«Өрлеу» біліктілік арттыру ұлттық орталығы ақ Қазақстан республикасы білім беру жүйесінің басшы жәНЕжүктеу 4.39 Mb.
Pdf просмотр
бет1/37
Дата03.03.2017
өлшемі4.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

 
 

 
«ӨРЛЕУ» БІЛІКТІЛІК АРТТЫРУ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ АҚ  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ БАСШЫ ЖӘНЕ 
ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ БІЛІКТІЛІГІН 
АРТТЫРАТЫН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ИНСТИТУТ 
 
АО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ӨРЛЕУ» 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
РУКОВОДЯЩИХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ӘДІСТЕМЕЛІК 
 ҚЫЗМЕТ: БҮГІНІ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ» ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ СЕМИНАРДЫҢ МАТЕРИАЛДАР  
ЖИНАҒЫ 
 
 
 
 
СБОРНИК 
МАТЕРИАЛОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО  СЕМИНАРА 
«МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ  
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2016 

 
 

 
ӘОЖ 37.0  
КБЖ 74.04  
М36  
 
 
«Өрлеу»  ҰБАО  АҚФ  ҚР  ББЖҚБАРИ  Сараптама  кеңесінің  отырысында 
қаралып баспаға ұсынылдыХаттама №14, 28.10.2016 ж. 
 
 
Жалпы редакциясын басқарған:  
 
Ж.Ә.Мақатова  –  «Өрлеу»  БАҰО  АҚ  филиалы  ҚР  ББЖҚБАРИ  директоры,  п.ғ.д., 
профессор.  
А.Д.Танатова  –  «Өрлеу»  БАҰО  АҚ  филиалы  ҚР  ББЖҚБАРИ  директордың  оқу-
әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары, п.ғ.к.  
Г.Т.Қажиева  –  «Өрлеу»  БАҰО  АҚ  филиалы  ҚР  ББЖҚБАРИ  Инновациялық  даму 
және әдістемелік қамтамасыз ету бөлімінің бастығы, магистр.  
Р.Ж.Базарбекова 
 
«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы ҚР ББЖҚБАРИ Инновациялық даму 
және әдістемелік қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы 
 
 
 
«Білім  мазмұнын  жаңарту  жағдайындағы  әдістемелік  қызмет:  бүгіні  және 
болашағы»  тақырыбындағы  республикалық  семинардың  материалдар  жинағы:  
Алматы, ҚР ББЖҚБАРИ, 2016 – 300 бет. 
 
 
 
ISBN 978-601-276-372-0  
 
 
 
Жинаққа  «Білім  мазмұнын  жаңарту  жағдайындағы  әдістемелік  қызмет:  бүгіні  және 
болашағы» тақырыбындағы республикалық семинардың материалдары енгізілген.  Жинаққа 
енгізілген  баяндамалар  мен  мақалаларда  білім  беру  ұйымдарында  әдістемелік  жұмысты 
инновациялық  бағытта  ұйымдастыру  бойынша  өзекті  мәселелер,  тың  пікірлер  мен  ой-
тұжырымдар берілген. 
Жинаққа  енген  материалдар  жалпы  білім  беру  саласының  мамандарына,  колледж 
оқытушыларына, әдіскерлерге, мектеп мұғалімдеріне, балабақша тәрбиешілеріне арналады.  
 
 
 
ӘОЖ 37.0  
КБЖ 74.04  
 
 
 
ISBN 978-601-276-372-0  
 
© «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы ҚР ББЖҚБАРИ-2016 
 

 
 

 
 
МАЗМҰНЫ 
 
Алғы сөз 
...................................................................................................... 
7 
Абдибаева С. К. 
Методическая служба -  средство повышения компетенции 
преподавателя и его профессионального роста ...................... 
 

Мухаметалина Ж. К.  Выявление  и  обобщение  лучшего  инновационного  опыта  
для 
повышения 
профессиональной 
компетенции 
преподавателей ИПК ................................................................. 
 
 
13 
Макитова М. Ж. 
Деятельность методической службы в условияхобновления 
содержания образования ........................................................... 
 
16 
Валиева М. 
Мәңгілік  ел    құндылықтары  негізінде  мұғалімдердің 
шығармашылық іс-әрекетін  ұйымдастырудағы әдістемелік 
қызметтің рөлі ............................................................................ 
 
 
19 
Қажиева Г. Т., 
Смағұлова Ә. 
Заманауи  мектепте  оқу-тәрбие  жұмысының  өзекті 
мәселелері ................................................................................... 
 
22 
Катпенова Г. А. 
Анализ  результатов  опытно-экспериментальной  работы по 
изучению и обобщению передового педагогического опыта 
в  деятельности  методистов  (на  примере  филиала  АО 
«НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по ВКО) ......................................... 
 
 
 
25 
Базарбекова Р. Ж. 
«Lesson  Study»  -  тәжірибе  арқылы  мұғалімнің  кәсіби 
біліктілігін жетілдіру тәсілі ...................................................... 
 
33 
Бисалиева А. Т. 
Білім  мазмұнын  жаңарту  аясында  педагогтың  кәсіби 
қалыптасу моделін жүзеге асыру ............................................. 
 
35 
Бисенбаева М. К. 
Жаңартылған білім беру мазмұны –  болашаққа бағдарлану 
негізі ............................................................................................ 
 
40 
Калиниченко О. В., 
Волкова К. Р., 
Назмутдинов Р. А. 
Инновационная деятельность - как условие развития сферы 
образования ................................................................................ 
 
42 
Нурахметова Ш. С. 
Формирование    профессиональной    компетентности 
педагогов в условиях обновления содержания  образования  
 
45 
Исаханова Ш. Қ., 
Боранбаева Г. Н. 
Техникалық  және  кәсіптік  білім  беру  жүйесінде  мамандар 
даярлаудың жолдары: жаңа амалдар ....................................... 
 
50 
Картбаева Д. А. 
Білім  мазмұнын  жаңарту  жағдайындағы  әдістемелік 
қызметті мақсатты ұйымдастыру сапа кепілі ......................... 
 
54 
Рахимбаева Г. Б. 
Сетевое сообщество – залог успеха ......................................... 
57 
Иманхатова Г. Ж. 
Білім  берудегі  инновациялық  үдерістерді  белсендірудің 
әдістемелік жолдары ................................................................. 
 
60 
Анаятова З. И. 
Взаимодействие  педагогических  ассоциаций  –  залог 
успешной работы методического кабинета ............................ 
 
62 
Құнанова Қ. Қ.   
Білім  беру  үдерісін  жаңартуда  оқытудағы  жаңаәдіс-
тәсілдерді дамыту басты мәселе .............................................. 
 
65 
Аккалиева Н. Т. 
Даму  алгоритмі»  арқылы  оқушылардың  көшбасшылық 
қабілеттерін дамыту .................................................................. 
 
71 
Жалимбетова Б. Қ. 
Тарих сабағында заманауи әдістемелер мен педагогикалық 
технологияларды ұтымды пайдалану мәселелері .................. 
 
77 
Сарбалиев С. Б. 
Из собственного опыта работы по внедрению критического 
мышления  на  уроках  физики  в  условиях  обновления 
содержания образования ........................................................... 
 
 
77 
Тілеубергенова А. Т.  Жас  мұғалімдермен  жұмыс  жүйесін  ұйымдастыру 
тәжірибемнен ............................................................................. 
 
82 

 
 

 
Нұржанова Ш. Ө. 
Ата-ана социумымен ынтымақтастық ..................................... 
85 
Ныгызбаева Г. Ж. 
Биология сабағында оқушыларды сыни ойлауға үйрету ....... 
88 
Ивонина И. Е. 
Инновационный  менеджмент  в  реализации  программы 
развития школы-гимназии ........................................................ 
 
91 
Назмутдинов Р. А., 
Калиниченко О. В., 
Волкова К. Р. 
Психолого-акмеологическое  сопровождение  инновацион-
ной деятельности в образовательной среде ............................ 
 
96 
Шаргабаева Ж. С. 
Кері  байланыс  оқушы  жетістігін  бақылаудың  негізгі 
құралы ......................................................................................... 
 
100 
Султанова Ж. М. 
Математика  сабақтарында  оқушылардышығармашылыққа 
тәрбиелеу .................................................................................... 
 
103 
Алдабергенова Г. Ш.  Оқушылардың  тиімді  басқарудың  көмегімен  өз  оқуын 
ұйымдастыра  білу жолдары ..................................................... 
 
107 
Дискант М. П. 
Оздоровительно-развивающие 
игры 
для 
детей 
с 
нарушением зрения ................................................................... 
 
109 
Душабаева А. Ш. 
Мектепке  дейінгі  ұйымдарда  инновациялық  әдістер  мен 
технологияларды енгізу барысын белсендіру ........................ 
 
112 
Телебаева Б. Н. 
Внедрение  опыта  сертифицированных  учителей  в  учебно-
воспитательный процесс школы .............................................. 
 
115 
Мырзаханова Ж. Ж.  Дарынды балалармен жеке жұмысты ұйымдастыру арқылы 
жеке  тұлғаға  бағытталған  білім  беру  траекториясын 
үлгілеудің педагогикалық жолдары ......................................... 
 
 
119 
Джакитов А. Д. 
PISA тапсырмаларының маңызы ............................................. 
123 
Немеребаев Е. С. 
Білім  беру  мазмұнын  жаңартуда  ағылшын  тілін  оқытудың 
мазмұны мен әдістемесі ............................................................ 
 
126 
Керімбекова Л. М., 
Нургазинова Н. Ы. 
Сапалы  біліммен  мектеп  оқушыларын  қамтамасыз  етуде 
әдістемелік 
кабинеттің 
педагогикалық 
ұжыммен 
жаңашылдық іс-әрекеті ............................................................. 
 
 
129 
Ынтыбекова Н. А. 
Деңгейлік 
оқу 
бағдарламасының 
іс-тәжірибесін 
ұйымдастырудағы әдістемелік кабинетің рөлі ....................... 
 
133 
Қарабалаева Р. А. 
Әдiстемелiк жұмыс – шеберлiктiң шыңдалу мектебi ............ 
136 
Есмагамбетова С. А.  Білім 
беру 
мекемесіндегі 
әдістемелік 
жұмысты 
инновациялық бағытта ұйымдастыру ...................................... 
 
141 
Алиева С. С. 
Мектеп  жасына  дейінгі  ересек  балаларға  экологиялық 
тәрбие беру ................................................................................. 
 
145 
Кушпаева Г. Б. 
Инновационный  подход  к  управлению    методической 
службой    учреждений  образования,  районных,  городских  
методических кабинетов ........................................................... 
 
 
147 
Малмасова А. А., 
Сулейменова К. С. 
Совершенствование  методической  работы    через  создание 
веб-страницы    «Папка  методиста»  с  использованием 
облачных технологий ................................................................ 
 
 
151 
Биба В. В. 
Внедрение  проектного  управления  в  организациях 
образования ................................................................................ 
 
154 
Шалгимбаева А. С. 
Туған өлкемен таныстыру арқылы балалардың патриоттық 
сезімдерін тәрбиелеу ................................................................. 
 
157 
Даулетова Р. Қ. 
Әдістемелік қызмет мазмұнындағы жаңашыл бағыттар ....... 
159 
Абдибекова А. Ж. 
Техникалық  және  кәсіптік  білім  беру  деңгейін  заманауи 
талаптарға сай жетілдіру ........................................................... 
 
163 
Жанысбекова Г. А. 
Развитие  творческих  способностей  студентов  как  фактор 
подготовки квалифицированных специалистов ..................... 
 
167 
Балтабаева М. Б. 
Білім  беру  ұйымдарындағы  инновациялық  үдерістерді      
 

 
 

 
белсендендіру мен қолдаудағы  әдістемелік қызметтің рөлі  
171 
Абдуллина Г. М. 
Білім  мазмұнын  жаңарту  жағдайында  оқытудың  сапасын 
инновациялық бағытта дамыту ................................................ 
 
174 
Жаманбаева Р. К. 
Технология «Биоинформатика и синергетика»   в условиях 
обновленного содержания  образования ................................. 
 
178 
Сериккалиева Г. У. 
Инновациялық  әдістерді  қолдану  арқылы  баланың  жан-
жақты дамуында ертегінің орны .............................................. 
 
181 
Уразалина С. Б. 
Мектепке  дейінгі  ұйымдарда  жас  мамандардың  кәсіби 
тұлғасын қалыптастыру ............................................................ 
 
184 
Унгалиева С. М. 
Химия 
сабағында 
ақпараттық- 
коммуникативтік 
технологияларды қолданудың тиімділігі ................................ 
 
187 
Алигазиева А. Қ. 
Робототехниканы  мектепке  дейінгі  ұйымдарға  енгізу 
бағдарламасының маңыздылығы ............................................. 
 
191 
Альменова Б. Т. 
Работа с одаренными детьми при подготовке к олимпиадам 
и научным соревнованиям ........................................................ 
 
194 
Черепанова О. В. 
Роль  методического  кабинета  в  создании  среды, 
обеспечивающей  качество  педагогической  и  учебной 
деятельности .............................................................................. 
 
 
198 
Тусупкалиева Б. С. 
Повышение учебной мотивации учащихся на уроках через 
внедрение новых подходов в обучении ................................... 
 
202 
Түгелбайқызы Б. 
Мұғалім  мен  оқушы:  бірлесе  түсіну-бірлескен  әрекет-
ынтымақтастық .......................................................................... 
 
206 
Елешова А. И.,  
Каженова Н. Г., 
Елешова М. И. 
 
Мектепке дейінгі ұйымдағы озық тәжірибе ............................ 
 
209 
Рамазанова А. Е., 
Утегулова Б. А., 
Дауешова С. М. 
Әдістемелік  кабинет  –  инновациялық  іс  әрекет,  тәжірибе, 
нәтиже ......................................................................................... 
 
211 
Елешова А. И. 
Инновациялық  әдіс-тәсілдерді  тиімді  қолдану  арқылы 
әдістемелік қызмет жұмысын дамыту ..................................... 
 
214 
Нарикова Ж. М. 
Заманауи  білім  беруде  әдістемелік  жұмысты  тиімді 
ұйымдастыру жолдары .............................................................. 
 
218 
Мұңайтбас Ө. О. 
Оқыту  тәжірибесін  қадағалау  –  білім  сапасын  арттыруға 
бағытталған негізгі қадам ......................................................... 
 
223 
Алтынбаева А. А.   
Білім    беру  мазмұнын  жаңарту  жағдайында  педагогтің 
кәсіби өсуіндегі әдістемелік қызметтің рөлі ........................... 
 
225 
Омарбекова Ғ. Ш. 
Білім  беру  ұйымдары  менеджерлердің  басқару  мәдениетін 
дамыту жолдары ........................................................................ 
 
229 
Бейсекеева Ф. М. 
Кәсіби  құзіреттілікті  дамытудағы    шығармашылық 
топтардың үлесі ......................................................................... 
 
232 
Пак Е. А. 
Состояние и  перспективы  методической  работы  в  средней 
школе .......................................................................................... 
 
236 
Кайкенова А. А. 
Инновационный  опыт  работы  школы  в  условиях 
обновления содержания образования ...................................... 
 
239 
Медеубаева  Д. М., 
Турлыбекова З. А., 
Aғылшын  тілін  ерте  жастан  оқытатын    жаңашыл-
педагогтардың  іс-тәжірибесін тарату» тілдік зертханасы .... 
 
242 
Айтқазина С. О., 
Қазиева Б. Ә. 
Абай  философиясына  негізделген  «Мәңгілік ел» идеясын 
іске асырудағы мектептің іс-тәжірибесі .................................. 
 
245 
Жакашева Т. Н. 
Методическое 
сопровождение 
 
инновационной 
деятельности педагога ............................................................... 
 
249 
Нуралина А. С. 
Мектепке  дейінгі  мекемеде  саралау  тәсілмен  әдістемелік 
 

 
 

 
жұмысын жүргізу .......................................................................  254 
Шилова Н. Н. 
Методическое 
сопровождение 
профессиональной 
успешности  педагогов  ДО  в  условиях  обновления 
содержания образования ........................................................... 
 
 
258 
Елшиманова Г. Н. 
Критериалды бағалау– оқушы білімінің деңгейін жетілдіру 
негізі ............................................................................................ 
 
264 
Айдапкелова С. Т. 
Развитие  диалогической  речи  учащихся  на  уроках 
казахского языка ........................................................................ 
 
267 
Исабекова Г. Қ. 
Білімді жаңғырту - баршаға ортақ іс ....................................... 
270 
Қалабаева Г. К.   
Озық тәжірибе – көпке ортақ ................................................... 
274 
Жолбатырова Л. Т. 
Создание  единой  методической  среды  как  фактор 
профессиональной  компетенции  учителя  в  условиях 
обновления содержания образования ...................................... 
 
 
277 
Мухамжарова М. Ж.  Білім  беру  мазмұнын  жаңарту  жағдайындағы  әдістемелік 
қызметі  мұғалімдердің қоғамдастығы арқылы дамыту ........ 
 
282 
Манаридис И. А. 
Развитие  критического  мышления  у  учащихся  в  условиях 
обновления  содержания  образования:  проблемы  и 
перспективы ............................................................................... 
 
 
285 
Газиева Р. Т. 
Методическая  работа  по  повышению  профессиональной 
компетенции  учителей    школы  в  условиях  обновления 
содержания образования ........................................................... 
 
 
289 
Ахметова Г. М. 
Работа  методического  кабинета  в  условиях  обновления 
содержания образования ........................................................... 
 
291 
Кошикова М. Б. 
Математика  сабағында  бастауыш  сынып  оқушыларының 
логикалық ойлау және есептеу дағдыларын дамыту ............. 
 
295 
Амирханова Г. Н. 
Инновационный менеджмент в управлении педагогическим 
процессом в условиях сельской школы ................................... 
 
299 
Наурузбаева А. Е. 
Тәрбие мен білім – егіз ..............................................................  302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
АЛҒЫ СӨЗ 
 
Әлем  тәжірибесі  көрсеткендей,  кез-келген  мемлекеттің  экономикалық  даму  жетістігі 
сол  елдің  білім  жүйесі  мен  азаматтарының  білім  дәрежесіне,  біліктілігіне,  кәсіби 
құзіреттілігіне байланысты. Өйткені білім арқылы ғана қоғамның интеллектуалдық капиталы 
мен инновациялық әлеуеті қалыптасады.  
Қазақстан Республикасында білім беру жүйесіндегі модернизациялау  білім мазмұнын 
жаңарту  мен  сапасын  арттыруды,  білім  берудің  ұлттық  моделін  жетілдіруді,  ақпараттық 
технологияларды  меңгеруді  жүзеге  асыруда.  Жаңартылған  білім  беру  мазмұнының 
стандартына  сәйкес  функционалдық  сауаттылықты  қамтамасыз  ететін  дағдылардың  кең 
спектрін дамыту  үздік халықаралық тәжірибеге бағытталған. 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚ филиалы  Қазақстан Республикасы 
білім  беру  жүйесінің  басшы  және  ғылыми-педагогикалық  қызметкерлерінің  біліктілігін 
арттыратын  республикалық  институт  өз  қызметін  «Ұлт  жоспары  -  Н.Назарбаевтың  бес 
институционалдық  реформасын  жүзеге  асырудың  100  қадамына»,  ҚР  Президентінің 
Қазақстан  халқына  Жолдауларына, 
Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым 
министрлігінің  негізгі  стратегиялық  және  бағдарламалық  құжаттарына,  нормативті-
құқықтық  актілеріне,
  «Өрлеу»  біліктілікті  арттыру  ұлттық  орталығы  АҚ    операциялық 
жоспарына,  «Өрлеу»  біліктілікті  арттыру  ұлттық  орталығы  АҚ  стратегиясын  жүзеге  асыру 
бойынша  2012-2016  жылдарға  арналған  дамыту  жоспарына,  ҚР  ББЖҚБАРИ  дамыту 
жоспарына сәйкес жүзеге асырады. 
ҚР  ББЖҚБАРИ  қызметінің  негізгі  бағыты  білім  беру  мазмұнын  жаңғырту 
жағдайында,  педагог  кадрлардың  біліктілігін  арттыруда  мемлекеттік  тапсырысты  орындау 
мақсатында  Қазақстан  Республикасы  білім  беру  жүйесі  қызметкерлерінің  біліктілігін 
арттырудың формалары мен әдістерін, мазмұнын жаңғырту болып табылады. 
Қазіргі  таңда  білім  беру  саласында  болып  жатқан  өзгерістер  тек  білімнің  мазмұнын 
ғана  емес,  оның  ұйымдастыру  формаларын,  әдіс-тәсілдерін,  материалдық-техникалық 
жағынан  жабдықталуын,  білім  алушылармен  қарым-қатынасын  т.б.  жүйелі  түрде  өзгертуді 
қажет  етеді.  Білім  мазмұнын  жаңартуды  әдістемелік  қамтамасыз  етудің  қажетті 
шарттарының  бірі    біліктілікті  арттыру  жүйесінде  үздік  инновациялық  тәжірибені  зерттеу, 
жинақтау  және  тарату  болып  табылады.  Осы  мақсатта  «Білім  мазмұнын  жаңарту 
жағдайындағы  әдістемелік  қызмет:  бүгіні  және  болашағы»  тақырыбындағы  «Өрлеу» 
біліктілікті  арттыру  ұлттық  орталығының  филиалы  ҚР  ББЖҚБАРИұйымдастырған 
республикалық  семинар  жұмысының  қорытындысы  ретінде  републиканың  бірқатар 
аймақтарынан келген мақалалар мен баяндамаларды жинақ ретінде ұсынып отырмыз. 
Ұсынылып  отырған  бұл    жинаққа  енген  мақалаларда  білім  беру  ұйымдарында 
әдістемелік  жұмысты  инновациялық  бағытта  ұйымдастыру  бойынша  өзекті  мәселелер,  тың 
пікірлер  мен  ой-тұжырымдар  берілген.  Жинаққа  енген  білім  беру  саласы  мамандарының 
әдістемелік қызметті жақсартуға бағытталған ой-пікірлері, білім мазмұнын жаңарту аясында 
ұсынып отырған тың идеялары әдіскерлерге, педагог мұғалімдерге әдістемелік көмек болады  
деп ойлаймыз. 

Каталог: files -> news
news -> Жұмыс жасауға көңіл бөлінеді. Студенттер жануарлар əлемінің
news -> Grade 5 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
news -> Pre-School 2 Біз кімбіз Менің отбасым Негізгі ой
news -> Б. Е. Карбозова, И. Д. Ақылбекова
news -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ
news -> Конкурс «Лучший методист года»
news -> Pre-School 1 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
news -> Pre-School 1 Әлем қалай орналасқан Материалдар Негізгі ой
news -> Infovoronezh ru ? 22 (483), 4 – 10 2014 Впервые о необходимости учреждения


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет