Орфографиялық СӨздік


айқыш, айқыш қашау айқышжүктеу 1.84 Mb.
Pdf просмотр
бет4/88
Дата19.02.2017
өлшемі1.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88

айқыш, айқыш қашау

айқыш (діни), айқыш жорықтары

айқышталу

айқыштану, айқыштанбау, 

айқыштанған айқыштату 

айқыштау 

айқышты 

айқыш-ұйқыш

айқыш-ұйқыштану, 

айқыш- ұйқыштанбау

айқыш- ұйқыштанған 

айла

айла-амал

айла-әдіс

айла-әрекет

айлакер

айлакерлік, айлакерлігі 

айлақ, айлағы 

айлақор

айлақорлық, айлақорлығы 

айлақты, айлақты қала 

айлақтық

айла-қулық, айла-қулығы 

айла-қулығын асыру айлақша 

айлалас 

айлалау 

айлалы

айлалылық, айлалылығы 

айланкес

айланқастау (жерг.)

айлант (өс.), айлант тұт көбелегі

айланшөп (өс.), айланшөбі

айлам (жерг.)

айлап, айлап жатып алды

айлапат

айлап-жылдап

айлас, айлас туды

айлас-мұңдас

айласыз

айласыздық, айласыздығы

айла-тәсіл, айла-тәсілі

айлауық (өс.),айлауығы

айла-шарғы, айла-шарғыға салу

айлашы

айлашыл

айлы

айлық, айлық ақы 

айлық (өс.), айлығы 

айлықсыз 

аймақ, аймағы 

аймақаралық

аймақкөл (геогр.) 

аймақтану, аймақтану мамандығы 

аймақтану, аймақтанбау, 

аймақтанған аймақтанушы 

аймақтанушылық, 

аймақтанушылығы аймақты 

аймақтық 

аймақылау 

аймалақтау 

аймаласу, аймаласса 

аймалату 

аймалау 

аймалаушы

аймандай, абыройын аймандай 

қылу


аймауыт, аймауыты 

аймауыттай 

аймаш (жерг.) 

аймыштау 

айна, айна қатесіз айна таз 

айна, айна бесін (мезгіл) 

айнадай

айнадайын (фольк.) 

айнакөз (балық) 

айнала

айналайын (қаратпа) 

айналақ (көлік.), айналағы 

айналақпен жүру ережесі айналақтау

айнала-төңірек, айнала-төңірегі 

айналғыш, айналғыш мәшине 

айналдырған, айналдырған 

біреу-ақ айналдырма 

айналдыру 

айналдырушы айналдырушы 

қабат 


айналдырылу 

айналқастау (көне) 

айналма (ауру)

айналма, айналма бәйге 

айналма жол айналмалы, айналмалы капитал 

айналмалы қаржы айналсоқ, айналсоққа бау тағу 

айналсоқтау

айналту, айналт, айналтты 

айналу

айналшық, айналшығы 

айналшықтау

айналы, айналы бұрышөлшеуіш 

айналық

айналым, айналымы 

айналымдық

айналып-толғану, айналып- 

толғанбау

айналып-толғанған 

айналыс, айналысы айналыс 

шығыны (экон.) айналысу, айналысса, айналысшы 

айналысушы 

айналысушылық, 

айналысушылығы айнам (экспр.) 

айнатаз 

айнаша

айнашым (экспр.) 

айну, айны, айниды 

айнығыш

айнығыштық, айнығыштығы 

айнымал, айнымал қымыз 

айнымалы, айнымалы тоқ(физ.) 

айнымалылық, айнымалылығы 

айнымас, айнымас дос 

айнымау, өзінен айнымау 

айнымпаз

айнытқызу, айнытқызса, 

айнытқызшы айнытпау 

айныттыру 

айныту

айован (өс.), айованға

айпап-жайпау

айпара

айпарадай, айпарадай ақ жүзі 

айран,айранға 

айран-асыр, айран-асыр болу 

айрандай, айрандай ұю 

айрандалу

айрандану, айранданбау, 

айранданған айрандық, айрандық сүт 

айранкөз

айранкөздену, айранкөзденбеу, 

айранкөзденген айранкөже(этн.) 

айран-өңез

айран-шалап, айран-шалабы 

айраншы

айрауық (өс.), айрауығы 

айрию (көне), айри, айрияды, 

айриюы, айриып атқа міну 

айрық, айрығы, айрық жол 

айрықша

айрықшалану, айрықшаланбау, 

айрықшаланған айрықшалау

айрықшалық, айрықшалығы 

айсыз

айсырға(зерг.) 

айт, айт мерек болсын (тілек), айт 

намаз 


айт(од.), айт, жануар 

айтабан(көне), айтабанға 

айт-айттау 

айтақ, айтағы 

айтақтату 

айтақтау 

айтақшы 

айтақшыл 

айтақыр

айтақырлану, айтақырланбау, 

айтақырланған айталық (қыстырма) 

айтарлық 

айтарлықтай

айтамақ

айташы

айтқызу, айтқызса, айтқызшы

айтқылау

айтқыр

айтқыш

айтқышсыну, айтқышсынбау, 

айтқышсынған айтқыштау

айтқыштық, айтқыштығы 

айтопыр

айтпақшы(қыстырма)

айттасу, айттасса, айттасшы 

айттау

айттық, айттығы

айттыру

айттырулы

айттырушы

айттырылу

айттырысу, айттырысса, 

айттырысшы айту, айт

айтты


айтшы 

айта қаларлық айтулы 

айтусыз 

айтушы

айтушылық, айтушылығы

айтуынша

айтұяқ

айтшыласу, айтшыласса, 

айтшыласшы 

айтшылау 

айтылмыш 

айтылу

айтылыну, айтылынбау, 

айтылынған айтым 

айтымпаз

айтыну(жерг.), айтынбау, 

айтынған айтып-айтпай, айтып-айтпай не 

керек 


айтыс, айтыс ақыны 

айтыс өлеңайтыскер

айтыскерлік, айтыскерлігі 

айтыс-керіс, айтыс-керісі 

айтыс-кеш, айтыс-кеш өткізу 

айтысқұмар

айтысқұмарлық, айтысқұмарлығы

айтысқыш

айтысқыштық, айтысқыштығы

айтыссыз

айтыс-талас

айтыс-тартыс

айтыс-тартысты

айтыстыру

айтысу, айтысса, айтысшы

айтысушы

айуан, айуанға

айуанат

айуандай

айуандық, айуандығы 

айуанша

айуаншылық, айуаншылығы 

айхай (од.), айхай, дүние 

ай-шай, ай-шайға қарамау

ай-шай жоқ ай-шайсыз 

айшалғы

айшалық (сөйл.), айшалығы, 

айшалық тию айшық, айшығы

айшық мүйіз

айшық мүйіз ай серке 

айшықгүл (қолөнер) 

айшықсыз 

айшықтай 

айшықталу

айшықтану, айшықтанбау, 

айшықтанған айшықтасу, айшықтасса 

айшықтату 

айшықтау

айшықты, айшықты сөз 

айшықтылық, айшықтылығы 

айшылық, айшылық жер 

айығу, айық, айығады

айыз, айызы айызы қану 

айы-күні, айы-күні жету 

айық (жерг.), жүзі айық 

айық (жерг.), айық па, мас па? 

айықтырғыш 

айықтыру 

айыл, айылы 

айылбас 

айылдау 

айылды

айылжапырақ: айылжапырақ 

сүйсін (өс.) айылжуа (өс.) 

айылқияқ (өс.), айылқияғы 

айылқоға (өс.) 

айылқұр 

айыл-тартпа

айыл-тұрман, айыл-тұрманға 

айылша (қолөнер) 

айым (қаратпа) 

айым-қайым (фольк.),басы еді 

өлеңімнің айым-қайым айына

айында, айында бір 

айында-жылында 

айып, айыбы

айыбын бетіне басу

айыбын жуу

айыбын мойнына алу

айыбын мойнына салу

айып ауу


айып көру

айыпқа алу

айыпқа бұйырмау

айыпқа тартылу

айып етпеу

айып салу

айып тағу

айып таңу

айып тарту 

айып-ақша

айып-анжы, айып-анжы беру 

айыпдоп (спорт),айыпдобы

айыпкер

айыпкерлік, айыпкерлігі 

айып-кінә, айып-кінә тағу 

айып-қиып, айып-қиыбы 

айыппұл 

айыпсыз

айыпсыздық, айыпсыздығы 

айыптағушы 

айыптағушылық, 

айыптағушылығы айыпталу 

айыпталушы 

айыптар, айыптар болу 

айыптарлықтай 

айыптату, айыптатшы 

айыптас

айыптау, айыптау актісі (заң) 

айыптаушы

айыптаушылық, айыптаушылығы 

айыптұрақ, айыптұрағы 

айыпты, айыпты мал 

айыптылық, айыптылығы 

айыптысыну, айыптысынбау, 

айыптысынған айып-шам, айып-шамы жоқ 

айыпшыл 

айыр, айыры

айыр балақ

айыр бота

айыр ер


айыр көмей

айыр қалпақ

айыр қаспақ

айыр сақал

айыр түйе 

айыр (өс.), айыры 

айыр-айқас 

айырбақай (мал ауруы)

айырбас, айырбас бағамы

айырбас қоры

айырбас құны

айырбас сарайы (көне) айырбасталу

айырбасталым, айырбасталым 

құқық 


айырбастатқызу, 

айырбастатқызса, 

айырбастатқызшы 

айырбастату 

айырбастау 

айырбасшыл 


айырбез (мед.) 

айырған: айырған алтын 

айырған май айырғы (құрал) 

айырғысыз 

айырғыш (құрал) 

айырқам (жерг.) 

айырқанат (бейн., ұшақ) 

айырқұйрық, айырқұйрығы (зоол.)

айырқұйрық: айырқұйрық 

қарлығаш (зоол.) айырлану, айырланбау, айырланған

айырлау 

айырма

айырма (мал ауруы) 

айырмасыз

айырмашылық, айырмашылығы 

айырмыс (сөйл.) 

айырмүйіз (зоол.) 

айырөркеш: айырөркеш түйе 

айырсадақ, айырсадағы 

айырту, айырт, айыртты, айыртшы 

айыртұяқ (сөйл.), айыртұяғы, 

айыртұяқ мал айыртұяқты

айыртығын (тех.), айыртығынға 

айыр-тырма 

айыру, айыр

айырады


айыру аппараты

айырып алғысыз айырулы (поэт.) 

айырушы 

айырша (сөйл.)

айырша без айыршы

айыршық, айыршығы 

айырылу

айырылыс, айырылысы 

айырылыс қазан (этн.) айырылысу, айырылысса 

айырым, айырымы, айырым белгі 

(лингв.) 

айырысу, айырысса, есеп айырысу

академизм

академик, академикке, академии 

академия

академиялық, академиялық есу

академиялық жыл

академиялық сағат 

академиялық сарын

академиялық театр 

акарицидтер (мед.) 

акарология 

акбар (діни)

аквакешен, аквакешенге 

акваланг, аквалангіге, аквалангісі 

аквамарин (мин.), аквамаринге 

акваметрия

акварель, акварельге, акварелі 

аквариум, аквариумға

аквариумы 

аквариум балықтары 

аквариумшы 

акватория

акинак (көне), акинакқа, акинагы 

аккомодаттану (биол.),

көз аккомодаттануы аккомпанемент 

аккомпаниатор 

аккорд, аккордқа, аккорды, 

аккордтар

аккорд жалақы(экон.) 

аккордеон, аккордеонға 

аккордтық, аккордтық ақы 

аккредитация 

аккредитив, аккредитивке, 

аккредитиві аккредитивтік 

аккредиттелу 

аккредиттеу 

аккузатив (лингв.) 

аккумулятор 

аккумуляторлы 

аккумуляторшы 

аккумуляттану (терм.), теңіздік 

аккумуляттану аккумуляция 

акпинол (биол.) 

акр, акрға, акры 

акрижин (мед.),акрижинге 

акрил, акрилге, акрилі 

акрилаттар (хим.) 

акробат 

акробатика 

акробатикалық 

акробаттық 

акроөлең (әдеб.) 

акрополь ( сәулет), акропольға, 

акрополі акселератор 

акселерация 

акселерометр 

аксельбант (эск.) 

аксессуар

аксиология (филос.) 

аксиома

аксиомалық, аксиомалық әдіс 

аксиомасыз 

акт, актіге, актісі, акт залы 

акт-ереже

актер, актерге, актері 

актердей

актерлік, актерлігі актерлік өнер 

актив, активке

активі


актив иммунитет

актив мүше

актив сөз

актив шот активизм

активист, активиске, активисі, 

активистер активті, активті кедергі

активті көмір

активті қатар

активті қуат

активті турбина 

активтік

актиний (хим.),актинийге, актинийі

актиния (өс.)

актинограф,  актинографқа, 

актинографы актиноидтер 

актинолит 

актинометр 

актиномикоз (мед.) 

актриса 

актілеу 

актілі 

акула

акупунктура (мед.)

акупунктуралық

акустика

акустикалық, акустикалық жүйе, 

акустикалық фонетика акушер, акушерге, акушері 

акушерлік, акушерлігі 

акцент, акцентке, акценті 

акцентсіз 

акцентті 

акценттік

акцентология (лингв.) 

акцентуация

акцентуациялық, акцентуациялық

кешен


акцепт, акцептіге, акцептісі 

акцепттелу (экон.) 

акцептілік, акцептілік банк 

акцептілік вексель

акцептілік несие 

акцептісіз, акцептісіз төлемдер 

акцессориялар 

акциз, акцизге, акцизі 

акцизделу (экон.) 

акциздік

акционер, акционерге, акционері 

акционерлік, акционерлік банк

акционерлік капитал

акционерлік қоғам

акционерлік меншік акция

Ақ (поэт., құдай), жаратқан Ақ 

ақ, ағы 

ақ адал 


ақ адал мал 

ақ адыр ақ айыл 

ақ ала (түс) 

ақ алабота  

ақ алмас 


ақ алтын 

ақ алып шығу 

ақ арақ 

ақ аяң 


ақ аю 

ақ байлау 

ақ бақай 

ақ балта 

ақ балтыр 

ақ банды


ақ бас, ақ бас адам

ақ басқұр

ақ басу

ақ бата


ақ баталы

ақ бауыр


ақ бауыр құрық

ақ бауырсақ

ақ безер де көк безер

ақ белбеу

ақ берен

ақ бесік


ақ бет

ақ боз


ақ боз ат

ақ боз үй

ақ болат

ақ болу


ақ боран

ақ борық


ақ борықтай

ақ босаға 

ақ бота 

ақ бөпе 


ақ бөрте 

ақ бурыл 

ақ бұйрықты өлім 

ақ бұлақ 

ақ бұлт 

ақ білек 

ақ гвардияшы 

ақ дастарқан 

ақ дән

ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс ақ домбыра 

ақ еділ қылықты 

ақ ерке 

ақ етек 


ақ жағал 

ақ жалау 

ақ жал толқын 

ақ жалын 

ақ жамбы 

ақ жамылу 

ақ жан 

ақ жаулық ақ жаулықты ана 

ақ желкен 

ақ желімсабақ 

ақ жолақ 

ақ жолға салды 

ақ жорға ақжүз 

ақ жүзді ақ жын (діни) 

ақ келбет ақ киіз

ақ киізге көтеру 

ақ көбейсін (тілек) 

ақ көбігі шығу 

ақ көбік 

ақ көбіршік 

ақ көйлек

ақ күн тусын (тілек)

ақ кіреуке 

ақ кіру 

ақ қабақ 

ақ қағаз 

ақ қалмақ 

ақ қанат 

ақ қар, көк мұз 

ақ қасқа 

ақ қой қаны 

ақ қоян 

ақ құба 


ақ құбақан 

ақ құс (поэт.) 

ақ құшақ 

ақ құю (ырым)

ақ қырау 

ақ қыш 


ақ май

ақ мақтадай (поэт.) ақ мал 

ақ малта 

ақ малтасын езу 

ақ мамық 

ақ маңдай (поэт.) 

ақ махаббат 

ақ найза 

ақ нәсіл 

ақ неке 

ақ нөсер 

ақ отау 

ақ өткел 

ақ парақ

ақ патша (тар. сөйл.) 

ақ пен қара

ақ пен қызыл арасы (бейне.) 

ақ сабан 

ақ сабын 

ақ сазандай 

ақ сайтаны ұстады 

ақ сақалды, сары тісті 

ақ самай ақ самайлы

ақ сандық, ақ сандықтың ішінде 

көк сандық

ақ сарғылт 

ақ сары


ақ сауыт (поэт.) 

ақ сәуле 

ақ селдір бөз 

ақ семсер 

ақ сиса 

ақ собық 

ақ сортаң 

ақ сөзді 

ақ сөйлеу

ақ стрептоцид (мед.)

ақ суоты (өс.) 

ақ сұр 


ақ сүңгі 

ақ сүт 


ақ сүт беру 

ақ сүтін ақтау 

ақ сүтін кешті 

ақ сүтін көкке сауды 

ақ сырық мылтық 

ақ тамақ (поэт.) 

ақ таң (поэт.) 

ақ тас 


ақ теңге 

ақ теңіз


ақ тер, көк тер болу 

ақ төс (экспр.) 

ақ төсек (экспр.) 

ақ ту (ақ жалау) 

ақ тұяқ

ақ түйе: ақ түйенің қарны жарылғанкүн 

ақ түсті 

ақ түсу 

ақ тылсым 

ақ тымық 

ақ тілек 

ақ тілеу 

ақ ұлпа 


ақ ұн (сөйл.) 

ақ үй (көне) 

ақ үстінен қара тану 

ақ шабдар

ақ шайтан (стиль, экспр.)

ақ шалу


ақ шаңқан

ақ шарбы бұлт

ақ шатыр

ақшаш


ақ шаш абыройын сату 

ақ шашты


ақ шашты ана (экспр.) 

ақ шашымен 

ақ шәйнек

ақ шәулі 

ақ шегір 

ақ шегір бүркіт 

ақ ши (қолөнер) 

ақ шуақ (экспр.) 

ақ шулан 

ақ шұбар 

ақ шың 

ақ халат ақ халаты 

-ақ (шыл.) бір-ақ, осы-ақ  

ақа(аға) (айыр) (зат. жерг.) 

ақаба, ақаба су

ақаба суды тазарту (сушар.)

ақаба сумен суармалау

ақаба су тұнбасы ақай, ақай ат 

ақай: ақай жоқ, тоқай жоқ 

ақай-тоқай 

ақайран, ақайран болу 

ақайрандалу

ақайрандану, ақайранданбау, 

ақайранданған ақайрауық(өс.), ақсайрауығы 

ақақаулас (ахахаулас) 

Каталог: uploads -> files
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Қоғамдық қатынас құралы ретінде тіл бірнеше формада өмір сүреді. Әдеби тіл
files -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
files -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
files -> І. Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №2-3 /2013
files -> Бекітілді/утвержден
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
files -> №3 (120) 11 ақпан, 2016 жыл АҢдатпа 10 бет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет