Миялна машина миялна машинажүктеу 5.27 Mb.
Pdf просмотр
бет10/13
Дата24.03.2017
өлшемі5.27 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

DFG 2631M

Інструкція  з

Інструкція  з

Інструкція  з

Інструкція  з

Інструкція  з

вик

вик


вик

вик


використ

орист


орист

орист


ористання

ання


ання

ання


ання

UA

У

УУ

У

Українськкраїнськ

країнськ


країнськ

країнськ а, 39

а, 39

а, 39


а, 39

а, 39


40

UA

Необхідно  зберігати  дану  брошуру,  щоб  мати  нагоду

звернутися до неї у будь-який момент. У разі продажу, передачi

iншiй  особi  або  переїзду  переконайтеся  в  тому,  що  вона

залишається разом з виробом.

 

Уважно  вивчіть  інструкцію:  в  ній  міститься  важливаінформація щодо встановлення,  використання та безпеки.

Під  час  переїзду  прилад  має  знаходитися  у

вертикальному положенні, при необхідностi  нахиляйте його

назад.


Цей прилад призначений для побутового або аналогічного

призначення, наприклад:

- у кухнях для персоналу у магазинах, офісах і інших робочих

приміщеннях;

- великих сільських будівлях;

-  використання  з  боку  клієнтів  у  готелях,  мотелях  і  інших

готельних структурах;

- пансіонах зі сніданками.

Р

Р

РР

Ро

оооозміщ

зміщ


зміщ

зміщ


зміщення    і  вирівнюв

ення    і  вирівнюв

ення    і  вирівнюв

ення    і  вирівнюв

ення    і  вирівнювання

ання


ання

ання


ання

1. Розпакуйте прилад та вдоскональтеся, що його не було

пошкоджено пiд час перевезення.

За наявностi пошкоджень не виконуйте нiяких пiдключень та

негайно зверніться до постачальника.

2. Розташуйте посудомійну машину так, щоб бічні стінки або

спинка прилягали до найближчих меблiв або до стіни. Прилад

може  вбудовуватися  пiд  рiвну  робочу  поверхню

*

  (


див.

Iнструкцiю з монтажу).

3.  Встановіть  посудомийну  машину  на  рiвній  та  твердій

підлозі.  Якщо  пiдлога  не  є  iдеально  горизонтальною,

компенсуйте  нерiвностi  за  допомогою  переднiх  ніжок  –

розкручуючи чи закручуючи їх. Належне вирiвнювання надає

стабільність  машині  та  запобігає  вібрації,  шуму  та

пересуванню під час роботи.

4.

*

  Для  налаштування  висоти  задньої  нiжки  обертайтечервону шестикутну втулку, яка знаходиться у центрi внизу

на переднiй частинi машини. Скористуйтеся шестигранним

гайковим  ключем  на 8 мм  й  обертайте  за  годинниковою

стрiлкою  для  збiльшення  висоти  та  против  годинникової

стрiлки  для  її  зменшення. 

(див.iнструкцiю  з  вбудування  у

додатку до документацiї)

Підк


Підк

Підк


Підк

Підклю


лю

лю

люлючення  в

чення  в


чення  в

чення  в


чення  во

оо

ооди  й  еди  й  е

ди  й  е


ди  й  е

ди  й  елек

лек

лек


лек

лектроенергії

троенергії

троенергії

троенергії

троенергії

Налаштування  систем  електричного  живлення  та

водопостачання має здiйснюватися тiльки фахiвцями.

Забороняється ставити посудомийну машину на труби

або на шнури електричного живлення.

  Пiд’єднання  приладу  до  мережi  водопостачання  має

здiйснюватися лише за допомогою нових труб.

Забороняється повторно використовувати вживанi труби.

Труби подачi та шланги зливу води, а також шнур електричного

живлення мають дивитись управо або влiво, забезпечуючи

оптимальне встановлення машини (

див.малюнок).

Пiд’єднання  труби  подачi  води

Пiд’єднання  труби  подачi  води

Пiд’єднання  труби  подачi  води

Пiд’єднання  труби  подачi  води

Пiд’єднання  труби  подачi  води

• до водорозбірного крану холодної води: добре прикрутiть

трубу подачі води до крану з різьбовим отвором на 3/4

газ;  перед  затягуванням  спускайте  воду,  поки  вона  не

стане чистою: це запобіжить засмiченню прилада.

• до водорозбірного крану гарячої води: у разi централiзованої

системи опалення гаряча вода до посудомийної машини

може також постачатися з мережi за умови температури,

не вищої за 60°C.

прикрутiть  трубу  до  крану,  як  описано  у  процедурi  для

водорозбiрного крану з холодною водою.

Якщо довжини труби подачi води не вистачає, зверніться

у спеціалізовану крамницю або до уповноваженого фахівця

(

див. Допомога).Тиск води має перебувати у межi значень, наведених у

таблицi технiчних даних (

див. поруч

).

Зверніть увагу, щоб труба не мала згинів та утисків.Пiд’єднання  шлангу  для  зливу  води

Пiд’єднання  шлангу  для  зливу  води

Пiд’єднання  шлангу  для  зливу  води

Пiд’єднання  шлангу  для  зливу  води

Пiд’єднання  шлангу  для  зливу  води

під’єднайте  зливний  шланг,  не  згинаючи  його,  до

каналізаційного трубопроводу дiаметром не менше за 4 см.

Зливний шланг має розташовуватися на висоті від 40 до 80

від підлоги або опірної поверхні посудомийної машини (A).

Перш ніж під’єднати зливний шланг до сифону мийки, видаліть

пластикову пробку (B).

Захист  вiд  затоплення

Захист  вiд  затоплення

Захист  вiд  затоплення

Захист  вiд  затоплення

Захист  вiд  затоплення

Щоб унеможливти затоплення, посудомийну машину:

- оснащено системою, яка перериває подачу води в разi

порушень в роботi або витiкань всереденi машини.

Деякi моделi оснащенi додатковим пристроєм безпеки 

New

Acqua Stop*

, який запобiгає затопленню також у випадку

розриву труби подачi.

УВ

УВУВ

УВ

УВАГАГ

АГ

АГАГА:  НЕБЕ

А:  НЕБЕ


А:  НЕБЕ

А:  НЕБЕ


А:  НЕБЕЗПЕЧНА  НА

ЗПЕЧНА  НА

ЗПЕЧНА  НА

ЗПЕЧНА  НА

ЗПЕЧНА  НАПР

ПР

ПРПР

ПРУГ


УГ

УГ

УГУГА!

А!

А!А!

А!

Забороняється вiдрiзати трубу подачi води, оскiлки у нiймiстяться частини пiд напругою.

*

 Наявне лише в деяких моделях.Вст

Вст


Вст

Вст


Встанов

анов


анов

анов


ановлення

лення


лення

лення


лення

41

UA

Електричні  підключення

Електричні  підключення

Електричні  підключення

Електричні  підключення

Електричні  підключення

  Перш  нiж  увiмкнути  вилку  в  електричну  розетку,

переконайтеся, що:

• розетка має заземлення у відповідності до встановлених

норм;


• розетка витримує максимальне навантаження потужності

машини,  вказане  на  табличці  з  характеристиками  на

подвійних  дверцятах  (

див.роздiл  Опис  посудомийної

машини

);

• напруга живлення знаходиться в межах значень, вказаниху табличці з характеристиками на подвійних дверцятах;

• розетка сумісна з штепсельною вилкою приладу. В iншому

випадку  звернiться  до  уповноваженого  фахiвця  iз

проханням  замiнити  вилку  (

див.  Допомога

);  не


використовуйте подовжувачі й трійники.

 Вiд встановленої машини має забезпечуватись легкий

доступ до шнуру живлення й електричної розетки.

 Шнур живлення не повинен мати згинів або утисків.

 Задля вашої безпеки пошкоджений шнур живлення має

замiнятися тiльки виробником або його власною службою

технiчної допомоги. (Див.Допомога)

  Підприємство  знімає  з  себе  відповідальність  у  разi

недотримання цих вказiвок.

Стрiчка  проти  утворення  конденсату

Стрiчка  проти  утворення  конденсату

Стрiчка  проти  утворення  конденсату

Стрiчка  проти  утворення  конденсату

Стрiчка  проти  утворення  конденсату

*****

Пiсля вбудування посудомийної машини вiдкрийте дверцятата прикрiпiть пiд дерев’яною поверхнею прозору клейку стрiчку

з метою захисту вiд конденсату.

Застереження 

перед 


першим

Застереження 

перед 

першим


Застереження 

перед 


першим

Застереження 

перед 

першим


Застереження 

перед 


першим

використанням

використанням

використанням

використанням

використанням

Пiсля встановлення та безпосередньо перед першим миттям

заповнiть водою всю ємнiсть для регенерацiйної солi та тiльки

пiсля  цього  додайте  приблизно  1  кг  солi (

див.роздiл

Обполiскувач та регенерацiйна сiль

): виливання води через

край  є  нормальним.  Виберiть  ступiнь  жорсткостi  води

(

див.роздiл  Обполiскувач  та  регенерацiйна  сiль).  Пiсля

додавання солi iндикаторна лампа ВIДСУТНIСТЬ СОЛ

I*

 згасне.


 Вiдсутнiсть солi в ємностi може викликати ушкодження

пристрою пом’якшення води та нагрiвального елементу.

ECODESIGN REGULA

ECODESIGN REGULA

ECODESIGN REGULA

ECODESIGN REGULA

ECODESIGN REGULATION

TION


TION

TION


TION

Цикли  миття ECO це  стандартна  програма,  дані  про  яку

наводяться  на  етикетці  енергоефективності;  цей  цикл

призначений для миття посуду зі звичайними забрудненнями;

ця програма є найбільш ефективною з точки зору споживання

електроенергії  і  води  для  названого  типу  посуду.  Щоб

зменшити споживання енергії і води, повністю завантажуйте

посудомийну машину.

Споживання електроенергії у черговому режимі: Споживання

електроенергії в увімкненому режимі:   3  Вт - Споживання

електроенергії у вимкненому режимі: 1,3  Вт

Таблиця енергоспоживання для основних циклів

* Дані щодо програми є лабораторними значеннями, заміряними відповідно до Європейського Стандарту EN 50242.

** Ці дані отримані внаслідок замірювань за умов використання і завантаження посуду користувача.Технiчнi данi 

Розмiри 

Ширина, см 60 

Висота, см 85 

Глибина, см 60 Мiсткiсть 

14 стандартних приборiв Тиск води подачi 

0,05 ч 1MПa (0.5 ч 10 бар) 

7,25 – 145 psi 

Напруга живлення 

Див. на табличці з даними Загальна споживан

а потужність 

Див. на табличці з даними Запобiжник 

Див. на табличці з даними 

 

Цей прилад вiдповiдає таким європейським директивам:  

-2006/95/ЕС (Про низьку напр

угу) 

-2004/108/ЕС (Про електромагнiтну сумiснiсть) 

-2009/125/EC (Comm. Reg.  

1016/2010) (Ecodesign) 

-97/17/EC (Маркiрування) 

-2002/96/CE 

 

 Стандартні умови* 

Умови користувача** 

 

Споживання  електроенергії  

(кВт-год/цикл) 

Спожива

ння води


 (л/цикл) 

Тривалість 

(хв/цикл) 

Споживання електро

енергії (кВт-год/цикл) 

Споживання  

води (л/цикл) 

Тривалість  

(хв/цикл) 

INTENSIV 

(Iнтенсивний) 

 

1,65  

16 


 

150 


 

1,45 


 

15 


 

135 


NORMAL 

(Нормальний) 

 

1,35 


 

16 


 

120 


 

1,20 


 

15 


 

110 


42

UA

Загальний  вигляд

Загальний  вигляд

Загальний  вигляд

Загальний  вигляд

Загальний  вигляд

1 .

1 .


1 .

1 .


1 . Верхній  короб

2.

2.2.

2.

2. Верхнiй  розпилювач3.

3.

3.3.

3. Вiдкиднi  елементи

4.

4.

4.4.

4. Регулятор висоти коробу

5.

5.

5.5.

5. Нижній  короб

6.

6.

6.6.

6. Нижнiй  розпилювач

7.

7.

7.7.

7. Кошик  для  приборiв

8.

8.

8.8.

8. Фiльтр  мийної  води

9.

9.

9.9.

9. Резервуар для солi

10.

10.


10.

10.


10. Ванночки миючого засобу та ванночка для

обполiскувача

1

11

111.1.

1.

1.1. Табличка з технiчними даними

12.


12.

12.


12.

12. Панель  команд***

***

 Тiльки у моделях повного вбудовування*

 Наявне лише в деяких моделях.

Номер i тип  програм  та  опцiй  може  бути  рiзним,  залежно  вiд  моделi  посудомийної  машини.

Номер i тип  програм  та  опцiй  може  бути  рiзним,  залежно  вiд  моделi  посудомийної  машини.

Номер i тип  програм  та  опцiй  може  бути  рiзним,  залежно  вiд  моделi  посудомийної  машини.

Номер i тип  програм  та  опцiй  може  бути  рiзним,  залежно  вiд  моделi  посудомийної  машини.

Номер i тип  програм  та  опцiй  може  бути  рiзним,  залежно  вiд  моделi  посудомийної  машини.

Опис  приладу

Опис  приладу

Опис  приладу

Опис  приладу

Опис  приладу

Пане

Пане


Пане

Пане


Панель  к

ль  к


ль  к

ль  к


ль  команд

оманд


оманд

оманд


оманд

Кнопка  Пуск/Пауза

Кнопка  Пуск/Пауза

Кнопка  Пуск/Пауза

Кнопка  Пуск/Пауза

Кнопка  Пуск/Пауза

Iндикаторна  лампа  Кiнець  програми

Iндикаторна  лампа  Кiнець  програми

Iндикаторна  лампа  Кiнець  програми

Iндикаторна  лампа  Кiнець  програми

Iндикаторна  лампа  Кiнець  програми

та  Вiдстрочений  пуск  9г

та  Вiдстрочений  пуск  9г

та  Вiдстрочений  пуск  9г

та  Вiдстрочений  пуск  9г

та  Вiдстрочений  пуск  9г

*****

.....


Індикаторна  лампа

Індикаторна  лампа

Індикаторна  лампа

Індикаторна  лампа

Індикаторна  лампа

Вiдсутнiсть

Вiдсутнiсть

Вiдсутнiсть

Вiдсутнiсть

Вiдсутнiсть

обполiскувача

обполiскувача

обполiскувача

обполiскувача

обполiскувача

*****


Iндикаторна

Iндикаторна

Iндикаторна

Iндикаторна

Iндикаторна

лампа Пуск/Пауза

лампа Пуск/Пауза

лампа Пуск/Пауза

лампа Пуск/Пауза

лампа Пуск/Пауза

Індикаторна  лампа

Індикаторна  лампа

Індикаторна  лампа

Індикаторна  лампа

Індикаторна  лампа

Вiдсутнiсть  солi

Вiдсутнiсть  солi

Вiдсутнiсть  солi

Вiдсутнiсть  солi

Вiдсутнiсть  солi

*****

Iндикаторна  лампа  та  кнопкаIндикаторна  лампа  та  кнопка

Iндикаторна  лампа  та  кнопка

Iндикаторна  лампа  та  кнопка

Iндикаторна  лампа  та  кнопка

Вiдстроченого  пуску 

Вiдстроченого  пуску 

Вiдстроченого  пуску 

Вiдстроченого  пуску 

Вiдстроченого  пуску 

*****


.....

Iндикаторна  лампа  та  кнопка

Iндикаторна  лампа  та  кнопка

Iндикаторна  лампа  та  кнопка

Iндикаторна  лампа  та  кнопка

Iндикаторна  лампа  та  кнопка

Половинного  завантаження 

Половинного  завантаження 

Половинного  завантаження 

Половинного  завантаження 

Половинного  завантаження 

*****


.....

Ручка  вибору  програм

Ручка  вибору  програм

Ручка  вибору  програм

Ручка  вибору  програм

Ручка  вибору  програм

  кнопка

  кнопка


  кнопка

  кнопка


  кнопка

On-Off/Reset

On-Off/Reset

On-Off/Reset

On-Off/Reset

On-Off/Reset

(Увiмкн/Вимкн/Вiднов

вiмкн/Вимкн/Вiднов

вiмкн/Вимкн/Вiднов

вiмкн/Вимкн/Вiднов

вiмкн/Вимкн/Вiдновлення)

лення)

лення)


лення)

лення)


Iндикаторна  лампа

Iндикаторна  лампа

Iндикаторна  лампа

Iндикаторна  лампа

Iндикаторна  лампа

програми  Миття    та

програми  Миття    та

програми  Миття    та

програми  Миття    та

програми  Миття    та

Вiдстрочений  пуск  3г

Вiдстрочений  пуск  3г

Вiдстрочений  пуск  3г

Вiдстрочений  пуск  3г

Вiдстрочений  пуск  3г

*****


.....

Iндикаторна  лампа  програми  Сушiння

Iндикаторна  лампа  програми  Сушiння

Iндикаторна  лампа  програми  Сушiння

Iндикаторна  лампа  програми  Сушiння

Iндикаторна  лампа  програми  Сушiння

та  Вiдстрочений  пуск  6г

та  Вiдстрочений  пуск  6г

та  Вiдстрочений  пуск  6г

та  Вiдстрочений  пуск  6г

та  Вiдстрочений  пуск  6г

*****


.....

43

UA

*

 Наявне лише в деяких моделях. Рiзноманiтнi за кiлькiстюта розташуванням.

Як  завантажити  короби

Як  завантажити  короби

Як  завантажити  короби

Як  завантажити  короби

Як  завантажити  короби

  Перед  завантаженням  коробiв  очистiть  посуд  вiд

залишкiв їжi та вилийте із склянок та чаш наявну рiдину.

Пiсля завантаження переконайтеся, що розпилювачi вiльно

обертаються.

Нижній  короб  і  кошик  для  столових  приладів

Нижній  короб  і  кошик  для  столових  приладів

Нижній  короб  і  кошик  для  столових  приладів

Нижній  короб  і  кошик  для  столових  приладів

Нижній  короб  і  кошик  для  столових  приладів

У нижньому коробі можна розмістити каструлі, кришки, тарілки,

салатниці,  прилади,  тощо..Великі  тарілки  і  кришки  краще

розташувати з боків коробу.

Деякі моделі посудомийних машин мають похилі сектори

*

, увертикальному  положенні  вони  придатні  для  тарілок,  в

горизонтальному - для каструль, салатниць або сковорід.

Кошик для приборiв може рiзнитися (належати до розбірного

чи  нерозбірного  типу)  залежно  від  моделi  посудомийної

машини. Нерозбiрний кошик має розташовуватися тiльки 

 тiльки 


 тiльки 

 тiльки 


 тiльки у

переднiй частинi нижнього коробу.

Обидва типи оснащені

верхніми  решітками

для 

кращого


р о з т а ш у в а н н я

приладів.

  Ножі  та  ріжучі  прибори  мають  розташовуватися

гострими  кiнцями  униз  або  горизонтально  на  вiдкидних

елементах верхнього коробу.

Верхній  короб

Верхній  короб

Верхній  короб

Верхній  короб

Верхній  короб

Призначений  для  завантаження  делiкатного  та  легкого

кухонного начиння: склянок, чашок, десертних тарілок, мілких

салатниць.

Відкидні  елементи  зі  змінним  положенням

Відкидні  елементи  зі  змінним  положенням

Відкидні  елементи  зі  змінним  положенням

Відкидні  елементи  зі  змінним  положенням

Відкидні  елементи  зі  змінним  положенням

Відкидні  елементи  можуть

займати два різні положення за

висотою,  що  дозволяє

оптимізувати  розташування

посуду  і  приборів  у  коробі.

Келихи  можна  надійно

розмістити  на  відкидних

елементах, вставляючи

ніжку у відповідні отвори.

Як  вiдрегулювати  висоту  верхнього  коробу

Як  вiдрегулювати  висоту  верхнього  коробу

Як  вiдрегулювати  висоту  верхнього  коробу

Як  вiдрегулювати  висоту  верхнього  коробу

Як  вiдрегулювати  висоту  верхнього  коробу

Щоб полегшити розташування приладів, передбачене високе

або низьке положення верхнього коробу.

 

Рекомендується налаштовувати 

висоту


Рекомендується 

налаштовувати 

висоту

Рекомендується налаштовувати 

висоту


Рекомендується 

налаштовувати 

висоту

Рекомендується налаштовувати 

висоту


верхнього  короба,  коли  вiн  НЕЗАПОВНЕНИЙ.

верхнього  короба,  коли  вiн  НЕЗАПОВНЕНИЙ.

верхнього  короба,  коли  вiн  НЕЗАПОВНЕНИЙ.

верхнього  короба,  коли  вiн  НЕЗАПОВНЕНИЙ.

верхнього  короба,  коли  вiн  НЕЗАПОВНЕНИЙ.

НЕ  пiдіймайте  та  не  опускайте  короб  ТIЛЬКИ  з  одного

НЕ  пiдіймайте  та  не  опускайте  короб  ТIЛЬКИ  з  одного

НЕ  пiдіймайте  та  не  опускайте  короб  ТIЛЬКИ  з  одного

НЕ  пiдіймайте  та  не  опускайте  короб  ТIЛЬКИ  з  одного

НЕ  пiдіймайте  та  не  опускайте  короб  ТIЛЬКИ  з  одного

бок

бок


бок

бок


бок ууууу.....

Розкрийте  стопори  на  правій  та  лівій

напрямній  коробу  та  виймiть  короб;

розташуйте  його  у  верхньому  або

нижньому  положеннi,  посуньте  по

напрямних, щоб зайшли також переднi

колiщата, після чого закрийте стопори

(

див.малюнок).Якщо короб оснащений ручками Dual

Space

*

  (


див.малюнок),

  виймiть

верхнiй короб до кiнця, вiзьмiться за

його бiчнi ручки та потягнiть нагору або

додолу;  вiдпустiть  короб,  злегка

утримуючи його.

Кухонне  начиння,  не  призначене  для  миття  у

Кухонне  начиння,  не  призначене  для  миття  у

Кухонне  начиння,  не  призначене  для  миття  у

Кухонне  начиння,  не  призначене  для  миття  у

Кухонне  начиння,  не  призначене  для  миття  у

посудомийнiй  машинi

посудомийнiй  машинi

посудомийнiй  машинi

посудомийнiй  машинi

посудомийнiй  машинi

• Дерев’янi речi, вироби з ручками з дерева, з рогу або з

приклеєними частинами.

• Речi з алюмінію, мiдi, латунi, олов’яної фольги або сплавів

на олов’яній основі.

• Посуд з нетермостiйкого пластику.

• Речi з старовинної порцеляни або розписанi вручну.

• Старовиннi вироби з срiбла. Срiбнi вироби (не старовиннi)

можна  мити  за  програмою  для  делiкатних  речей,

попередньо вдосконалившися, що такi речi не торкаються

iнших металевих частин.

 Рекомендується застосування посуду та приладів,

здатних до миття у посудомийнiй машинi.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет