Национальная академия образования им. Ы. Алтынсаринажүктеу 1.09 Mb.
Pdf просмотр
бет13/17
Дата15.03.2017
өлшемі1.09 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

 
 

120 
 
7. 5-сынып оқушыларының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар 
 
53.
 
Пəндік нəтижелер бойынша5-сыныптың соңында оқушылар: 
1) халық ауыз əдебиетінің үлгілерін, əдеби мəтін мен өлеңдерді мəнерлеп 
оқи білуі;  
1)
 
көркем мəтіндерді ауызша мазмұндап айта білуі; 
2)
 
бағдарламаға  сəйкес 6-7 өлең  мен  (бұған  поэмалардан  үзінділер  де 
кіреді), 2-3 прозалық туындылардан үзінділерді жатқа айта білуі;  
3)
 
əдеби  шығармада  бейнеленген  оқиғалар  мен  кейіпкерлер  əрекетіне 
өзіндік көзқарасын білдіре алуы;  
4)
 
қазақ  ауыз  əдебиетінің  басты  жанрларының  (тұрмыс-салт  жырлары, 
мақал-мəтелдер,  жұмбақтар,  ертегілер,  аңыз-əңгімелер,  шешендік  сөздер, 
эпостық жырлар, лиро-эпостық жырлар) негізгі белгілерін білуі;  
5)
 
мəтінге қысқаша жоспар құра білуі тиіс. 
 
 
8. 6-сынып оқушыларының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар 
 
54.
 
Пəндік нəтижелер бойынша 6-сыныптың соңында оқушылар: 
1)
 
əдеби  шығармада  бейнеленген  оқиғалар  мен  кейіпкерлер  əрекетіне 
өзіндік көзқарасын білдіріп, сипаттай білуі;  
2)
 
оқыған  туындының  тектік,  жанрлық  сипатын,  əдебиет  жəне  фольклор 
туралы жалпы ұғымдарды;  
3)
 
өлең сөздің құрылымдық элементтерінің (өлшем, ырғақ, ұйқас, шумақ) 
мəн-мағынасын, негізгі ұғымдарын біліп, қолданыста ажырата білуі;  
4)
 
əдебиеттің  басқа  өнер  түрлерімен  (бейнелеу,  сəулет,  саз,  мүсін,  театр, 
кино, т.б.) байланысын;  
5)
 
бағдарламаға  сəйкес 7-8 өлең  мен  (бұған  поэмалардан  үзінділер  де 
кіреді), 4-5 прозалық туындылардан үзінділерді жатқа айта білуі;  
6)
 
сыныптан  тыс  жəне  өзіндік  ізденіс  жұмыстарында  ұсынылған  əдеби-
көркем шығармаларды өздігінен оқи білуі; 
7)
 
берілген  мəтіндерді  баяндалу  тəсіліне  қарай  жүйелеп,  толықтырулар 
енгізе білуі тиіс. 
 
 
9. 7-сынып оқушыларының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар 
 
55.
 
Пəндік нəтижелер бойынша 7-сыныптың соңында оқушылар: 
1)
 
əдеби көркем туындыларды ұлттық құндылық ретінде бағалай білуі; 
2)
 
халық ауыз əдебиеті, XIX-XX ғасыр əдебиетінің үлгілерін, жанрларын 
талдай білуі; 
3)
 
көркем  шығарманың  негізгі  мазмұнын,  идеялық-тақырыптық  мəнін 
айқындай білуі; 
4)
 
көркем шығармадағы негізгі ойды, авторлық ұстанымды анықтай білуі; 

121 
 
5)
 
өз ойын еркін əрі түсінікті жеткізе білуі;  
6)
 
көркем  шығармадағы  оқиғаға,  кейіпкерлердің  іс-əрекеттеріне  өз 
көзқарасын білдіре алуы;  
7)
 
шығарманың кейіпкерлеріне мінездеме жаза алуы; 
8)
 
бағдарламаға  сəйкес 8-10 өлең  мен  (бұған  поэмалардан  үзінділер  де 
кіреді), 5-6 прозалық туындылардан үзінділерді жатқа айта білуі тиіс. 
 
 
10. 8-сынып оқушыларының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар 
 
56.
 
Пəндік нəтижелер бойынша 8-сыныптың соңында оқушылар: 
1)
 
көркем  шығармалардың  негізгі  мазмұнын,  авторы  туралы  мағлұматты 
білуі; 
2)
 
оқылған шығарманың тақырыптық, идеялық негізін, мəтіндік, жанрлық 
сипатын білуі; 
3)
 
мəтінге жай жəне күрделі мазмұндық жоспар құруы; 
4)
 
шығармаға,  шығарма  кейіпкерлеріне  мінездеме  беріп,  өз  бағасын 
жүйелі, сауатты айта алуы; 
5)
 
көркем  туындыдағы  əсем  сөз  қолданыстарын  есте  сақтап,  сөздік 
қорына қосып, сөйлеу барысында қолдана алуы; 
6)
 
өткен  тақырыпты  театр  қойылымдарымен,  кинофильм,  деректі,  тағы 
басқа  теледидар  туындыларымен  салыстырып,  өз  көзқарасымен,  алған  əсері 
негізінде əңгімелеп бере алуы; 
7)
 
оқыған  туынды  жəне  оның  кейіпкері  туралы  проблемалық  сұрақтарға 
жауап бере алуы; 
8)
 
жай жоспармен ұсынылған тақырыпқа шығарма жаза алуы; 
9)
 
белгілі  бір  тақырыпқа  реферат,  хронологиялық  кесте,  конспект  жаза 
білуі; 
10)
 
бағдарламаға  сəйкес 8-ден  артық  өлең  мен  (бұған  поэмалардан 
үзінділер де кіреді), 6-дан кем емес прозалық туындылардан үзінділерді жатқа 
айтабілуі тиіс.  
 
 
11. 9-сынып оқушыларының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар 
 
57.
 
Пəндік нəтижелер бойынша 9-сыныптың соңында оқушылар: 
1)
 
ежелгі  дəуір  əдебиеті,  ХV-ХVІІІ  ғасырлардағы  жыраулар  поэиясы, 
ХІХ-ХХ  ғасырлардағы  қазақтың  классикалық  əдебиеті,  қазіргі  кезең 
əдебиетінің үлгілерін, шетел əдебиетінің жекелеген үздік туындыларын мұғалім 
басшылығымен зерделеп меңгеруі; 
2)
 
өз бетімен оқыған туындының негізгі, тақырыптық, идеялық мазмұнын, 
жанрлық сипатын біліп, саралай алуы; 
3)
 
шығарма  кейіпкерлеріне  мінездеме  беріп,  олардың  іс-əрекеттерін 
бағалай алуы; 

122 
 
4)
 
көркем  туындыдағы  əсем  сөз  қолданыстарын  есте  сақтап,  сөздік 
қорына  қосып,  сөйлеу  барысында  қолдана  білуі;  мəтінге  сұрақтар  мен 
тапсырмалар жүйесін түзе білуі; 
5)
 
бірнеше туындылардың кейіпкерлерін салыстырып, жинақтап, даралап 
баға бере алуы; 
6)
 
мұғалім  ұсынған  жағдаятты  сұрақтар  төңірегінде  ауызша,  жазбаша 
пікір алмасу дағдыларын жетілдіруі; 
7)
 
ұсынылған тақырыпқа күрделі жоспармен шығарма жаза алуы; 
8)
 
əдеби сын мақалаларға конспект құра білуі, тақырыпқа лайық реферат 
жаза білуі; 
9)
 
бағдарламаға  сəйкес 12-13 өлең  мен  (бұған  поэмалардан  үзінділер  де 
кіреді), 8-9 прозалық туындылардан үзінділерді жатқа айта білуі тиіс.  
58.
 
Тұлғалық нəтижелер бойынша 5-9-сынып оқушыларының: 
1)
 
Қазақстан  Республикасы  Конституциясын  осы  елдің  азамат  ретінде 
құрметтеуінен; 
2)
 
көркем  шығармашылықпен  жете  таныс  тəрбиелі  азамат  ретінде  өз 
Отанына қызмет етуге жəне оның мүддесін қорғауға дайын болуынан; 
3)
 
қазақ əдебиетін оқу нəтижесінде өз ана тілін білуінен, қазақ халқының 
жəне  Қазақстанда  өмір  сүріп  жатқан  басқа  да  ұлыстардың  тарихына, 
мəдениетіне, салт-дəстүріне жəне басқа құндылықтарына құрметпен қарауынан; 
4)
 
өз  елінің,  туған  өлкесінің  табиғатын  сақтауға  жəне  көркейтуге 
ұмтылуынан, қоршаған ортаны сақтауда белсенділік танытуынан; 
5)
 
тіл 
мен 
əдебиетті 
меңгергендігін 
қарым-қатынаста 
жоғары 
мəдениеттілік танытуынан, этикалық нормаларды сақтай білуінен; 
6)
 
өздігінен  білімін  арттыруға,  өмірден  өз  орнын  табуға  жəне  жасампаз 
шығармашылық еңбекке қабілеттілігінен; 
7)
 
рухани  жетілген  тұлға  ретінде  үлкендерге  құрметпен,  кішілерге 
қамқорлықпен қарап, айналасына мейірімді, кішіпейілді бола білуінен;  
8)
 
əдебиет  пен  тілді  жете  меңгергендігін  мазмұны  жат  діни  ағымдарға 
жəне заңды бұзушылық əрекетке қарсы тұра білуінен көрініс табуы тиіс. 
59.
 
Жүйелі-əрекеттік нəтижелер бойынша 5-9-сынып оқушылары: 
1)
 
қазақ  əдебиетінен  алған  білімдерін  шығармашылық  жұмыстарына 
пайдалана алуы; 
2)
 
қазақ əдебиетінен алған білімдерін басқа салаларда ақпарат көзі ретінде 
қолдана білуі; 
3)
 
əдеби  шығармашылық  сипатта  жазба  жұмыстарын  (эссе,  ойтолғау, 
репортаж, т.б.) орындай алуы; 
4)
 
өз бетінше сыныптан тыс оқыған əдебиеттерді, БАҚ мəліметтерін, жаңа 
технологияларды; 
5)
 
əдебиеттану 
терминдері 
мен 
фразеологиялық 
сөздіктерді, 
энциклопедияларды; 
6)
 
компьютермен,  техникалық  құралдармен  жұмыс  істеп,  интернеттен 
қажетті дүниелерді күнделікті өмірде қолдана білуі тиіс. 
 

123 
 
Учебная программа по предмету «Иностранный язык» 
 
1. Пояснительная записка 
 
1.Учебная  программа  разработана  в  соответствии  с  Государственным 
общеобразовательным  стандартом  среднего  образования  (начального, 
основного 
среднего, 
общего 
среднего 
образования), 
утверждённым 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года 
№ 1080. 
2.При  обучении  иностранному  языку  ведущим  является  принцип 
коммуникативной  направленности,  который  определяет  все  составляющие 
учебно-воспитательного процесса. 
3. Курс иностранного языка для 5-9 классов ориентирован на подготовку 
к  обучению  на  уровне  общего  среднего  образования,  т.е.  соотносится  с 
общеевропейскими  уровнями  владения  языком: 5-6 класс – уровень  А 1 
«допороговый», 7-9 класс – А 2 «предпороговый уровень». 
4.  Изучение  курса  иностранного  языка  направлено  на  достижение 
следующих целей: 
1) формирование полиязычной, поликультурной личности; 
2)  развитие  коммуникативной  компетенции  в  рамках  определенного 
тематического минимума; 
3)  повышение мотивации и понимания важности изучения иностранного 
языка  как  средства  общения,  познания,  самореализации  и  социальной 
адаптации; 
4)формирование учебных умений пользоваться двуязычными, толковыми 
словарями, информационно-коммуникационными технологиями;  
5)воспитание  качеств  гражданина,  патриота  Казахстана;  развитие 
национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию  между  людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 
6)воспитание  чувства  уважения  и  заботы  к  старшему/младшему 
поколению, бережного отношения к окружающей среде, имуществу; 
7) приобщение к здоровому образу жизни. 
5. В соответствии с указанными целями должны быть решены следующие 
задачи обучения: 
1)  соблюдать  принцип  преемственности,  последовательности  и 
системности изученного материала в начальных классах; 
2)  развивать  способность  адаптировать  и  использовать  языковой 
материал для решения конкретных коммуникативных задач;  
3)  развивать  умения  вести  структурно-содержательные  диалоги 
различных типов; 
4) формировать навыки развития монологической речи; 
5)  формировать  и  совершенствовать  умения  восприятия  на  слух 
иноязычной речи, понимания основного содержания аудио-, видеотекстов; 

124 
 
6)  развивать  навыки  всех  видов  чтения  и  понимания  основного 
содержания  аутентичных  текстов  разных  жанров,  выражать  свое  отношение/ 
мнение к прочитанному; 
7)  развивать  умения  писать  личные,  деловые  письма,  заполнять  анкету, 
аннотировать прочитанный материал, писать эссе. 
6. В процессе обучения реализуется межпредметная связь со следующими 
учебными предметами: 
1) «Казахский язык», «Русский язык»: 
 в основе овладения любым языком лежат одни и те же функциональные 
закономерности,  опора  на  языковой  опыт  в  родном  языке  содействует 
формированию основ языкового образования; 
2) «Всемирная  история», «История  Казахстана», «Человек.  Общество. 
Право»:  
обучение  иностранному  языку  на  основе  исторического  и  аутентичного 
литературного  текстового  материала  способствует  познанию  страны 
изучаемого  языка  в  социально-политических,  правовых,  культурологических 
сферах жизни общества в сопоставлении с соответствующими реалиями своей 
страны;  
3) «География», «Биология»:  
на  уроках  иностранного  языка  учащиеся  изучают  географическое 
положение, климат, флору, фауну, крупнейшие города стран изучаемого языка; 
4) «Математика»:  
использование  количественных  и  порядковых  числительных,  названий 
геометрических фигур, выполнение простых арифметических действий; 
5) «Самопознание»:  
основы пропаганды здорового образа жизни, соблюдение правил личной 
гигиены, бережного отношения к окружающему миру, толерантного отношения 
к  младшим,  сверстникам,  учителям,  родителям  и  представителям  иноязычной 
культуры; 
6) «Информатика»: 
применение прикладных  программ: Microsoft Office (Power Point, Word и др.). 
Использование  информационных  технологий  (периферийные  устройства:  ПК, 
принтер, сканер, мультимедийный проектор); 
7) «Изобразительное искусство», «Технология»:  
изучая изобразительное искусство и технологию учащиеся познают мир, 
расширяют кругозор, тем самым развивают и совершенствуют себя. Творческая 
работа способствует развитию воображения и духовному росту учащихся. 
7. Объем учебной нагрузки составляет: 
1) в 5 классе – 2 часа в неделю, всего 68 часов в учебном году; 
2) в 6 классе – 2 часа в неделю, всего 68 часов в учебном году; 
3) в 7 классе – 2 часа в неделю, всего 68 часов в учебном году; 
4) в 8 классе – 2 часа в неделю, всего 68 часов в учебном году; 
5) в 9 классе – 2 часа в неделю, всего 68 часов в учебном году. 

125 
 
8.  В  указанное  количество  часов  входят  уроки  для  стартового, 
промежуточного, итогового контроля, уроки выполнения творческих заданий. 
9.  Результаты  обучения  представлены  в  Требованиях  к  уровню 
подготовки  обучающихся  и  задают  систему  итоговых  результатов  обучения, 
достижение  которых  является  обязательным  условием  положительной 
аттестации ученика за курс основной школы. 
 
 
2. Базовое содержание учебного предмета «Английский язык» 
 в 5 классе 
 
10.  Содержание  курса  для 5 класса  включает  темы,  охватывающие 
социально-бытовую,  учебно-трудовую  и  социально-культурную  сферы,  на 
изучение которых выделено 68 часов: 
1)
 
«Я и моя семья» (7 часов): 
«О себе (внешность, характер, увлечения и т.д.)»;  
2)
 
«Мои друзья» (6 часов): 
«Мой  близкий  друг,  мой  зарубежный  друг  (внешность,  характер, 
увлечения и т.д.)»; 
3)
 
«Моя квартира, мой дом» (5 часов): 
«Помощь по дому»; 
4)
 
«Здоровый образ жизни» (5 часов):  
«Продукты питания», «Здоровая диета», «Спорт»; 
5)
 
«Я и моя школа» (9 часов): 
«Любимый  школьный  предмет», «Школьный  этикет», «Мой  рабочий 
день»; 
6)
 
«Еда», «Одежда», «Покупки» (6 часов); 
7)
 
«Я и окружающий меня мир» (6 часов): 
«Моя Родина – Казахстан», «Астана и её достопримечательности»; 
8)
 
«Животный  и  растительный  мир  Казахстана  и  других  стран  мира» (8 
часов); 
9)
 
«Страна изучаемого языка – Великобритания» (10 часов): 
«Лондон  и  его  достопримечательности», «Праздники  и  традиции 
Великобритании»; 
10)
 
«Выдающиеся  люди  Казахстана  и  страны  изучаемого  языка»  
(6 часов). 
11. Языковой материал: 
1)
 
фонетический аспект речи:  
правильное произношение и различение на слух всех звуков английского 
языка;  
соблюдение ударения в слове и фразе; 
соблюдение  правильной  интонации  в  повелительных,  утвердительных, 
вопросительных  (общий,  специальный,  альтернативный  и  разделительный 
вопросы) и восклицательных предложениях; 

126 
 
2)
 
лексический аспект речи:  
объем  новой  лексики – 300 лексических  единиц,  учащиеся  должны 
овладеть  основными  словообразовательными  средствами  для  создания  и 
расширения  потенциального  словаря  (суффиксы  имен  существительных: -ist, -
ian, -ect, -er (-or), -ing;  
суффиксы имен прилагательных: -able, -ous, -y, -ic, -(i)an, -ese; префиксы 
глаголов: re-, dis-; суффиксы  наречий: -ly;); способами  словообразования 
(конверсия: to clean – a clean room; to warm – a warm kettle;  
словосложением  типа:  прилагательное + существительное: blackboard; 
существительное + существительное: a notebook, a housewife, a bedroom, 
etc.; прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking); 
3)
 
грамматический аспект речи:  
артикли: неопределенный, определенный и нулевой;  
глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present/Past Simple; 
модальные глаголы can, have to, should; 
фразовые глаголы (get on, look for, put on, turn over); 
конструкция to be going to для выражения будущего действия; 
конструкция there is/there are в Present Simple;  
местоимения: притяжательные; 
неопределённые (some, any);  
исчисляемые, неисчисляемые имена существительные;  
употребление  в  речи  и  письме  наречий much, many, a lot of, few, a few, 
little, a little;  
наречия, образованные с помощью суффикса -lу; 
наречия,  совпадающие  по  форме  с  прилагательными fast, early, etc.); 
место наречия частотности в предложении;  
числительные: количественные числительные (1-1000); 
порядковые  числительные;  хронологические  даты;  предлоги  места, 
времени, направления;  
структура 
повествовательного, 
вопросительного, 
отрицательного 
предложений;  
простые 
распространенные 
предложения 
с 
несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке: I live in Astana; 
типы вопросительных предложений
12. Речевой материал: 
1)
 
говорение (диалогическая речь): 
при  овладении  диалогической  речью  в  рамках  обозначенной  тематики 
школьники  учатся  вести  следующие  виды  диалогов,  используя  необходимые 
речевые  клише: (диалог  этикетного  характера  по 4-5 реплик  со  стороны 
каждого  учащегося), (диалог-расспрос  по 3-4 реплики  со  стороны  каждого 
учащегося), )диалог – обмен  мнениями  по 3-4 реплики  со  стороны  каждого 
учащегося);  
2) монологическая речь:  

127 
 
при  овладении  монологической  речью  школьники  учатся  описывать 
иллюстрацию;  
высказываться на заданную  тему  с опорой на ключевые  слова, вопросы, 
план;  
делать  краткое  сообщение  на  заданную  тему  на  основе  прочитанного/ 
прослушанного, выражая свое мнение и отношение, объём высказываний – 5-6 
фраз); 
 3) 
письменная речь: 
при овладении письменной речью школьники учатся: 
заполнять таблицы по образцу; составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 
заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
возраст, пол, гражданство, адрес);  
писать  поздравления  с  Новым  годом, (рождеством,  днем  рождения  и  другими 
праздниками, выражая пожелания, (объём – 30-40 слов); 
4)аудирование: 
 при овладении аудированием школьники учатся воспринимать на слух и 
понимать живую речь собеседника, а также аудио-, видеотексты с пониманием 
основного  содержания  и  извлечением  необходимой  информации,  при  этом 
учащиеся  опираются  на  догадку  и  контекст,  не  обращая  внимание  на 
незнакомые  слова,  воспринимать  на  слух  и  выделять  необходимую/ 
интересующую информацию в аутентичных прагматических текстах, например, 
объявлениях  на  вокзале/  в  аэропорту,  в  прогнозе  погоды, (время  звучания 
текста – до 1 мин, количество предъявлений – 2 раза); 
5) чтение:  
при  овладении  чтением  школьники  учатся  читать  аутентичные  тексты, 
содержание 
которых 
соответствует 
коммуникативно-познавательным 
потребностям  и  интересам  учащихся 5 классов  с  пониманием  основного 
содержания  (ознакомительное  чтение),  с  полным  пониманием  (изучающее 
чтение),  с  извлечением  нужной/требуемой  информации  (просмотровое  или 
поисковое  чтение),  при  овладении  чтением  школьники:  совершенствуют 
технику  чтения  вслух  и  про  себя:  соотносят  графический  образ  слова  с  его 
звуковым  образом  на  основе  знания  новых  правил  чтения;  учатся  читать 
выразительно 
вслух 
небольшие 
тексты 
(объявления, 
сообщения, 
инсценируемые диалоги), содержащие только изученный языковой материал. 
13. Социокультурный материал: 
ознакомление  с  социокультурным  портретом  англоговорящих  стран,  с 
праздниками (Christmas, New Year, Mother's Day), с  культурным  наследием 
англоговорящих  стран  и  Казахстана:  известными  достопримечательностями 
(Big Ben, the Tower of London, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Tower 
Bridge, St Paul's Cathedral), с  некоторыми  образцами  национального 
английского фольклора (стихи, песни, сказки, рассказы. 
14. Коммуникативная компетенция: 
формирование умения представить себя устно и письменно в ситуациях  

128 
 
межкультурного  общения,  выступать  с  устным  сообщением,  уметь  задать 
вопрос, вести учебный диалог. 
 
 
3. Базовое содержание учебного предмета «Английский язык» 
 в 6 классе 
 
15.  Содержание  курса  для 6 класса  включает  темы,  охватывающие 
социально-бытовую,  учебно-трудовую  и  социально-культурную  сферы,  на 
изучение которых выделено (68 часов): 
1)
 
«Здоровье»:  пропаганда  здорового  образа  жизни  (в  нашей  стране  и 
стране  изучаемого  языка»,  роль  средств  массовой  информации  в  пропаганде 
здорового образа жизни (9 часов); 
2)
 
«Еда»:  национальная  кухня  Казахстана  и  страны/  стран  изучаемого 
языка», правила поведения за столом, хорошие манеры» – (9 часов); 
3)
 
«Образование»: школа (типы школ), система образования в Казахстане 
и в странах изучаемого языка (14 часов); 
4)
 
«Путешествие»: виды отдыха, достопримечательности», виды жилища, 
знаменитые путешественники и их великие открытия (18 часов); 
5)
 
«Страны  изучаемого  языка»:  Соединённые  Штаты  Америки», 
Вашингтон и его достопримечательности, города США, праздники и традиции, 
выдающиеся люди США и их вклад в мировую культуру (18 часов). 
16.
 
 Языковой материал: 
1)
 
фонетический аспект речи:   
правильное произношение и различение на слух всех звуков английского 
языка; соблюдение ударения в слове и фразе;  
соблюдение  правильной  интонации  в  повелительных,  утвердительных, 
вопросительных 
(общий, 
специальный, 
альтернативный 
и 
разделительный вопросы) и восклицательных предложениях; 
2)
 
лексический аспект речи:  
объем 
новой 
лексики–350 
тематических 
лексических 
единиц, 
словообразовательные  средства  для  создания  и  расширения  потенциального 
словаря:  суффиксы  имен  существительных: -tion, -sion, -ment,-ity, -ance,-ence; 
префиксы и суффиксы имен прилагательных: un-, in-, im-, -ir-, -al, -il, -y, -ic, -
ing, -ful;  
префиксы  и  суффиксы  глаголов: mis-, dis-, -en; способами 
словообразования (конверсией: глагол-существительноеto water – water; 
to hand – a hand, to air- air;  
словосложением  типа:  существительное + существительное: spaceman, 
headache, fortune-teller;  
числительное+  существительное: 10-storey building,  прилагательное 
+глаголwhitewash; 
3)
 
грамматический аспект речи:  
употребление неопределенного, нулевого и определенного артиклей; 

129 
 
 глаголы в действительном залоге в Present/Past/Future Simple, Present/Past 
Continuous, Present Perfect;  
эквиваленты модальных глаголов (be able to, have to, ought to);  
фразовые глаголы (make, look)
конструкция to be going to для  выражения  будущего  действия; 
конструкция there is/there are в Past Simple;  
местоимения: притяжательные, возвратно-усилительные (myself, yourself, 
herself, himself, ourselves, themselves, неопределённые (some, any);  
наречия, образованные с помощью суффикса -1у;  
наречия, совпадающие по форме с прилагательными fast, long, high);  
 
место 
наречия 
частотности 
в 
предложении; 
числительные: 
количественные (1-1000000) и  порядковые  числительные,  даты;  предлоги 
места, времени, направления;  
структура повествовательного, вопросительного предложений;  
структура отрицательного предложения;  
простые 
распространенные 
предложения 
с 
несколькими 
обстоятельствами;  
типы вопросительных предложений.   
17.
 
Речевой материал: 
1)
 
говорение: (диалогическая речь): 
при  овладении  диалогической  речью  в  рамках  обозначенной  тематики 
школьники  учатся  вести  следующие  виды  диалогов,  используя  необходимые 
речевые клише: диалог этикетного характера – 4-5 реплик со стороны каждого 
учащегося,  диалог-расспрос – 4-5 реплик  со  стороны  каждого  учащегося, 
диалог – обмен мнениями– 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.  
2) монологическая речь: 
описание иллюстраций;  
построение высказываний на заданную тему с опорой на ключевые слова, 
вопросы,  план;  краткое  сообщение  на  заданную  тему  на  основе 
прочитанного/прослушанного, выражение собственного мнения;  
передача  содержания  прочитанного/услышанного  текста  с  опорой  на 
ключевые слова, объём высказываний – 7-8 фраз; 
3) Письменная речь: 
аудирование: 
формирование 
умений 
адекватно 
воспринимать 
иноязычную  речь  собеседника,  учителя,  диктора  в  аудио-,  видеотекстах, 
понимать основное содержание и извлекать нужную информацию, количество 
незнакомой  лексики  не  препятствует  пониманию  основного  содержания 
прослушанного  текста,  время  звучания  текста – до 1 мин,  количество 
предъявлений – 2 раза; 
4)
 
Чтение:  
при  овладении  чтением  школьники  учатся  читать  аутентичные  тексты, 
содержание 
которых 
соответствует 
коммуникативно-познавательным 
потребностям  и  интересам  учащихся 6 классов  с  пониманием  основного 
содержания  (ознакомительное  чтение),  с  полным  пониманием  (изучающее 

130 
 
чтение),  с  извлечением  нужной/требуемой  информации  (просмотровое  или 
поисковое чтение);  
словарь используется по мере необходимости независимо от вида чтения, 
при  овладении  чтением  школьники:  совершенствуют  технику  чтения  вслух  и 
про себя: соотносят графический образ слова с его звуковым на основе знания 
новых  правил  чтения;  учатся  выразительно  читать  вслух  небольшие  тексты 
(объявления,  сообщения,  инсценируемые  диалоги),  содержащие  только 
изученный языковой материал).   
18.
 
Социокультурный материал: 
ознакомление  с  социокультурным  портретом  англоговорящих  стран,  с 
некоторыми  праздниками (Independence Day, Thanksgiving Day, NewYear), 
особенностями  школьного  образования  и  типами  школ;  с  культурным 
наследием  англоговорящих  стран  и  Казахстана:  всемирно  известными 
достопримечательностями  США (Statue of Liberty, Empire State Building, the 
White House, с  образцами  национального  английского  фольклора  (стихами, 
сказками, детскими рассказами). 
19.
 
Коммуникативная компетенция: 
формирование  умения  представить  свою  страну  и  страну  изучаемого 
языка  устно  и  письменно  в  ситуациях  межкультурного  общения,  выступать  с 
устным  сообщением  по  заданной  тематике,  уметь  задать  вопросы,  вести 
учебный диалог. 
 
 
Каталог: images -> files -> programmy
files -> Название теста: Мемелекет және құқық теориясы
files -> Рабочая программа по литературе в 7 классе (Образовательная система «Школа 2100») Статус документа
files -> Уроков русского языка в 9-м классе (70 часов 2 часа в неделю) Дата № п/п Тема урока
files -> Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін
files -> Ақпаратты өңдеудің мультимедиалық құралдары • 5В070300 –Ақпараттық жүйелер, 5B070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»
files -> Непрерывного педагогического образования, рассмотрены вопросы роста
files -> Программа по русскому языку для 6 класса Гильмутдиновой Саджиды Сулеймановны, учителя I квалификационной категории
files -> Программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с
files -> Программа разработана


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет