Орфографиялық СӨздікжүктеу 1.84 Mb.
Pdf просмотр
бет3/88
Дата19.02.2017
өлшемі1.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88

адақтату

адақтау

адал, адал ақы

адал ас


адалға қарасы жоқ

адалдан бер, ақтан бер (тілек)

адал еңбек

адал жар


адал жол

адал мал


адал ниет

адал сүт емген

адалынан айырылу

адал (көне), адалға қарасы жоқ, 

адалжіп


адал жіпсіз

адалау

адалбақан, адалбақанға

адалдану, адалданбау, адалданған

адалдау

адалдық, адалдығы

адалзада (көне)

адалниетті

адалниеттілік, адалниеттілігі

адалсу, адалсы, адалсиды

адалсыну, адалсынбау, адалсынған

адалшылық, адалшылығы

адалымсу(экспр.), адалымсы, 

адалымсидыадалынан, адалынан 

жолықтыр (тілек)адам, адам айтқысыз

адам алатын бура

адам аласы ішінде

адам аяғы баспаған

адам баласы

адам болу

адам біткен

адам ету


адам капиталы (экон.)

адам көрмеген

адам күйіне түсуі

адам қатарына қосу

адам құқығы

адам құрлы көрмеу

адамнан асқан

адамның басы – Алланың добы

адам өтпес, аң жүрмес

адам санамау

адам сауу

адам сүймес

адам тәрізді маймылдар (зоол.)

адам тегі

адам төзгісіз

адамгершілік, адамгершілігі, 

адамгершілік тәрбиесі адамдай

адамдық, адамдығы

адамдық диқаншысы

адамдық қадір-қасиет

адамжанды

адамжегіш, адамжегіш акула

адамзат 

адамзаттық 

адами, адами қасиет

адамилық, адамилық белгі

адамкөргісіз, адамкөргісіз болу

адам-күн, адам-күнге

адам-сағат

адамсу, адамсы, адамсиды

адамсүйгіш, адамсүйгіш қасиет

адамсүйгіштік, адамсүйгіштігі

адамсүйер, адамсүйер қылығы жоқ

адамсыз 

адамсыну, адамсынбау, адамсынған

адамтану

адамтанушы

адамша

адамшыл

адамшылдық, адамшылдығы

адамшылық, адамшылығы

адаптация

адаптер, адаптерге, адаптері

адарғы (этн.)

адарғылау

адасу, адасса


адасқақ, адасқақ болу

адасқыш

адастыру

адастырушы

адасу, адасса

адасушылық, адасушылығы

адат (тар.)

адау-қадау

адбан (көне), адбанға

адвербиал (лингв.)

адвербиалдану, адвербиалданбау, 

адвербиалданғанадвокат

адвокаттық, адвокаттығы

адвокатура 

аденовирустар (мед.)

аденоид (мед.), аденоидке, 

аденоиді, 

аденоидтар

аденоидит (мед.)

аденокарцинома (мед.)

аденома

аджар, аджарлар

адия (көне)

администратор

адмирал

адмиралдық, адмиралдығы

адмиралиссимус

адреналин, адреналинге, 

адреналиніадресант (лингв.), адресантқа,

адресанты, адресантты, 

адресанттар

адресат (лингв.), адресатты, 

адресаттараду (адуынды), аду адам

адулық, адулығы

адуын, адуын ат

адуындану, адуынданбау, 

адуынданғанадуындау

адуынды

адуындық, адуындығы

адуындылық, адуындылығы

адыгей, адыгейге, адыгейі, 

адыгейлерадым, адым жерге жібермеу

адым жер шегінбеу

адымын аңду 

адымдағыш, адымдағыш 

экскаваторадымдай

адымдатқыш

адымдату

адымдау

адымды

адын: адын леп

адың-гүдің

адыр, адыр мінез

адыра, адыра қалу

адыр-адыр

адырайту, адыайт, адырайтты

адырақ, адырақ көз

адырақтай 

адырақтау

адыран (жерг.)

адыраң, адыраң ету

адыраң-адыраң, адыраң-адыраң 

ету


адыраңбай (экспр.)

адыраңдасу, адыраңдасса

адыраңдату

адыраңдау

адыраңқы

адыраспан, адыраспанға

адыраю, адырай, адыраяды, 

адыраюы


адыр-бұдыр

адыр-бұдырлы

адырлау

адырлы

адырлық

адырмақ-бұдырмақ, адырмақ-

бұдырмағыадырмақты

адырна (муз.аспап)

адырна, садақтың адырнасы

адырналы

адырсыз

адырсымақ, адырсымағы

адыршық, адыршығы 

адъютант, адъютантқа, адъютанты,

адъютантты, 

адъютанттар

ажа: ай дер ажа, қой дер қожа жоқ

ажал, ажал аузында

ажал оқ


ажал сағаты соғу

ажал табу

ажал түрту

ажал тырнағы

ажал уақыты жету

ажалдай

ажалды

ажалсыз

ажалсыздық, ажалсыздығы

ажал-тажал

ажалшы

ажам: ажам халықтар

ажан (көне), ажанға

ажантай

ажантайлық, ажантайлығы

ажар, ажар беру

ажары кіруажар-көрік, ажар-көркі

ажарлағыш

ажарландыру

ажарлану, ажарланбау, ажарланған

ажарлату

ажарлау

ажарлаушы

ажарлауыш

ажарлауыш жарық (тех.)ажарлы

ажарлылық, ажарлылығы

ажарсыз

ажарсыздану, ажарсызданбау, 

ажарсызданғанажарсыздық, ажарсыздығы

ажар-сымбат

аждаһа

аждаһадай

аждаһаша

ажуа, ажуа ету

ажуаласу, ажуаласса, ажуаласшы

ажуалау

ажуалы

ажуалық

ажуа-мазақ, ажуа- мазағы

ажуа-мысқыл

ажуа-сықақ, ажуа-сықағы

ажуашыл

ажуашылдық, ажуашылдығы

ажыл, желдің ажылы

ажылдасу, ажылдасса

ажылдату

ажылдау

ажын (көне) , ажынға

ажына (көне)

ажырағысыз

ажырайту, ажырайт, ажырайтты

ажырайысу, ажырайысса

ажырамас

ажырамалы, ажырамалы қосылыс

ажырамдылық, ажырамдылығы

ажыраң, ажыраң ету

ажыраң-ажыраң, ажыраң-ажыраң 

ету


ажыраңдау

ажырасқыш

ажырастыру

ажырасу, ажырасса есеп ажырасу

ажыратқы (құрал)

ажыратқызу, ажыратқызса, 

ажыратқызшыажыратқысыз

ажыратқыш

ажыратқыштық, ажыратқыштығы

ажыратқыштық қабілетажырату

ажыратылу

ажырау

ажырғы

ажырық (өс.), ажырығы

ажырықты

аз, аз-ақ

аз ата (этн.)

аз ба, көп пе

аз да болсааз дегенде

аз емес


аз тоса

аз шама


аза, аза беру

аза болу


аза күн

аза тарту

аза тұту

аза: аза бойы қаза болу

азабан (діни), азабанға

азагер

азагүл

аз-аз

аз-аздан

аз-аздап

азайғыш

азайтқызу, азайтқызса, 

азайтқызшыазайтқыш

азайттыру

азайту, азайт, азайтты

азайтушы

азайтылу

азал (көне)

азалану, азаланбау, азаланған

азаласу, азаласса

азалату

азалау

азалы, азалы ақ көрпе

азамат, азамат соғысы

азаматсыздық, азаматсыздығы

азаматтай

азаматтық, азаматтығы

азаматтық авиация

азаматтық ар

азаматтық борыш

азаматтық бостандық

азаматтық бірегейлену

азаматтық бірегейлік

азаматтық қоғам

азаматтық қорғаныс

азаматтық құқық

азаматтық неке

азаматтық парыз

азаматтық талап

азаматтық тұлға

азаматтық іс

азаматшылық, азаматшылығы

аза-мұң

азан, азанға

азан айту

азан шақыру

азанама

азанғы

азандату

азандау

азандық (жерг.), азандығы

азан-қазан, азан-қазан болу

азаншы

азаншылық,азаншылығы

азап, азабы

азап болу

азап салу

азап шегуазап-бейнет

азап-зәбір

азап-зықы, азап-зықысы

азапкер

азап- қасірет

азап-қорлық, азап-қорлығы

азап-қыспақ, азап-қысапғы

азап-машақат

азап-мехнат

азап-мұң

азапсыз

азапсыну, азапсынбау, азапсынған

азапталу

азаптандыру

азаптану, азаптанбау, азаптанған

азаптату, азаптатшы

азаптау

азаптаушы

азапты

азар, азар беру

азар-азар

азар, азар болса

азар дегендеазарда-безер

азарлану, азарланбау, азарланған

азарлау

азар-мазар

азасыз

азат, азат омыртқа (этн.)

азатбас, керегенің азатбасы (этн.)

азатжол, азатжолдан бастау

азаткер

азаткереге (этн.)

азатталу

азаттану, азаттанбау,азаттанған

азаттау

азаттық, азаттығы

азатшы

азатшыл

азатшылық, азатшылығы

азаю, азай, азаяды, азаюы

азбан, азбанға

азбандай

азбанқұл(көне)

азбанша

азбар, азбардан жем жеу

азбенішазбыту (көне)

азғана, азғана ғана

азғантай

азғын, азғынға

азғындану, азғынданбау, 

азғызданғаназғындату

азғындау

азғындаушылық, 

азғындаушылығыазғындық, азғындығы

азғырғыш

азғыру

азғырушы

азғырылу

азғырынды

азғыш

аздау

азда-аз (жерг.)

аздаған

аздай

аздап, аздап қана

аздау

азды-кем

азды-кемді

азды-көп

азды-көпті

аздық, аздығы

аздырғыш

аздыру

аздырушы

аздырып-тоздыру

азимут, азимутқа, азимуты

азиялық

азиялықша, азиялықша киіну

аз-кем

аз-көп

азқылтықты, азқылтықты құрт

азқылтықтылар (зоол.)

азобояғыш

азобірігу

азокірнелер

азоқосылыс, азоқосылысы

азоқұраушылар

азот, азот қышқылы

азотжинағыш(биол.)

азотқор(ауылшар.)

азотсүйгіш(бот.)

азотсыз

азотсіңіруші

азотталу

азоттандырушы

азоттану, азоттанбау, азоттанған

азоттау

азотты, азотты қышқыл

азоттық

азсыну, азсынбау, азсынған

азтола(жерг.)

азу, азу тіс

азу, азса, азшы

азуағаш

азудай

азулану, азуланбау, азуланған

азуласу

азулау

азулы

азулылық, азулылығы

азурит(мин.), азуритке, азуритті, 

азуриттеразусыз

азусыздық, азусыздығы

азушылық, азушылығы

азшылық, азшылығы

азығу, азық, азығады

азық, азығы

азықсыз

азықсырау

азықтандыру

азықтандырылу

азықтану, азықтанбау, азықтанған

азық-түлік, азық-түлігі

азық- түлік дүкеніазық-түліксіз

азықты

азықтық, азықтық жемшөп

азықхана

азынаңқы

азынап-сарнау

азынасу

азынату

азынау

азын-аулақ

азынауық

азын-ауық (жерг.)

азын-шоғын

азыңқырау

азып-тозу, азып-тозса

азып-тозушылық, азып-

тозушылығыазырқану, азырқанбау, азырқанған

ай, ай аралата

ай арасы


ай, айдан анық

айдың бір жаңасы

ай жарықта

ай жүзді


ай қабақ

ай қараңғысы

ай қарау

ай қоралану

ай құшақ

ай маңдай

ай мүйізді

ай сүттей жарық

ай таңбалы (этн.)

ай тоғамы (этн.)

ай туу

ай тұтылуай(од.)

ай(шыл.), апыр-ай

апырым-ай

балам-ай

айба (көне)

айбағар (жерг.)

айбақ-сайбақ

айбақтату

айбалдақ, айбалдағы

айбалдырған(өс.) айбалдырғанға

айбалта

айбалтадай

айбалталы

айбалташы

айбалық(балық), айбалығы

айбар, айбар көрсету

айбарақ, айбарағы

айбарақтау

айбар-қоқай

айбарландыру

айбарлану, айбарланбау, 

айбарланғанайбарлы

айбарлық, айбарлығы

айбарлылық, айбарлылығы

айбарсыз

айбарсыздық, айбарсыздығы

айбас

айбаспа(айкезбе)

айбат, айбат көрсету

айбат шегуайбатмия (өс.), айбатмияға, 

айбатмиясыайбатсыз

айбатсыздық, айбатсыздығы

айбаттандыру

айбаттану, айбаттанбау, 

айбаттанғанайбаттау(сөйл.)

айбатты 

айбаттық, айбаттығы

айбаттылық, айбаттылығы

айбүркеншек(этн.), айбүркеншегі

айбын, айбынға

айбындандыру

айбындану, айбынданбау, 

айбынданғанайбындалу

айбындасу, айбындасса, 

айбындасшыайбынды

айбындылық, айбындылығы

айбындыру

айбынсыз

айбынту, айбынт, айбынтты

айбыну, айбынбау, айбынған

айва (өс.)

айгөлек (ойын),айгөлек 

айгөлектену, айгөлектенбеу, 

айгөлектенген айгүл (өс.) 

айғай, ж.айқай 

айғай-аттан, айғай-аттанға 

айғайлағыш 

айғайласу, айғайласса 

айғайлату 

айғайлау 

айғайлаушы 

айғайлы

айғай-сүргін, айғай-сүргінге 

айғай-сүрен, айғай-сүренге 

айғайсыз 

айғай-ұйғай 

айғай-шу 

айғай-шулы 

айғай-шусыз 

айғайшы 

айғайшыл 

айғақ, айғағы айғақ салу 

айғақкер 

айғақсыз 

айғақтай 

айғақталу 

айғақтама 

айғақтату 

айғақтау 

айғақтаушы 

айғақты 

айғақшы 

айғыз

айғыз-айғыз

айғыздалу

айғыздану, айғызданбау, 

айғызданған айғыздату 

айғыздау 

айғыр, айғыр жал 

айғырдай 

айғыржуа (өс.) 

айғырқияқ (өс.),айғырқияғы 

айғырлық, айғырлығы 

айғырсасыр (өс.) 

айғырсу (экспр.),айғырсы, 

айғырсиды айғырсымақ (экспр.), 

айғырсымағы айғырша 

айдағыш 

айдағыштау 

айдай, айдай айқын, айдай сұлу 

айдақ-жайдақ 

айдақ-сайдақ 

айдақтату, айдақтатшы 

айдала 

айдалу 

айдам 

айдама

айдамал: айдамал отарлар 

айдамалау

айдапсал, айдапсал саясат 

айдар, айдар тағу 

айдарбелгі, айдарбелгісін әзірлеу 

айдарлану, айдарланбау, 

айдарланған айдарлау

айдарлы, айдарлы аражегіш 

айдарлы бозторғай (зоол.)

айдарлы торғай (зоол.) 

айдарша


айдаршөп (өс.),айдаршөбі

айдасу, айдасса, айдасшы

айдаттыру

айдату

айдатылу

айдау

айдаулы

айдаусыз

айдаушы

айдауыл, айдауылы айдауылмен 

әкету 


айдауыш, айдауышы 

айдаһар 

айдаһардай 

айдаһарша 

айдашап (экспр.)

айдын, айдынға, айдын көл 

айдын-айдын (поэт.) 

айдындай

айдындайын (фольк.) 

айдындану, айдынданбау, 

айдынданған айдындату 

айдынды 

айдындыру 

ай-жай, ай-жай болу 

айжарық (өс.),айжарығы 

ай-зайра (көне)

айкезбе (мед.)

айкидо (спорт), айкидоға, 

айкидосы айкидошы

ай-күні: ай күні жақындау 

айқабақ (өс.),айқабағы 

айқабақ, айқабақ жамбы 

айқай, ж.айғай 

айқай-даңғаза 

айқай-ду

айқай-думан, айқай-думанға 

айқай-қиқу, айқай-қиқуға

айқай- қиқуы айқайласу, айқайласса 

айқайлату 

айқайлау 

айқайлы

айқай-сүрен, айқай-сүренге

айқайсыз

айқай-талас

айқай-тартыс

айқай-ұйқай

айқай-ұран, айқай-ұранға

айқай-шу

айқайшы

айқайшыл

айқайшылдық, айқайшылдығы 

айқайың (өс.),айқайыңға 

айқайлау 

айқалу

айқалыс (жерг., соғыс) 

айқар

айқара: айқара ашу 

айқарылу 

айқас, айқас тігу 

айқаспалы, айқаспалы тозаңдану 

(биол.) 

айқастыру 

айқастырылу 

айқасу, айқасса, айқасшы 

айқұлақ (инф.), айқұлақ таңбасы 

айқұлақ (зоол.), айқұлағы 

айқұлақтану, айқұлақтанбау, 

айқұлақтанған айқын

айқындағыш, айқындағыш зат 

(биол.) 

айқындалу 

айқындама

айқындану, айқынданбау, 

айқынданған айқындату 

айқындау

айқындауыш, айқындауышы

айқындық, айқындығы

айқындылық, айқындылығы

айқынырақ

Каталог: uploads -> files
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Қоғамдық қатынас құралы ретінде тіл бірнеше формада өмір сүреді. Әдеби тіл
files -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
files -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
files -> І. Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №2-3 /2013
files -> Бекітілді/утвержден
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
files -> №3 (120) 11 ақпан, 2016 жыл АҢдатпа 10 бет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет