Орфографиялық СӨздікжүктеу 1.84 Mb.
Pdf просмотр
бет9/88
Дата19.02.2017
өлшемі1.84 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   88

арбаулы

арбаушы

арбаушылық, арбаушылығы 

арбауыш, арбауыш таяқ 

арбашы

арбашық, арбашығы 

арбима

арбитр, арбитрге, арбитрі 

арбитраж

арбиту, арбит, арбитты

арбию, арби, арбияды, арбиюы

арбутин, арбутинге

аргентин (этнон.), аргентиндер

аргиллит

аpгo

аргон, аргонға

аргонавт, аргонавқа, аргонавы 

аргумент, аргументке, аргументі 

арғалы 

арғамжы 

арғы, арғы ата

арғы жақ


арғы заты

арғы күні арғы-бергі 

арғымақ, арғымағы 

арғымақтай 

арғымақ-тұлпар 

арда, арда бала, арда ему, арда өсу 

ардагер, ардагерлер алқасы 

ардағым (атауыш)

ардақ, ардағы, ардақ тұту 

ардақталу 

ардақтату 

ардақтау 

ардақтаулы 

ардақтаушы 

ардақты, ардақты ана 

ардақтылық, ардақтылығы 

ардақтым (экспр.) 

ардалану, ардаланбау, ардаланған 

ардансу, ардансы, ардансиды 

ардаңдау

ардың-күрдің (сөйл.) 

ареал

ареалдық, ареалдық лингвистика 

арена, аренаға шығу 

ареналық

аренвирус (биол.), аренвирусқа, 

аренвирусы ареометр (физ.), ареометрге, 

ареометрі ареопак (тар.),ареопакқа, 

ареопагы


арестант (заң), арестантқа, арес-

танты, арестанттар аржа (жерг.)

аржайы (жерг.) 

аржию (сөйл.), аржи, аржиады, 

аржиюы 


арзан, арзанға, арзанға түсу, арзан 

сөз, арзан сөйлеу арзандатқызу, арзандатқызса, 

арзандатқызшы арзандату, арзандатшы 

арзандатылу 

арзандау

арзандық, арзандығы 

арзанқол, арзанқол бұйым 

арзанқолды 

арзан-қымбат

арзаншылық, арзаншылығы 

арзу, арзы, арзиды, арзуы 

арзу (көне, ынтық), арзу болу, арзу 

қылу 


арийлер (тар.) 

ар-иман, ар-иманға 

ар-инабат

ариозо (муз.),ариозоға, ариозосы 

аристократ (тар.) 

арифметика

арифметикаландыру (мат.) 

арифметикалық, 

арифметикалық блок (инф.)

арифметикалық жабдық 

арифметикалық прогрессия арифмометр, арифмометрге, 

арифмометрі ария

арка (архитек.) 

аркалы (тех.),аркалы бөгет 

аркалы шеген аркоз (геол.),аркоз құмтасы (геол.) 

арктика (геогр.) 

арктикалық 

арқа, арқаға аяздай бату, 

арқаға қағу

арқадан ұру арқа жазу

арқа жүзбеқанат (зоол.) 

арқаны кеңге салу 

арқаны пірге сүйеу

арқа омыртқа 

арқа сүйер 

арқа сүйеу 

арқа сүйеу айту 

арқасы алыну 

арқасы бар 

арқасы босау

арқасы құрысу 

арқасы қызу 

арқасы мұздау 

арқасына жүк арту 

арқасынан жүк түсу 

арқасынан таспа тілу 

арқасын сылу 

арқасын төсеу 

арқасы ұстау 

арқа таңу 

арқа таяныш 

арқа тұту 

арқа тіреу арқа-басы

арқа-етек, арқа-етегі кеңу

арқа-жарқа, арқа-жарқа болу

арқа-жеңі

арқайын (жерг.)

арқал (зоол.)

арқалай

арқаландыру

арқалану, арқаланбау, арқаланған 

арқаласу, арқаласса 

арқалату 

арқалау

арқалы, арқалы тон 

арқалық, арқалығы 

арқалықсыз 

арқалықтай 

арқамшы (құрал) 

арқан, арқанға 

арқан байлау 

арқан бойы

арқанда ару 

арқанда жүру 

арқанда өсу 

арқан керу 

арқан қию 

арқан құру 

арқан тағу 

арқан тастау 

арқан ширату арқанаттау (ойын) 

арқанбалық (зоол.), арқанбалығы 

арқандай 

арқандалу 

арқандату 

арқандау 

арқандаулы

арқанды, арқанды ара (тех.) 

арқан-жіп, арқан-жібі 

арқан-жіпсіз

арқансауыт (көне), арқансауыты 

арқантартпақ (ойын), 

арқантартпағы арқантартыс (сөйл.) 

арқанша 

арқаншы

арқар, арқар шақша 

арқарбұйырғын (өс.), 

арқарбұйырғынға арқардай

арқаржалақ, арқаржалағы 

арқаржапақ (өс.),арқаржапағы 

арқаржусан (өс.),арқаржусанға 

арқарлық

арқар-меринос, арқар-меринос 

қойы


арқармүйіз (қолөнер),арқармүйізі

арқарша

арқасыз

арқасында, соның арқасында 

арқатану, арқатану қылу 

арқатұтушылық, 

арқатұтушылығы арқау, арқау ету 

арқау жіпарқаудай

арқау-желі

арқаулап

арқаулы

арқаулық, арқаулығы 

арқау-өзек, арқау-өзегі 

арқаусыз 

арқауылдай 

арқылы 

арқын-жарқын 

арқырасу, арқырасса 

арқырату 

арқырау 

арлан, арланға 

арлан қасқыр арланғыш 

арландай 

арландыру

арлансу, арлансы, арлансиды 

арланту, арлант, арлантты, 

арлантса арлану, арланбау, арланған 

арлау: арын арлау 

арлы

арлы-берлі 

арлылық, арлылығы 

арма (амандасу) 

армай-талмай 

арман, арманға 

арман болу 

арман ету 

арман қалмау 

арман қуу 

арман қылу 

арманы болмау 

арманы жоқ 

арманына жету 

арманда, арманда болу 

арманда кету 

арманда қалу 

армандағыш 

армандай 

армандас 

армандау 

арманды

арман-қиял, арман-қиялға

арман-мақсат

арман-мұң

арман-мұрат

арман-мүдде

арман-ой

армансыз

арман-тілек, арман-тілегі 

арман-үміт 

арманшы 

арманшыл

арманшылдық, арманшылдығы 


арматура 

арматуралық 

арматурашы 

арматурашылық, 

арматурашылығы армия,армияға шақырылу 

армиялық

армресслинг, армресслингіге, 

армресслингісі армян(этнон.), армянға, армяндар 

арна, арнасынан аспау 

арнасына сыймау 

арнасына түсу 

арна табу арнайы 

арналас 

арналау 

арналу 

арналы

арналық, арналық деңгей 

арналық өзгерістер 

арналық тасындылар 

арналық шашылымдар 

арналық эрозия 

ар-намыс, ар-намысы 

арнасыз 

арнау

арнаулы, арнаулы әскер 

арнаулы барлау 

арнаулы зейнетақы 

арнаулы оқу орныарогенез

арп, арп ету

арпа, арпа ұны

арпабас(өс.)

арпа-бидай

арпабоз (өс.)

арпаған (өс.), арпағанға

арпакөже(тағам)

арпақ-тұрпақ

арпалау, арпалап баптау

арпалыс, арпалысы

арпалыстыру

арпалысу, арпалысса

арпамәдиян(биол.), арпамәдиянға

арпанан, арпананға

арпаң-тарпаң

арп-арп, арп-арп ету

арпасу, арпасу ішу

арпасыз

арпаталқан(тағам), арпаталқанға 

арпашөп(өс.), арпашөбі 

арпыл

арпылдасу, арпылдасса 

арпылдату 

арпылдау 

арпыл-тарпыл 

арс, арс ету 

арса, арса болу 

арсасы шығу арса-арса, арса-арса болу 

арса-арсасы шығу арсақай

арсалану, арсаланбау, арсаланған

арсалаң, арсалаң қағуарсалаңдау

арсаң, арсаң қағу

арсаң-күрсең

арс-арс, арс-арс ету

арсенал(эск.)

арсенаттар(геол.)

арсию, арси, арсияды, арсиюы

арс-ұрс, арс-ұрс ету

арсыз

арсыздану, арсызданбау, 

арсызданған арсыздық, арсыздығы 

арсы-күрсі 

арсыл 

арсылдақ 

арсылдау 

арсыл-күрсіл

арсыну, арсынбау, арсынған 

арт, артқа тарту 

артқа тастау 

арт қылу 

артта қалу 

арты ашылу 

арты бос 

арты кеніш


арты қайырлы болсын (тілек) 

артын ала 

артына салу 

артына сөз қалдыру 

артына топырақ шашу 

артына түсу 

артын беру 

артында тұяқ қалмау 

артын күту 

артын қысу 

артын ойлау 

артбаспай (сөйл., орындық) 

артезиан, артезианға 

артель, артельге, артелі 

артельдестіру 

артельдесу, артельдессе 

артериосклероз (мед.) 

артерия (мед.)

артериялық, артериялық жүйе 

артериялық қысым (мед.) артикль, артикльге, артиклі 

артикуляция

артикуляциялық, артикуляциялық

база 


артиллерия

артиллериялық, 

артиллериялық атыс

артиллериялық барлау 

артиллериялық дайындықартиллерияшы 

артист, артиске, артисі 

артқарақ 

артқы, артқы айыл 

артқы белдік (тех.) 

артқы бой 

артқы ми (анат.) 

артқы ішек (анат.) 

артқызу, артқызса, артқызшы 

артрит, артритке, артриті 

артроз (мед.) 

арттағы

арттақалушылық, 

арттақалушылығы арттыру 

арттырушы 

арттырылу 

арту, арт, артты 

арту-арту 

артулы 

артусыз 

артық, артығы 

артығымен қайыру 

артық болу 

артық етпеу 

артық кетпеу 

артық көру 

артық сөз 

артық туу артық-ауыс 

артық-кем

артықкетушілік, артықкетушілігі 

артықсыну, артықсынбау, 

артықсынған артықтау

артықтық, артықтығы 

артықша, артықша қасиет 

артықша туған артықшылық, артықшылығы 

артылу

артына-тартына

артыну, артынбау, артынған

артынша

артынып-тартыну, артынып-

тартынбау, артынып-тартынған артысу, артысса 

ару, ару қыз 

ару, ары, ариды 

аруақ, аруағы 

аруағы ату 

аруағы басу 

аруағы жар болу 

аруағынан айналу 

аруағына сиыну 

аруағын сыйлау 

аруағы риза болу 

аруағы ұстау 

аруақ аттау 

аруақ қону 

аруақ қысу 

аруақ сату 


аруақ ұру 

аруақ шақыру аруақсыз 

аруақтай 

аруақталу 

аруақтандырылу 

аруақтану, аруақтанбау, 

аруақтанған аруақты 

аруақшы 

аруақшыл 

аруана

аруанадай, аруанадай боздау

арудай

аруз (әдеб.)

арулану, аруланбау, аруланған 

арулау, арулап қою

арулық, арулығы 

ар-ұждан, ар-ұжданға 

ар-ұр, ар-ұр ету 

ар-ұят, ар-ұятын сақтау 

ар-ұятты 

арфа

архаизм, архаизмге, архаизмі

архаика

архаикалық

архантроптар

архебактериялар 

архегоний (бот.), архегонийге, 

архегонийі архей (геол.),архей эрасы 

археограф, археографқа, 

археографы археография 

археографиялық 

археозой, археозойға, археозойы 

археолог, археологке, археологі 

археология

археологиялық, археологиялық 

барлау


археологиялық ескерткіш 

археологиялық карта археоптерикс (зоол.), 

археоптерикске, археоптериксі архивариус, архивариусқа, архи-

вариусы 


архиепископ, архиепископқа, 

архиепископы архиерей (діни) 

архиерейлік

архипелаг, архипелагқа, архипе-

лага 


архитектоника 

архитектор 

архитектура 

архитектуралық 

архозаврлар (зоол.)

арша (ос.), арша ементұмсығы 

(зоол)

арша жазуы 

арша түтету 

арша: арқа еті арша 

аршадай

аршалану, аршаланбау, аршаланған

аршалау 

аршалы 

арша-парша

аршашыл: аршашыл құнақ (құс) 

аршу, аршы, аршиды 

аршығыштау 

аршыл

аршылан (көне) 

аршылу

аршыма: аршыма жыныстар (геол.)

аршын, аршын бой, аршын төс 

аршынбар (мата) 

аршындай 

аршындату 

аршындау 

аршынды

аршысу, аршысса, аршысшы 

аршыту, аршытшы 

ары, ары бағу, ары кету 

ары-бері 

арыз, арызы, арыз беру 

арыз беруші жақ 

арыз жазу 

арыз түсу арыздану, арызданбау, арызданған 

арыздастыру 

арыздасу, арыздасса 

арызкеш 

арызқағаз 

арызқой

арызқойлық, арызқойлығы

арызқор

арызқұмар

арызқұмарлық, арызкұмарлығы

арыз-мұң

арызсыз

арыз-шағым

арызшы

арызшыл

арызшылдық, арызшылдығы 

арық, арығы 

арық қазу арық, арық айтып, семіз шығу 

арық-арна 

арық-атыз 

арық-аш 

арықжалбыз (өс.) 

арық-жап (егін.),арық-жабы 

арықсыз

арықсыну, арықсынбау, 

арықсынған арық-семіз 

арықтай 

арықтату 

арықтау

арық-тұрақ, арық-тұрағы

арық-тұрақтай

арық-тұрақтау

арық-тұрақты

арықтық, арықтығы

арықша

арықшалау

арыл

арылдап-гүрілдеу

арылдасып-шарылдасу

арылдату

арылдау

арылдауық

арылдыру

арылту, арылт, арылтты 

арылу

арымай-талмай 

арын, арынға, арыны, арын болу

арындалу

арындану, арынданбау, арынданған

арындасу 

арындату 

арындау

арындауық, арындауық ат 

арындауықтық, арындауықтығы 

арынды

арындылық, арындылығы

арынсыз

арыншыл

арынып-ашыну, арынып-ашынбау,

арынып-ашынған арып-азу 

арып-ашу 

арып-талу

арып-тозу, арып-тозса

арып-шаршау

арыс, арыс тұлға

арыс, арысы

арыс ағашарыслан (көне), арысланға

арысландай (көне)

арыстай

арыстан, арыстанға

арыстан жал

арыстан жүректі

арыстан төс

арыстан туған

арыстандай: арыстандай азулы

арыстандай ақыруарыстанқұйрық (өс.), 

арыстанқұйрығыарыстансу, арыстансы, 

арыстансидыарыстанша

арыстау

арысты

арыту, арыт, арытты

арыш (өс.)

арыштау (жерг.)

арьернард (әск.), арьергардқа, 

арьергарды, арьергардтарарьергардтық

ас, ас ауыз тию, ас аш өзегіне түсу

ас баптау

ас беру

ас болсын (тілек)ас жүрмеу

ас қайыру

ас қарау

ас қызылшасы

ас пісіру

ас соды


астан қалу

ас тұз


ас үстінде

асын ішіп, аяғын тебу

ас ішіп, аяқ босатар

аса, аса жаңа жұлдыздар

аса көп


аса (көне), аса жұрт

аса, аса ағаш

асаба

асабият

асағыш

асадал

асаймұса (өс.)

асай-мұса (көне)

асай-мүсей

асалы, асалы шал

асам: бір асам

асан, асанға

асанқайғы, асанқайғыға салыну

асанқайғылану, асанқайғыланбау, 

асанқайғыланғанасар, асарға шақыру

асарлату

асарлау

асаршы

асатаяқ (муз.аспап), асатаяғы

асатаяқ, асатаяғын таяну

асатқызу, асатқызса, асатқызшы

асату

асау, асау ат

асау, аса, асады

асаукөк (ойын), асаукөгі

асаулану, асауланбау, асауланған

асаулық, асаулығы

асаусыну, асаусынбау, асаусынған

асбест, асбеске, асбесі, асбестер

асбұзыл (көне, асхана)

асбұршақ, асбұршағы

ас-дәм

асжаулық, асжаулығы

асимметрия

асимметриялық

аскания (зоол.)

асканиялық

аскарида

аскет, аскетке, аскеті

аскетизм

аскеттік

аскорбин, аскорбин қышқылы

аскөк, аскөгі

асқабақ (өс.),асқабағы 

асқабақтай 

асқазан, асқазанға 

асқақ

асқақтату, асқақтатшы 

асқақтау

асқақтық, асқақтығы 

асқақшыл 

асқан, асқан әнші 

асқандық, асқандығы 

асқар, асқар бел 

асқар тау асқардай

асқасық, асқасығы 

асқатық, асқатығы 

асқатықтық 

асқорытқыш

асқорыту, асқорыту жүйесі (анат.)

асқызу, асқызса, асқызшы 

асқын, асқын кернеу (физ.) 

асқындау 

асқындыру

асқынөткізгіштік (физ.), 

асқынөткізгіштігі 


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   88


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет