Оптика сессия жауаптары! 1-деңгей


Френель формуласының салдарыбет19/43
Дата27.10.2022
өлшемі1.29 Mb.
#45641
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   43
48.Френель формуласының салдары. Дифракцияны зерттеу Френель енбектерімен тиянакталды. Френель тажірибе кезінде дифракциянын турлі жагдайларын мукият зерттеп кана койган жок, дифракциянын сандык теориясын да жасады, ол теория, жарык айтеуір бір богетті орап откен кезде пайда болатын, дифракциялык коріністі есептеуге мумкіндік берді. Ол тагы алгаш рет толкындык теория тургысынан жарыктын біртекті ортада тузу сызыкпен таралуына анык тусінік берді.
Френель бул табыстарга, Гюйгенс принципін екінші реттік толкындардын интерференция идеясымен біріктіріп барып, жеткен болатын. Френель идеясы бойынша кез келген уакыт мезетіндегі толкындык бет дегеніміз айналып отетін екінші реттік толкындардын жай гана озі емес, олардын интерференцияларынын натижесі (Гюйгенс-Френель принципі).
Кеністіктін кез келген нуктесіндегі жарык толкынынын амплитудасын есептеп шыгару ушін жарык козін ойша туйык бетпен коршау керек. Осы бетке орналаскан екінші реттік жарык коздерінін толкындар интерференциясы кеністіктін карастырылып отырган нуктесіндегі апмлитуданы аныктайды

49.Кристаллоптика негіздері. Кристаллооптика – физиканын жарыктын кристалдарда таралу зандылыктарын зерттейтін саласы. Кристаллооптикада кристалдын негізгі касиеттері: сауленін косарланып сынуы, жарык поляризациясы, поляризация жазыктыгынын бурылуы, плеохроизм карастырылады. Кристалдардын жарык шыгаруы жане жутуы кристалдар спектроскопиясында, ал электр жане магнит орістерінін кристалдардын касиеттеріне асері Кристаллооптиканын негізгі зандарына суйенетін электр жане магнит оптикасында зерттеледі. Кристалдардын анизотропиясы олардагы болшектердін озара асерлесу куші орісінін анизотроптылыгынан туындайды. Бул орістін сипаты ‘’кристалдар симметриясымен’’ тыгыз байланысты.
50.Жарық поляризациясы. Поляризаторлар. Жарык толкындары электромагниттік толкындардын бір түрі болып табыладыда, ол атомдагы электрондарга негізгі асерін тигізеді. Сондыктан тек жарык векторын – электр орісі векторын карастырамыз. Жарык толкынынын электр орісі векторы турлі жакка багытталган, ягни ар турлі жазыктыкка тербелуі мумкін. Олай болса, электр орісі векторынын кеністікке осылайша барлык багытта таралатын жарыгы табиги жарык деп аталады.
Кейбір жагдайларда жарык толкыны тек белгілі бір багытта гана тербелуі мумкін. Осындай жарык поляризацияланган жарык деп аталады. Жартылай поляризациялаган жарык деп – векторынын тербелісіне кобінесе багытталган жарыкты айтады. Егер жарык векторы тербелістері бір гана жазыктыкта болса, онда бул жарык жазык поляризацияланган жарык болады. Бул жазыктык поляризациялану жазыктыгы деп аталады. Табиги жарык ушін жане жазык поляризацияланган жарык ушін жане Табиги жарыкты, поляризаторларды пайдаланып, жазык поляризацияланган жарыкка айналдыруга болады. Поляризатор ретінде анизотропты орталарды пайдаланады.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   43
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет