Параллель қосылған тізбектің кедергісі 12 Ом, кернеуі 120 В, минут ішінде Осы өткізгіште өндірілетін токтың жұмысыДата06.09.2022
өлшемі10.66 Mb.
#38548

Тұрақты ток
1. Параллель қосылған тізбектің кедергісі 12 Ом, кернеуі 120 В, 2 минут ішінде Осы өткізгіште өндірілетін токтың жұмысы
А) 144 кДж В) 240 кДж С) 127 кДж Д) 147 кДж Е) 282 кДж
Бер,

2. Кедергісі 24 Ом өткізгішке тізбектің жалпы кедергісі 20 Ом болатындай етіп қосылған екінші өткізгіштің кедергісі және оны қосудың тәсілі


А) 24 Ом тізбектегі В) 20 Ом тізбектей
С) 120 Ом параллель Д) 60 Ом параллель Е) 44 Ом параллель
Бер;

3. Электролиз процесі кезінде 2 секундта оң иондар катодқа 4 Кл-ға тең оң зарядты тасымалдайды. Ал анодқа теріс иондар да 4 Кл-ға тең теріс зарядты тасымалдайды. Тізбектегі ток күші


А) 8 А В) 2 А С) 6 А Д) 0 Е) 4 А
Бер,

4. Өткізгіш ұшындағы кернеу 6 В болса, ток күші 1,5 А . Кернеу 12 В болғандағы ток күші
А) 1 А В) 2 А С) 5 А Д) 3 А Е) 4 А
Бер;


  1. Егер өткізгіш арқылы өтетін ток 1 А-ден 3 А-ге дейін артса, онда кедергісі 10 Ом өткізгіштің қуаты

А) өзгермейді В) 9 есе артады С) 3 есе артады
Д) 3 есе кемиді Е) 9 есе кемиді
Бер;


6. Ұштарындағы кернеуі 5 В өткізгіштен 100 Кл заряд өтті. Токтың жұмысы


А) 500 Дж В) 0,5 Дж С) 50 Дж Д) 5000 Дж Е) 5 Дж
Бер;

7. Кедергілері R1=3Ом және R2=6Ом, екі резистор тұрақты ток көзіне тізбектей қосылған. Бірдей уақыттағы осы резисторлардағы ток күші жұмыстарын салыстырыңыз
А) A1=A2 В) А2=2А1 С) А2=3А1 Д) А1=3А2 Е) А1=2А2
Бер;

  1. Қуаты 24 Вт, кернеуі 4 В шамның ток күші

А) 6 А В) 13 А С) 10 А Д) 3 А Е) 15 А
Бер,


  1. Егер кедергісі 120 Ом резистор арқылы 6 А өтетін болса, параллель қосылған кедергісі 80 Ом резистор арқылы өтетін ток күші

А) 3 А В) 9 А С) 30 А Д) 18 А Е) 6 А
Бер,

10. Суреттегі тізбектің жалпы кедергісі10 Ом

15 Ом

А) 25 Ом В) 15 Ом С) 12,5 Ом Д) 6 Ом Е) 10 Ом


Бер;


  1. 1 А ток өтетін кедергіде 3 с ішінде 30 Дж жылу мөлшері бөлінеді. Осы кедергі арқылы 2 с-та 2 А ток өткенде бөлінетін жылу мөлшері

А) 40 Дж В) 80 Дж С) 90 Дж Д) 120 Дж Е) 60 Дж
Бер;

12. Кедергілері R1=5 Ом және R2=1 Ом, екі резистор өзара параллель қосылған. Осы резисторлар арқылы өтетін тоу күштерінің қатынасы
А) 1 В) 10 С) ½ Д) 2 Е) 0,2
Бер;

13. Кедергілері R=10 Ом өткізгіштегі кернеу 5 В-тан 10 В-қа дейін өзгерсе, ондағы қуат
А) 4 есе артады В) 4 есе азаяды С) өзгермейді
Д) 2 есе азаяды Е) 2 есе артады
Бер;

14. Әрқайсысының кедергісі 12 Ом үш бірдей өткізгішті әртүрлі тәсілдермен жалғау арқылы алынатын жалпы кедергі


А) В) 10 Ом С) 24 Ом Д) 4 Ом Е)
Бер;

15. 220 В арналған электр шамын 110 В ток көзіне қосамыз. Шамның кедергісі өзгермейді деп алып, қуатын салыстыр.


А) 2 есе артады В) 2 есе кемиді С) 4 есе кемиді
Д) өзгермейді Е) 4 есе артады
Бер;
16. Кедергісі 17,5 Ом өткізгіште тұйықталған қалта фонардың батерейкасы 0,2 А ток өндіреді. Ал кедергісі 0,3 Ом өткізгішке қоқанда, ток күші 1 А болады. Батерейканың ЭҚК-і


А) В) С) Д) Е)
Бер;


17. Әрқайсысының кедергісі 20 Ом екі шам параллель қосылған. Жалпы кедергісі
А) 20 Ом В) 10 Ом С) 40 Ом Д) 400 Ом Е) 5 Ом
Бер;18. Қыздыру шамынан өтетін ток 0,8 А Шамның қыл сымының көлденең қимасынан 1 секундта өтетін электрондар саны
А) 5*1016 В) 5*1020 С) 5*1018 Д) 2*1016 Е) 2*1019
Бер;


19. Кедергісі 3 есе артқанда өткізгіштің ұштарындағы кернеу болғанда, өткізгіште уақыт бірлігінде бөлініп шығатын жылу мөлшері
А) 3 есе кемиді В) өзгермейді С) 9 есе артады
Д) 9 есе кемиді Е) 3 есе артады
Бер;


20. Тізбек ЭҚК-і 7,5 В, ішкі кедергісі ч = 0,3Ом батареядан және параллель жалғанған кедергілері R1=3Ом және R2=2Ом өткізгіштерден тұрады. R2 екінші


өткізгіштегі ток күші


ч
А) 3 А В) 1,5 А С) 2 А
Д) 1 А Е) 5 А
R1
R2


Бер;

21. Электродтар арасындағы ауа кеңістігін ультра күлгін сәулесімен сәулелендіргенде қанығу тогы 4 А болады. Ионизатор 1 секундта туғызатын ион саны


А) 12,5*1018 В) 7*1018 С) 2,5*1019 Д) 6*1018 Е) 5*1019
Бер;

22. Егер шамның қыл сымының ұштарындағы кернеу 5 есе азайса, онда электр қуаты (шамның кедергісі тұрақты)


А) 25 есе кемиді В) 5 есе артады С) өзгермейді
Д) 25 есе артады Е) 5 есе кемиді
Бер;

23. Әрқайсысының кедергісі 10 Ом бес өткізгіш бір-бірімен тізбектей жалғанғанда жалпы кедергісі


А) 500 Ом В) 10 Ом С) 50 Ом Д) 2 Ом Е) 100 Ом
Бер;

24. Сыйымдылығы 1 мФ конденсатор 1 кВ кернеуде импульсты дәнекерлеуде қолданылады. Қондырғының ПӘК-і 2%. Егер зарядтық уақыты 10-6 секунд болса, онда оның қуаты


А) 105Вт В) 104Вт С) 4*103Вт Д) 107Вт Е) 4*105Вт
Бер;
25. Суреттегі тізбектің жалпы кедергісі10 Ом

15 Ом

А) 10 Ом В) 6 Ом С) 25 Ом


Д) 12,5 Ом Е) 15 Ом


Бер;

26. Кедергісі 10 Ом электр пеші айнымалы ток генераторынан қоректенеді. Егер ток күші 10 А болса, онда пеште 1 сағатта бөлінетін жылу мөлшері
А) 3,6*106 Дж В) 1,8*106Дж С) 103Дж Д) 5*102Дж Е) 3*104Дж
Бер;

27. Кедергісі 5 Ом өткізгіш арқылы 1,5 мин 45 Кл. Электр заряды өтеді. Өткізгіш ұштарындағы кернеу


А) 0,4 В В) 2,5 В С) 810 В Д) 0,1 В Е) 150 В
Бер;

28. Кедергілері R1=5 Ом және R2=10 Ом, екі резистор тізбектей қосылған. Осы резистордағы кернеудің қатынасы
А) 0,1 В) 10 С) 0,5 Д) 1 Е) 2
Бер;

29. Ұзындығы 5 м, кедергісі 20 Ом болатын мыс сымның ауданы ()
А) 0,432*10-2мм2 В) 0,425*10-2мм2 С) 0,304*10-2мм2
Д) 0,148*10-2мм2 Е) 0,328*10-2мм2
Бер;

30. Өткізгіштің ұштарындағы кернеу 6 В, кедергісі 3 Ом Өткізгіштің ток күші


А) 12 А В) 0,5 А С) 108 А Д) 2 А Е) 18 А
Бер,31. Электронды сәулелік түтікшедегі анодтың ток 0,48 А 0,5 сағатта анодқа келетін электрондар саны ()
А) 5,4*1021 В) 5,4*106 С) 5,8*1020 Д) 4,5*1021 Е) 3,5*1021
Бер;

32. Батареяны кедергісі R=4 Ом резисторға жалғағанда тізбектегі ток күші


2 А . ЭҚК-і 12 В батареяны қысқа тұйықтағандағы ток күші
А) 3 А В) 4 А С) 6 А Д) 5 А Е) 8 А
Бер;

33. Қыздыру шамы баллонында 220 В 60 Вт деп жазылған. Жұмыс режиміне сәйкес ток күші
А) 0,27 А В) 0,47 А С) 0,37 А Д) 0,17 А Е) 0,57 А
Бер;

34.Диаметрі 0,1мм метал сымның ұзындық бірлігіндегі кедергісі 2,23 Ом/с. Сымның меншікті кедергісі
А) *10-3Ом*м В)*10-9Ом*м С)*10-3Ом*м
Д),7*10-3Ом*м Е) *10-6Ом*м
Бер:

35. Кедергілері 1 Ом, 2 Ом, 3 Ом және 4 Ом төрт өткізгішті өзара параллель қосқан кездегі жалпы кедергісі


Бер;

36. Кернеу 220 В болғанда 0,25 А ток жұмсайтын элеткр шамындағы токтың қуаты
А) 88 В В) 880 В С) 55 В Д) 5,5 В Е) 100 В
Бер,

37. 12 В кернеуге есептелінген электр шамының қуаты 36 Вт. Шамның кедергісін табыңыз


А) 3 Ом В) 0,4 Ом С) 4 Ом Д) 6 Ом Е) 0,33 Ом
Бер;

38. Кернеуі 220 В жемге қосылған кедергісі 100 Ом өткізгіш тұтынатын қуат


А) 784 Вт В) 384 Вт С) 484 Вт Д) 684 Вт Е) 884 Вт
Бер;

39. Кедергілері 4 Ом және 6 Ом болатын өткізгіштер параллель жалғанған. Өткізгіштердің жалпы кедергісі
А) 6,2 Ом В) 5,8 Ом С) 2,4 Ом Д) 3,7 Ом Е) 4,2 Ом
Бер;
  1. Тізбектің толық кедергісі


4 Ом

12 Ом

А) 3 Ом В) 16 Ом С) 18 Ом


Д) 12 Ом Е) 4 Ом


Бер;

41. Тұрақты кернеу көзіне қосылған тізбектің кедергісі 100 Ом. Осы тізбекке қосылған, ішкі кедергісі 1 Ом. Амперметрдің көрсетуі 5 А. Амперметр жалғанғанға дейінгі тізбектегі ток күші


А) 0,505 А В) 0,198 А С) 5,05 А Д) 50,5 А Е) 19,8 А
Бер;

42. Әрқайсысының кедергісі 120 Ом-ға тең үш қыздырғыш спиралдан ең үлкен қуат алуға болатын тізбекті анықта


R R R R

1- сурет R


R R R

2 сурет

R
R

3 сурет
R


R
4- сурет
А) 4 В) 2 С) 1,2,3,4 Д) 3 Е) 1
Бер;43. Тізбек ЭҚК-і 4,5 В, ішкі кедергісі ч =1,5 Ом ток көзінен және кедергілері


R1=4,5 Ом және R2=3 Ом. Өткізгіштерден тұрады. R2 өткізгіштегі кернеу
Ч
А) 3 В В) 2,25 В С) 1,5 В
Д) 4,5 В Е) 5 В
R1 R2


Бер;

44. Кернеуі 110 В тұрақты ток көзіне қосылған, ұзындығы 5 м, көлденең қимасының ауданы диаметрі 0,25 мм нихром сынығынан жасалған қыздырғыштың қуатын анықтаңыз ()
А) Вт В) Вт С) Вт Д) Вт Е) Вт
Бер;

45.ЭҚК-і ішкі кедергісі ч=0,1Ом аккумулятор кедергісі R=10,7 Ом сыртқы тубекке қосылған. 5 минутта бүкіл тізбекте бөлініп шығатын жылу
А) кДж В) Дж С) Дж Д) кДж Е) Дж
Бер;

46. Электр шамының спираліндегі ток күші 0,7 А шамның кедергісі 310 Ом болса, шамдағы кернеу


А) 224 В В) 210 В С) 200 В Д) 217 В Е) 220 В
Бер,

47. Ток көзінің ЭҚК-і 16 В, ішкі кедергісі 3 Ом. Егер тізбектің толық қуаты 16 Вт болса, онда сыртқы тізбектің кедергісі


А) 40 Ом В) 4 Ом С) 1,3 Ом Д) 16 Ом Е) 13 Ом
бер;

48. Шамды ЭҚК-і 1,5 В ток көзіне қосқанда тізбектегі ток күші 0,6 А. 1 мин ішінде бөгде күштердің атқаратын жұмысы


А) 18 Дж В) 162 Дж С) 27 Дж Д) 54 Дж Е) 9 Дж
Бер;

49. Кедергісі 1,5 Ом жүктемемен жұмыс жасайтын ішкі кедергісі 0,1 Ом ток көзінің ПӘК-і
А) % В) ,4% С) % Д) % Е) %
Бер;

50. 220 В кернеуге арналған екі шамның қуаттары р1= 200 Bт және р2=100Вт. Осы шамдардың электрлік кедергілерінен салыстырыңыздар.
А) R1=4R2 B) R2= 4R1 C) R1=R2 Д)R2=2R1 Е)R1=2R2
Бер:


51. Өткізгіш сымды тең етіп үш бөлікке бөліп оларды өзара параллель қосқан кезде кедергісі
А) өзгермейді В) 3 есе кемиді С) 9 есе артады
Д) 3 есе артады Е) 9 есе кемиді
Бер;

52. Ұзындығы 1,5 м өткізгіш сымның кедергісі 0,75 Ом. Осы өткізгіштен кедергісі 12,5 Ом . Катушка жасауға қажетті сымның ұзындығы
А) 2,5 м В) 25 м С) 5 м Д) 6,25 м Е) 0,5 м
Бер;


53. 8 сағат бойы жұмыс істейтін сварка агрегатынының қолданған электр энергиясының құнын анықтаңдар. Оның клемаларындағы кернеу і 100 В ал ток күші 200 А (1 кВт сағат электр энергиясының құны 4 теңге)


А) 64 теңге В) 6400 теңге С) 0,64 теңге Д) 640 теңге Е) 6,4 теңге
Бер;

Құны -?


Құны теңге  1. Кедергісі өткізгіштен 10 с уақытта 3 Кл заряд өтетін болса, онда өткізгіш ұштарындағы кернеу

А) В) 1,8 В С) 5 В Д) 18 В Е) 20 В
Бер,55. тізбектің толық кедергісі ч1
А) 42 Ом В) 43 Ом С) 44 Ом
ч3 Д) 45 Ом Е) 46 Ом
ч2

R

56. Тізбекте кернеу А және В нүктелеріне түсірілсе, толық кедергі
R R

R


R R
А) 4 R/5 В) 6R/7 С) R/5 Д) R Е) 1,2R


57. Егер болса, онда сулбаның 1 және 2 нүктелері арасындағы толық кедергі
R2
2 А) 40 Ом
В) 16 Ом
С) 8 Ом
Д) 40Ом
Е) 64 Ом

R1 R3 R4


1
R5


58. Көлденең қима ауданы 10 мм2, мыс өткізгіш арқылы 3,2 А ток жүреді. Еркін электрондардың концентрациясы 2*1028м-3 болса, өткізгіштегі электрондардың жылдамдығы
А) 0,1 мм/с В) 0,24 мм/с С) 3,5 мм/с Д) 0,02 мм/с Е) 0,35 м/с
Бер;

59. Суретте көрсетілген электр тізбегінің жалпы кедергісі


А) 1,5 Ом


4 Ом 1 Ом В) 3,5 Ом
+ С) 2,5 Ом
Д) 3 Ом
3 Ом 1 Ом Е) 2 ОМ
-
1 Ом 1 Ом


Бер;

60. ЭҚК-і ішкі кедергісі ч = 20 Ом ток көзіне қосылған вольметр U=50 B көрсетті. Вольтметрдің кедергісі
А) 50 Ом В) 100 Ом С) 20 Ом Д) 10 Ом Е) 500 Ом
Бер,


61. Қалта фонарына арналған шамда «3,5 В, 0,2 А» деп жазылған. Жұмыс режиміндегі тұтынылатын қуат62. Кедергілері резисторларды АВ нүктелеріндегі ток көзіне қосқанда, олардың жалпы кедергісі

R3 R1
R2 A
А) 0,9 Ом
В) 2,5 Ом
С) 1,6 Ом
Д) 2,4 Ом
Е) 2,1 Ом

B
R463. Тұрақты кернеуде өткізгіштің кедергісін 10 Ом-нан 20 Ом-ға дейін ұлғайтқанда бөлінетін қуат


А) 2 есе артады В) 4 есе азаяды С) 2 есе азаяды
Д) 4 есе артады Е) өзгермейді
Бер;64. Көлденең қимасының ауданы 10 мм2, ток күші 5 А, мыстан жасалған өткізгіштегі бос электрондардың жылдамдығы ()
А) ,35 м/с В) ,24 мм/с С) ,035мм/с
Д) ,024 мм/с Е) ,028 мм/с
Бер;65. Резисторлардың кедергілері , ал амперметрдің көрсетуі 2 А болса, тізбектегі ток күші

R3


R2
А) 2 А В) 3 А С) 4 А
Д) 6 А Е) 5 А
R1 R4

66. Әрқайсысының кедергісі 0,5 кОм және 120 В кернеуге есептелген он шам өзара параллель қосылып, реостат арқылы кернеуі 220 В жеммен көректенеді. Реостаттағы электр тогының қуаты


А) 240 Вт В) 250 Вт С) 280 Вт д) 300 Вт Е) 350 Вт
бер;

67. Эквивалентті кедергі

R1

R2

R3

R4

R5

А) 0,36 Ом В) 90 Ом


С) 36 Ом Д) 16 Ом
Е) 96 Ом

68. Суреттегі тізбекте барлық реасторлардың кедергілері бірдей 2 Ом –нан болса, тізбектегі жалпы кедергі

R3
R5
R1 R1

А) 2,5 Ом


В) 3,5 Ом
С) 4,5 Ом
Д) 6,5 Ом
Е) 5,5 Ом
R6
U

R2


Бер:

69. Ток көзі кедергісі 1,8 Ом сыммен тұйықталғанда, тізбектегі ток 0,7 А болады. Ал осы ток көзін кедергісі 2,3 Ом сыммен тұйықталса, онда ток күші 0,56 А болады. Ток көзінің ЭҚК-і және ішкі кедергісі


А) 2,1 В 03 В В) 1,5 В, 0,1 Ом С) 1,6 В. 0,5 Ом
Д) 1,2 В. 0,3 Ом Е) 1,4 В. 0,2 Ом
Бер;
70. Кедергілері тең және 1 Ом болатын үш өткізгіш суреттегідей жалғанған


А және Д нүктелерінің арасындағы кедергі

А) 3,3 Ом


А С В) 3 Ом
С) 1,5 Ом
В Д Д) 0,15 Ом
Е) 0,33 Ом71. Кернеу 220 В болғанда желдеткіш двигателіндегі ток күші 0,1 А-ге тең болса, онда желдеткіш двигателіндегі электр тогының 30 с ішінде істейтін жұмысы


А) 450 Дж В) 860 Дж С) 560 Дж Д) 660 Дж Е) 760 Дж
Бер;

72. Вольтметр стрелкасының шкала соңына дейінгі ауытқуы 15 В кернеуге жеткенде, ол арқылы өтетін, токтың мәні 7,5 мА болады. Вольтметр 5 В кернеуді көрсеткенде токтың мәні және вольтметрдің кедергі


А) 10 мА . 2 кОм В) 2 мА 2,5 кОм С) 2 А. 20 Ом
Д) 2,5 мА. 2 кОм Е) 2,5 мА. 20 Ом
Бер;

73. ЭҚК-і 50 В,0 ішкі кедергісі 1,5 Ом ток көзіне кедергісі 7 Ом қыздыру шамы мен резистор тізбектей қосылған. Тізбектегі ток күші 2,7 А болса резистордың кедергісі


А) ,5 Ом В) 8 Ом С) ,5 Ом Д) Ом Е) Ом
бер;
  1. Суретте көрсетілген электр тізбектің жалпы кедергісі

2R R R R R
2R

2R
2R


2R


2R

A) 2R B) R C) 3R D)4 R E) 5R


Бер;75. Қалта шамының батареясы реостатпен тұйықталған. Реостат кедергісі 1,65 Ом болғанда ондағы кернеу 3,3 В-қа тең, ал 3,5 Ом болғанда 3,5 В. Батареяның ЭҚК-і мен ішкі кедергісі


А) 3,5 В 0,4 Ом В) 3,6 В 0,3 Ом С) 3,7 В 0,2 Ом
Д) 3,8 В 0,5 Ом Е) 4 В 0,6 Ом
Бер:


76.Әрқайсысының кедергісі 15 Ом болатын тізбектеп қосылған екі шам мен реостаттың жалпы кедергісі 54 Ом. Реостаттың кедергісі
А) 84 Ом В) 69 Ом С) 24 Ом Д) 39 Ом Е) 27 Ом
Бер,

77. болса,, жалпы ток Jж J1 ток күштері

А) Jж=5А J1=10 A В) Jж=5А J1=0,5 A


J С) Jж=10А J1=5 A Д) Jж=2А J1=1 A
Е) Jж=1А J1=2 A

R1 R2
78. Ток көзінің ЭҚК-і 8 В, ішкі кедергісі 0,125 Ом, ал ток көзіне параллель екі өткізгіш 1,5 Ом, 0,5 Ом жалғанған. Тізбектегі толық ток күші
А) 16 А В) 8 А С) 1 А Д) 4 А Е) 2 А
Бер;

79. Кедергісі 17,5 Ом өткізгішке тұйықталған қалта фонарінің батарейкасы 0,2 А ток өндіреді. Ал кедергісі 0,3 Ом өткізгішке қосқанда, ток күші 1 А болады. Батарейканың ішкі кедергісі


А) ч = 5Ом В) ч=4Ом С) ч = 3Ом Д) ч =2 Ом Е) ч =1 Ом
Бер:


80. Жарықтандыру желісіне пайдаланатын сымның ұзындығы 100 м, көлденең қимасының ауданы 2мм2, Осы сымның кедергісі ()
А) 0,85 Ом В) 0,8 Ом С) 0,95 Ом Д) 0,90 Ом Е) 0,25 Ом
бер;

81. Сымның бөлігін тең екіге бөліп оларды параллель қосқанда сым кедергісі


А) 4 есе артады В) 2 есе азаяды С) 4 есе азаяды
Д) 2 есе артады Е) өзгермейді
Бер,


  1. Тұрақты кернеуде электр кедергісін екі есе арттырса, тұрақты токтың қуаты

А) 4 есе кемиді В) 2 есе кемиді С) 2 есе артады
Д) 4 есе артады Е) өзгермейді
Бер;

83. Кедергілері . Резисторларды АВ нүктесінде ток көзіне қосқанда, олардың жалпы кедергісі
R2
A A) Rж=2,5 Ом
В) Rж=2,4 Ом
С) Rж=2,1Ом
Д) Rж=1,6 Ом
R3 R1 Е)Rж=0,9 Ом

B
Бер; R484. ЭҚК-і және ішкі кедергісі ток көзінің қысқаша тұйықталу тогы
А) 5 А В) 4 А С) 3 А Д) 3 А Е) 1 А
Бер,85. Егер болса, вольтметрдің көрсетуі

A) U1=2U2R1
В) U2=2U1

R2

R3

R4
С
) U1=3U2
Д) U2=3U1
Е) U2=U1
Бер;
86. Егер болса, онда мына схеманың 1 және 2 нүктелері арасындағы кедергісі

R4
R2
R3
А)R1,2= В) R1,2= С) R1,2=
Д) R1,2= Е) R1,2=

R5


1 2
Бер; R1

87. Электр плитасын жөндегенде оның орамасы алғашқы ұзындығының 0,1 бөлігіндей қысқарған. Сондағы плитаның қуаты
А) 1,8 есе артады В) 1,1 есе артады С) 1,4 есе артады
Д) 1,6 есе артады Е) 1,2 есе артады
Бер;
88. Әр резистордың кедергісі R болса, тізбектің жалпы кедергісі

R R R

R R R

А) 7R/6 В) 13 R/8 С) R/6 Д)15 R/7 Е)11R/7
Бер:89. Сымның бөлігін тең екіге бөліп, оларды параллель қосқанда сым кедергісі
А) 4 есе артады В) 2 есе азаяды С) өзгермейді
Д) 4 есе азаяды Е) 2 есе артады
Бер;


90. Электр желісіндегі кернеу өзгермеген жағдайда бірдей екі электр плитаны параллель қосудан тізбектеп қосуға ауыстырса, олардың жалпы қуаты
А) 2 есе кемиді В) 4 есе кемиді С) 3 есе артады
Д) 2 есе артады Е) 3 есе кемиді
Бер;
91. Массасы 1 кг, көлденең қимасының ауданы 0,1мм2 мыс сымның кедергісі


( мыстың тығыздығы 8,9*103кг/м3 меншікті кедергісі 0,017 Ом*мм2/м)
А) 190 Ом В) 19 Ом С) 13 Ом Д) 130 Ом Е) 1,9 Ом
Бер;. Аккумулятор батарясының ЭҚК-і 12 В. Тізбектегі ток күші 4 А, ал ұштарындағы кернеу 11 В. Қысқа тұйықталудағы ток күшінің шамасы
А) 4,8 А В) 60 А С) 24 А Д) 2,4 А Е) 48 А
Бер,

93.Ұзындықтары бірдей бір материалдан жасалған екі өткізгіштің кедергілері мынадай 1:2. Өткізгіштердің массаларының қатынасы


А) В) С) Д) Е)
Бер;

94. ЭҚК-і 6 В, ток кезіне кедергісі өткізгіш қосылған. Амперметрдің көрсетуі 1 А . Өткізгішті кедергісі 2 Ом өткізгішпен ауыстырғанда тізбектегі ток күші

А) 1,5 А
В) 2,5 А
С) 1,2А
Д) 3 А
R Е) 2 А
Бер;

95. Электрлік кедергісі тұрақты өткізгіштегі ток күші 4 есе артса, өткізгіште бірлік уақытта бөлінетін жылу мөлшері
А) 4 есе кемиді В) 4 есе артады С) 16 есе артады
Д) 16 есе кемиді Е) өзгермейді
Бер;96. Ұзындығы 4 м, ауданы 0,4 мм2 болат сымның кедергісі ()
А) 4 Ом В) 3,2 Ом С) 1,2 Ом Д) 3,8 Ом Е) 3,5 Ом
бер;

97. Тізбек ЭҚК-і 4,5 В ішкі кедергісі ток көзінен және кедергілері және өткізгіштерден тұрады. R1 өткізгіштегі 20 минут ішіндегі жұмыс
ч
А) 1350 Дж В) 900 Дж С) 225 Дж
Д) 2250 Дж Е) 22,5 Дж

R1 R2
Бер;

98. Егер шамның қысымының кернеу 5 есе азайса, онда электр қуаты ( шамның кедергісі тұрақты)


А) 5 есе кемиді В) 5 есе артады С) өзгермейді
Д) 25 есе кемиді Е) 25 есе артады
Бер;


99. Кедергілері . Резисторларды АВ нүктесінде ток көзіне қосқанда, олардың жалпы кедергісі
R2
A A) Rж=1,6 Ом
В) Rж=2,1 Ом
С) Rж=2,5Ом
Д) Rж=2,4 Ом
R3 R1 Е)Rж=0,9 Ом

B
Бер; R4

100. Вольтметр орамының кедергісі 50 кОм. Ондағы кернеу 250 В болған жағдайдағы ток күші
А) 2*102А В) 2*10-2А С) 5*10-3А Д) 5 А Е) 5*103А
Бер,

101. Кедергісі 80 Ом қыздырғыш элементтегі ток күші 0,6 А. Осы элементтегі 1 минутта бөлінетін жылу мөлшері
А) 105 Дж В) 31,5 Дж С) 1728 Дж Д) 86,4 Дж Е) 600 Дж
Бер;

102. ЭҚК-і 4,5 В , ішкі кедергісі ток көзіне өткізгіштер жалғанған. Тізбектің жалпы ток күші.


Ч А) 0,5 А
В) 0,75 А
R1 С) 1,5 А
Д) 2 А
Е) 1 А
R2 R3
Бер:


103. Резисторлардың кедергілері , ал амперметрдің көрсетуі 2 А болса, тізбектегі кернеу
R2

R3


N R1 R4


M

А) 60 В В) 20 В С) 30 В Д) 50 В Е) 10 В


Бер,
104. Өткізгіш ұштарындағы кернеуді 2 есе азайтып, ал оның ұзындығын 2 есе арттырғанда өткізгіш арқылы жүретін ток күші


А) 2 есе кемиді В) 2 есе артады С) өзгермейді
Д) 4 есе артады Е) 4 есе кемиді
Бер;


105. Кедергілері екі өткізгіш тізбектеп қосылған. Тізбектегі ток күші 1 А болса, тізбектің толық кернеуі
А) 2 В В) 5 В С) 3 В Д) 6 В Е) 10,2 В
Бер;

106. Тұрақты ток көзіне параллель қосылған, кедергілері болатын екі резисторлардағы ток қуатттарын салыстырыңыз
А) В) С) Д) Е)
Бер;
107. А және В нүктелерінің арасындағы кернеу 220 В, ал барлық резисторлардың кедергілері бірдей резистордан өтетін ток күші
R1

R2


R3
R4

R6


И В

R5


А) 0,5 А В) 0,75 А С) 1 А Д) 1,5 А Е) 2 А
Бер,  1. Өткізгіштің кедергісі 250 Ом, 3 минут ішіндегі токтың жұмысы 450 Дж өткізгіштің кернеуі

А) 6 В В) 25 В С) 10 В Д) 15 В Е) 8 В
Бер,

109. Қуаты 300 Вт электр үтіктің күйген спиралін жөндегенде ұзындығы ге қысқарды. Оның қуаты
А) 500 Вт В) 100 Вт С) 400 Вт Д) 200 Вт Е) 300 Вт
Бер:


110. Электр шамының вольфрам қылының 230С-тағы кедергісі 4 Ом оның 00С-тағы кедергісі(Вольтфрам электр кедергісінің температуралық коэффициенті 4,8*10*3)
А) 3,5 Ом В) 3,4 Ом С) 3,6 Ом Д) 3,2 Ом Е) 3,3 Ом
Бер,


111. Кедергілері . Резисторларды АВ нүктесінде ток көзіне қосқанда, олардың жалпы кедергісі
R2
A A) Rж=2,4 Ом
В) Rж=2,1 Ом
С) Rж=1,6Ом
Д) Rж=2,5 Ом
R3 R1 Е)Rж=0,9 Ом

B
Бер; R4112. Тізбектеп қосылған үш өткізгіштің кедергілері Вольтметрдің көрсетуі 1,2 В болса, амперматрдегі ток күшінің мәні А және В нүктелерінің арасындағы кернеу
R1 R2 R3

A BА) 0,6 А 5,5В
В) 0,3 А 4,5В
С) 0,4 А 4,8 В
Д) 0,2 А 4,6 В
Е) 0,5А 5,1 В


Бер;113. Ұзындығы ал диаметрі цилиндр пішінді өткізгіш ток көзіне жалғанған . Бұл жағдайдағы оның қуаты р0. Осы ток көзіне заты дәл сондай бірақ ұзындығы және диаметрі цилиндр пішінді екінші өткізгіш жалғанған, осы өткізгіштің қуаты
А) В) С) Д) Е)
Бер;
114. Қараңғыдағы кедергісі фоторезисторға кедергісі резисторды тізбектей қосты. Фоторезисторды жарықтандырғанда тізбектегі ток күші 4 есе артты. Ток көзінің бастапқы кернеуінде Фоторезистор кедергісінің азаюы
А) 5 есе В) 8 есе С) 4 есе Д) 6 есе Е) 10 есе
Бер;


115. Кедергілері . Резисторларды АВ нүктесінде ток көзіне қосқанда, олардың жалпы кедергісі
R2
A A) 0,9 Ом
В) 1,6 Ом
С) 2,1Ом
Д) 2,5 Ом
R3 R1 Е) 2,4 Ом

B
Бер; R4

116. Электр тізбегі ішкі кедергіс 1 Ом-ға тең ток көзінен және кедергісі 2 Ом-ға тең өткізгіштен тұрады. Тізбектегі ток күші 6 А ток көзінің ЭҚК-і
А) 18 В В) 12 В С) 9 В Д) 6 В Е) 3 В
Бер,

117. Ток көзін тұйықтағанда 4 Ом сыртқы кедергіде 0,3 А ток ағады, ал 7 Ом кедергіні тұйықтағанда 0,2 А ток ағады. Осы ток көзінің қысқаша тұйықтау тогы
А) 0,5 А В) 2,1 А С) 1,2 А Д) 1,6 А Е) 0,9 А
Бер,


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет