Оқулық үшінші басылымы Өзбекстан Республикасыжүктеу 5.4 Mb.
Pdf просмотр
бет11/12
Дата30.12.2016
өлшемі5.4 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

 
6.
  Егер b=20, болса, әрбір өрнектің мәнін тап: 
 
b : 5 
b + 56 
b + (b – 10) 
(b + b) : 5
 
7.
  5 · 5  +  25 
36  :  4 · 2 
(73  –  64)  · 5
 
8 · 3  –  20 
35  :  5 · 3 
(26  +
 
19) : 5

181
5
-ТI    КӨБЕЙТУ    ЖӘНЕ   
5
-КЕ    БӨЛУ    КЕСТЕСI
1.
 
Кестені есіңде сақта
:
 
5 · 5 = 25 
 
25 : 5 
5 · 6 = 30 
6 · 5 
30 : 5 
30 : 6
5 · 7 = 35 
7 · 5 
35 : 5 
35 : 7
5 · 8 = 40 
8 · 5 
40 : 5 
40 : 8
5 · 9 = 45 
9 · 5 
45 : 5 
45 : 9
2.  5 · 2    4 · 9 
8 · 3    6 · 4 
40  :  5   36 : 4
 
5 · 5    3 · 7 
   7 · 5   5 · 7 
 45 : 5   36 : 4
3.
 
Жылыжайдан  бір  гүлшоқ  үшін  5  гүл  алды. 
 
9  осындай  гүлшоқ  үшін  неше  гүл  алу  керек
?
4.  Кестені  толтыр:
Бөлінгіш
15
20
25
30
35
40
45
Бөлгіш
5
5
5
5
5
5
5
Бөлінді
5.
  Ұзындығы  9  см-ге  тең  таспа  сыз  және  оны 
бүктеп,  теңдей  үш  бөлікке  бөл.  Әрбір  бөлікте 
неше  сантиметр  таспа  бар
?
6.
 
Дүкенге  әрбірінде  10  кг-нан  5  жәшік  шабдалы  әке-
лінді.  Түске  дейін  40  кг  шабдалы  сатылды.  Саты-
латын  тағы  да  неше  килограмм  шабдалы  қалды
?
 
7.
  (18 + 17) : 5 
(65  –  25)
 
:  8 
5 · (6  +  4)
 
(79  – 34) : 5 
(19 + 16) : 7 
4 · (7 + 3)

182
1.
 
Аэродромда  4  тікұшақ  және  12  ұшақ  бар  еді. 
Ұшақтар  тікұшақтардан  неше  есе  көп?  Тікұшақ 
ұшақтардан  неше  есе  кем
?
2.
 
Мектеп  бақшасына  4  түп  шие  және  8  түп  бехе 
көшеті  отырғызылды.  Бехе  шиеден  неше  есе 
көп?  Шие  бехеден  неше  есе  кем

 
Есiңде сақта:
Бір  сан  екінші  саннан  неше  есе  кем  екенін 
білу  үшін  үлкен  санды  кіші  санға  бөлу  керек
.
3.
 
Төмендегі  тапсырмаларды  орында
:
 
1)  Кубиктердің  жартысы  қанша
?
  
 
2)  Кубиктердің  үштен  бір  бөлігі  қанша
?
  
 
3)  Кубиктердің  төрттен  бір  бөлігі  қанша
?
 
4.
 
Теңдеуді  шеш:
 
x · 7  =  49              64  :  x  =  8      81 :  x  =  9     x · 3   = 12
5.
  Мектеп  шеберханасына  қатысты  есеп  құрастыр 
және  шеш:
Бар еді
Әкелінді
Болды
Шеберхана
 
құралдары
 – 36 
Ара – 27
Сүргі
 – 27

6.
  5 · 9 – 4 · 8        40 : 5  +  32 : 4         5 · (11  –  5)
 
5 · 8 + 4 · 3        36 : 4  –  18 : 3         4 · (18  –  9)

183
фИгУРАЛАРДЫҢ    АУДАНЫ
1.
 
Төмендегі  фигуралардың  аудандарын  көзбен  ша-
малап  салыстыр
:
 
2.
 
 
1)
 
 
   
2)  
 
 
 
1-фигурада  үшбұрыш  төртбұрыштың  ішіне 
толық  орналастырылған;  2-фигурада  квад-
рат  бесбұрыш  ішіне  толық  орналасқан.  Бұл 
үшбұрыштың  ауданы  төртбұрыш  ауданынан 
кіші,    квадраттың  ауданы  бесбұрыштың  ауда-
нынан  кіші  екенін  білдіреді. 
Аудан  —  өлшеуге  болатын  шама. 
3.
 
Әрбір  фигурадағы  тең  квадраттарды  са-
нап,  фигуралардың  ауданын  салыстыр. 
Фигуралардың  ауданын  шамалап,  үстіне-үстін 
қойып  салыстыруға  бола  ма?
 

184
4.
  Ұзындығы  41  м  болған  бір  бөлек  сымнан  5  см 
қырқып  алынды.  қалған  сымды  теңдей  4  бөлікке 
бөлді.  Әрбір  бөлік  сым  неше  метрге  тең?
5.
  36 : 4 
және
 35 : 5 
16 : 4 
және
 30 : 5 
2 · 9 
және
  3 · 6
6.
 
49  кг  жеміс  бар  еді.  Тосап  дайындау  үшін 
20  кг,  шырын  дайындау  үшін  19  кг  жеміс 
жұмсалды.  Неше  килограмм  жеміс  артып 
қалды? 
7.
  (14  –  9) · 5 
(11  –  7) · 8 
4 · (14  –  6)
 
(13  –  8) · 4 
(12  –  6) · 3 
5 · (12  –  8)
1.
 
Шынардың  биіктігі  14  м.  Мәж-
нүнталдың  биіктігі  одан  4  м  кем. 
Мәжнүнталдың  биіктігін  анықта.
 
Есептің  сұрағын  ол  санды 
бірнеше  есе  кемітуге  қатысты 
болатындай  етіп  өзгерт.
2.
  35 : 5 · 2 
4 · 9 + 14 
18 : 2 – 9
 
20 : 4 · 5 
3 · 8 – 24 
16 : 4 + 6
3.
  Ауданы  тең  фигуралардың  рет  нөмірін  жаз:
 
4.
  Теңдеуді  шеш: 
 24  +  x  =  46 30  –  x  =  10 
3 · x  =  18 20  :  x  =  5

185
5. 
Әрбір  қапшықта  3  кг-нан  9  қапшық  науат  са-
тып  алынды.  Алынған  барлық  науаттың  массасы 
қанша?
6.
  Үстелдің  биіктігі  9  дм,  орындықтың  биіктігі  6  дм. 
Үстел  орындықтан  неше  дециметр  биік?  Орындық 
үстелден  неше  дециметр  аласа?
7.
  4 · 4 
4 · 7 
16 : 4 
28 : 4
 
4 · 5 
4 · 8 
20 : 4 
32 : 4
ӨТКЕНДЕРДI    ПЫСЫҚТАУ
1.
  Дүкенде  бір  күнде  34  үстел,  одан  6-ау  көп 
орындық,  орындықтан  5  есе  кем  шкаф  сатылды. 
Неше  шкаф  сатылған?
2.  Амалдардың  белгілерін  теңдіктер  дұрыс  бо-
латындай  етіп  қой: 
 
5    5 = 25 
9    3 = 27 
8    2 = 16
 5  5 =   1 
9   3 =   3 
8   2 =   4
 5  5 = 10 
9    3 = 12 
8    2 = 10
 5  5 =   0 
9   3 =   6 
8   2 =   6
3.
 
Әрбір  фигураның  атын  ата.  Бұл  фигуралардың 
арасында  үшбұрыштар  нешеу?  Төртбұрыштар  ше
?
  
1)
2)
3)
4)
5)
4.  4 · 7   5 · 7      16 : 2   32 : 4      20 : 5   15 : 5
 
3 · 9   2 · 9      24 : 4   24 : 6      40 : 5   40 : 8

186
5.  Сурет  негізінде  есеп  құрастыр  және  оны  шеш:
 
5 кг
? кг
6
.
 
Велосипедшілер  жарысында  Алмас  мәреге  35 
минутта,  Алтын  40  минутта  жетіп  келді.  Алмас 
Алтыннан  неше  минут  бұрын  келген?  Алтын  Ал-
мастан  неше  минут  кейін  келген
?
7.
  5 · 3  +  35  
27 : 3 · 2 
(19  +  16) : 5
 
4 · 4  –  10 
30 : 5 · 3 
(63  –  54) · 5
8.
 
қабырғалары  2  см  және  3  см  болған  тік  төрт-
бұрыш тарды  тап  және  оларды  дәптеріңе  сыз
:
 
9.
 
Үй  құрылысында  38  кірпіш  теруші,  одан  8  адам 
кем  сылақшы  жұмыс  істеді.  құрылыста  барлығы 
неше  құрылысшы  істеген
?
10.
  5 · (8  –  4) 
(13  –  8) · 5 
(35 – 10)  :  5 
 
4 · (5 + 3) 
(12 – 7) · 5 
(20 +16) : 4

187
6
-НЫ    КӨБЕЙТУ    ЖӘНЕ   
6
-
ғA    БӨЛУ
1.
 
 
 
 

12 
18 
  24 
   30 
    36        42
 
 
Есiңде  сақта:
6 · 6 = 36 
 
36 : 6 
6 · 7 = 42 
7 · 6 
42 : 6 
42 : 7
2.
  Сурет  негізінде  есеп  құрастыр  және  оны  шеш:
 
     

дана
 
         
6 тәрелкеде —
 
? дана
3.
  6 · 6 + 24 
7 · 6 – 22 
(70 – 28) : 6
 
6 · 7 – 42 
5 · 6 + 30 
(19 + 17) : 6
4.
 
Фигурадағы  1  таяқшаның  орнын 
үйшік  артқы  жаққа  қарайтындай  етіп 
өзгерт. 
5.
  Радиусы  2  см  7  мм-ге  тең  болған  шеңбер  сыз. 
Шеңбер  орталығын  әрiппен  белгiле.
6. 
Балалар  бақшасына  6  түп  тұт  және  12  түп  шие 
көшеті  егілді.  Шие  тұттан  неше  есе  көп?  Тұт 
шиеден  неше  есе  кем?
7.
  6 · 5 : 10 
36 : 6  +  34 
6 · 7  +  18
 
5 · 6 : 10 
42 : 6  +  13 
4 · 8   –  30

188
1.
 
Кестеден  жауабы  48,  54,  8,  9  болатын  сандарды 
тап:
 
 
 0      6    12     18     24    30     36    42     48     54
 
6 · 8 = 48 
8 · 6 
48 : 6 
48 : 8
6 · 9 = 54 
9 · 6 
54 : 6 
54 : 9
2. 
6 · 6 + 14 
6 · 9 – 34 
42 : 6 · 4 
 
6 · 8  – 28 
6 · 7 + 17 
54 : 6 · 2
 
6 · 4 + 36 
5 · 9 – 45 
48 : 6 · 3
3.
 
Тік  төртбұрыштардың  ауданын  көзбен  шамалап, 
ауданы  ең  үлкен  фигураны,  ауданы  ең  кіші  фи-
гураны  айт
:
 
 
 
Квадрат  қабырғалары  бір  сантиметрден  болған 
квадраттың ауданы бір квадрат сантиметрге тең 
болады.  «Квадрат  сантиметр»  сөзі  сандардың 
жанына қысқаша 1 кв.см, 5 кв.см деп жазылады.
4.
  Мәні  8  бен  7-ге  тең  болатын  мысалдарды  тап:
 
27 – 20       38 – 30       80 – 70 – 2       14 – (11– 4)
1)
2)
3)
4)
5)

189
5. 
Әрқайсы  фигурада  неше  квадрат  сантиметр  бар 
екенін  санап  жаз:
 
6.
  Есептердің  шешімін  салыстыр:
 
1)  қауынның  массасы  4  кг,  қарбыз  одан  2  кг 
ауыр.  қарбыз  неше  килограмм  шығады?
 
2)  қауынның  массасы  4  кг,  қарбыз  одан  2  есе 
ауыр.  қарбыз  неше  килограмм  шығады?
7.
  40 +  6 · 5 
80 – 6 · 9 
48 : 6 + 12
 
60  –  6 · 8 
30 + 6 · 7 
54 : 6 + 21
1.  Кестеден  жауабы  36,  42,  48,  54  болатын  мысал-
дарды  айт:
 
6 · 6 = 36 
 
36 : 6 
6 · 7 = 42 
7 · 6 
42 : 6 
42 : 7 
6 · 8 = 48 
8 · 6 
48 : 6 
48 : 8
6 · 9 = 54 
9 · 6 
54 : 6 
54 : 9
2.
  Тағамға  4  пияз,  пияздан  2  дана  көп  сәбіз, 
сәбізден  4  есе  көп  картоп  салынды.  Тағамға 
қанша  картоп  салынған?
3.
  қабырғалары  2  см  және  4  см  болған  тік 
төртбұрыш  сыз.  Оның  периметрін  анықта.
4.
  Егер  a  =  36,  a  =  42,  a  =  48  болса,  a : 6  өрнек-
тің  мәнін  тап.

190
5.  Әрбір  фигураның  ауданын  квадрат  сантиметр 
модельдерінің  көмегімен  тап:
 
 
 
  
 
Фигуралардың  ауданын  табу  дегенде,  сол 
фигураны  ажырату  мүмкін  болған  квадрат 
сантиметрлердің  санын  табуды  түсінеміз. 
6.
  Шаруашылықта  биыл  15  үй  құрылды.  Өткен 
жылы  биылғыдан  6  үй  кем  құрылған  еді.  Екі 
жылда  неше  үй  құрылған?
7.
  42 : 7 · 3 
36 : 4 ·  3 
6 · 8 + 40
 
54 : 6 · 2 
28 : 7+ 4 
6 · 9 – 24
7
-Ні    КӨБЕЙТУ    ЖӘН   
7
-гЕ    БӨЛУ
1.
 
0
7
14
21
28
35
42
49
56
63
 
7 · 7 = 49 
 
49 : 7 
 
7 · 8 = 56 
8 · 7 
56 : 7 
56 : 8
7 · 9 = 63 
9 · 7 
63 : 7 
63 : 9
2.
  Дүкенде  63  тоңазытқыш  бар  еді.  6  күнде  әр 
күні  9-дан  тоңазытқыш  сатылды.  Сату  үшін  тағы 
қанша  тоңазытқыш  қалды?

191
3.
  7 · 7  +  21 
7 · 4  +  28 
56 : 7 · 2
 
7 · 5  –  30 
7 · 8  –  50 
63 : 7 · 3
4.
  Әрбір  тік  төртбұрышта  неше  торкөз  бар?  Әрбір 
фигураның  ауданы  неге  тең?
 
5.
  Диаметрі  4  см  шеңбер  сыз.  Бұл  шеңбердің  ра-
диусы  неге  тең?
6.
  Бір  түп  лимоннан  26,  екінші  түп  лимоннан  19 
лимон  үзілді.  Барлық  лимондар  9  қағаз  қапшыққа 
теңдей  бөліп  салынды.  Әрбір  қапшыққа  нешеуден 
лимон  салынған?
7.
 
7 · 9 – 30 
 
56 : 7 + 8 
 
      24 : 3 · 2
 
7 · 7 – 20 
63 : 9 + 7 
32 : 4 · 2
1.  Кестені толтыр:
Көбейткіш
7
7
7
7
7
7
7
Көбейткіш
3
4
5
6
7
8
9
Көбейтінді
2.
  Тігіншілік  шеберханасында  14  метр  матадан  7  бір 
түрлі шалбар тігілді. 9 осындай шалбарға неше метр 
мата керек болады?
3.
  1)  Бірінші  көбейткіш  6.  Екінші  көбейткіш  7, 
көбейтіндіні  тап;
 
2)  Бөлінгіш  56,  бөлгіш  7,  бөліндіні  тап.

192
4.  Ауданы  бірдей  болған  фигураларды  тап:
 
5.
  Төмендегі  сандардың  көбейтіндісін  бір  бағанға, 
бөліндісін  екінші  бағанға  жаз  және  мәнін  тап:
 
42 : 7      6 · 8      35 : 5      5 · 9      48 : 8      6 · 4
6.
  Ғайша  5  жасар.  Әкесі    қызынан  7  есе  үлкен. 
Әкесi  неше  жаста?
7.
  63 : 7 · 3 
42 : 7 · 6 
28 : 4 + 13
 
56 : 7 · 4 
48 : 6 · 3 
36 : 6 + 43
1.  Кестені  толтыр:
Бөлінгіш
21
28
35
42
49
56
63
Бөлгіш
7
7
7
7
7
7
7
Бөлінді
2.
  (60 – 18) : 7 
(29 +
 
20)
 
:  7 
5 · (17  –  9)
 
(18 + 18) : 6 
(35 + 19) : 6 
7 · (18 – 12)
3.  Өрнектерді  жаз  және  олардың  мәнін  тап:
 
1)  7  және  8,  6  және  5,  7  және  9  сандарының 
көбейтіндісі; 
 
2)  56  және  7,  42  және  6,  49  және  7  сандарының 
бөліндісі.

193
4.  Әрбір  фигурадағы  квадрат  сантиметрлерді  сана. 
Әрбір  фигураның  ауданы  неге  тең?
 
5.  6 · 7    7 · 6 
7 · 8    7 · 5 
42 : 7   56 : 7
 
7 · 4    7 · 3 
6 · 5    7 · 8 
21 : 3   21 : 7
6.
  21  м  матадан  жейде  тігу  үшін  үштен  бір  бөлігі 
қыр қып  алынды.  Неше  метр  мата  қырқып  алынған?
7.
 
Төмендегі  теңдік  дұрыс  болатындай  етіп  бос 
орынға  сан  қой.
 
8 ·    = 48 
 · 7 = 49 
42  :      = 7
 
5 ·    = 25 
 · 8 = 64 
32   :      = 8
8
-ДІ    КӨБЕЙТУ    ЖӘНЕ 
  8
-гЕ    БӨЛУ
1.
 
0
40
8
48
16
56
24
64
32
72
 
 
8 · 8 = 64 
 
64 : 8 
8 · 9 = 72 
9 · 8 
72 : 8 
72 : 9

194
2.
  Әрбір  ыдыста  5  кг-нан  бал  бар.  8  осындай  ыдыс-
та  неше  килограмм  бал  бар?
3.  24,  32,  45,  48  сандарының  қайсы  бірі  8-ге 
бөлінеді?
4.
  1)  Әрбір  фигурадағы  квадрат  сантиметрлерді  са-
нап,  әрбір  фигураның  ауданын  анықта:
 
 
2) Фигуралардың ауданын салыстыр.
5.
  8 · 5 – 8 · 3 
8 · 9 + 8 · 1 
72 : 8 – 48 : 6
 
8 · 2 + 8 · 4 
7 · 8 – 6 · 6 
56 : 8 + 64 : 8
6.
  32  л  сусынды  8  бидонға  теңдей  бөліп  құйды.  40 
литр  сусынды  құю  үшін  осындай  неше  ыдыс  ке-
рек?
7.
  (28  +  28) : 8 
(69  –  29) : 8  
28 : (11  –  7)
 
(89  –  25) : 8 
(29  +  27) : 8 
16 : (11  –  7)
1. 
Тігіншілік 
шеберханасында 
 
42  м  атластан  7  бір  түрлі  көй-
лек  тігілді.  Осындай  10  көй-
лекке  неше  метр  атлас  керек?
2.
  49   – 72 : 8 
7 · 8 + 4 · 6 
50 : 5 – 50 : 10
 
64   –     8 · 8 
9 · 5 + 5 · 9 
70 : 7 + 20 : 10
3.
  Егер  a  =  48,  a  =  64,  a  =  72  болса,  a : 8  өрнектің 
мәнін  тап.

195
4.  Теңдік  және  теңсіздіктер  дұрыс  болатындай  етіп 
бос  орындарға  сандар  қойып  шық:
 
50  мм =   см 
6 см =     мм 
4  дм <     см
 
80  мм =   см 
8  см =     мм 
5  дм >     см
5.
  Мәні  8  және  9-ға  тең  болған  мысалдарды  тап:
 
72
 
:
 
9           42
 
:
 

    64
 
:
 
8  
48
 
:
 
6
6.
 
Балабақшаға  32  пиала  және  одан  4  есе  кем 
шайнек  әкелінді.  Балабақшаға  барлығы  неше 
шайнек  пен  пиала  әкелінген? 
7.
 
32 : 8 
42 : 6 
7 · 8 
9 · 4
 
54 : 6 
36 : 6 
8 · 8 
9 · 
6
9
-ДЫ   КӨБЕЙТУ   ЖӘНЕ   
9
-
ғA   БӨЛУ
1.
0
9
18
27
36
45
54
63
72
81
 
Әрбір  мысалдың  жауабын  есте  сақта:
 
9 · 9 = 81 
81 : 9 = 9
2. 
18 орам жіптен бірдей 2 бешпет тоқылды. Сондай 9 
бешпет тоқу үшін неше орам жіп керек?
3.  Кестені  толтыр:
Көбейткіш
9
9
9
9
9
9
9
Көбейткіш
3
4
5
6
7
8
9
Көбейтінді
4.
  9 · 9 + 9 
81 : 9 · 2 
(42 + 14) : 8
 
8 · 9 – 2 
72 : 9 · 4 
(83 – 20) : 7

196
5.
  Әрбір  фигурада  нешеуден  торкөз  бар?  Әрбір 
фигураның  ауданын  тап.
 
6. 
Бояушы  бірінші  күні  9  терезені,  екінші  күні  одан 
 
2  есе  артық  терезені  бояды.  Бояушы  екі  күнде 
неше  терезе  бояған?
7. 
  (36 + 28) : 8 
(97 – 34) : 9 
(20 + 28) : 6
 
(90 – 18) : 9 
(29 + 25) : 9 
(58 – 26) : 8
1.  Ұзындығы  4  см,  ені  3  см  болған  тік  төртбұрыш 
квадрат  сантиметрлерге  бөлінген.  Әрбірі  4  кв.см 
болған  3  қатар  немесе  әрбірі  3  кв.см  3  баған  пай-
да  болған.  Тік  төртбұрыштың  ауданын  есептеу  үшін 

және  3  сандарының  көбейтіндісін  табу  керек.
 
 
 
  4 · 3 = 12   немесе   3 · 4 = 12   
      ?
 
       
Жауабы: 12 кв. см.
 
  
Тік  төртбұрыштың  ауданын  есептеу  үшін 
оның  ұзындығы  мен  енін  өлшеп,  пайда 
болған  сандарды  көбейтеді.

197
2.
  Теңдеуді  шеш:
 
44 + x = 88 
  58 – x = 20 
25 : x = 5 
x  · 7 = 49
3.
  1)  Сурет  негізінде  есеп  құрастыр  және  оны  шеш:
Бір ыдыс тағы 
бен зиннің 
сыйым дылығы
Ыдыс-
тардың 
саны
Барлық ыдыс-
тағы бен зин нің 
сыйымдылығы
9 литр
8
?
?
8
72 литр
9 литр
?
72 литр
 
2)  Екі  өзара  кері  есеп  құрастыр  және  оны  шеш.
 
4.  5 · 6   6 · 8 
6 · 3   9 · 2 
24  :  3   54 : 9
 
9 · 9   7 · 3 
2 · 7   7 · 2 
63  :  7   18 : 6
5.
  Фигураларды  дәптеріңе  сыз  және  олардың  ауда-
нын  салыстыр:
 
6.
  Бейнелеу  өнері  көрмесіне  Насиба  18  сурет  дай-
ындады,  досы  Нағима  одан  3  есе  кем  сурет 
дайындады.  Көрмеге  екі  дос  барлығы  неше  су-
рет  дайындаған?
7.
  90 : 10      6 · 10     30 : 10      80 : 10 + 80 : 8
 
50 : 10      8 · 10      20 : 10      50 : 50 + 40 : 4

198
КӨБЕЙТУ    КЕСТЕСI
1.
 
 · 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
3
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
6
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
7
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
8
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
9
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
2.
  Перизат  анасымен  9  түп  райхангүл  көшетін, 
одан  3  есе  көп  раушангүл  көшетін  отырғызды. 
Олар  барлығы  қанша  көшет  еккен?
3.
  64 : 8 
81 : 9 
45 : 9 
32 : 8
 
72 : 8 
72 : 9 
24 : 6 
16 : 8
4.
 
a · 8,  b : 7  өрнектің  мәнін  тап.
a
9
8
7
6
b
63
56
49
42
a · 8
b : 7
 
5.
  36,  37,  45,  81  сандарының  қайсы  бірі  9-ға 
бөлінеді?
6.
  Бір  орамда  75  см  сымтемір  бар  еді.  Одан 
бірнеше  сантиметр  кесіп  алынды  да  онда  32  сан-
тиметр  қалды.  Неше  сантиметр  кесіп  алынған?
7.
  47  +  54 : 6 
69 – 6 · 6 
81 : 9 · 3
 
80   –   21 : 3 
35 + 7 · 5 
72 : 8 · 4
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет