M/J/11 ucles 2011 For Examiner’s Use 1-ші тапсырма, 1–6-ға дейінгі сұрақтаржүктеу 208.1 Kb.
Pdf просмотр
Дата27.03.2017
өлшемі208.1 Kb.

This document consists of 5 printed pages and 3 blank pages.

DC (SM) 37058/4

© UCLES 2011 

[Turn over

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS

International General Certificate of Secondary Education

*3086919227*KAZAKH AS A SECOND LANGUAGE 

0532/02

 

Paper 2  Listening May/June 2011

 

Approx. 35–45 minutes

Candidates answer on the Question Paper.

No additional materials are required.READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.

Write in dark blue or black pen.

Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.

DO NOT WRITE IN ANY BARCODES.

Answer all questions.

At the end of the examination, fasten all your work securely together.

The number of marks is given in brackets [  ] at the end of each question or part question.For Examiner’s Use

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Total

2

0532/02/M/J/11

© UCLES 2011

For

Examiner’s

Use

1-ші тапсырма, 1–6-ға дейінгі сұрақтар

1–6-ға  дейінгі  сұрақтарға  жауап  беру  үшін  қысқа  сұхбаттарды  тыңдайсыз.  Əр  сұрақтың 

жауабын төмендегі берілген бос орындарға қысқаша жазыңыз. 

Əр сұхбатты екі рет тыңдайсыз.Оқушыларға билетке қандай жеңілдік бар екен?

  

............................................................................................................................................. [1]Марат неге пойызбен бармады?

  

............................................................................................................................................. [1]Ең жақын қонақ үйі қай жерде?

 

Көшемен төмен жүргенде .................................................................................................. [1]Қонақ үйде бөлме сағат нешеде босайды?

  

............................................................................................................................................. [1]Бөлмеде не жұмыс істемейді?

  

............................................................................................................................................. [1]Марат кешкі тамағын қай жерде ішеді?

  

............................................................................................................................................. [1] 

[Барлығы: 6]3

0532/02/M/J/11

© UCLES 2011

[

Жалғасы келесі бетте

For

Examiner’s

Use

2-ші тапсырма, 7-ші сұрақ

«Балауса»  баспасының  бас  редакторы - Оразақын  Асқардан,  балалар  əдебиетінің  қазіргі 

мəселелері  мен  баспаның  жаңа  кітаптары  туралы  алынған  cұхбатты  тыңдап,  төменде 

берілген мəтіндегі бос орынды толтырыңыз:

Бұл сұхбатты тағы бір рет тыңдайсыз.

«Балалардан қаржы аямау керек»

Бас редакторы: Оразақын Асқар

Баспаның  қазіргі  жұмысы:  Əлемге  танымал  балалар  əдебиеті  классигінің 50 томдығы 

болашақта ........................тілінде  сөйлеп,  кітапхана  сөресінен  орын  алмақшы.  Жұмысты 

2004-те бастадық. Сол жылы .................................... кітап шығарылды. 

Қазақ жазушылары: Мұхтар Əуезов «Көк-серек», Бердібек Соқпақбаев

........................................................................, Шыңғыс Айтматов «Ақ кеме».Шағын  жанр:  Қазақ  жазушыларының ............................... арналған  əңгімесі  де  бір  кітапта 

басылады.Кітап баспасы: Кітап баларға арналғаннан кейін іші ..............................    .............................. 

безендірілген  суретке  бай  болу  керек.  Оны  жасау  қиын.  Себебі  суретшіге,  баспаханаға

............................... төлей алмайсыз. 

Демеушілер: Əзірше қазақтан шыққан .................................. қол ұшын берген емес. Балалардан

қаржы аяу керек емес.

 

[Барлығы: 8]4

0532/02/M/J/11

© UCLES 2011

For

Examiner’s

Use

3-ші тапсырма, 8–13-ке дейінгі сұрақтар

Қазақтың  салт-дəстүрлері  туралы  радио  бағдарламаны  тыңдап,  берілген  сөйлемдердің 

қайсысы дұрыс, қайсысы қате екенін төменде белгілеңіз.

Біраздан  кейін 3-ші  тапсырманы  тағы  бір  рет  тыңдайсыз.  Қазір  сол  тапсырманың 

сұрақтарына назар аударыңыз.

Əңгімені екі рет тыңдайсыз.

 

Дұрыс


Қате

8

Біреудің баласын, туыла салысымен, сатып алатын ырым болған.9

Елдегі бақсы үйге келіп «Менің баламды ұрлап алыпсың дар» - 

деп нəрестені алып кетеді.

10 Кемпір баланы керегенің астынан береді.

11 Əр отбасы баласы бес жасқа толған соң мектепке оқуға береді.

12 Құлақты уқалап, жанын кетіріп, кəдімгі тарымен теседі.

13 Тесілген құлаққа қара иттің жүнін өткізеді.

 

[Барлығы: 6]5

0532/02/M/J/11

© UCLES 2011

For

Examiner’s

Use

4-ші тапсырма, 14–23-ке дейінгі сұрақтар

Біраздан  кейін 4-ші  тапсырманы  «Қап,  əттеген-ай!»  əңгімесін  тыңдайсыз.  Қазір  сол 

тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз.

Əңгімені екі рет тыңдайсыз.14  Əңгімедегі бала Жүкенді – əкесінің құрдасын не үшін ұнатпайды?

  

............................................................................................................................................. [1]15  Жүкен атын байлап қойғасын, əңгімедегі бала не істеді? 

  

............................................................................................................................................. [1]16  Үйге келіп бала не істеді?

  

............................................................................................................................................. [1]17  Баланың əкесіне не болды?

  

............................................................................................................................................. [1]18  Əкесінің жанында Жүкеннен басқа тағы кім болды?

  

............................................................................................................................................. [1]19  Ауыл дəрігері қандай кеңес берді?

  

............................................................................................................................................. [1]20  Көлікті тауып əкелуге кім кетті?

  

............................................................................................................................................. [1]21  Бала не айтып жылады?

  

............................................................................................................................................. [1]22  Анасының сөзі бойынша неге Жүкен баланың əкесімен мазақтап ойнайды?

  

............................................................................................................................................. [1]23  Анасы баланың əңгімесін естіген соң қандай мақал айтты?

  

............................................................................................................................................. [1] 

[Барлығы: 10]6

0532/02/M/J/11

© UCLES 2011

BLANK PAGE


7

0532/02/M/J/11

© UCLES 2011

BLANK PAGE


8

0532/02/M/J/11

© UCLES 2011

BLANK PAGE

Copyright Acknowledgements:

Question 2 

© Balalardan karzhy ayamau kerek ; Ak Zhelken; 2005.

Question 3 

© Kazakh Dasturleri ; Ak Zhelken; 2000.

Question 4 

© Khamzeuly; Kap, attegen-ai! ; Ak Zhelken; 2006.

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every 

reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the 

publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

University of Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.

Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет