Н. О. Базанова атындағы физиология, морфология және биохимия кафедрасы jbhim «Жануарлар биохимиясы»


«Жануарлар биохимиясы» пәнінен студенттердің ӛздіндік жҧмыстарына арналған әдістемелік нҧсқауларжүктеу 2.7 Mb.
Pdf просмотр
бет9/19
Дата24.03.2017
өлшемі2.7 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

«Жануарлар биохимиясы» пәнінен студенттердің ӛздіндік жҧмыстарына арналған әдістемелік нҧсқаулар 
1-тапсырма 
Тақырыбы: «Суда еритін витаминдер» 
Витаминдердің химиялық құрылысы, физико-химиялық қасиеттері, физиологиялық қызметі, табиғатта таралуы алуан 
түрлі. Сондықтан витаминдерге бір сӛзбен анықтама беруге болмайды. 
Организмнің  дұрыс,  қалыпты  жағдайда  жұмыс  істеуіне  міндетті  түрде  қажет,  қоректік  заттар  –  кӛмірсуларға, 
майларға,  белоктарға  қосымша  ретінде  пайдалануға  болатын  биологиялық  активті  заттарды  витаминдер  деп  атауға 
болады. 
Витаминдер негізінен организмде синтезделінбейді, сондықтан олар қоректік заттармен түсуге тиіс. 
Егер  организмде  бір  немесе  бірнеше  витаминдер  жоқ  болса,  оны  авитаминоз  егер  витаминдер  жетіспесе 
гиповитаминоз деп атайды. 
Физико-химиялық  қасиеттері  бойынша  витаминдер  майда  еритін  (липовитаминдср)  және  суда  сритін 
(гидровитаминдер) болып екі топқа болінеді. 
Тапсырма  мақсаты.  Витаминдердің  химиялық  табиғаты,  биологиялық  қьтзметімен  танысып,  олардың  зат  алмасу 
процссіндегі ролін талдау. 
Студенттің  міндеті.  Осы  тақырыпты  ұкыпты,  мүқият  оқып  шығып  В1,  В2,  РР,  В6,  С,  Р,  пантотен,  пантотен 
қышықылы,  парааминобензой  қышқылы,  фолий  қышқылы,  В2,  инозит  және  биотин  витаминдері  туралы 
материалдардан конспект жазу. 
Конспект жоспары: 

1.
 
Жоғарыда кӛрсетілген витаминдердің: 
2.
 
Аттары. 
3.
 
Химиялық формулалары. 
4.
 
Коферменттік қызметі. 
5.
 
Зат алмасу процесіне әсері. 
6.
 
Организмде синтезделуі. 
7.
 
Табиғатта таралуы. 
8.
 
Витаминдерге тән авитаминоздар және малдың тиімділігі. 
Қорытынды.  
Студеит  оқыған  материалдың  негізінде  суда  сритің  витаминдердің  коферменттік  маңызын  түсініп,  витаминдермен 
тығыз байланыстылығы туралы қорытынды жасауы керек. 
Бақылау тәсілі.        
Ауызша әңгімелесу арқылы студенттердің білімін анықтап, конспект тексеру және жазбаша жұмыс жүргізу.  
 
2-тапсырма 
Тақырыбы: «Жыныс бездерінің және гипофиздің гормондары» 
«Гормон»  деген  термин  гректің  (һоrmао  —  қоздырамын)  деген  сӛзінен  шыққан.  Гормондар  аздаған  молшерле  ішкі 
секреция бездерінде синтезделіп, қан арқылы нысана торшаларына әсер етеді. Гормондар зат алмасу процесіне активті 
қатысады.  Торшалардың  осуі,  жүрек  жұмысы,  қан  қысымы,  бүйрек  қызметі.  ішектің  қозғалысы,  ас  қорытуға 
қатысатып ферментгердің бӛлінуі, лактация, жыныс органдарының қызметі, гомеостаз және т.б. гормондарға тікелей 
байланысты. 
Биохимиялық  гормондарды  зерттейтін  бӛлігі  эндокринология  деп  аталады.  Гормондардың  қызметі  бүзылған  кезде 
организмде әртүрлі ауралар пайда болады. Сондықтан, эндокринология биохимиялық келешегі ӛтс зор, практикалық 
маңызы күшті үлкен саласы болып табылады. 
Тапсырма  мақсаты.  Жыныс  бездерінің  және  гипофиздіц  негізгі  гормондарымен  танысып,  олардың  зат  алмасу 
процесіндегі манызына гипофиз гормондарының басқа бездердің қызметіне тигізетін әсерін білу. 
Студенттің міндеті. Такдэірыпты мұқият оқып шығып, копспект жасау, жазбаша жұмысқа дайындалу. 
 
Конспект жоспары 
1. Әйелдердің жыныс гормондары (эстрадиол, прогестерон). 
2. Ерлердің жыныс гормондар (тестостерон). 
3. Гипофиздің алдыңғы бӛлігініц гормондары. 
3.1. Ӛсу гормоны (соматотропин). 
3.2. Адренокортикотроптық гормон (АКТГ). 
3.3. Тиреотроптық гормон (ТТГ). 
3.4. Лактогендік гормон (ЛТГ). 
3.5. Фоликулостимулдеу гормоны (ФСГ). 
3.6. Лютеиндену гормоны. 
4. Гипофиздің артқы бӛлігінің гормондары. 
4.1. Окситоцин. 
4.2. Вапрессин. 
5. Гилофиздің ортаңғы бӛлігінің гормоңдары (меланотропин немесе интермедин). 
Қорытынды.  Студент  оқыған  материалдың  негізінде  орталық  жүйке  жүйесі  мен  гипофиз  гормондарының  тығыз 
байланыста  болып,  барлық  басқа  ішкі  секреция  бездерінің  қызметіне  үлкен  әсер  ететіні  туралы  қорытында  жасау 
керек. 
Бақылау тәсілі. Конспект тексеру, программалық бақылау, жазбаша жұмыс жүргізу.  
 
3-тапсырма 
Тақырыбы: «Амин қышқылдарының және кҥрделі белоктрадың алмасуы» 
Белоктардың  алмасуы  ең  негізгі  биохимиялық  процестердің  бірі.  Организмдегі  барлық  процестср  бір  мақсатқа  - 
белоктар  синтезіне  бағытталған,  себебі  кӛмірсулардың,  майладыц  нуклеин  қышқылдарының,  минералды  заттардың 
алмасуының ӛнімдері арнаулы белоктар синтезіне пайдаланылады. 
Барлық қоректік белоктар асқазанда амин қышқылдарына гидролизденіп, қанға сіңіп, барлық торшаларға жеткізіледі. 
Торшаларда  олардан  қоректі  белоктар  синтезделеді.  Белок  синтезіне  пайдаланылмаған  амин  қышқылдары  қайта 
аминдену, дезаминдену, декарбоксилдену процестеріне ұшырайды. 
Қайта  аминдену  реакциясы  арнаулы  ферменттер  -  аминотрансферазалармен    катализденеді.  Бұл  реакцияның 
нәтижесінде амин қышқылының құрамындағы амин тобы, кето қышқылыға тасмалданып, екі жаца ӛнім  - жаңа амин 
қышқылы  және  жаңа  кето  қышшқылы  пайда  болады.  Қайта  аминдену  процесі  алмастыруға  болатын  амин 
қышқылдарының негізгі синтезделу жолы. 
Дезаминдену реакциясының нәтижесінде амин қышқылындағы амин тобы аммиак түрінде бӛлініп шығады. Улы зат - 
аммиак, бауырда мочевинаға айналып, зәрмен шығып отырады. 
Декарбоксилдену реакциясының нәтижесінде карбоксил тобынан СО2 болініп шығып, амин пайда болады. Аминдер 
әртүрлі биохимиялық ӛзгерістерге ұшырайды. 
Тапсырманың  мақсаты.  Амин  қышқылдарының  торшалардағы  пайдалануын,  олардан  шығатын  ақырғы  ӛнімдердің 
табиғатын білу және күрделі белоктардың маңызы, қорытылу жолдарымен танысу. 
Студенттің міндеті. Тақырыпты мұқият оқып шығып, конспект жасау. Ауызша әңгімеге дайындалу. 
 
Конспект жоспары 

1.  Маңызды амин қышқылдарының организмдегі алмасу ерекшеліктері: 
1.1. Треониннің; 
1.2. Цистеиннін, цистиннің және метиониннің; 
1.3. Аспарагии және глутамин қышқылдарының; 
1.4. Лизиннің; 
1.5. Фенилаланиннің және тирозиннің; 
1.6. Триптофанның: 
1.7. Гистидиннің. 
2. Нуклеопротеидтердің алмасуы. 
2.1. Нуклеопротеидтердің қорытылуы; 
2.2.  Нуклеин  қышқылдарының  ыдырау  (мононуклеотидтердің,  нуклеозидтердің,  гипоксантиннің,  ксантиннің,  несеп 
қышқылының, аллотоиннің түзілуі). 
3. Хромоиротеидтердің алмасуы. 
3.1. Хромопротеидтердің қорытылуы; 
3.2. Гемоглобиннің ыдырауы (вердоглобулиннің, биливердиннің, билирубиннің түзілуі); 
3.3. Гем мен гемоглобиннің биосинтезі (қысқаша). 
Қорытынды.  Студент  амин  қышқылдарының  белок  синтездеу  процесіндегі  ролін  түсініп,  кейбір  амин 
қышкылдарының  ерекше  алмасу реакцияларына  түсіп организмге  қажетті заттар түзетіні  туралы  қорытынды жасау 
керек. 
Бақылау тәсілі. Конспект тексеру, Ауызша әңгіме жүргізу.  
 
4-тапсырма 
Тақырыбы: «Судың және минералдық заттардың алмасуы» 
 
Организм үшін су ӛте маңызды заттардың бірі, себебі су тек клеткаладың міндетті түрде құрамына кіріп қоймайды, ол 
организм үшін негізгі орта, онда барлық биохимиялық процестер жүреді. Судың әсерімен маңызды процесс - күрделі 
заттардың гидролизі іске асады. 
Минералды затардың алмасуы су алмасуымен тығыз байланысты. Судан және тұздардан организм энергия алмайды, 
бірақ олардың организмнің дұрыс жұмыс істеуіне үлкен қатысы бар. 
Маңызды минералдық элементтерге Са, Мg, Ғе, К, Nа, Р, S және т.б. жатады. 
 
Тапсырманың мақсаты. Минералды заттар мен судың организмдегі қызметімен танысу. 
Студенттің міндеті. Такырыпты ұқыпты, мұқият оқып шығып, конспект жасау. Ауыл шаруашылық малдары үшін 
макро- және  микроэлементтер мен судың қажетті мӛлшерін кӛрсету. 
Конспект жоспары 
1.
 
Судың алмасуы және оның ауыл шаруашылық малдары үшін қажетті мӛлшері. 
2.
 
Макроэлементтердің  (натрий,  калий,  кальций,  магний,  темір,  фосфор,  күкірт,  хлор)  биологиялық  маңызы. 
Олардың алмасу ерекшеліктері және малдарға қажетті молшері. 
3.
 
Микроэлементтердің (цинк, мыс, марганец, кобальт, молибден, йод, бор, фтор) биологиялық маңызы. 
 
Қорытынды. Студент су мен макро- және микроэлементердің организм үшін маңызын талдап, малдың ӛнмділігі мен 
денсаулығы олардың минералды заттармен тиісті мӛлшерде қоректенуіне байланысты екені туралы қорытынды жасау 
керек. 
Бакзылау тәсілі. Конспект тексеру. Ауызша әңгіме жүргізу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Жануарлар биохимиясы» пәні бойынша коллоквиумының сҧрақтары 
1.
 
Биохимия, оның даму тарихы. Атақты биохимик ғалымдар. 
2.
 
Ферменттер - биологиялық катализаторлар. Ферменттердің әсер ету механизмі. 
3.
 
Ферменттердің химиялық табиғаты. Карапайым, және кұрделі ферменттер. Маңызды коферменттер. 
4.
 
Ферменттердің активті орталықтары. Трипсиннің активті орталығы. 
5.
 
Ферменттердің  қасиеттері.  Температура  мен  ортаның  реакциясының  ферменттерге  әсері.  Ферменттердің 
ерекше әсері. 
6.
 
Проферменттер. Ферменттердің активтену процесі (трипсин және трипсиноген). Изоферменттер. 
7.
 
Ферментердің гидролаз және трансфераз кластары. Маңызды ӛкілдері. 
8.
 
Ферменттердің оксидоредуктаз және изомераз кластары. Маңызды ӛкілдері. 
9.
 
Ферменттердің лиаз және лигаз /синтетаз/ кластары. 
10.
 
А витамині және каротин. құрылысы, қасиеттері және маңызы. 
11.
 
Д витамині. Провитаминдер. Қүрылысы, қасиеттері және маңызы, 
12.
 
Е витамині. Құрылысы, қасиеттері және маңызы. 
13.
 
К витамині. Құрылысы, қасиеттері және маңызы. Викасол. 
14.
 
Ғ витамині. Құрылысы, қасиеттері және маңызы.  
  
15.
 
В
1
 витамині. Құрылысы, зат алмасу процесіне қатысы және маңызы. 
16.
 
В
2
 витамині. Құрылысы, зат алмасу процесіне қатысы және маңызы. 
17.
 
РР витамині. Формуласы және зат алмасу процесіне қатысы. 
18.
 
В
6
 витамині. Құрылысы және маңызы. 
19.
 
С витамині. Формуласы, зат алмасу процесіне қатысы және қасиеттері. 
20.
 
Фолий қышқылы. Пантотен қышқылы. Олардың формулалары және маңызы. 
21.
 
В
12
 витамині. Қан түзілуіндегі атқаратын ролі, касиеттері және маңызы. 
22.
 
Тироксин және трийодтиронин гормондары. Организмде пайда болуы және зат алмасу процесіне әсері.  
23.
 
Инсулин және глюкагон гормондары. Химиялық табиғаты, зат алмасу процесіне әсері. Әсер ету механизмі. 
24.
 
Адреналин және норадреналин гормондары. Пайда болуы және организмге әсері. 
25.
 
Бүйрек безі қабығының гормондары - кортикостерон, 17-оксикортикостерон, альдостерон. Формулалары және 
организмге әсері. 
26.
 
Эстрадиол, эстрон, прогестерон гормондары. Формулалары және олардың эат алмасу процесіне әсері. 
27.
 
Тестостерон, андростерон және метилтестостерон гормондары. Формулалары және организмге әсері. 
28.
 
Гипофиздің алдыңғы бӛлігінің гормондары. Химиялық табиғаты және организмге әсері. 
29.
 
Гипофиздің артқы бӛлігінің гормондары. Олардың организм үшін маңызы. 
30.
 
Простагландиндер. Химиялык табиғаты және биологиялық маңызы. 
31.
 
Циклді  аденозинмонофосфат /ц-АМФ/ Формуласы және организм үшін маңызы. 
32.
 
Гормондардың әсер ету механизмі. Стероид, белок және пептид гормондарының клеткаға әсері. 
33.
 
Казіргі биологиялық тотығу теориясы. 
34.
 
Биологиялык тотығу процесінің ферменттері.Фосфорлана тотығу процесі. 
35.
 
Тыныс тізбегі /электрондар тасымалдау/. 
36.
 
Моносахаридтер.  Жануарлар  организмінде  кездесетін  маңызды  гексозалар  мен  пентозалар.  Олардың 
формулалары және маңызы. 
37.
 
Дисахаридтер. Маңызды дисахаридтер, олардың маңызы және кездесуі. 
38.
 
Полисахаридтер. Маңызды полисахаридтер, олардың маңызы және құрылысы. 
39.
 
Углеводтардың қорытылуы. Олардың асқазанда ыдырауы және сіңуі. 
40.
 
Клетчатканың жануарлар асқазанында ыдырауы. 
41.
 
Гликогеннің  бауыр  мен  бұлшық  еттерде  түзілуі  және  ыдырау  процесі.  Глюкозаның  жануарлар  кан 
құрамындағы мӛлшері; 
42.
 
Тканьдегі углеводтардың анаэробтық жағдайда ыдырауы.  
43.
 
Жануарлар тканьдеріндегі углеводтардың аэробтық жағдайда ыдырауы. 
44.
 
Ацетил-А коферментінің үшкарбон қышқылдары циклімен тотығуы. 
45.
 
Липидтер. Маңызды қаныққан және қанықпаган май қышқылдары. Олардың маңызы. 
46.
 
Фосфолипидтер - лецитиндер мен кефалиндер. Формулалары және маңызы. 
47.
 
Стеролдар /холестерол және эргостерол/. Формулалары және маңызы. 
48.
 
Ӛт  қышқылдары  -  холе  және  дезоксихоле  қышқылдары.  Олардың  жұп  қосылыстары  және  майларды 
қорытудағы маңызы. 
49.
 
Майлардың қорытылуы және сіңуі. Холеин қышқылдары. 
50.
 
Майлардың жануарлар тканіндегі синтезі. Май қышқылдары мен глицериннің активтенуі. 
51.
 
Жануарлар организмінде майлардың жиналуы. 
52.
 
Майлардың тканьдерде тотыға ыдырауы. Глицериннің тотығуы. Май қышқылдарының  

-тотығу процесі 
53.
 
Жоғарғы май қышқылдарының тканьдердегі синтезі. 
54.
 
Фосфолипидтердің тканьдердегі биосинтезі.                                                               
55.
 
Холестеролдың биосинтезі.                                                                                        
56.
 
Қанықпаған май қышқылдарының тотығуы.                                                               
57.
 
Ацетил-А коферментінің түзілуі және биологиялық маңызы. 
58.
 
Белоктар - ӛмір негізі. Белоктардың құрамы. Белоктар -амфотерлі электролиттер. Белоктердың изонүктесі 
59.
 
Белоктардың құрылысы. Белок молеқуласыңдағы байланыс типтері. 
60.
 
Тізбек шетіндегі N- және -С  аминқышқылдарын анықтаудың теориялық негіздері. 
61.
 
Глобулярлық  жӛне  фибриллярдық  белоктар.  Белоктардың  бірінші,  екінші,  үшінші  және  тӛртінші  реттік 
құбылыстары. 

62.
 
Белоктардың классификациясы. Қарапайым және күрделі белоктардың сипаттамасы. 
63.
 
Гемоглобин. құрамы, құрылысы және функциясы. 
64.
 
Пурин және пиримидин негіздері. Формулалары және маңызы.  
65.
 
ДНҚ. Құрамы, құрылысы, биологиялық маңызы, ДНК репликациясы. Мутация. 
66.
 
Информациялык РНҚ, құрамы, құрылысы. функциясы. 
67.
 
Тасымалдаушы РНҚ. Құрамы, құрылысы, функциясы.  
68.
 
Рибосомалар. Олардың ролі және рибосомдық РНК. Сипаттамасы. 
69.
 
Қазіргі генетикалық информация теориясы /генетикалық код/ 
70.
 
Организмде белок синтездеу механизмі.  
71.
 
Белоктардың алмасуы. Азоттық баланс. Ауыспайтын амин қышқылдары және олардың маңызы. 
72.
 
Белоктардың асқазанда қорытылуы. 
73.
 
Белоктардың ішектерде қорытылуы. Ыдырау ӛнімдерінің сіңуі 
74.
 
Күкірт қышқылының организмдегі маңызы. 
75.
 
Амин  қышқылдарын  аминсіздендіру,  қайта  аминдендіру  және  карбоксилдендіру  процестері.Аминдердің 
клеткадағы тотығуы. 
76.
 
Аммиактың организмде залалсыздануы.Мочевинаның Кребс теориясы бойынша түзілуі. 
77.
 
Цистеин, цистин кәне метиониннің алмасу ерекшеліктері. 
78.
 
Триптофан, гистидин және лизиннің алмасу ерекшеліктері. 
79.
 
Нуклеопротеидтердің алмасуы. Олардың асқазанда ыдырауы, ыдырау ӛнімдерінің сіңуі. 
80.
 
Хромопротеидтердің алмасуы және олардың организмде ӛзгеруі 
81.
 
Мононуклеотидтердің  клеткаларда  ыдырауы  және  олардың  акырғы  алмасу  ӛнімдері.  Гипоксантин  және 
ксантин. Несеп қышқкылы мен аллонтоиннін түзілуі. 
82.
 
Организмде судың алмасуы. 
83.
 
Организмде минералдық тұздардың алмасуы, микроэлементтердің маңызы. 
84.
 
Жүйке тканінің биохимиясы. 
85.
 
Бұлшық ет тканінің химиялық құрамы. Бұлшық ет белоктары. Бұлшық еттің жиырылуы. 
86.
 
Қанның химиялық құрамы. Плазма белоктары. 
87.
 
Қанның ұю химизмі. 
88.
 
Жүйке қозу процесі және жүйке импульстарының берілуі.  
 
 
«Жануарлар биохимиясы» пәні бойынша емтихан сҧрақтары 
1.
 
Биохимия ғылымы:. Биохимияның даму тарихы. Атақты биохимик ғалымдар. Биохимияның малшаруашылығы 
және ветеринария үшін маңызы. 
2.
 
рН туралы түсінік. Ортаның рН түрақтылығының биологиялық маңызы. 
3.
 
Диффузия, осмос, осмостық қысым. Олардың биологиялық маңызы. 
4.
 
Буферлік системалар. Олардың әсер ету механизмі  буферлік системалардың  биологиялық маңызы. 
5.
 
Ферменттердің химиялық табиғаты. Күрделі және қарапайым ферменттер. Маңызды коферменттер. 
6.
 
Ферменттердің активті орталықтары туралы түсінік. Химотрипсиннің активті орталыгы. 
7.
 
Ферменттердің қасиеттері. Температура мен ортаның реакциясының ферменттерге әсері. 
8.
 
Проферменттер. Олардың активтену процесі /трипсиноген және трипсин/. Изоферменттер. 
9.
 
Ферменттердің гидролаз және трансфераз кластары. Маңызды ӛкілдері. 
10.
 
Ферменттердің оксидоредуктаз және изомераз кластары. Маңызды ӛкілдері. 
11.
 
Ферменттердің лиаз және лигаз /синтетаз/ кластары. Маңызды ӛкілдері. 
12.
 
А витамині және каротин. Құрылысы, қасиеттері, маңызы.                            
13.
 
Д витамині, оның құрылысы, зат алмасу процесіне қатысы.                                   
14.
 
Е витамині Құрылысы және биологиялық қызметі.                                                   
15.
 
К витамині, құрылысы, биологиялык маңызы. Викасол. 
16.
 
В витамині  құрылысы және зат алмасу процесіне қатысы. 
17.
 
В витаминіқұрылысы және зат алмасу процесіне қатысы. 
18.
 
РР витамині,құрылысы жәнебиологиялық маңызы 
19.
 
В витамині ,құрылысы және биологиялық маңызы 
20.
 
С витамині Формуласы,қасиеттері және зат алмасу процестеріне қатысы,     
21.
 
Фолий қышқылы витамині,оның биологиялық маңызы. 
22.
 
В витамині. Оның қанның түзілуіндегі ролі қасиеттері және маңызы     
23.
 
Тироксин гормоны,формуласы және оның зат алмасу процесіне әсері            
24.
 
Инсулин және глюкагон гормондары. Химиялық табиғаты, зат алмасу процесіне әсері. 
25.
 
Адреналин және норадреналин гормондары. Олардың организмге әсері. 
26.
 
Эстрадиол, эстрон және эстриолгормондары. Формулалары, организмге әсері. 
27.
 
Тестостерон, андростерон гормондары. Формулалары, олардың зат алмасу процесіне әсері. 
28.
 
Гипофиздің алдыңғы бӛлігінің гормондары. Химиялық табиғаты, зат алмасу процесіне әсері 
29.
 
Вазопрессин және окситоцин гормондары. Химиялық табиғаты, зат алмасу процесіне әсері. 
30.
 
Простагландиндер, олардың түзілуі және биологиялық маңызы. 
31.
 
Циклді - АМФ. Оның биохимиялық реакциялардағы маңызы. 
32.
 
Биологиялық тотығудың қазіргі теориясы. 
33.
 
Тыныс тізбегі. Митохондриядағы фосфорлана тотығу процесі. 
34.
 
Углеводтардың қорытылуы. Ыдырау ӛнімдерінің сіңуі; 
35.
 
Клетчатканың ауыл шаруашылық малдары ас қорыту жүйесінде ыдырау процесі. Ыдырау ӛнімдерінің сіңуі. 

36.
 
Гликогеннің бауыр және бұлшык еттерде түзілуі және ыдырауы. 
 
37.
 
Углеводтардың тканьдердегі оттексіз ыдырауы /гликолиз/. 
38.
 
Ацетил-А коферментінің лимон ңышкылы цикл! боиынша тотығуы. 
39.
 
Ӛт қышқылдары. Олардың жұп қосылыстары және липидтердің қорытылуы мен сіңіуіндегі маңызы. 
40.
 
Майлардың қорытылуы және сіңуі. 
41.
 
Фосфолипидтердің.қорытылуы /лецитин жӛне кефалин/, олардың ыдырау ӛнімдерінің сіңуі. 
42.
 
Үшглицеридтердің синтезі. Май кышқылдары мен глицериннің активтену процесі. 
43.
 
Тканьдердегі май қышқылдарының бета-тотығуы. 
44.
 
Жоғарғы молекулалық май кышқылдарының тканьдердегі синтезі. 
45.
 
Фосфолипидтердің биосинтезі. 
46.
 
Гемоглобин, оның құрамы, құрылысы және қызметі. 
47.
 
ДНҚ, құрамы, құрылысы, қызметі. Репликация. Мутация туралы түсінік. 
48.
 
Информациялык РНҚ, құрамы, құрылысы, қызметі. 
49.
 
Тасымалдаушы РНҚ. Құрамы, құрылысы және кызметі. 
50.
 
Рибосомалар, олардың маңызы. Рибосомалық РНҚ, құрамы. Қызметі. 
51.
 
Белоктардың ткандердегі биосинтезі .Оның реттелуі. 
52.
 
Белоктардың асқазан мен ішектерде қорытылуы.Ыдырау ӛнімдерінің сіңуі. 
53.
 
Амин қышқылдарының қайта аминдену, карбоксилсіздену және аминсіздену реакциялары. Олардың маңызы. 
54.
 
Аммиактың тканьдердегі залалсыздануы. Мочевинаның Кребс теориясы бойынша түзілуі. 
55.
 
Нуклепротеидтердің асқазан мен ішектерде ыдырауы. Ыдырау ӛнімдерінің сіңуі. 
56.
 
Хромопротеидтердің алмасуы,олардың тканьдердегі ӛзгерістері 
57.
 
Мононуклеидтердің тканьдерде ыдырауы. Ақырғы алмасу ӛнімдері. 
58.
 
Несеп қышқылы. Аллонтоин. 
59.
 
Минералдық макро-және микроэлементтердің биологиялық маңызы.  
60.
 
Жүйке тканінің биохимиясы. Жүйкенің қозуы және жүйке импульстарының берілуі. 
61.
 
Бұлшық ет тканьдерінің құрамы. Бұлшық ет белоктары. Бұлшық еттердің жиырылуы. 
62.
 
Қанның химиялық құрамы. Плазма белоктары, олардың маңызы. Қанның ұюы.  
  
Студенттердің «Жануарлар биохимиясы» пәнінен рефераттық баяндамалар тақырыптары 
1.
 
Клетка мембраналары туралы қазіргі түсінік 
2.
 
ДНҚ - организмнің генетикалық негізі. 
3.
 
РНҚ - тұқым қуалайтын белгілердің тасымалдаушысы.  
 
 
4.
 
Белок биосинтезінің механизмі. 
5.
 
Стероидтардың организмдегі ролі 
6.
 
Стероидтардың биосинтезі. 
7.
 
В тобы витаминдерінің биологиялик маңызы. 
8.
 
РР витамині және оның зат алмасу процесіндегі ролі.  
9.
 
Биотин мен пантотен қышқылдарының коферменттік ролі. 
10.
 
Ферменттердің әсер ету механизмі және кинетикасы. 
11.
 
Стероидтық гормондардың әсер ету механизмі.                                                                 
12.
 
Пептидтік гормондардың әсер ету механизмі. 
13.
 
Простагландиндер. Құрылысы және биологиялық қызметі.                                         
14.
 
Циклді-АМФ-тің организмдегі ролі. 
15.
 
Липопротеидтер. Құрамы, құрылысы және биологиялық ролі, 
16.
 
Иммуноглобулиндер. Олардың құрылысы және қызметі. 
17.
 
Биологиялық тотығу және фосфорлана тотығу процестері . 
18.
 
Глюкозаның пентозалық жолмен тотығуы. 
19.
 
Пурин жӛне пиримидин негіздерінің биосинтезі. 
20.
 
Генетикалык код.  


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет