строительству  и  материально-техническому оснащению школ; 

– 

организация образовательной деятельности школ– 

определение  содержания,  разработка,  внедрение  и  развитие 

образовательных программ; 

– 

подбор,  подготовка  и  профессиональное  развитие  педагогических кадров; 

– 

формирование  ученического  контингента,  организация  управленческой деятельности школ; 

– 

сотрудничество с казахстанскими и международными образовательными организациями; 

– 

трансляция накопленного опыта. Девиз АОО «Назарбаев


Каталог: files -> sites
files -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
sites -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет