О ббк 83. 3 (5 Қаз) б 20 Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетіжүктеу 2.76 Mb.
Pdf просмотр
бет19/24
Дата28.12.2016
өлшемі2.76 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

-1999-
1.  Оразаев  Ф.  «Қазақ»  газетін  жазалатқан  кім?  //  Қазақ  үні  №1, 
қаңтар 1999.
2.  Иманбекова  Б.  Ахмет  Байтұрсынов  мысалдарының  тәрбиелік 
мәні // Ақиқат №2, Б. 83-85, 1999.

318
3.  Арықбаева Ж. А.Байтұрсынұлы әліпбиініңнің ғылыми негіздері 
// Еуразия университетінің хабаршысы №3, Б. 197-200, 1999.
4.  Мектептегі А. Қазақтың көсемдері (Бөкейхан Ә., Байтұрсынұлы 
А.,  Дулатұлы  М.,  Досмұхамедұлы  Ж-Х.,  Тынышпайұлы  М., 
Шоқай М) // Қазақ әдебиеті, 19 наурыз 1999.
5.  Сүйінкина П. Ахмет Байтұрсынов пен Мұхтар Әуезов // Қазақстан 
мектебі №4, Б. 75-77, 1999.
6.  Арын  Е.  Ахмет  Байтұрсыновтың  рай  түрлерін  жіктеудегі  көз- 
қарасы // Қазақ тілі мен әдебиеті №7, Б. 52-55, 1999.
7.  Сақыбекқызы Р. Орнында бар оңалар (А.Байтұрсынұлы атындағы 
қоғамдық қор және мұражай-үйі туралы) // Ана тілі №6, 11 ақпан 
1999.
8.  Сағадиев  К.  Алашорда:  орташа  жайды  қайтіп  орнықтырамыз? 
(А.Байтұрсынов  пен  алашордашылардың  экономикалық  көзқа- 
расы) // Қазақ әдебиеті №24 (2602), 11-маусым 1999. 
9.  Иманбекова Б. Ахмет Байтұрсыновтың педагогикалық көзқарас- 
тары // Бастауыш мектеп №8, Б. 11-13, 1999.
10.  Кәкішев Т. «Айқап» пен «Қазақ» арасы // Алматы ақшамы, 9, 11, 
13, 16, 18, 20 тамыз 1999.
11.  Исмайл М., Түрік В. Түркология құрылтайындағы Ахмет Байтұр- 
сынұлының  жасаған  баяндамасы  //  Түрік  дүниесі.  Тіл  және 
әдебиет журналы №8, 1999.
12.  Иманбекова  Б.  Ахметтану  тағылымдары  //  Қазақстан  мектебі 
№10, Б. 53-55, 1999.
13.  Әбілқасымов  Б.  Қазақ  тіл  білімінің  қос  бәйтерегі  //  Ана  тілі,  2 
желтоқсан 1999.
14.  Әбдіманов  Ө.  Азатшыл  ой  мен  азатшыл  жырдың  алыптары  // 
ҚазМУ хабаршысы. Филология сериясы №27, Б. 23-27, 1999.
15.  Айғабылұлы  А.  Ахмет  Байтұрсынұлы  және  қазақ  тілін  оқыту 
мәселесі // ҚазМУ хабаршысы. Филология сериясы №31, Б. 16-
19, 1999.
16.  Әбілқасымов  Б.  Қазақ  тіл  білімінің  қос  бәйтергі  //  Ана  тілі 
№39(439), 2 желтоқсан 1999.
17.  Айғабылұлы  А.  Ахмет  Байтұрсынұлы  және  морфонология  // 
Ұлттық  рухтың  ұлы  тіні:  Ғылыми  мақалалар  жинағы  (қазақ, 
орыс, ағылшын тілдерінде). – Алматы: Ғылым, 1999.-568 б., Б. 
354-362.

319
18.  Ақаев С., Мыңбай Д. Ахмет Байтұрсынұлы жасаған терминдердің 
тәсілдік сипаттары // Ұлттық рухтың ұлы тіні: Ғылыми мақалалар 
жинағы  (қазақ,  орыс,  ағылшын  тілдерінде).  –  Алматы:  Ғылым, 
1999.-568 б., Б. 441-455.
-2000-
1.  Ақтайлақұлы С. Қазақтың балқаймағы // Қазақ батырлары №2, 
2000.
2.  Байтұрсынұлы  А.  Қалам  қайраткерлі  жайынан  (Мәтінді 
дайындаған: Кәкішев Т) // Егемен Қазақстан, 5 ақпан 2000.
3.  Кейін  табылған  мұралар:  Емле  туралы  (Мәтінді  дайындаған: 
Жұбаева О) // ҚР БҒМ ҰҒА хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы №3, 
Б. 3-4, 2000.
4.  Османкулов  А.  Ахмет  Байтурсунов  жана  әл  ағарту  маселелери 
// ҚР БҒМ ҰҒА хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы №3, Б. 14-22, 
2000.
5.  Кітапбаев Б. Байтұрсыновпен бір лагерьде («Ақтеңізден Алашқа 
сәлем» өлеңі ) // Ана тілі №11, 21 наурыз 2000.
6.  Байтұрсын І. Бұл үйде Байтұрсынов тұрған // Егемен Қазақстан
22 наурыз 2000.
7.  Имаханбетова  Р.  Ахметтану  іліміне  қосылған  үлес  (А.Қыдыр- 
шаевтың «А.Байтұрсынұлының әдістемелік мұрасы» атты зерт-
теу монографиясы туралы) // Ана тілі №11, 25 мамыр 2000. 
8.  Имаханбетова Р. Ақаңның әдістемелік мұрасы туралы зерттеу // 
Қазақстан мектебі №8, Б. 71-74, 2000.
9.  Кеңесбаева  Л.  63  сақталған  сандық  (Ахаң  жәдігерін  жеткізуші 
Бибі Хабиқызы) // Жас алаш №102, 24 тамыз 2000.
10.  Байтұрсын  І.  Қайран  Аха,  жолың  қандай  ауыр  еді  //  Егемен 
Қазақстан, 30 тамыз 2000.
11.  Орманов Қ. Дәмеге емес, дәлелге сүйенейік (Ақаң тұрған үй ту-
ралы) // Егемен Қазақстан, 30 тамыз 2000.
12.  Кенжеахметов С. Ахаң мысалдары хақында // Қостанай таңы, 6 
қыркүйек 2000.
13.  Байтұрсын  І.  Ғасыр  саңлағының  медалі  мен  дипломы  облыс 
әкіміне табыс етілді (Ахмет Байтұрсынұлына берілген марапат) 
// Қостанай таңы, 29 қыркүйек 2000.
14.  Балтабаева Ж. Ахмет Байтұрсынұлының «Әліппесінің» маңызы 
мен сапалылығының сыры туралы // ҚазМУ хабаршысы. Фило-
логия сериясы №8 (42), Б. 126-130, 2000.

320
15.  Ержиласун А. Қазақ тілі және латын әліппесі // Түрік дүниесі. Тіл 
және әдебиет журналы №10, 2000.
16.  Сәулембекова  М.  Айқап  беттерінде  айтылған  Ахмет  Байтұр- 
сыновтың тарихи ойлары // Ақиқат №11, Б 73-75, 2000. 
-2001-
1.  Сыздық Р. «Қазақстан мектебі» журналы және А.Байтұрсыновтың 
мұрасы // Қазақстан мектебі №1, Б. 5-7, 2001.
2.  Жүсіпов  Н.  Ахмет  Байтұрсынұлы  –  фольклорист  //  Қазақстан 
жоғары мектебі №1, Б. 167-173, 2001.
3.  Салқынбай  А.  А.Байтұрсынұлы  тағылымы  //  Қайнар  универси- 
тетінің хабаршысы №1, Б 12-15, 2001.
4.  Әбдіманов Ө. Әдебиетімізге мысал жанрын әкелген // Абай №3, 
Б. 31-36, 2001.
5.  Имаханбетова  Р.  Ақаң  мәңгі  өлмейді  (А.Байтұрсынұлы  емлесі-
мен) // Шалқар-2, қаңтар 2001. 
6.  Әбдірашұлы Ж. Ахмет Байтұрсынұлы // Таң-Шолпан №2, 113 б., 
2001.
7.  Жүсіпұлы М. (Джусупов М.) Сингармонизм фонологиясы // ҚР 
ҒМ-ҒА Тілтаным (Языкознания) №2, Б. 23-34, 2001.
8.  Жүсіпов  Н.  А.Байтұрсыновтың  фольклористикаға  келу  жолы  // 
ПМУ Хабаршысы №2, Б. 117-119, 2001. 
9.  Жүсіпов Н. Ахмет Байтұрсынұлы жазбаларындағы «23 жоқтау» 
// ҚР. БҒМ. Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы № 2, Б. 90-98, 2001.
10.  Оспанұлы С. Ахаңның айшықтары // Ана тілі №12-13, 22 наурыз 
2001.
11.  Ақаев  С.  Ахаңдар  салған  жол  қайда?  (Терминнің  танымдық 
табиғаты) // Ана тілі, 24 мамыр 2001.
12.  Байсалова А. «Өшкені қайта жанған халықпыз» (Сұхбаттасқан: 
Имаханбетова Р) // Қазақстан сарбазы, 29 мамыр 2001.
13.  Жүсіпов Н. Ахмет Байтұрсынұлы жазбаларындағы «Ер Сайын» 
жыры // Ізденіс № 4-5, Б. 50-55, 2001.
14.  Әбішева Ш. Ахмет шығармасының тәрбиелік мәні // Қазақ тілі 
мен әдебиеті №6, 27-29, Б. 2001.
15.  Сахов Қ. Тәуелсіздік туралы тұлғалар не деді? // Жас Алаш, 12 
шілде 2001.
16.  Алмат О. Бұл әнге әркімнің де бар таласы... немемсе Ахаңның 
«Аққұм» әні жөніндегі ой // Біздің Торғай №2 (7695), 1-15 тамыз 
2001.

321
17.  Байтұрсын І. Ахаң үйінің тағдыры // Егемен Қазақстан, 14 тамыз 
2001.
18.  Сомжүрек Ж. Сана дағдарысы немесе рухани әке әдебиет // Қазақ 
әдебиеті №45(2727), 9 қазан 2001.
19.  Ісімақова  А.  Қазақ  әдебиетінсіз  қазақ  тілі  тұл  //  Жас  Алаш,  21 
қазан 2001. 
-2002-
1.  Жүсіпов Н. Ахмет Байтұрсынұлы – фольклорист (зерттелу тари-
хы) // ПМУ хабаршысы №2, Б. 155-159, 2002.
2.  Саматұлы Н. Ахаңның азып-тозған мұражайы // Ана тілі №16-17, 
18 көкек 2002.
3.  Ғазизұлы Б., Сейдахметов А., Мұсабаев Х. Тауды аласартпай, да-
ланы асқақтатайық // Қостанай таңы, 30 көкек 2002.
4.  Майқыбайұлы Қ. Өтеді өмір... // Қазақ батырлары №8 (49), тамыз 
2002.
5.  Әбдіманов Ө. М.Әуезов – алғашқы ахметтанушы // Абай №4, Б. 
7-8, 2002.
6.  Әбдіманов Ө. ХХ ғасырдың басындағы қазақ ақын-жазушылары 
көтерген басты тақырыптар // ҚХР., Іле педагогика институтының 
ғылыми журналы №4, Б.18-21, 2002.
7.  Шүкірұлы С. Таңбадан жеріп, дыбыстан шошымайық // Ана тілі 
№23, 26, 2002.
8.  Жүнісбек Ә. Үстірт пікір айтуға асықпаңыз (Байтұрсынұлы әліп- 
биі мен бүгінгі тілі білімі хақында) // Ана тілі №33, 8 тамыз 2002. 
9.  Саматұлы Н. Орны жүректе // Ана тілі №40, 26 қыркүйек 2002.
10.  Бәйділдин  Қ.  Зерттесек  дұрыс  зерттейік  (Ахаң  өскен  ортаға 
қатысты  жазылған  кейбір  зерттеу  мақалаларға  сын)  //  Ана  тілі 
№41, 3 қазан 2002.
11.  Төребекқызы Б. Ахмет аруағынан аттаған басшылар (Шағым хат) 
// Ана тілі №41, 3 қазан 2002.
12.  Асқаров Қ. Байтұрсынұлы мұражайында тіршілік нышаны бола 
ма? // Ана тілі №42, 10 қазан 2002.
13.  Әбдиманов Ө. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетіндегі көркемдік 
әдіс көріністері // ҚазҰМУ хабаршысы, Филология сериясы №11, 
Б. 165-168, 2002.
14.  Қазақ тілінің ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы // Түрік дүниесі. Тіл 
және әдебиет журналы №14, 2002.

322
-2003-
1.  Ілияс Б. Ұлт ұстазы // Жас өркен: Қостанай №1, Б. 2-3, қаңтар 2003.
2.  Мұқаметова Ә. Ахмет пен Нәзипа // Жас өркен: Қостанай №1, Б. 
3-4, қаңтар 2003.
3.  Бабасұлы Б. Жыңғылды өткеліндегі айқас (Деректі әңгіме) // Жас 
өркен: Қостанай №1, Б. 5-7, қаңтар 2003.
4.  Жүсіпов Н. А. Байтұрсынұлы және «Әдебиет танытқыш» кітабы 
(1-бөлім) // Ұлт тағлымы №2, Б. 165-171, 2003.
5.  Жүсіпов Н. А.Байтұрсынұлы және «Әдебиет танытқыш» кітабы 
(2- бөлім) // Ұлт тағлымы №3, Б. 175-179, 2003.
6.  Нұрмұхамбет Д. «Қаз едік қатар ұшып қаңқылдаған» (А.Байтұр- 
сынұлының  «Қазақ  салты»  және  «Қазақ  қалпы»  өлеңдерінен 
туған ойлар) // Қазақстан zaman №4, 17 қаңтар 2003.
7.  Сариева Р. Мұрағат мағлұматтары // Ана тілі №4, 30 қаңтар 2003.
8.  Шүкірұлы С. Ел деп өткен адар ер // Ана тілі №4, 30 қаңтар 2003.
9.  Шүкірұлы С. Қазақ тіл ғылымының атасы Ахмет Байтұрсынұлы- 
ның туғанына 130 жыл // Қазақ әдебиеті № 4, 2003.
10.  Ысқақұлы  Д.  «Ел  –  бүгіншіл,  менікі  –  ертеңгі  үшін»  //  Егемен 
Қазақстан №19, 2003.
11.  Әбдиманов Ө. ХХ ғасыр басындағы әдебиетті алғаш жүйелеген 
зерттеуші // ҚазҰМУ хабаршысы, Филология сериясы №2 (64), Б. 
150-153, 2003.
12.  Әбдиманов Ө. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің зерттелуі 
// ҚазҰМУ хабаршысы, Филология сериясы №3 (65), Б. 125-128, 
2003.
13.  Ашекеева  Қ.  Сөз  өнерінің  атасы  (А.Байтұрсыновтың  туғанына 
– 130 жыл!) // Ақиқат №4, Б. 70-73, 2003.
14.  Ижанов З. Арыстар бірін бірі осылай қорғады (Ә.Бөкейханов пен 
А.Байтұрсынұлы туралы) // Ана тілі №16, 24 сәуір 2003.
15.  Шүкірұлы С. Ахаң арманын алға апарайық // Шалқар-2, №19-20, 
2003.
16.  Имаханбетова Р. Ақаң қашан туылған? // Шалқар-2, сәуір 2003.
17.  Тайшыбай З. «...Мен қазаққа не жаздым» // Ана тілі №20, 22 ма-
мыр 2003.
18.  Имаханбетова Р. Ахметтің асыл жары Бадрисафа туралы ақиқат 
немесе Әулиекөлдің Мұғалімкөл аталуының сыры // Шалқар-2, 
мамыр 2003.
19.  Имаханбетова  Р.  Ахмет  Байтұрсынұлы  қашан  туған  //  Ана  тілі 
№26, 3 шілде 2003.

323
20.  Ісімақова А. «Академик» ағай-ау, Ахаң – асқар, сіз – төбе...» (Сұхбаст- 
тасқан: Мауқараұлы А) // Заман ZAMAN №32 (439), 8 тамыз 2003.
21.  Имаханбетова  Р.  Мұраға  мұқият  болсақ...  А.Байтұрсынұлы  ту-
ралы нағыз ақиқатты өзінен қалған қағаздар ғана айта алады // 
Түркістан, 25 қыркүйек 2003.
22.  Сәрсекеев  Қ.  Ұлт  ұстазы  немесе  Алаштың  Ахметі  –  Ахмет 
Байтұрсыов туралы ой-түйін // Егемен Қазақстан, 30 қазан 2003.
23.  Имаханбетова Р. Өз дәуірінің куәсі (Д.Қамзабекұлының «Рухани-
ят» атты кітабынан) // Шалқар-2, желтоқсан 2003.
-2004-
1.  Әбдиманов Ө. Азатшыл ойға көшбасшы басылым // ҚазҰМУ ха-
баршысы, Филология сериясы №1-2 (16-17), Б. 67-71, 2004.
2.  Әбсадық  А.  Ортасы  толған  отырыс  (Ахаңның  рухани 
шәкірттерімен  түскен  суреті  туралы)  //  Ана  тілі  №3,  15  қаңтар 
2004.
3.  Имаханбетова Р. Ұстаз өмірінің қилы кезеңдері // Ана тілі №4, 22 
қаңтар 2004.
4.  Имаханбетова Р.Тұлғалар туралы толғанған қаламгерлер хақын- 
да // Шалқар-2, қаңтар 2004. 
5.  Имаханбетова Р. Ахметтанудағы ағаттықтар... // Шалқар-2, қаңтар 
2004. 
6.  Имаханбетова Р. «Қазақтың тарихы» кімдікі? // (Түрік баласының 
мақаласы туралы) // Шалқар-2, ақпан 2004.
7.  Имаханбетова Р. Той өткен соң мұражай ұмыт болды. («Мәдени 
мұра» мемлекеттік бағдарламасына орай, ұсыныс-тілек) // Жалын 
№2, Б. 12-13, ақпан 2004. 
8.  Имаханбетова Р. Қате пікірлер қайталанбаса деп (А.Байтұрсынұлы 
туралы кейбір жаңсақ деректерді кеш те болса назарға ұсынуды 
жөн көрдік) // Түркістан №13(507), 25 наурыз 2004.
9.  Имаханбетова  Р.  А.Байтұрсынұлының  мәлімдемесі  (Д.Досжа- 
новтың «Абақты» атты кітабынан) // Шалқар-2, наурыз 2004.
10.  Нұрғали Р. ...Сөз билейді халықты // Қазақ әдебиеті №12(2850), 
26 наурыз – 1 сәуір 2004.
11.  Ысмағұлов Ж. Ақаң туралы жазсақ ақаусыз жазайық (2003 жылғы 
қазанның  30-ы  күнгі  «Алаштың  Ахметі  жайлы  ой-түйін»  атты 
мақаласына орай жазушы Қ.Сәрсекеевке хат) // Егемен Қазақстан. 
7 сәуір 2004. 

324
12.  Имаханбетова  Р.  А.Байтұрсынұлының  М.П.Томскийден  «Соғыс 
қаупі мен жұмыскер табының міндеттері» (аударма) // Шалқар-2, 
желтоқсан 2003; көкек. (Жалғасты материал) 2004.
13.  Имаханбетова Р. Ғалым мұрасы // Шалқар-2 №24-25, 26-27, 28-
29, 30-31, 32-33, 34-35, 36-37, 38-39. (Жалғасты материал). Нау-
рыз – тамыз 2004.
14.  Имаханбетова  Р.  Ахметтанудағы  кейбір  ағаттықтар  //  Ана  тілі 
№36, қыркүйек 2004.
15.  Ысмағұлов Ж. Ақиқаттан аттамайық, бауырым (Қ.Сәркеевтің жа-
уабына орай) // Қазақ әдебиеті, 10 қыркүйек 2004.
16.  Шүкірұлы  С.  Семинар  өтті,  не  білдік?  //  Ана  тілі  №46,  қазан 
2004.
17.  Имаханбетова Р. 77 жылдан кейін қайта жарық көрді (А.Байтұр- 
сынұлының Т.Шонанұлымен бірге жазған «Оқу құралы» хресто- 
матиялық оқулығы туралы) // Шалқар-2, қазан 2004.
18.  Имаханбетова  Р.  Ұлттық  тіл  ғылымының  қос  бәйтерегі  туралы 
толғансақ... // Шалқар-2, қараша 2004.
19.  Имаханбетова Р. Қос бәйтерек (деректеме) // Ана тілі №48, қараша 
2004. 
-2005-
1.  Шоранова Г. А.Байтұрсынов және қазақтың ән өнері // Музыка 
әлемінде №1, Б. 35-37, 2005.
2.  Күдеринова  Қ.  1929  жылғы  латын  жазуы  және  оған  енгізіл-
ген  өзгерістер  (А.Байтұрсынұлының  қазақ  әліпбиіне  енгізген 
жаңалығы) // Туған тіл №1, 2005.
3.  Имаханбетова Р. Ахмет Байтұрсынов музейі // Қазақстан мұғалімі, 
наурыз 2005. 
4.  Имаханбетова Р. Ахметтану тағылымдары // Жалын №4, сәуір, Б. 
36-42, 2005.
5.  Жуанышбеков Н. Ахмет Байтұрсынұлы // Номад-kAZAkhstAN 
№4, 2005.
6.  Байтұрсынова Ю. Ұлы атам Ахметті қалай таныдым... // Шалқар-
2, мамыр 2005.
7.  Байтұрсынова Ю. Атам Ахметтің ғибратты жолы // Ана тілі №27, 
7 шілде 2005. 
8.  Тұрғынбекұлы  С.  Торғайдың  тағылымды  тарихы  //  Егемен 
Қазақстан, 21 қыркүйек 2005.

325
9.  Досанов С. Ахаң мен Жақаң // Егемен Қазақстан, 23 қыркүйек 
2005.
10.  Нысанбайтегі Ғ. Алаштың ардағы // Мысты өңір, 7 қазан 2005.
11.  Шүкірұлы  С.  Жоқ!  Опық  жеуіміз  жеткен  шығар!  (Әліпбиді 
өзгертуге қатысты ой-таным) // Қазақстан-Zaman №42, 2005.
12.  Есмурзин К. Мұны да бір ескерсек... (Ахмет Байтұрсынұлының 
мемлекеттік қайраткерлігі туралы) // Ана тілі №44, 3 қараша 2005.
13.  Әбілов Қ. Алаш арыстары аңсаған арман (Қарқаралы құзырхаты- 
на – 100 жыл! Сұхбаттасқан: Несіпбай А) // Егемен Қазақстан, 27 
қыркүйек 2005.
-2006-
1.  Әбдиманов Ө. Ұлт-азаттығын ұлықтаған ақын // ҚР ҰҒА Хабар-
лары. Тіл, әдебиет сериясы №2 (156), Б. 20-23, 2006.
2.  Сәрсенбай О. Алаштың айтулы тұлғалары туралы жаңа көзқарас 
(С.Досановтың «Ұйық» кітабы туралы) // Егемен Қазақстан, 14 
ақпан 2006.
3.  Күзембаева С. «Бұл еңбек – ұлтымыздың екі мың жылдық руха-
ни мұрасының панорамасы» («Қазақ музыкасы» кітабы туралы. 
Сұхбастасқан: Бекбосын М) // Алматы ақшамы №18 (3652), 16 
ақпан 2006.
4.  Әуелбек Ә. Лаң туғызған латын әрпі // Дала мен қала №7(136), 24 
ақпан 2006.
5.  Имаханбетова Р. Ахмет Байтұрсынұлы және аударма мәселесі // 
ҚР БҒМ М.Әуезов атындағы ӘӨИ Ғылыми және көркем - әдеби 
журнал Керуен №3 (04), Б. 12-16, 2006.
6.  Имаханбетова Р. Ахмет Байтұрсынұлының мұражайы жөнделуде 
// Ана тілі №8(791), 23 ақпан – 1 наурыз 2006.
7.  М.Дулатов  және  «Қазақ»  газеті  (Дайындаған:  Иманбаева  С)  // 
QAZAQ. кz., 17 наурыз 2006.
8.  Сәмет  М.  «Дедім  сен  де  қатарыңнан  қалыспа».  Кеше  Еуразия 
ұлттық университетінде Ахмет Байтұрсынұлы оқулары басталды 
// Егемен Қазақстан, 31 наурыз 2006.
9.  Ашекеева  Қ.  А.Байтұрсыновтың  ғылыми-теориялық  мұрала- 
рындағы тілдің философиялық мәселелері // Саясат №4, Б. 69-72, 
2006. 
10.  Әбдиманов  Ө.  «Таныстыру»  поэмасындағы  тарихи  тұлға  және 
әдеби қаһарман // Қарағанды университеті хабаршысы. Филоло-
гия сериясы №4, Б. 77-86, 2006.

326
11.  Әбдиманов  Ө.  Ұлттың  рухани  көсемі  //  Ақиқат  №5,  Б.  18-26, 
2006.
12.  Имаханбетова  Р.  Мұраға  мұқият  болсақ...  А.Байтұрсынұлы  ту-
ралы  ақиқатты  артында  қалған  құжаттар  айғақтайды  //  Қазақ 
әдебиеті №20(2972), 19 мамыр 2006.
13.  Нұрпейіс  К.  «Тәуелсіз  Қазақстанның  шындық  тарихын  жазу 
үшін  русскоцентризим  идеясынан  толығымен  арылу  қажет...». 
(Сұхбаттасқан:  Құрманбай  Ш.)  //  Айқын  №91(543),  23  мамыр 
2006.
14.  Нысанбайтегі Ғ. Қуғындалған қаршадай қыз // Мысты өңір, 26 
мамыр, 2006.
15.  Анаш Д. Алматы түрмесінде бір күнде 580 адам атылыпты // Ал-
маты ақшамы №64 (3696), 1 маусым 2006.
16.  Ахмет  Байтұрсынұлының  Қазақ  ревкомындағы  қызметі  // 
Қазақстан тарихы №6, Б. 48-53, 2006.
17.  Адамдар, жылдар, тағдырлар (Саясат құрбандарына арналған мо-
нумент) // Алматы ақшамы №64 (3696), 1 маусым 2006.
18.  Нұрпейіс К. Даладағы дабыл (1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс 
және Алаш зиялылары) // Егемен Қазақстан, 16маусым 2006.
19.  Имаханбетова  Р.  Қырық  мысал  қырық  төлтума...  Ахмет 
Байтұрсынұлының  мыалдарын  жатқа  баламайық  //  Түркістан 
№25-26, 22 маусым, 2006.
20.  Жақып  Б.  Ұлт  рухын  ұлықтаған  (Ж.Кенжалиннің  «Ұлт  рухын 
ұлықтаған ұрпақпыз» кітабы туралы) // Егемен Қазақстан, 24 ма-
усым 2006.
21.  Кәкішев  Т.  Ғибратты  олжа  (Ахаң  мұражайы  жөніндегі  таласты 
оқиға туралы) // Егемен Қазақстан, 2 тамыз 2006.
22.  Көлбаев  Т.  Торғай  өлкесіндегі  толқулар  //  Айқын  №118(570),  1 
шілде 2006.
23.  Кітапбаев Б. Ахаңның Ақтеңізден алты алашқа айтқан сәлемі // 
Қазақ №16(281), 7 шілде 2006.
24.  Қирабаев С. «Ғылымды басқаруды нарық менеджменті жүргізе 
алмайды» (Сұхбаттасқан: Омарұлы Б) // Айқын 123(575), 8 шілде 
2006.
25.  Кәкішев Т. Ғибратты олжа (Ахаң мұражайының толғақты жайы 
жөнінде) // Егемен Қазақстан, 2 тамыз 2006.
26.  Мұқай Ө. Әліп – тұлға туралы әфсана немесе ұлт көсемінің туған 
күні  бұдан  былай  5-қыркүйекте  болатыны  нақты  құжаттармен 
дәлелденді // Алматы ақшамы №104 (3736), 7 қыркүйек 2006.

327
27.  Сейсенбаев  Д.  «Қазақтың  жалғыз  тірегі  мен  тілегі  –  ана  тілі!» 
(Алматыдағы  А.Байтұрсынұлы  мұражай-үйінде  ахметтану 
оқулары басталды) // ҚазАқпарат; QAZAQ. кz., 8 қыркүйек 2006.
28.  Мәди А. Рухани көсемге құрмет // Алматы ақшамы №105(3737), 
9 қыркүйек 2006.
29.  Ескендіров Қ. Ұлтымыздың рухани көсеміне тағзым (Ахметтану 
оқулары туралы) // Ана тілі №38(823), 21 қыркүйек 2006.
30.  Шүкірұлы С. Барын халқына берген жан (А.Байтұрсынұлының 
Алматыдағы үйі) // Ана тілі №38(823), 21 қыркүйек 2006.
31.  Ісімақова А. Қазақ терминдері – ұлттық ұғымдарының жүйесі // 
Да Диалог Еуразия Қазақстан №22 (6), Б. 6-9, 2006.
32.  Имаханбетова Р. Ахаңның мұражайы // Жас өркен: Қостанай №5 
(24), Б. 21-22, қыркүйек-қазан 2006.
33.  Молдахметұлы  Ж.  Ахмет  Байтұрсынов  және  латын  әліпбиі  // 
Айқын №186(638), 6 қазан 2006.
34.  Нұрмұхан Ж. Тіліміздің сілікпесін шығармайық // Қазақ әдебиеті 
№46(2998), 17 қазан 2006.
35.  Жұрынов М. Академияның алпыс асуы (Қазақстандағы ғылымды 
ұйымдастырудың  көш  басында көрнекті  ағартушы,  ғалым,  ере-
кше  дарынды  қоғам  қайраткері  А.Байтұрсыновтың  болғаны 
анық. Ол 1921-1922 ж.ж. Қазақ КСР Ағарту Халық Комиссари-
аты  Академиялық  орталығының  алғашқы  төрағасы)  //  Егемен 
Қазақстан №250 (24503), 13 қазан 2006.
36.  Біләл  Ш.  Мемлекеттік  тіл  мәселесі  (Қазақ  тіл  тілімі  ғылымын 
ұлттық  негізде  жасағанда  ғана  оң  шешімін  табады)  //  Егемен 
Қазақстан, 25 қазан 2006.
37.  Нұрмахан  Ж.  Тіліміздің  сілікпесін  шығармайық  (Әліпби  тура-
лы: төте жазу, латын харпі т.б.) // Қазақ әдеюиеті №46 (2998), 17 
қараша 2006.
38.  Дәуітұлы С. Күрделі кезең шежіресі («Қазақ әдебиетінің тарихы» 
3 том кітабы туралы) // Егемен Қазақстан 25 қараша 2006.
39.  Байсалова А. «Ахметтей дара тұлғаның немересі өз ана тілін біл-
мейді» деген алып-қашпа сөзден қаштым. (Сұхбаттасқан: Мешіт-
баев Н) // Қостанай таңы: Ақсұлу №11, 8 желтоқсан 2006.
40.  Нұрмұратұлы  Т.  «Орысша  тәрбиелесең,  балаң  орыс  болады» 
(А.Байтұрсынұлының ғибраты) // Түркістан, 25 желтоқсан 2006. 

328
-2007-
1.  Мауданов А. Ахаңның бір өлеңі немесе ұлт тағдыры // Жас өркен: 
Қостанай №1 (26), Б. 26-27, қаңтар-ақпан 2007.
2.  Шаймағамбетова Ә. Ұлы Ахаң және жер мәселесі // Жас өркен: 
Қостанай №1 (26), Б. 28-29, қаңтар-ақпан 2007.
3.  Әбдешов  М.  Алашорда  үкіметіне  –  90  жыл!  //  Айқын,  2  ақпан 
2007.
4.  Сомжүрек  Ж.  Ақыл-ойдың  асқар  алыбы  (Ахметтану  мәселесі 
– жаңа өріс) // Жас өркен: Қостанай №2 (27), Б. 4-7, сәуір-наурыз 
2007.
5.  Күдеринова  Қ.  1929  жылғы  латын  жазуы  және  оған  енгізіл-
ген  өзгерістер  (А.Байтұрсынұлының  қазақ  әліпбиіне  енгізген 
жаңалығы) // Жас өркен: Қостанай №2 (27), Б. 26-29, сәуір-нау-
рыз 2007.
6.  Уақ  қарыз  серіктігінің  өрмегін  құру  реті  (А.Байтұрсынұлының 
1913  жылғы  «Уақ  қарыз»  мақаласы)  //  Айқын  №70,  20  сәуір 
2007.
7.  Шәкенұлы  Ж.  Қуғын-сүргін  құрбандары  және  шетелдегі  қазақ 
әдебиеті // Қазақ әдебиеті 25 мамыр 2007.
8.  Сайлаубаева Қ. Алаш азаматтарына қарсы сот // Айқын, 31 ма-
мыр 2007.
9.  Сарсенбай О. Алаштың айтулы тұлғалары туралы жаңа көзқарас 
(С.Досановтың «Ұйық» кітабындағы қазақ зиялылары туралы) // 
Егемен Қазақстан, 31 мамыр 2007. 
10.  Шүкірұлы  С.  Тіл  базарында  балық  үлесіп  жатқандаймыз 
(А.Байтұрсынұлының  тіл  ғылымындағы  әдістемесіне  жүгіну)  // 
Жалын №5, мамыр 2007.
11.  Байтілес  Е.  Жала  жабушылардың  көбі  кейін  үлкен  қызмет 
атқарған // Алматы ақшамы №65 (3847), 31 мамыр 2007.
12.  Имаханбетова Р. Ахаң тұрған үй (Мұражайға жүргізілген күрделі 
жөндеу жұмыстары жөнінде. Сұхбаттасқан: Смайылова Ж) // Ал-
маты ақшамы №65(3847), 31 мамыр 2007.
13.  Боранғалиұлы  Т.  Қазақ  баспасөзінің  кемеңгері  //  Жас  өркен: 
Қостанай №3 (28), Б. 2-4, мамыр-маусым 2007.
14.  Оташев  М.  Зердесі  –  зерек,  рухы  –  биік  ақын  (Ахаңды  көрген 
Жүсіпбек Салықұлы туралы) // Жас өркен: Қостанай №3 (28), Б. 
25-26, мамыр-маусым 2007.
15.  Әуезов М. Ақаңның елу жасы // Жас өркен: Қостанай №4 (29), Б. 
2-6, шілде-тамыз 2007.

329
16.  Имаханбетова  Р.  Ахмет  Байтұрсынұлының  еленбей  келген 
еңбектері // Қазақ әдебиеті №32 (3036), 10 тамыз 2007.
17.  Қамзабекұлы Д. «Қазақ қаламгерлері бұралқы ит емес...» // Айқын 
№126, 12 шілде 2007.
18.  Қамзабекұлы Д. Түрікшілдік және Алаш // Айқын апта №132, 19 
шілде 2007.
19.  Баязид Ж. Шағыну мен сағыну (Ахаңның шыққан тегі Үмбетейдің 
батырдың рухына. Толғау) // Қостанай таңы, 27 шілде 2007.
20.  Сейдахмет Қ., Меңдібай С. Үмбетей батыр // Қостанай таңы, 27 
шілде 2007.
21.  Қамзабекұлы  Д.  Түрікшілдік  және  Алаш  //  Қостанай  таңы,  27 
шілде 2007.
22.  Шүкірұлы С. Ахаң әліпбиі һәм қазіргі тіл дыбыстары // Әдебиет 
айдыны №37(134), 20 қыркүйек 2007.
23.  Кәкішұлы Т. Алаш екіге бөлінді (Сұхбатты жүргізген: Мамашұлы 
А. 20 қыркүйек 2007) //www.kazembassy.com.ua/show сайтынан. 
25 қыркүйек 2007.
24.  Нұрғали  Р.  Ұлт  ұстазы  (А.Байтұрсынұлының  әдеби  мұрасы)  // 
Егемен Қазақстан, 26 қыркүйек 2007.
25.  Елеукенов  Ш.  Бес  арыс  қалай  ақталды?  //  ҚР  БҒМ  М.Әуезов 
атындағы ӘӨИ Ғылыми және көркем - әдеби журнал Керуен №4 
(9), Б. 138-167, 2007.
26.  Күзембайұлы А. Ахмет Байтұрсынұлы // Қазақстан әйелдері №4, 
Б. 28-29, 2007.
27.  Қожакеев  Т.  Ақаңды  әлем  таныған  //  Жас  өркен:  Қостанай  №5 
(30), Б. 2-4, қыркүйек-қазан 2007.
28.  Жүзбай А. Асылымызды ардақтай білейік // Жас өркен: Қостанай 
№5 (30), Б. 26-27, қыркүйек-қазан 2007.
29.  Шүкірұлы С. Ахаң әліпбиі һәм қазіргі қазақ дыбыстары // Ақиқат 
№7.- 96 б., Б. 18-23, 2007.
30.  Әбдіманов Ө. Ұлт рухын ұлықтаған // Жұлдыз №8, Б. 137-144, 
2007.
31.  Шүкірұлы С. Ахаң әліпбиі һәм тіл дыбыстары // Әдебиет айдыны 
№37, 20 қыркүйек 2007.
32.  Өзбекұлы  С.  Алаш  қайраткері  Ахмет  Байтұрсынов  және 
Қазақстанда  құқықтық  мемлекет  құрудың  өзекті  мәселелері  // 
Президент және халық №43(113), 25 қазан 2007.
33.  Әнесұлы Ж. Ұлылықтың үлгісі болған Ахаң // Қазақ №45(350), 9 
қараша 2007.

330
34.  Қайратұлы Б. Алаш-арман // elserik сайты, 28 қараша 2007.
35.  Әбдешов М. Орынбор: 1917 жыл 1-13 желтоқсан жалпы қазақ си-
езі (деректер Һәм құжаттар)// elserik сайты, 29 қараша 2007.
36.  Имаханбетова Р. Еленбей келген еңбектер // Жас өркен – Қостанай 
№6, қараша-желтоқсан, Б. 22-23, 2007.
37.  Жұртбай Т. Абақтыдағы Алаш // Егемен Қазақстан, 12 желтоқсан 
2007.
Каталог: books
books -> Мақалалар, баяндамалар жинағы
books -> 1 Бес томдық шығармалар жинағы Телжан Шонан лы Оқу құралдары, оқулықтар
books -> Ғылым комитеті М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты Сейіт Қасқабасов
books -> Ббк 83. 3 (5 Қаз) 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
books -> Құл-Мұхаммед М., төраға
books -> Ербол шаймерден°лы шы армалары бесінші том


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет