Орфографиялық СӨздікжүктеу 1.84 Mb.
Pdf просмотр
бет7/88
Дата19.02.2017
өлшемі1.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   88

алқындыру

алқын-жұлқын

алқынту, алқынт, алқынтты

алқыну, алқынбау, алқынған

алқынып-жұлқыну

алқыныс

алқыорақ(жерг.), алқыорағы

аллалау

аллалы

алласыз

аллашыл

аллашылдық, аллашылдығы 

аллегория

аллегорлау (әдеб.), аллегорлау 

тәсілі


аллегро, аллегроға, аллегросы 

аллерген, аллергенге

аллергия 

аллергиялық 

аллерголог, аллергологке, 

аллергологіаллергология 

аллергологиялық 

аллея, аллеяға 

аллеялы 

аллеясыз 

аллигатор (зоол.) 

аллитерация (лингв.) 

алло

аллонж, аллонжға, аллонжы 

аллопатрия (виол.) 

аллотропия 

аллотроптық (хим.) 

аллохтон (геол.), аллохтонға 

аллофон (лингв.),аллофонға 

аллювий (геогр.),аллювийге, 

аллювийі алма, алма бет, 

алма жемірі

алма көбелегі (зоол.) алмаағаш, алмаағаш бағы 

алмағайып 

алмадай 

алмажегі 

алма-жеміс 

алма-кезек

алмақ, алмақтың бермегі бар 

алмақабақ (жерг.),алмақабағы 

алмақақ, алмақағы 

алмаласу, алмаласса, алмаласшы 

кезек-кезек алмаласу алмалату (жерг.),алмалатшы 

алмалау 

алмалы

алмалы-салмалы

алман-салық, алман-салығы 

алма-өрік, алма-өрігі 

алмас, алмас қылыш 

алмас, алмас өркеш түйе 

алмасоқ (жерг.),алмасоқ 

тоқпақтасу алмастай 

алмастырғыш 

алмастырылу 

алмастыру

алмасу, алмасса, алмасшы, алмасу 

реакциясы алмауыт, алмауыты 

алмаұрық (кәс., қауын), 

алмаұрығы алмұрт 

алмұрттай 

алмұртты

алмұртшөптер (бот.) 

алогизм, алогизмге, алогизмі 

алоэ (өс.), алоэге, алоэсі 

алп, алп, алп басу 

алпамса, алпамса денелі 

алпамсадай 

алпаңдау 

алпар

алпауыз, алпауызы

алпауыт

алпауыттай

алпауыттық, алпауыттығы 

алпыс, алпыс бір,

алпыс екі тамыр

алпыс жылдық 

алпыс-жетпіс 

алпыстық 

алпысыншы 

алсары

алсын (жерг.),алсын шөп 

алсындау 

алсынды 

алтайтану (ғыл.) 

алтайтанушы 

алтайы, алтайы долана, алтайы 

қызыл түлкіалтатар (мылтық) 

алтау

алтаяқ (әдеб.), алтаяғы 

алтаяқ (киіз үйдің түрі), алтаяғы 

алтаяқты (әдеб.) 

алты, алты айлық

алты айшылық жер

алты алаш (көне)

алты қанат үй

алты құлаш ақ найза

алты қырлы

алты сан алаш (көне)

алты-алтыдан

алтыбақан, алтыбақан алауыз 

алтыбақан (ойын),алтыбақанға 

алтыбасар (ойын) 

алтыбуынды

алтығу (жерг.),алтық, алтығады 

алты-жеті

алтықана (жерг., өс.) 

алтылық, алтылығы 

алтын, алтынға, алтын дән, алтын 

жамбы, алтын медаль алтынбалық (зоол.), алтынбалығы 

алтын-валюта, алтын-валюта 

қоры (экон.) алтындай

алтындай-алтындай

алтындалу

алтындану, алтынданбау, 

алтынданған алтындату, алтындатшы 

алтындатылу 

алтындау 

алтынды 

алтындық 

алтын-күміс 

алтынкүрек (жел аты), 

алтынкүрегі алтынқабақ (ойын),алтынқабағы 

алтынтамыр (өс.) 

алтынтой

алтыншар (өс.) 

алтыншы

алтыншыбық (сөйл.), 

алтыншыбығы алтыншыл 

алтыным (қаратпа) 

алтын-інжу 

алу, ала жөнелу

ала қашу


алып бару

алып келу

алып ұшу 

алу (мат.), алу амалы 

алуа

алуан, алуан түрлі 

алуан-алуан 

алуандас 

алуа-шекер

алужын (өсі), алужынға 

алулы

алунит, алунитке, алуниті 

алушы

алхимик, алхимигі

алхимия

алхимиялық

алхимияшылдар

алхоры

алша

алшайту, алшайт, алшайтты 

алшақ, алшақ басу, алшақ мүйіз 

алшақ-алшақ 

алшақта (үст.) 

алшақталу

алшақтану, алшақтанбау, 

алшақтанған алшақтату, алшақтатшы 

алшақтау

алшақтық, алшақтығы 

алшалғы (жерг.) 

алшалғыш (жерг.)

алшаң, алшаң басу 

алшаң-алшаң, алшаң-алшаң ету

алшаңдату, алшаңдатшы 

алшаңдау

алшаю, алшай, алшаяды, алшаюы

алшы, алшы түсу

алшын, алшын шөп

алшындай

алшынды

алшысынан, асығы алшысынан 

түсу


алық (тар.),алығы алық алу 

алым, алымы 

алым (тар.), алым алу, алым 

жинау, алым тартқызу алым-берім 

алымды

алымдылық, алымдылығы 

алым-жұлым 

алым-қазына 

алымқор

алымқорлық, алымқорлығы 

алымпаз

алымсақ, алымсағы 

алым-салық, алым-салығы 

алым-салықсыз 

алым-салым

алым-сатық, алым-сатығы 

алымсыну, алымсынбау, 

алымсынған алымшы

алым-шығын, алым-шығынға 

алымыр (сөйл.) 

алыну, алынбау, алынған 

алындыру 

алып, алыбы, 

алып ғаламшарларалып көртышқан (зоол.) 

алып қалқаншалылар (зоол.)

алып қарға (зоол.)

алыпқашпа, алыпқашпа сөз 

алып-салу

алыпсатар, алыпсатар сауда 

алыпсатарлық, алыпсатарлығы

алыпсоқ, алыпсоқ төбет 

алыптай

алыптық, алыптығы 

алыпұшпа, алыпұшпа мінез 

алыс, алысқа бару

алысқа көз жіберу

алыстан болжау 

алыс-алыс 

алыс-беріс 

алыс-жақын 

алыс-жақындық, алыс- 

жақындығы алыс-жуық 

алыс-жұлыс 

алыс-жұлыссыз 

алыс-жырақ 

алыспақ, алыспағы 

алыссыну, алыссынбау, 

алыссынған алыста

алыстану, алыстанбау, алыстанған 

алыс-тартыс 

алыстату, алыстатшы 

алыстау

алыстық, алыстығы 

алыстыру 

алысу, алысса қол алысу 

алысушы 

алысшыл

алысып-жұлысу, алысып-жұлысса

алысып-тырысу, алысып-тырысса 

альбатрос

альбедо (физ.), альбедоға, 

альбедосы альбинизм

альбинос, альбиносқа, альбиносы 

альбом

альбомдық, альбомдық лирика 

альбумин, альбуминге, альбумині 

альванит, альванитке, альваниті 

альвеококк (мед.),альвеококқа, 

альвеокогы альвекоккоз (мед.)

альвеола

альвеолалық (анат.), альвеолалық 

ауатамырша, альвеолалық өзек, 

альвеолалық қапшық 

альгицидтер 

альгеология (бот.) 

альгеологиялық (бот.)

альдегидтер (хим.) 

альманах, альманахқа, альманахы 

альмандин (геол.), альмандинге, 

альмандині альпапка (зоол.) 

альпарм (экон.) 

альпениток, альпенитокке, 

альпенитогі альпинарий (геогр.), альпинарийге,

алышнарийі альпиниада (спорт.)

альпинизм

альпинист, алышниске, альпинисі, 

альпинистер альпинистей 

альпинисше 

альт, альтқа, альты 

альтерация (муз.) 

альтиметр

альтруизм, альтруизмге, 

альтруизмі альфа

альфа-бөлшек, альфа-бөлшегі 

альфа-сәуле (физ.) 

альфа-спектрометр (физ.), альфа-

спектрометрге, альфа- спектрометріальфа-ыдырау (физ.) 

альфенол (хим.), альфенолға, 

альфенолыальюмель (хим.), альюмельге, 

альюмелі альянс, альянсқа, альянсы 

алюминат (хим.) 

алюминий, алюминийге, 

алюминийі алюминийлену, алюминийленбеу, 

алюминийленгеналюминийлеу 

алюминийлі 

алюминотермия 

алюмсиликаттар 

амазонит (геол.), амазонитке, 

амазониті амал (ескіше ай аты) 

амал, амал жоқ амал қанша 

амал-айла 

амал-айласыз 

амалдай

амалдану, амалданбау, амалданған

амалдау

амалкеш

амалқой

амалсоқтау

амалсыз

амалсыздан, амалсыздан көну

амалсыздық, амалсыздығы

амал-тәсіл

амалшы

амалшыл

амалшылық, амалшылығы

амальгама

амальгамалау (экон.)

амал-іс

аман

аманат, аманат ақша

аманат құда

аманат қылу

аманат сақтау

аманат тапсыру 

аманатталу

аманаттану, аманаттанбау, 

аманаттанған аманаттау 

аманаттаушы

аманаттық, аманаттық мандат 

амандастыру

амандасу, амандасса, амандасшы 

амандау, жанын амандау 

амандық, амандығы

амандық-саулық, амандық- 

саулығы 


аман-есен

аман-есендік, аман-есендігі 

аман-сау

аман-саулык, аман-саулығы

аманшылық, аманшылығы

амбистома (зоол.)

амбразура

амбулатория

амбулаториялық

амеба

амебалық

амебиаз (мед.)

америкалық, америкалықтар 

аметист, аметиске, аметисі, 

аметистер амилоза (хим.) 

амилопектин (хим.) 

амин, амин қышқылдары (хим.) 

аминодонттар (зоол.) 

аминопептидаза (хим.) 

аминопласт, аминопласқа, 

аминопласы, аминопластар аминотраисфераза (хим.)

амитоз (хим.), амитозға, амитозы 

аммиак, аммиакқа, аммиагы, 

аммиак силитрасы, аммиак суы аммонал

аммоний, аммонийге

аммонийі


аммоний қосылыстары

аммоний нитраты

аммоний сульфаты

аммоний фосфаттары аммонит (хим.), аммонитке, 

аммониті аммофос (хим.), аммофос цехы 

аммофосшы 

амнезия 

амортизатор 

амортизация

амортизациялық, амортизациялық

жарна, амортизациялық кезең, 

амортизациялық қор 

аморф, аморф дене 

аморфты 

аморфтық

ампелография (биол.)

ампер 

амперметр 

ампер-орам 

ампер-сағат 

ампир, ампирге, ампирі 

амплиация (экон.), амплиацияға, 

амплиациясы амплитуда 

амплитудалық 

амплуа

ампулалық, ампулалық бездер, 

ампулалық қырлар ампутация 

амузия

амфибия (зоол.) 

амфибол (хим.)

амфитеатр, амфитеатрға, амфите-

атры 


амфора

ана, ананың ақ сүтімен ант ету 

ана сүті аузынан кеппеу

 ана сүтімен кіру

 ана сүтімен сіңу

 ана сүтін ақтау

 ана тілі ана, ана жақ, ана жолғы 

анабазин (хим.), анабазинге, 

анабазин сульфаты анабиоз (биол.), анабиозға, 

анабиозы анаболдану (биол.), анаболданбау, 

анаболданған анаболизм (биол.),анаболизмге, 

анаболизмі анаген (биол.), анагенге 

анаграмма 

анағұрлым

анада

анадағы

анадағыдай

анадай

анадай-мынадай 

анажан (экспр.) 

анайы

анайылық, анайылығы 

анаконда (зоол.)

аналау 

аналас

анализ, анализге, анализі 

анализатор (биол.) 

анализдеу 

анализдік

аналитик, аналитикке, аналитигі 

аналитикалық, аналитикалық 

байланыс (лингв.)

аналитикалық геометрия 

аналитикалық модель 

аналитикалық тілдер (лингв.) 

аналитикалық философия 

аналитикалық форма (лингв.) 

аналитикалық химия аналогия (филос.) 

аналогиялық 

аналы

аналы-балалы 

аналық, аналығы

аналық бу

аналық гүл

аналық қамқорлық

аналық қауым

аналық сезім

аналық тек 

анальгетиктер (мед.) 

анальгин, анальгинге 

ана-мына (сөйл.) 

ананас (өс.) 

анандай (сөйл.) 

анапест, анапеске, анапесі, 

анапестер анар

анаргүл (бот.) 

анардай 

анартас (мин.)

анархизм

анархист, анархиске, анархисі, 

анархистер анархистік 

анархия 

анархиялық 

анасыз

анасыздық анасыздығы

анатек (тар.), анатекке, анатегі

анатоксин (мед.),анатоксинге

анатом

анатомия

анатомиялық

анау

анау-мынау 

анафаза (биол.) 

анафилаксия (мед.) 

анафора (әдеб.) 

анахронизм, анахронизмге, 

анахронизмі анаш (экспр.) 

анаша

анаэроб (биол.), анаэробқа, 

анаэробы, анаэробтар анаэростат (биол.) 

анбар (зоол.) 

ангар (авиац.)

ангидрид, ангидридке, ангидриді, 

ангидридтер ангина (мед.)

ангиома (мед.) 

ангор, ангор ешкі 

анда, анда тұр 

андау

андағайлау

андағы-мұндағы (сөйл.)

андаза (көне), андаза мылтық

андай-мұндай

андалату

андалау

андалузит (мин.),андалузитке, 

андалузиті анда-мұнда 

анда-санда 

андезит (геол.)

андеррайтер (экон.), андеррайтер-

ге, андеррайтері андрагогика (пед.) 

андрогоним, андрагонимге, 

андрагонимі андыз (ос.) 

анебризма (мед.) 

анекдот 

анекдоттық

анемометр, анемометрге, 

анемометрі анемометтер (геол.)

анестезиолог, анестезиологке, 

анестезиологі анестезиология 

анестезия (мед.) 

анжам (көне) 

анжыма

анжыр (сушар.),анжыр жүруі, 

анжыр кептемесі, анжыр қашыртқыанжырлану, анжырланбау, 

анжырланған анизотропия (физ.)

анизотропты, анизотропты 

таужыныс


анизотроптық (физ.) 

анилин, анилинге 

анимализм (өнер.),анимализмге, 

анимализмі анималистік, анималистік жанр 

анимация 

анимизм (филос.)

анимистік 

анион, анионға 

анионды, анионды жинағыш 

анис, аниске, анисі 

анкер (тех.),анкерге, анкері 

анкилостома (мед.)

анклав (тар.),анклавқа, анклавы 

аннал (тар.) 

аннексия

аннигиляция (физ.) 

аннотация

аннуитант(экон.),аннуитантқа,

аннуитантты, аннуитанттар аннуитет (экон.) 

аннуитеттік, аннуитеттік 

сақтандыру анод, анодқа, аноды, анодтар 

аномалды (терм.),аномалды 

балалар 


аномалия (терм.) 

аноним, анонимге, анонимі 

анонс, анонсқа, анонсы 

анорганикалық, анорганикалық 

қосылыстар, анорганикалық химия анофелес (зоол.) 

ансамбль, ансамбльге, ансамблі 

ансамбльдік 

ансан (көне.),ансанға 

ансар (діни) 

ансат (көне.)

ант, ант aлу

ант ату


ант аттау

ант байлау

ант беру

ант беруші

ант берісу

ант бұзу


ант ету

ант қылу


ант салу

ант соғу


анттан таю

ант ішу


антаблемент (сәул.),антаблементке,

антаблементі антагонизм, антагонизмге, 

антагонизмі антагонистік 

анталасу, анталасса 

анталау

антатқан, антатқанға 

антбұзушылық, антбұзушылығы 

антенна 

антенналы

антеридий (бот),антеридийге, 

андеридийі антерринум (бот.),антерринумга, 

антерринумы антетан (мед.),антетанға 

антиапекс (астр.),антиапекске, 

антиапексі антиаритмикалық (мед.) 

антибактериялық (биол.) 

антибиотик, антибиотикке, 

антибиотигі антибиотиктік (мед.) 

антибөлшек, антибөлшегі 

антивирус,антивирусқа

антивирусы антивирустық (инф.), 

антивирустық бағдарлама антигелий (физ.),антигелийге, 

антигелийі антиген (биол.),антигенге 

антигендік

антигистамин 

(мед.),антигистаминге 

антигистаминді 

антиғаламдастыру

 антиғаламдастырушы 

антидарвинизм 

(биол.),антидарвинизмге, 

антидарвинизмі антидене (биол.)

антидүние 

антидүниелік 

антизат

антиимпериалистік

антик (тар.),антикке, антигі 

антиквар, антиквар бұйымдар 

Каталог: uploads -> files
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Қоғамдық қатынас құралы ретінде тіл бірнеше формада өмір сүреді. Әдеби тіл
files -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
files -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
files -> І. Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №2-3 /2013
files -> Бекітілді/утвержден
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
files -> №3 (120) 11 ақпан, 2016 жыл АҢдатпа 10 бет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   88


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет