Орфографиялық СӨздікжүктеу 1.84 Mb.
Pdf просмотр
бет14/88
Дата19.02.2017
өлшемі1.84 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   88

әулиеағаш

әулие-аруақ, әулие-аруағы

әулие-әнбие

әулиедей

әулиелі

әулиелік, әулиелігі 

әулиемсу, әулиемсі, әулиемсиді 

әулиесу, әулиесі, әулиесиді 

әулиесіну, әулиесінбеу, әулиесінген

әулиесіту 

әулиеше

әулиешілік, әулиешілігі 

әулігу, әулік, әулігеді

әулікпе 

әуліктіру 

әумесер 

әумесердей 

әумесерлендіру 

әумесерлену, әумесерленбеу, 

әумесерленгенәумесерлік, әумесерлігі

әумесерше

әумин (діни)

әуп, әуп ету

әуп-әуп, әуп-әуп ету

әупері (сөйл.)

әупіл, әупілі

әупілдек (құс),әупілдегі

әупілдекше

әупілдесу

әупілдеу

әупірім

әупірімдеп 

әупірімдесу 

әупіріммен 

әупішім (бала тілі)

әуре

,

әуре болу 

әуреге салу 

әуреге түсу 

әуре ету 

әуре қылу әурелену, әуреленбеу, әуреленген 

әуреленісу, әуреленіссе 

әурелету 

әурелеу 

әурелік, әурелігі 

әурелікке салу әуре-сарсаң, әуре-сарсаңға түсу 

әуре-сүрең 

әурет, әуретін жабу 

әурешілдік, әурешілдігі 

әурешілік, әурешілігі

әурілу

әуселе, әуселесін басу 

әуселесін көру әуіз, әуізі

әуір, әуірі 

әуірі басылмау әуірілу 

әуіт, әуіті

әһли (діни), әһли сүннет

әшекей, әшекей бұйымдар 

әшекейлену, әшекейленбеу, 

әшекейленгенәшекейлету, әшекейлетсе

әшекейлеу

әшекейлі

әшекейлік

әшекейсіз

әшие (көне), әшиеге, әшиесі 

әшиесіз

әшкере, әшкере болу  әшкере ету

әшкерелену, әшкереленбеу, 

әшкереленгенәшкерелету 

әшкерелеу 

әшкерелеуші 

әшмүшке, әшмүшке шай 

әшпүш (сөйл.): әшпүш дегенше 

әшір (діни, ашура)

Б

ба (шыл.),қалам ба, қағаз ба 

баба, баба буын

бабажапырақ (өс.),бабажапырағы 

бабай

бабаласу, бабаласса

бабалату

бабалау

бабалы: жүзін бабалы көру 

бабалық

бабар: бабар қылмау 

бабасал, бабасал әйел 

бабаулау

баббит, баббитке, баббиті 

баббит зауыты бабғай (саят.) 

бабез (вет.),бабезге, бабезі 

бабизм (діни), бабизмге, бабизмі 

бабуин (зоол.),бабуинге 

бабұссалам (діни) 

бабшылдар (діни) 

бабында 

бабындағы 

бабыр

бавар (этнон.), баварлар

багерлі (тех.):багерлі сорғыш

багги (спорт),баггиге, баггиі

багет, багетке, багеті

багетші

багор (кәс.)

багорлы

баға, баға ауқымы (экон.)

баға бәсекесі (экон.) 

баға белгілеу (экон.)

баға беру

баға босатылу (экон.) 

баға деңгейі (экон.) 

баға жетпес 

баға жетпеу 

баға жоқ 

баға кесу 

баға қою (пед.) 

баға құрылымы 

бағаның ырықсыздандырылуы 

бағаны ырықтандыру 

бағасы асу 

бағасы кету 

бағасын арттыру 

бағасын көтеру бағаз (діни) 

бағакөрсеткі 

бағалама (экон.)

бағалану, бағаланбау, бағаланған 

бағалас

бағаласу, бағаласса 

бағалату 

бағалау 

бағалаушы

бағалаушылық, бағалаушылығы 

бағалауыш, бағалауыш сөз (лингв.)

бағалы, бағалы қағаз 

бағалы тері бағалық

бағалылық, бағалылығы 

бағам, бағамның құлдырауы (экон.)

валюта бағамы бағамдау

бағамды

бағамдық, бағамдық айырма 

(экон.)

бағамдық кесте (экон.) баған, бағанға

бағана, бағана мандайша (құр.)

бағана, газет бағанасы

бағана, бағана келу

бағанағы

бағанағыдай

бағанадай

бағанадан

бағаналы, бағаналы тат, бағаналы 

терек (өс.) бағаналық 

бағанама 

бағанаралық 

бағанасыз 

бағанашы

бағанашық (тех.),бағанашығы

баған-вектор (мат.)

бағандай

бағандап

бағандау

бағанды, бағанды қасбет (құр.)

бағанжарғыш (тех.)

бағанөрнек, бағанөрнегі

бағантас

баған-тор

бағанша

бағаншам (фонарь),бағаншам 

орнату


бағар: бағар көбейсін (тілек)

бағара (кәс.)

бағасыз

бағасыздық, бағасыздығы 

бағат (өс.) 

бағатізбе 

бағбан, бағбанға бағбан пышақ 

бағбандық, бағбандығы 

бағбаншы

бағбаншылық, бағбаншылығы 

бағбию, бағби, бағбияды, бағбиюы

бағдагер (сөйл.) 

бағдар, бағдар ұстаушы 

бағдар-бағыт 

бағдар-баян, бағдар-баянға 

бағдар-белгі (мат.) 

бағдарғы (тех.) 

бағдарғылау 

бағдарғылауыш 

бағдаркөрсеткіш (тех.) 

бағдарлағыш, бағдарлағыш медуза

(зоол.)

бағдарлама

бағдарламалау, бағдарламалау 

жүйесі (инф.) бағдарламалау тілі (инф.) 

бағдарламалы (тех.) 

бағдарламалық, бағдарламалық 

жабдықтама (инф.) бағдарламалық-мақсаттық, 

бағдарламалық-мақсаттық 

қаржыландыру (экон.) 

бағдарламашы 

бағдарлану, бағдарланбау, 

бағдарланған бағдарлас

бағдарластық, бағдарластығы 

бағдарластыру 

бағдарласу, бағдарласса, 

бағдарласшы бағдарлату

бағдарлау, бағдарлау спорты 

бағдарлаушы 

бағдарлауыш (тех.), 

бағдарлауышы бағдарлы, бағдарлы автобус 

бағдарлы көлік 

бағдарлы құн 

бағдарлы мектеп 

бағдарлы сөз 

бағдарнама 

бағдарсыз 

бағдарсыздандыру 

бағдарсыздану, бағдарсызданбау, 

бағдарсызданғанбағдарсыздық, бағдарсыздығы 

бағдартқыш, бағдартқыш 

тетік (тех.)бағдарша

бағдаршам, бағдаршам діңгегі 

бағдаршам қалпақшасы бағдаршы 

бағдаршыл 

бағдында (ескі кіт.) 

бағжаң, бағжаң ету 

бағжаң-бағжаң, бағжаң-бағжаң ету

бағжаңдау

бағжиту, бағжит, бағжитты 

бағжыраң, бағжыраң ету 

бағжию, бағжи, бағжияды, 

бағжиюы 


бағзама (кірдің қалған суы) 

бағзор (бейқам) 

бағзы, бағзы бір 

бағзыда

бағзылық, бағзылығы

бағирам (ирамбақ)

бағлан, бағланға

бағландай

бағландық

бағу, бақ, бағады

бағу-қағу

бағулы

бағусыз

бағусыз-қағусыз

бағушы

бағы, бағы дүние бағы заман 

бағылау 

бағылу 

бағым

бағымдық, бағымдық жер 

бағым-күтім, бағым-күтімі 

бағын, бағын мал 

бағындық: бағындық жер 

бағындыру 

бағындырушы 

бағындырылу

бағынту, бағынт, бағынтты, 

бағынтса


бағыну, бағынбау, бағынған

бағынулы

бағынушы

бағынушылық, бағынушылығы 

бағыныңқы, бағыныңқы арна 

бағыныңқы бағдарлама 

бағыныңқы сөйлем 

бағыныңқылы 

бағынып-жағыну, бағынып- 

жағынбау, бағынып-жағынған бағыныс 

бағыныссыз 

бағынысты

бағыныстылық, бағыныстылығы 

бағынысу, бағынысса 

бағыныш 

бағынышсыз 

бағынышсыздық,

бағынышсыздығы бағынышты

бағыныштылық,

бағыныштылығыбағып-күту

бағып-күтуші

бағып-күтілу

бағып-қағу, бағып-қақ, бағып- 

қағады


бағып-қаққансу, бағып-қаққансы, 

бағып-қаққансиды бағырлай (өс.) 

бағыстан, бағыстанға 

бағысу, бағысса, бағысшы 

бағыт, бағыт алу 

бағыт беруші 

бағыт бұрышы (көлік)

 бағыт сілтеу 

бағыт-бағдар 

бағытсыз

бағытсыздық, бағытсыздығы 

бағыттағыш 

бағытталу 

бағыттама (көлік) 

бағыттамалық, бағыттамалық 

нұсқағыш


бағыттану, бағыттанбау, 

бағыттанған бағыттас, бағыттас жел (спорт) 

бағыттастық, бағыттастығы 

бағыттау

бағыттаушы, бағыттаушы 

қауырсындар (биол.) бағыттауыш 

бағытты

бағыттық, бағыттық қағаз (көлік)

бағыттылық, бағыттылығы

бағытшам

бағытшы

бағыш, бағыш ету

бағышталу

бағыштату

бағыштау

бағышты

бада, бада болу

бадақ (жерг.), бадағы

бадал (қалың бұталы жер)

бадал (өс.)

бадалану, бадаланбау, бадаланған 

бадал-бадал

бадалту, бадалт, бадалтты

бадалу

бадалық: бір бадалық 

бадам (өс.), бадам дәні бадам қабақ 

бадам майы бадамжаңғақ (бот.), бадамжаңғағы

бадамша, бадамша безі 

бадамша дене бадамшай (өс.), бадамшайға, 

бадамшайы бадамшалы, бадамшалы тоғай 

бадамшие (өс.) 

бадан (бот.), баданға 

бадан туысы (бот.) бадана, бадана бас 

бадана көз(ді) кіреуке баданадай

баданадай-баданадай

баданакөз (өс.) 

баданақ, баданағы 

баданалы, баданалы арамшөптер 

баданалы қоңырбас (өс.) 

баданалы өсімдіктер 

баданаша (биол.) 

бадандай 

баданша

бадапұрыш (шарап сатушы)

бадашы

бадғат (көне)

бадиян (өс.); бадиянға

бадминтон, бадминтонға

бадминтоншы

баднам (көне)

бадрап (археол.)

бадық

бадынақ, бадынағы 

бадынау

бадырайту, бадырайт, бадырайтты 

бадырайтқызу, бадырайтқызса 

бадырақ, бадырақ жүгері бадырақ 

көз 


бадырақкөз (мед.) 

бадырақтану, бадырақтанбау, 

бадырақтанған бадырақтау 

бадыраң, бадыраң көз 

бадыраңдату 

бадыраңдау

бадыраю, бадырай, бадыраяды, 

бадыраюы


баж, баж салығы 

баж (көне, ләззат), баж алу

баж, баж ету 

бажа, бажа болу 

бажай, бажайына келтіру 

бажайлану, бажайланбау, 

бажайланған бажайласу, бажайласса, 

бажайласшы бажайлату 

бажайлау 

бажайлы 

бажақы (сөйл.)

бажалақ, бажалақ қағу 

бажалақтау 

бажалаң, бажалаң қағу 

бажалаңдау 

бажалық, бажалығы 

бажаң, бажаң қағу 

бажаң-бұжаң, бажаң-бұжаң ету 

бажаңдау

баж-баж, баж-баж ету 

бажбалаң, бажбалаң қағу 

бажбалаңдау 

бажбиту, бажбитты 

бажбию, бажби, бажбияды, баж- 

биюы 


баж-бұж, баж-бұж ету 

бажбық, бажбық көз 

бажгер

баждық,баждық төлем 

бажсыз, бажсыз әкелім бажсыз 

сауда 


бажыл, бажыл қағу 

бажы, бажы басу 

бажылау (сөйл.) 

бажылдақ

бажылдасу, бажылдасса 

бажылдатқызу, бажылдатқызса 

бажылдату 

бажылдау 

бажылдауық 

бажыр, бажыр сары 

бажырайту, бажырайтты 

бажырайысу, бажырайысса 

бажырақ: бажырақ көз 

бажыраң, бажыраң ету 

бажыраң-бажыраң, бажыраң- 

бажыраң ету бажыраңдасу, бажыраңдасса 

бажыраңдату 

бажыраңдау

бажыраю, бажырай, бажыраяды, 

бажыраюы бажыхана

баз, баз баяғы 

баз баяғыша

баз бір 

баз біреулер 

баз уақытта

баз, баз кешу 

база

базалит, базалитке, базалиті 

базалы

базалық, базалық білім 

базалық жад (инф.)базальт, базальтқа, базальты 

базальтты, базальтты қабат 

базалытық 

базар, базарға салу базар жасау 

базары өту базарбасы, базарбасына, базарба- 

сысы, базарбасылар базардай 

базаркеш 

базар-күлкі

базарқан (көне, базаршы), 

базарқанға базарқы, базарқы баға 

базарласу, базарласса 

базарлау

базарлы, базарлы болу 

базарлық, базарлығы 

базарнай (көне, базарбасы),базар- 

най сайлау базарсыз

базаршы, базаршыдан базарлық

базаршыдай

базаршыл

базаршылау

базаршылық, базаршылығы 

базары, базары пышақ базары тон 

баз-базда 

базда (жерг.) 

баздандыру

баздану, базданбау, базданған базед

(мед.):базед ауру базидиамицет 

(биол.)

базидиялы: базидиялы 

саңырауқұлақ (биол.) базилик (өс.),базилигі 

базилика (құр.) 

базис, базиске, базисі 

базистік, базистік баға 

базистік жыл (экон.) базофилия (биол.) 

базофилиялық 

базофилдер (биол.) 

базофилді, базофилді зат (биол.) 

базофилділік, базофилділігі (мед.) 

базына, базына жүрмеу базына 

қылу 


базыналас

базыналасу, базыналасса, 

базыналасшы базыналау 

базыналы

базыналық, базыналығы 

базыналықтай 

базынатіс (егіншар.) 

базынашы 

базынашыл

базынашылдық, базынашылдығы 

бай, бай дүние 

байа (діни)

бай-бағлан, бай-бағланға 

бай-бай (од.)

байбай: байбай шағала (құс) 

байбайлату 

байбайлау 

байбайшыл 

байбақ (зоол.),байбағы 

байбалам, байбалам салу 

байбаламдау 

байбаламсыз 

байбаламшыл 

байбаламшылдық, 

байбаламшылдығы байбатша 

байбатшадай

байбатшалық, байбатшалығы 

бай-бәйбіше

байғазы, байғазы беру 

байғазы сұрау байғазылық, байғазылығы 

байғат (көне),байғат ету 

байғұс, байғұс бала байғұс басым 

байғұстай 

байғұстау

байғұстық, байғұстығы 

байғұсша

байғұт: түн байғұт болу (тілек)

байғұтан (құс),байғұтанға

байғыз (құс),байғыздың шақыруы

байғыздай

байғызша

байдай

байдакендір (өс.)

байдалы (шашақты),байдалы ту

байдана (бот.)

байдарка, байдаркада есу

байдаркашы

байдербіс (бот.)

байеке (экспр.)

байжанды (қарап.)

бай-жарлы

бай-жуан, бай-жуанға

байка (мата)

бай-кедей

байқағыш

байқағыштық, байқағыштығы 

байқалту, байқалт, байқалтты 

байқалу

байқалыну, байқалынбау, 

байқалынған байқам

байқамай, байқамай қалу 

байқамдық, байқамдығы 

байқампаз

байқампаздық, байқампаздығы

байқап-байқап

байқап-барлау

байқарлық

байқас: байқас болу

байқасқа (саят.)

байқастау 

байқастыру 

байқасу, байқасса 

байқату

байқау, 

байқау әрекеті (спорт) 

байқау санағы (стат.) 

байқау терезесі (эск.) байқаулы 

байқаусыз 

байқаусызда

байқаушы, байқаушы кеңес 

байқаушылық, байқаушылығы 

бай-құлақ, бай-құлақтар 

бай-құлақтай 

байқыт (жерг., тыныш) 

байлам, байлам жасау 

байлам кесте(тоқыма) байлама, байлама білеу (құр.) 

байламды 

байламсыз

байлану, байланбау, байланған 

байланыс, байланыс арнасы 

байланыс аумағы 

байланыс бағыты (тех.)

байланыс жасау 

байланыс желісі (тех.) 

байланыс жүйесі (инф.) 

байланыс кәбілі (тех.) 

байланыс орнату 

байланыс торабы (тех.) 

байланысқан: байланысқан 

азот(хим.)

байланысқан сел (геол.) 

байланысқан су (биол.) байланысқыш

байланыссыз, байланыссыз 

пешка(спорт) байланыссыздық, 

байланыссыздығы байланысты, осыған байланысты

байланыстық 

байланыстылық, 

байланыстылығыбайланыстырғыш, 

байланыстырғыш заттар(хим.) 

байланыстырғыш материалдар 

байланыстыру 

байланыстырушы 

байланыстырылу 

байланысу, байланысса, 

байланысшы байланысшы 

байланысшы-агент (әск.) 

байлап-матау 

байлап-таңу

байлар: байлар көбейсін(тілек) 

байластырғыш, байластырғыш 

материалдар (құр.) байластыру

байластырушы, байластырушы зат

(мед.) 

байласу, байласса, байласшы 

Каталог: uploads -> files
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Қоғамдық қатынас құралы ретінде тіл бірнеше формада өмір сүреді. Әдеби тіл
files -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
files -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
files -> І. Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №2-3 /2013
files -> Бекітілді/утвержден
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
files -> №3 (120) 11 ақпан, 2016 жыл АҢдатпа 10 бет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   88


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет