Mk Оригинално упатство за работа sr


 пернесін үшінші рет  басыңыз. Пайдалану нұсқауларыжүктеу 14.91 Mb.
Pdf просмотр
бет23/34
Дата27.03.2017
өлшемі14.91 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   34

10 пернесін үшінші рет 
басыңыз.
Пайдалану нұсқаулары
Аккумуляторды оңтайлы пайдалану туралы нұсқаулар
Аккумуляторды сұйықтықтардан және ылғалдан 
қорғаңыз.
Аккумуляторды тек –20 °C ... 50 °C температура 
ауқымында сақтаңыз. Аккумуляторды жазда көлікте 
қалдырмаңыз.
Жаңа немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған 
аккумулятор толық сыйымдылығына шамамен 5 зарядтау-
заряды таусылу циклынан кейін жетеді.
Пайдалану мерзімінің айтарлықтай қысқаруы 
аккумулятордың ескіргенін және ауыстыру керектігін 
білдіреді.
Қоқыстарды қайта өңдеу туралы нұсқауларды орындаңыз.
Ақаулар – Себептері және шешімдері
Себебі
Шешімі
Радио жұмыс істемей жатыр
Энергия жабдықталуы жоқ Штекерлік қуат блогы мен 
құрылғы штекерін немесе 
зарядталған аккумуляторды 
(толық) салыңыз
Радио тым ыстық немесе 
тым суық
Радио жұмыс темпера-
турасына жеткенге дейін 
күтіңіз
Радио желілік жұмыста жұмыс істемей жатыр
Штекерлік қуат блогы 
немесе қосу кабелі 
зақымдалған
Штекерлік қуат блогы 
немесе қосу кабелін 
тексеріп, керек болса
алмастырыңыз
Қате штекерлік қуат блогы 
салынған
Түпнұсқалық Bosch штекер-
лік қуат блогын пайдаланы-
ңыз (қосалқы бөлшек 
ретінде де алу мүмкін)
Радио аккумуляторлық жұмыста жұмыс істемей 
жатыр
Аккумулятор ластанған
Аккумулятор контактілерін 
тазалау; мысалы, 
аккумуляторды бірнеше рет 
зарядтау науасына салып- 
шығарыңыз, қажет болса 
оны ауыстырыңыз
Аккумулятор бұзылған
Аккумуляторды алмастыру
Аккумулятор тым ыстық 
немесе тым суық
Аккумулятор жұмыс 
температурасына 
жеткенше күтіңіз
Радио істемей қалды
Штекерлік қуат блогы 
немесе аккумулятор 
толығымен салынбаған
Штекерлік қуат блогын 
немесе аккумуляторды 
дұрыс және толық салыңыз
Радио қабылдау жақсы емес
Басқа құрылғылар немесе 
дұрыс емес орнату жайы 
арқылы ақаулық
Радионы қабылдау 
жақсырақ болатын басқа 
жерге қойыңыз немесе 
басқа электрондық 
құрылғылардан ұзағырақ 
орналастырыңыз
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 109  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

110 | Қaзақша 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Егер айтылған көмектесу шаралары арқылы қателік 
жойылмаса, онда өкілетті Bosch қызмет көрсету 
орталығына хабарласыңыз.
Техникалық күтім және қызмет
Қызмет көрсету және тазалау
Жақсы әрі сенімді жұмыс істеу үшін радионы таза ұстаңыз.
Ластануларды суланған, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. 
Жуғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.
Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану 
кеңестері
Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күту, 
сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап 
береді. Қажетті сызбалар мен қосалқы бөлшектер туралы 
ақпаратты мына мекенжайдан табасыз:
www.bosch-pt.com
Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және 
олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарыңызға 
тиянақты жауап береді.
Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру 
кезінде міндетті түрде өнімдің зауыттық тақтайшасындағы 
10-санды өнім нөмірін жазыңыз.
Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен 
электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету 
барлық мемлекеттер аумағында тек “Роберт Бош” 
фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету 
орталықтарында орындалады.
ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану 
қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді 
заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық 
тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.
Қазақстан
Тұтынушыларға кеңес беру және шағымдарды қабылдау 
орталығы:
“Роберт Бош” (Robert Bosch) ЖШС
Алматы қ.,
Қазақстан Республикасы
050012
Муратбаев к., 180 үй
“Гермес” БО, 7 қабат
Тел.: +7 (727) 331 31 00
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: ptka@bosch.com
Сервистік қызмет көрсету орталықтары мен қабылдау 
пунктерінің мекен-жайы туралы толық және өзекті 
ақпаратты Сіз: www.bosch-professional.kz ресми сайттан 
ала аласыз
Тасымалдау
Бұл литий-иондық аккумуляторлар қауіпті тауарларға 
қойылатын талаптарға сай болуы керек. Пайдаланушы 
аккумуляторларды көшеде қосымша құжаттарсыз 
тасымалдай алады.
Үшінші тұлғалар (мысалы, әуе көлігі немесе жіберу) 
орамаға және маркаларға қойылатын арнайы талаптарды 
сақтау керек. Жіберуге дайындау кезінде қауіпті жүктер 
маманына хабарласу керек.
Аккумуляторды корпусы зақымдалған болса ғана 
жіберіңіз. Ашық түйіспелерді желімдеңіз және 
аккумуляторды орамада қозғалмайтындай ораңыз.
Қажет болса, қосымша ұлттық ережелерді сақтаңыз.
Кәдеге жарату
Радиоларды, штекерлік қуат блоктарын, 
аккумляторын/батареяларын, оның жабдықтары 
мен орамасын қоршаған ортаны қорғайтын ретте 
кәдеге жарату орнына тапсыру қажет.
Радиоларды, штекерлік қуат блоктарын және 
аккумуляторлар/батареяларды үй қоқысына тастамаңыз!
Тек қана ЕО елдері үшін:
Еуропа 2012/19/EU ережесі бойынша 
жарамсыз электр құралдары және Еуропа 
2006/66/EC ережесі бойынша 
зақымдалған немесе ескі аккумулятор/ 
батареялар бөлек жиналып, кәдеге 
жаратылуы қажет.
Аккумуляторлар/батареялар:
Литий-иондық:
“Тасымалдау” тарауындағы, 110 
бетіндегі нұсқауларды орындаңыз.
Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.
Уақыт көрсеткіші ақаулығы
Сағаттың буферлік 
батареялары бос
Буферлік батареяларды 
алмастырыңыз
Буферлік батареялар 
полюстары ауысып кеткен 
Буферлік батареяларды 
дұрыс полюстармен 
салыңыз
Себебі
Шешімі
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 110  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Română | 111
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Română
Instrucţiuni privind siguranţa şi 
protecţia muncii
Citiţi toate indicaţiile de avertiza-
re şi instrucţiunile. Nerespectarea 
instrucţiunilor şi indicaţiilor de siguranţă poate provoca elec-
trocutare, incendiu şi/sau răniri grave.
Păstraţi toate indicaţiile şi instrucţiunile de siguranţă în 
vederea utilizărilor viitoare.
Termenul de „radio“ utilizat în indicaţiile de siguranţă se refe-
ră la radiouri alimentate de la reţea (cu alimentator) şi la radi-
ouri cu acumulator (fără alimentator).
 Menţineţi-vă sectorul de lucru curat şi bine iluminat. 
Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la 
accidente.
 Ştecherul alimentatorului trebuie să fie potrivit prizei 
electrice. Nu este în niciun caz permisă modificarea 
ştecherului. Nu folosiţi fişe adaptoare împreună cu ra-
diourile. Ştecherele nemodificate şi prizele corespunză-
toare diminuează riscul de electrocutare.
 Nu schimbaţi destinaţia cablului alimentatorului folo-
sindu-l pentru transportarea sau suspendarea radiou-
lui sau pentru a trage ştecherul afară din priză. Feriţi 
cablul de căldură, ulei, muchii ascuţite sau componente 
aflate în mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate mă-
resc riscul de electrocutare.
 Nu derulaţi complet cablul de racordare al alimentato-
rului, atunci când folosiţi radioul alimentându-l de la re-
ţeaua electrică. În caz contrar cablul de alimentare s-ar 
putea încălzi.
 Aveţi grijă ca ştecherul de la reţea să poată fi scos ori-
când din priză. Scoaterea ştecherului afară din priză re-
prezintă singura posibilitate de a debranşa radioul de la re-
ţeaua electrică.
Feriţi radioul şi alimentatorul de ploaie sau 
umezeală. Pătrunderea apei în radio sau în alimen-
tator măreşte riscul de electrocutare.
 Păstraţi curate radioul şi alimentatorul. Din cauza mur-
dăriei există pericol de electrocutare.
 Înainte de utilizare, verificaţi radioul, alimentatorul, 
cablul şi ştecherul. Nu folosiţi radioul în cazul în care 
constataţi deteriorări ale acestuia. Nu deschideţi sin-
guri radioul şi alimentatorul şi permiteţi repararea 
acestor numai de către personal de specialitate cores-
punzător calificat şi numai cu piese de schimb origina-
le. Radiourile, alimentatoarele, cablurile şi ştecherele de-
teriorate cresc riscul de electrocutare.
 Acest radio nu este destinat utilizării de către copii şi 
de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau 
intelectuale limitate sau lipsite de experienţă şi cunoş-
tinţe. Acest radio poate fi folosit de către copiii mai ma-
ri de 8 ani şi de către persoane cu capacităţi fizice, sen-
zoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experien-
ţă şi cunoştinţe, numai dacă acestea sunt supraveghea-
te sau sunt instruite privitor la folosirea sigură a radio-
ului şi înţeleg pericolele pe care aceasta le implică. În 
caz contrar există pericol de manevrare greşită şi răniri.
 Supravegheaţi copiii în timpul folosirii, curăţării şi în-
treţinerii. Astfel veţi avea siguranţa că, copiii nu se joacă 
cu radioul.
 Nu deschideţi acumulatorul. Există pericol de scurtcircu-
it.
Feriţi acumulatorul de căldură, de asemeni 
de ex. de radiaţii solare continue, foc, apă şi 
umezeală. Există pericol de explozie.
 Ţineţi acumulatorul nefolosit departe de agrafe de bi-
rou, monezi, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte meta-
lice mici, care ar putea duce la şuntarea contactelor. Un 
scurtcircuit între contactele acumulatorului poate provoca 
arsuri sau incendii.
 În caz de utilizare greşită, din acumulator se poate 
scurge lichid. Evitaţi contactul cu acesta. În caz de con-
tact accidental clătiţi bine cu apă. Dacă lichidul vă intră 
în ochi, consultaţi şi un medic. Lichidul scurs din acumu-
lator poate duce la iritaţii ale pielii sau la arsuri.
 În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a 
acumulatorului se pot degaja vapori. Aerisiţi cu aer 
proaspăt iar dacă vi se face rău consultaţi un medic. Va-
porii pot irita căile respiratorii.
 Încărcaţi acumulatorii numai în încărcătoarele reco-
mandate de producător. Dacă un încărcător destinat unui 
anumit tip de acumulator este folosit la încărcarea altor ti-
puri de acumulator decât cele prevăzute pentru el, există 
pericol de incendiu.
 Folosiţi acumulatorul numai împreună cu produsul 
dumneavoastră Bosch. Numai astfel acumulatorul va fi 
protejat împotriva suprasolicitării periculoase.
 În urma contactului cu obiecte ascuţite ca de exemplu 
cuie sau şurubelniţe sau prin acţiunea unor forţe exte-
rioare asupra sa, acumulatorul se poate deteriora. Se 
poate produce un scurtcircuit intern în urma căruia acumu-
latorul să se aprindă, să scoată fum, să explodeze sau să se 
supraîncălzească.
 Citiţi şi respectaţi cu stricteţe indicaţiile de siguranţă 
şi de lucru din instrucţiunile de folosire ale aparatelor 
pe care le racordaţi la radio.
AVERTISMENT
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 111  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

112 | Română 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Descrierea produsului şi a 
performanţelor
Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi in-
strucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de 
avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca 
electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
Elemente componente
Numerotarea elementelor componente se referă la schiţa ra-
dioului de pe pagina grafică.
Mâner de transport
Difuzor
Tastă pornit-oprit
Tastă pentru setarea manuală a sunetului „Equalizer“
Tastă pentru diminuarea volumului sonor/sunete joase/ 
sunete înalte „Vol –“
Tastă pentru mărirea volumului sonor/sunete joase/
sunete înalte „Vol +“
Antenă vergea
Display
Taste memorare programe
10 Tastă pentru setare ceas
11 Tastă pentru căutare înapoi
12 Tastă pentru căutare înainte
13 Tastă „Mute“
14 Tastă de selecţie a sursei audio „Source“
15 Acumulator*
16 Tastă deblocare acumulator
17 Compartiment acumulator
18 Şurub pentru capacul compartimentului de baterii
19 Capac compartiment baterie
20 Capac compartiment depozitare
21 Pârghie de blocare a compartimentului de depozitare
22 Intrare„ AUX IN“
23 Priză alimentare 12 V
24 Alimentator
25 Conector aparat
26 Cablu AUX
*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de li-
vrare standard. Puteţi găsi accesoriile complete în programul nos-
tru de accesorii.
Elemente afişaj
Afişaj frecvenţă radio
Indicator al nivelului de încărcare al acumulatorului
Indicator recepţie stereo
Indicator dezactivare semnal audio
Afişaj multifuncţional
Afişaj sursă audio
Date tehnice
Montare
Alimentare cu energie a radioului
Alimentarea cu energie a radioului se poate face prin interme-
diul alimentatorului 24 sau al unui acumulator Li-Ion 15 .
Funcţionare cu acumulator
Indicaţie: Folosirea unui acumulator inadecvat pentru acest 
radio poate duce la deranjamente funcţionale sau la defecta-
rea radioului.
Indicaţie: Acumulatorul este parţial încărcat la livrare. Înainte 
de prima utilizare încărcaţi complet acumulatorul în încărcă-
tor, pentru a asigura funcţionarea la capacitate maximă a acu-
mulatorului.
Radio portabil
EasyRadio 12
Număr de identificare
3 603 JB1 0..
Baterii tampon
2 x 1,5 V (LR03/AAA)
Acumulator
V
10,8 – 12
Greutate conform EPTA-
Procedure 01:2014
kg
1,7
Temperatură ambiantă ad-
misă
– în  timpul  încărcării
– în timpul funcţionării*
– în timpul depozitării
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+50
Acumulatori recomandaţi
PBA 10,8V ...
PBA 12V ...
Încărcătoare recomandate
AL 11.. CV
Mod audio/radio
Tensiune de lucru
– în cazul funcţionării cu 
alimentator
– în cazul funcţionării cu 
acumulator
V
V
12
10,8 – 12
Putere nominală amplifica-
tor (în cazul funcţionării cu 
alimentator)
2 x 5 W
Plajă de recepţie
– UKW
– MW
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
* putere mai redusă la temperaturi <0 °C
Date tehnice determinate cu acumulatorul din setul de livrare.
Alimentator
Număr de identificare
1 600 A00 0..
Tensiune de intrare
V~
100–240
Frecvenţă
Hz
50/60
Curent de intrare
mA
500
Tensiune de ieşire
V=
12
Curent de ieşire
mA
1500
Greutate conform EPTA-
Procedure 01:2014
kg
0,2
Clasa de protecţie
/
II
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 112  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Română | 113
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
 Folosiţi numai încărcătoarele menţionate în datele teh-
nice. Numai aceste încărcătoare sunt adaptate la acumula-
torul cu tehnologie litiu-ion montat la radioul dumneavoas-
tră.
Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion poate fi încărcat în orice 
moment, fără ca prin aceasta să i se reducă durata de viaţă. O 
întrerupere a procesului de încărcare nu dăunează acumula-
torului.
Introduceţi astfel acumulatorul în compartimentul pentru acu-
mulator 17, încât bornele acumulatorului să se suprapună pe 
suporturile de contact borne din compartimentul pentru acu-
mulator 17 şi fixaţi acumulatorul în compartimentul pentru 
acumulator.
Indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului b apare pe 
display, imediat ce s-a introdus un acumulator cu un voltaj su-
ficient, radioul nefiind racordat la reţeaua electrică prin ali-
mentatorul 24 .
Indicatorul nivelului de încărcare al acumulatorului b arată 
starea curentă a acumulatorului. Dacă Indicatorul nivelului de 
încărcare al acumulatorului clipeşte, înseamnă cuă acumula-
torul trebuie încărcat.
Pentru extragerea acumulatorului 15 apăsaţi tastele de de-
blocare 16 de la acumulator şi extrageţi-l din compartimentul 
pentru acumulator 17.
Funcţionare cu alimentator
 Respectaţi tensiunea de la reţea! Tensiunea sursei de cu-
rent pentru alimentator trebuie să coincidă cu datele de pe 
plăcuţa indicatoare a tipului alimentatorului.
Deschideţi capacul de protecţie al prizei de alimentare de 
12 V 23. Introduceţi conectorul 25 alimentatorului de 12 V în 
priza de alimentare 23. Racordaţi alimentatorul la reţeaua de 
curent electric.
 Utilizaţi numai alimentatorul original Bosch, destinat 
radioului dumneavoastră. Numai astfel va fi posibilă buna 
funcţionare a radioului.
Pentru protecţie împotriva murdăririi, închideţi din nou la loc 
capacul de protecţie al prizei de alimentare de 12 V 23, atunci 
când scoateţi din aceasta conectorul alimentatorului.
În caz de neutilizare, alimentatorul 24 poate fi păstrat în com-
partimentul de depozitare al radioului. Aduceţi în acest scop 
pârghia de blocare în poziţia deschis 21 şi deschideţi capacul 
20 compartimentului de depozitare.
Montarea/schimbarea bateriilor tampon
Pentru ca ora exactă să poată fi memorată, în radio trebuie să 
fie introduse bateriile tampon. În acest scop se recomandă 
utilizarea bateriilor alcaline cu mangan.
Pentru deschiderea compartimentului pentru baterii, slăbiţi 
şurubul 18 şi scoateţi capacul compartimentului pentru bate-
rii 19. Introduceţi bateriile tampon. Respectaţi polaritatea co-
rectă, conform schemei de pe partea exterioară a capacului 
compartimentului pentru baterii.
Puneţi din nou la loc capacul compartimentului pentru baterii 
19 şi fixaţi-l prin înşurubare cu şurubul 18.
Schimbaţi bateriile tampon atunci când afişajul e devine mai 
slab iar ora exactă nu mai este memorată la radio.
Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile în acelaşi timp. Folosiţi 
numai baterii de aceeaşi fabricaţie şi capacitate.
 Scoateţi bateriile tampon din radio atunci când urmea-
ză să nu-l folosiţi o perioadă mai lungă de timp. Bateriile 
tampon se pot coroda şi autodescărca în caz de depozitare 
mai îndelungată.
Funcţionare
 Protejaţi radioul împotriva umezelii şi a radiaţiei solare 
directe. Radioul este adecvat numai pentru utilizare în 
spaţii interioare uscate.
Modul audio
Pornire/oprire
Pentru conectarea radioului apăsaţi tasta pornit-oprit 3. Dis-
play-ul 8 este activat şi este redată sursa audio setată la ultima 
conectare a radioului.
Indicaţie: La prima utilizare cu acumulator sau după o neutili-
zare mai îndelungată a radioului, poate fi necesar ca, pentru 
pornire, să se apese de mai multe ori sau mai mult timp tasta 
pornit-oprit 3.
La fiecare apăsare de tastă, display-ul 8 va fi iluminat timp de 
câeva secunde.
Pentru deconectarea radioului, apăsaţi din nou tasta pornit-
oprit 3. Este memorată setarea curentă a sursei audio.
Pentru a economisi energie, conectaţi radioul numai atunci 
când îl folosiţi.
Reglarea volumului sonor
La conectarea radioului, este întotdeauna setat un volum so-
nor mediu (valoare 10).
Pentru mărirea volumului sonor apăsaţi tasta „Vol +“ 6, pen-
tru reducerea volumului sonor apăsaţi tasta „Vol –“ 5. Regla-
rea volumului sonor „VL“ cu valori între 0 şi 20 apare timp de 
câteva secunde pe afişajul e de pe display.
Reglaţi volumul sonor la un nivel scăzut înaintea setării sau 
schimbării unei staţii radio, iar înainte de activarea unei surse 
audio externe reglaţi volumul sonor la un nivel moderat.
Pentru dezactivarea sunetului puteţi apăsa tasta „Mute“ 13
Pentru a reactiva sunetul, apăsaţi din nou tasta „Mute“ 13 
sau una din tastele de volum sonor „Vol +“ 6 respectiv 
„Vol –“ 5.
Setări ale sunetului
Pentru redarea optimă a sunetului, în radio este integrat un 
egalizator.
Indicator
Capacitate
≥2/3
≥1/3
<1/3
rezervă
acumulator descărcat
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 113  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

114 | Română 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Pentru a modifica manual nivelul sunetelor joase apăsaţi o da-
tă tasta „Equalizer“ 4. Pe display apare „BA“ iar pe afişajul e 
valoarea memorată a nivelulului sunetelor joase. Pentru nive-
lul sunetelor înalte apăsaţi din nou tasta „Equalizer“ 4, pe afi-
şajul e apare „TR“ cât şi valoarea memorată a nivelului sune-
telor înalte.
Nivelul sunetelor joase respectiv înalte poate fi modificat în 
domeniul de la –5 până la +5. Pentru mărirea valorii afişate a-
păsaţi tasta „Vol +“ 6, pentru micşorare, tasta „Vol –“ 5. Va-
lorile modificate sunt memorate automat, dacă, la câteva se-
cunde după ultima apăsare de taste afişajul e comută înapoi la 
indicarea orei exacte.
Selectarea sursei audio
Pentru selectrea unei surse audio apăsaţi tasta „Source“ 14 
de atâtea ori, până când pe display apare afişajul f pentru sur-
sa audio internă dorită (vezi „Setarea/memorarea staţiilor ra-
dio“, pagina 114) respectiv sursa audio externă (vezi „Racor-
darea la surse audio externe“, pagina 114):
– „FM“: radio gama de frecvenţe UKW,
– „AM“: radio gama de frecvenţe MW,
– „AUX“: sursă audio externă (de exemplu CD player) prin 
mufa de 3,5 mm 22.
Каталог: media -> media -> garden -> gardenmedia -> manuals
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   34


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет