Оқулық: М.Қ. Оспанова, Қ. С. Аухадиева, Т. Г. Белоусова Алматы «Мектеп»бет3/4
Дата25.01.2023
өлшемі60.7 Kb.
#62774
1   2   3   4
Тоқсандық жиынтық бағалау

1
Қайталау1

«Химия пәні бойынша жылдық күнтізбелік жоспар»
9 сынып
Барлығы: 34сағат
Аптасына: 1 сағатАуыспалы
тақырыптар

Сабақтардың тақырыбы

Оқудың мақсаттары

Сағат саны

Мерзімі

Ескерту

9 «а»

9 «ә»
1-тоқсан

1

9.1A
Электролиттік
диссоциацияЭлектролиттер мен бейэлектролиттер.9.4.1.1 -электролиттер мен бейэлектролиттердің анықтамасын білу және мысалдар келтіру
9.4.1.2 -заттардың ерітінділері немесе балқымаларының электрөткізгіштігі химиялық байланыс түріне тәуелді екендігін түсіндіру

1
2

Қышқыл, негіз, тұздардың электролиттік диссоциациясы.9.4.1.5 -ерітіндінің қышқылдығы мен сілтілігін ажырату
9.4.1.6 -қышқыл, сілті, орта және қышқылдық тұздардың электролиттік диссоциациялану теңдеулерін құрастыру

1


3

Диссоциациялану дәрежесі. Күшті және әлсіз электролиттер

9.4.1.7 -күшті және әлсіз электролиттерге мысал келтіру және оларды ажырату, диссоциациялану дәрежесін анықтай білу

1


4Электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан қышқыл, негіз, тұздардың химиялық қасиеттері

9.3.4.1 -қышқылдар, еритін және ерімейтін негіздер, орта тұздардың химиялық қасиеттерін көрсететінреакция теңдеулерін молекулалық және иондық түрде құрастыру

1


5

Тұздар гидролизі.
№2 зертханалық тәжірибе
«Тұздар гидролизі»9.3.4.3-орта тұз ерітіндісінің ортасын тәжірибе жүзінде анықтау
9.3.4.4 -орта тұз гидролизінің теңдеуін молекулалық және иондық түрде құрастыру1


6

Есептер шығару
«Әрекеттесуші заттардың біреуі артық мөлшерде берілген реакция теңдеулері бойынша есептеулер»
БЖБ№1

9.2.3.1 -әрекеттесуші заттардың біреуі артық берілген реакция теңдеулері бойынша есептеулер жүргізу

1


79.1D
Қайтымды реакцияларҚайтымды және қайтымсыз химиялық реакциялар. Химиялық тепе-теңдік
№3 көрсетілім
«Қайтымды химиялық реакциялар».
№7 зертханалық тәжірибе
«Химиялық тепе-теңдіктің ығысуы»

9.3.3.1 –қайтымды және қайтымсыз реакцияларды білу
9.3.3.2 - тепе-теңдікті динамикалық үдеріс ретінде сипаттау және
Ле-Шателье-Браун принципі бойынша химиялық тепе-теңдіктің ығысуын болжау1


8

9.1С Химиялық реакция жылдамдығыХимиялық реакциялардың жылдамдығы.
Химиялық реакциялар жылдамдығына әсер ететін факторлар.9.3.2.1 -реакция жылдамдығы ұғымын түсіндіру
9.3.2.2 -реакция жылдамдығына әсер ететін факторларды анықтау және оны бөлшектердің кинетикалық теориясы тұрғысынан түсіндіру1
9

Катализаторлар. Ингибиторлар.9.3.2.3 -катализатордың реагенттен айырмашылығын және реакция жылдамдығына әсерін түсіндіру
9.3.2.4 -реакция жылдамдығына ингибитордың әсерін түсіндіру

1

2-тоқсан

10

9.2А
Тотығу-тотықсыздану реакциялары

Тотығу дәрежесі.
Тотығу және тотықсыздану­9.2.2.3 -тотығу дәрежесін табудың ережесін білу және қолдану
9.2.2.4 -тотығу және тотықсыздану үдерістері бірбірімен байланысты екенінжәне бір мезгілде жүретіндігін түсіну

1


11

9.2В
Металдар мен құймаларМеталдардың жалпы сипаттамасы.
№4көрсетілім «Металдардың кристалдық тор модельдері»

9.1.4.1 -металдық байланыс пен металдық кристалдық тор жайындағы білімдерін қолданып металдардың қасиетін түсіндіре алу
9.1.4.2 -металдарға тән физикалық және химиялық қасиеттерді сипаттау және металл атомдарының тек тотықсыздандырғыш қасиет көрсететінін түсіндіру

1


12

Металдар құймалары.
№5көрсетілім «Металдар және құймалар»
БЖБ№1

9.1.4.3 -құйма ұғымын және оның артықшылықтарын білу
9.1.4.4 -шойын мен болаттың құрамы мен қасиеттерін салыстыру
9.4.2.5 -Қазақстандағы металдардың кен орындарын атау және оларды өндіру үдерістерін, қоршаған ортаға әсерін түсіндіру

1


13

9.2С
1 (I), 2 (II) және 13 (III) топ элементтері және олардың қосылыстары1 (I)-топ элементтері және олардың қосылыстары.
№6көрсетілім «Натрийдің сумен әрекеттесуі»

9.2.1.1 -атом құрылысы негізінде сілтілік металдардың жалпы қасиеттерін түсіндіру
9.2.1.2-сілтілік металдардың оксидтері мен гидроксидтерінің негіздік қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру

1


14

2 (ІІ)-топ металдары және олардың қосылыстары.
№8 зертханалық тәжірибе
«Кальцийдің сумен және қышқыл ерітіндісімен әрекеттесуі»

9.2.1.3-1 (І)ші және 2 (ІІ)-топ металдарының жалпы қасиеттерін салыстыру және реакция теңдеулерін құрастыру
9.2.1.4-кальций оксиді мен гидроксидінің негіздік қасиеттерін түсіндіру және қолданылуын сипаттау

1


15

13 (ІІІ)-топ металдары. Алюминий және оның қосылыстары.
№7көрсетілім «Алюминий мен оның құймалары».
№9зертханалық тәжірибе
«Алюминийдің қышқыл және сілті ерітінділерімен әрекеттесуі»

9.2.1.5-атом құрылысы негізінде алюминийдің қасиеттерін түсіндіру, оның маңызды қосылыстары мен құймаларынның қолдану аймағын атау
9.2.1.6-алюминий, оның оксиді мен гидроксидінің екідайлы қасиеттерін зерттеу

1


16

2тоқсандық жиынтық бағалау

1

3-тоқсан

179.3А
17 (VII), 16 (VI), 15 (VI), 14 (IV) -топ элементтері және олардың қосылыстарыГалогендер Хлор

9.1.4.5 -галоген молекулаларының электрондық
формулаларын құрастыру және кристалдық тор түрі мен байланыс типін анықтау
9.2.1.8-топта галогендер қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын болжау

1


18

16 (VI)-топ элементтері. Күкірт.
№7 көрсетілім
«Күкірттің аллотропиялық түр өзгерістері»

9.2.1.11-16 (VI)-топ элементтерінің жалпы қасиетін сипаттау
9.2.1.12-күкірттің аллотропиялық түрөзгерістерінің физикалық қасиеттерін салыстыру және күкірттің химиялық қасиеттерін көрсететін реакция теңдеулерін құрастыру

1


19

Күкірттің қосылыстары9.2.1.13-күкірттің (IV) және (VI) оксидтерінің физикалық және химиялық қасиеттерін салыстыру және күкірт диоксидінің физиологиялық әсерін түсіндіру
9.4.2.1 -қышқылдық жаңбырдың пайда болу себебі мен экологияға тигізетін әсерін түсіндіру

1


20

Есеп шығару
«Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы реакция өнімі шығымының массалық /көлемдік үлестеріне есептеулер»
БЖБ№1

9.2.3.3 -теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы реакция өнімінің шығымын есептеу

1


21

Азот.
№11 зертханалық тәжірибе «Азот молекуласының моделі»

9.2.1.15-азоттың қасиеттерін және табиғаттағы азот айналымын түсіндіру1


22

Аммиак. Азот қышқылы
№12 зертханалық тәжірибе «Аммиак молекуласының моделі»

9.1.4.6 -аммиактың молекулалық, электрондық және құрылымдық формуласын түсіндіру
9.1.4.7 -азот қышқылының молекулалық, формулаларын білу және атомдар арасындағы химиялық байланыстардың түзілуін түсіндіру;

1


23

Фосфор және оның қосылыстары9.2.1.22-фосфордың аллотропиялық түрөзгерістерін салыстыру
9.4.2.2 -фосфор қосылыстарының Қазақстандағы кен орындарын атау
9.2.1.23-фосфор және оның қосылыстарының жалпы химиялық қасиеттерін түсіндіру

1


24

Минералды тыңайтқыштар.
№8 көрсетілім «Минералды тыңайтқыштар»

9.4.2.3 -минералды тыңайтқыштардың жіктелуін және олардың құрамына кіретін қоректік элементтерді атау
9.4.2.4 -азот және фосфор тыңайтқыштарының қоршаған ортаға әсерін зерделеу

1


25
Кремний және оның қосылыстары.
№9 көрсетілім
«Алмаз, кремний, кремний диоксиді мен кремний карбидінің кристалдық торының модельдері»9.2.1.24-кремнийдің қолданылу аймағын және оның жартылай өткізгіш ретінде қолданылуын түсіндіру
9.1.4.8 -кремний, оның диоксиді мен карбидіндегі химиялық байланыс түрін және кристалдық тор түрін сипаттау
9.2.1.25-кремний мен оның қосылыстарының негізгі химиялық қасиеттерін сипаттау және реакция теңдеулерін құрастыру

1


26

9.3С
Адам ағзасындағы химиялық элементтерАдам ағзасының химиялық құрамы.
Макроэлементтер, микроэлементтер және олардың маңызы

9.5.1.1 -адам ағзасының құрамына кіретін элементтерді атау және олардың маңызын түсіндіру (О, С, Н, N, Ca, P, K, S, Cl, Mg, Fe)
9.5.1.2 –Қазақстанның тұрғындарының типтік тамақтану рационын зерттеу және теңгерімді тамақтану рационын құрастыру

1


4-тоқсан

27

9.4А Органикалық химияға кіріспеОрганикалық заттардың ерекшеліктері Органикалық қосылыстардың жіктелуі.9.4.3.1 -органикалық қосылыстардың көптүрлілігінің себебін түсіндіру
9.4.3.2 -көмірсутектердің және олардың туындылары: спирттер, альдегидтер, карбон қышқылдары, көмірсулар, аминқышқылдарының жіктелуін білу

1


28

Органикалық қосылыстардың изомериясы.
№12 көрсетілім «Пентан изомерлерінің модельдері»

9.4.3.6 изомерия құбылысын білу және көмірсутектер құрылымдық изомерлерінің формулаларын құрастыру

1


29

9.4В Көмірсутектер. ОтынАлкандар, Алкендер.9.4.3.7 -алкандардың химиялық қасиеттерін сипаттау және оны реакция теңдеулерімен дәлелдеу
9.4.3.9 -қанықпағандық ұғымын сипаттау

1


30

Алкиндер, Ароматты көмірсутектер. Бензол

9.4.3.13 -этин мысалында алкиндердің химиялық қасиеттерін (жану, гидрлеу, гидратация, галогендеу, сапалық реакциялар) оқып үйрену, химиялық реакция теңдеулерімен дәлелдеу; 9.4.3.14 -бензолдың алынуы, қасиеттері және қолданылуын сипаттау;

1


31

Көмірсутекті отындар.
БЖБ№1

9.4.3.15-құрамында көміртек бар қосылыстардың отын ретінде пайдалану мүмкін екендігін білу және альтернативті отын түрлерін зерттеу, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін атау;

1


32

9.4С
Оттекті және азотты органикалық қосылыстар

Оттекті органикалық заттар. Спирттер

9.4.3.18 -оттекті органикалық заттардың жіктелуін білу;
9.4.3.19 -спирттердің жіктелуін, метанол мен этанолдың қолданылуын,этанолдың алынуын білу және қасиеттерін түсіндіру;
9.4.3.20-метанол мен этанолдың адам ағзасына физиологиялық әсерін түсіндіру;
9.4.3.21 этиленгликоль мен глицериннің физикалық қасиеттері мен қолданылуын білу;

1


33

Күрделіэфирлер мен майлар
Сабын мен синтетикалық жуғыш заттар, Көмірсулар9.4.3.23 -күрделі эфирлер мен майлардың ерекшеліктері мен майлардың қызметін түсіндіру;
9.4.3.24 -сабынның алынуы мен оның қолданылуын білу;
9.4.3.26 -көмірсулардың жіктелуін, биологиялық маңызы мен қызметін түсіндіру

1


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет