Mk Оригинално упатство за работа sr


Λειτουργία με εμβυσματώσιμο τροφοδοτικόжүктеу 14.91 Mb.
Pdf просмотр
бет13/34
Дата27.03.2017
өлшемі14.91 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   34

Λειτουργία με εμβυσματώσιμο τροφοδοτικό
 Να δίνετε προσοχή στην τάση δικτύου! Η τάση της ηλε-
κτρικής πηγής για το εμβυσματώσιμο τροφοδοτικό πρέπει να 
ταυτίζεται με τα στοιχεία επάνω στην πινακίδα κατασκευα-
στή του εμβυσματώσιμου τροφοδοτικού.
Ανοίξτε το προστατευτικό καπάκι της υποδοχής σύνδεσης 12 V 
23. Εισάγετε το βύσμα 25 του εμβυσματώσιμου τροφοδοτικού 
12 V στην υποδοχή σύνδεση 23. Συνδέστε το εμβυσματώσιμο 
τροφοδοτικό στο ηλεκτρικό δίκτυο.
 Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το γνήσιο φις-τροφοδοτι-
κό Bosch, που προβλέπεται για το ραδιόφωνό σας. Μόνο 
έτσι είναι δυνατή μια άψογη λειτουργία του ραδιοφώνου.
Να κλείνετε το προστατευτικό καπάκι όταν αφαιρείτε το βύσμα 
από την υποδοχή σύνδεσης 12 V 23 του εμβυσματώσιμου τρο-
φοδοτικού.
Το φις-τροφοδοτικό 24 μπορεί να φυλαχτεί σε περίπτωση μη 
χρήσης στη θήκη φύλαξης του ραδιοφώνου. Απασφαλίστε μετά 
το μοχλό ασφάλισης 21 και ανοίξτε το κάλυμμα 20 της θήκης 
φύλαξης.
Τοποθέτηση/Αλλαγή ενδιάμεσων μπαταριών
Για να μπορείτε να αποθηκεύσετε την ώρα στο ραδιόφωνο, 
πρέπει να τοποθετηθούν οι εφεδρικές μπαταρίες. Γι’ αυτό συνί-
σταται η χρήση μπαταριών αλκαλίου-μαγγανίου.
Για να ανοίξετε το καπάκι της θήκης μπαταριών λύστε τη βίδα 
18 και αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών 19. Τοποθε-
τήστε τις ενδιάμεσες μπαταρίες. Φροντίστε για τη σωστή πολι-
κότητα, σύμφωνα με την εικόνα στο εξωτερικό της θήκης μπα-
ταριών.
Τοποθετήστε πάλι το καπάκι 19 της θήκης των ενδιάμεσων μπα-
ταριών και βιδώστε το πάλι με τη βίδα 18.
Αντικαταστήστε τις εφεδρικές μπαταρίες, όταν η ένδειξη e γίνε-
ται ασθενέστερη και η ώρα στο ραδιόφωνο δεν αποθηκεύεται 
πλέον.
Αντικαθιστάτε ταυτόχρονα όλες τις μπαταρίες μαζί. Να χρησιμο-
ποιείτε πάντοτε μπαταρίες του ίδιου κατασκευαστή και με την 
ίδια χωρητικότητα.
 Αφαιρέστε τις εφεδρικές μπαταρίες από το ραδιόφωνο, 
όταν δεν το χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Οι εφεδρικές μπαταρίες σε περίπτωση μακρόχρο-
νης αποθήκευσης μπορεί να διαβρωθούν ή να αποφορτι-
στούν από μόνες τους.
Λειτουργία
 Προστατεύετε το ραδιόφωνο από την υγρασία και την 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Το ραδιόφωνο είναι κατάλλη-
λο μόνο για χρήση σε στεγνούς εσωτερικούς χώρους.
Ακουστική λειτουργία
Θέση σε λειτουργία κι εκτός λειτουργίας
Για την ενεργοποίηση του ραδιοφώνου πατήστε το πλήκτρο 
On-Off 3. Η οθόνη 8 ενεργοποιείται και αναπαράγεται η τελευ-
ταία ρυθμισμένη κατά την απενεργοποίηση του ραδιοφώνου 
πηγή ήχου.
Εμβυσμαματώσιμο τροφοδοτικό
Αριθμός ευρετηρίου
1 600 A00 0..
Τάση εισόδου
V~
100–240
Συχνότητα
Hz
50/60
Ρεύμα εισόδου
mA
500
Τάση εξόδου
V=
12
Ρεύμα εξόδου
mA
1500
Βάρος σύμφωνα με EPTA-
Procedure 01:2014
kg
0,2
Κατηγορία μόνωσης
/
II
Ένδειξη
Χωρητικότητα
≥2/3
≥1/3
<1/3
Εφεδρεία
Άδεια μπαταρία
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 63  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

64 | Ελληνικά 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Υπόδειξη: Στη λειτουργία για πρώτη φορά με μπαταρία ή μετά 
από παρατεταμένη μη χρήση του ραδιοφώνου μπορεί να κατα-
στεί απαραίτητο, να πρέπει το πλήκτρο On-Off 3 για την ενεργο-
ποίηση να πατηθεί επανειλημμένα ή να κρατηθεί πατημένο για 
περισσότερο χρόνο.
Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο φωτίζεται για μερικά δευτε-
ρόλεπτα η οθόνη 8.
Για την απενεργοποίηση του ραδιοφώνου πατήστε ξανά το 
πλήκτρο On-Off 3. Η τρέχουσα ρύθμιση της πηγής ήχου αποθη-
κεύεται.
Για την εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο 
μόνο, όταν το χρησιμοποιείτε.
Ρύθμιση έντασης ήχου
Μετά την ενεργοποίηση του ραδιοφώνου είναι ρυθμισμένη πά-
ντοτε μια μεσαία ένταση του ήχου (τιμή 10).
Για να αυξήσετε την ένταση ήχου πατήστε το πλήκτρο «Vol +» 
6. Για να μειώσετε την ένταση ήχου πατήστε το πλήκτρο 
«Vol –» 5. Η ρύθμιση της έντασης ήχου «VL» εμφανίζεται για 
μερικά δευτερόλεπτα, με τιμή μεταξύ 0 και 20, στην ένδειξη e 
στην οθόνη.
Όταν αλλάζετε ραδιοφωνικό σταθμό να ρυθμίζετε μια χαμηλή 
τιμή και μια μέτρια όταν ενεργοποιείτε μια εξωτερική ακουστική 
πηγή.
Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο πατήστε το πλήκτρο «Mute» 
13. Για ενεργοποιήσετε πάλι τον ήχο πατήστε εκ νέου το πλή-
κτρο «Mute» 13 ή ένα από τα πλήκτρα έντασης ήχου «Vol +» 6 
ή «Vol –» 5.
Ρύθμιση τόνου
Για μια ιδανική αναπαραγωγή του ήχου είναι ενσωματωμένος 
στο ραδιόφωνο ένας ισοσταθμιστής (equalizer).
Για να ρυθμίσετε τη στάθμη μπάσων με το χέρι πατήστε μια φο-
ρά το πλήκτρο «Equalizer» 4. Στην οθόνη εμφανίζονται η έν-
δειξη «BA» και η αποθηκευμένη τιμή της στάθμης μπάσων στην 
ένδειξη e. Για τη ρύθμιση υψών πατήστε πάλι το πλήκτρο 
«Equalizer» 4. Στην ένδειξη e εμφανίζεται «TR» καθώς και η 
αποθηκευμένη τιμή της στάθμης υψών.
Η στάθμη μπάσων και η στάθμη υψών μπορούν να ρυθμιστούν 
εντός της περιοχής από –5 έως +5. Για να αυξήσετε την τιμή 
που δείχνεται πατήστε το πλήκτρο «Vol +» 6 και για να την μει-
ώσετε το πλήκτρο «Vol –» 5. Οι νέες τιμές αποθηκεύονται αυ-
τόματα όταν, μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου, η ένδειξη 
e 
επιστρέφει στην ένδειξη χρόνου για λίγα δευτερόλεπτα.
Επιλογή της ακουστικής πηγής
Για να επιλέξετε μια ακουστική πηγή πατήστε αλλεπάλληλα το 
πλήκτρο «Source» 14 μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η ένδει-
ξη f για την επιθυμητή εσωτερική ακουστική πηγή (βλέπε «Επι-
λογή/Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών», σελίδα 64) ή 
ανάλογα, για την εξωτερική ακουστική πηγή (βλέπε «Σύνδεση 
εξωτερικών ακουστικών πηγών», σελίδα 64):
– «FM»: Ραδιόφωνο στα υπερβραχέα κύματα FM,
– «AM»: Ραδιόφωνο στα μεσαία κύματα AM,
– «AUX»: εξωτερική ακουστική πηγή (π.χ. CD Player) μέσω 
της υποδοχής 3,5 mm 22.
Προσανατολισμός της κεραίας
Το ραδιόφωνο παραδίδεται με συναρμολογημένη ραβδοειδή 
κεραία 7. Κατά τη λειτουργία του ραδιοφώνου στρέψτε τη ρα-
βδοειδή κεραία στην κατεύθυνση, που καθιστά δυνατή την κα-
λύτερη λήψη.
Όταν δεν είναι δυνατή καμία ικανοποιητική λήψη, τότε τοποθε-
τήστε το ραδιόφωνο σε μια θέση με καλύτερη λήψη.
Υπόδειξη: Κατά τη λειτουργία του ραδιοφώνου σε άμεσο περι-
βάλλον ραδιοφωνικών εγκαταστάσεων, ασύρματων συσκευών 
ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών μπορεί να προκύψει μια μείω-
ση της ποιότητας της ραδιοφωνικής λήψης.
Επιλογή/Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών
Πατήστε αλλεπάλληλα το πλήκτρο επιλογής της ακουστικής πη-
γής «Source» 14 μέχρι στην ένδειξη f «FM» να εμφανιστεί για 
τη λήψη στα υπερβραχέα κύματα ή «AM» για τη λήψη στα με-
σαία κύματα.
Για να ρυθμίσετε μια ορισμένη ραδιοφωνική συχνότητα πα-
τήστε το πλήκτρο για αναζήτηση ανερχόμενης ζεύξης
 12
για να αυξήσετε τη συχνότητα ή, ανάλογα, το πλήκτρο για ανα-
ζήτηση κατερχόμενης ζεύξης
 11 για να την μειώσετε. Η τρέ-
χουσα συχνότητα εμφανίζεται στην οθόνη, στην ένδειξη a.
Για την αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών ισχυρού σήμα-
τος πατήστε και κρατήστε για λίγο πατημένο το πλήκτρο για ανα-
ζήτηση ανερχόμενης ζεύξης
 12 ή, ανάλογα, το πλήκτρο για 
αναζήτηση κατερχόμενης ζεύξης
 11. Η συχνότητα του 
εντοπισμένου σταθμού εμφανίζεται στην οθόνη, στην ένδειξη 
a.
Σε περίπτωση ικανοποιητικά ισχυρής λήψης ενός κατάλληλου 
σήματος περνά το ραδιόφωνο αυτόματα στη στερεοφωνική λή-
ψη. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη για τη στερεοφωνική λή-
ψη c.
Για την αποθήκευση ενός επιλεγμένου σταθμού πατήστε για 
3 s ένα από τα πλήκτρα αποθήκευσης 9. Ο σταθμός αποθηκεύ-
εται μόλις στην ένδειξη e εμφανιστούν «PR» και αριθμός του 
επιλεγμένου πλήκτρου αποθήκευσης.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε 5 σταθμούς FM και 5 σταθμούς 
ΑΜ. Να λαμβάνετε υπόψη σας, ότι, όταν αποθηκεύετε έναν επι-
λεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό σε μια κατειλημμένη θέση απο-
θήκευσης, ο σταθμός που ήταν προηγουμένως αποθηκευμένος 
διαγράφεται.
Για την αναπαραγωγή ενός αποθηκευμένου ραδιοφωνικού 
σταθμού πατήστε για λίγο το αντίστοιχο πλήκτρο αποθήκευσης 
προγραμμάτων 9. Στην ένδειξη e εμφανίζονται για λίγα δευτε-
ρόλεπτα «PR» και ο αριθμός αποθήκευσης του προγράμματος.
Σύνδεση εξωτερικών ακουστικών πηγών
Παράλληλα με το ενσωματωμένο ραδιόφωνο μπορείτε να συν-
δέσετε και μια σειρά από εξωτερικές ακουστικές πηγές.
Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι της υποδοχής «AUX IN» 
22. Εισάγετε το γωνιασμένο βύσμα 3,5 mm του καλωδίου AUX 
26 στην υποδοχή (βλέπε την εικόνα στη σελίδα με τα γραφικά). 
Συνδέστε το άλλο βύσμα του καλωδίου AUX σε μια κατάλληλη 
ακουστική πηγή.
Για την αναπαραγωγή της συνδεμένης ακουστικής πηγής πατή-
στε αλλεπάλληλα το πλήκτρο επιλογής ακουστικής πηγής 
«Source» 14 μέχρι στην ένδειξη f στην οθόνη να εμφανιστεί 
«AUX».
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 64  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Ελληνικά | 65
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Μόλις αφαιρέσετε το φις του καλωδίου AUX τοποθετείστε πάλι 
το καπάκι της υποδοχής «AUX IN» 22. Έτσι αποφεύγονται οι 
βρωμιές και ενδεχόμενες ζημιές. 
Ένδειξη χρόνου
Το ραδιόφωνο διαθέτει μια ένδειξη χρόνου με ξεχωριστή τρο-
φοδότηση ενέργειας. Εάν στη θήκη μπαταριών είναι τοποθετη-
μένες εφεδρικές μπαταρίες με επαρκή χωρητικότητα (βλέπε 
«Τοποθέτηση/Αλλαγή ενδιάμεσων μπαταριών», σελίδα 63), 
μπορεί να αποθηκευτεί η ώρα, ακόμη και όταν το ραδιόφωνο 
αποσυνδεθεί από την παροχή ενέργειας μέσω μπαταρίας ή του 
φις-τροφοδοτικού.
Ρύθμιση της ώρας
– Για να ρυθμίστε τη ώρα πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο για τη ρύθμιση του χρόνου
 10 μέχρι στην ένδειξη 
e να αρχίσει να αναβοσβήνει ο αριθμός των ωρών.
– Πατήστε αλλεπάλληλα το πλήκτρο για την ανερχόμενη ανα-
ζήτηση ζεύξης
 12 ή, ανάλογα, το πλήκτρο για την κατερ-
χόμενη αναζήτηση ζεύξης
 11 μέχρι να εμφανιστεί ο σω-
στός αριθμός των ωρών.
– Πατήστε πάλι το πλήκτρο
 10 μέχρι στην ένδειξη e να αρ-
χίσει να αναβοσβήνει ο αριθμός των λεπτών.
– Πατήστε αλλεπάλληλα το πλήκτρο για την ανερχόμενη ανα-
ζήτηση ζεύξης
 12 ή, ανάλογα, το πλήκτρο για την κατερ-
χόμενη αναζήτηση ζεύξης
 11 μέχρι να εμφανιστεί ο σω-
στός αριθμός των λεπτών.
– Για να αποθηκεύσετε το ρυθμισμένο χρόνο πατήστε για τρίτη 
φορά το πλήκτρο
 10.
Υποδείξεις εργασίας
Υποδείξεις για τον άριστο χειρισμό της μπαταρίας
Να προστατεύετε την μπαταρία από υγρασία και νερό.
Να αποθηκεύετε την μπαταρία μόνο μέσα σε μια περιοχή θερ-
μοκρασίας από –20 °C έως 50 °C. Το καλοκαίρι να μην αφήνε-
τε για παράδειγμα την μπαταρία μέσα στο αυτοκίνητο.
Μια καινούργια μπαταρία, ή μια μπαταρία που δε χρησιμοποιή-
θηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αποκτά την πλήρη χωρη-
τικότητά της μετά από περίπου 5 κύκλους φόρτισης-εκφόρτι-
σης.
Ένας σημαντικά μειωμένος χρόνος λειτουργίας μετά τη φόρτιση 
σημαίνει ότι η μπαταρία εξαντλήθηκε και πρέπει να αντικατα-
σταθεί.
Δώστε προσοχή στις υποδείξεις απόσυρσης.
Σφάλματα – Αιτίες και θεραπεία
Όταν τα παραπάνω μέτρα δεν επαρκούν για την εξουδετέρωση 
ενός σφάλματος τότε απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα Service της Bosch.
Συντήρηση και Service
Συντήρηση και καθαρισμός
Διατηρείτε το ραδιόφωνο καθαρό, για να εργάζεται καλά και σί-
γουρα.
Καθαρίζετε τυχόν ρύπους και βρωμιές μ’ ένα υγρό, μαλακό πα-
νί. Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού ή διαλύτες.
Αιτία
Θεραπεία
Το ραδιόφωνο δε λειτουργεί
Δεν υπάρχει τροφοδοσία
Τοποθετήστε (τέρμα) το εμβυ-
σματώσιμο τροφοδοτικό και 
το φις δικτύου, ή, ανάλογα, τη 
φορτισμένη μπαταρία
Ραδιόφωνο πολύ ζεστό ή πολύ 
κρύο
Περιμένετε, μέχρι να αποκτή-
σει το ραδιόφωνο τη θερμο-
κρασία λειτουργίας
Το ραδιόφωνο δε λειτουργεί στη λειτουργία δικτύου
Χάλασε το εμβυσματώσιμο 
τροφοδοτικό ή το καλώδιο 
σύνδεσης
Ελέγξτε το εμβυσματώσιμο 
τροφοδοτικό και το καλώδιο 
σύνδεσης και, αν χρειαστεί, 
δώστε τα για αντικατάσταση
Έχει τοποθετηθεί λάθος εμβυ-
σματώσιμο τροφοδοτικό
Χρησιμοποιήστε το γνήσιο εμ-
βυσματώσιμο τροφοδοτικό 
της Bosch (προσφέρεται και 
σαν εφεδρικό τροφοδοτικό)
Το ραδιόφωνο δε λειτουργεί στη λειτουργία μπαταρίας
Λερωμένες επαφές μπαταρίας Καθαρίστε τις επαφές μπατα-
ρίας π.χ. τοποθετώντας και 
αφαιρώντας πολλές φορές αλ-
λεπάλληλα την μπαταρία, ή, αν 
χρειαστεί, αντικαταστήστε την 
μπαταρία
Χαλασμένη μπαταρία
Αντικαταστήστε την μπαταρία
Πολύ ζεστή ή πολύ κρύα μπα-
ταρία
Περιμένετε μέχρι η μπαταρία 
να αποκτήσει τη θερμοκρασία 
λειτουργίας
Το ραδιόφωνο αποτυγχάνει ξαφνικά
Δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή 
τέρμα το εμβυσματώσιμο τρο-
φοδοτικό, ή ανάλογα, η μπα-
ταρία
Τοποθετήστε σωστά ή ανάλο-
γα, τέρμα το εμβυσματώσιμο 
τροφοδοτικό ή την μπαταρία
Ανεπαρκής λήψη ραδιοφωνικών σταθμών
Παρεμβολές από άλλες συ-
σκευές ή δυσμενής θέση τοπο-
θέτησης
Τοποθετήστε το ραδιόφωνο 
σε μια άλλη θέση με καλύτερη 
λήψη ή σε μεγαλύτερη από-
σταση από άλλες ηλεκτρονικές 
συσκευές
Η ένδειξη χρόνου δε λειτουργεί σωστά
Οι ενδιάμεσες μπαταρίες για 
το ρολόι είναι άδειες
Αντικαταστήστε τις ενδιάμε-
σες μπαταρίες
Οι ενδιάμεσες μπαταρίες το-
ποθετηθήκαν με λάθος πολι-
κότητα
Τοποθετήστε τις ενδιάμεσες 
μπαταρίες με τη σωστή πολικό-
τητα
Αιτία
Θεραπεία
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 65  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

66 | Türkçe 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Service και παροχή συμβουλών χρήσης 
Το Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή 
και τη συντήρηση του προϊόνος σας καθώς για τα κατάλληλα 
ανταλλακτικά:
www.bosch-pt.com
Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως 
στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλα-
κτικά τους.
Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών 
οπωσδήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινα-
κίδα τύπου του προϊόντος.
Ελλάδα
Robert Bosch A.E.
Ερχείας 37
19400 Κορωπί – Αθήνα
Τηλ.: 210 5701258
Φαξ: 210 5701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr
ABZ Service A.E.
Τηλ.: 210 5701380
Φαξ: 210 5701607
Μεταφορά
Οι περιεχόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται στις απαι-
τήσεις των επικίνδυνων αγαθών. Οι μπαταρίες μπορούν να με-
ταφερθούν οδικώς από το χρήστη χωρίς άλλους όρους.
Όταν, όμως, οι μπαταρίες αποστέλλονται από τρίτους (π.χ. αε-
ροπορικώς ή με εταιρία μεταφορών) πρέπει να τηρούνται διά-
φορες ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη συσκευασία και τη σήμανση. 
Εδώ πρέπει, κατά την προετοιμασία του υπό αποστολή τεμαχί-
ου, να ζητηθεί οπωσδήποτε και η συμβουλή ενός ειδικού για 
επικίνδυνα αγαθά.
Να αποστέλλετε τις μπαταρίες μόνο όταν το περίβλημα είναι 
άθικτο. Να κολλάτε τις γυμνές επαφές με κολλητική ταινία και 
να συσκευάζετε την μπαταρία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να 
μην κουνιέται μέσα στη συσκευασία.
Παρακαλούμε να λαμβάνετε επίσης υπόψη σας και τυχόν πιο 
αυστηρές εθνικές διατάξεις.
Απόσυρση
Τα ραδιόφωνα, τα φις-τροφοδοτικά, οι επαναφορτιζό-
μενες μπαταρίες/μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι συ-
σκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό 
προς το περιβάλλον.
Μη ρίχνετε τα ραδιόφωνα, τα φις-τροφοδοτικά και τις επανα-
φορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα!
Μόνο για χώρες της ΕΕ:
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 
2012/19/EE σχετικά με τις άχρηστες ηλεκτρι-
κές συσκευές καθώς και με την Κοινοτική 
Οδηγία 2006/66/EΚ σχετικά με τις χαλασμέ-
νες ή αναλωμένες μπαταρίες δεν είναι πλέον 
υποχρεωτικό τα προϊόντα αυτά να συλλέγο-
νται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το 
περιβάλλον.
Μπαταρίες/Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες:
Li-Ion:
Παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στις 
υποδείξεις στο κεφάλαιο «Μεταφορά», 
σελίδα 66.
Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
Türkçe
Güvenlik Talimatı
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini oku-
yun. Güvenlik talimatlarına ve uyarılara uyul-
madığı takdirde elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi 
yaralanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kullanmak 
üzere saklayın.
Güvenlik talimatı içinde kullanılan “Radyo” kavramı, akım şe-
bekesine bağlı olarak (güç kaynağı ile) ve akü ile (güç kaynağı 
olmadan) çalıştırılan radyo anlamına gelmektedir.
 Çalıştığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın. Çalıştığınız 
yer düzensiz ise ve iyi aydınlatılmamışsa kazalar ortaya çı-
kabilir.
 Güç kaynağının fişi prize uymalıdır. Fişi hiçbir zaman 
değiştirmeyin. Radyolarla ile birlikte adaptör fiş kul-
lanmayın. Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarp-
ma tehlikesini azaltır.
 Güç kaynağının kablosunu radyoyu taşımak, bir yere 
asmak veya fişi prizden çekmek için kullanmayın. Kab-
loyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlı cisimlerden veya 
aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Hasarlı veya 
dolaşmış kablo elektrik çarpma tehlikesini artırır.
 Radyoyu şebekeye bağlı olarak kullandığınız zaman 
güç kaynağı bağlantı kablosunu tam olarak açın. Aksi 
takdirde bağlantı kablosu ısınabilir.
 Şebeke bağlantı fişinin her zaman çekilebilir olmasına 
dikkat edin. Şebeke bağlantı fişinin çekilmesi radyoyu 
akım şebekesinden ayırmanın tek yoludur.
Radyoyu ve güç kaynağını yağmurdan ve nem-
den uzak tutun. Radyo veya güç kaynağının içine 
su sızması elektrik çarpma tehlikesini artırır.
 Radyoyu ve güç kaynağını temiz tutun. Kirlenme elektrik 
çarpma tehlikesini artırır.
 Her kullanımdan önce radyoyu, güç kaynağını ve fişi 
kontrol edin. Hasar tespit edecek olursanız radyoyu 
kullanmayın. Radyoyu ve güç kaynağını kendiniz açma-
yın ve sadece orijinal yedek parça kullanma koşulu ile 
sadece uzman personele onartın. Hasarlı radyolar, güç 
kaynakları, kablolar ve fişler elektrik çarpma tehlikesini ar-
tırır.
UYARI
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 66  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Türkçe | 67
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
 Bu radyo, çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel ye-
tenekleri sınırlı kişiler veya yetersiz deneyim ve bilgiye 
sahip kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanma-
mıştır. Bu radyo 8 yaşından itibaren çocuklar ve fizik-
sel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı ve yeterli 
deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından an-
cak denetim altında veya radyonun güvenli kullanımı 
hakkında aydınlatıldıkları ve bu kullanıma bağlı tehli-
keleri kavradıkları takdirde kullanılabilir. Aksi takdirde 
hatalı kullanım ve yaralanma tehlikesi vardır.
 Kullanım, temizlik ve bakım işlemleri esnasında çocuk-
lara göz kulak olun. Bu yolla çocukların radyo ile oynama-
sını önlersiniz.
 Aküyü açmayın. Kısa devre tehlikesi vardır.
Aküyü aşırı ölçüde ısınmaya karşı; örneğin sü-
rekli güneş ışınına karşı ve ayrıca, ateşe, suya 
ve neme karşı koruyun. Patlama tehlikesi vardır.
 Kullanım dışındaki aküleri büro ataçları, madeni para-
lar, çiviler, vidalar veya küçük madeni nesnelerden 
uzak tutun. Bunlar akü kontakları arasında köprüleme 
yapabilir. Akü kontakları arasında oluşabilecek bir kısa 
devre yanmalara veya yangınlara neden olabilir.
 Yanlış kullanım durumunda aküden sıvı dışarı sızabilir. 
Bu sıvı ile temasa gelmeyin. Yanlışlıkla temasa gelirse-
niz su ile iyice yıkayın. Eğer sıvı gözlerinize gelecek 
olursa hemen bir hekime başvurun. Dışarı sızan akü sıvı-
sı cilt tahrişlerine ve yanmalara neden olabilir.
 Hasar gördüklerinde veya usulüne uygun kullanılma-
dıklarında aküler buhar çıkarabilir. Çalıştığınız yeri ha-
valandırın ve şikayet olursa hekime başvurun. Aküler-
den çıkan buharlar nefes yollarını tahriş edebilir.
 Aküyü sadece üreticinin tavsiye ettiği şarj cihazı ile 
şarj edin. Bir akünün şarjına uygun olarak üretilmiş şarj ci-
hazı başka bir akünün şarjı için kullanılırsa yangın tehlikesi 
ortaya çıkar.
 Aküyü sadece Bosch ürününüzle birlikte kullanın. Akü 
ancak bu şekilde tehlikeli aşırı zorlanmalardan korunur.
 Çivi veya tornavida gibi sivri, kesin nesneler veya dış-
tan kuvvet uygulamaları aküde hasara neden olabilir. 
Akü içinde bir kısa devre oluşabilir ve akü yanabilir, duman 
çıkarabilir, patlayabilir veya aşırı ölçüde ısınabilir.
 Radyoya bağlayacağınız cihazların kullanım kılavuzla-
rındaki güvenlik talimatını ve açıklamaları okuyun ve 
bunlara kesinlikle uyun.
Ürün ve işlev tanımı
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini oku-
yun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümleri-
ne uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, 
yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden 
olunabilir.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki 
radyo resmindeki numaralarla aynıdır.
Taşıma tutamağı
Hoparlör
Açma/kapama tuşu
Manüel ses ayarı tuşu “Equalizer”
Ses şiddeti/derinlik/yükseklik azaltma duşu “Vol –”
Ses şiddeti/derinlik/yükseklik artırma tuşu “Vol +”
Çubuk anten
Display
Каталог: media -> media -> garden -> gardenmedia -> manuals
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   34


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет