Оптика сессия жауаптары! 1-деңгей


Оптикалық құралдар. Лупа. Микроскоп.Телескопбет39/43
Дата27.10.2022
өлшемі1.29 Mb.
#45641
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
100.Оптикалық құралдар. Лупа. Микроскоп.Телескоп. Артурлі оптикалык аспаптардын жумыс істеу принциптерінін негізінде геометриялык оптиканын зандары жатыр. Бул аспаптардын негізгі болігі — нарсенін кескінін салатын оптикалык жуйе. Кандай максатта пайдаланылатына орай оптикалык аспаптардын осындай турлері бар: проекциялык аппараттар, микроскоптар, телескоптар, фотоаппараттар т.б.
Лупа — козге нашар корінетін усак нысандарды (объектілерді) бакылауга арналган оптикалык аспап.
Микроскоп – жай козге корінбейтін нысандардын (немесе олардын курылымдык боліктерінін) бірнеше есе улкейтілген кескінін алатын оптикалык прибор.
Телескоп туралы, ол сынардурбі– аспан шырактарын электр-магниттік сауле аркылы бакылауга арналган астрономиялык курал.

101.Центрленген оптикалық жүйе Оптикалык жуйе (агылшынша “optical system”)-жарык саулелерін геометриялык оптикада, радиотолкындарды зарядталган болшектерді электронды жане иондык оптикада турлендіру ушін курылган оптикалык элементтердін сыну, шагылысу, дифракциялык жане т.б жиынтыгы. Оптикалык аспап- белгілі бір тапсырманы орындау ушін конструкті турде расімделген, кем дегенде базалык оптикалык элементтердін бірінен туратын жуйе. Оптикалык курылгынын курамына жарык коздері мен радиациялык кабылдагыштар кіруі мумкін. Адетте оптикалык жуйелер электромагниттік саулелерді корінетін немесе жакын диапазондарда (ультракулгін, инфракызыл) турлендіретін жуйелерді білдіреді. Мундай жуйелер де жарык саулелерінін турленуі жарыктын сынуы мен шагылысуында, онын дифракциясында кедергі кубылысынын ерекше жагдайында жане толкын фронттарынын узындыгын шектеу кажет болган жагдайда жарык каркындылыгынын сінуі мен кушеюіне байланысты болады.


101.Монохромат емес жарық шоғының интерференциясы Осыган дейін барлык интерференциялык схемаларды карастырганда бастапкы жарык козі монохромат жарык шыгарады деп уйгарылды. Енді осы сауле монохромат емес деп уйгарайык. Сонда толкын узындыгының артурлі мані болады да х=m(L/d)λ максимум шартына сайкес калканын кез-келген х нуктесіне толкын узындыктарынын біреуінін кандайда реттік максимумы сайкес келеді.Демек, калканын кез-келген болігінде едауір жарыкталу байкалатын болады.Егерде жарык козінде толкын узындыктары бірдей интенсивтікте болса, ал кабылдагыштын барлык толкын узындыгына сезгіштігі бірдей болса (маселен, идеал панхромат пластинка) онда ешкандай интерференциялык коріністі байкау мумкін болмас еді.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет