Mk Оригинално упатство за работа sr


isperite sa vodom. Ako tečnost dospe u oči, iskoristite iжүктеу 14.91 Mb.
Pdf просмотр
бет27/34
Дата27.03.2017
өлшемі14.91 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   34

isperite sa vodom. Ako tečnost dospe u oči, iskoristite i 
dodatnu lekarsku pomoć. Tečnost baterije koja izlazi 
može voditi nadražajima kože ili opekotinama.
 Kod oštećenja i nestručne upotrebe akumulatora mogu 
izlaziti pare. Dovedite svež vazduh i potražite lekara 
ako dodje do tegoba. Para može nadražiti disajne puteve.
 Punite akku samo u aparatima za punjenje, koje je 
preporučio proizvodjač. Za aparat za punjenje koji je 
pogodan za odredjenu vrstu baterija, postoji opasnost od 
požara, ako se upotrebljava sa drugim baterijama.
 Upotrebite akumulator samo u vezi sa Vašim Bosch-
proizvodom. Samo tako se čuva akumulator od opasnog 
preopterećenja.
 Akumulaciona baterija može da se ošteti oštrim 
predmetima kao npr. ekserima ili odvijačima 
zavrtnjeva. Može da dođe do internog kratkog spoja i 
akumulaciona baterija može da izgori, dimi, eksplodira ili 
da se pregreje.
 Pročitajte i striktno obratite pažnju na napomene za 
sigurnost i rad u uputstvu za upotrebu uređaja, koje su 
povezane sa radio uređajem.
Opis proizvoda i rada
Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti 
kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu 
imati za posledicu električni udar, požar i/ili 
teške povrede.
Komponente sa slike
Označavanje brojevima komponenti sa slika odnosi se na 
prikaz radio uređaja na grafičkoj strani.
Hvataljka za nošenje
Zvučnik
Taster za uključivanje-isključivanje
Taster za ručno podešavanje zvuka „Equalizer“
Taster za smanjivanje glasnoće/dubine/visine „Vol –“
Taster za povećavanj glasnoće/dubine/visine „Vol +“
Štapna antena
Displej
Tasteri za memorisanje programa
10 Taster za podešavanje vremena
11 Taster za potragu nadole
12 Taster za potragu uvis
13 Taster bezglasne veze „Mute“
14 Taster za biranje audio izvora „Source“
15 Akumulator*
16 Dugme za deblokadu akumulator
17 Pregrada za akumulator
18 Zavrtanj za poklopac prostora za bateriju
19 Poklopac prostora za bateriju
20 Poklopac prostora za čuvanje
21 Poluga za blokadu prostora za čuvanje
22 „AUX IN“-utičnica
23 12 V priključna utičnica
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 127  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

128 | Srpski 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
24 Utični mrežni deo
25 Utikač uredjaja
26 AUX-kabl
*Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. 
Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.
Elementi za pokazivanje
Pokazivač radio frekvencije
Akku-pokazivanje stanja punjenja
Indikator stereo prijema
Pokazivač nečujne veze
Multifunkcionalni pokazivač
Indikator audio izvora
Tehnički podaci
Montaža
Snabdevanje energijom radio uređaja
Snabdevanje energijom radio uređaja možete da izvršite 
preko napojne jedinice sa utikačem 24 ili preko litijum-jonske 
akumulatorske baterije 15.
Rad sa akumulatorom
Uputstvo: Upotreba akumulatorskih baterija koje nisu 
namenjene za radio uređaj može da dovede do pogrešnih 
funkcija ili do oštećenja radio uređaja.
Uputstvo: Akumulator se isporučuje delimično napunjen. Da 
bi obezbedili punu snagu akumulatora, napunite akumulator 
pre prve upotrebe potpuno.
 Koristite samo punjače koji su navedeni u tehničkim 
podacima. Samo ovi punjači su usaglašeni sa litijum-
jonskom akumulatorskom baterijom koja se koristi u 
Vašem radio uređaju.
Li-jonski akumulator može da se puni u svako doba, a da ne 
skraćujemo životni vek. Prekidanje radnje punjenja ne šteti 
akumulatoru.
Umetnite akumulator u pregradu akumulatora 17, tako da 
priključci akumulatora leže na priključcima u pregradi 
akumulatora 17 i pustite da akumulator uskoči u pregradu 
akumulatora.
Prikaz statusa napunjenosti akumulatorske baterije b se 
pojavljuje na displeju, ukoliko je primenjena akumulatorska 
baterija odgovarajućeg napona i ako radio uređaj preko 
napojne jedinice sa utikačem 24 nije povezan na strujnu 
mrežu.
Pokazivač stanja punjenja akumulatora b pokazuje aktuelni 
status akumulatora. Kada pokazivač stanja punjenja 
akumulatora trreperi, mora se akumulator puniti.
Za vadjenje akumulatora 15 pritisnite tastere za deblokadu 
16 na akumulatoru i izvucite ga iz prostora za akumulator 17.
Rad sa mrežnim utikačem
 Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora 
za utikački deo mreže mora biti usaglašen sa podacima na 
tipskoj tablici mrežnog utikača.
Otvorite zaštitni poklopac 12-V-priključnice 23. Utaknite 
utikač uredjaja 25 12-V-mrežnog utikača u priključnicu 23
Priključite utikački mrežni deo na strujnu mrežu.
 Upotrebljavajte isključivo originalnu Bosch napojnu 
jedinicu sa utikačem, koja je predviđena za Vaš radio 
uređaj. Samo tako je moguć adekvatan režim rada radio 
uređaja.
Portabl radio uređaj
EasyRadio 12
Broj predmeta
3 603 JB1 0..
Puferne baterije
2 x 1,5 V (LR03/AAA)
Akumulator
V
10,8 – 12
Težina prema EPTA-
Procedure 01:2014
kg
1,7
Dozvoljena ambijentalna 
temperatura
– prilikom  punjenja
– prilikom režima rada*
– prilikom  skladištenja
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+50
Preporučene akumulacione 
baterije
PBA 10,8V ...
PBA 12V ...
Preporučeni punjači
AL 11.. CV
Rad audio aparata/radio 
prijemnika
Radni napon
– pri radu sa mrežnim 
utikačem
– pri radu sa akumulatorom
V
V
12
10,8 – 12
Nominalna snaga pojačivača 
(pri radu sa utikačem mreže)
2 x 5 W
Oblast prijema
– UKW
– MW
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
* ograničena snaga na temperaturama <0 °C
Tehnički podaci dobijeni sa akumulatorom iz obima isporuke.
Deo mrežnog utikača
Broj predmeta
1 600 A00 0..
Ulazni napon
V~
100–240
Frekvencija
Hz
50/60
Ulazna struja
mA
500
Izlazni napon
V=
12
Izlazna struja
mA
1500
Težina prema EPTA-
Procedure 01:2014
kg
0,2
Klasa zaštite
/
II
Pokazivač
Kapacitet
≥2/3
≥1/3
<1/3
Reserva
Akku je prazan
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 128  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Srpski | 129
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Ponovo zatvorite radi zaštite od prljanja zaštitni poklopac 
12-V-priključnice 23, kada uklanjate utikač uredjaja.
Napojnu jedinicu sa utikačem 24 u slučaju kada je ne 
upotrebljavate možete da čuvate u pregradi za čuvanje radio 
uređaja. Onda otvorite polugu za blokadu 21 i otklopite 
poklopac 20 pretinca za čuvanje .
Stavljanje/zamena pufernih baterija
Da biste mogli da memorišete vreme na radiju, moraju biti 
umetnute baterije za baferovanje. Za to se preporučuje 
upotreba alkalnih mangan baterija.
Za otvaranje prostora za bateriju odvrnite zavrtanj 18 i skinite 
poklopac prostora za bateriju 19. Ubacite pufer baterije. 
Pazite pritom na pravi pol prema prikazu na spoljnoj strani 
poklopca prostora za bateriju.
Vratite ponovo poklopac prostora za bateriju 19 i čvrsto ga 
zavrnite sa zavrtnjem 18.
Baterije za baferovanje zamenite kada prikaz bude e slabiji i 
kada se vreme na radiju više ne memoriše.
Menjajte uvek sve baterije istovremeno. Upotrebljavajte 
samo baterije jednog proizvodjača i sa istim kapacitetom.
 Iz radio uređaja izvadite baterije za baferovanje, ako ga 
ne koristite duže vreme. U slučaju dužeg skladištenja, 
baterije za baferovanje bi mogle da korodiraju i da se 
isprazne same od sebe.
Rad
 Zaštitite radio uređaj od vlage i direktnog sunčevog 
zračenja. Radio uređaj je namenjen za upotrebu u suvim 
unutrašnjim prostorijama.
Audio rad
Uključivanje-isključivanje
Za uključivanje radio uređaja pritisnite taster za uključi-
vanje/isključivanje 3. Displej 8 se aktivira i reprodukuje se 
audio izvor koji ste podesili prilikom poslednjeg isključivanja 
radio uređaja.
Uputstvo: Prilikom prve upotrebe akumulatorske baterije ili 
nakon dužeg perioda nekorišćenja radija možda će biti 
potrebno da pritisnete taster za uključivanje/isključivanje 3 
više puta ili da ga držite pritisnutog neko vreme.
Dispej 8 zasvetli pri svakom pritisku tawtera nekoliko 
sekundi.
Za isključivanje radio uređaja iznova pritisnite taster za 
uključivanje/isključivanje 3. Memoriše se aktuelno 
podešavanje audio izvora.
Kako biste uštedeli energiju, radio uređaj uključujte samo ako 
ga koristite.
Podešavanje jačine zvuka
Posle uključivanja radio uređaja uvek je podešena srednja 
jačina zvuka (vrednost 10).
Za podećavanje jačine zvuka pritisnite taster „Vol +“ 6, za 
smanjivanje jačine zvuka taster „Vol –“ 5. Podešavanje jačine 
zvuka „VL“ javlja se sa vrednošću izmedju 0 i 20 nekoliko 
sekundi na pokazuvaču e displeja 
Pre podešavanja ili promene radio stanice podesite jačinu 
zvuka na nižu vrednost, a pre uključivanja nekog spoljnog 
audio izvora podesite na srednju vrednost.
Za isključivanje tona možete pritisnuti taster „Mute“ 13. Da 
bi ton ponovo uključili, pritisnite ili ponovo taster „Mute“ 13 
ili neki od tastera za jačinu zvuka „Vol +“ 6 odn. „Vol –“ 5.
Podešavanje boje zvuka
Za optimalnu reprodukciju tona u radio uređaj je integrisan 
izjednačivač.
Da bi ručno promenili nivo dubine, pritisnite jednom taster 
„Equalizer“ 4. Na displeju se pojavljuje „BA“ kao i 
memorisana vrednost nivoa dubine na pokazivaču e. Za nivo 
visine pritisnite ponovo taster 
„Equalizer“ 4 i na pokazivaču 
e se pojavljuje „TR“ kao i memorisana vrednost nivoa visine.
Nivo dubine odn. visine može da se menja u području od –5 
do +5. Za povećavanje prikazane vrednosti pritiskajte uvek 
taster „Vol +“ 6, za smanjivanje taster „Vol –“ 5. Promenjene 
vrednosti se automatski memorišu, kada pokazivač e nekoliko 
sekundi posle poslednjeg pritiska tastera menja natrag na 
pokazivanje vremena.
Biranje audio izvora
Za biranje nekog audio izvora pritiskajte taster „Source“ 14 
toliko često, sve dok se na displeju ne pojavi f željeni interni 
audio izvor (pogledajte „Podešavanje/memorisanje radio 
stanice“, Stranu 129) odn. spoljni audio izvo (pogledajte „Pri-
ključak spoljnih audio izvora“, Stranu 130):
– „FM“: Radio sa UKW,
– „AM“: Radio sa MW,
– „AUX“: spoljni audio izvor (na primer CD-Player) sa 
3,5 mm priključnicom 22.
Usmeravanje štapne antene
Radio uređaj se isporučuje sa montiranom štapnom antenom 
7. Prilikom režima rada radio uređaja štapnu antenu 
zaokrenite u pravcu, u kojem je omogućen najbolji prijem.
Ukoliko nije moguć zadovoljavajući prijem, onda radio uređaj 
postavite na mesto sa boljim prijemom.
Uputstvo: Prilikom režima rada radio uređaja u neposrednoj 
okolini postrojenja radio uređaja, sistema radio uređaja ili 
drugih elektronskih uređaja može da dođe do ugrožavanja 
prijema na radio uređaju.
Podešavanje/memorisanje radio stanice
Taster za biranje audio izvora „Source“ 14 pritišćite dok se u 
indikatoru f za oblast prijema ultrakratkih talasa (UKW) ne 
pojavi „FM“ odnosno „AM“ za oblast prijema srednjih talasa 
(MW).
Za podešavanje odredjene radio frekvencije pritisntie 
taster za potragu u jednom pravcu
 12, da bi povećali 
frekvenciju, odn. taster za potragu u drugom pravcu
 11
da bi frekvenciju smanjili. Aktuelna frekvencija se pojavljuje 
na pokazivaču a displeja.
Za traženje radio odašiljača sa velikom snagom signala 
pritisnite taster za traženje nagore
 12 odn. taster za 
traženje nadole
 11 i držite kratko pritisnut. Frekvencija 
nadjenog radio odašiljača se pojavljuje na pokazivaču a 
displeja.
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 129  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

130 | Srpski 
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Bosch Power Tools
Kada je prijem adekvatnog signala dovoljno jak radio uređaj se 
automatski prebacuje na stereo prijem. Na displeju se 
pojavljuje prikaz za stereo prijem c.
Za memorisanje nekog podešenog odašiljača pritisnite 
tastere za memorisanje programa 9  3 s.  Čim  se  pojavi 
pokazivač e „PR“ kao i broj izabranog tastera za memorisanje 
programa, odašiljač je memorisan. 
Možete memorisati 5 UKW-odašiljača i 5 MW-odašiljača. 
Obratite pažnju, da se već zauzeto mesto u memoriji prepiše 
pri ponovnom biranju sa novo podešenim radio odašiljačem. 
Za reprodukciju memorisanog odašiljača pritisnite na 
kratko odgovarajući taster za memorisanje programa 9. Na 
pokazivaču e se pojavljuje nekoliko sekundi „PR“ kao i broj 
memorije programa.
Priključak spoljnih audio izvora
Osim integrisanog radija, mogu da se reprodukuju različiti 
spoljni audio izvori.
Skinite zaštitni poklopac „AUX IN“-priključnice 22. Utaknite 
jedan savijen u lakat 3,5-mm-utikač AUX-kabla 26 u 
priključnicu (pogledajte sliku na grafičkoj strani). Priključite 
drugi utikač AUX-kabla na odgovarajući audio izvor.
Za reprodukciju priključenog audio izvora pritiskajte taster za 
biranje audio izvora „Source“ 14 toliko puta, sve dok se na 
pokazivaču f displeja ne pojavi „AUX“.
Stavite radi zaštite od prljanja zaštitni poklopac „AUX IN“-
priključnice 22 ponovo, kada uklanjate utikač AUX-kabla.
Indikator vremena
Radio uređaj raspolaže prikazom vremena sa zasebnim 
snabdevanjem energijom. Ukoliko ste umetnuli baterije za 
baferovanje odgovarajućeg kapaciteta u pregradu za baterije 
(videti „Stavljanje/zamena pufernih baterija“, strana 129), 
možete da memorišete tačno vreme, iako je radio uređaj 
isključen sa snabdevanja energijom preko akumulatorske 
baterije ili napojne jedinice sa utikačem.
Podešavanje vremena na časovniku
– Za podešavanje vremena na časovniku pritiskajte taster za 
podešavanje vremena
 10 toliko puta, sve dok ne počne 
treperiti broj sati na pokazivaču e.
– Pritiskajte taster za uvis
 12 odn. taster za dole
 11 
toliko često, sve dok se ne pokaže ispravno vreme.
– Pritisnite taster
 10 ponovo, tako da počnu treperiti 
minuti na pokazivaču e.
– Pritiskajte taster za potragu uvis
 12 odnosno taster za 
potragu nadole
 11 toliko često, sve dok se ne prikaže 
broj za minute.
– Pritisnite taster
 10 po treći put, da bi memorisali sate.
Uputstva za rad
Uputstva za optimalno ophodjenje sa akumulatorom
Zaštitite akumulator od vlade i vode.
Lagerujte akumulator samo u području temperature od 
–20 °C do 50 °C. Ne ostavljajte akumulator na primer u leto 
u autu.
Nova ili duže vremena neupotrebljena baterija daje tek posle 
oko 5 ciklusa punjenja i pražnjenja svoju punu snagu.
Bitno skraćeno vreme rada posle punjenja pokazuje da je 
baterija istrošena i da se mora zameniti.
Obratite pažnju na uputstva za uklanjanje djubreta.
Greške – uzroci i pomoć
Ako navedene mere pomoći ne mogu ukloniti neku grešku, 
onda kontaktirajte stručan Bosch servis.
Održavanje i servis
Održavanje i čišćenje
Održavajte čistoću radio uređaja, kako bi radio dobro i 
sigurno.
Brišite zaprljanja sa vlažnom, mekom krpom. Ne 
upotrebljavajte nikakva sredstva za čišćenje ili rastvarače.
Uzrok
Pomoć
Radio ne funkcioniše
Nema električnog napajanja
Mrežni deo utikača i utikač 
uredjaja odn. napunjeni 
akumulator (sasvim) utaknuti
Radio je suviše topao ili 
hladan
Sačekajte da radio dostigne 
radnu temperaturu
Radio ne radi kada koristi mrežno napajanje
Mrežni deo utikača ili 
priključni kabl su u kvaru
Mrežni deo utikača i priključni 
kabl prekontrolisati i u datom 
slučaju promeniti
Upotrebljen pogrešan merni 
deo utikača
Upotrebite originalan Bosch-
mrežni deo utikača (može se 
dobiti i kao rezervni deo)
Radio ne radi kada koristi akumulatorsku bateriju
Kontakti akumulatora 
zaprljani
Očistite kontakte aku-
mulatora, na primer 
naticanjem i svlačenjem 
akumulatora više puta, u 
datom slučaju zamenite 
akumulator
Akumulator je u kvaru
Zameniti akumulator
Akumulator je suviše topao ili 
hladan
Pričekati da akumulator 
postigne radnu temperaturu
Radio iznenada prestaje da radi
Mrežni deo utikača odn. 
akumulatora nisu ispravno 
odn. potpuno utaknuti
Mrežni deo utikača odn. 
akumulator utaknuti kako 
treba i sasvim
Slab prijem radio programa
Smetnje od ostalih aparata ili 
nepovoljno mesto za 
postavljanje
Premestite radio na mesto sa 
boljim prijemom ili ga odaljite 
od drugih elektronskih 
uređaja
Smetnje u pokazivanju vremena
Puferne baterije za časovnik 
su prazne
Zameniti puferne baterije
Puferne baterije su stavljene 
sa pogrešnim polaritetom
Puferne baterije staviti sa 
pravilnim polaritetom
OBJ_BUCH-3005-001.book  Page 130  Monday, September 5, 2016  11:47 AM

 Slovensko | 131
Bosch Power Tools
1 609 92A 1PT | (5.9.16)
Servisna služba i savetovanje o upotrebi
Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i 
održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane 
crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na 
našoj adresi:
www.bosch-pt.com
Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako 
imate pitanja o našim proizvodima i priboru.
Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova 
neizostavno navedete broj predmeta sa 10 brojčanih mesta 
prema tipskoj tablici proizvoda.
Srpski
Bosch-Service
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: (011) 6448546
Fax: (011) 2416293
E-Mail: asboschz@EUnet.yu
Keller d.o.o.
Ljubomira Nikolica 29
18000 Nis
Tel./Fax: (018) 274030
Tel./Fax: (018) 531798
Web: www.keller-nis.com
E-Mail: office@keller-nis.com
Transport
Akumulatori koji sadrže litijum jon podležu zahtevima prava o 
opasnim materijama. Akumulatore može korisnik 
transportovati na putu bez drugih pakovanja. 
Kod slanja preko trećih lica (na primer vazdušnih transportom 
ili špedicijom) mora se obratiti pažnja na posebne zahteve u 
pogledu pakovanja i označavanja. Ovde se mora pozvati kod 
pripreme komada za slanje ekspert za opasne materije.
Šaljite akumuatore samo ako kućište nije oštećeno. Odlepite 
otvorene kontakte i upakujte akumulator tako, da se ne 
pokreće u paketu.
Molimo da obratite pažnju na eventualne dalje nationalne 
propise.
Uklanjanje djubreta
Radio uređaje, napojne jedinice sa utikačem, 
akumulatorske baterije/baterije, pribor i pakovanja 
treba predati na reciklažu koja je u skladu sa zaštitom 
životne sredine.
Radio uređaje, napojne jedinice sa utikačem, akumulatorske 
baterije/baterije nemojte da bacate u kućno đubre!
Samo za EU-zemlje:
Prema evropskoj smernici 2012/19/EU ne 
moraju više neupotrebljivi električni uredjaji 
a prema evropskoj smernici 2006/66/EC ne 
moraju akumulatori/baterije u kvaru ili 
istrošeni odvojeno da se sakupljaju i odvoze 
na reciklažu koja odgovara zaštiti čovekove 
sredine.
Akku/baterije:
Li-jonska:
Molimo da obratite pažnju na uputstva 
u odeljku „Transport“, stranici 131.
Zadržavamo pravo na promene.
Slovensko
Varnostna navodila
Preberite vsa opozorila in navodila. 
Neupoštevanje varnostnih napotkov in 
navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali resne 
poškodbe.
Vsa opozorila in navodila shranite, če jih boste v prihodnje 
še potrebovali.
Pojem „Radio“, ki se pojavlja v nadaljnjem besedilu, se nave-
zuje na električne radie (s polnilnikom) in akumulatorske 
radie (brez polnilnika).
 Delovno področje naj bo vedno čisto in dobro osvetlje-
no. Nered in neosvetljena delovna področja lahko povzro-
čijo nezgode.
 Vtič polnilnika se mora prilegati vtičnici. Spreminjanje 
vtiča na kakršen koli način ni dovoljeno. Vtičnega adap-
terja nikoli ne uporabljajte v kombinaciji z radii. Ne-
spremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje 
električnega udara.
 Kabla polnilnika ne uporabljajte za prenašanje ali obe-
šanje radia in ne vlecite za kabel, če želite vtič izvleči iz 
vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi 
robovi ali premikajočimi se deli aparata. Poškodovani ali 
zapleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.
 Če je radio med uporabo priključen na električno 
omrežje, poskrbite za to, da bo kabel polnilnika odvit v 
celoti. V nasprotnem primeru se lahko priključni kabel se-
greje.
 Bodite pozorni na to, da lahko vtič izvlečete v katerem 
koli trenutku. Le z vtičem lahko radio odklopite z električ-
nega omrežja.
Radio in polnilnik zavarujte pred dežjem ali vla-
Каталог: media -> media -> garden -> gardenmedia -> manuals
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   34


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет