Microsoft Word асмп точно ответ docxPdf көрінісі
бет4/37
Дата06.09.2022
өлшемі385.72 Kb.
#38509
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Психология 
#1Адамның жоғары сезімдерінің түрлері: 
*+адамгершілік, ақыл – ой, эстетикалық; 
#2Психологияда ауызша сөйлеудің қарапайым түрлері: 
*+əңгімелесу. 
#3«Қабылдау» психикалық процестерге қатысты, ал «Темперамент» : 
*+психикалық қалыптарға; 
#4«Үғым», «пікір», «ой қорытындысы» - бұлар : 
*ойлау формалары; 
#5«Адаптация» түйсікке қатысты, ал «апперцепция»: 
*+қабылдауға; 
#6Бір тітіркендіргіштің əсерінен бірнеше сезім мүшесінде түйсіктің пайда болуы: 
*+синестезия; 
#7Қабылдаудың заттылығы – бұл ең алдымен: 
*+заттың қоршаған ортаға қатысты объективтіленуі; 
#8Қабылдаудың физиологиялық негізін құрайды: 
*+ішкі талдағыштар мен анализатор аралық байланыстар жүйесі; 
#9Төменде берілген зейін ұғымдарының қайсысы қате? 
*+кеңдігі; 
#10*!Алдыңғы алынған ақпараттармен байланыстыру арқылы ақпаратты бекіту не деп аталады? 
*+есте сақтау. 
#11!Қазіргі заманғы психология адамдардың темперамент бойынша жеке ерекшеліктерін қалайша 
түсіндіреді:*+мидың ерекшеліктерімен жəне жоғарғы жүйке қасиеттерімен; 
#12*!«Ой қорытындысы» ойлауға қатысты, ал «аффектер»: 
*+эмоцияға; 
#13*!Ойлау процестерінің бастамасы - бұл : 
*+проблемалық жағдайлар. 
#14*!Қайсысы психикалық процесс : 
*+ойлау; 
#15*!Төменде берілген зейін түрлерінің классификациясының қайсысы дұрыс: 
*+ырықсыз, ырықты, үйреншікті; 
#16*!Естің негізгі түрлері: 
*+бейнелік, қимыл – қозғалыс, сөздік, эмоциялық; 


#17*!Ойлауды зерттеуде жетекші: 
*+танымдық процестер психологиясы. 
#18*!Топтық құбылыстарды зерттеу үшін «социометрия» əдісін ұсынған психолог кім? 
*+Дж. Морено; 
#19*!Басқа психикалық процестермен салыстырғанда, ойлау процестерінің басты артықшылығы неде? 
*+қоршаған ортамен тікелей байланыстың болмауында. 
#20*!Бір уақытта қабылданатын объектілердің саны - бұл: 
*+зейіннің көлемі; 
#21*!Белгілі бір нəрсеге аса күшті шоғырланып кетуінде көрінетін зейіннің бұзылысы: 
*+интерттілік; 
#22*!Төменде берілген естің жеке ерекшеліктерінің қайсысы артық? 
*+қайта жаңғыртуға дайындығы; 
#23*!Тітіркендіргіштің қасиеті мен жаңалығы мына нəрсені пайда болдырады: 
*+ырықсыз зейіннің; 
#24*!«Қалжың» қай сезімге қатысты : 
*+адамгершілік сезімдерге; 
#25*!Сана - тəн: 
*+тек адамға; 
#26*!Темперамент табиғатын Гипократ қалай түсіндірді?
*+ағзадағы лимфа, қан, қара жəне сары өт тəрізді сұйықтықтардың сандық қатынасымен; 
#27*!Кеңпейілділік, жомарттық, секемшілдік сияқты мінез сипаттары мынаған байланысты көрініс береді : 
*+тұлғаның жеке бас көрінісіне қатысты; 
#28*!Адамның іс - əрекеті мен мінез – құлқын түсіндіреді: 
*+бағыттылық;
#29*!Адам қабілеттерінің себепшісі:
*+нышандар; 
#30*!Төмендегі берілген ұғымдардың қайсысы артық: 
*+сенсибилизация; 
#31*!Заттарды, бейнелерді, түстер мен дыбыстарды т.б. есте жақсы сақтау, бұл естің қай түрі? 
*+көрнекі – бейнелік ес;
#32*!Темперамент пен мінездің байланысы мынада: 
*+мінез бен адамның қабілетін анықтайды.
#33*!Төменде берілгеннің қайсысы топтың бірлігін көрсетеді : 
*+ұйымшылдық; 
#34*!Адамның дүниені қабылдауы мына нəрсеге байланысты емес: 
*+күтпеген, қиытырман жағдаймен. 
#35*!Гуманистік бағыт: 
*+индивидтің потенциалды мүмкіншіліктерін арттыруға болады; 
#36*!Басқа адамдардың психологиялық жағдайын терең түсініп, сол адаммен: 
*+эмпатия; 
#37*!Біздің эмоцияларымыздың қарқындылығы мына нəрсеге байланысты емес: 
*+қажеттілігімізге; 


#38*!Жағымсыз эмоциялар ақпараттың: 
*+жеткіліксіздігінен пайда болады; 
#39*!Стресс байланысты : 
*+ағза қорының тозуына;
#40*!Ғылыми əдіс: 
*+болжамдарды тексеруден тұрады; 
#41*!Шығармашылық ойлауға төмендегі берілген сипаттамалардың қайсысы жатпайды? 
*+сенімділік; 
#42*!Дарындылық - бұл: 
*+бірнеше қабілеттердің жиынтығы;
#43*!Табиғи қабілеттер - бұлар: 
*+тума нышандар негізінде пайда болады;
#44*!Адамдардың ерекше қабілеттері бөлінеді: 
*+арнайы. 
#45*!Жеке табиғи негізді құрайтын, жүйке – жүйесінің анатомиялық - физиологиялық ерекшеліктері:
*+нышандар; 
#46*!Адамның білім алып, іскерлік, дағды қалыптастыру жəне де əр түрлі іс - əрекетті жүзеге асыру үшін 
қажет жеке – дара ерекшелігі: 
*+қабілет; 
#47*!Сезгіштіктің артуы: 
*+сенсибилизация; 
#48*!Түйсік дегеніміз:
*+қоршаған ортадағы заттардың жеке қасиеттерінің сезім мүшелерінің көмегімен мида бейнеленуі;
#49*!Статикалық түйсіктің рецепторы орналасқан: 
*+вестибулярлық аппаратта; 
#50*!Үнемі əсер ететін тітіркендіргішке сезгіштіктің үйренуі: 
*+адаптация; 
#51*!Қоршаған орта туралы мəліметті мынадан аласыз: 
*+сезім мүшелері арқылы; 
#52*!Бір тітіркендіргіштің əсерінен бірнеше сезім мүшелерінде түйсік пайда болуы: 
*+синестезия; 
#53*!Адамның көңіл – күйін құрайтын түйсік: 
*+органикалық; 
#54*!Вибрациялық түйсіктің рецепторы орналасқан: 
*+теріде; 
#55*!Сөздік дыбыстарды ажырату: 
*+фонетикалық; 
#56*!Қабылдаудың негізгі қасиеті: 
*+заттылық; 
#57*!Құбылыстардың ұзақтылығы мен бірізділігін бейнелеу: 
*+уақытты қабылдау;
#58*!Қабылдаудың адамның өмір тəжірибесіне байланыстылығы: 


*+апперцепция; 
#59Бір рет болған жағдайды жалпы заңдылық деп бейнелеу: 
*+жалпылау; 
#60*!Психология пəні: 
*+психика; 
#61*!Қабылдау мына нəрсемен байланысты емес: 
*+заттар мен құбылыстарды есте сақтаумен. 
#62*!Белгілі – бір мəселені шешу үшін арнайы ұйымдастырылған қабылдау: 
*+бақылау; 
#63*!Нақты бір объектіні түсіну жəне сапалау: 
*+мағыналық; 
#64*!Заттардың кеңістіктегі бағыты мен жылдамдығын бейнелеу: 
*+қозғалысты қабылдау; 
#65*!Бақылаудың нəтижелігі мына нəрсеге байланысты емес: 
*+бақылаушының материалдық жағдайына. 
#66*!Түйсіктің қай заңдылығы ұзақ уақыт бойы əсер етіп тұрған жағымсыз иіс біраздан соң сезілмейді: 
*+адаптация; 
#67*!Зейін - бұл: 
*+объектіге сананы бағыттау; 
#68*!Қимыл – қозғалыс есі: 
*+қозғалыстарды еске сақтау; 
#69*!Аэрошана, танк – амфибия, дирижабль, экскаватор, тролейбус жəне құрастырғанда қиялдың қай тəсілі 
қолданылған: 
*+агглютинация; 
#70*!Еріктік күштің қарқындылығы неге байланысты емес? 
*+көпшілдікке. 
#71*!Еріктік сапалардың сипаттамасына жатпайды: 
*+көпшілдік;
#72*!Күрделі еріктік əрекетке тəн: 
*+нақты əрекет ету. 
#73*!Еріксіздік - бұл: 
*+абулия; 
#74*!Адамның ерік – жігерінің дамуы мына нəрсеге байланысты емес: 
*+адамның еркіндігімен. 
#75*!Тұлғаның алдына қойған мақсатына байланысты ұзақ уақыт өз əрекетін бағыттап жəне бақылап 
отыруынан көрінетін еріктік қасиеттері: 
*+табандылықпен; 
#76*!Ерік -бұл: 
*+адамның өз əрекетін саналы түрде реттеуі; 
#77*!Темперамент типтерінің қайсысы əлсіз: 
*+меланхолик; 


#78*!Аса қызыққыш. Көбінесе əлі жетпейтін жұмысқа ұмтылады. Қозғалғыш, кез – келген уақытта 
орнынан атып тұру, кез – келген бағытта «ұшып» кетуге əзір. Ашуланғыш, сабақты дұрыс əрі тез ұғып 
алады, бірақ асығыстығынан қате жауап береді. Күліп отырып, тез ашулануы мүмкін жəне керісінше: 
*+холерик;
#79*!Өте əсершіл. Аз ғана жағымсыз нəрсе оны қинап, болмайтын жағдайға жылайды, өкпелегіш, өкпесін 
уақыт ұмытпай, соған күйзеледі. Арманшыл. Барлық ережелерге бағынады, өз күшіне сенбейді: 
*+меланхолик; 
#80*!Өте қозғалғыш, жаңаға жылдам қызығып, тез суынады. Көбіне көңілді сергек. Кейде ренжіп, тіпті 
жылайды, бірақ онысы ұзаққа бармайды. Мимикасы бай. Адамдармен тез тіл табысып, жаңа ортаға тез 
бейімделеді: 
*+сангвиник; 
#81*!Зейіннің тұрақтылығы мына нəрсеге байланысты: 
*+орындалатын тапсырманың маңыздылығына; 
#82*!Диалогтың сөйлесу ерекшліктері: 
*+нақты жағдайда ғана өзара түсінікті сөйлеу;
#83*!Мінездің жеке ерекшеліктерінің аса күшті дамып басқа адамдармен қарым – қатынастың бұзылуы: 
*+акцентуация; 
#84*!Арнайы жағдай туғызу арқылы əсер ететін зерттеу əдісі: 
*+эксперимент; 
#85*!Адам санасының белгілі бір объектілерге ерекше бағытталуы зейіннің: 
*+шоғырлануы; 
#86*!Адамның қашан да бір қабылдаған шешімінен бас тартуында көрінетін ойлаудың тежелуі: 
*+ригидтілік; 
#87*!Басқа адамдардың ішкі жағдайын түсініп, сүйсіне алу қабілеті: 
*+эмпатия;
#88*!Тұлғаның бағыттылығына жатпайды: 
*+мінез; 
#89*!Алғашқы психологиялық эксперименталды лаборатория ашқан кім? 
*+Вундт; 
#90*!Мінездің анықтамасының қайсысы дұрысырақ: 
*+мінез – адамның қоршаған ортаға деген қатынасын көрсететін қасиеттер жиынтығы. 
#91*!Студенттің сөзі жай, эмоциясы кедей, бірақ мазмұнды. Ол аса көп қозғалмайды, тез жанданып, 
қызбаланбайды. Қызығушылықтары бір жақты : 
*+флегматик; 
#92*!2 – курс студенті Ж. Гүлмира, көңілді, ашық, жігерлі жəне ұстамды қыз. Оның достары көп. Ол бəрін 
тез жəне ұқыпты жасайды: 
*+сангвиник;
#93*!Төмендегі берілген пікірлердің дұрысын табыңыз: 
*+тұлғаның қалыптасуы мен дамуы биологиялық пен əлеуметтіктің бірлігімен сипатталады; 
#94*!Қарым – қатынастың перцептивті жағы мына нəрседен көрінеді: 
*+қарым – қатынас жасаудағы 1 – адамның 2- адамды қабылдауы; 
#95*!Əрекетті орындау əдісі: 
*+амал. 
#96*!Екінші сигналдық жүйеге жатады: 
*+сөйлеу. 


#97*!Тұлғаның психикасының қалыптасуы мен дамуының заңдылықтарын зерттейтін ғылым: 
*+психология; 
#98*!Оперативтік ес - бұл: 
*+белгілі бір іс - əрекетті орындауда көрінетін ес; 
#99*!Естің тиімділігі мына нəрсеге байланысты емес: 
*+арнайы мақсатсыз есте сақтау. 
#100*!Қысқа мерзімді ес: 
*+уақытты шектелген. 
#101*!Ұзақ мерзімді ес: 
*+шексіз ұзақтылығымен ерекшелінеді; 
#102*!Ұғымды қалыптастырудың алғашқы кезеңі: 
*+абстракциялауда; 
#103*!Балалардың ақыл – ой дамуында төменде берілген сыртқы факторлардың қайсысы ең маңызды рөл
атқарады: 
+психика стимуляция;
#104*!Ойлау - бұл: 
*+танылатын объектілердің арасындағы байланыстар мен айырмашылықтарды неғұрлым жалпы жəне 
жанама бейнелейтін психикалық процесс. 
#105*!Объектіге зейіннің шоғырлану деңгейі - бұл: 
*+концентрация; 
#106*!Адамның бұрынғы өз тəжірибесіне сүйене отырып, жаңа образдар жасауы: 
*+қиял; 
#107*!Контактілі түйсікке жатпайды: 
*+иіс сезу. 
#108*!Енжар, ойшыл, сенімді, сабырлы, бірқалыпты, өмірді сүйетін - бұл: 
*+флегматик; 
#109*!Көңілшек, тынымсыз, ашуланшақ, импульсивті, белсенді, оптимист - бұл: 
*+холерик; 
#110*!Көңіл – күйі тез бұзылады, мазасыз салмақты, тыныш, көпшіл емес, сезімтал, пессимист -бұл: 
*+меланхолик; 
#111*!Белсенді, көпшіл, сөзшең, уайым – қайғысыз, ашық, өмір сүйгіш - бұл: 
*+сангвиник; 
#112*!Қабылдау - дегеніміз: 
*+заттар мен құбылыстардың сезім мүшелеріне тікелей əсер етіп, мида жалпылама бейнеленуі; 
#113*!Еріксіз зейіннің негізгі қызметі: 
*+қоршаған ортаның өзгермелі жағдайында неғұрлым ашық жəне қызықты объектілерді бөліп алу; 
#114*!Зейіннің ауысуы - бұл: 
*+адамның бір əрекеттен екінші əрекетке əдейі ауысуы; 
#115*!Қабылдаудың негізгі қасиеті: 
*+тұтастық; 
#116*!Үлкен кісінің зейіннің көлемі: 
*+5 - 7; 


#117*!Жаңа мəліметті бұрыннан белгілі біліммен байланыстыру арқылы бекітуге бағытталған ес процесі: 
*+есте сақтау. 
#118*!Синестезия дегеніміз:
*+бір түйсіктің əсерінен екінші түйсіктің пайда болуы; 
#119*!Апперцепция дегеніміз: 
*+өмір тəжірибесі; 
#120*!Мақсатқа жету барысында тутын объективті кедергілер туғызатын адамның қалпы: 
*+фрустрация. 
#121*!Өз басындағы сезім, құштарлық, құмарлықты санасыз түрде басқаға таңудан көрінетін 
психологиялық қорғаныс құралы:
*+ауыстыру;
#122*!Эмоциялардың пайда болуына көмектеспейтін факторлар: 
*+қажеттіліктің қанағаттану мүмкіншілігі; 
#123Тұлға құрылымына жатпайды; 
*+материалдық жағдай. 
#124*!Сөздік коммуникация қолданылады: 
*+тіл; 
#125*!Бірін – бірі қарым – қатынас бойынша серік деп қабылдау - : 
*+перцепция; 
#126*!Тиімді коммуникацияның себебі: 
*+адамға деген ықылыс, зейін, қызығушылық. 
#127*!Қарапайым еріктік əрекетке тəн емес: 
*+мақсаттың анықтылығы. 
#128*!Есте сақтайтынды бұрыннан белгілімен байланыстыру - : 
*+ассоциация; 
#129*!Бүтінді бөлшектеу : 
*+талдау;
#130*!Қысқа мерзімде буырқанып тез өтетін эмоция: 
*+аффект; 
#131*!Психикалық процеске жатады: 
*+ес; 
#132*!Талдағыштардың өзара əрекеттесуінің нəтижесінде сезгіштіктің артуы: 
*+сенсибилизация; 
#133*!Шындықтағы заттарды бұрмалап, теріс қабылдау: 
*+иллюзия. 
#134*!Бір немесе бірнеше пікірден туатын жаңа пікір: 
*+ой қортындысы. 
#135*!Бір – біріне ұқсамайтын заттардың бөлшектерін біріктіру: 
*+агглютинация. 
#136*!Қай концепцияда тұлға биологиялық даралық ретінде қоғамның өзіне əсерін сезініп, мінез – құлқы 
биологиялық құштарлық пен құмарлықпен анықталады деп қарастырылады? 
*+психоанализ; 


#137*!Психологияның негізін салушы: 
*+Аристотель; 
#138*!Қай ғасырда психология дербес ғылым болды:*+19 ғ II ж; 
#139*!Темпераменттің қай типі жүйке жүйесінің əлсіз типіне жатады: 
*+меланхолик; 
#140*!Заттар арасындағы ұқсастық пен айырмашылықты табу, бұл - : 
*+салыстыру; 
#141*!Заттарды бөлшектеп, оның маңызды белгілерін бөліп алу, бұл - : 
*+абстрактылау; 
#142*!Ұқсас қасиеттеріне қарай заттарды біріктіру: 
*+жүйелеу. 
#143*!Абстрактылы – логикалық ойлау, бұл - : 
*+ұғым жəне пікірлермен ойлау; 
#144*!Естің физиологиялық негізі: 
*+уақытша жүйкелік байланыстар. 
#145*!Адамның өз жолы болмауынан қатты күйзелуі: 
*+фрустрация; 
#146*!Терең эмоциялық күйзелістермен қосарланған адамның басқа адамға немесе затқа елтуі : 
*+құштарлық; 
#147*!Танымдық іс-əрекет барысында пайда болатын сезімдер: 
*+интелекттуалдық; 
#148*!Жағымды эмоциялық қалыптар: 
*+қуану. 
#149*!Қабылдаудың физиологиялық негізі:*+анализаторлардың бірлескен қызметі; 
#150*!Əсер етуі тоқтамаған тітіркендіргішке реакция берудің тоқтауы немесе əлсіреуі: 
*+бейімделу; 
#151! Өмірдің бірінші жасының кризисі сипатталады:
* +анамен тығыз қарым-қатынасқа мұқтаждық 
#152! Жастық психологиялық кризистер депмынаны айтады:
*+кенет психологиялық өзгерулермен сипатталатын кезеңдер 
#153! Дəрегірдің науқасқа эмпатиялық қатынасының негізгі сипаттамасы болып табылады: 
+науқастың жан дүниесін сезіне білу қабілеті 
#154! Өзін клиенттің орнында сезінуі: 
+идентификация 
#155!Пациентпен өзі туралы əңгімелеп отырған кезде байланыста болудың ең тиімді жолы: 
* +эмпатиялық тыңдау 
#156! Дəрігер əңгіме барысында ерекше назар аударатын нəрсе*
+көзбен контакт 
#157!Іскерлік немесе жеке маңызы бар проблеманы шешу процесінде екі немесе одан да көп 
қатысушылардың қайшылықтардың күрт шиеленісуі жəне қақтығысы*
+конфликт
#158!Инцидент


* +əлеуметтік өзара іс-қимыл субъектілерінің қызметіне байланысты жинақталған қайшылықтар
#159!Теріс салдары бар конфликт функциясы 
* +деструктивті 
#160!Олардың мəні бойынша қақтығыстар, рөлдерді екі топқа бөлуге болады 
* +конструктивтік жəне деструктивтік
#161!Теріс, жиі жойқын əрекеттер мен құбылыстарға əкелетін қақтығыстар 
* +деструктивті қақтығыстар
#162!Бір-біріне қайшы келетін нормаларға, стандарттарға, талаптарға ие екі мəдениеттің тоғысындағы 
индивидтердің санасында туындайтын конфликт қандай ұғыммен айқындалады 
* +мəдени конфликт 
#163! Екі субъект арасындағы конфликт, қоғамдық жүйеде бір статус деңгейін иеленетіндер 
* +көлденең қақтығыс 
#164!Қоғамдық жүйеде тең емес Статус деңгейін алатын субъектілер арасындағы конфликт 
* +рөлдік конфликт 
#165!Əлеуметтік конфликттер 
*+мемлекеттік жəне қоғамдық құрылымдар арасындағы конфликт 
#166!Билік өкілеттіктерінің бөлінуіне байланысты қақтығыс, билік үшін күрес нысаны 
* +саяси конфликт 
#167!Ішкі тұлғааралық конфликт 
*+ нақты мақсатқа жету үшін құралдарды таңдау алдында тұрған тұлғаның ішкі ауытқуы 
#168!Ынтымақтастық стратегиясы 
*+ конфликті шешуге əкеледі 
#169*!Адамға əсер ететін жағдайлардың психикалық күй аталады 
*+сезіну 
#170*!Алғашқыда саналы орындауды қажет ететін іс əрекет бөліктерінің қайталап жаттығудың 
нəтижесінде автоматталынуын атаймыз 
*+дағды 
#171*! Адамдар мен топтар арасындағы қатынастарды орнату үшін қажет күрделі де, жан-жақты процесс: 
*+ойлау 
#172*! Мимика, жест,пантомимика мына нəрсеге жатады: 
*+кинесикаға
#173*! Қарым-қатынасқа түсуші адамнан алдау, жағымпаздану немесе шантаж арқылы пайдалы ақпарат 
алуды көздейтін қарым – қатынас: 
*+манипулятивті қатынас 
#174*! Вербальды емес қарым-қатынасқа жатпайды: 
*+тіл 
#175*!Пациент құқығының бұзылуына не жататынын анықтаңыз:
*+науқас рұқсатынсыз оның диагнозын туыстарына айтуда
#176*!Дəрігердің коммуникативті компетенттілігін төмендетеді: 
*+үрей 
#177*! Қарым-қатынастың қызметіне не жатпайды
*+квадраттық қызметі 


#178*!Науқас үшін дəрігер бойындағы жағымды қасиет: 
*+ашықтық 
#179*! Тіл арқылы жүзеге асатын адамның арнайы психикалық функциясы: 
*+сөйлеу 
#180*! Эмоционалды енжарлық, немқұрайлық, ынта-ықыластың төмендеуі, болып жатқан жағдайларға 
қызығушылықтың болмауы: 
*+апатия
#181*! Қатты эмоциялық реакциямен жүретін жəне де барлық психикалық сенрпіністерді оятатын, қысқа 
уақыттық қатты жан толғанысы : 
*+аффект
#182*!Қарым – қатынас кезіндегі адамның психикалық күйін жеткізетін бет -əлпет көрінісі : 
*+мимика
#183*! Белгілі – бір істе жетістікке жеткізумен байланысты, нақты іс - əрекетке жүзеге асатын қарым – 
қатынас: 
*+іскери қарым – қатынас 
#184*!Сөздердің айтылуын жəне айтылу жолын қамтиды 
*+лексика 
#185*!Дəрігердің байқаусызда айталған сөзі немесе іс əрекеті пациентте шақыру мүмкін
*+стресс 
#186*!Медициналық қызметкердің кəсіби міндеттерді орындауындағы этикалық нормалары мен 
принциптерінің жиынтығы: 
*+медициналық этика 
#187*!Дəрігердің байқамай айтқан сөзі,өзін-өзі ұстауы шақыруы мүмкін,мынадан басқасын: 
*+ятрогенді ауру 
#188*! Дəрігерге пациенттің емдеу барысында анықталған денсаулық жағдайы туралы ақпараты, аталады 
*+құзыреттілік 
#189*!Өзі туралы ақпаратты вербальды жəне вербальды емес тəсілдермен аз уақытта, іс-əрекеттік жəне 
ұйымдастырылған процесстер арқылы көрсету бұл- 
*+самопрезентация 
#190*!Қарым –қатынас – бұл: 
*+адамдар арасындағы байланыстарды орнату жəне дамытудың күрделі жəне көп жақты процесі: 
#191*!Бет-əлпет көрінісі бұл : 
*+адамның эмоциялы күйін немесе алынған ақпаратқа жауап қайтаруды жеткізетін бет- əлпет 
бұлшықеттерінің қозғалысы: 
#192*!Науқастың психикалық жағдайын диагностикалау үшін қолданылмайтын əдіс: 
*+инъекция 
#193*! Дəрігер құпиясының негізіне жатады: 
*+аурудың медициналық сиректігі жəне ерекшелігі 
#194! Қақтығыстың динамикасы, түрі, себептері жəне табиғаты туралы ғылыми саласы, олардың алдын алу 
əдістері жəне оларды шешу шаралары: 
*+конфликтология 
#195! Қақтығысты құрайтын элементтер жиынтығы 
* +жанжал құрылымы


#196! Кез келген субъекттің кездейсоқ жəне тікелей жасалған қақтығысалды кезеңін қуатты қақтығысқа 
əкелетін əрекет оқиғасы. 
* +оқиға
#197!Конфликт мəнін тікелей игеруге ұмтылатын конфликт субъектісі 
* +оппонент
#198!Қарсыласқа конфликт затын игеруге көмек көрсететін, бірақ оған өзі үміткер емес конфликт 
субъектісі 
* +қолдау тобының мүшесі
#199!Қақтығыс кезеңдеріне жатады 
* +инцидент, эскалация , конфликтен кейінгі жағдай
#200!Конфликтология пəні 
* +Конфликтің пайда болу жəне шешу заңдылықтары мен механизмдері
76. Египеттік жазудың аталуы: 
А) Сыналық жазу.В) Пиктограмма D) АлфавитЕ) Таңбалық 
С)+Иероглиф 
77. Топан су туралы ең ертедегі миф қай мəдениетте жасалған: 
A)+Шумерде. 
B) ҮндістандаC) ҚытайдаD) МысырдаЕ) Грекияда 
78. Қай мəдениетте зат пен сөз баламаланады: 
A)+Архаикалық. 
B) АнтикалықC) ОртағасырлықD) Қайта өрлеуЕ) Қазіргі заманда 
#61. "Мəдениет" термині оның қазіргі мағынасында пайда болды 
* + Ағарту Дəуірі 
#62. Ежелгі дəуірде "мəдениет"термині қалай түсінілді? 


*+ Топырақ өңдеу. 
#63. Нормативтік жүйеге – мораль, заң, нормаларға сүйенетін мəдениеттің функциясы қалай аталады? 
*+ Регуляция 
#64. О. Шпенглер берген өркениеттің анықтамасы: "Цилизация – бұл… 
* + мəдениеттің дамуының соңғы кезеңі, оның батуы 
#65. Белгілі бір қауымдастықтың мəдениеті олардың тасымалдаушыларына сəйкес қалай аталады? 
* + Субмəдениет 
#66. Бір этнос екіншісінде еріп, этникалық тамырларын жоғалтқанда процесс қалай аталады? 
*+ Ассимиляция 
#67. Мəдениеттің жаңа формаларын қалыптастыру жəне олардың əлеуметтік тəжірибеге ену процесі қалай 
аталады? 
*+ Культурогенез 
#70. Қандай термин өткір сын мен басым мəдениеттің құндылықтарын қабылдамауды білдіреді? 
*+Контркультура 
#71. "Бұқаралық мəдениет"ұғымына не қатысы жоқ? 
* + Элитизм 
#73. Наурызкөже-бұл 
*+ Жаңа жылдық тағам 
74. Сыртқа экспорттауға арналған жаппай арзан өнімдер аталады.. 
* + Китч 
#75. Қазіргі заманның ойшылы С. Хантингтон қазіргі заманның негізгі қақтығысы ненің арасында болады 
деп мəлімдейді. 
* + Мəдениеттер мен өркениеттер 
#79. Рухтардың бар екендігіне, барлықзаттардыңанимациясына, жануарларда, 
өсімдіктердежəнеадамдардажанныңболуынадегенсенімқалайаталады? 
*+ Анимизм 
#80. Петроглиф -бұл 
* + Жартастағысурет 
#81. Шығыстыңəйгілідəрігері, "емдеукітабының" авторы. 
* Ибн-Сина 
#82. Араб поэзиясындафилософиялықнемесетүзетушісубтексті бар 4 
жолдантұратыншағынөлеңқалайаталады? 
* Рубайи 
#83. Шығыстыңалғашқы философы болды. 
* Əл-Фараби 
#84. Араб-ислам философиясындаАристотельденкейін "Екіншімұғалім" депаталды. 
* ƏлФараби 
#85. Исламның негізгі догмасы. 
* Монотеизм 
#86. Қайырымды қала тұрғындары атты еңбектің авторы? 
* Əл-Фараби 
#87. Исламдамұсылманқұқығыжүйесіқалайаталады? 
* Шариғат 


#88. Сақтардыңқолданбалыөнерінқандай стиль сипаттайды? 
* Жануарлар 
#89. Есік қорғаны-ежелгі тайпалардың тамаша ескерткіші. 
* Сақтар 
#90. Ежелгі түркілерде аспанға табыну қалай аталады. 
* Тəңір 
#91. Ежелг ітүркілердің тотемдік жануарлары. 
* Қасқыр, көк бөрі 
#92. Еуразия көшпенділерінің ең үлкен өнертабысы 
* Киіз үй 
#93. "Қарасөздерді" кімжазды? 
*А. Кунанбаев 
#94. 19 ғасырдағы қазақ ағартушысын атаңыз. 
* Ы. Алтынсарин 
#95. Ш. Уалихановқандайтүріктілдес эпос жазды. 
* "Манас" 
#96. XIX ғасырдың көрнекті ақыны. 
* Құрманғазы Сағырбаев 
#97.Қазақстанда бастауыш жəне халық мектептерінің ашылуы ғылыми дүниетанымды Қалыптастырудың 
Бастауында тұрған жаңашыл ғалымның есімімен байланысты. 
* Ы. Алтынсарин 
#98. "Жетіжарғы"заңдаржинағынқай хан шығарды? 
* Тəуке хан 
#99. Қазақстандағы əйелдер мектебінің негізін қалаушы кім? 
* Ы. Алтынсарин 
#100. Қазақ жазба əдебиетінің негізін қалаушы кім? 
* А.Құнанбаев 
#118Əңгіме кезінде дəрігер ерекше көңіл бөлуі керек: 
* дауысының қатты шығуы жəне тоны
# 119Емдеу барысында басқа адамдармен қажетті қатынастарды орнату жəне оларды қолдай білу қабілеті: 
*коммуникативтік компетенция 
# 120Паттернализм — бұл:
*дəрігер мен науқастың өзара əрекеттесуі кезіндегі дəрігердің директивті рөліне сүйенетін əдіс
#121Адамның түрлі қасиеттері мен сипаттарының өзіне ғана тəн бірегейлігі келесі терминмен белгіленеді 
* даралық 
# 122Тұлға акцентуациясының дұрыс анықтамасын атаңыз: 
* мінез қасиететрінің əлсіреуі/күшеюінің қалыпты ваpианты 
#123Дəрегірдің дене жəне ақыл-ой ресурстарының төмендеуі:
* шаршау 
#150.Адамның басқа адамдарға немесе жануарларға көмекке келуі: 
*+альтруизм; 


#151Субъектіден жеке психикалық процестердің жəне сол сəттегі жағдайдың ағымы немесе одан кейін 
мəліметтерді алу 
*+өзін-өзі бақылау 
#152«Тұлға өзінің іс əрекетінің жиынтығының концепциясы болып келеді» дегенді кім айтпаған? 
*Э.Берна *Дж.Кеттела *А.Маслоу *К.Роджерса *К.Леонгарда 
#153Жоғары психикалық функциялардың жағдайын, мидың жарты шарларының ассиметриясының 
қызметін бағалайтын зерттеу: 
*+ нейропсихологиялық 
#155Аурулардың даму процессі жəне ағымынының психикалық факторларын, аурудың тұлғаға əсерін, 
емдік ықпалдың психологиялық аспектілерін зерттейтін психологияның бөлімі
* +медициналық психология
#156Мектепкедейінгібалалардыңнегізгііс-əрекеті: 
* +ойын 
#161Жастағы науқасқақатерлі ісік диагнозы емдеудің тиімсіз кезеңінде қойылды. Науқас диагнозы 
бойынша жəне əрі қарай не болатындығы туралы сұрақтар мен дəрігерге жүгінеді. Дəрігердің тактикасы 
қандай? 
*+науқастың жеке ерекшеліктерін ескере отырып əрекет жасау 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет