Оптика сессия жауаптары! 1-деңгейбет27/43
Дата27.10.2022
өлшемі1.29 Mb.
#45641
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   43
Электролюминесценцияны газдардагы разряд кезінде бакылауга болады. Хемилюминесценция заттарда кейбір химиялык реакциялардын журу барысында, мысалы, тотыгу процесі кезінде байкалады. 
Фотолюминесценция корінетін немесе ультракулгін электромагниттік саулеленудін асерінен байкалады. 

70.Фотолюминесценция. Флуоресценция.
Фотолюминесценция-Люминесценциянын бул турі козге корінетін жане ультракулгін саулелерінін асерінен пайда болады. Фотолюминесценцияга мысал ретінде кейбір люминофорлармен боялган сагат циферблатынын жаркырауын келтірсек те болады.
ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ (осы кубылыс ен алгаш байкалган флюорит минералынын аты жане латынша escent — алсіз асер) — коздыру асері токтаганнан кейін тез ошіп калатын люминесценция (ошу уакыты t=10 нс). Флуоресценция кубылысы козган молекулалардын (атомдардын) калыпты куйге оздігінен ауысуы кезінде пайда болады. Флуоресценциянын спектрі жане онын ошуі бойынша молекулалардын, суйыктардын, кристалдардын, сондай-ак биология объектілердін (мыс, клетка курылысы) касиеттері жонінде деректер алынады.
72.Фосфоресценция. Фосфоресценция - жаркыл коздыргыштын кимылы токтатылганнан кейін узак уакыт сакталатын люминесценция
Фосфоресценция - фотолюминесценциянын ерекше турі. Флуоресцентті заттан айырмашылыгы, фосфоресцентті зат сінірілген энергияны бірден саулелендірмейді. Кайта эмиссиянын узагырак уакыты кванттык механикадагы «тыйым салынган» энергия ауысуларына байланысты. Кадімгі материалдарда мундай ауысулар сирек байкалатындыктан, сінірілген саулеленудін кайта саулеленуі томен каркындылыкта жане узак уакыт бойы (бірнеше сагатка дейін) журеді.

73.Вавилов-Черенков сәуле шығаруы.
Вавилов-Черенков сауле шыгаруы - берілген зат ішінде не белгілі бір ортада жарыктын фазалык жылдамдыгынан артык жылдамдыкпен козгалуы кезінде зарядты болшектін сауле шыгару кубылысы. Жарыктын фазалык жылдамдыгы жарыктын вакуумдегі жылдамдыгынын, ортанын сыну корсеткішіне катынасы аркылы аныкталады: и=с/n. Сондыктан Вавилов-Черенков сауле шыгаруы мына шарт орындалганда пайда болады: υ> и немесе βn> 1, мундагы υ - зарядты болшектін жылдамдыгы, β=υ/с. Кез -келген материялык болшек жарыктын вакуумдегі жылдамдыгынан артык жылдамдыкпен козгала алмайды. Бірак тажірибелік тасілдермен жылдамдыгы берілген дене ішіндегі жарыктын фазалык жылдамдыгынан артык болатын зарядты болшектер шыгарып алуга болады.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   43
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет