Ол 1980 жылы аудан орта­ лығындағы аталған меке медежүктеу 8.99 Mb.
Pdf просмотр
бет2/4
Дата06.04.2017
өлшемі8.99 Mb.
1   2   3   4

С.РАЙЫМБАЕВА.

ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫМЫЗДЫ 

ҰЛЫҚТАҒАН ОТБАСЫ

ӘЙЕЛ ЕЛДІҢ ЫРЫСЫ ҺӘМ ТЫНЫСЫ

«Өрлеу»  жобасы  –  азаматтар  тұрақты 

жұмыс  көздері  арқылы  өзінің  өмір  сүру 

деңгейі  мен  сапасын  жақсартуды  көздейтін 

бағдарлама.  «Өрлеу»  бағдарламасы  төменгі 

бағыттар арқылы іске асырылады:

1) Отбасының еңбекке жарамды мүшелерін 

тұрақты  жұмыспен  қамтуға  психологиялық 

бейімдеу  арқылы  отбасын  қиын  жағдайдан 

шығуға жәрдемдесу;

2) Мамандығы жоқ азаматтарды мемле кет 

та  рапынан  өңірге қажетті әр түрлі ма ман дық-

тар бойынша қысқа курстарға оқытып, әрі қа-

рай жұмыспен қамту.

Ағымдағы жылғы 26 сәуірде аудан әкімінің 

орынбасары  Ә.Қошалақовпен  «Өрлеу»  пи-

лот тық жобасының негізгі тәсілдерін халыққа 

түсіндіру  бойынша  белсенді  ақпараттық 

жұмыстар  жүргізудің  іс-шаралар  жоспары 

бекітілді.  Ауданның  барлық  ауылдық  ок руг-

теріне  түсіндіру  жұмыстарын  жүргізу  мақ-

сатында  мобильдік  топ  құрылып,  елді  ме-

кендердегі халықпен кездесулер кесте бойын-

ша жүргізілді. 

2016  жылға  «Шартты  ақшалай  көмекті 

ендіру»  бюджеттік  бағдарламаға  жергілікті 

бюджеттен 4000,0 мың теңге қаржы қаралды. 

Үстіміздегі жылдың 8 қыркүйегіндегі жағдай 

бойынша 15 отбасының 93 мүшесіне алты ай 

мерзімге  2656,1  мың  теңге  көлемінде  шарт-

ты  ақшалай  көмек  тағайындалып,  отба-

сы  құрамындағы  еңбекке  жарамды  7  азамат 

тұрақты  жұмысқа  орналастырылып,  12  адам 

қоғамдық жұмысқа тартылды. 

«Өрлеу»  жобасына  қатысушылардың  бірі 

Қармақшы  ауылының  тұрғыны  Смайлов  Ер-

лан  Жақашұлы.  Біз  осы  кісіден  жоба  туралы 

пікірін сұраған едік.

–  Сіз  «Өрлеу»  жобасына  қалай  қатыс ты-

ңыз?

–  Мен  Қармақшы  ауылының  тұрғыны Смайлов  Ерлан  Жақашұлы.  Отбасымда  7  ба-

ла  тәрбиелеп  отырмын.  Жолдасым  Э.Үм бет -

әлиева бала күтімінде. «Өрлеу» жобасын ауыл 

әкімшілігінен біліп, аудандық жұ мыспен қамту, 

әлеуметтік  бағдарламалар  жә не  азаматтық 

хал  актілерін  тіркеу  бөліміне  ниет  білдірдім. 

«Өрлеу» жобасы аясында Қар мақ шы аудандық 

білім бөлімінің №113 Қара көл ор та мектебіне 

аудандық жұмыспен қамту ор талығы арқылы 

қарауыл  бос  жұмыс  орнына  жолдама  алып, 

жұмыс  жасап  жатырмын.  Со нымен  қатар, 

бөлім  тарапынан  уақ  мал  ша руашылығымен 

айналысуға    173022  теңге  қар жылай  көмек 

көрсетілді.  Мен  «Өрлеу»  жобасы на  үлкен 

алғысымды білдіремін. «Өрлеу» ха лық арасы-

нан өз орнын тапқан жоба, – дейді ол.З.МЕТЕРОВА,

аудандық жұмыспен қамту, 

әлеуметтік бағдарламалар және 

азаматтық хал актілерін тіркеу 

бөлімінің басшысы. 

«ӨРЛЕУ» ЖОБАСЫ – 

ӨМІР САПАСЫН ЖАҚСАРТАДЫ

МҰҒАЛІМ-МЕКТЕП ЖҮРЕГІ

-Алдыңғы  жылы  осы  білім  ордасына  оқуға 

түскенімде  мұнда  бір-бірімізді  танымайтынбыз. 

Сабақтың алғашқы күндерінде «Өлкетану» жоба-

сы  ұйымдастырылып,  онда  біз  алдымен  өзімізді, 

туған  жерімізді  таныстырып,  бір-бірімізбен 

осы  жоба  арқылы  танысып,  білістік.  Бір  күні 

«Толағай»  жобасы  бойынша  көрші  колледжде 

оқитын  серпіндіктерді  шақырып,  спорттық  ойын 

ойнап,  олармен  де  жақсы  араласып  кеттік.  Щу-

чье қаласына келгеніме 2 жыл болса да маған бұл 

жақтың ауасы, халқының қонақжайлылығы қатты 

ұнады.  Бірде  біздің  колледжде  серпіндіктерді 

«Балдәурен»  республикалық  оқу-сауықтыру 

орталығының  бұрынғы  басшысы,  қазір  осы 

жоғары  техникалық  колледждің  директоры  Шо-

хан  Оразалин  «Серпін»  бағдарламасы  бойын-

ша  оқитын  студенттерге  аталған  «Балдәурен» 

лагеріне  апарып  жақсы  демалыс  сыйлады,-дейді 

ол.

Ол  білім  алып  жатқан  колледжде  екі  қазақ тобы бар. Оларға орыс, украин, неміс ұлт өкілдері 

білім береді. 

Қызжібек  аталмыш  оқу  орнында  түрлі  жо-

балар  бойынша  ұйымдастырылған  жарыстар 

мен  сайыстарға  қатыса  жүріп,  білімін  шыңдап, 

белсенділік танытуда.

Жақында  жерлесіміз  өзі  білім  алатын  кол-

леджде  жалпы  орта,  қосымша,  техникалық  және 

кәсіптік  білім  беру  ұйымдары  мен  жоғары  оқу 

орындарының ұстаздары мен шәкірттері арасын-

да  өткізілген  «Сүйемін  туған  тілді-анам  тілін» 

тақырыбында республикалық интернет байқауына 

қатысып, «Алтын шумақ» номинациясымен және 

ІІ дәрежелі дипломымен марапатталыпты.

Жыл сайын Мемлекет басшысының қолдауы-

мен  елімізде  жас  талапкерлерге  арнап  өткізіліп 

жатқан  мемлекеттік  «Серпін»  әлеуметтік  жоба-

сы  республикалық  үйлестіру  кеңесінің  төрағасы 

Мұрат  Әбенов  колледжге  келіп,  серпіндіктердің 

қалай білім алып жатқандарын көзімен көріп, со-

нымен  бірге  студенттермен  тілдесіп  кетеді.  Жу-

ырда  сол  Мұрат  Әбенов  тағы  да  келген  кезінде 

жерлесіміз,  жас  ақын  Қызжібек  Болатбекқызы 

«Серпін»  атты  өлеңін  мәртебелі  қонаққа  тарту 

еткенін де айтып берді.

-Мен осы мемлекеттік «Серпін» бағдарламасы 

арқылы  оқуға  түскеніме  қуаныштымын.  Кол-

леджде  серпіндіктердің  сапалы  білім  алуларына 

барлық  жағдай  жасалған.  Өзімнің  11  жыл  бойы 

алған білімім далаға кеткен жоқ деп есептеймін,-

дейді ризалық сезіммен ол.

Ал,  енді  талапты  жас  Қызжібектің  отбасы-

на  келер  болсақ,  оның  әкесі  Болатбек  Жаханов 

Есенжолұлы  ауылдық  мешітте  бас  имам,  анасы 

Жұлдыз  Қайырбекқызы  «Қармақшы  таңы»  га зе-

тінің  ІІІ  Интернационал  ауылдық  округі  бойын-

ша  газет  таратушысы  болып  абыройлы  қызмет 

атқарады. 

Сондай-ақ,  өзінен  кейінгі  Айкерім  есімді  сің-

лісі  КСРО  Батыры  Т.Көмекбаев  атындағы  №250 

мектеп-лицейінде 9 сынып оқушысы. Өз қатарлары 

арасында математика, ағылшын пәндері бойынша 

аудандық пәндік олимпиадалар жеңімпазы, соны-

мен бірге ол әуез мектебінің музыка сыныбында 

білім алады. Ал, інісі Мұхамедәли болса ІІІ Интер-

национал ауылындағы №108 орта мектептің 5 сы-

ныбында білім алуда. Оның да талабы таудай, мек-

тепте озат оқушы. Спорт пен өнерге жанықұмар. 

Күрес секциясы мен баян сыныбына қатысады.

Міне, осындай жас та болса талантты жас өзінің 

алдына қойған мақсатына жетіп, туған халқының 

қалаулысы атанатынына біз кәміл сенеміз.А.КЕТЕБАЙ.

«Серпін» бағдарламасы

БҮГІНГІ БІЛІМДІ ЖАС, ЕРТЕҢГІ 

БІЛІКТІ МАМАН ИЕСІ

ІІІ Интернационал ауылының жас тұрғыны Есенжол Қызжібек Болатбекқызы Елбасының 

қолдауымен  бүгінде  елімізде  жүзеге  асырылып  жатқан  мемлекеттік  «Серпін»  бағдарламасы 

бойынша грант негізінде білім алып жүрген жастардың бірі. Қызжібек өзі туып өскен ІІІ Ин-

тернационал ауылындағы №108 орта мектепте білім алып, оны тәмамдаған соң 2015 жылы 

Ақмола  облысы,  Щучье  қаласындағы  жоғары  техникалық  колледжінің  инженер-энергетика 

мамандығы бойынша ІІІ курс студенті атанды.


Ағымдағы  жылдың  25  қыркүйек  күні  86  жасында  ұлағатты 

ұстаз,  «Қармақшы  ауданының  құрметті  азаматы»  Әлімбаев  Зи­

набдин Әлменұлы өмірден өтті.

Зинабдин  Әлменұлы  1930  жылы  13  маусымда  Қармақшы 

ауданында дүниеге келген. 

Ол  1947  жылы  Ш.Уәлиханов  атындағы  №26  орта  мектепті 

бітіріп,  Қызылорда  педагогикалық  институтының  математика 

факультетіне оқуға түсіп, оны 1951 жылы бітіріп шыққан.

1951­1960  жылдар  аралығында  №28,  №26  орта  мектептерде 

математика  пәнінің  мұғалімі,  оқу  ісінің  меңгерушісі  қызметтерін 

атқарды. 

1960­1962  жылдары  Қармақшы  аудандық  партия  комитетінде 

саяси  ағарту  кабинетінің  меңгерушісі,  1962­1963  жылдары  №26  мектепте  ұстаздық 

қызмет  етсе,  1964­1968  жылдары  аудандық  оқу  бөлімінде  инспектор,  1968­1970 

жылдары №108 орта мектепте мектеп директоры қызметін атқарды. 

1970­1990  жылдары  аралығында  аудан  орталығындағы  №27  орта  мектепте 

математика мұғалімі болып абыройлы еңбек етті.

Зинабдин Әлменұлының білім беру саласындағы елеулі еңбегі ескеріліп, 1990 жылы 

дербес зейнеткерлікке шықты. Сонымен қатар ол Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің, КСРО 

Оқу министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталды.  

Зинабдин  Әлменұлы  КСРО  және  Қазақ  КСР  «Халыққа  білім  беру  ісінің  үздігі», 

«Ғасыр  мұғалімі»,  «Қармақшы  ауданының  құрметті  азаматы»  атақтарының  иегері. 

«Жеңістің 60 жылдығы» медалімен марапатталған. Сонымен қатар, аудандық, қыстақтық 

кеңестердің  депутаты  болып  сайланған.  Қазақстан  мұғалімдерінің  І,  ІV  съездерінің 

делегаты болған.

Жары  Күлсара  Іскендіровамен  сегіз  бала  тәрбиелеп,  ұлын  ұяға,  қызын  қияға 

қондырған  ардақты  әке,  бақытты  ата  бола  білген  асыл  азаматтың  жарқын  бейнесі 

жерлестерінің жадында ұзақ сақталады.

Қош, абзал аға, қадірлі ақсақал. Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа болсын!

Аудан әкімдігі, аудандық мәслихат және аудандық ардагерлер кеңесі.

ҚАРМАҚШЫ

таңы


3

27 қыркүйек, 2016 жыл

Жеке және заңды 

тұлғаларды

қабылдау шының 

аты, жөні

Лауазымы

Қабылдау 

күні 

мен

 уақыты

Мемлекеттік 

мекеменің 

мекен-жайы

Байланыс 

телефоны

Қалиев Ерлан 

Піртазаұлы

Департамент 

басшысы

Сәрсенбі, жұма сағат 17.00­18.00­ге дейін

Байқоңыр қаласы, Королев 

даңғылы, №33 үй

8 /336 22/ 

7­42­46

БАЙҚОҢЫР МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК ЖӘНЕ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ 

ДЕПАРТАМЕНТІ БАСШЫСЫНЫҢ 2016 ЖЫЛДЫҢ IV ТОҚСАНЫНА 

АРНАЛҒАН ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ӨКIЛДЕРIН 

ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жыл ғы 29 

желтоқсандағы  №153  Жарлығымен  бе кітілген  «Қазақстан 

Республикасының  мемлекеттік  қыз метшілерінің  әдеп 

кодексі»  (Мемлекеттік  қыз меткерлердің  қызметтік  әдеп 

қағидалары) және Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 

18  қара шадағы  №410-V  «Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы 

іс-қимыл туралы» Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан 

Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік мүлік және 

жекешелендіру  комитетінің  Байқоңыр  мемлекеттік  мүлік 

және  жекешелендіру  департаментінде  8(33622)7-23-22 

нөмірлі  «Сенім  телефоны»  (күнделікті  жұмыс  уақытында 

9.00-ден  19.00-ге  дейін,  үзіліс  13.00-ден  15.00-ге  дейін) 

жұмыс жасайтындығын хабарлайды.

Байқоңыр мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментінің 

19 қыркүйек 2016 жылдың №34-Ө бұйрығына қосымша

2016 ЖЫЛДЫҢ ІІІ-ІV ТОҚСАНЫНДА Т.КӨМЕКБАЕВ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 

АЗАМАТТАРДЫ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ӨКІЛДЕРІН ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мемлекеттік 

орган атауы

Азаматтарды 

қабылдауды 

жүргізетін адамның 

тегі, аты-жөні

Лауазымы

Қабылдау 

күні мен 

уақыты

Мемлекеттік 

органның 

орналасқан 

жері

Байланыс 

телефоны

Т.Көмекбаев 

ауылдық округі 

әкімінің аппараты

Жолмаханов 

Сабытбек Тайжанұлы

Ауылдық 

округ әкімі

Сәрсенбі, 

бейсенбі 

сағат 16.00­

18.00


Ү.Аяпов 

көшесі,


 №22

4­22­01


3­41­10

Сенім телефоны 4-22-01

ОРНЫ ТОЛМАС ЖАН ЕДІ

Әулетіміздің ардақты да аяулы отанасы, кеше ғана арамызда 

жүріп  аналық  ақылын,  әжелік  ақ  батасын  беріп,  өмірімізге 

бақытты  да  шаттықты  ғұмыр  сыйлаған  асылымыз  Шитенова Шәйкүл  Өңдешбайқызының  бұл  фәниден  озғанына  да  40 

күн толыпты. Жанымызды қуанышқа бөлеп, 

ақкөңіл  жүректен  шыққан  мейірім  шуағын 

төгетін  анамыздың  кең  құшағын,  қамқор 

пейілін сағындық.

Жібектей жағымды кең мінезіңмен,

Киелі шаңырақтың сүйеніші ең.

Өзіңіздің арамызда бағаң қымбат,

Жан едің шуағы мол жүрегі кең-деп еске 

алып, анамыздың рухына арнап Ғ.Мұратбаев 

көшесі,  №47  үйде  30  қыркүйек  күні  кешкі 

сағат 18.00­де қонақасы, 1 қазан күні сағат 11.00­де 40 күндік 

құдайыжолысын  береміз.  Оған  барлық  ағайын­туыс,  құда­

жекжат, көрші­көлем, сыйластарды түгел шақырамыз.Еске алып, қырқына шақырушы Бодықовтар әулеті, 

бауырлары, балалары, немерелері.

САҒЫНДЫҚ НҰРЛЫ ЖҮЗІҢДІ

Сүттей  ұйыған  шаңырағымыздың  қамқоршысы,  адал  жар, 

балаларына  асыл  ана,  немерелерінің  сүйікті  әжесі  бола  білген 

Ерғабылова  Гүлжан  Әбдірахманқызының  арамыздан 

кеткеніне  40  күн  толып  отыр.  Арада  күндер  жылжып  өтсе  де 

ақылдың  кені,  арқа  сүйер  қимасымызды 

іздеп,  есік  жаққа  елеңдеумен  келеміз. 

Артында  ұлағатты  із  қалдырған  жанға 

алдың пейіш, артың кеніш болсын, дейміз.Қара жер қабіріңді құлыптайды,

Жүректі жаралайды жұлып қайғы.

Артыңда қалған сенің ұрпақтарың,

Ешқашан нұр бейнеңді ұмытпайды.

Ардақтымызға  арнап  Қабылан  батыр 

тұйығы,  №2  үйде  1  қазан  күні  сағат 

17.00­де  қонақасы,  2  қазан  күні  сағат  11.00­де  қырық  күндік 

құдайыжолысы беріледі. Оған ағайын­туыс, құда­жекжат, көр­

ші­көлем мен сыйластарды шақырамыз.Еске алып, қырқына шақырушы жұбайы Мәжит, 

балалары, бауырлары.

НҰР БЕЙНЕҢ ЕСТЕН КЕТПЕЙДІ

Әулетіміздің  ұйытқысы,  ағайынның  қамқоршысы,  ұр­

пағының  ұлағатты  әкесі  бола  білген  ардақты  азаматымыз 

Нұрманов  Қанибектен  айырылғанымызға  да  қырық  күнге 

жуықтапты.  Асқаралы  тауымыздың  төрдегі 

орны ойсырап, кеудеміз мұңға, көзіміз жасқа 

тұнды. Алланың ісіне кім қарсы тұра алған?Сізді аңсаумен қырық күн өтті арада,

Ойсырап қалды орының сенің санада.

Жан әкешім біздер сізді еске алып,

Бағыштаймыз құран жолын Аллаға.

Әкеміздің  рухына  арнап  Әбдікешұлы 

көшесі,  №2  үйде  30  қыркүйек  күні  сағат 

17.00­де қонақасы, 1 қазан күні сағат 11.00­

де  қырық  күндік  құдайыжолысын  береміз. 

Оған барлық ағайын­туыстарды, құда­жекжат, көрші­көлем мен 

қызметтестерді және сыйлас жандарды шақырамыз. 

Еске алып, қырқына шақырушы зайыбы Гүлшат, 

балалары, немере-шөберелері.

10 ЖЫЛ ӨТТІ 

САҒЫНҒАЛЫ ӨЗІҢДІ

Асыл  анамыз  Дәмегүл  Ержанқызын  қайтпас  сапарға 

шығарып  салғанымызға  10  жыл  толып  отыр.  Анамыздың 

мейірімді жүзін, аялы алақанын сағы намыз. Нұрлы бейнесін бір 

көрсек деп аңсаймыз. Өзі жанымызда болмаса да оның аналық 

ақылы, берген тәлімі біздің өмірде өз орнымызды табуымызға 

жол көрсетіп келеді.

Қарсы тұра ала ма ағысқа адам,

Нұр бейнеңді сағындық алыстаған.

Жаратқанға тапсырдық бір өзіңді,

Қабыл болсын дұғамыз бағыштаған.

Қимасымыздың  дүниеден  өткеніне  10  жыл  толуына  орай 

еске алып, Қуаңдария ауылының Аэропорт көшесі, №2 үйде 1 

қазан күні сағат 17.00­де қонақасы, 2 қазан күні сағат 12.00­де 

ас беріледі. Оған ағайын­туыс, құда­жекжат, көрші­көлем мен 

сыйластарды, ауылдастарды шақырамыз. Еске алып, асқа шақырушы жұбайы Әшім және балалары.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕМІЗ

“Дильназ”  компьютер  жөндеу  және 

жар нама орталығы қызмет көрсетеді: Бан­

нер  билборд,  стенд,  сынып  бұ рыштары, 

той  баннері,  компьютерге  про грамма 

орнату,  антивирус  салу,  кар триджге  сия 

толтыру. Хабарласу те лефондары: 8-775-

591-85-43, 8-705-729-77-00 Мейірбек.

ҮЙ САТЫЛАДЫ

2006  жылы  салынған  Мөлтек  №2/7 

мекен­жайындағы  4  бөлмелі  үй  са ты ­

лады. Жері 10 сотық. Терезесі пластик. От 

бір  жерден  жылытылады.  Бағасы  келісім 

бойынша.  Хабарласу  телефондары: 8-775-593-50-48, 8-771-703-81-04.

Құрметті кент 

тұрғындары! 

Аудан орталығында 

шару а шы  лықтардан 

арзандатылған ба ға­

мен келісі­20 теңге ден 

мал азы ғындық күріш 

жар мағы са ты лады. 

Хабарласу те лефоны: 

2-16-84.

АЛҒЫС АЙТАМЫЗ

“Жастар-ұлт  болашағы”  демекші, 

мем лекет  басшысы  Н.Назарбаевтың  жас-

тарымызға  қолдау  көрсету  мақ сатындағы 

сара саясатын жүзеге асы руда ауданымызда 

көптеген іргелі істер атқарылуда. Соның бір 

дәлелі-биылғы жылы №30 мектепті бітірген 

баламыз Данияр Жетібаев үмітімізді ақтап, 

ҰБТ  сынағында  жақсы  нәтиже  көрсетіп, 

ай мақ  басшысының  қолдауымен  Қы-

зылорда  қаласындағы  Қорқыт  ата  ат ын -

дағы  мемлекеттік  университетінің  сту-

денті  атанды.  Осы  қуанышты  хабарды 

естігенімізде отбасымызбен қуандық. Тіпті 

бұл  қуанышымызға  бар лық  ағайын-туыс, 

көрші-көлеміміз де ортақтасты. Осы ретте, 

баламыздың бо лашағына үлкен сенім артып, 

үміт  күтіп  отырғандары  үшін  алдымен 

аймақ  басшысы  Қырымбек  Көшербаевқа, 

аудан  әкімі  Сұлтан  Мақашовқа,  сонымен 

бірге аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік 

бағдарламалар  және  азаматтық  хал  ак-

тілерін  тіркеу  бөлімінің  басшысы  Зере 

Метероваға,  аудандық  білім  бөлімінің 

басшысы  Бауыржан  Дүйсенбаевқа  жә-

не  №30  орта  мектеп  ұстаздарына  от ба-

сымыздың  атынан  риясыз  алғы сы мызды 

білдіреміз.Алғыс білдіруші 

Жетібаевтар жанұясы.

«Қазақстан 

Республикасының 

Еңбек 


Кодексі»  Қазақ стан  Республикасының  2015 

жылғы  23  қарашадағы  Кодек сіне,  «Халықты 

жұмыспен  қамту  туралы»  Қазақстан  Рес­

публикасының  2016  жылғы  6  сәуірдегі  Заңына 

сәйкес  Қар мақшы  ауданының  әкімдігі  ҚАУЛЫ 

ЕТЕДІ:

1.Ауыр  жұмыстарды,  еңбек  жағ дайлары 

зиянды, қауіпті жұмыс ор ындарын есептемегенде, 

жұмыс орын дары санының екі  пайыз мөл шерінде 

мүгедектер  үшін  жұмыс  орындарына  квота 

белгіленсін.

2.Қаулының орындалуын бақылау Қармақшы 

ауданы  әкімінің  орынбасары  Б.Накиповқа  жүк

­

телсін.


3.Осы  қаулы  алғашқы  ресми  жарияланған 

күнінен  кейін  күнтізбелік  он  күн  өткен  соң 

қолданысқа енгізіледі.

Қармақшы ауданының әкімі 

С.Мақашов.

ҚАРМАҚШЫ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2016 жылға арналған мүгедектер үшін жұмыс 

орындарына квота белгілеу туралы 

Жосалы кенті                         №320                           2 қыркүйек 2016 жыл

(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 

2016 жылғы 16 қыркүйекте №5600 болып тіркелген)

В  соответствии  с  Кодексом  Республики 

Казахстан  от  23  ноября  2015  года  «Трудовой 

ко декс  Республики  Казахстан»,  Законом 

Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О 

заня тости  населения»  акимат  Кармакшинского 

района ПОС ТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить  квоту  рабочих  мест  для 

инвалидов  в  размере  двух  процентов  от  чис­

ленности рабочих мест без учета рабочих мест на 

тяжелых работах, работах с вредными, опасными 

условиями труда.

2.Контроль  за  исполнением  постановления 

возложить на заместителя акима Кармакшинского 

района Накипова Б.

3.Настоящее  постановление  вводится  в 

действие по истечении десяти календарных дней 

после дня первого официального опубликования.

 Аким Кармакшинского района 

С.Макашов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА КАРМАКШИНСКОГО РАЙОНА

поселок  Жосалы                             №320                       2 сентябрь 2016 год

(зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов за номером 5600 от 16 сентября 2016 года)

Об установлении квоты рабочих мест для инвалидов на 2016 год

«Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі» 

Қа зақстан  Республикасының  2015  жылғы  23 

қарашадағы  Ко дексіне,  «Халықты  жұмыспен 

қамту туралы» Қазақстан Республикасының 2016 

жылғы  6  сәуірдегі  Заңына  сәйкес  Қармақшы 

ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.Жұмыс  орындары  санының  екі  пайызы 

мөлшерінде:

1)пробация  қызметінің  есебінде  тұрған 

адамдар үшін;

2)бас  бостандығынан  айыру  орын дарынан 

босатылған адамдар үшін;

3)кәмелеттік  жасқа  толғанға  дейін  ата­

анасынан  айырылған  немесе  ата­аналарының 

қамқорлығынсыз  қалған  жастар  қатарындағы 

білім  беру  ұйымдарының  түлектері  болып 

табылатын азаматтар үшін жұмысқа орналастыру 

квоталары белгіленсін. 

2.Қаулының орындалуын бақылау Қармақшы 

ауданы  әкімінің  орынбасары  Б.На киповқа 

жүктелсін.

3.Осы  қаулы  алғашқы  ресми  жарияланған 

күнінен  кейін  күнтізбелік  он  күн  өткен  соң 

қолданысқа енгізіледі.

Қармақшы ауданының әкімі  

С.Мақашов.

ҚАРМАҚШЫ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

Жұмыс орындарына квота белгілеу туралы

Жосалы кенті                        №321                         2 қыркүйек 2016 жыл

(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 

2016 жылғы 16 қыркүйекте №5601 болып тіркелген)

В соответствии с Кодексом Республики Ка­

захстан от 23 ноября 2015 года «Трудовой кодекс 

Республики  Казахстан»,  Законом  Республики 

Казахстан  от  6  апреля  2016  года  «О  занятости 

на селения»  акимат  Кармакшинского  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить  квоты  для  трудоустройства 

от  численности  рабочих  мест  в  размере  двух 

процентов:

1)для  лиц,  состоящих  на  учете  службы 

пробации;

2)для лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы;


3)для  граждан  из  числа  молодежи, 

потерявщих  или  оставщихся  до  наступления 

совершеннолетия  без  попечения  родителей, 

являющихся 

выпускниками 

организаций 

образования.

2.Контроль  за  исполнением  постановления 

возложить на заместителя акима Кармакшинского 

района Накипова Б.

3.Настоящее  постановление  вводится  в 

действие по истечении десяти календарных дней 

после дня первого официального опубликования.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет