Оќулыќ Алматы 2005 Беркінбаев К. Мжүктеу 3.9 Mb.
Pdf просмотр
бет9/28
Дата06.02.2017
өлшемі3.9 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28

Тапсырма 7.

7.1. 147,3125 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

7.2. 313,125 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

7.3. 264,6875 ондыќ  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

7.4. 11100001,1 екілік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

7.5. 11000011,00001 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйегељрнектењіз.

7.6. 10010001,01000001 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ

жџйеге љрнектењіз.

7.7. 321,26 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге  љрнек-

тењіз.

7.8. 721,47 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

7.9. 346,46 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

7.10. AB,78 он алтылыќ жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

7.11. 4А1,1С  он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйегељрнектењіз.

7.12. 3ВС,7А он алтылыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

Тапсырма 8.

8.1. 137,625 ондыќ  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйеге  љрнек-

тењіз.

8.2. 286,8125 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

8.3. 253,53125 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

8.4. 10010101,01 екілік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.


106

8.5. 11101110,1011 екілік  жџйеде  берілген  санды  сегіздік  жџйеге

љрнектењіз.

8.6. 10100001,10000001 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ

жџйеге љрнектењіз.

8.7. 323,36 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге  љрнек-

тењіз.

8.8. 114,76 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйеге  љрнек-тењіз.

8.9. 337,46 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

8.10. AC,18 он алтылыќ жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

8.11. 1А2,АА  он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйегељрнектењіз.

8.12. 2ЕF,AD он алтылыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

Тапсырма 9.

9.1. 132,125 ондыќ  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйеге  љрнек-

тењіз.

 9.2. 167,625 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

9.3. 241,15625 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

9.4. 10111000,1001 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

 9.5. 101100011,111011 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

9.6. 11000010,101011 екілік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ

жџйеге љрнектењіз.

9.7. 327,46 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге  љрнек-

тењіз.

9.8. 671,16 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйеге  љрнек-тењіз.

9.9. 243,26 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

9.10. AB,D8 он  алтылыќ жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.


107

9.11. 3B7,27 он алтылыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

9.12. FD,A8 он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  сегіздік  жџйегељрнектењіз.

Тапсырма  10.

10.1. 106,125 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

10.2. 263,6875 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

10.3. 238,1875 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

10.4. 10011101,101 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

10.5. 110101010,001011 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйе-

ге љрнектењіз.

10.6. 10110110,01 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйе-

ге љрнектењіз.

10.7. 330,52 сегіздік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

10.8. 336,63 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

10.9. 261,72 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

10.10. AE,E8 он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

10.11. 91А,82  он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйеге

љрнектењіз.

10.12. 10D,C8 он алтылыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

Тапсырма  11.

11.1. 111,375 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

11.2. 274,0625 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

11.3. 274,375 ондыќ  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.


108

 11.4. 11000111,00101 екілік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге

љрнектењіз.

11.5. 111011100,100111 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

11.6. 110110111,1001101 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ

жџйеге љрнектењіз.

11.7. 331,66 сегіздік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

11.8. 225,31 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

11.9. 612,42 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

11.10. В2,F он алтылыќ жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

11.11. 106,03 он алтылыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

11.12. 21E,E8 он алтылыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

Тапсырма  12.

12.1. 125,1875 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

12.2. 256,4375 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

12.3. 157,03125 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

12.4. 10111000,1011 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

12.5. 101010001,111001 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйе-

ге љрнектењіз.

12.6. 100010101111,1111111 екілік жџйеде берілген санды он алты-

лыќ жџйеге љрнектењіз.

12.7. 336,64 сегіздік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

12.8. 176,13 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

12.9. 514,36 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.


109

12.10.  В9,F8  он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

12.11. 603,55 он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйеге

љрнектењіз.

12.12. A11,F он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  сегіздік  жџйеге

љрнектењіз.

Тапсырма  13.

 13.1. 102,375 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

13.2. 238,5 ондыќ  жџйеде  берілген  санды  сегіздік  жџйеге  љрнек-тењіз.

13.3. 223,15625 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

13.4. 10000011,101 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

13.5. 110100111,101011 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйе-

ге љрнектењіз.

13.6. 110001000001,1100101 екілік жџйеде берілген санды он ал-

тылыќ жџйеге љрнектењіз.

13.7. 547,06 сегіздік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

13.8. 771,54 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

13.9. 412,46 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

13.10. B1,8 он алтылыќ жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

13.11. 51D,DA он алтылыќ жџйеде берілген санды екілік жџйегељрнектењіз.

13.12. AE,38 он алтылыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

Тапсырма  14.

14.1. 106,125 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

14.2. 215,25 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

110

14.3. 221,6875 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

14.4. 10001001,011 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

14.5. 100001011,100101 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйе-

ге љрнектењіз.

14.6. 101100000001,0001 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ

жџйеге љрнектењіз.

14.7. 552,52 сегіздік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

14.8. 603,62 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

14.9. 433,66 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

14.10. 11A,4 он алтылыќ жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

14.11. A54,7E он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйегељрнектењіз.

14.12. E4,48 он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  сегіздік  жџйеге

љрнектењіз.

Тапсырма  15.

15.1. 114,875 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

15.2. 188,75 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

15.3. 219,8125 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

15.4. 10010011,001 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

15.5. 10100010,111 екілік  жџйеде  берілген  санды  сегіздік  жџйеге

љрнектењіз.

15.6. 100000110010,001 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ

жџйеге љрнектењіз.

15.7. 254,02 сегіздік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

15.8. 267,34 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

111

15.9. 544,72 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

15.10. 11C,C он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

15.11. B14,13 он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйеге

љрнектењіз.

15.12. F9,58 он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  сегіздік  жџйеге

љрнектењіз.

Тапсырма  16.

16.1. 121,6875 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

16.2. 174,875 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

16.3. 211,3125 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

16.4. 10111100,11 екілік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

16.5. 100000011,110111 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйе-ге љрнектењіз.

16.6. 101110000100,111 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ

жџйеге љрнектењіз.

16.7. 415,34 сегіздік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

16.8. 522,23 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

16.9. 1034,52 сегіздік жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

16.10. 13B,E он алтылыќ жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

16.11. 111,02 он алтылыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

16.12. 1CE,78 он алтылыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

Тапсырма  17.

17.1. 192,625 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.


112

17.2. 170,125 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-

тењіз.

17.3. 179,0625 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйегељрнектењіз.

17.4. 10110110,101 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

17.5. 11001000,000111 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйе-

ге љрнектењіз.

17.6. 10100101100,11 екілік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ

жџйеге љрнектењіз.

17.7. 541,76 сегіздік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

17.8. 411,61 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

17.9. 756,46 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

17.10. 15E,2 он алтылыќ жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

17.11. 101,11 он алтылыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

17.12. 1AA,88 он алтылыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

Тапсырма  18.

18.1. 160,8125 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

18.2. 159,375 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

18.3. 184,34375 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

18.4. 11010001,0001 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

18.5. 11010011,1111 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

18.6. 10101111,1101001 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ

жџйеге љрнектењіз.

18.7. 1102,6 сегіздік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.


113

18.8. 247,17 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

18.9. 641,42 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйегељрнектењіз.

18.10. 188,6 он алтылыќ жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

18.11. A0E,0C он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйегељрнектењіз.

18.12. 1AF,98 он алтылыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

Тапсырма  19.

19.1. 146,5625 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

19.2. 314,0625 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

19.3. 169,46875 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

19.4. 111111,1111 екілік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

19.5. 110001001,110101 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйе-ге љрнектењіз.

19.6. 11000100,1011 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйе-

ге љрнектењіз.

19.7. 731,24 сегіздік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

19.8. 143,57 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

19.9. 542,36 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

19.10. C7,1 он алтылыќ жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге  љрнек-

тењіз.

19.11. BB1,01 он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйегељрнектењіз.

19.12. DA,A8 он алтылыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.


114

Тапсырма 20.

20.1. 136,3125 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

 20.2. 290,1875 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

20.3. 174,59375 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

20.4. 10001000,0111 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

 20.5. 111011010,00101 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

20.6. 11101010,1001 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйе-

ге љрнектењіз.

20.7. 505,04 сегіздік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

 20.8. 224,41 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

20.9. 503,26 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

20.10. D6,3 он алтылыќ жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

20.11. 328,71 он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйегељрнектењіз.

20.12. E7,B8 он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  сегіздік  жџйеге

љрнектењіз.

 Тапсырма 21.

21.1. 133,4375 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

21.2. 173,4375 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

21.3. 175,65625 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

21.4. 10001001,01 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

21.5. 110100101,001001 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйе-

ге љрнектењіз.


115

 21.6. 10011101,1111 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйе-

ге љрнектењіз.

21.7. 511,5 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге  љрнек-

тењіз.

 21.8. 342,14 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

21.9. 621,22 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

21.10. F1,7 он алтылыќ жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

21.11. 3A6,6F он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйегељрнектењіз.

21.12. A9,C8 он алтылыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

Тапсырма 22.

 22.1. 111,75 ондыќ  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйеге  љрнек-

тењіз.

22.2. 298,3125 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

22.3. 184,71875 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

22.4. 10011001,101 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

 22.5. 101010011,0111 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйе-

ге љрнектењіз.

22.6. 10001101,1010001 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ

жџйеге љрнектењіз.

22.7. 366,22 сегіздік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

22.8. 146,53 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

22.9. 623,16 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

22.10. 11C,5 он алтылыќ жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

22.11. C41,1A он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйегељрнектењіз.

116

22.12. 194,D8 он алтылыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

Тапсырма 23.

23.1. 116,25 ондыќ  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйеге  љрнек-

тењіз.

23.2. 257,5625 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

 23.3. 417,78125 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

23.4. 10100001,00001 екілік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге

љрнектењіз.

23.5. 11001111,00111 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

23.6. 11000001,00000001 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ

жџйеге љрнектењіз.

23.7. 216,52 сегіздік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

23.8. 433,33 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

23.9. 762,12 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

23.10. BD,9 он алтылыќ жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

23.11. 14A,B3 он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйегељрнектењіз.

23.12. 1B7,E8 он алтылыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

Тапсырма 24.

24.1. 129,5 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнектењіз.

24.2. 239,8125 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-

тењіз.


24.3. 271,84375 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

24.4. 11000000,1001 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.117

24.5. 1100111,01001 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

24.6. 11011011,10101011 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ

жџйеге љрнектењіз.

 24.7. 403,64 сегіздік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

24.8. 742,71 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

24.9. 1264,06 сегіздік жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

24.10. 19A,D он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

24.11. 526,73 он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  екілік  жџйеге

љрнектењіз.

24.12. 147,F8 он алтылыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

Тапсырма 25.

25.1. 190,03125 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

25.2. 144,1875 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

25.3. 245,71875 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

25.4. 1110101,0101 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

25.5. 11000100,001101 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

25.6. 11111100,10100011 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ

жџйеге љрнектењіз.

25.7. 567,42 сегіздік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

 25.8. 336,16 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

25.9. 435,5 сегіздік  жџйеде  берілген  санды  он  алтылыќ  жџйеге

љрнектењіз.

25.10. 18F,B он алтылыќ жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.


118

25.11. F4,09 он алтылыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

 25.12. 17A,9 он алтылыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйегељрнектењіз.

Тапсырма 26.

26.1. 172,9375 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

26.2. 123,59375 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

26.3. 225,15625 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

26.4. 1100101,0111 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

26.5. 10111011,110011 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйе-

ге љрнектењіз.

26.6. 10101011,1111111 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ

жџйеге љрнектењіз.

26.7. 506,36 сегіздік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

26.8. 436,35 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

26.9. 7763,64 сегіздік жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

26.10. 13D,F он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

26.11. A8,66 он алтылыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

26.12. 159,5 он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  сегіздік  жџйегељрнектењіз.

Тапсырма 27.

27.1. 166,6875 ондыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

27.2. 231,84375 ондыќ жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге љрнек-тењіз.

27.3. 291,21875 ондыќ жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.


119

27.4. 10001110,0011 екілік  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

 27.5. 11000110,110001 екілік жџйеде берілген санды сегіздік жџйеге

љрнектењіз.

27.6. 11001110,1101111 екілік жџйеде берілген санды он алтылыќ

жџйеге љрнектењіз.

 27.7. 612,16 сегіздік жџйеде берілген санды ондыќ жџйеге љрнек-

тењіз.

27.8. 713,72 сегіздік жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-тењіз.

27.9. 1034,44 сегіздік жџйеде берілген санды он алтылыќ жџйеге

љрнектењіз.

27.10. 115,08 он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  ондыќ  жџйеге

љрнектењіз.

 27.11. 92,28 он алтылыќ жџйеде берілген санды екілік жџйеге љрнек-

тењіз.

27.12. E01,7 он  алтылыќ  жџйеде  берілген  санды  сегіздік  жџйегељрнектењіз.


Каталог: upload -> iblock
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Француз тілі»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Дүние жүзі тарихы»
iblock -> Ахметов А., Ахметова Г
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право» Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права
iblock -> Званий… Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш
iblock -> ЖӨніндегі нұСҚаулық Мультимедиялық usb акустикалық жүйеci 0 sven 120 sven 150
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Математика»
iblock -> Баяу, әндете. Медленно и певуче


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет