Монография Шымкент, 2016 жылжүктеу 1.85 Mb.
Pdf просмотр
бет11/12
Дата24.03.2017
өлшемі1.85 Mb.
түріМонография
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

149 
 
Ә
 ҚОСЫМША
 
 
Қазығҧрт ауданы 
Казыгуртский район 
Орталығы – Қазығұрт ауылы 
Центр – с. Казыгурт 
 
Қазығҧрт ауданы туралы деректер: 
сведение о Казыгуртском районе 
 
1920 жылы 4 қазанда Орынбор қаласында Қазақстан Кеңесінің І-сьезі 
ашылып, Қазығұрт баурайындағы елді мекендер Түркістан Республикасы 
Сырдария  облысының  қарамағына  қалдырылса,  келесі  1921  жылы 
Сырдария  облысы  Шымкент  уезінің  құрамына  беріліп,  жаңадан 
территориялық-әкімшілік  бӛлініске  түсті.  Жер  кӛлемі  анықталып, 
Шымкент уезіне 21 болыс енеді. Қазығұрт ауданының сол кездегі аумағы 
Ақжар және Алексеевка деп аталатын екі-ақ болысқа кіреді. 
Кӛп  ұзамай,  1924  жылдың  қаңтарында  еліміздің  кӛптеген  елді 
мекендері  В.И.Лениннің  есімін  мәңгі  қалдыру  үшін  Ленин  атымен  атала 
бастағанда,  Алексеевка  ауылы  Ленин  елді  мекені  болып  ӛзгертілді.  1924 
жылдың  жазында  әкімшілік-территориялық  аудандастыру  жұмыстары 
жүргізіледі. 
Сырдария  және  Жетісу  облыстары  Түркістан  Республикасы 
құрамынан  Қазақ  АССР-інің  құрамына  беріліп,  облыс  губерния  болып 
қайта  құрылады. Сырдария    губерниясы  алты  уезден  құрылып,  Қазығұрт 
аймағы (ауданы) Шымкент уезінің құрамына кіреді. 
1928  жылы  губерниялар,  уездер  мен  болыстар  жойылып,  олардың 
орнына  округ  пен  аудан  құрылды.  Сырдария  округының  құрамына  21 
аудан топтастырылып, 17 қаңтар күні бұрынғы Ақжар, Қаратас, Шыршық 
болыстарының құрамынан Қаратас ауданы құрылады да, орталығы Тұрбат 
селосы  болады.  Сол  жылдың  19  маусымынан  бастап  аудан  Шарапханаға 
кӛшіріледі.  1930  жылы  17  желтоқсанда  Сырдария  округы  жойылып, 
Қазақстан жерінде 126  аудан құрылады да, тікелей республикаға қарайды. 
1931  жылы  22  мамырда  аудан  орталығы  Шарапханадан  (Қаратас) 
Ленин  селосына  ауыстырылады.  1932  жылы  17  наурызда  Оңтүстік 
Қазақстан облысы құрылып, Қаратас ауданы оның құрамына енеді. Аудан 
орталығы  Степнойға  кӛшіріліп,  ауыл  шаруашылығын  ұйымдастыру 
жұмысы қызу қолға алынады. 
Аудан  бойынша  61  ауыл  шаруашылық  артелі,  онда  6294  мүше 
топтастырылып,    ұйымдастыру    жұмысы    85   процентке   жетеді.    
Иелігінде  15498 мүйізді ірі қара мал, 3768 қой болады. 

150 
 
Кӛп ұзамай аудан орталығы қайтадан Ленин селосына кӛшіріледі. Бұл 
тұста  54  бірінші  басқыштағы   бастауыш   мектеп,  екі  жоғары  мектеп,  
6 клуб,  4 қызылбұрыш пен 7 кітапхана халық игілігіне қызмет кӛрсетті. 
1963  жылы  бірінші  қаңтарда  территориялық-әкімшілік  қайта  құру 
жұмысы  қаралып,      Қаратас      пен    Георгиев    аудандары    бірігіп,    Ленин  
ауданы  аталады,  
16  ауылдық  кеңес  құрылады.  Орталығы  Ленгір  қаласы  болып 
белгіленеді. Әкімшілік-шаруашылық ӛзгерістер жасалады.  
1967  жылы  қаңтарда  Қаратас  ауданы  Ленин  ауданы  деген  атаумен 
қайта бӛлініп шығады да, орталығы Ленин селосы болады. 
Қазақстан    Республикасының  Жоғары  Кенес  Тӛралқасының  1993 
жылдың    4  мамыр  күнгі  №2189-ХІІ  қаулысымен  Ленинский  ауданы 
Қазығұрт ауданы болып ӛзгереді. 
Қазақстан    Республикасының    Жоғары  Кенес  Тӛралқасының  1993 
жылдың  7  қазан  күнгі  №2410-ХІІ  қаулысымен  Ленинский  селосы 
Қазығұрт ауылы болып ӛзгереді. 
 
 
№ 
Ауданның 
қазіргі 
атауы 
нынешнее 
наименова-
ние района 
Ауданның 
бҧрынғы 
атауы 
прежнее 
наименова-
ние района 
Аудан 
орталығының 
атауының 
орыс тіліндегі 
атауы (транс-
крипциясы) 
наименование 
(транскрипция) 
районного 
центра   на 
русском языке 
Аудан 
орталығы-
ның қазіргі 
атауы 
нынешнее 
наименова-
ние 
районного 
центра 
Атаулардың 
ӛзгертілгені 
туралы (қҧжат 
шешімі) 
мәлімет 
сведение об 
изменении 
наименова-ний 
(решение 
документ) 


 
Қазығұрт 
Ленинский   Казыгурт  
Қазығурт  
ҚР Жоғары 
Кеңес Тӛралқа-
сының 1993ж.  
4 мамырдағы 
№ 2189-ХІІ 
қаулысы 
 
 
 
 
 
 

151 
 
 
Қазығҧрт ауданы 
Казыгуртский район 
Әкімшілік-аумақтық бірліктері 
административно-территориальные единицы 
 
№ 
Ауыл окру-
гінің қазіргі  
атауы 
наименова-
ние аульных 
округов 
Округтің 
бҧрынғы 
атауы 
Прежнее 
наименова-
ние округа 
Округ атауы-
ның 
(орта-
лығының) 
орыс тіліндегі 
атауы
 (тран-
скрипциясы) 
наименование 
округов 
Округ 
орталы-
ғығының 
атауы 
Наименова
-ние центра 
округа 
Атаудың ӛзгер-
тілгені туралы 
(қҧжат шешімі) 
мәлімет сведе-
ние об измене-
нии наименова-
ний (решение 
документа) Қазығұрт 
ауыл округі 
Ленинский 
Казыгуртский 
аульный округ 
Қазығұрт 
ауылы 
Облыс әкімді-
гінің 1994 ж. 
5 қаңтардағы  
№2 қаулысы 

Алтынтӛбе 
ауыл округі 
Алтынтӛбе 
Алтынтобин-
ский аульный 
округ 
Алтынтӛбе 
ауылы 
 

Жаңабазар 
ауыл округі 
Жаңабазар 
 
Жанабазар-
ский аульный 
округ 
 
Жаңабазар 
ауылы 
 

Қақпақ ауыл 
округі 
Қызылтаң 
Какпакский 
аульный округ 
Қақпақ 
ауылы 
Облыс әкім-
дігінің 1994 ж. 
5 қаңтардағы  
№2 қаулысы 

Қарабау ауыл 
округі 
Қарабау 
Карабауский 
аульный округ 
Сынтас 
ауылы 
 

Қызылқия 
ауыл округі 
Новострой-
ка 
Кызылкиян-
ский аульный 
округ 
Қызылқия 
ауылы 
Облыс әкімдігі 
мен мәслихаты-
ның 1999ж. 28 
сәуірдегі  
№20/242 шешімі 

Кӛкібел ауыл 
округі 
Кӛкібел 
Кокибель-ский 
аульный округ 
Кӛкібел 
ауылы 
 

Рабат ауыл 
округі 
Фоголево 
Рабатский 
аульный 
округ 
Рабат 
ауылы 
Облыс әкім-
дігінің 1994 ж. 
5 қаңтардағы  
№2 қаулысы 

152 
 
 

Тұрбат ауыл 
округі 
Тұрбат 
Турбатский 
аульный округ 
Тұрбат 
ауылы 
 
10 
Шарапхана 
ауыл округі 
Қаратас 
Шарапхан-
ский аульный 
округ 
Шарапхана 
ауылы 
Облыс әкім-
дігінің 1994 ж. 
5 қаңтардағы  
№2 қаулысы 
11 
Шарбұлақ 
ауыл округі 
Шарбұлақ 
Шарбулак-
ский аульный 
округ 
Шарбұлақ 
ауылы 
 
12 
Шанақ ауыл 
округі 
Шанақ 
Шанакский 
аульный округ 
Шанақ 
ауылы 
 
13 
Жігерген 
ауыл округі 
(Кӛкібел  
ауыл 
округінен 
бӛлініп 
шыққан) 
Жігерген 
Жигерген-ский 
аульный округ 
Жігерген 
ауылы 
Облыс әкімдігі 
мен мәслиха-
тының 2006ж. 
29 қыркүйек-тегі 
№25/295 шешімі, 
2 қазандағы 
№333 қаулысы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153 
 
 
Қазығҧрт ауданы 
Казыгуртский район 
Қазығҧрт ауылы округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Казыгуртского аульного 
округа 
 
Орталығы – Қазығҧрт ауылы 
Центр – аул Казыгурт 
  
 
№  Елді мекендер 
атауы 
наименование 
населенных 
пунктов 
Елді мекеннің 
бҧрынғы 
атауы 
прежнее 
наименование 
населенных 
пунктов 
Орыс тіліндегі 
атауы (транс-
крипциясы) 
наименование 
(транскрипция) 
на русском 
языке 
Атаулардың 
ӛзгертілгені 
туралы (қҧжат 
шешімі) мәлімет 
сведение об 
изменении 
наименований 
(решение 
документа) 


Қазығұрт 
ауылы 
Ленинский 
Казығурт 
ҚР Жоғары Кеңес 
Тӛралқасының 
1993ж. 7 қазаңдағы 
№2410-ХІІ 
қаулысы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154 
 
 
Қазығҧрт ауданы 
Казыгуртский район 
Алтынтӛбе ауылы округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  Алтынтобинского 
аульного округа 
 
Орталығы – Алтынтӛбе ауылы 
Центр – аул Алтынтобе 
  
 
№ 
Елді 
мекендер 
атауы 
наименование 
населенных 
пунктов 
Елді мекеннің 
бҧрынғы 
атауы 
прежнее 
наименование 
населенных 
пунктов 
Орыс тіліндегі 
атауы 
(транскрип-
циясы) 
наименование 
(транскрипция) 
на русском 
языке 
Атаулардың 
ӛзгертілгені 
туралы (қҧжат 
шешімі) мәлімет 
сведение об 
изменении 
наименований 
(решение 
документа) Алтынтӛбе а. 
Аққұм а. 
Қарабау а. 
Қаржан а. 
Қосағаш а. 
Лесхоз а. 
Алтынтӛбе 
Аққұм 
Қарабау 
Қаржан 
Қосағаш 
Лесхоз а. 
Алтынтобе 
Аккум 
Карабау 
Каржан 
Косагаш 
Лесхоз 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

155 
 
 
Қазығҧрт ауданы 
Казыгуртский район 
Жаңабазар ауылы округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  Жанабазарского 
аульного округа 
 
Орталығы – Жаңабазар ауылы 
Центр – аул Жанабазар 
 
№  Елді мекендер 
атауы 
наименование 
населенных 
пунктов 
Елді мекеннің 
бҧрынғы атауы 
прежнее 
наименование 
населенных 
пунктов 
Орыс тіліндегі 
атауы (транс-
крипциясы) 
наименование 
(транскрипция) 
на русском 
языке 
Атаулардың 
ӛзгертілгені 
туралы 
(қҧжат 
шешімі) 
мәлімет 
сведение об 
изменении 
наименований 
(решение 
документа)  

 


Жаңабазар а. 
Жоғарғы 
Жылыбұлақ  а. 
20  лет  Казахской 
ССР а. 
Жаңажол а. 
Жаңаталап а. 
Женіс а. 
Қарабастау а. 
Тілектес а. 
Үлгілі а. 
 Жаңабазар  
Жоғарғы 
Жылыбұлақ   
20  лет  Казахской 
ССР  
Жаңажол  
Жаңаталап  
Женіс  
Қарабастау  
Тілектес  
Үлгілі  
Жанабазар  
Верхний 
Жылыбұлақ   
20 лет 
Казахской ССР  
Жанажол  
Жанаталап  
Женис  
Карабастау  
Тилектес 
Үлгили    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

156 
 
 
Қазығҧрт ауданы 
Казыгуртский район 
Қақпақ ауылы округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  Какпакского аульного округа 
 
Орталығы – Қақпақ ауылы 
Центр – аул Какпак 
  
 
№ 
Елді 
мекендер 
атауы 
наименование 
населенных 
пунктов 
Елді мекен-
нің бҧрынғы 
атауы 
прежнее 
наименование 
населенных 
пунктов 
Орыс тіліндегі 
атауы (транс-
крипциясы) 
наименование 
(транскрипция) 
на русском 
языке 
Атаулардың 
ӛзгертілгені 
туралы (қҧжат 
шешімі) мәлімет 
сведение об 
изменении 
наименований 
(решение 
документа) 


  
Қақпақ а. 
  
  Қызылтаң   
 Какпак    
ҚР Жоғары Кеңес 
Тӛралқасының 
1993ж.  4  мамыр-
дағы  № 2189-ХІІ 
қаулысы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

157 
 
 
Қазығҧрт ауданы 
Казыгуртский район 
Қарабау ауылы округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  Карабауского аульного 
округа 
 
Орталығы – Сынтас ауылы 
Центр – аул Сынтас 
  
 
№  Елді мекендер 
атауы 
Наименование   
населенных 
пунктов 
Елді 
мекеннің 
бҧрынғы 
атауы 
Прежнее  
наименование 
населенных 
пунктов 
Орыс тіліндегі 
атауы (транс-
крипциясы) 
наименование 
(транскрип-
ция) на 
русском  языке 
Атаулардың ӛзгер-
тілгені туралы 
(қҧжат шешімі) 
мәлімет 
сведение об измене-
нии наименований 
(решение документа) 


 
 
 
 Сынтас а. 
 
 
 
 
Жұмысшы а. 
Қарабау а. 
Үшбұлақ а. 
Жаңатұрмыс  
 
 
 
 
Жұмысшы  
Қарабау 
Үшбұлақ  
Сынтас 
 
 
 
 
Жумысшы  
Карабау 
Үшбулак 
Облыс әкімдігі мен 
мәслихатының 
2002ж. 24 қыркүйек-
тегі  №23/214-ІІ 
шешімі 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

158 
 
 
Қазығҧрт ауданы 
Казыгуртский район 
Қызылқия ауылы округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  Кызылкиянского 
аульного округа 
 
Орталығы – Қызылқия ауылы 
Центр – аул Кызылкия 
 
№  Елді мекендер 
атауы 
Наименование 
населенных 
пунктов 
Елді мекен-
нің бҧрынғы 
атауы 
прежнее 
Наименование 
населенных 
пунктов 
Орыс 
тіліндегі 
атауы 
(транс-
крипциясы) 
Наименова-
ние (транс-
крипция) на 
русском языке 
Атаулардың 
ӛзгертілгені туралы 
(қҧжат шешімі) 
мәлімет 
Сведение об 
изменении 
наименований 
(решение документа) 


 
 
 
 

 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

Қызылқия 
ауылы 
 
 
 
Айнатас ауылы 
 
 
 
 
Ынталы ауылы 
Тұғыртас 
ауылы 
 
 
 
 
 
Қызылсеңгір 
(жаңадан 
құрылған ауыл) 
Новостройка 
 
 
 
 
Комсомол 
 
 
 
 
Ынталы 
Калинин  
 
 
 
  
Кызылкия  
 
 
 
 
Айнатас 
 
 
 
 
Ынталы  
Тугыртас  
 
 
 
 
 
 
Кызылсенгир 
Облыс әкімдігі мен 
мәслихатының 
1999ж. 28 сәуірдегі  
№20/242 шешімі  
 
Облыс әкімдігі мен 
мәслихатының 
2000ж. 27 қыркүйек- 
тегі  №5/74-П шешімі 
 
 
Облыс әкімдігі мен 
мәслихатының 
2007ж. 31 мамырдағы  
№33/361 шешімі, 
11 маусымдағы №199 
қаулысы 
 
Облыс әкімдігі мен 
мәслихатының 
1999ж. 28 сәуірдегі  
№20/242 шешімі 
 

159 
 
 
Қазығҧрт ауданы 
Казыгуртский район 
Кӛкібел ауылы округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  Кокибельского 
аульного округа 
 
Орталығы – Кӛкібел ауылы 
Центр – аул Кокибел 
  
№  Елді мекендер 
атауы 
Наименование 
населенных 
пунктов 
Елді мекеннің 
бҧрынғы 
атауы 
Прежнее 
наименование 
населенных 
пунктов 
Орыс тіліндегі 
атауы (транс-
крипциясы) 
Наименование 
(транскрипция) 
на русском языке 
Атаулардың 
ӛзгертілгені 
туралы (қҧжат 
шешімі) 
мәлімет 
Сведение об 
изменении 
наименований 
(решение 
документа) 
Кӛкібел а. 
Қызылата а. 
Майбұлақ а. 
Кӛкібел  
Қызылата  
Майбұлақ  
Кокибел  
Кызылата  
Майбулақ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 
 
 
 
Қазығҧрт ауданы 
Казыгуртский район 
Рабат ауылы округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  Рабатского аульного 
округа 
 
Орталығы – Рабат ауылы 
Центр – аул Рабат 
 
№  Елді мекендер 
атауы 
Наименование 
населенных 
пунктов 
Елді 
мекеннің 
бҧрынғы 
атауы 
Прежнее 
наименование 
населенных 
пунктов 
Орыс тіліндегі 
атауы (транс-
крипциясы) 
Наименование 
(транскрипция) 
на русском языке 
Атаулардың 
ӛзгертілгені 
туралы (қҧжат 
шешімі) мәлімет 
Сведение об 
изменении 
наименований 
(решение 
документа) 


 
 
 
 


  
Рабат а. 
 
 
 
 
Амангелді а. 
Атбұлақ а. 
Еңбекші а. 
Жаңаталап а. 
Қызылдала а. 
Қыдыр 
Мәмбетұлы 
ауылы 
 Фогелево  
 
 
 
 
Амангелді  
Атбұлақ 
Еңбекші  
Жаңаталап  
Қызылдала  
Қазығұрт  
Рабат  
 
 
 
 
Амангелды 
Атбулак 
Енбекши  
Жанаталап  
Кызылдала 
Аул  им.  Кыдыр 
Маметулы  
ҚР Жоғары Кеңес 
Тӛралқасының 
1992ж. 19 наурыз-
дағы  қаулысы 
 
  
 
 
 
ОҚО мәслихаты 
мен әкімдігінің 
07.07.2008 ж., 
№8/111 – IV 
бірлескен шешімі 
 
 
 
 
 
 
 
 

161 
 
 
 
Қазығҧрт ауданы 
Казыгуртский район 
Тҧрбат ауылы округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  Турбатского аульного 
округа 
 
Орталығы – Тҧрбат ауылы 
Центр – аул Турбат 
 
  
№  Елді мекендер 
атауы 
наименование 
населенных 
пунктов 
Елді мекеннің 
бҧрынғы 
атауы 
прежнее 
наименование 
населенных 
пунктов 
Орыс тіліндегі 
атауы 
(транскрип-
циясы) 
наименование 
(транскрипция) 
на русском языке 
Каталог: docs
docs -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
docs -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
docs -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет