Nazarbayev Intellectual Schools Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «назарбаев зияткерлік мектептері»жүктеу 9.34 Mb.
Pdf просмотр
бет44/72
Дата22.12.2016
өлшемі9.34 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   72

АКТ бойынша 

консультант 

зерттеушіні 

дайындау

І кезең


ІІ кезең

ІІІ кезең

ІV

- Біліктілікті жетілдірудегі АКТ дидактикалық 

мүмкіндіктері;

- Місrjsoft Оffісе-ң 

құралдары арқылы 

дидактикалық материалдар 

мен көрнекіліктерді 

дайындаудың әдістемелік 

негіздерін меңгеру;

- Интернеті пайдалану 

және педагогикалық 

қызметтегі түрлі білім беру 

ресурстарын пайдалану;

- АКТ пайдалануға оң 

мотивтерді қалыптастыру.

-АКТ оқу процесіне 

пайдаланудың әдіс-

тәсілдерін үйрету;

- Біліктілікті 

жетілдіруді 

қашықтықтан 

ұйымдастырудың 

тәсілдерін меңгеру 

және мұғалімнң 

курстан кейінгі 

әрекеттеріне қолдау 

көрсету;


- Андрогогика 

негіздерін оқып үйрену.

- Электрондық оқу 

материалдарын 

жасау, апробациялау 

түзету және талдау 

қабілеттерін меңгеру;

- Өзара әрекеттесу 

желісін 

ұйымдастырудың 

тәсілдерін меңгеру;

- АКТ педагогикалық 

қызметте пайдалану 

тәжірибесінің 

тиімділігін зерттеу 

және жинақтау.

- Мектептегі білім 

беру процесінің 

барлық сатыларын 

ақпараттандыруды 

ғылыми-әдістемелік 

тұрғыда қамтамасыз 

ету;

- Білім беру процессін 

ақпараттандыру 

проблемаларын 

талдай алу біліктілігін 

қалыптастыру;

- АКТ қолданудың 

шығармашылық 

жоспарларын 

жасаудың әдістерін 

меңгеру.


Мұғалімнің АКТ-компетенттілігінің деңгейлері

Базалық АКТ-құзыреттілік

Ұйымдастырушылық 

– басқарушылық АКТ-

құзыреттілік

Тереңдетілген пәндік 

АКТ- компетент

Корпоративтік 

АКТ-құзыреттілік

Ақпараттық коммуникативтік технологияны оқу-тәрбие процесінде қолданудың мүмкіндігі шектеусіз 

екендігі белгілі. Сондықтан ол мүмкіндіктерді қолдай отырып үнемі дамытуымыз қажет.


Nazarbayev

Intellectual

Schools

273


 

Әдебиет: 

1.  Қазақстан  Республикасының  Білім  беруді  дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған  мемлекеттік 

бағдарламасы.

2. Горбунова Л.М. «Дистанционное повышение квалификации: идущие навстречу» М.2006.

3. Жайтапова А.А. «Профессиональный рост учителя в системе повышения квалификации» РИПК СО.2006.

4. Триндаде А.Р. «Информационные и коммуникационные технологии и развитие человеческих ресурсов» 

Дистационое образование – 2000г. №2.Нысанбаева С. Ж.

Астана қ. № 55 орта мектебінің 

(Қазақстан Республикасы)

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ

 «Біз бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол 

жеткізуіміз керек». Н Ә Назарбаев.

Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. Елбасы 

Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында «Білім 

беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса 

маңызды құралдарының бірі» деп атап көрсетті.

Барлық әлемде соңғы жылдар ақпараттық қатынастық технологиялардың барлық жерде пайдаланылуы 

мен қарқынды тарауы байқалады. Компьютерді пайдаланушы адамдар санының артуымен бір көлемі де 

бірден артты. Ақпараттық-қатынастық технологиялардың мезгілде компьютерлік желілер мен Интернет 

арқылы  алынатын  ақпараттың  қарқынды  дамуынан  туындаған  өзгерістер  іс  жүзінде  қызметтің  барлық 

салаларында болып жатыр, оқыту саласы да ерекше болып саналмайды. 

Осыған байланысты бүгінгі таңда барлық әлемде педагогикалық қоғамның назары неге оқу процесін 

ұйымдастырудың жаңа түрі ретінде электрондық оқытуға ауғаны түсінікті болады. Электрондық оқулық 

-  деп  білім  берудің  компьютерлік  технологиясын  кеңінен  пайдалануға  негізделген  электрондық  оқып-

үйрену құралдарын айтады.

Электрондық  оқулықпен  оқытудың  негізгі  мақсаты:  Оқыту  үрдісін  үздіксіз  және  толық  деңгейде 

бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту. Электрондық оқулық – деп білім берудің 

компьютерлік  технологиясын  кеңінен  пайдалануға  негізделген  электрондық  оқып-үйрену  құралдарын 

айтады.  Қазіргі  мектептің  даму  болашағы  қоғамның  даму  үрдісімен  үнемі  өсіп  отыратын  ақпарат 

көлемінің әртүрлі тегімен анықталады. Оқушыларға білім беруде жаңа оқыту технологияларын қолдану, 

инновациялық  бағытта  жұмыс  жасау  заман  талабына  сай  талап  етілуде.  Оқу  процесінде  компьютерді 

тиімді пайдалану және қолдану кейінгі жылдары айтарлықтай оң тәжірибе беріп отыр. Атап айтсақ мектеп 

оқушыларының өз бетімен ізденісі, пәнге деген қызығушылығын арттырып, шығармашылығын дамытуға, 

оқу қызметінің мәдениетін қалыптастыруға, дербес жұмыстарын ұйымдастыруға ерекше қолайлы жағдай 

туғызып отыр.

Сонымен  қатар  электрондық  оқулықтарды  сабақта  пайдалану  кезінде  оқушылар  бұрын  алған 

білімдерін кеңейтіп, өз бетімен шығармашылық тапсырмалар орындайды. Әрбір оқушы таңдалған тақырып 

бойынша тапсырмалар орындап, тестілер шешіп, схемалармен жұмыс жасауға дағдыланады.

Электрондық  оқулық-  таныстыратын  теориялық  материал,  білімнің  көрсеткішіне  қарай 

біліммен  жаттықтыруды  қамтамасыз  ететін,  оқу  процесін  үзіліссіз  дидактикалық  материалдармен 

қамтамасыздандыратын, ақпараттық іздеу, интерактивті кері байланыстармен шарт бойынша функцияларды 

үйренуге арналған программалық комплекстік жүйе. Электрондық оқулық барлық негізгі функцияларды, 


274

Nazarbayev

Intellectual

Schools

теориялық материалдарды көрсету, білімді алып қабылдауды көрсету, өзіндік білім алудың жаттығулары 

мен  бақылау  көрсеткіштерін  қамтамасызданады.  Дидактикалық  цикл  процесін  біріңғай  компьютердің 

көмегімен  оқу  процесін  ұйымдастыру,  оқушылардың  білім  алуда  уақыттарын  үнемдейді.  Электрондық 

оқулық арқылы түрлі суреттер, видеокөріністер, дыбыс және музыка тыңдатып көрсетуге болады. Бұл, 

әрине мұғалімнің тақтаға жазып түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді, әрі әсерлі. Меңгерілуі қиын сабақтарды 

компьютердің көмегімен оқушыларға ұғындырса, жаңа тақырыпқа деген баланың құштарлығы оянады деп 

ойлаймын. География пәнінен электронды оқулықты пайдалану өте тиімді. Әсіресе 10 – 11 сыныптарда 

оқушыларды ҰБТ дайындау кезінде мұғалімге таптырмас құрал. 

Электронды оқулықтың нәтижелілігі мынада:

- тез арада қайтарма байланыс болуын қамтамасыз етеді (интерактивті қасиеті)

- қажетті ақпараттық материалдарды жылдам тауып алуға мүмкіндік береді.

- гипермәтіндік түсіндіруден жан-жақты ақпараттық материалдар алады.

- әрбір жеке тұлғаның, білімін, білік іскерлігін әрбір тараулар бойынша тексеруге, бағалауға 

 мүмкіндік береді.Электронды оқулықтың құрылымы:

1.  Материалдың  мәтін,  сурет,  график,  кескін,  кесте  және  т.б.  түрде  баяндалуы.  Ол  оның  дәстүрлі 

оқулықтан ерекшелігін көрсетеді.

2. Материалдың кескін түрінде баяндалуы - оқулық мазмұнының графиктік-мәтіндік түрде бейнеленуі. 

Онда оқу материалының негізгі идеясын айқындайтын үзінділерін оқушының меңгеруіне ыңғайлы етіп, 

графиктік түрде бейнелеу.

3.Өзіндік  тексерудің  (өзіндік  бақылаудың)  тестілік  жүйесі.  Онда  оқу  материалын  қаншалықты 

деңгейде меңгергенін айқындайтын сұрақтар мен тапсырмалар беріледі.Тиімді жақтары:

Оқушының уақытын үнемдейді, оқушы оқу материалын іздеп отырмайды. 

Тақырыптың  үлкен,  қиын  бөліктерін  өткенде  қосымша  бейнехабар,  клиптер,  аудио  хабарларды 

пайдаланады.

Таңдап алған хабарды баспаға шығару мүмкіндігі бар. 

Сарамандық жұмыстар жылдам түсіндіріледі. 

Бағдарламаны меңгеруге арналған тест сұрақтарымен қаматамасыз етілген. 

Көрнекілік құралдарға деген мұқтаждылықты азайтады.

Оқушының ой өрісін, дүниетанымын кеңітуге, тану үрдісіне ықпал етеді. 

Зерттеушілік қабілеті бар тұлға қалыптасады. 

Тиімсіз жақтары:

Психология-педагогикалық талаптардың жоқтығы.

Пән аралық байланыстың аздығы.

Оқып үйренудегі мамандық бойынша бағыты ескерілмеген. 

Материалды толық қамтуы немесе оқулықтарды толық аудару. 

Оқушының жеке ерекшелігі, денсаулық жағдайы ескерілмеген.

Жоғарыда айтылған тиімсіз жақтарды болдырмау үшін төмендегідей ұсыныс жасауға болады:

1.Компьютерді сабақтың белгілі бір кезеңдерінде ғана пайдалану;

2.Компьютерді пайдалану уақытын сақтау;

3.Компьютерді пайдалануда қауіпсіздік ережесін сақтау;

4.Дәстүрлі және электронды оқытуды кірістіру арқылы жүргізу. 

Қорытынды

 Электронды оқулықты пайдалана отырып оқушылардың география пәніне деген қызығушылығын 

арттырып, оны мектеп қабырғасында оқытудың қыр-сырымен қанығады. Заманауи ақпараттық құралдармен 


Nazarbayev

Intellectual

Schools

275


жұмыс істеудің ең маңызды жағы - мәтінмен толықтырып, дыбыстық түсініктемелер қосып презентациялар 

түрінде қолдануға, ғылымның басқа салаларымен байланыстыра отырып пайдалануға болады. Солардың 

бірі  электрондық  оқулық  –  таныстыратын  теориялық  материал,  білімнің  көрсеткішіне  қарай  біліммен 

жаттықтыруды қамтамасыз ететін, оқу процесін үзіліссіз дидактикалық материалдармен, сонымен қатар 

ақпараттық іздеу, математикалық және компьютерлік визуалдаумен шарт бойынша функцияларды үйренуге 

арналған программалық комплекстік жүйе.

Қазіргі таңда әлемдегі 50 дамыған елдің қатарына қосылу үшін біздің жастарымыз әр жақты білімді 

болуы керек. Себебі қазіргі кезде ақпараттық, ғылыми технологиялардың даму кезеңі. Ал компьютердің 

маңызы  осыған  байланысты  артуда.  Білім  ордалары  да  компьютермен  қамтылғандықтан,  электронды 

оқулықтар жиі қолданылып жатыр. 

Әдебиет:

1. А.Абубаева. Электронды оқулықтарды пайдалану // Информатика негіздері 2006ж №4 

2. Г.Бейсенова. Жаңа ақпараттық технологиялардың тиімділігі// Қазақстан мектебі 2006ж №6 

Обыдёнкина Л. В.

кандидат педагогических наук

Западно-Казахстанский институт повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров, г. Уральск

(Республика Казахстан)

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

УЧИТЕЛЯ КАК ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КВАЛИФИКАЦИИ

 

Реформа системы образования в Казахстане идёт достаточно сложными, но вполне предсказуемыми и оправданными путями, обусловленными логикой общественного развития, изменением статуса нашей 

страны  в  мировом  пространстве,  мировыми  тенденциями  развития  образования  как  общественного 

феномена и института. 

За  прошедшее  десятилетие  вступил  в  действие  Государственный  общеобязательный  стандарт 

дошкольного воспитания и обучения детей, на протяжении 8 лет осуществляется эксперимент по апробации 

программ 12-летнего общего среднего образования, реформируется с учётом мировых стандартов система 

технического  и  профессионального  образования,  проведена  реформа  высшей  школы,  осуществившей 

переход на двухуровневую систему подготовки кадров (бакалавриат - магистратура), с 2011 года запущена 

в практику новая модель послевузовской подготовки научных кадров (PhD). Кроме того, реформа связана 

с  обширными  внутренними  изменениями  –  проникновение  в  практику  образования  нетрадиционных 

технологических  подходов,  приобретение  первого  практического  опыта  в  дистанционном  образовании, 

широкое  оснащение  школы  современными  средствами  обучения,  попытки  создания  новых  учебных 

ресурсов и разработки новых для нас подходов к оцениванию учебных результатов. 

Разумеется,  наивно  думать,  что  все  эти  изменения  происходят  без  осуществления  параллельных 

изменений  в  профессиограмме  педагогов,  без  наращивания  ими  новых  способов  деятельности, 

без  трансформации  самого  педагогического  мышления.  Следует  признать  тот  факт,  что  трудности 

осуществления реформы образования, снижение общих показателей качества функционирования системы 

образования в Казахстане [1] в первую очередь связаны с недостаточностью качества кадровых ресурсов. 

Можно в полной мере согласиться с высказыванием Министра образования и науки РК Б.Т. Жумагулова, 

который отметил, что «в динамично меняющемся мире системы постоянного профессионального развития 276

Nazarbayev

Intellectual

Schools

учителя являются одним из ведущих факторов качества образования» [2].

Проблема  в  том,  что  на  протяжении  всех  предыдущих  лет  реформы  в  нашей  стране  система 

повышения квалификации оставалась практически не затронутой никакой модернизацией. Сам по себе 

этот факт является не просто нарушением общей логики процесса развития, он вступает в противоречие с 

общим смыслом причинно-следственных связей, определяющих успех модернизации.

В  самом  деле  –  достичь  обновления  системы  образования  при  опоре  на  инертного,  закрытого, 

культурно  не  развивающегося  учителя  едва  ли  возможно.  Сегодня  же  мы  ведём  речь  о  необходимости 

системного, продуманного, стратегически выстроенного в соответствии с логикой требований к кадрам 

новой школы подхода к повышению квалификации. 

Реализация такого подхода, на наш взгляд, должна строиться с учётом следующих позиций:

Во-первых - специалист должен рассматриваться не в качестве объекта образовательного воздействия, 

потребность  в  котором  продиктована  «политикой  сверху»,  а  в  качестве  субъекта  трудового  процесса, 

заинтересованного в общем его качестве. Следовательно, первое, с чего следует начинать в подготовке 

программ обучения педагогических кадров – аналитическое изучение реальных факторов, определяющих 

способ и параметры профессионального мышления, реального уровня профессиональной компетентности 

педагогов, внутреннее содержание их профессиональных позиций. Именно этот аналитически выявленный 

уровень должен рассматриваться как стартовый фактор, если, руководствуясь широко известной формулой 

Р. Дьюи: «Готовое знание нельзя передать, у каждого оно возникает как своя функция от опыта», подходить 

к вопросу профессионального роста специалиста с учётом субъектной позиции[3].

Во-вторых – в разработке программ необходимо учесть тот факт, что педагогика современной массовой 

школы  –  это  нелинейный,  многофакторный  процесс,  результат  которого  носит  характер  разделённой 

ответственности.  Именно  поэтому  в  вопросе,  например,  профессиональной  подготовки  учительства  к 

переходу от парадигмы знаниецентризма к парадигме компетентностного развития ребёнка очень важно не 

столько изучить стиль мышления каждого отдельного педагога, сколько стиль мышления среды. В этой связи 

справедливо высказывание Н.Остен: «проблема не в том, как усвоить новые идеи, а в том, как избавиться 

от старых» [4]. Более того, следует иметь в виду, что утилизация прежних способов профессиональных 

подходов к деятельности и её результатам есть процесс и продукт не столько индивидуального, сколько 

коллективного мышления.

Нельзя  не  признать,  что  прежние  формы  повышения  квалификации  педагогических  кадров, 

призванные обеспечивать профессиональный рост переживают определённый кризис. Он обусловлен как 

объективными, так и субъективными причинами, к которым можно отнести следующее: 

Меняется  философия  педагогической  деятельности  вслед  за  изменением  парадигмы  образования, 

которая, в свою очередь, формируется на основе социального заказа – как сформулированного государством, 

так  и  естественно  сформированного  социумом  с  учётом  действительных  реалий.  При  этом  сама  эта 

философия профессии неотчётлива, размыта и противоречива в многочисленных невнятных попытках её 

обозначить. С учётом этого следует отметить, что повышать квалификацию специалиста, не имея чётких 

ориентиров на предпочтительную парадигму в такой насыщенной смыслами области деятельности, как 

педагогика достаточно сложно, а иногда и невозможно.

Масштабные  изменения  в  общественном  сознании,  произошедшие  за  последние  десятилетия,  не 

могут не отражаться на характере образовательной деятельности. В силу этого, учитывая стратегический 

характер всеобуча, требуется более внимательное изучение профессиональной среды – т.е. учительства. 

Кто такой современный учитель по отношению к своей профессии, общественным явлениям, инновациям, 

своей миссии? Как он относится к профессиональному росту, своим ученикам, способам обучения? Только 

анализ этой среды, понимание и учёт реальной социальной и профессиональной позиции учителя даст 

основание надеяться на создание условий его роста. Чтобы обеспечить профессиональный рост учителя, 

надо знать – относительно чего (каких стартовых позиций и фактов) мы собираемся его обеспечивать.

В  поиске  разрешения  названных  проблем  мы  определили  для  себя  путь  аналитического  изучения 

профессиональной среды через выяснение профессиональных и социальных позиций педагогов по целому 


Nazarbayev

Intellectual

Schools

277


ряду принципиально важных вопросов. 

Несколько слов о технологии исследования.

Исследование  проводилось  с  использованием  анкетного  опроса  учителей,  проходивших  курсовое 

обучение  на  базе  Западно-Казахстанского  института  повышения  квалификации  и  переподготовки 

педагогических кадров с марта по июнь 2011 года. Всего в анкетирование было вовлечено 590 педагогов 8 

специальностей. В состав респондентов вошли 137 педагогов со стажем до 5 лет, 143 – от 6 до 15, 186 – от 

16 до 25 и 124 – со стажем более 25 лет. 94 респондента имели высшую квалификационную категорию, 

206 – первую, 198 – вторую категории, 92 опрошенных педагога не имели квалификационной категории.

Анкета  [5]  была  разработана  на  Кафедре  психологии  и  педагогики.  Способ  опроса  основан  на 

предложении выразить степень согласия с предлагаемыми утверждениями через оценивание их истинности 

в 10-балльной шкале (от 0 до 9) в рамках 6 выбранных аспектов:

1.  Определение социально-профессиональной позиции. Тема опроса: «Я работаю учителем, в связи 

со следующими личностными и жизненными причинами:..» (8 вопросов)

2.  Определение  профессиональной  позиции  по  вопросу  воспитывающей  функции  учительства 

в  современной  школе.  Тема  опроса:  «Моё  мнение  о  соотношении  педагогической  и  преподавательской 

деятельности» (7 вопросов)

3.  Определение отношения к режимам педагогической деятельности, соотношению инновационности 

и традиционности в педагогической практике. Тема опроса: «Отношение к инновациям и технологиям» (19 

вопросов)

4.  Определение отношения к учебным ресурсам, их качеству и готовности их конструировать. Тема 

опроса: «Моё отношение к учебным ресурсам» (4 вопроса)

5.  Определение  отношения  к  информационно-коммуникационным  ресурсам.  Тема  опроса:  «Моё 

отношение к информационно-коммуникационным технологиям в обучении и интерактивным средствам 

обучения»

6.  Определение позиции по вопросу профессионального саморазвития и повышения квалификации. 

Тема опроса: «Моё отношение к профессиональному росту»

Анкета  разработана  таким  образом,  что  оцененным  должно  быть  каждое  из  предложенных 

утверждений,  даже  в  том  случае,  если  сопоставление  вопросов  группы  могло  показаться  респонденту 

противоречивым. При обработке оценочные баллы суммировались с последующим выделением среднего 

арифметического показателя, отражающего степень согласия с предложенным утверждением педагогов в 

целом. Таким образом мы смогли достичь наиболее глубокого осмысления профессиональной позиции, 

высветить степень сомнений при рассмотрении сложных вопросов. 

Следует  ещё  раз  отметить,  что  анкетирование  было  направлено  на  выяснение  аспектов 

профессионального позиционирования педагогов и педагогической среды в целом, которые должны стать 

основанием для коррекции программ обучения на курсах повышения квалификации как по содержанию, 

так и по формам и направленности работы. 

Исследование  включало  выявление  позиции  педагогов  по  группам  специальностей,  по  уровню 

квалификации, по возрасту. Эти аспекты мы не включили в настоящую статью, они обширны и требуют 

отдельной презентации. В статье мы представляем только некоторые из результатов, которые касаются 

наиболее  общих  и  наиболее  широких  вопросов  профессионального  развития  учителей  в  условиях 

массовости профессии и того общественного статуса, который имеет учитель в современном обществе. 

Самым  главным,  стартовым  вопросом  анкеты  является  отношение  к  профессии  в  целом.  Так, 

по  этому  вопросу  исследование  показало,  что  в  среднем  истинность  допущения,  что  в  педагогику 

респонденты попали случайно, в силу жизненных обстоятельств составляет 20%, что является достаточно 

высоким показателем. 43% истинности отмечается в отношении возможности сменить педагогическую 

деятельность на более интересную работу, 54% - в отношении готовности допустить уход из профессии 

по  соображениям  более  высокого  материального  статуса,  45%  -  допущение  ухода  из  школы  в  случае 

представившейся  возможности  приобрести  деятельность  более  комфортного  характера.  Какие  выводы 278

Nazarbayev

Intellectual

Schools

следуют из полученных данных в отношении оценки социального позиционирования профессиональной 

среды и, что самое главное – в отношении работы с персоналом организаций образования?

В  целом,  на  наш  взгляд,  не  следует  слишком  драматизировать  полученные  данные,  поскольку 

профессию  учителя  можно  охарактеризовать  как  одну  из  тех,  которые  обладают  высокой  степенью 

потенциала в плане переквалификации на иные виды деятельности. Так, учитель математики достаточно 

комфортно  может  переквалифицироваться  на  целый  ряд  профессий,  не  связанных  с  педагогикой,  если 

в  этом  возникнет  потребность:  бухгалтерское  дело,  логистика,  финансовые  специальности  и  т.д.,  для 

учителя химии вполне доступна переквалификация во все виды деятельности, имеющие направленность 

лабораторных  исследований  веществ  (фармацевтика,  химические  производства,  экология  и  др.),  для 

языковеда  практически  никакого  труда  не  составит  переводческая  деятельность,  учитель  информатики 

с  некоторыми  дополнительными  усилиями  вполне  может  претендовать  на  должности  IT  –  менеджера, 

сетевого администратора и т.д. 

Эта  особенность  профессии  сильно  отличает  её  от  других  областей  деятельности.  Так,  например 

степень  внутренней  и  внешней  деятельностной  реорганизации  специалиста  в  медицине,  инженерно-

технических,  технологических  областях  значительно  ниже,  т.е.  при  желании  уйти  из  профессий  этого 

плана  человек  оказывается  значительно  более  незащищён  в  профессионально  -  компетентностном 

смысле.  Отсюда  следует  серьёзный  вывод  для  системы  повышения  квалификации,  заключающийся  в 

том, что курсовая работа над профессиональным ростом должна строиться с учётом развития мотивации 

профессионально-педагогической  деятельности,  личностного  закрепления  человека  в  ней,  если  для 

системы образования важно не допустить «утечки» и «вымывания» лучших кадров.

Важным моментом в изучении профессиональных позиций является вопрос о месте воспитательной 

функции в педагогической практике современной школы. В базовой философии современной казахстанской 

школы  очень  сильна  тенденция  к  воссозданию  прежней  модели  соотношения  воспитания  и  обучения 

в  новой  её  трактовке,  т.е.  с  ценностей,  актуальных  на  нынешнем  этапе  общественного  развития.  А 

поскольку ценности эти ещё не до конца оформились и устоялись, результат на сегодняшний момент не 

вполне успешен. Учитель сегодня поставлен в сложную ситуацию выбора между ментальными моделями: 

традиционности (отражаемой в этнопедагогике) - и глобализацией в образовании (отражённой в установке 

на соответствие мировым образовательным стандартам); светским характером образования и прагматико-

материалистическими  позициями  преподавания  предметных  областей  -  и  потребностью  общества  в 

возрождении базовых духовных ценностей; установкой на образовательный результат, соответствующий 

европейским  уровням  качества,  с  логично  вытекающей  из  этого  тенденцией  к  космополитизму, 

способности реализовывать себя в профессиональном плане в других странах – и желанием сформировать 

патриотические позиции молодёжи, установку на готовность быть строителем прогрессивного и успешного 

общества для своего отечества.

Опрос педагогов показывает, что профессиональные позиции учительства в этом вопросе достаточно 

противоречивы. Степень правдивости установки на то, что учитель должен выполнять не только функцию 

обучения, но и функцию воспитания оценивается достаточно высоко – 69%. В то же время, в 42% оценено 

утверждение  «Воспитать  в  человеке  специально  заданные  качества  в  условиях  школы  невозможно». 

Соотношение  этих  двух  результатов  позволяет  сделать  вывод  об  определённой  профессиональной 

конфликтности  и  неуверенности  в  способности  полноценно  реализовывать  функции,  которые  учителя 

признают важными. Кроме того, 66% составило одобрение утверждения «Если бы у меня была возможность, 

я занимался(ась) бы только преподаванием своего предмета» при том, что 55% составило утверждение об 

умении грамотного и качественного построения воспитательной работы с учениками, 61% - признание 

способности влиять на личность своих учеников.

На  основе  проведённого  анализа  в  стратегии  подбора  направлений  работы  с  педагогами 

вырисовываются следующие аспекты:

Очевидно, что учителя испытывают недостаток в психологической подготовке к работе с учениками 

в вопросах воспитания заданных качеств, а также имеют некоторые признаки дезориентации в иерархии 

1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   72


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет