«Өндіірістік іс тәжірибе»Pdf көрінісі
бет20/29
Дата07.01.2022
өлшемі0.69 Mb.
#20930
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29
1.  Жоғары деңгей – 12 бала. Бұл балалар стандартқа сәйкес барлық бағдарламаны толық 

меңгерген нақты атап айтқанда: Еркін сөйлей алады, сұрақтарға жауап бере алады, өз ойын 

жеткізе алады. 

2.   Орта деңгей – 11 бала. Бұл балалар оң солың білгенімен кеңістікті бағдарлай алмайды. 

Толық жауап бере алмайды.  3.   Төмен деңгей – 5 бала. Бұл балалар тәрбиешінің көмегін қажетін етеді. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

«МКҚК _________бақшасы» 

Басшы ___________________ 

Естияр тобының күн тәртібі 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күн тәртібінің элементтері 

Уақыты 

«Сәлеметсіңдер ме балалар!» 

Таңертеңгілік қабылдау. Ойындар. Жаттығу. 

Гигиеналық шаралар. 

07.00-08.00 

Таңғы ас. 

Топтың қарым-қатынас: қызықты ұзақ және қысқа мерзімдік 

жұмыстарды бірлесіп жобалау. 

08.30-09.00 

Ойындар, ұйымдастырылған оқу іс-әрекетіне дайындық 

09.00-09.15 

«Ойнайық та, ойлайық» 

Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті (үзілістерімен бірге жалпы 

ұзақтығы). Ересектердің балалармен біріккен іс-әрекеті. 

09.15-10.00 

«Табиғат аясында» 

Серуенге дайындық. 

Серуен. 


Табиғатпен таныстыру, ойындар, еңбек. 

Серуеннен қайту. 

Гигиеналық және шынықтыру шаралары. 

10.00-10.20 

10.20-12.10 

«Ас дәмді болсын!» 

Түскі ас, 

12.10-12.30 

«Тәтті ұйқыға» дайындық 

12.30-13.00 

«Тәтті ұйқы» 

Гигиеналық және шынықтыру шаралары. Жатқызу және түскі ұйқы. 

13.00-15.10 

«Ұйқымызды ашайық» 

Ояну. 

Шынықтыру шаралары. Бесін ас. 

15.10-15.40 

15.40-16.00 

«Алақай! Ойын!» 

Сюжеттік-рөлдік, шығармашылық және дидактикалықойындар. 

Серуенге дайындық. 

Серуен, қимылды ойындар. 

Серуеннен қайту. 

Гигиеналық және шынықтыру шаралары. 

16.00-16.30 

16.30-16.50 

16.50-17.10 

17.10-17.20 

«Ас дәмді болсын!» 

Кешкі ас. 

17.20-17.45 

«Ертеңге дейін......» 

Балалармен, ата-аналармен қарым-қатынас. 

Еркін ойындар. 

Балалардың үйге қайтуы. 

17.45-19.00  

Естияр « ____________» тобының балалар тізімі. 

 

Балалардың аты-жөні 

Ұлты   

  

  

  

  

  

  

  

  

10 


 

 

11  

 

12  

 

13  

 

14  

 

15  

 

16  

 

17  

 

18  

 

19  

 

20  

 

21  

 

22  

 

23  

 

24  

 

25  

 

26  

 

27  

 

28  

 

 Бала саны-28 

Қыз бала-14 

Ұл бала-14 

Ұлты: 


Қазақ-27 

Орыс-1 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Жолдама/  Направление 

(өндірісте қалдырылады)/(остается на производстве) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(негіздеме) 

 

 20 ___ж. «_______» ___________________  

оқушы_______________________________________________________________________ тегі,аты-жөні (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ кәсіптік іс-тәжірибе өту үшін 

жіберіледі/направляется для прохождения профессиональной практики  

_____________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

 

Іс-тәжірибе мерзімі /Срок практики с ___________________ 20 ____ ж/г

 

Іс-тәжірибе аяқталу мерзімі/Срок завершения практики _____________20 ____ж/г.  

Колледж басшысы ___________________________________________________ 

 

 

М.О.                ____________________________________________________  

 

                                                             (қолы) 

 

  

 

 Оқу орнына келу/Возвращается в учебное заведение 

 

 Келу мен кету туралы белгі /Отметка о прибытии и выбытии 

Оқушы/Учащийся_______________________________________________________ Тегі,аты-жөні (фамилия, имя, отчество) 

 Кәсіби тәжірибені өту үшін /для прохождения профессиональной практики  

______________________________________________________________________ 

Кәсіби тәжірибенің атауы(название профессиональной практики) 

 

 Келді/Прибыл из                                                      Кетті/Выбыл в 

__________________________ 

                           ______________________________ 

20 ____ж. «______»_________ 

                           20 ____ж. «______»_____________ 

 

___________________________                                 ______________________________  

Мөр, қолы   

                                              Мөр, қолы 

 

 
 

1.   Меңгерілген құрылымды  сипаттау, жабдықтарды, технологиялық үрдістерді механикаландыру,  

еңбектің озық әдістері және   өндірісті автоматтандыру және т.б./Описание изученных конструкций, 

оборудование, технологических процессов, механизация, автоматизации производства и передовых 

методов труда, и т. д. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________ 

 

 Оқушының қолы/Подпись учащегося _______________________ 

«_____» ___________________20 ___ж/г. 

 

______________________________________________________ Кәсіби тәжірибенің тікелей жетекшісі(непосредственный руководитель профессиональной 

практики) 

«_____» ___________________20 ___ж/г. 

 

 

2. Оқып жүрген тәжірибеленушіні мадақтау және жазалау/Поощрения и взыскания обучающегося практиканта. 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

 3. Мекемедегі (кәсіпорын,мекеме) кәсіби тәжірибе жетекшісінің тұжырымы/ Заключения 

руководителя профессиональной практики от организации (предприятия, учреждения). 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

  

 Мекемеден (кәсіпорын,ұйым) кәсіби тәжірибе жетекшісінің қолы/Подпись руководителя 

профессиональной практики от организации (предприятия, учреждения) 

________________________________ 

 

                                                               «______»_________________20____ж/г.  

М.О. 


 

 

  

 

 
 

О Қ У Ш Ы Ғ А   Ө Н Д І Р І С Т І К    М І Н Е З Д Е М Е  (ПІКІР) 

 

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я    Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А (отзыв) на учащегося 

 

Т.А.Ә./Ф.И.О. _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

кәсіпорынға, мекемеге, ұйымдарға өндірістік, технологиялық, диплом алдынағы практика (практика 

түрі астын сызу) өткізетін:/проходившего производственную, технологическую, преддипломную 

практику (вид практики подчеркнуть) на предприятии, в учреждении, организации: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

с ________________________ 201  г.  по _________________ 201  г. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Кәсіпорыннан практика жетекшісі: Руководитель практики от предприятия: _________________________ 

Колледжден практика жетекшісі:  

Руководитель практики от колледжа: ____________________________ 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


 Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет